FAMILIE

TER HEIDE

 
   
   

 

 

 

Deze stamboom is aanvankelijk opgezet voor de familie Ter Heide. In Nederland komen twee families voor met de familienaam "Ter Heide". Deze familie Ter Heide is de kleinste van deze twee families die overigens geen enkele verwantschap met elkaar hebben. Voor meer info over de andere familie Ter Heide: kijk onder "info". In een later stadium is de stamboom uitgebouwd met 2 verwante families: Wierbos(ch) en Middelveld(t).

De oorsprong van de familie moet waarschijnlijk gezocht worden in Haakswold (Ruinewold); op geringe afstand ten noord-oosten van Meppel. De oudst bekende voorvader is Timen (Tijmen) Roelofs die daar omstreeks 1655 geboren moet zijn. Van hem weten we dat hij op 05-01-1679 in Ruinerwold gehuwd is met Kunne (Kunnigje, Cunno) Willems die eveneens in Haakswold geboren was. De vader van deze Timen Roelofs heet dus Roelof (Tijmens??) en moet omstreeks 1630 geboren zijn; waarschijnlijk ook in Haakswold. Uit het huwelijk van Timen en Kunne worden 5 kinderen geboren. De oudste is Roelof Tijmens (1680-1740).

Roelof Tijmens huwt op 28-05-1719 in IJhorst met Trijntjen Wolters. Ze vestigden zich omstreeks 1730 in Meppel waar het nageslacht lange tijd bleef wonen. Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren. Twee zonen (Tijmen Luichjes Roelofs 1722-1751 en Tijmen Roelofs 1731-1797) huwen achtereenvolgens met Marrighje Harmanus. Het nageslacht van zoon Wolter (1726-1787) gaat de naam Middelveld(t) gebruiken; terwijl zoon Tijmen Roelofs evenals zijn broer Hendrik (1740-1819) aanvankelijk de toevoeging Wierborsel gebruiken. De kinderen van deze Tijmen gaan in 1805 verder met de familienaam Ter Heide terwijl de kinderen van Hendrik de familienaam Wierbos(ch) gaan gebruiken; mogelijk zijn er nog meer familienamen ontstaan.

De oorsprong van deze namen zijn mogelijk (ten dele) terug te voeren uit het feit dat er in 1744 in het Haardstedenregister van Meppel gesproken wordt van de weduwe van Roelof Tijmens (1695-1740) alias Wierborsel. Ook later komt de naam Wierborsel nog meerdere keren voor. De betekenis van Wierborsel is heideboender; zeer waarschijnlijk kwam het ambacht borstelmaker in de familie voor. Dit alles is mogelijk een verklaring voor de familienamen Ter Heide en Wierbos(ch). Onduidelijk is waarom daarnaast de familienaam Middelveldt gekozen is; vermoedelijk is het een verwijzing naar plaats.

Deze stamboom, waaraan nog steeds gewerkt wordt, is hoofdzakelijk het resultaat van vele jaren archiefonderzoek (in een tijd dat genealogische informatie nog niet via internet beschikbaar was). Recent wordt bescheiden (vanwege het feit dat deze niet altijd betrouwbaar is) gebruik gemaakt van informatie die aanwezig is op internet en natuurlijk ook van persoonlijk verstrekte informatie.

Zoals elk stamboomoverzicht is mogelijk ook dit overzicht niet volledig en kunnen er, ondanks alle zorgvuldigheid, fouten in voorkomen. Mochten er onjuistheden of onvolledigheden zijn dan willen wij dat graag van u vernemen. Ook hebben wij uw hulp nodig om de stamboom up to date te houden; daarom stellen wij het dan ook bijzonder op prijs als aanvullingen, maar ook foto's of ander beeldmateriaal, per mail worden doorgegeven.

Het overzicht vindt u onder "stamboom"; dit is een interactief overzicht waarbij de index zich aan het eind van dit document bevindt . Ga in deze index naar de naam die je zoekt en klik daarop met de muis; je komt dan in de stamboom bij deze persoon terecht; daar kun je dan weer verder klikken zodat je bij de ouders, grootouders enz. terecht komt.

Realisatie: Johan Jan ter Heide & Hans ter Heide. Inlichtingen en aanvullingen:terheide@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 
WIERBOS(CH)

 

 

 

INFO

CheckStat laatste update:

25 mei 2020