HOMEPAGE van JACQUES FRIEDERICHS

GENEALOGIE

van de Nijmeegse tak van de familie

FRIEDERICHS

 

Welkom op mijn homepage

Deze homepage is te beschouwen als een eerste aanzet tot publicatie van mijn stamboom. Het geheel heeft een voorlopig karakter omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

Voor de geÔnteresseerde genealoog bieden de data wellicht al aanknopingspunten.

Voor uw opmerkingen houd ik mij aanbevolen.

wpe1.jpg (9080 bytes)

Wapen van Nijmegen

 

NijmegGM.jpg (120456 bytes)

     Deze foto is begin 1900 gemaakt                                  

      Wilt u nader met de stad Nijmegen kennis maken kijk dan bij noviomagus of hier                                 

 

De geschiedenis van Nijmegen in vogelvlucht

Ruim 2000 jaar geleden was Nijmegen door zijn ligging aan de rivier Waal al een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de Romeinen; zij vestigden er hun legerplaats. Keizer Karel de Grote bouwde er een groot paleis. De ruÔnes van dit paleis bevinden zich nog op het Valkhof in deze stad. Nijmegen kreeg daardoor een naam als Keizerstad.

In 1678 en 1679 werden, na de oorlog tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde ProvinciŽn, in Nijmegen de vredesverdragen getekend: de Vrede van Nijmegen.

Door zijn strategische ligging heeft de stad meerdere malen te lijden gehad van oorlogen; in het recente verleden nog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het hart van de stad werd op 22 februari 1944 verwoest door een Amerikaans bombardement (bij vergissing). Tijdens de bevrijding in de septemberdagen 1944 werd wat er over was van de binnenstad nog eens door de Duitsers bij hun aftocht in brand gestoken

.

           Takken van de familie Friederichs

Bekend is dat er, behalve de Nijmeegse tak, families Friederichs wonen in o.a. Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Zeeland, Zuid Limburg; ook buiten Nederland, o.a. in de Bondsrepubliek Duitsland en de USA.

Een van deze takken zou afstammen van een zekere Frederig, die via Colmar (Frankrijk) in Nederland is terechtgekomen.

De naam Frederig (ScandinaviŽ?) gelijkt frappant veel op Frederik, de familienaam rond 1700 van de voorouders van de Nijmeegse tak.

Wie beschikt over gegevens die wellicht de verwantschap kunnen aantonen tussen de families Frederig en Frederik?

Kwartierstaat van Jacobus Friederichs

wpe1.jpg (11389 bytes)

Curriculum vitae van de proband

Ik ben geboren op 1 juli 1927 te Nijmegen in de Broerstraat op nummer 32 (hartje stad). Opleiding: gymnasium a. Vervolgopleidingen:  Engelse en Franse handelscorrespondentie en Bedrijfseconomie Beroep: bedrijfseconoom. Werkzaam geweest op het kantoor van een verzekeringsmaatschappij te Nijmegen; vervolgens als administrateur van een aannemersbedrijf te Wijchen; tenslotte ambtenaar op het Ministerie van O & W te Den Haag. Vervroegd gepensioneerd in mei 1985.

Ik ben in 1954 gehuwd met Thea Mertens, geboren te Giesbeek (gemeente Angerlo) op 27 juli 1927 zij is overleden op 5 september 1996. Ik heb 4 kinderen en tien kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Na het overlijden van mijn echtgenote heb ik het onderzoek gestart naar mijn voorouders.

Toelichting op de kwartierstaat

In "Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810 van J.A. Schimmel" staat onder volgnummer 5634 een zekere Johan (Willem) Friedriechs vermeld. Hij is afkomstig uit Nassau-Dietz en heeft op 13 juni 1792 het burgerrecht van Nijmegen verkregen. Dietz (nu gelegen in de Bondrepubliek Duitsland) behoorde in die tijd tot de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Deze Johan (Willem) Friedriechs, alias Fredericks, was van beroep behanger, kleermaker, beddenmaker. Hij is geboren te Dietz op 2 maart 1767 en aldaar Evangelisch-luthers gedoopt op 6 maart 1767. Op 16 mei 1790 treedt hij in het huwelijk met Clasina Andris, alias Andriessen, Dit huwelijk is ingezegend in de Evangelisch-lutherse kerk te Nijmegen.

Hij is de zoon van (Johan) Hendrik Fredericks alias Frederik en Christiana Beckstein.

(Johan) Hendrik Fredericks moet omstreeks 1740 zijn geboren te Nijmegen en was als korporaal bij het 4e bataillon Orange Nassau gelegerd in Dietz.

Diens vader is (waarschijnlijk) een zekere Willem Fredericks; uitsluitsel hierover zullen misschien de doop-, trouw- en huwelijksregisters van de Evangelisch-lutherse kerk kunnen geven. Naspeuringen hiernaar zijn nog in gang.

De achternaam van het geslacht Friederichs komt in de registers tot en met de periode Dietz voor in de meest denkbare verbasteringen. Na de invoering van de burgerlijke stand in de Franse tijd wordt de naam, behoudens verschrijvingen in de registers, vermeld als Friederichs. Vermoedelijk is de Nederlandse naam Fredericks in Dietz verduitst tot Friederichs met weer alle varianten hierop. In de kwartierstaat is zoveel mogelijk uniformiteit in de varianten nagestreefd.

De Nijmeegse nazaten van Willem Fredericks zijn nagenoeg allen tot ver na de Tweede Wereldoorlog te Nijmegen woonachtig gebleven. Het erfelijk Burgerrecht van Nijmegen is na WO II komen te vervallen.

 

Kwartierstaat Jacobus Friederichs. Klik hier

Deze kwartierstaat is gemaakt met behulp van het programma Pro-Gen; wilt u meer weten? Klik hier

Gebruik voor vragen en opmerkingen mijn e-mail.