TIN BUỒN

Huế 20.4.2016


Kính Thưa Hội Đồng Nguyễn Phước Tộc. Kính Thưa Bà con: Phòng Tuy Lý Vương, Phòng Kiến Tường Công, Phòng Trấn Biên Quận Công. Cùng Bà con bà con Họ Trần Đình, Họ Tộc, Nội Ngoại gần xa và các bạn bè Thân hữu.

Kính Thưa Bà con.

Cô, Bà chúng tôi: Bà Trần Đình Phương.
Nhủ danh:        Bà Tằng Tôn Nữ Thị Ngoạn
Pháp danh:      Nguyên Ngọc.
Sinh ngày 1 tháng 6 năm 1916 (01 tháng 5 năm Bính Thìn, năm Khải Định thứ nhất). Bà là con gái thứ 9 của Ông Nguyễn Phước Ưng Đam và là quý nữ của Bà Võ thị Kiều. Bà là người con chí hiếu với cha mẹ ông bà tổ tiên, là bậc từ mẫu của con cái, là ân nhân của bà con khi ốm đau, cơ nhỡ. Bà có công lao rất lớn trong việc chỉ đạo và góp tài chánh đại trùng tu Phủ Thờ Phong Quốc Công vào năm 2005 và trong việc tôn tạo lăng tẩm Hoàng tử Miên Kiền, Lăng bà hoàng Nguyễn Văn Thị Nhan ở Nguyệt Biều, Lăng ông bà Hồng Thông (ông bà nội), Lăng cha mẹ (ông bà Ưng Đam) và các bậc Tiền nhân khác vào các năm 2003, 2005, 2007 và 2010. Bà là biểu tượng của lòng hiếu thảo, xứng đáng để con cháu noi gương.
Từ năm 2004, Bà là Niên trưởng Phòng Phong Quốc Công. Theo Bản Nội Quy mới của Phòng Phong Quốc Công, Bà được suy cử làm Chánh Đại Diện Phòng Phong Quốc Công từ năm 2010. Cho đến nay, Bà là người cao niên nhất của dòng dõi Hòang tử Miên Kiền.
Bà đã từ trần lúc 1g15 ngày 20/4/2016.
Phòng Phong Quốc Công sẽ tổ chức Lễ Truy Điệu và Cầu Siêu Bà Tằng Tôn Nữ Ngoạn, Chánh đại Diện Phòng Phong Quốc Công tại Phủ Thờ, 306 Nguyễn Sinh Cung Huế vào lúc 15g ngày 22 tháng 4 năm 2016 ( 16.3. Bính Thân).
Sự tham dự của Quý Bà Con trong Lễ Truy Điệu và Cầu Siêu Bà, Cô chúng tôi là niềm Vinh Dự của Phòng chúng tôi và Họ tộc Trần Đình.
Đại diện Phòng Phong Quốc Công và Họ tộc Trần Đình tại Huế.

Trân Trọng báo tin.
Vĩnh Hượt

Lể Khánh Thành Phủ Thờ 16-03-2006


Get flash player to play to this file


Kính chào quý thân hữu trên trang "Phòng Phong Quốc Công",
Nhân việc tường trình vấn đề và tài liệu "Thân Huân Từ", xin trình bày một chiếc cổng tam quan tiêu biểu: Trên cổng ghi Thăng đường nhập thất (Lên giảng đường cũng như khi về nhà). Hai bên cột của cổng chính có hai hàng câu đối “Nhân tài quốc gia chi nguyên khí, Đại học giáo hoá chi bản nguyên” (Nhân tài là nguyên khí quốc gia, Đại học là gốc của giáo hoá). Ảnh chụp bức tranh do gia đình hoạ sĩ Victor Tardieu cung cấp. Ảnh chụp bức tranh do gia đình hoạ sĩ Victor Tardieu cung cấp.

3 Tháng 2, 2014
                    Ngô Anh Tuấn.

Tác Giả

Index   Trang Anh Ngữ