Index

Welkom op de website van Janlouis Roozendaal.
Genealogisch onderzoek door Janlouis Roozendaal naar de Familie's
Roozendaal/Rozendaal,
Franck,
en
van der Bol
familie Roozendaal/Rozendaal.Van Hieronimus Hieronimuszn.(1630) tot heden

Klik hier om op de inhoudsopgave te komen.
De familie Franck een familie uit de voormalige
Antwerpse Noorderpolder dorpen.Klik hier om op de inhoudsopgave te komen.


De familie van der Bol, van een man zich noemende Bol tot heden,
een Westlandse familie onder de rook van 's-Gravenhage


Aan de site is een aanhangsel gekoppeld betreffende
de familie De Bruijn uit Poeldijk.
Het gaat over een aanverwante familie vermeld onder BIII/28 van mijn onderzoek.
Klik hier om op de inhoudsopgave te komen.