Parenteel van Waltheris Ermen

I Waltheris Ermen is geboren omstreeks 1340. Waltheris is overleden.
Notitie bij Waltheris: Uit de Cijnsboeken die de Hertogen van Brabant in hun perioden aanlegden, is te reconstrueren dat op ’t Loo in Bergeijk al decennia lang een familie met de naam Ermen leefde en woonde. Aangezien exacte data uiteraard niet voorhanden zijn, moeten we de alleerste generaties globaal aanduiden. In Generatie V treffen we ene Dirck Ermen aan, die gehuwd was met een zekere Catharina. Van hun is een akte bewaard gebleven, waardoor we deze Dirck mogelijk als de stamvader mogen bestempelen.
In een akte gedateerd 27 April 1516 staat vermeld dat Catharina, de weduwe van Dirck Ermen aan Henricus van Eijcke, Overste van de Abdij van Postel, een jaarlijkse rente van 15 lopens rogge uit hare goederen te Bergeijk vermaakt. Het zegel van de Bergeijkse Schepenen, die deze akte bezegelen, is echter verdwenen.
Dan blijft het weer meer als een eeuw stil aleer de volgende Ermen ergens in vermeld wordt. Rond 1630 is dat als ene Hendrik Waltheris met ene Heylwigis huwd, en hij tot een der voorname mannen van Bergeijk behoort, hij is er namelijk Schepen.
Waltheris trouwde met NN NNNN.
Kind van Waltheris en NN:
1 Willem Ermen, geboren omstreeks 1370. Volgt II.
II Willem Ermen is geboren omstreeks 1370, zoon van Waltheris Ermen (zie I) en NN NNNN. Willem is overleden. Willem trouwde met NN.
Kinderen van Willem en NN:
1 Henric Ermen, geboren omstreeks 1400. Volgt III.
2 NN Ermen, geboren omstreeks 1402. NN is overleden.
III Henric Ermen is geboren omstreeks 1400, zoon van Willem Ermen (zie II) en NN. Henric is overleden. Henric trouwde met NN.
Kind van Henric en NN:
1 Johan Henric Ermen, geboren omstreeks 1430. Volgt IV.
IV Johan Henric Ermen is geboren omstreeks 1430, zoon van Henric Ermen (zie III) en NN. Johan is overleden. Johan trouwde met NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Dirck Ermen, geboren omstreeks 1460 in Bergeijk (NL). Volgt V.
2 Johan Jan Ermen, geboren omstreeks 1460. Johan is overleden.
V Dirck Ermen is geboren omstreeks 1460 in Bergeijk (NL), zoon van Johan Henric Ermen (zie IV) en NN. Dirck is overleden vóór 17-04-1516 in Bergeijk (NL), ten hoogste 56 jaar oud. Dirck trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1490 met Catharina, ongeveer 25 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1465 in Bergeijk (NL). Catharina is overleden na 17-04-1516, minstens 51 jaar oud.
Kinderen van Dirck en Catharina:
1 Dirck Ermen, geboren omstreeks 1500 in Bergeijk (NL). Volgt VI-a.
2 Catharina Theodori Ermen, geboren omstreeks 1500 in Bergeijk (NL). Volgt VI-b.
VI-a Dirck Ermen is geboren omstreeks 1500 in Bergeijk (NL), zoon van Dirck Ermen (zie V) en Catharina. Dirck is overleden. Dirck trouwde met NN.
Kind van Dirck en NN:
1 Hendrick Ermen, geboren omstreeks 1530 in Bergeijk (NL). Volgt VII.
VI-b Catharina Theodori Ermen is geboren omstreeks 1500 in Bergeijk (NL), dochter van Dirck Ermen (zie V) en Catharina. Catharina is overleden na 1548, minstens 48 jaar oud. Catharina trouwde met Henric Arnoldi van Eeckhoven. Henric is geboren omstreeks 1500. Henric is overleden vóór 1548, ten hoogste 48 jaar oud.
VII Hendrick Ermen is geboren omstreeks 1530 in Bergeijk (NL), zoon van Dirck Ermen (zie VI-a) en NN. Hendrick is overleden. Hendrick trouwde met NN.
Kinderen van Hendrick en NN:
1 Waltheris Hendrick (Wouter) Ermen, geboren in 1553 in Bergeijk (NL). Volgt VIII-a.
2 Dirck Ermen, geboren omstreeks 1555 in Bergeijk (NL). Volgt VIII-b.
VIII-a Waltheris Hendrick (Wouter) Ermen is geboren in 1553 in Bergeijk (NL), zoon van Hendrick Ermen (zie VII) en NN. Wouter is overleden na 1616, minstens 63 jaar oud.
Notitie bij Wouter: Wouter zit in 1585 in de Heymraad (een soort gemeentebestuur) van Bergeijk.
Wouter trouwde met NN.
Kinderen van Wouter en NN:
1 Hendrick Waltheri Ermen, geboren omstreeks 1590 in Bergeijk (NL). Volgt IX-a.
2 Jacobina Waltheri Ermen, geboren omstreeks 1590. Jacobina is overleden.
VIII-b Dirck Ermen is geboren omstreeks 1555 in Bergeijk (NL), zoon van Hendrick Ermen (zie VII) en NN. Dirck is overleden.
Kinderen van Dirck uit onbekende relatie:
1 Guilhelmus Ermen, geboren omstreeks 1587 in Bergeijk (NL). Volgt IX-b.
2 Waltherus Dirck Ermen, geboren omstreeks 1600 in Bergeijk (NL). Volgt IX-c.
IX-a Hendrick Waltheri Ermen is geboren omstreeks 1590 in Bergeijk (NL), zoon van Waltheris Hendrick (Wouter) Ermen (zie VIII-a) en NN. Hendrick is overleden na 1672, minstens 82 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: In 1669 en 1672 is Hendrick Wouter Ermen schepen te Bergeijk.
Hendrick:
(1) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1632 in Bergeijk (NL) met Heylwigis Simons, ongeveer 32 jaar oud. Heylwigis is geboren omstreeks 1600. Heylwigis is overleden vóór 12-10-1640 in Bergeijk (NL), ten hoogste 40 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1640 in Bergeijk (NL) met Maria, ongeveer 21 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1619. Maria is overleden.
Kinderen van Hendrick en Heylwigis:
1 Wouter Ermen, gedoopt op 20-10-1630 in Bergeijk (NL). Volgt X-a.
2 Adrianus Ermen. Hij is gedoopt op 05-06-1635 in Bergeijk (NL). Adrianus is overleden vóór 30-07-1639, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Aleydis Henrici Ermen. Zij is gedoopt op 30-07-1639 in Bergeijk (NL). Aleydis is overleden vóór 30-10-1640, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Adrianus Henricus Ermen, gedoopt op 30-07-1639 in Bergeijk (NL). Volgt X-b.
Kinderen van Hendrick en Maria:
5 Heylwigis Hendrick Ermen, gedoopt op 12-12-1640 in Bergeijk (NL). Volgt X-c.
6 Arnoldus Ermen. Hij is gedoopt op 12-02-1645 in Bergeijk (NL). Arnoldus is overleden vóór 13-06-1649, ten hoogste 4 jaar oud.
7 Adriana Ermen. Zij is gedoopt op 01-08-1647 in Bergeijk (NL). Adriana is overleden.
8 Arnoldus Henrick Ermen, gedoopt op 13-06-1649 in Bergeijk (NL). Volgt X-d.
9 Elizabetha Ermen, gedoopt omstreeks 1652 in Bergeijk (NL). Volgt X-e.
IX-b Guilhelmus Ermen is geboren omstreeks 1587 in Bergeijk (NL), zoon van Dirck Ermen (zie VIII-b). Guilhelmus is overleden. Guilhelmus trouwde met Aleydis. Aleydis is geboren omstreeks 1609. Aleydis is overleden.
Kind van Guilhelmus en Aleydis:
1 Jacoba Guilhelmi Ermen. Zij is gedoopt op 16-10-1649 in Bergeijk (NL). Jacoba is overleden.
IX-c Waltherus Dirck Ermen is geboren omstreeks 1600 in Bergeijk (NL), zoon van Dirck Ermen (zie VIII-b). Waltherus is overleden. Waltherus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1630 in Bergeijk (NL) met Elisabeth Jansse, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1605. Elisabeth is overleden.
Kinderen van Waltherus en Elisabeth:
1 Maria Ermen. Zij is gedoopt omstreeks 1631 in Bergeijk (NL). Maria is overleden.
2 Henrica Ermen. Zij is gedoopt op 19-06-1632 in Bergeijk (NL). Henrica is overleden.
3 Gertrudis Ermen. Zij is gedoopt op 07-05-1634 in Bergeijk (NL). Gertrudis is overleden.
4 Waltheris Ermen, gedoopt op 25-03-1638 in Bergeijk (NL). Volgt X-f.
5 Guilhelma Ermen. Zij is gedoopt op 25-03-1638 in Bergeijk (NL). Guilhelma is overleden.
X-a Wouter Ermen, zoon van Hendrick Waltheri Ermen (zie IX-a) en Heylwigis Simons. Hij is gedoopt op 20-10-1630 in Bergeijk (NL). Wouter is overleden. Wouter trouwde met NN. Zij is geboren omstreeks 1633. Zij is overleden.
Kind van Wouter en NN:
1 Jacobina Waltheri Ermen, gedoopt op 07-06-1652 in Bergeijk (NL). Volgt XI-a.
X-b Adrianus Henricus Ermen, zoon van Hendrick Waltheri Ermen (zie IX-a) en Heylwigis Simons. Hij is gedoopt op 30-07-1639 in Bergeijk (NL). Adrianus is overleden vóór 12-02-1707 in Bergeijk (NL), ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: In 1709 is Adrianus Henricus Ermen schepen te Bergeijk.
Beroep:
schepene
Adrianus trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1674 in Bergeijk (NL) met Maria Adriaans, ongeveer 33 jaar oud. Zij is gedoopt op 26-12-1641 in Bergeijk (NL). Maria is overleden vóór 1709, ten hoogste 68 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Heylwigis Adriani Ermen. Zij is gedoopt op 25-11-1676 in Bergeijk (NL). Heylwigis is overleden vóór 25-11-1677, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Heylwigis Ermen. Zij is gedoopt op 25-11-1677 in Bergeijk (NL). Heylwigis is overleden.
3 Godefridus Adriani (Goijert) Ermen, gedoopt op 18-03-1681 in Bergeijk (NL). Volgt XI-b.
4 Elisabetha Adriani Ermen, gedoopt op 01-05-1686 in Bergeijk (NL). Volgt XI-c.
5 Petronella Adriani Ermen. Zij is gedoopt op 13-12-1688 in Bergeijk (NL). Petronella is overleden.
X-c Heylwigis Hendrick Ermen, dochter van Hendrick Waltheri Ermen (zie IX-a) en Maria. Zij is gedoopt op 12-12-1640 in Bergeijk (NL). Heylwigis is overleden na 1716, minstens 76 jaar oud. Heylwigis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1670 met Jan Henric Plasmans, ongeveer 30 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1640. Jan is overleden vóór 1716, ten hoogste 76 jaar oud.
Kind van Heylwigis en Jan:
1 Peter Jan Plasmans, geboren omstreeks 1675. Peter is overleden.
Notitie bij Peter: 06-04-1698: Ontlastbrief voor Peter jan Plasmans wegens vertrek naar Turnhout in verband met aanstaande huwelijk.
X-d Arnoldus Henrick Ermen, zoon van Hendrick Waltheri Ermen (zie IX-a) en Maria. Hij is gedoopt op 13-06-1649 in Bergeijk (NL). Arnoldus is overleden, 84 jaar oud. Hij is begraven op 03-05-1734 in Bergeijk (NL). Arnoldus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1680 in Bergeijk (NL) met Elisabeth Jansdr, ongeveer 28 jaar oud. Zij is gedoopt op 12-10-1652 in Bergeijk (NL). Elisabeth is overleden, 78 jaar oud. Zij is begraven op 07-06-1731 in Bergeijk (NL).
Kinderen van Arnoldus en Elisabeth:
1 Maria Arnoldi Ermen. Zij is gedoopt op 25-03-1681 in Bergeijk (NL). Maria is overleden vóór 15-02-1683, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Margareta Arnoldi Ermen, gedoopt op 21-05-1682 in Bergeijk (NL). Volgt XI-d.
3 Maria Arnoldi Ermen. Zij is gedoopt op 15-02-1683 in Bergeijk (NL). Maria is overleden vóór 15-02-1688, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Ida Ermen. Zij is gedoopt op 19-02-1685 in Bergeijk (NL). Ida is overleden.
5 Joannna Ermen. Zij is gedoopt op 19-02-1685 in Bergeijk (NL). Joannna is overleden.
6 Maria Ermen. Zij is gedoopt op 15-02-1688 in Bergeijk (NL). Maria is overleden.
X-e Elizabetha Ermen, zoon van Hendrick Waltheri Ermen (zie IX-a) en Maria. Hij is gedoopt omstreeks 1652 in Bergeijk (NL). Elizabetha is overleden. Elizabetha trouwde met Jan Govert van Borckel. Zij is gedoopt omstreeks 1645. Jan is overleden.
X-f Waltheris Ermen, zoon van Waltherus Dirck Ermen (zie IX-c) en Elisabeth Jansse. Hij is gedoopt op 25-03-1638 in Bergeijk (NL). Waltheris is overleden. Waltheris trouwde met Heylwigis. Heylwigis is geboren omstreeks 1642. Heylwigis is overleden.
Kind van Waltheris en Heylwigis:
1 Elisabetha Ermen. Zij is gedoopt omstreeks 1665. Elisabetha is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven op 07-06-1731 in Bergeijk (NL).
XI-a Jacobina Waltheri Ermen, dochter van Wouter Ermen (zie X-a) en NN. Zij is gedoopt op 07-06-1652 in Bergeijk (NL). Jacobina is overleden. Jacobina trouwde, 33 jaar oud, op 04-02-1686 in Bergeijk (NL) met Bartel Marten Rademaeckers, 29 jaar oud, nadat zij op 12-01-1686 in Bergeijk (NL) in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 02-04-1656 in Bergeijk (NL). Bartel is overleden.
XI-b Godefridus Adriani (Goijert) Ermen, zoon van Adrianus Henricus Ermen (zie X-b) en Maria Adriaans. Hij is gedoopt op 18-03-1681 in Bergeijk (NL). Goijert is overleden op 09-03-1762 in Bergeijk (NL), 80 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1762 in Bergeijk (NL). Goijert:
(1) trouwde, 41 jaar oud, op 17-10-1722 in Bergeijk (NL) met Adriana Andries Peggen, 33 jaar oud. Adriana is een dochter van Andreas Janssen Peggen en Joanna. Zij is gedoopt op 07-10-1689 in Bergeijk (NL). Adriana is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 20-02-1748 in Bergeijk (NL).
Notitie bij Adriana: Alias: Adriana Piggen
Alias: Adriana Scaliëndecker
(2) trouwde, 68 jaar oud, op 14-10-1749 in Bergeijk (NL) met Petronella Michiel van der Linden, ongeveer 64 jaar oud, nadat zij op 25-09-1749 in Bergeijk (NL) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-10-1749 in Bergeijk (NL). Zij is gedoopt omstreeks 1685 in Eersel. Petronella is overleden.
Kinderen van Goijert en Adriana:
1 Anna Godefridi Ermen. Zij is gedoopt op 04-07-1728 in Bergeijk (NL). Anna is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 10-08-1728 in Bergeijk (NL).
2 Franciscus Goyaert (Frans) Ermen, gedoopt op 24-11-1733 in Bergeijk (NL). Volgt XII.
XI-c Elisabetha Adriani Ermen, dochter van Adrianus Henricus Ermen (zie X-b) en Maria Adriaans. Zij is gedoopt op 01-05-1686 in Bergeijk (NL). Elisabetha is overleden, 45 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1732 in Bergeijk (NL). Elisabetha trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1712 met Steven Keunen, ongeveer 32 jaar oud. Hij is gedoopt omstreeks 1680. Steven is overleden, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven op 15-11-1736 in Bergeijk (NL).
XI-d Margareta Arnoldi Ermen, dochter van Arnoldus Henrick Ermen (zie X-d) en Elisabeth Jansdr. Zij is gedoopt op 21-05-1682 in Bergeijk (NL). Margareta is overleden. Margareta trouwde met Reijnier van Leeuwen. Reijnier is geboren omstreeks 1682. Reijnier is overleden.
Kind van Margareta uit onbekende relatie:
1 Maria Keunen. Zij is gedoopt op 25-05-1712 in Bergeijk (NL). Maria is overleden.
Kind van Margareta en Reijnier:
2 Anna van Leeuwen. Zij is gedoopt op 19-06-1729 in Bergeijk (NL). Anna is overleden.
XII Franciscus Goyaert (Frans) Ermen, zoon van Godefridus Adriani (Goijert) Ermen (zie XI-b) en Adriana Andries Peggen. Hij is gedoopt op 24-11-1733 in Bergeijk (NL). Frans is overleden op 19-01-1804 in Bergeijk (NL), 70 jaar oud. Hij is begraven op 19-01-1804 in Bergeijk (NL).
Beroep:
winkelier, hoteleigenaar, boer, stoffenteut
Frans trouwde, 30 jaar oud, op 01-01-1764 in Bergeijk (NL) met Anna Catharina Francis Vissers, 18 jaar oud, nadat zij op 17-12-1763 in Bergeijk (NL) in ondertrouw zijn gegaan. Anna is een dochter van Franciscus Petri Vissers en Margaretha Helsemans. Zij is gedoopt op 26-02-1745 in Bergeijk (NL). Anna is overleden op 11-01-1807 in Bergeijk (NL), 61 jaar oud. Zij is begraven op 12-01-1807 in Bergeijk (NL).
Kinderen van Frans en Anna:
1 Ermen, levenloos geboren kind, geboren op 03-11-1764 in Bergeijk (NL).
2 Godefridus (Godfrey) Ermen, gedoopt op 13-11-1765 in Bergeijk (NL). Volgt XIII-a.
3 Petrus (Pieter) Ermen, gedoopt op 26-04-1768 in Bergeijk (NL). Volgt XIII-b.
4 Bernardus Ermen. Hij is gedoopt op 19-04-1770 in Bergeijk (NL). Bernardus is overleden op 05-06-1794 in Bergeijk (NL), 24 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1794 in Bergeijk (NL).
5 Franciscus Egidius (Frans) Ermen, gedoopt op 30-08-1772 in Bergeijk (NL). Volgt XIII-c.
6 Adrianus Josephus Ermen. Hij is gedoopt op 17-09-1774 in Bergeijk (NL). Adrianus is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 01-06-1778 in Bergeijk (NL).
7 Ermen, levenloos geboren kind, geboren op 09-10-1776 in Bergeijk (NL).
8 Maria Margaretha Ermen, gedoopt op 05-11-1777 in Bergeijk (NL). Volgt XIII-d.
9 Joannes Ermen. Hij is gedoopt op 21-03-1780 in Bergeijk (NL). Joannes is overleden op 24-09-1781 in Bergeijk (NL), 1 jaar oud.
10 Adrianus Josephus Ermen. Hij is gedoopt op 30-03-1782 in Bergeijk (NL). Adrianus is overleden op 28-02-1791 in Bergeijk (NL), 8 jaar oud.
11 Margarita Catharina (Margot) Ermen, gedoopt op 25-11-1784 in Bergeijk (NL). Volgt XIII-e.
12 Johanna Maria Ermen. Zij is gedoopt op 02-07-1788 in Bergeijk (NL). Johanna is overleden op 20-10-1794 in Bergeijk (NL), 6 jaar oud.
XIII-a Godefridus (Godfrey) Ermen, zoon van Franciscus Goyaert (Frans) Ermen (zie XII) en Anna Catharina Francis Vissers. Hij is gedoopt op 13-11-1765 in Bergeijk (NL). Godfrey is overleden op 24-07-1814 in Hachenburg (Ger), 48 jaar oud.
Beroep:
koopman (2e klas), garenfabrikant
Godfrey trouwde, 30 jaar oud, op 13-04-1796 in Hachenburg (Ger) met Johanna Philomena Elisabeth Adriana Bertram, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op 01-05-1773 in Hachenburg (Ger). Johanna is overleden op 28-04-1842 in Hachenburg (Ger), 68 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Johanna bezat na het overlijden van haar man nog zeker tot 1827 een textielzaak in Hachenburg.
Kinderen van Godfrey en Johanna:
1 Anna Maria (Marianne) Ermen, gedoopt op 05-10-1796 in Hachenburg (Ger). Volgt XIV-a.
2 Franciscus Bernardus (Bernhard) Ermen, gedoopt op 20-07-1798 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-b.
3 Petrus Albertus (Peter) Ermen, gedoopt op 29-06-1800 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-c.
4 Anna Catharina Ermen, gedoopt op 18-08-1802 in ’s Hertogenbosch (NL). Volgt XIV-d.
5 Maria Elisabetha Ermen, gedoopt op 26-08-1804 in ’s Hertogenbosch (NL). Volgt XIV-e.
6 Godefridus Antonius (Anthony) Ermen, gedoopt op 12-02-1807 in ’s Hertogenbosch (NL). Volgt XIV-f.
7 Franciscus (Frans) Ermen, gedoopt op 17-05-1809 in ’s Hertogenbosch (NL). Volgt XIV-g.
15106.jpg
1 Godfrey
8 Peter Jacob Gottfried (Godfrey) Ermen (afb. 1), geboren op 06-10-1811 in Hachenburg (Ger). Godfrey is overleden op 20-09-1899 in Dawlish (UK), 87 jaar oud.
Notitie bij Godfrey: He retired in 1877.

(Peter Jacob) Godfrey seemed to have also business going on in South-Africa as we find in 1902 the liquidation of an account on his name.

"Godfrey Ermen was born in Holland about 1812 era. He joined his older brothers, who had a cotton mill in Blackfriars, personally taking charge of the business. He died in 1899, leaving a large fortune, of which £200,000 was in trust for the support of any object deemed worthy of assistance. During 1928, A.G. Roby, one of the trustees, gave £5,000 out of the fund to the Manchester and Salford playing field Society for the purchased of land in Abbey Hey and for the land to be laid out as a playing field."
(Source: http://www.lodgesports.org/page2.htm)
Godfrey bleef ongehuwd.
Beroep:
manufacturer
XIII-b Petrus (Pieter) Ermen, zoon van Franciscus Goyaert (Frans) Ermen (zie XII) en Anna Catharina Francis Vissers. Hij is gedoopt op 26-04-1768 in Bergeijk (NL). Pieter is overleden op 17-04-1816 in ’s Hertogenbosch (NL), 47 jaar oud.
Beroep:
lakenhandelaar, herbergier
Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 16-06-1799 in Bergeijk (NL) met Maria Catharina Aarts, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 16-06-1799 in Bergeijk (NL) in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in 1773. Zij is gedoopt op 28-12-1773 in Wintelre. Maria is overleden in ’s Hertogenbosch (NL).
Beroep:
logementshoudster
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Arnoldus Ermen. Hij is gedoopt op 08-11-1801 in ’s Hertogenbosch (NL). Arnoldus is overleden op 16-04-1879 in ’s Hertogenbosch (NL), 77 jaar oud. Arnoldus bleef ongehuwd.
2 Anna Maria Ermen, gedoopt op 08-11-1803 in ’s Hertogenbosch (NL). Volgt XIV-h.
3 Franciscus Antonius Ermen. Hij is gedoopt op 02-08-1805 in ’s Hertogenbosch (NL). Franciscus is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 14-10-1805 in ’s Hertogenbosch (NL).
4 Franciscus Antonius Ermen. Hij is gedoopt op 03-06-1807 in ’s Hertogenbosch (NL). Franciscus is overleden op 26-10-1807 in ’s Hertogenbosch (NL), 4 maanden oud. Hij is begraven op 28-10-1807 in ’s Hertogenbosch (NL).
5 Petrus Johannes Ermen. Hij is gedoopt op 26-06-1809 in ’s Hertogenbosch (NL). Petrus is overleden op 24-12-1867 in ’s Hertogenbosch (NL), 58 jaar oud.
Notitie bij Petrus: Tweeling met Godefridus Antonius.
Petrus bleef ongehuwd. Petrus bleef kinderloos.
Beroep:
expediteur
6 Godefridus Antonius Ermen. Hij is gedoopt op 26-06-1809 in ’s Hertogenbosch (NL). Godefridus is overleden op 16-02-1874 in ’s Hertogenbosch (NL), 64 jaar oud.
Notitie bij Godefridus: Tweeling met Petrus Johannes.
Godefridus bleef ongehuwd.
7 Johanna Maria Ermen, geboren op 28-11-1811 in ’s Hertogenbosch (NL). Johanna is overleden op 14-10-1813 in ’s Hertogenbosch (NL), 1 jaar oud.
8 Franciscus Josephus Ermen, geboren op 22-04-1814 in ’s Hertogenbosch (NL). Franciscus is overleden op 08-02-1817 in ’s Hertogenbosch (NL), 2 jaar oud.
XIII-c Franciscus Egidius (Frans) Ermen, zoon van Franciscus Goyaert (Frans) Ermen (zie XII) en Anna Catharina Francis Vissers. Hij is gedoopt op 30-08-1772 in Bergeijk (NL). Frans is overleden op 03-08-1828 in Zierikzee (NL), 55 jaar oud.
Beroep:
bakker
Frans trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1802 in Westerhoven, NB (NL) met Maria Anna Verbeek, 20 jaar oud, nadat zij op 24-04-1802 in Bergeijk (NL) in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Rumoldus Joannes Verbeek en Dingena Leonardus Aerts. Zij is gedoopt op 15-03-1782 in Westerhoven, NB (NL). Maria is overleden op 28-04-1810 in Bergeijk (NL), 28 jaar oud. Zij is begraven op 02-05-1810 in Bergeijk (NL).
Kinderen van Frans en Maria:
1 Franciscus Ermen, gedoopt op 03-04-1803 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-i.
2 Theodorus (Theo) Ermen. Hij is gedoopt op 01-07-1804 in Bergeijk (NL). Theo is overleden op 26-02-1831 in Zierikzee (NL), 26 jaar oud.
Notitie bij Theo: In Zierikzee overleden, in Eindhoven werd een Memorie van Successie opgemaakt, Inv.19 Mem.no 18; "Wij ondergetekende Francis Ermen, wonende
Bergeijk, Anna Catharina Ermen en Maria Ermen, beide wonende te Zierikzee, alhier te Bergeijk ten huize van den eerst ondertekende domicilie kiezende verklaren dat Theodorus Ermen, hunne broeder op den 26 januari 1831 te Zierikzee is overleden, doch laatst gedomicileerd geweest in Bergeijk, dat zijne nalatenschap geen onroerende goederen bevat.
Theo bleef ongehuwd.
Beroep:
koopman
3 Anna Catharina Ermen, gedoopt op 18-06-1806 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-j.
4 Maria Digna Ermen. Zij is gedoopt op 28-08-1808 in Bergeijk (NL). Maria is overleden op 06-09-1808 in Bergeijk (NL), 9 dagen oud.
5 Maria Digna Ermen, gedoopt op 06-11-1809 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-k.
XIII-d Maria Margaretha Ermen, dochter van Franciscus Goyaert (Frans) Ermen (zie XII) en Anna Catharina Francis Vissers. Zij is gedoopt op 05-11-1777 in Bergeijk (NL). Maria is overleden op 28-11-1859 in Bergeijk (NL), 82 jaar oud.
Beroep:
winkelierster
Maria trouwde, 30 jaar oud, op 19-06-1808 in Bergeijk (NL) met Govardus Hendrik (Govert) Aarts, 27 jaar oud, nadat zij op 04-06-1808 in Bergeijk (NL) in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 05-10-1780 in Bergeijk (NL). Govert is overleden op 13-10-1837 in Bergeijk (NL), 57 jaar oud (oorzaak: ongeval).
Beroep:
koopman
Kinderen van Maria en Govert:
1 Anna Catharina Aarts. Zij is gedoopt op 09-09-1809 in Bergeijk (NL). Anna is overleden op 25-12-1885 in Bergeijk (NL), 76 jaar oud.
2 Henricus Franciscus Aarts, geboren op 04-03-1811 in Bergeijk (NL). Henricus is overleden op 24-07-1880 in Valkenswaard, 69 jaar oud.
Beroep:
religieus (Hij ging op 12 jarige leeftijd naar het Seminarie "Beekvliet" in St. Michielsgestel. In 1828 Humanuora in Eindhoven, in 1829 student filosofie in Handel, ook even in Herlaer(Halder), werd te Warmond tot priester gewijd op 14-3-1835. Werd per 16-5-1836 kapelaan in de St. Servaas-Parochie in Maastricht, per 21-11-1852 Pastoor in Valkenswaard, en 14-2-1854 aldaar Deken.)
3 Johanna Maria Aarts, geboren op 09-12-1811 in Bergeijk (NL). Johanna is overleden op 20-03-1812 in Bergeijk (NL), 3 maanden oud.
4 Franciscus Henricus Josephus Aarts, geboren op 12-09-1812 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-l.
5 Peter Joseph Aarts, geboren op 25-05-1814 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-m.
6 Maria Bernardina Aarts, geboren op 19-02-1816 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-n.
7 Godefridus Antonius Aarts, geboren op 20-07-1818 in Bergeijk (NL). Godefridus is overleden op 09-11-1880 in Gemert, 62 jaar oud. Godefridus bleef ongehuwd. Godefridus bleef kinderloos.
Beroep:
religieus (Priester gewijd 1-6-1844, en benoemd tot Pastoor in Gemert per 12-7-1862.)
XIII-e Margarita Catharina (Margot) Ermen, dochter van Franciscus Goyaert (Frans) Ermen (zie XII) en Anna Catharina Francis Vissers. Zij is gedoopt op 25-11-1784 in Bergeijk (NL). Margot is overleden op 29-07-1861 in Eindhoven, 76 jaar oud.
Beroep:
winkelierster
Margot trouwde, 29 jaar oud, op 30-10-1814 in Bergeijk (NL) met Jacobus Bussing, 24 jaar oud. Hij is gedoopt op 01-07-1790 in Amsterdam (NL). Jacobus is overleden op 12-06-1856 in Eindhoven, 65 jaar oud.
Beroep:
boer, goudsmid, zilversmid, horlogemaker
Kinderen van Margot en Jacobus:
1 Johannes Franciscus (Frans) Bussing, geboren op 13-08-1815 in Bergeijk (NL). Frans is overleden op 26-02-1886 in Deurne, NB (NL), 70 jaar oud.
Notitie bij Frans: 1841 - 5 jun - Johannes Franciscus Bussing wordt in ’s-Hertogenbosch tot priester gewijd.

1842 - 7 apr - Johannus Franciscus Bussing is kapelaan in de parochie van St. Michielsgestel.

1844 - 19 dec - Benoeming van Frans Bussing tot kapelaan in Veghel.

1856 - 19 nov - Frans Bussing wordt kapelaan in Woensel.

1860 - 16 okt - Frans Bussing pastoor in de Lambertuskerk te Vessem.

1871 - 22 apr - Pastoor Frans Bussing verhuist naar Liessel.
Frans bleef ongehuwd. Frans bleef kinderloos.
Beroep:
pastoor
2 Bernardus Jacobus (Bernardus) Bussing, geboren op 15-12-1816 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-o.
3 Johannes Godefridus (Godefridus) Bussing, geboren op 31-10-1818 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-p.
4 Anna Maria Jacoba Bussing, geboren op 08-03-1820 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-q.
5 Petrus Jacobus Bussing, geboren op 01-07-1823 in Bergeijk (NL). Volgt XIV-r.
6 Jacobus Bussing, geboren omstreeks 1825. Jacobus is overleden.
7 Bussing, levenloos geboren kind, geboren op 04-02-1830 in Bergeijk (NL).
XIV-a Anna Maria (Marianne) Ermen, dochter van Godefridus (Godfrey) Ermen (zie XIII-a) en Johanna Philomena Elisabeth Adriana Bertram. Zij is gedoopt op 05-10-1796 in Hachenburg (Ger). Marianne is overleden, 26 jaar oud. Zij is begraven op 13-10-1822. Marianne trouwde, 21 jaar oud, op 30-06-1818 met Johann Anton Dick, 32 jaar oud. Hij is gedoopt op 09-05-1786 in Wischau/Mähren (Ger). Johann is overleden op 30-08-1822 in Niederlahnstein (Ger), 36 jaar oud.
Notitie bij Johann: Johann Anton was "Accessist" van de hertog van Nassau in Hachenburg, later in Niederlahnstein. (Bron: J. Mertens: Handel en wandel .... p177)
Beroep:
accessist (to Duke of Nassau, in Hachenburg and later in Niederlahnstein)
XIV-b Franciscus Bernardus (Bernhard) Ermen, zoon van Godefridus (Godfrey) Ermen (zie XIII-a) en Johanna Philomena Elisabeth Adriana Bertram. Hij is gedoopt op 20-07-1798 in Bergeijk (NL). Bernhard is overleden, 66 of 67 jaar oud. Hij is begraven in 1865 in Wiesbaden (Ger).
Notitie bij Bernhard: Bernard volgde zijn vader als herbergier op in Hachenburg.
Beroep:
hotel-keeper
Bernhard trouwde, 27 jaar oud, op 20-10-1825 in Hachenburg (Ger) met Augusta Elisabeth Bohle, 18 jaar oud. Zij is gedoopt op 14-12-1806 in Hachenburg (Ger). Augusta is overleden.
Kinderen van Bernhard en Augusta:
1 Pauline Ermen, geboren omstreeks 1830. Volgt XV-a.
2 Henry Edward (Henry) Ermen, geboren op 20-06-1833 in Hachenburg (Ger). Volgt XV-b.
3 Adolf (Adolf) Ermen, geboren in 1835 in (Ger). Volgt XV-c.
4 Francis Julius Ermen, geboren op 01-11-1840 in Hachenburg (Ger). Volgt XV-d.
5 Carl Ermen, geboren omstreeks 1842. Volgt XV-e.
XIV-c Petrus Albertus (Peter) Ermen, zoon van Godefridus (Godfrey) Ermen (zie XIII-a) en Johanna Philomena Elisabeth Adriana Bertram. Hij is gedoopt op 29-06-1800 in Bergeijk (NL). Peter is overleden op 10-11-1887 in Newton Abott (UK), 87 jaar oud.
Notitie bij Peter: Peter was since 25-04-1820 clerk at ’Shenton & Co’ in Manchester where he attended the foreign business. (Source: J. Mertens: Handel en wandel .... p178)

In 1826 Peter Ermen opened as a 26-year-old in Blackfriars (Manchester) his own cotton-mill. (Source: J. Mertens: Handel en wandel .... p178)
Beroep:
koopman & fabrikant
Peter trouwde, 31 jaar oud, op 03-08-1831 in St. John, Manchester (UK) met Sarah Foster, 24 of 25 jaar oud. Sarah is geboren in 1806 in Warrington (UK), dochter van Foster en NNNN. Sarah is overleden op 27-02-1877 in Newton Abott (UK), 70 of 71 jaar oud. Zij is begraven in Teignmouth Cemetery, Teighnmouth, Devon (UK).
Kinderen van Peter en Sarah:
1 Mary Ann Mathilda Ermen, geboren op 08-11-1832 in Green Heys, Manchester (UK). Volgt XV-f.
2 Emma Antonia Ermen, geboren op 19-12-1834 in Manchester (UK). Zij is gedoopt op 04-10-1836 in Saint John Deansgate, Manchester (UK). Emma is overleden op 14-09-1925 in Newton Abott (UK), 90 jaar oud. Zij is begraven in Teignmouth Cemetery, Teighnmouth, Devon (UK). Emma bleef ongehuwd. Emma bleef kinderloos.
XIV-d Anna Catharina Ermen, dochter van Godefridus (Godfrey) Ermen (zie XIII-a) en Johanna Philomena Elisabeth Adriana Bertram. Zij is gedoopt op 18-08-1802 in ’s Hertogenbosch (NL). Anna is overleden in 1885 in Hachenburg (Ger), 82 of 83 jaar oud. Anna trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1828 met Peter Paul Devora, ongeveer 26 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1802. Peter is overleden omstreeks 1853, ongeveer 51 jaar oud.
Beroep:
medicinaal arts
Kinderen van Anna en Peter:
1 Franz Devora, geboren omstreeks 1836. Franz is overleden omstreeks 1902, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Franz: Fabrikant in Nassau.
2 Clara Devora, geboren omstreeks 1839. Clara is overleden omstreeks 1913, ongeveer 74 jaar oud.
3 Josephe Devora, geboren omstreeks 1842. Volgt XV-g.
15103.jpg
2 Maria Elisabetha
XIV-e Maria Elisabetha Ermen (afb. 2), dochter van Godefridus (Godfrey) Ermen (zie XIII-a) en Johanna Philomena Elisabeth Adriana Bertram. Zij is gedoopt op 26-08-1804 in ’s Hertogenbosch (NL). Maria is overleden op 18-01-1879 in Wiesbaden (Ger), 74 jaar oud. Zij is begraven op 20-01-1879 in Wiesbaden (Ger).
Notitie bij Maria: Listed as "Elisabeth" on her children’s christening records, and in her death record.
15111.jpg
3 Count Theodore
Maria trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1825 met Theodore Paul Ernest, Count von Marillac - St. Julien (afb. 3), 31 of 32 jaar oud. Theodore is geboren op 22-11-1793 in Hadamar (Ger), zoon van Francois Marie, Marquis de Marillac St. Julien en Sophie Auguste Lindischen. Theodore is overleden op 26-10-1878 in Wiesbaden (Ger), 84 jaar oud. Hij is begraven in Wiesbaden (Ger).
Notitie bij Theodore: Count Theodore published in 1845 a book "Wonders of Nature and their impact on the weather"

http://books.google.co.nz/books?id=spE5AAAAcAAJ&pg=PP7&dq=%22wunder+der+natur%22+marillac&hl=en&ei=wDkjTJWQOIe5nAern_jADw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
Beroep:
"Oberforster", meaning Head Forester - in charge of trees, game
Kinderen van Maria en Theodore:
1 Theodor August Heinrich Johann Maria von Marillac - St. Julien, geboren in 1825 in Hachenburg (Ger). Theodor is overleden.
20595.jpg
4 Bertha (Anna Augustina Maria)
2 Anna Augusta Maria (Bertha) von Marillac - St. Julien (afb. 4), geboren op 14-08-1827 in Bad Mariënberg (Ger). Zij is gedoopt op 19-08-1827 in Bad Mariënberg (Ger). Bertha is overleden.
Notitie bij Bertha: Anna’s nickname MAY have been "Bertha", and if so, then she is the Bertha mentioned as being a sister of Franz by Ann Antoinette Bertha Marie "Netta", her grand-niece, in notes on the family.
3 Friedrich August Johann Maria (Fritz) von Marillac - St. Julien, geboren op 11-08-1829 in Bad Mariënberg (Ger). Volgt XV-h.
4 Franz Carl Marie von Marillac - St. Julien, geboren op 10-05-1831 in Bad Mariënberg (Ger). Volgt XV-i.
5 Carl Gottfried Maria von Marillac - St. Julien, geboren op 23-02-1833 in Bad Mariënberg (Ger). Volgt XV-j.
6 Ernst Anton Maria von Marillac - St. Julien, geboren op 16-06-1835 in Bad Mariënberg (Ger). Volgt XV-k.
7 Hans Florentin Paul Maria von Marillac - St. Julien, geboren op 24-06-1837 in Montabaur (Ger). Hij is gedoopt op 24-07-1837 in Montabaur (Ger). Hans is overleden.
8 Peter Wilhelm Maria von Marillac - St. Julien, geboren op 25-08-1839 in Montabaur (Ger). Hij is gedoopt op 25-10-1839 in Montabaur (Ger). Peter is overleden.
18413.jpg
5 Heinrich / Henri
9 Heinrich George Maria von Marillac - St. Julien (afb. 5), geboren op 28-02-1841 in Montabaur (Ger). Hij is gedoopt op 07-03-1841 in Montabaur (Ger). Heinrich is overleden omstreeks 1926 in Wiesbaden (Ger), ongeveer 85 jaar oud.
Beroep:
merchant, distiller, amateur artist
10 Paulina Mathilde Maria Josephina Friederica von Marillac - St. Julien, geboren op 12-10-1843 in Montabaur (Ger). Volgt XV-l.
11 Maria Antonia von Marillac - St. Julien, geboren op 20-04-1847 in Montabaur (Ger). Volgt XV-m.
15104.jpg
6 Anthony (ca 1876)
XIV-f Godefridus Antonius (Anthony) Ermen (afb. 6), zoon van Godefridus (Godfrey) Ermen (zie XIII-a) en Johanna Philomena Elisabeth Adriana Bertram. Hij is gedoopt op 12-02-1807 in ’s Hertogenbosch (NL). Anthony is overleden op 02-03-1886 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), 79 jaar oud.
Beroep:
katoendraad fabrikant
15112.jpg
7 Julie (ca 1876)
Anthony trouwde, 29 jaar oud, op 24-12-1836 in Manchester (UK) met Julia Emely Johanna (Julie) Sartorius (afb. 7), ongeveer 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-12-1836 in St. John’s, Manchester (UK). Julie is geboren omstreeks 1810, dochter van Johann Friedrich Christian Sartorius en Margarethe Moll. Zij is gedoopt in Keulen (Ger). Julie is overleden op 04-11-1891 in Chapel le Frith (UK), ongeveer 81 jaar oud.
Kinderen van Anthony en Julie:
1 Frederick John Albrecht Ermen, geboren op 10-09-1837. Hij is gedoopt op 09-12-1840 in Eccles, Lancashire (UK). Frederick is overleden.
2 Adeline Ermen, geboren op 10-03-1839 in Weaste, Lancashire (UK). Zij is gedoopt op 09-12-1840 in Eccles, Lancashire (UK). Adeline is overleden op 23-05-1914 in Chapel le Frith (UK), 75 jaar oud. Adeline bleef ongehuwd.
3 Eliza Anthonetta Julie Ermen, geboren op 09-06-1840. Zij is gedoopt op 09-12-1840 in Eccles, Lancashire (UK). Eliza is overleden.
4 Antoinette Ermen, geboren omstreeks 1841. Antoinette is overleden.
5 Julie Ermen, geboren omstreeks 1846 in Engelskirchen (Ger). Volgt XV-n.
6 Johanne Ermen, geboren op 31-12-1848 in Alsbach/Bz Köln (Ger). Volgt XV-o.
7 Agatha Septima Ermen, geboren omstreeks 1850 in Engelskirchen (Ger). Agatha is overleden op 15-09-1933 in Croydon (UK), ongeveer 83 jaar oud. Agatha bleef ongehuwd.
8 Anthony (Anthony) Ermen, geboren in 1852 in ?? (Ger). Volgt XV-p.
9 Octavia Henriëtta Ermen, geboren in 1852 in (Ger). Volgt XV-q.
10 Edwin Ermen, geboren in 1854 in (Ger). Edwin is overleden in 09-1879 in Chapel le Frith (UK), 24 of 25 jaar oud.
XIV-g Franciscus (Frans) Ermen, zoon van Godefridus (Godfrey) Ermen (zie XIII-a) en Johanna Philomena Elisabeth Adriana Bertram. Hij is gedoopt op 17-05-1809 in ’s Hertogenbosch (NL). Frans is overleden in 1859, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij Frans: Frans stichtte katoenfabieken in Hachenburg in 1829 en in Diez van 1832 tot 1838.

About 1834 Franciscus had in Hachenburg a shop (dealing in ribbon band) and beside that he did a little weaving in calico (linnengoed), but was not doing well.

Around 1834 he visited his brothers in Manchester hoping to stay there. After some time he left Manchester, disapointed and depressed, but with some money he got from his brother Godfrey Anton.

Back in Hachenburg he started with the help of this money a trade in wood-seeds, which went very well.
Around 1845 he married Emmie (sister of Julie, the wife of his brother Godfrey Antonius).

After the Revolution in 1848 this seed-trade broke down and he got in difficulties with his banker (Schmidt from Frankfurt).

Hij had sinds 1838 een beendermolen voor mestbereiding nabij Hachenburg in bedrijf en stichtte in 1855 tenslotte de garenfabriek ’Koppelheck" bij Nassau an der Lahn.
Tezelfdertijd dreef hij ook nog handel in ijzerwaren en bosbouwzaden. Bron: J. Mertens, Handel en wandel .... p176)
Beroep:
fabrikant
Frans trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1845 met Emilie (Emmie) Sartorius, ongeveer 21 jaar oud. Emmie is geboren omstreeks 1824 in Hachenburg (Ger), dochter van Johann Friedrich Christian Sartorius en Margarethe Moll. Emmie is overleden omstreeks 1849, ongeveer 25 jaar oud.
Kinderen van Frans en Emmie:
1 Antonia Ermen. Antonia is overleden na 1931.
Notitie bij Antonia: She was living in Wiesbaden in 1931.
2 Francis Julius Godfrey (Frank) Ermen, geboren in 1849 in Hachenburg (Ger). Volgt XV-r.
XIV-h Anna Maria Ermen, dochter van Petrus (Pieter) Ermen (zie XIII-b) en Maria Catharina Aarts. Zij is gedoopt op 08-11-1803 in ’s Hertogenbosch (NL). Anna is overleden op 08-02-1881 in ’s Hertogenbosch (NL), 77 jaar oud. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 25-11-1826 in ’s Hertogenbosch (NL) met Petrus Bartholomeus (Peter) Verhulst, 36 jaar oud. Peter is geboren op 25-08-1790 in St. Truiden (B). Peter is overleden op 15-01-1841 in ’s Hertogenbosch (NL), 50 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende, logementhouder
Kinderen van Anna en Peter:
1 Catharina Verhulst, geboren omstreeks 1826. Catharina is overleden.
2 Maria Henrica Verhulst, geboren op 21-10-1831 in ’s Hertogenbosch (NL). Volgt XV-s.
3 Catharina Josepha Verhulst, geboren op 20-11-1833 in ’s Hertogenbosch (NL). Volgt XV-t.
4 Henricus Antonius Verhulst, geboren op 01-09-1837 in ’s Hertogenbosch (NL). Volgt XV-u.
5 Franciscus Xaverius Bernardus Verhulst, geboren omstreeks 1840. Franciscus is overleden op 14-03-1905 in ’s Hertogenbosch (NL), ongeveer 65 jaar oud.
XIV-i Franciscus Ermen, zoon van Franciscus Egidius (Frans) Ermen (zie XIII-c) en Maria Anna Verbeek. Hij is gedoopt op 03-04-1803 in Bergeijk (NL). Franciscus is overleden op 06-06-1884 in Zierikzee (NL), 81 jaar oud.
Beroep:
broodbakker, winkelier
Franciscus trouwde, 49 jaar oud, op 09-02-1853 in Zierikzee (NL) met Maria Plaum, 20 jaar oud. Maria is geboren op 11-02-1832 in Zierikzee (NL), dochter van Matthias Plaum en Catharina Hendrikse. Maria is overleden op 18-11-1905 in Zierikzee (NL), 73 jaar oud.
Beroep:
particuliere
Kinderen van Franciscus en Maria:
1 Maria Anna Catharina Ermen, geboren op 18-02-1854 in Zierikzee (NL). Maria is overleden op 13-09-1854 in Zierikzee (NL), 6 maanden oud.
2 Maria Anna Catharina Ermen, geboren op 15-01-1855 in Zierikzee (NL). Volgt XV-v.
3 Franciscus Mattheus Ermen, geboren op 06-02-1856 in Zierikzee (NL). Franciscus is overleden op 25-09-1856 in Zierikzee (NL), 7 maanden oud.
4 Catharina Jacoba Anna Ermen, geboren op 28-06-1857 in Zierikzee (NL). Catharina is overleden op 08-10-1857 in Zierikzee (NL), 3 maanden oud.
5 Catharina Jacoba Maria Digna Ermen, geboren op 05-05-1859 in Zierikzee (NL). Catharina is overleden op 24-06-1859 in Zierikzee (NL), 1 maand oud.
6 Franciscus Mattheus (Frans) Ermen, geboren op 27-04-1860 in Zierikzee (NL). Volgt XV-w.
7 Catharina Jacoba Ermen, geboren op 25-07-1861 in Zierikzee (NL). Catharina is overleden op 07-09-1861 in Zierikzee (NL), 1 maand oud.
8 Jacoba Adriana Ermen, geboren op 23-06-1863 in Zierikzee (NL). Jacoba is overleden op 25-08-1863 in Zierikzee (NL), 2 maanden oud.
9 Jacoba Maria Ermen, geboren op 18-06-1865 in Zierikzee (NL). Jacoba is overleden op 30-07-1865 in Zierikzee (NL), 1 maand oud.
XIV-j Anna Catharina Ermen, dochter van Franciscus Egidius (Frans) Ermen (zie XIII-c) en Maria Anna Verbeek. Zij is gedoopt op 18-06-1806 in Bergeijk (NL). Anna is overleden op 20-05-1849 in Zierikzee (NL), 42 jaar oud.
Beroep:
particuliere
Anna trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1828 in Zierikzee (NL) met Wilhelmus van Nieuwland, 23 jaar oud. Wilhelmus is een zoon van Cornelis van Nieuwland en Maria Koevoets. Hij is gedoopt op 09-03-1804 in Zierikzee (NL). Wilhelmus is overleden na 1863 in Mechelen (B), minstens 59 jaar oud.
Beroep:
brood- en koekbakker
Kinderen van Anna en Wilhelmus:
1 Cornelis Theodorus Gratianus van Nieuwland, geboren op 18-12-1828 in Zierikzee (NL). Cornelis is overleden.
2 Franciscus Cornelis van Nieuwland, geboren op 03-01-1831 in Zierikzee (NL). Franciscus is overleden op 25-03-1833 in Zierikzee (NL), 2 jaar oud.
3 Franciscus Cornelis Marcus van Nieuwland, geboren op 25-04-1833 in Zierikzee (NL). Franciscus is overleden.
4 Jacobus Wilhelmus Bonifacius van Nieuwland, geboren op 19-02-1835 in Zierikzee (NL). Volgt XV-x.
5 Wilhelmus Franciscus Leander van Nieuwland, geboren op 21-02-1837 in Zierikzee (NL). Volgt XV-y.
6 Marianna Catharina van Nieuwland, geboren op 11-01-1840 in Zierikzee (NL). Volgt XV-z.
7 Godefridus Cornelis Hendrikus van Nieuwland, geboren op 04-05-1842 in Zierikzee (NL). Godefridus is overleden op 05-10-1867 in Zierikzee (NL), 25 jaar oud.
Beroep:
stuurman koopvaardij
8 van Nieuwland, levenloos geboren kind, geboren op 12-01-1844 in Zierikzee (NL).
9 Josephus Franciscus Ewaldus van Nieuwland, geboren op 03-10-1845 in Zierikzee (NL). Josephus is overleden op 03-12-1862 in Zierikzee (NL), 17 jaar oud.
10 Maria Anna van Nieuwland, geboren op 06-08-1847 in Zierikzee (NL). Maria is overleden op 26-03-1907 in Bergen op Zoom, NB (NL), 59 jaar oud.
11 Maria Dijmphna Germana van Nieuwland, geboren op 16-05-1849 in Zierikzee (NL). Maria is overleden op 11-08-1849 in Zierikzee (NL), 2 maanden oud.
XIV-k Maria Digna Ermen, dochter van Franciscus Egidius (Frans) Ermen (zie XIII-c) en Maria Anna Verbeek. Zij is gedoopt op 06-11-1809 in Bergeijk (NL). Maria is overleden op 16-10-1875 in Zierikzee (NL), 65 jaar oud.
Beroep:
particuliere
Maria trouwde, 44 jaar oud, op 07-06-1854 in Zierikzee (NL) met Lambertus Cornelis Vermunt, 52 jaar oud. Lambertus is geboren op 27-04-1802 in Zierikzee (NL). Lambertus is overleden op 09-03-1856 in Zierikzee (NL), 53 jaar oud. Lambertus is weduwnaar van Theresia Crul (ovl. vóór 1854).
Beroep:
broodbakker
XIV-l Franciscus Henricus Josephus Aarts is geboren op 12-09-1812 in Bergeijk (NL), zoon van Govardus Hendrik (Govert) Aarts en Maria Margaretha Ermen (zie XIII-d). Franciscus is overleden op 25-02-1891 in Bergeijk (NL), 78 jaar oud. Franciscus trouwde, 46 jaar oud, op 21-02-1859 in Best met Johanna Barbara van de Ven, 37 jaar oud. Johanna is geboren op 13-10-1821 in Best. Johanna is overleden op 24-06-1872 in Bergeijk (NL), 50 jaar oud.
Kind van Franciscus en Johanna:
1 Petrus Josephus Godefridus Aarts, geboren op 27-11-1863. Volgt XV-aa.
XIV-m Peter Joseph Aarts is geboren op 25-05-1814 in Bergeijk (NL), zoon van Govardus Hendrik (Govert) Aarts en Maria Margaretha Ermen (zie XIII-d). Peter is overleden op 16-03-1894 in Bergeijk (NL), 79 jaar oud.
Beroep:
van 1849 tot 1894     burgemeester (Bergeijk)
Peter trouwde, 38 jaar oud, op 10-11-1852 in Waalwijk met Seraphina Maria Justina van Heijst, 29 jaar oud. Seraphina is geboren op 19-12-1822 in Waalwijk, dochter van Petrus Franciscus van Heijst en Dorothea Catharina Olifiers. Seraphina is overleden op 29-08-1886 in Bergeijk (NL), 63 jaar oud.
Kinderen van Peter en Seraphina:
1 Maria Dorothea Francisca Aarts, geboren op 05-10-1853 in Bergeijk (NL). Volgt XV-ab.
2 Dorothea Maria Aarts, geboren op 28-04-1855 in Bergeijk (NL). Volgt XV-ac.
3 Antonetta Bernardina Cornelis Aarts, geboren op 03-07-1861. Volgt XV-ad.
4 Godefridus Petrus Cornelus Aarts, geboren op 06-07-1862 in Bergeijk (NL). Volgt XV-ae.
5 Christina Maria Cornelia Aarts, geboren op 20-03-1866. Christina is overleden op 19-06-1928, 62 jaar oud.
6 Josephina Maria Barbara Aarts, geboren op 13-08-1867. Josephina is overleden op 11-04-1945, 77 jaar oud.
XIV-n Maria Bernardina Aarts is geboren op 19-02-1816 in Bergeijk (NL), dochter van Govardus Hendrik (Govert) Aarts en Maria Margaretha Ermen (zie XIII-d). Maria is overleden op 14-02-1900 in Bergeijk (NL), 83 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 14-10-1844 in Bergeijk (NL) met Jan Rombout Keunen, 33 jaar oud. Jan is geboren op 18-05-1811 in Dommelen. Jan is overleden op 09-11-1880 in Gemert, 69 jaar oud.
XIV-o Bernardus Jacobus (Bernardus) Bussing is geboren op 15-12-1816 in Bergeijk (NL), zoon van Jacobus Bussing en Margarita Catharina (Margot) Ermen (zie XIII-e). Bernardus is overleden op 14-11-1903 in Bergeijk (NL), 86 jaar oud.
Beroep:
goudsmid, zilversmid, landbouwer
Bernardus trouwde, 25 jaar oud, op 13-08-1842 in Eindhoven met Maria Catharina Huberta (Maria) Verberne, 25 jaar oud. Maria is geboren op 15-12-1816 in Eindhoven. Maria is overleden op 31-12-1891 in Bergeijk (NL), 75 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Maria:
1 Wilhelma Franciscus Bussing, geboren op 08-06-1843 in Eindhoven. Wilhelma is overleden.
2 Maria Anna Huberdina Bussing, geboren op 25-08-1844 in Eindhoven. Maria is overleden op 29-05-1872 in Bergeijk (NL), 27 jaar oud.
3 Johannes Bernardus Bussing, geboren op 19-04-1846 in Eindhoven. Johannes is overleden.
Beroep:
rijksambtenaar
4 Francisca Anna Wilhelmina Bussing, geboren op 13-07-1848 in Oirschot. Francisca is overleden.
Beroep:
non
5 Jacobus Bernardus Huberdina Bussing, geboren op 04-10-1850 in Oirschot. Jacobus is overleden.
6 Regina Francisca Huberdina Bussing, geboren op 14-01-1853 in Oirschot. Volgt XV-af.
7 Wilhelmus Johannes Hubertus Bussing, geboren op 08-01-1855 in Oirschot. Wilhelmus is overleden.
Beroep:
koopman
8 Josephina Gertruda Bernardina Huberta Bussing, geboren op 20-08-1858 in Bergeijk (NL). Volgt XV-ag.
9 Johanna Huberdina Bussing, geboren op 04-09-1859 in Bergeijk (NL). Volgt XV-ah.
10 Huberdina Wilhelmina Bussing, geboren op 21-09-1862 in Bergeijk (NL). Huberdina is overleden.
XIV-p Johannes Godefridus (Godefridus) Bussing is geboren op 31-10-1818 in Bergeijk (NL), zoon van Jacobus Bussing en Margarita Catharina (Margot) Ermen (zie XIII-e). Godefridus is overleden op 25-06-1888 in Eindhoven, 69 jaar oud.
Beroep:
goudsmid
Godefridus trouwde, 47 jaar oud, op 20-11-1865 in Diessen, NB (NL) met Catharina Eulalia van Dijck, 44 jaar oud. Catharina is geboren op 23-06-1821 in Diessen, NB (NL). Catharina is overleden.
XIV-q Anna Maria Jacoba Bussing is geboren op 08-03-1820 in Bergeijk (NL), dochter van Jacobus Bussing en Margarita Catharina (Margot) Ermen (zie XIII-e). Anna is overleden op 08-07-1904 in Eindhoven, 84 jaar oud.
Beroep:
winkelierster
Anna trouwde, 45 jaar oud, op 31-05-1865 in Eindhoven met Johannes Mathias (Jan) Deckers, 43 jaar oud. Jan is geboren op 09-06-1821 in Empel. Jan is overleden op 22-10-1872 in Helenaveen, NB (NL), 51 jaar oud. Jan is weduwnaar van Gerardina Wilhelmina Maria van den Heuvel (1819-1862).
Notitie bij Jan: Mede-oprichter en directeur der Mij. Helenaveen.
Beroep:
koopman, winkelier, opzichter
XIV-r Petrus Jacobus Bussing is geboren op 01-07-1823 in Bergeijk (NL), zoon van Jacobus Bussing en Margarita Catharina (Margot) Ermen (zie XIII-e). Petrus is overleden op 16-07-1889 in Gestel, 66 jaar oud.
Beroep:
priesterstudent, sigarenfabrikant
Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 14-07-1853 in Eindhoven met Wilhelmina Huberta Zeegers, 33 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 03-06-1820 in Eindhoven. Wilhelmina is overleden op 18-03-1893 in St. Michielsgestel, 72 jaar oud.
Beroep:
winkelierster
XV-a Pauline Ermen is geboren omstreeks 1830, dochter van Franciscus Bernardus (Bernhard) Ermen (zie XIV-b) en Augusta Elisabeth Bohle. Pauline is overleden.
Notitie bij Pauline: She stayed in Germany.
Pauline trouwde met ? Tomae. ? is geboren omstreeks 1830. ? is overleden.
Beroep:
building surveyor
Kinderen van Pauline en ?:
1 Dora Thomas, geboren in 1853 in Wiesbaden (Ger). Dora is overleden.
Notitie bij Dora: In 1881 naturalised British Subject.
2 Carl Tomae, geboren omstreeks 1856. Volgt XVI-a.
3 Johanna Thomas, geboren in 1860 in (Ger). Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: In 1891 naturalised British Subject.
4 Emil Francis Thomae, geboren op 18-04-1864 in Wiesbaden (Ger). Volgt XVI-b.
18213.jpg
8 Henry (1908)
XV-b Henry Edward (Henry) Ermen (afb. 8) is geboren op 20-06-1833 in Hachenburg (Ger), zoon van Franciscus Bernardus (Bernhard) Ermen (zie XIV-b) en Augusta Elisabeth Bohle. Hij is gedoopt op 20-06-1833 in Hachenburg (Ger). Henry is overleden op 23-09-1913 in Pendleton (UK), 80 jaar oud.
18212.jpg
9 Frederica (1908)
Henry trouwde, 35 jaar oud, op 21-10-1868 in Strangeways (UK) met Frederica Sara Schwabe (afb. 9), 33 of 34 jaar oud. Frederica is geboren in 1834 in Manchester (UK), dochter van Stephan Samuel Schwabe en Eliza Sykes. Frederica is overleden op 22-02-1919 in Salford (UK), 84 of 85 jaar oud. Zij is begraven op 27-02-1919 in Salford (UK).
Kinderen van Henry en Frederica:
1 Bernhard Godfrey Ermen, geboren in 1869 in Pendlebury, Lancashire (UK). Volgt XVI-c.
2 Peter Stephen Ermen, geboren in 09-1870 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Peter is overleden op 09-01-1941 in Alderley Edge (UK), 70 jaar oud.
Notitie bij Peter: On the 06-06-1921, Peter (50 years old) arrives on board "Cedric" in New York.
At that time he already lived at Alderly Edge and was still unmarried.
3 George Henry Ermen, geboren in 06-1872 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Volgt XVI-d.
4 Charles Francis Ermen, geboren in 09-1873 in Barton, Lancashire (UK). Charles is overleden op 01-12-1948 in West Didsbury (UK), 75 jaar oud.
5 Rose Frederica Ermen, geboren in 09-1875 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Rose is overleden op 22-03-1947 in Londen (UK), 71 jaar oud.
XV-c Adolf (Adolf) Ermen is geboren in 1835 in (Ger), zoon van Franciscus Bernardus (Bernhard) Ermen (zie XIV-b) en Augusta Elisabeth Bohle. Adolf is overleden op 26-12-1906 in Puerto Cabello, Venezuela, 70 of 71 jaar oud.
Beroep:
merchant
Adolf trouwde met NNNN. Zij is geboren omstreeks 1835. Zij is overleden.
Kinderen van Adolf en NNNN:
1 Helena Ermen, geboren omstreeks 1860. Volgt XVI-e.
2 Mariana Ermen, geboren omstreeks 1860. Volgt XVI-f.
3 Adolpho Jose / Joseph S. Ermen, geboren in 08-1863 in Venezuela. Volgt XVI-g.
4 Francis Ermen, geboren in 1865 in Puerto Cabello, Venezuela. Francis is overleden in 1867 in Puerto Cabello, Venezuela, 1 of 2 jaar oud.
5 Joseph A. Ermen, geboren in 1865 in Venezuela. Joseph is overleden.
Notitie bij Joseph: Arrived 19 Dec 1895 New York, on board the "New York" from Dominican Ports.
Beroep:
merchand
6 Carlos Adolfo Ermen, geboren in 02-1870 in Puerto Cabello, Venezuela. Volgt XVI-h.
4280.jpg
10 Francis Julius
XV-d Francis Julius Ermen (afb. 10) is geboren op 01-11-1840 in Hachenburg (Ger), zoon van Franciscus Bernardus (Bernhard) Ermen (zie XIV-b) en Augusta Elisabeth Bohle. Francis is overleden op 05-04-1896 in Lytham (UK), 55 jaar oud.
4453.jpg
11 Florence
Francis trouwde, 46 jaar oud, op 18-06-1887 in Brentford (UK) met Florence Eleanor Cannon (afb. 11), 22 of 23 jaar oud. Florence is geboren in 06-1864 in Turton, Bolton (UK), dochter van John Cannon en NNNN. Florence is overleden op 25-12-1911 in Marylebone (UK), 47 jaar oud. Zij is begraven op 28-12-1911 in St Pancras Parish Chapel.
Kinderen van Francis en Florence:
1 Claude Francis Ermen, geboren in 09-1890 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Claude is overleden in 12-1890 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), 3 maanden oud.
2 Hugh Basil Ermen, geboren in 10-1891 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Volgt XVI-i.
XV-e Carl Ermen is geboren omstreeks 1842, zoon van Franciscus Bernardus (Bernhard) Ermen (zie XIV-b) en Augusta Elisabeth Bohle. Carl is overleden.
Notitie bij Carl: He stayed in Nassau, Germany.
There were more decendants, not found them yet.
Carl trouwde met NNNN. Zij is geboren omstreeks 1842. Zij is overleden.
Kind van Carl en NNNN:
1 ?? Ermen, geboren omstreeks 1880. Volgt XVI-j.
XV-f Mary Ann Mathilda Ermen is geboren op 08-11-1832 in Green Heys, Manchester (UK), dochter van Petrus Albertus (Peter) Ermen (zie XIV-c) en Sarah Foster. Zij is gedoopt op 04-10-1836 in Saint John Deansgate, Manchester (UK). Mary is overleden op 11-08-1889 in St. Mark’s Worsley, 56 jaar oud.
15559.jpg
12 Henry John
Mary trouwde, 28 jaar oud, op 13-08-1861 in Dawlish (UK) met Henry John Roby (afb. 12), 31 jaar oud. Henry is geboren op 12-08-1830 in Tamworth, Warwick (UK), zoon van Henry Wood Roby en Elizabeth Robins. Hij is gedoopt op 11-09-1830. Henry is overleden op 02-01-1915 in Kendal (UK), 84 jaar oud.
Kinderen van Mary en Henry:
1 Arthur G. Roby, geboren omstreeks 1863. Volgt XVI-k.
2 Frank H. Roby, geboren omstreeks 1864. Frank is overleden.
3 John G. Roby, geboren omstreeks 1865. John is overleden.
4 Mary T. Roby, geboren omstreeks 1868. Mary is overleden.
18532.jpg
13 Josephe
XV-g Josephe Devora (afb. 13) is geboren omstreeks 1842, dochter van Peter Paul Devora en Anna Catharina Ermen (zie XIV-d). Josephe is overleden omstreeks 1927, ongeveer 85 jaar oud. Josephe trouwde met Emil Pfau. Emil is geboren omstreeks 1845. Emil is overleden omstreeks 1916, ongeveer 71 jaar oud.
18415.jpg
14 Fritz
XV-h Friedrich August Johann Maria (Fritz) von Marillac - St. Julien (afb. 14) is geboren op 11-08-1829 in Bad Mariënberg (Ger), zoon van Theodore Paul Ernest, Count von Marillac - St. Julien en Maria Elisabetha Ermen (zie XIV-e). Hij is gedoopt op 06-09-1829 in Bad Mariënberg (Ger). Fritz is overleden na 1908 in Wiesbaden (Ger), minstens 79 jaar oud.
Beroep:
military, Commanding Lieutenant in the Artillery.
Fritz trouwde, 43 jaar oud, op 10-05-1873 in Wiesbaden (Ger) met Pauline Weiss, 34 jaar oud. Pauline is geboren op 27-09-1838 in Wiesbaden (Ger). Pauline is overleden.
18411.jpg
15 Franz Carl Marie
XV-i Franz Carl Marie von Marillac - St. Julien (afb. 15) is geboren op 10-05-1831 in Bad Mariënberg (Ger), zoon van Theodore Paul Ernest, Count von Marillac - St. Julien en Maria Elisabetha Ermen (zie XIV-e). Hij is gedoopt op 25-05-1831 in Bad Mariënberg (Ger). Franz is overleden in 1921 in Mullerstrasse, Wiesbaden (Ger), 89 of 90 jaar oud. Hij is begraven in Wiesbaden (Ger).
Beroep:
merchant, Ostrich farmer, Divisional Counciller in Oudtshoorn (SA)
Franz trouwde, 26 jaar oud, op 04-08-1857 in Cape Town (SA) met Susanna Frederica Wehr, 19 jaar oud. Susanna is geboren op 14-07-1838 in Heidelberg (Ger). Susanna is overleden op 02-01-1860 in Swellendam (SA), 21 jaar oud. Zij is begraven in (SA).
Notitie bij Susanna: On 4 August 1857, she signed her marriage registration and special license as Susanna Friderica Wehr. She was aged 19 and had the consent of her parents. Her birthplace is listed as Heidelberg (Baden). He was listed as Vicount Franz Carl Marie Von Marillac St. Julien and aged 26. Source: Matrimonial Court No. 1472

In 1859 she made a will. Source: Cape Archives MOOC 7/1/247 95

Died at the age of 21 years, 5 months, 19 days. She died at her father’s house in Swellendam. She was survived by one child, Theodor Frans Carl Marie.
Source: Death Notice no. 6673, filed 7 July 1860
Kind van Franz en Susanna:
1 Theodore Carl Franz Marie de Marillac - St. Julien, geboren op 05-04-1858 in Swellendam, Cape Province (SA). Volgt XVI-l.
XV-j Carl Gottfried Maria von Marillac - St. Julien is geboren op 23-02-1833 in Bad Mariënberg (Ger), zoon van Theodore Paul Ernest, Count von Marillac - St. Julien en Maria Elisabetha Ermen (zie XIV-e). Hij is gedoopt op 31-03-1833 in Bad Mariënberg (Ger). Carl is overleden op 06-11-1897 in Thaba N’chu, Brakfontein (SA), 64 jaar oud.
Beroep:
merchant, farmer
Carl trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1867 met Anna Catharina Krynauw, 20 of 21 jaar oud. Anna is geboren op 01-05-1846. Anna is overleden op 03-05-1905, 59 jaar oud.
Kinderen van Carl en Anna:
1 Annie Marie de Marillac - St. Julien, geboren in 1872. Volgt XVI-m.
2 Charles Godfrey Ernest Marie de Marillac - St. Julien, geboren in 1874. Volgt XVI-n.
3 Pauline Elizabeth de Marillac - St. Julien, geboren in 1876. Volgt XVI-o.
18409.jpg
16 Ernst (Wiesbaden 1861)
XV-k Ernst Anton Maria von Marillac - St. Julien (afb. 16) is geboren op 16-06-1835 in Bad Mariënberg (Ger), zoon van Theodore Paul Ernest, Count von Marillac - St. Julien en Maria Elisabetha Ermen (zie XIV-e). Hij is gedoopt op 09-07-1835 in Bad Mariënberg (Ger). Ernst is overleden omstreeks 1915 in Cape Town, Western Cape (SA), ongeveer 80 jaar oud.
Beroep:
merchant, farmer, brewer
20921.jpg
17 Lilian
Ernst trouwde, 44 jaar oud, op 30-07-1879 in George (SA) met Elizabeth Lilian Symons (afb. 17), 19 of 20 jaar oud. Elizabeth is geboren in 1859 in Truro (UK). Elizabeth is overleden op 10-09-1929 in Cape Town, Western Cape (SA), 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Elizabeth: She was either born in Bristol, Glocester or Truro, Cornwall
Kinderen van Ernst en Elizabeth:
1 Maud Beatrice de Marillac - St. Julien, geboren in 1889. Volgt XVI-p.
2 Ernst Anton Marie von Marillac - St. Julien, geboren op 30-06-1889 in Bloemfontein, Free State (SA). Volgt XVI-q.
20932.jpg
18 Charles
3 Charles Godfrey Marie de Marillac - St. Julien (afb. 18), geboren in 04-1890 in Cape Town (SA). Charles is overleden op 14-01-1947 in Far East Rand HI, (SA), 56 jaar oud.
Beroep:
assager
20933.jpg
19 Dorothy
4 Dorothy Marie de Marillac - St. Julien (afb. 19), geboren op 17-07-1894 in Ceres, Auvergne District, Cape (SA). Dorothy is overleden in 01-1991 in Hampshire, New Forest (UK), 96 jaar oud.
5 Lilian Elizabeth de Marillac - St. Julien, geboren in 01-1897 in Paddington, London (UK).
6 Fritz de Marillac - St. Julien, geboren in 1899 in Sea Point, Cape Town (SA). Volgt XVI-r.
18416.jpg
20 Paulina
XV-l Paulina Mathilde Maria Josephina Friederica von Marillac - St. Julien (afb. 20) is geboren op 12-10-1843 in Montabaur (Ger), dochter van Theodore Paul Ernest, Count von Marillac - St. Julien en Maria Elisabetha Ermen (zie XIV-e). Zij is gedoopt op 05-11-1843 in Montabaur (Ger). Paulina is overleden. Paulina trouwde met Rosenhahn. Hij is geboren omstreeks 1840. Hij is overleden.
Beroep:
Captain in the Kaiser’s household
Kind van Paulina en Rosenhahn:
20949.jpg
21 Carl
1 Carl Rosenhahn (afb. 21), geboren omstreeks 1870. Carl is overleden.
18414.jpg
22 Maria Antonia
XV-m Maria Antonia von Marillac - St. Julien (afb. 22) is geboren op 20-04-1847 in Montabaur (Ger), dochter van Theodore Paul Ernest, Count von Marillac - St. Julien en Maria Elisabetha Ermen (zie XIV-e). Zij is gedoopt op 25-04-1847 in Montabaur (Ger). Maria is overleden op 18-02-1900 in Sea Point, Cape Town (SA), 52 jaar oud. Zij is begraven in Cape Town (SA). Maria trouwde met Carl Heinrich Leopold Max Jurisch. Carl is geboren in 1842 in Mariënwerder (D). Hij is gedoopt in Mariënwerder (D). Carl is overleden op 20-08-1904 in Charlottenburg (Ger), 61 of 62 jaar oud.
Kinderen van Maria en Carl:
1 Ernestina Antoinette Hildegard Jurisch, geboren op 11-03-1875. Ernestina is overleden.
2 Carl Theodor Conrad Jurisch, geboren op 31-03-1876. Carl is overleden.
3 Herman Carl Leopold Jurisch, geboren op 14-12-1878. Herman is overleden.
4 Marie Antoinette Louisa Jurisch, geboren op 01-09-1880. Marie is overleden.
5 Irene Paulina Jurisch, geboren op 12-07-1886. Irene is overleden.
XV-n Julie Ermen is geboren omstreeks 1846 in Engelskirchen (Ger), dochter van Godefridus Antonius (Anthony) Ermen (zie XIV-f) en Julia Emely Johanna (Julie) Sartorius. Julie is overleden op 05-03-1916 in West Hill, Braunton, North Devon (UK), ongeveer 70 jaar oud. Julie trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 03-09-1873 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK) met Edward Schwabe, 27 jaar oud. Edward is een zoon van Stephan Samuel Schwabe en Eliza Sykes. Hij is gedoopt op 22-06-1846 in Manchester (UK). Edward is overleden op 06-09-1921 in Braunton, Devon (UK), 75 jaar oud.
Kinderen van Julie en Edward:
1 Julia Alice (Julie) Schwabe, geboren in 1874 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Volgt XVI-s.
2 Godfrey Albert Edward Schwabe, geboren op 05-02-1883 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Volgt XVI-t.
15585.jpg
23 Johanne (Buxton 1891)
XV-o Johanne Ermen (afb. 23) is geboren op 31-12-1848 in Alsbach/Bz Köln (Ger), dochter van Godefridus Antonius (Anthony) Ermen (zie XIV-f) en Julia Emely Johanna (Julie) Sartorius. Johanne is overleden op 04-08-1938 in Bathavon (UK), 89 jaar oud. Johanne trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1874 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK) met Francis Julius Godfrey (Frank) Ermen, 24 of 25 jaar oud. Zie XV-r voor persoonsgegevens van Frank.
Kinderen van Johanne en Frank:
1 Walter Francis Anthony Ermen, geboren in 07-1875 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Volgt XVI-u.
2 Godfrey Henry (Henry) Ermen, geboren in 09-1877 in Barton, Lancashire, (UK). Volgt XVI-v.
3 Cuthbert Emil Albert Ermen, geboren in 03-1883 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Cuthbert is overleden op 10-02-1959 in Combe Down (UK), 75 jaar oud.
Notitie bij Cuthbert: From 1902 – 1935 he was in administrative service for the Rajah of Sarawak in Borneo.
During this period he has been in England, as we find passages in 1920 from Birkenhead to Singapore and in 1924 from London to Singapore.
Cuthbert bleef ongehuwd.
4 Norman Anthony Francis Ermen, geboren in 03-1885 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Volgt XVI-w.
XV-p Anthony (Anthony) Ermen is geboren in 1852 in ?? (Ger), zoon van Godefridus Antonius (Anthony) Ermen (zie XIV-f) en Julia Emely Johanna (Julie) Sartorius. Anthony is overleden omstreeks 1917, ongeveer 65 jaar oud.
Beroep:
zijde- en katoenverver
Anthony trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1890 met Ellen NNNN, ongeveer 19 jaar oud. Ellen is geboren omstreeks 1871. Ellen is overleden in 1955 in Croydon (UK), ongeveer 84 jaar oud.
Kinderen van Anthony en Ellen:
1 Julia Jane M. (Julia) Ermen, geboren op 27-06-1892 in ?? (Ger). Julia is overleden in 02-1982 in Honiton, Devon (UK), 89 jaar oud. Julia bleef kinderloos.
2 Emily Agatha (Emmio) Ermen, geboren op 30-11-1893 in ?? (Ger). Emmio is overleden in 1983 in Honiton, Devon (UK), 89 of 90 jaar oud. Emmio bleef kinderloos.
3 Godfrey Anthony Ermen, geboren omstreeks 1895 in ?? (Ger). Volgt XVI-x.
4 Albert Georg V. (Bertie) Ermen, geboren op 18-05-1899 in ?? (Ger). Bertie is overleden in 05-1978 in Exeter, Devon (UK), 78 of 79 jaar oud. Bertie bleef kinderloos.
15551.jpg
24 Octavia
XV-q Octavia Henriëtta Ermen (afb. 24) is geboren in 1852 in (Ger), dochter van Godefridus Antonius (Anthony) Ermen (zie XIV-f) en Julia Emely Johanna (Julie) Sartorius. Octavia is overleden op 02-04-1907 in Hemel Hempstead (UK), 54 of 55 jaar oud. Octavia trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 09-1881 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK) met Lawrence Schwabe, 24 of 25 jaar oud. Lawrence is geboren in 1856 in Manchester (UK), zoon van Stephan Samuel Schwabe en Eliza Sykes. Lawrence is overleden in Hemel Hempstead (UK).
Kinderen van Octavia en Lawrence:
1 Eric Anthony (Bill) Schwabe (Sykes), geboren op 05-02-1883 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Volgt XVI-y.
2 Randolph Schwabe, geboren op 09-05-1885 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Volgt XVI-z.
15584.jpg
25 Frank
XV-r Francis Julius Godfrey (Frank) Ermen (afb. 25) is geboren in 1849 in Hachenburg (Ger), zoon van Franciscus (Frans) Ermen (zie XIV-g) en Emilie (Emmie) Sartorius. Frank is overleden op 16-05-1924 in Bath (UK), 74 of 75 jaar oud.
Beroep:
katoenfabrikant
Frank trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1874 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK) met Johanne Ermen, 25 of 26 jaar oud. Zie XV-o voor persoonsgegevens van Johanne.
Kinderen van Frank en Johanne: zie XV-o.
XV-s Maria Henrica Verhulst is geboren op 21-10-1831 in ’s Hertogenbosch (NL), dochter van Petrus Bartholomeus (Peter) Verhulst en Anna Maria Ermen (zie XIV-h). Maria is overleden. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 16-06-1859 in ’s Hertogenbosch (NL) met Theodorus Hermanus Johannes Antonius Nicolaas Halewijn, 33 jaar oud. Theodorus is geboren op 06-11-1825 in ’s Hertogenbosch (NL). Theodorus is overleden.
XV-t Catharina Josepha Verhulst is geboren op 20-11-1833 in ’s Hertogenbosch (NL), dochter van Petrus Bartholomeus (Peter) Verhulst en Anna Maria Ermen (zie XIV-h). Catharina is overleden. Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 19-01-1860 in ’s Hertogenbosch (NL) met Adrianus Johannes Verschure, 32 jaar oud. Adrianus is geboren op 18-08-1827 in Waspik. Adrianus is overleden.
XV-u Henricus Antonius Verhulst is geboren op 01-09-1837 in ’s Hertogenbosch (NL), zoon van Petrus Bartholomeus (Peter) Verhulst en Anna Maria Ermen (zie XIV-h). Henricus is overleden. Henricus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 16-07-1866 in Oosterhout, NB (NL) met Anna Maria Verschure, 25 jaar oud. Anna is geboren op 23-10-1840 in Oosterhout, NB (NL). Anna is overleden vóór 24-07-1888, ten hoogste 47 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 24-07-1888 in Berlicum met Jeanette Leonore During. Jeanette is geboren in Zierikzee (NL).
XV-v Maria Anna Catharina Ermen is geboren op 15-01-1855 in Zierikzee (NL), dochter van Franciscus Ermen (zie XIV-i) en Maria Plaum. Maria is overleden op 25-01-1914 in Zierikzee (NL), 59 jaar oud.
Beroep:
particuliere
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 23-07-1879 in Zierikzee (NL) met Bernard Henrich Ideler, 36 jaar oud. Bernard is geboren op 14-11-1842 in Sudlohne (Oldenburg). Bernard is overleden op 21-03-1919 in Zierikzee (NL), 76 jaar oud.
Beroep:
koopman, winkelier in manufacturien
Kinderen van Maria en Bernard:
1 Johanna Geertruida Maria Ideler, geboren op 15-07-1880 in Zierikzee (NL). Johanna is overleden op 08-12-1919 in Zierikzee (NL), 39 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
2 Maria Francina Ideler, geboren op 06-02-1882 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-aa.
3 Johan Hendrik Ideler, geboren op 01-01-1883 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-ab.
4 Maria Anna Catharina Ideler, geboren op 15-01-1884 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-ac.
5 Geertruida Maria Ideler, geboren op 28-12-1884 in Zierikzee (NL). Geertruida is overleden op 31-12-1886 in Zierikzee (NL), 2 jaar oud.
6 Franciscus August Petrus Ideler, geboren op 15-03-1886 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-ad.
7 Gertruda Maria Ideler, geboren op 23-06-1887 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-ae.
8 Elisabeth Petronella Ideler, geboren op 29-06-1888 in Zierikzee (NL). Elisabeth is overleden op 06-03-1903 in Zierikzee (NL), 14 jaar oud.
9 Petronella Maria Ideler, geboren op 01-08-1889 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-af.
10 Carolina Maria Ideler, geboren op 24-12-1890 in Zierikzee (NL). Carolina is overleden.
11 Agnes Maria Anna Catharina Ideler, geboren op 11-01-1893 in Zierikzee (NL). Agnes is overleden op 29-10-1896 in Zierikzee (NL), 3 jaar oud.
12 Wilhelmus Hendrikus Ideler, geboren op 05-04-1895 in Zierikzee (NL). Wilhelmus is overleden op 29-07-1895 in Zierikzee (NL), 3 maanden oud.
13 Catharina Lamberta Maria Ideler, geboren op 09-07-1896 in Zierikzee (NL). Catharina is overleden.
XV-w Franciscus Mattheus (Frans) Ermen is geboren op 27-04-1860 in Zierikzee (NL), zoon van Franciscus Ermen (zie XIV-i) en Maria Plaum. Frans is overleden op 28-04-1918 in Zierikzee (NL), 58 jaar oud.
Beroep:
wachtman, broodbakker
Frans trouwde, 24 jaar oud, op 03-02-1885 in Zierikzee (NL) met Pieternella Cornelia Appels, 17 jaar oud. Pieternella is geboren op 04-10-1867 in Zierikzee (NL), dochter van Rombout Appels en Maria Catharina Rombouts. Pieternella is overleden op 16-07-1926 in Venray (NL), 58 jaar oud.
Beroep:
particuliere
Kinderen van Frans en Pieternella:
1 Franciscus Bernardus Henricus (Frans) Ermen, geboren op 25-09-1885 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-ag.
2 Rombout Petrus Ermen, geboren op 28-08-1886 in Zierikzee (NL). Rombout is overleden op 14-09-1886 in Zierikzee (NL), 17 dagen oud.
3 Rombout Petrus Ermen, geboren op 23-09-1887 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-ah.
4 Maria Anna Catharina Ermen, geboren op 04-01-1889 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-ai.
5 Petrus Johannes Ermen, geboren op 02-11-1890 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-aj.
6 Johannes Petrus (Jan / John) Ermen, geboren op 20-01-1892 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-ak.
7 Arnoldus Petrus Maria Ermen, geboren op 24-03-1894 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-al.
8 Geertruida Agnes Adriana (Gertruda) Ermen, geboren op 20-07-1897 in Zierikzee (NL). Volgt XVI-am.
XV-x Jacobus Wilhelmus Bonifacius van Nieuwland is geboren op 19-02-1835 in Zierikzee (NL), zoon van Wilhelmus van Nieuwland en Anna Catharina Ermen (zie XIV-j). Jacobus is overleden op 07-02-1918 in Alphen a/d Rijn (NL), 82 jaar oud.
Beroep:
koopman
Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 29-10-1861 in Zierikzee (NL) met Johanna Machalina Specht, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 15-07-1837 in Zierikzee (NL). Johanna is overleden.
Beroep:
particuliere
XV-y Wilhelmus Franciscus Leander van Nieuwland is geboren op 21-02-1837 in Zierikzee (NL), zoon van Wilhelmus van Nieuwland en Anna Catharina Ermen (zie XIV-j). Wilhelmus is overleden.
Beroep:
particulier
Wilhelmus trouwde, 24 jaar oud, op 03-07-1861 in Zierikzee (NL) met Catharina Maria Herman, 20 jaar oud. Catharina is geboren op 23-11-1840 in Zierikzee (NL). Catharina is overleden.
Beroep:
particuliere
XV-z Marianna Catharina van Nieuwland is geboren op 11-01-1840 in Zierikzee (NL), dochter van Wilhelmus van Nieuwland en Anna Catharina Ermen (zie XIV-j). Marianna is overleden op 07-12-1905 in Zoeterwoude, 65 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1905 in Zoeterwoude.
Beroep:
winkelierster
Marianna trouwde, 23 jaar oud, op 29-07-1863 in Zierikzee (NL) met Henrich August Joseph Kruger, 24 jaar oud. Henrich is geboren op 04-01-1839 in Stadtlohn (Ger), zoon van Casper Kruger en Anna Maria Bruning. Henrich is overleden op 29-07-1905 in Zoeterwoude, 66 jaar oud. Hij is begraven op 02-08-1905 in Zoeterwoude.
Beroep:
coupeur
XV-aa Petrus Josephus Godefridus Aarts is geboren op 27-11-1863, zoon van Franciscus Henricus Josephus Aarts (zie XIV-l) en Johanna Barbara van de Ven. Petrus is overleden op 04-03-1939, 75 jaar oud.
Beroep:
burgemeester (Bergeijk)
Petrus trouwde met Isabella Maria Qwaeyhagens. Isabella is geboren op 25-06-1866. Isabella is overleden op 04-08-1912, 46 jaar oud.
Kind van Petrus en Isabella:
1 Franciscus Josephus Bernardus Aarts, geboren op 19-02-1897. Volgt XVI-an.
XV-ab Maria Dorothea Francisca Aarts is geboren op 05-10-1853 in Bergeijk (NL), dochter van Peter Joseph Aarts (zie XIV-m) en Seraphina Maria Justina van Heijst. Maria is overleden op 28-02-1930, 76 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 01-06-1881 in Bergeijk (NL) met Fredericus Johannes Alouisius Notten, 37 jaar oud. Fredericus is geboren op 04-10-1843, zoon van Jan Notten. Fredericus is overleden op 10-03-1907, 63 jaar oud.
XV-ac Dorothea Maria Aarts is geboren op 28-04-1855 in Bergeijk (NL), dochter van Peter Joseph Aarts (zie XIV-m) en Seraphina Maria Justina van Heijst. Dorothea is overleden op 20-11-1929 in Bergeijk (NL), 74 jaar oud. Dorothea trouwde met Johannes Hubertus Franciscus Maas. Johannes is geboren op 05-12-1854. Johannes is overleden op 24-01-1908, 53 jaar oud.
Kinderen van Dorothea en Johannes:
1 Josephina Joanna Cornelia Maas, geboren op 28-06-1883. Volgt XVI-ao.
2 Johannes Godefridus Catharina Hubertus Maria Maas, geboren op 06-10-1889. Johannes is overleden op 11-09-1944, 54 jaar oud.
3 Johanna Maas, geboren op 30-09-1896. Volgt XVI-ap.
XV-ad Antonetta Bernardina Cornelis Aarts is geboren op 03-07-1861, dochter van Peter Joseph Aarts (zie XIV-m) en Seraphina Maria Justina van Heijst. Antonetta is overleden op 01-03-1936, 74 jaar oud. Antonetta trouwde, 33 jaar oud, op 20-02-1895 in Bergeijk (NL) met Gerardus Wilhelmus Aasterbergs, 34 jaar oud. Gerardus is geboren op 04-05-1860. Gerardus is overleden op 20-07-1937, 77 jaar oud.
XV-ae Godefridus Petrus Cornelus Aarts is geboren op 06-07-1862 in Bergeijk (NL), zoon van Peter Joseph Aarts (zie XIV-m) en Seraphina Maria Justina van Heijst. Godefridus is overleden. Godefridus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 15-01-1890 in Hedikhuizen (NL) met Francisca Johanna van der Aa, 30 jaar oud. Francisca is geboren op 13-11-1859 in Hedikhuizen (NL). Francisca is overleden op 20-03-1905, 45 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 42 jaar oud, na 20-03-1905 met Cornelia Dijkman.
XV-af Regina Francisca Huberdina Bussing is geboren op 14-01-1853 in Oirschot, dochter van Bernardus Jacobus (Bernardus) Bussing (zie XIV-o) en Maria Catharina Huberta (Maria) Verberne. Regina is overleden. Regina:
(1) trouwde, 39 jaar oud, op 22-10-1892 in Bergeijk (NL) met Martinus Josephus Smolders, 53 jaar oud. Martinus is geboren op 11-11-1838 in Riethoven. Martinus is overleden.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 06-02-1914 in Bergeijk (NL) met Hendrikus Josephus Vrek, ongeveer 70 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1844 in Bergeijk (NL). Hendrikus is overleden.
XV-ag Josephina Gertruda Bernardina Huberta Bussing is geboren op 20-08-1858 in Bergeijk (NL), dochter van Bernardus Jacobus (Bernardus) Bussing (zie XIV-o) en Maria Catharina Huberta (Maria) Verberne. Josephina is overleden op 16-03-1934 in Eersel, 75 jaar oud. Josephina trouwde, 18 jaar oud, op 08-11-1876 in Bergeijk (NL) met Arnoldus Geboers, 18 jaar oud. Arnoldus is geboren op 07-01-1858 in Luyksgestel. Arnoldus is overleden op 10-12-1920 in Bergeijk (NL), 62 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
XV-ah Johanna Huberdina Bussing is geboren op 04-09-1859 in Bergeijk (NL), dochter van Bernardus Jacobus (Bernardus) Bussing (zie XIV-o) en Maria Catharina Huberta (Maria) Verberne. Johanna is overleden. Johanna begon een relatie, 29 jaar oud, op 22-06-1889 in Bergeijk (NL) met Christoffel Rademakers, 27 jaar oud. Christoffel is geboren op 16-09-1861 in Luyksgestel. Christoffel is overleden.
XVI-a Carl Tomae is geboren omstreeks 1856, zoon van ? Tomae en Pauline Ermen (zie XV-a). Carl is overleden. Carl trouwde met N.N.. Zij is geboren omstreeks 1855. Zij is overleden.
XVI-b Emil Francis Thomae is geboren op 18-04-1864 in Wiesbaden (Ger), zoon van ? Tomae en Pauline Ermen (zie XV-a). Emil is overleden.
Notitie bij Emil: He emigrated in Febrary 1890 to the US, was naturalised US-citizen 23-04-1896.
Resides in Tampico, Mexico from 1896 at least untill 1916.
Beroep:
ice-manufacturer
23011.jpg
26 Conceptión
Emil trouwde, 36 jaar oud, op 15-04-1901 in Tampico, Mexico met Conceptión Lopez (afb. 26), 21 jaar oud. Conceptión is geboren op 31-03-1880 in Soto la Marma, Mexico. Conceptión is overleden.
XVI-c Bernhard Godfrey Ermen is geboren in 1869 in Pendlebury, Lancashire (UK), zoon van Henry Edward (Henry) Ermen (zie XV-b) en Frederica Sara Schwabe. Bernhard is overleden op 20-07-1917 in Buxton (UK), 47 of 48 jaar oud. Bernhard trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 20-07-1913 in Buxton (UK) met Charlotte Marjorie (Marjorie) Spillane, 19 jaar oud. Marjorie is geboren op 31-08-1893. Marjorie is overleden in 1980 in Dover, Kent (UK), 86 of 87 jaar oud.
Kind van Bernhard en Marjorie:
1 Marjorie Ermen, geboren op 27-06-1916 in Chapel le Frith (UK). Marjorie is overleden in 05-1991 in Canterbury (UK), 74 jaar oud. Marjorie bleef ongehuwd.
XVI-d George Henry Ermen is geboren in 06-1872 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), zoon van Henry Edward (Henry) Ermen (zie XV-b) en Frederica Sara Schwabe. George is overleden op 18-02-1940 in Bucklow, Chesire (UK), 67 jaar oud.
Notitie bij George: George Henry arrived at New York 21-02-1908 on board the "Adriatic"

George Henry crossed the American-Canadian border to Niagara Falls, New York on 27-09-1912 and 24-10-1912.
George trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1920 in Chorlton, Manchester (UK) met Caroline (Carrie) Jackson, ongeveer 34 jaar oud. Carrie is geboren omstreeks 1886. Carrie is overleden in 1946, ongeveer 60 jaar oud.
XVI-e Helena Ermen is geboren omstreeks 1860, dochter van Adolf (Adolf) Ermen (zie XV-c) en NNNN. Helena is overleden. Helena:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 16-02-1885 in Puerto Cabello, Venezuela met Charles Florence Mc Carty Bray, 37 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 14-07-1892 in Puerto Cabello, Venezuela. Charles is geboren op 26-08-1847 in Puerto Cabello, Venezuela, zoon van Timothy Mc Carty en Susanna Bray. Charles is overleden op 14-07-1892 in Hamburg (Ger), 44 jaar oud.
(2) trouwde in Munchen (Ger) met Rudolf Zorn. Rudolf is geboren omstreeks 1860. Rudolf is overleden.
Kinderen van Helena en Charles:
1 Emy Marianne Mc Carty, geboren op 10-12-1885 in Puerto Cabello, Venezuela. Volgt XVII-a.
2 Godofredo Ermen Mc Carty, geboren op 13-12-1887 in Puerto Cabello, Venezuela. Godofredo is overleden op 12-09-1892 in Hamburg (Ger), 4 jaar oud.
3 Carl Florencio Mc Carty, geboren op 05-12-1889 in Puerto Cabello, Venezuela. Carl is overleden op 19-06-1915 in Frente Ruso (Ger), 25 jaar oud.
4 Francisco Pancho Mc Carty, geboren op 22-11-1891 in Puerto Cabello, Venezuela. Volgt XVII-b.
Kinderen van Helena en Rudolf:
5 Alida Zorn, geboren in 1899 in Munchen (Ger). Alida is overleden.
6 Elizabet Zorn, geboren in 1902 in Munchen (Ger). Elizabet is overleden.
XVI-f Mariana Ermen is geboren omstreeks 1860, dochter van Adolf (Adolf) Ermen (zie XV-c) en NNNN. Mariana is overleden. Mariana trouwde met Fritz Kempf. Fritz is geboren omstreeks 1860. Fritz is overleden.
Kind van Mariana en Fritz:
1 Oscar Kempf, geboren omstreeks 1885. Volgt XVII-c.
XVI-g Adolpho Jose / Joseph S. Ermen is geboren in 08-1863 in Venezuela, zoon van Adolf (Adolf) Ermen (zie XV-c) en NNNN. Adolpho is overleden.
Notitie bij Adolpho: Departing Puerto Cabello (Venezuela) to New York, arriving 26-10-1892, on board the "Caracas", together with the US-consul William G. Riley.

Member of the Chamber of Merchandise, Puerto Cabello (Venezuela) in 1894.
Beroep:
merchant
Adolpho trouwde met Emma Anne Lange. Emma is geboren omstreeks 1873 in Leipzig (Ger).
Notitie bij Emma: Emma travelled also a lot:
From Cuxhaven to New York, arriving 20-12-1892, on board the "Colombia", with Else (4 months old).
From Hamburg to New York, arriving 19-07-1895 on board the "Fürst Bismarck", with Else (3 years old).
From Cuxhaven to New York, arriving 30-11-1904 on board the "Blucher", with Else, Adolph and Margareth. (Home 312 W 122 street NYC)

Then 22 years later, she was already a widow then:
From Southampton to New York, arriving 11-10-1926 on board the "Belgenland", with her daughter Marguerite.
From Cristobal (Panama) to New York, arriving 29-07-1928, on board the "Calamares", with her daughter Marguerite.
From Naples (Italy) to New York, arriving 07-10-1929 on board the "Roma", with her daughter Marguerite.
From Hamburg to New York, arriving 23-09-1936 on board the "St. Louis".

And the last time I find her she is 80 years old:
From Zurich to New York, arriving 19-08-1951 BY PLANE and stating that she lived19 East 65 Street, New York City
Kinderen van Adolpho en Emma:
1 Else E. (Emma E.) Ermen, geboren omstreeks 1892 in (Ger). Emma E. is overleden.
Beroep:
stenographer
2 Adolph A. Ermen, geboren op 03-10-1895 in Manhattan, New York (USA). Adolph is overleden.
Beroep:
clerck
3 Marguerite L. Ermen, geboren op 26-09-1897 in Jersey City, Hudson, New Jersey (US). Marguerite is overleden in 01-1984 in Manhattan, New York, New York (USA), 86 jaar oud.
Notitie bij Marguerite: Marguerite also travels a lot (partly together with her mother):

From Southampton to New York, arriving 11-10-1926 on board the "Belgenland", (born 26-09-1897), living 270 Convent Ave. NYC.
From Quebec (05-08-1927) to Boston, arriving 09-08-1927 on board the "Munargo", living 270 Convent Ave. NYC.
From Cristobal (Panama) to New York, arriving 29-07-1928 on board the "Calamares", ( born 26-09-1900), same address, still SINGLE.
From Naples (Italy) to New York, arriving 07-10-1929 on board the "Roma", (born 26-09-1900), same address.
From Nassau (Bahamas) to New York, arriving 10-03-1932 on board the "Munargo", (born 27-09-1898), living 16 Wall Street, NYC.
From Southampton to New York, arriving 29-08-1933 on board the "Majestic", (born 26-09-1897), same address and SINGLE.
From Hamburg to New York, arriving 30-08-1934 on board the "Deutschland", (born 26-09-1897), living 350 West 57 Street, NYC.
From Triëste (Italy) to New York, arriving 16-09-1937 on board the "Vulcania", (born 26-09-1897), same address, still SINGLE.
XVI-h Carlos Adolfo Ermen is geboren in 02-1870 in Puerto Cabello, Venezuela, zoon van Adolf (Adolf) Ermen (zie XV-c) en NNNN. Carlos is overleden vóór 1920, ten hoogste 50 jaar oud.
Notitie bij Carlos: Carlos (then living Puerto Cabello, Venezuela), departs 12-03-1890 Hamburg to Havre (West-Indies), destination Venezuela on board the "Holsatia".

He also travels (alone) from Puerto Cabello (Venezuela) to New York:
arriving 04-09-1891, on board the "Caracas",
arriving 25-08-1907, on board the "Philadelphia",
arriving 31-09-1909, on board the "Philadelphia" ,
from St. Marc to New York,
arriving 17-10-1910 on board the "Prins Willem V".
On this last trip he was living: 278 Palisade Avenue, West Hoboken, New Jersey.
Beroep:
merchant
Carlos trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1892 met Harriet V. / Helen (Hattie / Helen) NNNN, 20 of 21 jaar oud. Hattie / Helen is geboren op 26-09-1871 in New York (USA). Hattie / Helen is overleden na 1930, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Hattie / Helen: She travels with her daughter from Puerto Cabello (Venezuela) to New York, arriving 08-03-1894, on board the "Venezuela".

She travels with her daughter from Puerto Cabello (Venezuela) to New York, arriving 23-03-1908, on board the "Caracas".
Beroep:
nurse
Kind van Carlos en Hattie / Helen:
1 Helen L. Ermen, geboren op 20-01-1893 in Brooklyn, New York (US). Volgt XVII-d.
18713.jpg
27 Hugh Basil (ca 1943)
XVI-i Hugh Basil Ermen (afb. 27) is geboren in 10-1891 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), zoon van Francis Julius Ermen (zie XV-d) en Florence Eleanor Cannon. Hugh is overleden op 12-02-1952 in Brixworth (UK), 60 jaar oud.
Notitie bij Hugh: Hugh Basil has been in Australia just before his first marriage. (Victoria, port B, ship China, April 1912.)
He also crossed the American-Canadian Border on 06-07-1912.
Hugh:
(1) trouwde, 20 jaar oud, in 09-1912 in Marylebone (UK) met Gwladys Mary Norman Evans, ongeveer 18 jaar oud. Gwladys is geboren omstreeks 1894 in Bangor,Wales (UK). Gwladys is overleden op 28-01-1916 in Hardingstone (UK), ongeveer 22 jaar oud (oorzaak: pneumonia).
22836.jpg
28 Kate (ca 1943)
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1924 in Luton (UK) met Kate Betts (afb. 28), 22 of 23 jaar oud. Kate is geboren op 27-12-1901. Kate is overleden in 10-1995 in Canterbury (UK), 93 jaar oud.
Kinderen van Hugh en Kate:
1 Hugh Francis (Hugh) Ermen, geboren op 03-04-1928 in Northhampton (UK). Volgt XVII-e.
2 Rosemary Janet Ermen, geboren op 13-01-1935 in Cogenhoe (UK). Volgt XVII-f.
XVI-j ?? Ermen is geboren omstreeks 1880, dochter van Carl Ermen (zie XV-e) en NNNN. ?? is overleden. ?? trouwde met ?? Schuchardt. ?? is geboren omstreeks 1880. ?? is overleden.
Kind van ?? en ??:
1 Grete Schuchardt, geboren omstreeks 1920.
XVI-k Arthur G. Roby is geboren omstreeks 1863, zoon van Henry John Roby en Mary Ann Mathilda Ermen (zie XV-f). Arthur is overleden. Arthur trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1890 met Alice K. Oakley, ongeveer 26 jaar oud. Alice is geboren omstreeks 1864. Alice is overleden.
20908.jpg
29 Theodore
XVI-l Theodore Carl Franz Marie de Marillac - St. Julien (afb. 29) is geboren op 05-04-1858 in Swellendam, Cape Province (SA), zoon van Franz Carl Marie von Marillac - St. Julien (zie XV-i) en Susanna Frederica Wehr. Theodore is overleden op 24-09-1932 in Lansdowne, Cape (SA), 74 jaar oud. Hij is begraven in 1932 in Maitland Cemetery, Maitland, Cape province (SA).
Notitie bij Theodore: Theodore Carl Franz Marie de Marillac-St Julien (Count) was born on 5 April 1858 in Swellendam. From his obituary in the Cape Times (1932), ’...Theodore, after studying at the Jesuit College in Rome, came to this country, where he settled and married. ... The Count took a keen interest in volunteer matters, becoming a prominent marksman and a one-time member of the old Cape Cavalry. He took part in the Basuto War of 1880-81 and during the Boer War was O.C. Musketry at the Cape.’ He married Ann Webster in Cape Town in about 1877. They had nine children.

Theodore died aged 74 years at Kromboom Farm, home of Ann A B M Harris, his daughter. His will dated 30 November 1931 stated that he was born in Swellendam and was of French nationality. It continued, ’I desire that after my death my wife Ann de Marillac, born Webster, - we having been married as minors without consent of Parents, our Estates thereby not being in community - and my six children shall be the Joint heirs of all my Estate and effects of whatsoever kind, which I may own at present or which may be inherited by me in the future...’ The witnesses were Mary Jane Ridgill and Charles Ridgill. Mary Jane Ridgill née Webster was Theodore’s sister-in-law and Charles Ridgill her husband.
Beroep:
vinegar manufacturer
20910.jpg
30 Ann
Theodore trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1877 in Woodstock, Cape Town (SA) met Ann Webster (afb. 30), ongeveer 20 jaar oud. Ann is geboren op 26-02-1857 in Lansdowne Road, Claremont, Cape, South Africa, dochter van Francis l’Anson Webster en Alice Elizabeth Freeman. Ann is overleden op 30-01-1938 in Claremont, Cape, South Africa, 80 jaar oud. Zij is begraven in Maitland Cemetery, Maitland, Cape province (SA).
Kinderen van Theodore en Ann:
1 Theodore Francis de Marillac - St. Julien, geboren in 1878 in Cape Town (SA). Theodore is overleden op 10-03-1895 in O’Kiep, Namibia, Africa, 16 of 17 jaar oud (oorzaak: burst appendix). Hij is begraven in Maitland Cemetery, Maitland, Cape province (SA).
41621.jpg
31 Susannah
2 Susannah Alice de Marillac - St. Julien (afb. 31), geboren in 1879. Susannah is overleden in 1943, 63 of 64 jaar oud.
3 Friedrich Heinrich Leonard De Marillac - St. Julien, geboren in 1881. Volgt XVII-g.
4 Janson Charles de Marillac - St. Julien, geboren in 1883. Janson is overleden op 16-11-1885, 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven in Maitland Cemetery, Maitland, Cape province (SA).
5 Ann Antoinette Bertha de Marillac - St. Julien, geboren op 27-08-1884 in Cape Town (SA). Volgt XVII-h.
6 Godfrey Rheinhard Wehr de Marillac - St. Julien, geboren in 1887. Volgt XVII-i.
41620.jpg
32 Ivy
7 Ivy Grace de Marillac - St. Julien (afb. 32), geboren in 1891 in Cape Town (SA). Ivy is overleden op 21-10-1939 in Cape Town (SA), 47 of 48 jaar oud.
8 James Mills Webster de Marillac - St. Julien, geboren in 1892. James is overleden in 06-1895, 2 of 3 jaar oud. Hij is begraven.
9 Molene de Marillac - St. Julien, geboren in 1896 in Cape Town (SA). Volgt XVII-j.
XVI-m Annie Marie de Marillac - St. Julien is geboren in 1872, dochter van Carl Gottfried Maria von Marillac - St. Julien (zie XV-j) en Anna Catharina Krynauw. Annie is overleden. Annie trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 16-04-1901 met William Peter Baumann.
XVI-n Charles Godfrey Ernest Marie de Marillac - St. Julien is geboren in 1874, zoon van Carl Gottfried Maria von Marillac - St. Julien (zie XV-j) en Anna Catharina Krynauw. Charles is overleden in 1899, 24 of 25 jaar oud. Charles trouwde met Jean NNNN. Jean trouwde later na 1899 met Lyons.
Kind van Charles en Jean:
1 ? de Marillac - St. Julien, geboren in 1897. ? is overleden.
XVI-o Pauline Elizabeth de Marillac - St. Julien is geboren in 1876, dochter van Carl Gottfried Maria von Marillac - St. Julien (zie XV-j) en Anna Catharina Krynauw. Pauline is overleden. Pauline trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 16-01-1898 in Bloemfontein, Free State (SA) met John Louis William Baumann, 24 of 25 jaar oud. John is geboren in 1873 in ? Bloemfontein (SA). John is overleden op 14-02-1934 in San Ramon Dist, Banda, (Arg), 60 of 61 jaar oud.
XVI-p Maud Beatrice de Marillac - St. Julien is geboren in 1889, dochter van Ernst Anton Maria von Marillac - St. Julien (zie XV-k) en Elizabeth Lilian Symons. Maud is overleden op 26-06-1966, 76 of 77 jaar oud. Maud trouwde met Hugh Grenville Williams. Hugh is geboren op 26-03-1889. Hugh is overleden op 09-12-1961, 72 jaar oud.
20605.jpg
33 Ernest Junior during WWI
XVI-q Ernst Anton Marie von Marillac - St. Julien (afb. 33) is geboren op 30-06-1889 in Bloemfontein, Free State (SA), zoon van Ernst Anton Maria von Marillac - St. Julien (zie XV-k) en Elizabeth Lilian Symons. Ernst is overleden op 09-07-1938 in Athlone Nursing Home, Benoi, Transvaal (SA), 49 jaar oud.
20606.jpg
34 Ivy
Ernst trouwde in Ceres, Auvergne District, Cape (SA) met Ivy Cornelia (Ivy) Alston (afb. 34). Ivy is geboren op 21-05-1900 in Cape Province (SA). Ivy is overleden op 05-01-1941 in Pretoria Gen. Hospital, Transvaal (SA), 40 jaar oud. Zij is begraven in Pretoria New Cem. (SA).
20936.jpg
35 Fritz
XVI-r Fritz de Marillac - St. Julien (afb. 35) is geboren in 1899 in Sea Point, Cape Town (SA), zoon van Ernst Anton Maria von Marillac - St. Julien (zie XV-k) en Elizabeth Lilian Symons. Fritz is overleden op 25-03-1935 in Sea Point, Cape Town (SA), 35 of 36 jaar oud. Fritz trouwde, minstens 27 jaar oud, na 1926 in Cape Town (SA) met Dinie Ida Esther NNNN, minstens 37 jaar oud. Dinie is geboren omstreeks 1889 in Burghersdorp, (SA). Dinie is overleden op 24-01-1937 in Valkenberg M Hos, CAP (SA), ongeveer 48 jaar oud. Zij is begraven in 1937. Dinie is weduwe van Paul Willem Michau (ovl. 1926).
18223.jpg
36 Julie (1914)
XVI-s Julia Alice (Julie) Schwabe (afb. 36) is geboren in 1874 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), dochter van Edward Schwabe en Julie Ermen (zie XV-n). Julie is overleden.
18225.jpg
37 Thomas (1914)
Julie trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1901 in Wareham met Thomas Adolphus Falcon (afb. 37), ongeveer 29 jaar oud. Thomas is geboren omstreeks 1872. Thomas is overleden omstreeks 1942, ongeveer 70 jaar oud.
Beroep:
artist, silversmith
Kinderen van Julie en Thomas:
23041.jpg
38 Kenneth (1914)
1 Kenneth Ian Falcon (afb. 38), geboren in 1902 in Barnstaple (UK).
23040.jpg
39 Norman (1914)
2 Norman Leslie Falcon (afb. 39), geboren op 29-05-1904 in Seaview (UK).
Notitie bij Norman: Biography of Norman Leslie:
http://www.manfamily.org/falcon_family.htm
23042.jpg
40 Elsie (1914)
3 Elsie Falcon (afb. 40), geboren in 1905 in Barnstaple (UK).
XVI-t Godfrey Albert Edward Schwabe is geboren op 05-02-1883 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), zoon van Edward Schwabe en Julie Ermen (zie XV-n). Godfrey is overleden op 06-12-1945 in Bexhill-on-Sea (UK), 62 jaar oud. Godfrey bleef kinderloos. Godfrey trouwde, 30 jaar oud, op 26-03-1913 in Totnes (UK) met Katherine Elisabeth Harper, 32 of 33 jaar oud. Katherine is geboren in 1880. Katherine is overleden in 1955, 74 of 75 jaar oud.
XVI-u Walter Francis Anthony Ermen is geboren in 07-1875 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), zoon van Francis Julius Godfrey (Frank) Ermen (zie XV-r) en Johanne Ermen (zie XV-o). Walter is overleden op 19-10-1936 in Bath (UK), 61 jaar oud.
Beroep:
chemist
Walter trouwde, 23 jaar oud, in 06-1899 in Cambridge (UK) met Florence Brook Shirt, 21 jaar oud. Florence is geboren in 09-1877 in India Scinds Res, dochter van George Shirt en Christina Stephenson. Florence is overleden in 09-1962 in Surrey Mid East (UK), 84 of 85 jaar oud.
Kinderen van Walter en Florence:
1 Helen Ethel Frances Ermen, geboren op 10-04-1900 in Holyoke, Massachusetts (US). Volgt XVII-k.
2 Anthony Cuthbert Guy (Tony) Ermen, geboren in 06-1904 in Belper (UK). Volgt XVII-l.
3 Olga Emma Anthonia Ermen, geboren in 1906 in Salford (UK). Volgt XVII-m.
XVI-v Godfrey Henry (Henry) Ermen is geboren in 09-1877 in Barton, Lancashire, (UK), zoon van Francis Julius Godfrey (Frank) Ermen (zie XV-r) en Johanne Ermen (zie XV-o). Henry is overleden op 04-05-1915 in Skipton (UK), 37 jaar oud. Hij is begraven in Gargrave, Yorkshire (UK).
Notitie bij Henry: http://www.yorkshiredailyphoto.com/2009/10/yorkshire-soldier-commonwealth-war.html
Henry trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1904 in West Kirby, Cheshire (UK) met Norah Boggs, 24 jaar oud, nadat zij op 22-05-1904 in West Kirby, Cheshire (UK) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-06-1904 in West Kirby, Cheshire (UK). Norah is geboren op 01-04-1880 in New Brighton, Cheshire (UK), dochter van Robert McIntyre Boggs en Mary Elisabeth Darwell. Norah is overleden in 1979 in Stockport, Manchester (UK), 98 of 99 jaar oud.
Kinderen van Henry en Norah:
1 Nancy Johanna Ermen, geboren op 05-06-1905 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK). Volgt XVII-n.
2 Godfrey Bennett Ermen, geboren in 06-1909 in Skipton (UK). Volgt XVII-o.
XVI-w Norman Anthony Francis Ermen is geboren in 03-1885 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), zoon van Francis Julius Godfrey (Frank) Ermen (zie XV-r) en Johanne Ermen (zie XV-o). Norman is overleden in 1945 in Totnes (UK), 59 of 60 jaar oud. Norman trouwde, 44 jaar oud, in 06-1929 in Redruth (UK) met Florence M. Oxford, 39 jaar oud. Florence is geboren in 12-1889 in Plympton St. Mary (UK). Florence is overleden in 12-1936 in Totnes (UK), 46 of 47 jaar oud.
XVI-x Godfrey Anthony Ermen is geboren omstreeks 1895 in ?? (Ger), zoon van Anthony (Anthony) Ermen (zie XV-p) en [waarschijnlijk] Ellen NNNN. Godfrey is overleden in 1967 in Honiton, Devon (UK), ongeveer 72 jaar oud. Godfrey:
(1) begon een relatie met [waarschijnlijk] Doris Gertrude Ermen. Doris is geboren op 16-01-1904. Doris is overleden in 1973 in Honiton, Devon (UK), 68 of 69 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1930 met NNNN.
18206.jpg
41 Eric Anthony
XVI-y Eric Anthony (Bill) Schwabe (Sykes) (afb. 41) is geboren op 05-02-1883 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), zoon van Lawrence Schwabe en Octavia Henriëtta Ermen (zie XV-q). Bill is overleden op 12-05-1945 in Bexhill-on-Sea (UK), 62 jaar oud.
Notitie bij Bill: On 31-05-1917 Eric Anthony officially changed his surname Schwabe into Sykes (his mothers surname). (Source: The Times 13-07-1917)

Info by MAN-Family
Bill trouwde met Catherine Brigstock. Catherine is geboren in 1833 in Shanghai. Catherine is overleden omstreeks 1931 in Reno, Nevada (US), ongeveer 98 jaar oud. Catherine trouwde later met Trevor Powell (geb. ±1833).
XVI-z Randolph Schwabe is geboren op 09-05-1885 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), zoon van Lawrence Schwabe en Octavia Henriëtta Ermen (zie XV-q). Randolph is overleden op 19-09-1948 in Dunbartonshire, Scotland, 63 jaar oud. Randolph trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1913 in Chelsea, Londen (UK) met Gwendolen Rosamund Jones, 23 of 24 jaar oud. Gwendolen is geboren in 1889. Gwendolen is overleden in 1978, 88 of 89 jaar oud.
Kind van Randolph en Gwendolen:
1 Alice Schwabe, geboren op 11-03-1914. Volgt XVII-p.
XVI-aa Maria Francina Ideler is geboren op 06-02-1882 in Zierikzee (NL), dochter van Bernard Henrich Ideler en Maria Anna Catharina Ermen (zie XV-v). Maria is overleden. Maria trouwde, 38 jaar oud, op 25-08-1920 in Zierikzee (NL) met Dominicus Franciscus Wijsman, 38 jaar oud. Dominicus is geboren op 12-10-1881 in Zierikzee (NL). Dominicus is overleden. Dominicus is weduwnaar van Maria Johanna Wisse (ovl. vóór 1920).
Beroep:
sigarenfabrikant
XVI-ab Johan Hendrik Ideler is geboren op 01-01-1883 in Zierikzee (NL), zoon van Bernard Henrich Ideler en Maria Anna Catharina Ermen (zie XV-v). Johan is overleden. Johan trouwde, 35 jaar oud, op 14-08-1918 in Rotterdam met Carolina Adriana Blanker, 26 of 27 jaar oud. Carolina is geboren in 1891 in Kralingen. Carolina is overleden.
XVI-ac Maria Anna Catharina Ideler is geboren op 15-01-1884 in Zierikzee (NL), dochter van Bernard Henrich Ideler en Maria Anna Catharina Ermen (zie XV-v). Maria is overleden. Maria trouwde, 36 jaar oud, op 09-02-1920 in Zierikzee (NL) met Bernardus Cornelis Maria van Welij, 38 jaar oud. Bernardus is geboren op 22-11-1881 in Amsterdam (NL). Bernardus is overleden.
Beroep:
confectioneur
XVI-ad Franciscus August Petrus Ideler is geboren op 15-03-1886 in Zierikzee (NL), zoon van Bernard Henrich Ideler en Maria Anna Catharina Ermen (zie XV-v). Franciscus is overleden.
Beroep:
koopman
Franciscus trouwde, 34 jaar oud, op 28-06-1920 in Zierikzee (NL) met Johanna Antonetta Fokkelman, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 29-01-1890 in Kloosterburen. Johanna is overleden.
XVI-ae Gertruda Maria Ideler is geboren op 23-06-1887 in Zierikzee (NL), dochter van Bernard Henrich Ideler en Maria Anna Catharina Ermen (zie XV-v). Gertruda is overleden in Zierikzee (NL). Gertruda trouwde, 28 jaar oud, op 06-09-1915 in Zierikzee (NL) met Adrianus Gerardus Eijkemans, 32 of 33 jaar oud. Adrianus is geboren in 1882 in Oisterwijk. Adrianus is overleden.
Beroep:
coupeur
XVI-af Petronella Maria Ideler is geboren op 01-08-1889 in Zierikzee (NL), dochter van Bernard Henrich Ideler en Maria Anna Catharina Ermen (zie XV-v). Petronella is overleden. Petronella trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1919 in Zierikzee (NL) met Hendricus Franciscus Ideler, 27 jaar oud. Hendricus is geboren op 10-07-1891 in Bergen op Zoom, NB (NL). Hendricus is overleden.
Beroep:
aannemer
XVI-ag Franciscus Bernardus Henricus (Frans) Ermen is geboren op 25-09-1885 in Zierikzee (NL), zoon van Franciscus Mattheus (Frans) Ermen (zie XV-w) en Pieternella Cornelia Appels. Frans is overleden op 08-09-1920 in Rotterdam, 34 jaar oud.
Beroep:
bakkersknecht/kok, scheepskok
Frans trouwde, 24 jaar oud, op 31-08-1910 in Rotterdam met Augusta Wilhelmina Verkuylen, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 17-01-1918 in Rotterdam. Augusta is geboren omstreeks 1885 in Tilburg, NB (NL). Augusta is overleden.
Kind van Frans en Augusta:
1 Ermen, levenloos geboren kind, geboren op 29-12-1910 in Tilburg, NB (NL).
XVI-ah Rombout Petrus Ermen is geboren op 23-09-1887 in Zierikzee (NL), zoon van Franciscus Mattheus (Frans) Ermen (zie XV-w) en Pieternella Cornelia Appels. Rombout is overleden.
Beroep:
loswerkman
Rombout trouwde, 41 jaar oud, op 10-10-1928 in Zierikzee (NL) met Johanna Adriana Peute, ongeveer 33 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1895 in Zierikzee (NL). Johanna is overleden.
Beroep:
werkster
XVI-ai Maria Anna Catharina Ermen is geboren op 04-01-1889 in Zierikzee (NL), dochter van Franciscus Mattheus (Frans) Ermen (zie XV-w) en Pieternella Cornelia Appels. Maria is overleden op 05-05-1925 in Zierikzee (NL), 36 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 01-07-1914 in Rotterdam met Godefridus Antonius Koevoets, 27 of 28 jaar oud. Godefridus is geboren in 1886 in Zierikzee (NL). Godefridus is overleden na 1925, minstens 39 jaar oud.
Beroep:
smid, koperslager
Kind van Maria en Godefridus:
1 Geertruida Hendrika Koevoets, geboren op 11-11-1921 in Zierikzee (NL). Geertruida is overleden op 14-04-1923 in Zierikzee (NL), 1 jaar oud.
XVI-aj Petrus Johannes Ermen is geboren op 02-11-1890 in Zierikzee (NL), zoon van Franciscus Mattheus (Frans) Ermen (zie XV-w) en Pieternella Cornelia Appels. Petrus is overleden.
Beroep:
broodbakker, los werkman
Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 14-03-1917 in Rotterdam met Cornelia Langenberg, 17 of 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 28-09-1928 in Rotterdam. Cornelia is geboren in 1899 in Engelen. Cornelia is overleden.
Kinderen van Petrus en Cornelia:
1 Jan Piet Anthonius Ermen, geboren op 27-01-1915 in Rotterdam.
Notitie bij Jan: Hij begon op 17-jarige leeftijd in 1932 aan zijn eerste reis als zeeman van Rotterdam naar New York op de "Statendam". In de volgende 20 jaar maakte hij deze trip op diverse schepen vele malen als steward.
2 Franciscus Mattheus Ermen, geboren op 17-01-1918 in Rotterdam. Franciscus is overleden op 21-02-1919 in Rotterdam, 1 jaar oud.
3 Petrus Johannes Ermen, geboren op 02-02-1920 in Rotterdam.
4 Cornelis Ermen, geboren op 26-03-1923 in Rotterdam.
5 Franciscus Mattheus Ermen, geboren op 12-01-1924 in Rotterdam.
XVI-ak Johannes Petrus (Jan / John) Ermen is geboren op 20-01-1892 in Zierikzee (NL), zoon van Franciscus Mattheus (Frans) Ermen (zie XV-w) en Pieternella Cornelia Appels. Jan / John is overleden in 07-1977 in Virginia Beach City (US), 85 jaar oud.
Beroep:
huisschilder, bakkersknecht, zeeman
Jan / John trouwde, 23 jaar oud, op 19-01-1916 in Rotterdam met Anna Elisabeth (Anne) Koch, 21 jaar oud. Anne is geboren op 20-01-1894 in Rotterdam, dochter van Heinrich Conrad Koch en Christina Nieuwenhuizen. Anne is overleden in 1969 in Norfolk, Virginia (US), 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Jan / John en Anne:
1 Christina Pieternella Ermen, geboren op 15-02-1916 in Rotterdam. Volgt XVII-q.
2 Franciscus Mattheus (Frank) Ermen, geboren op 06-03-1917 in Rotterdam. Frank is overleden in 03-1971 in Virginia Beach (US), 53 of 54 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1971 in Forest Lawn Cemetery, Norfolk (US).
3 Hendrina Johanna Ermen, geboren op 28-02-1920 in Rotterdam.
4 John Arnold Ermen, geboren op 19-06-1921 in Norfolk, Virginia (US). Volgt XVII-r.
5 Elisabeth Ermen, geboren in 1924. Volgt XVII-s.
6 Willie John (Willie) Ermen, geboren op 08-05-1925 in Norfolk, Virginia (US). Volgt XVII-t.
7 Harry Peatrus (Harry) Ermen, geboren op 30-08-1928 in Norfolk, Virginia (US). Volgt XVII-u.
XVI-al Arnoldus Petrus Maria Ermen is geboren op 24-03-1894 in Zierikzee (NL), zoon van Franciscus Mattheus (Frans) Ermen (zie XV-w) en Pieternella Cornelia Appels. Arnoldus is overleden.
Beroep:
vuurstoker
Arnoldus trouwde, 25 jaar oud, op 01-10-1919 in Rotterdam met Maatje Everse, 19 of 20 jaar oud. Maatje is geboren in 1899 in Rotterdam. Maatje is overleden.
Kinderen van Arnoldus en Maatje:
1 Ermen, levenloos geboren zoon, geboren op 27-11-1921 in Rotterdam.
2 Dirkje Ermen, geboren op 03-12-1925 in Rotterdam.
XVI-am Geertruida Agnes Adriana (Gertruda) Ermen is geboren op 20-07-1897 in Zierikzee (NL), dochter van Franciscus Mattheus (Frans) Ermen (zie XV-w) en Pieternella Cornelia Appels. Gertruda is overleden op 09-05-1927 in Venray, 29 jaar oud. Gertruda trouwde, 23 jaar oud, op 11-01-1921 in Zierikzee (NL) met Hendrik Hubert Joseph (Jos) van Opbergen, 21 jaar oud. Jos is geboren op 18-03-1899 in Venraij. Jos is overleden op 26-03-1976 in Venraij, 77 jaar oud.
Beroep:
sigarenmaker
XVI-an Franciscus Josephus Bernardus Aarts is geboren op 19-02-1897, zoon van Petrus Josephus Godefridus Aarts (zie XV-aa) en Isabella Maria Qwaeyhagens. Franciscus is overleden op 23-04-1940, 43 jaar oud. Franciscus trouwde met Gijsbertha Margretha Maria Koelman. Gijsbertha is geboren op 25-08-1906. Gijsbertha is overleden op 24-09-1947, 41 jaar oud.
XVI-ao Josephina Joanna Cornelia Maas is geboren op 28-06-1883, dochter van Johannes Hubertus Franciscus Maas en Dorothea Maria Aarts (zie XV-ac). Josephina is overleden. Josephina trouwde met Martinus Wijnen. Martinus is geboren op 05-07-1872. Martinus is overleden.
Kinderen van Josephina en Martinus:
1 Dorothea Maria Helena Wijnen, geboren in 10-1907. Dorothea is overleden.
2 Maria Arnoldina Josepha Wijnen, geboren op 11-01-1909. Maria is overleden.
3 Johanna Cornelia Antoinetta Wijnen, geboren op 19-06-1911.
4 Cornelis Johannes Wijnen, geboren op 18-08-1913.
5 Jan Gerard Wijnen, geboren op 16-02-1915.
6 Frieda Maria Wijnen, geboren op 12-09-1916. Volgt XVII-v.
7 Victor Wijnen, geboren op 23-07-1918.
8 Huberta Wijnen, geboren op 25-05-1920. Volgt XVII-w.
9 Hugo Wijnen, geboren op 28-02-1922.
XVI-ap Johanna Maas is geboren op 30-09-1896, dochter van Johannes Hubertus Franciscus Maas en Dorothea Maria Aarts (zie XV-ac). Johanna is overleden. Johanna begon een relatie met Martinus van de Thillaert. Martinus is geboren op 13-10-1888. Martinus is overleden op 06-08-1944, 55 jaar oud.
XVII-a Emy Marianne Mc Carty is geboren op 10-12-1885 in Puerto Cabello, Venezuela, dochter van Charles Florence Mc Carty Bray en Helena Ermen (zie XVI-e). Emy is overleden. Emy trouwde, 23 jaar oud, op 09-01-1909 in Munchen (Ger) met Oscar Kempf, ongeveer 24 jaar oud. Zie XVII-c voor persoonsgegevens van Oscar.
Kinderen van Emy en Oscar:
1 Ellen Kempf, geboren in 1911. Ellen is overleden.
2 Elena Kempf, geboren in 1921. Elena is overleden.
XVII-b Francisco Pancho Mc Carty is geboren op 22-11-1891 in Puerto Cabello, Venezuela, zoon van Charles Florence Mc Carty Bray en Helena Ermen (zie XVI-e). Francisco is overleden. Francisco trouwde, 27 jaar oud, op 23-09-1919 met Leni, ongeveer 27 jaar oud. Leni is geboren omstreeks 1892. Leni is overleden.
Kind van Francisco en Leni:
1 Horst Mc Carty, geboren omstreeks 1921.
XVII-c Oscar Kempf is geboren omstreeks 1885, zoon van Fritz Kempf en Mariana Ermen (zie XVI-f). Oscar is overleden. Oscar trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 09-01-1909 in Munchen (Ger) met Emy Marianne Mc Carty, 23 jaar oud. Zie XVII-a voor persoonsgegevens van Emy.
Kinderen van Oscar en Emy: zie XVII-a.
XVII-d Helen L. Ermen is geboren op 20-01-1893 in Brooklyn, New York (US), dochter van Carlos Adolfo Ermen (zie XVI-h) en Harriet V. / Helen (Hattie / Helen) NNNN. Helen is overleden. Helen trouwde, 25 jaar oud, op 23-09-1918 in Chicago, Cook, Illinois (USA) met Clement F. Benoit, ongeveer 37 jaar oud. Clement is geboren omstreeks 1881 in Canada. Clement is overleden.
Kinderen van Helen en Clement:
1 Charles B. Benoit, geboren in 1917.
2 Ermen Benoit, geboren omstreeks 1919.
3 Carlos Ermen Benoit, geboren omstreeks 1920 in New Jersey (USA). Volgt XVIII-a.
22837.jpg
42 Hugh Francis
XVII-e Hugh Francis (Hugh) Ermen (afb. 42) is geboren op 03-04-1928 in Northhampton (UK), zoon van Hugh Basil Ermen (zie XVI-i) en Kate Betts. Hugh is overleden in 2009, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Hugh: Lived in Kent.
Hugh F. Ermen is one of the UK’s most successful modern apple breeders. He has raised Scrumptious, Red Devil, Winter Gem, Limelight, Herefordshire Russet and many others. He has also been a leading exponent of growing apple trees on their own roots - rather than on dwarfing rootstocks.

More information: http://www.rhs.org.uk/Learning/Publications/pubs/garden1100/nov_breeders.htm

http://www.rhs.org.uk/News/Hugh-Ermen
8483.jpg
43 Laura
Hugh trouwde, 70 jaar oud, in 09-1998 in Canterbury (UK) met Laura M. Hayler (afb. 43).
22838.jpg
44 Rosemary Janet (2007)
XVII-f Rosemary Janet Ermen (afb. 44) is geboren op 13-01-1935 in Cogenhoe (UK), dochter van Hugh Basil Ermen (zie XVI-i) en Kate Betts.
22840.jpg
45 Donald (2007)
Rosemary trouwde, 20 jaar oud, op 13-04-1955 in Brixworth (UK) met Donald (Donald) Baskott (afb. 45), 28 jaar oud. Donald is geboren op 21-03-1927 in Idlecote (UK).
Kinderen van Rosemary en Donald:
1 Jennifer (Jenny) Baskott, geboren op 15-12-1955 in Northampton (UK). Volgt XVIII-b.
2 Sallie Roberta Baskott, geboren op 16-01-1957. Volgt XVIII-c.
3 Susan Katie Baskott, geboren op 20-12-1959 in Huntingdon, Norfolk (UK). Volgt XVIII-d.
4 Martin Donald Baskott, geboren op 22-01-1962. Volgt XVIII-e.
XVII-g Friedrich Heinrich Leonard De Marillac - St. Julien is geboren in 1881, zoon van Theodore Carl Franz Marie de Marillac - St. Julien (zie XVI-l) en Ann Webster. Friedrich is overleden op 17-11-1958 in Tzaneen, Transvaal (SA), 76 of 77 jaar oud. Hij is begraven in Tzaneen, Transvaal (SA). Friedrich trouwde met Isabella Winifred Landers. Isabella is geboren in 1889. Isabella is overleden op 16-07-1963 in Pretoria, Pretoria, Gauteng (SA), 73 of 74 jaar oud.
Kinderen van Friedrich en Isabella:
1 Theodore Francis Henry De Marillac - St. Julien, geboren in 1914 in Tzaneen, Transvaal (SA). Volgt XVIII-f.
2 Frederick Albert Leonard De Marillac - St. Julien, geboren in 1916 in Tzaneen, Transvaal (SA). Frederick is overleden op 21-08-1958 in Pietersburg, Transvaal (SA), 41 of 42 jaar oud.
3 Louis Joshua Desmond De Marillac - St. Julien, geboren in 1917 in Park Rynie, Natal (SA). Louis is overleden op 11-12-1942 in Brindisi, Brindisi, Apulia, Italy, 24 of 25 jaar oud.
4 Adrienne Isabel De Marillac - St. Julien, geboren in 1921 in Tzaneen, Transvaal (SA). Adrienne is overleden op 04-10-1991 in Tzaneen, Transvaal (SA), 69 of 70 jaar oud.
5 Raymond De Marillac - St. Julien, geboren in 1922 in Tzaneen, Transvaal (SA). Raymond is overleden op 25-08-1941 in Salisbury, Mashonaland, Southern Rhodesia, 18 of 19 jaar oud.
6 Marion Winifred De Marillac - St. Julien, geboren in 1928 in Tzaneen, Transvaal (SA). Marion is overleden in 1929, 0 of 1 jaar oud.
XVII-h Ann Antoinette Bertha de Marillac - St. Julien is geboren op 27-08-1884 in Cape Town (SA), dochter van Theodore Carl Franz Marie de Marillac - St. Julien (zie XVI-l) en Ann Webster. Ann is overleden op 25-01-1970 in Wynberg, Cape Town (SA), 85 jaar oud. Zij is begraven in Maitland Cemetery, Maitland, Cape province (SA). Ann trouwde, 25 jaar oud, op 15-09-1909 in Cape (SA) met Barnett Harry Harris, 28 jaar oud. Barnett is geboren op 14-06-1881 in Bedminster, Somerset (UK), zoon van Barnett Harris. Barnett is overleden op 07-07-1940 in Cape Town (SA), 59 jaar oud. Hij is begraven in Maitland Cemetery, Maitland, Cape province (SA).
Kinderen van Ann en Barnett:
1 Theodore Gotley Barnett Harris, geboren op 23-11-1911 in Claremont, Cape, South Africa. Volgt XVIII-g.
2 Mavis Clara Ann Harris, geboren op 17-08-1913 in Claremont, Cape (SA). Volgt XVIII-h.
3 Gwendolene St. Julien Harris, geboren op 05-08-1915 in Claremont, Cape (SA). Volgt XVIII-i.
4 Cynthia Valence Harris, geboren op 17-02-1919 in Claremont, Cape (SA). Volgt XVIII-j.
5 William Cedric Harris, geboren op 10-10-1921 in Claremont, Cape (SA). William is overleden op 08-08-1990 in Wynberg, Cape Town (SA), 68 jaar oud. Hij is begraven in Maitland Cemetery, Maitland, Cape province (SA).
XVII-i Godfrey Rheinhard Wehr de Marillac - St. Julien is geboren in 1887, zoon van Theodore Carl Franz Marie de Marillac - St. Julien (zie XVI-l) en Ann Webster. Godfrey is overleden op 26-04-1933, 45 of 46 jaar oud. Godfrey trouwde met Jean Johnston Clayton. Jean is geboren in 1885.
Kinderen van Godfrey en Jean:
1 Jean Ann de Marillac - St. Julien, geboren in 1916 in Springs, Transvaal (SA). Jean is overleden in 08-1992 in Johannesburg, Transvaal (SA), 75 of 76 jaar oud.
2 Guy Michel de Marillac - St. Julien, geboren in 1920. Volgt XVIII-k.
41616.jpg
46 Molene
XVII-j Molene de Marillac - St. Julien (afb. 46) is geboren in 1896 in Cape Town (SA), dochter van Theodore Carl Franz Marie de Marillac - St. Julien (zie XVI-l) en Ann Webster. Molene is overleden op 10-10-1991 in Sydney, New South Wales, Australia, 94 of 95 jaar oud. Molene trouwde met Edward Ventris Bradfield. Edward is geboren in 1894 in Australia. Edward is overleden in 1991 in Sydney, New South Wales, Australia, 96 of 97 jaar oud.
Kinderen van Molene en Edward:
1 John Edward Bradfield, geboren in 1921 in Sydney, New South Wales, Australia. John is overleden op 18-05-1970 in Sydney, New South Wales, Australia, 48 of 49 jaar oud.
2 Theodore Francis Bradfield, geboren in 1927 in Sydney, New South Wales, Australia. Theodore is overleden op 03-09-1929 in Sydney, New South Wales, Australia, 1 of 2 jaar oud.
3 Anton Peter Bradfield, geboren in 1931 in Sydney, New South Wales, Australia. Anton is overleden op 02-03-1933 in Sydney, New South Wales, Australia, 1 of 2 jaar oud.
XVII-k Helen Ethel Frances Ermen is geboren op 10-04-1900 in Holyoke, Massachusetts (US), dochter van Walter Francis Anthony Ermen (zie XVI-u) en Florence Brook Shirt. Helen is overleden in 1954 in Sydney (Aus), 53 of 54 jaar oud. Helen trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1928 in Victoria (Aus) met Philip Bailhache, 23 of 24 jaar oud. Philip is geboren op 21-10-1904 in Canterbury, Victoria (Aus). Philip is overleden. Philip trouwde later in 1956 in Sydney (Aus) met Evoi Beesie Chestie.
Notitie bij Philip: He joined the Navy 01-01-1918
Promotion to Lieutenant 07-10-1926
Promotion to Lieutenant Commander 15-08-1934
Kinderen van Helen en Philip:
1 Derek Bailhache, geboren in 1929. Derek is overleden in 1935 in Brighton, Victoria, Australia, 5 of 6 jaar oud.
2 Susan Bailhache, geboren in 1937 in Gosport, Sussex (UK).
XVII-l Anthony Cuthbert Guy (Tony) Ermen is geboren in 06-1904 in Belper (UK), zoon van Walter Francis Anthony Ermen (zie XVI-u) en Florence Brook Shirt. Tony is overleden in 1967 in Sutton (UK), 62 of 63 jaar oud.
Notitie bij Tony: In 1965 he lived at 2 The Headway in Surrey (England)
(ACG-notes)
Beroep:
Captain in the Royal Navy (UK)
Tony:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1927 in Birmingham (UK) met Christine Frances Hirst, 23 of 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 10-1954. Christine is geboren op 03-12-1903 in Theddlethorpe, Lincolnshire (UK), dochter van Hirst en Davenhill. Christine is overleden op 17-01-1995 in Santa Cruz; Bonny Doon; Paradise Park; Scotts Valley, Santa Cruz, California (USA), 91 jaar oud.
Notitie bij Christine: C.F. Ermen sailed 29-02-1936 from Londen to Port Said (Egypt) on board the "Oxford" with her daughter P.S. (1,5 year) intending to stay there. (last residence: 24 Caledon Road, Parkstone, Dorset)

After her divorce (<18-10-1954) Christine F. Ermen sailed "Tourist Class" from Southampton Oct 5, 1955 on the SS Ryndam. She arrived in New York on the 14 October, 1955. From there she went to California and got a Social Security Number there in 1955.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 18-10-1954 met Marjorie Gorham Gee, 53 jaar oud. Marjorie is geboren op 21-09-1901 in Leicester (UK), dochter van E.E. Gorham Gee en NNNN. Marjorie is overleden in 01-1988 in Lewes (UK), 86 jaar oud. Marjorie is weduwe van James Murray (±1900-vóór 1954), met wie zij trouwde in 1922.
Kind van Tony en Christine:
1 Penelope S. Ermen, geboren in 06-1934 in Bournemouth (UK). Volgt XVIII-l.
XVII-m Olga Emma Anthonia Ermen is geboren in 1906 in Salford (UK), dochter van Walter Francis Anthony Ermen (zie XVI-u) en Florence Brook Shirt. Olga is overleden. Olga trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1931 in Macclesfield met Charles Taylor Maddox. Charles is overleden op 08-07-1953 (oorzaak: Sailing accident).
Kind van Olga en Charles:
1 John C. Maddox, geboren in 1932 in Bucklow, Chesire (UK).
21741.jpg
47 Nancy
XVII-n Nancy Johanna Ermen (afb. 47) is geboren op 05-06-1905 in Barton upon Irwell, Lancashire (UK), dochter van Godfrey Henry (Henry) Ermen (zie XVI-v) en Norah Boggs. Nancy is overleden op 15-05-1975 in Torquay, Devon (UK), 69 jaar oud. Nancy:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 01-04-1927 in Northern Rhodesia met Robert Francis Gordon Fletcher, 29 jaar oud. Robert is geboren op 11-01-1898 in Wellington, Somerset (UK). Robert is overleden op 27-07-1988 in Potchefstroom (SA), 90 jaar oud.
(2) trouwde met Thomas Ferguson Tate. Thomas is geboren op 15-09-1894 in Eastham, Wirral, Cheshire (UK). Thomas is overleden in 1967 in Exmouth, Devon (UK), 72 of 73 jaar oud.
Kinderen van Nancy en Robert:
1 Alistair Fletcher, geboren op 07-07-1937 in Port Elisabeth, Eastern Cape (SA).
Beroep:
landman
2 David Fletcher, geboren in 1940. David is overleden.
XVII-o Godfrey Bennett Ermen is geboren in 06-1909 in Skipton (UK), zoon van Godfrey Henry (Henry) Ermen (zie XVI-v) en Norah Boggs. Godfrey is overleden in 01-1961 in Tonbridge (UK), 51 jaar oud. Godfrey:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1939 in Surrey North Eastern met Luckman or Wiltshire.
(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 10-06-1949 in Middlesex (UK) met Elisabeth Mary (Betty) Bowring.
Kinderen van Godfrey en Betty:
1 Elizabeth M. Ermen. Volgt XVIII-m.
2 Gillian B. Ermen, geboren in 1951 in Uckfield, Sussex. Volgt XVIII-n.
XVII-p Alice Schwabe is geboren op 11-03-1914, dochter van Randolph Schwabe (zie XVI-z) en Gwendolen Rosamund Jones. Alice trouwde met Harry Barnes. Harry is geboren op 03-04-1914.
Kinderen van Alice en Harry:
1 Janet Barnes, geboren op 16-03-1944. Volgt XVIII-o.
2 Diana Barnes, geboren op 12-12-1945. Volgt XVIII-p.
3 Edward Barnes, geboren op 19-03-1949. Edward is overleden op 24-12-1965, 16 jaar oud.
XVII-q Christina Pieternella Ermen is geboren op 15-02-1916 in Rotterdam, dochter van Johannes Petrus (Jan / John) Ermen (zie XVI-ak) en Anna Elisabeth (Anne) Koch. Christina is overleden vóór 13-07-2008, ten hoogste 92 jaar oud. Christina trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1950 in Pasquotank, North Carolina met Peyton Granville Nelson Jr., 35 of 36 jaar oud. Peyton is geboren op 03-12-1914. Peyton is overleden op 10-07-1972, 57 jaar oud. Hij is begraven in Shiloh Methodist Church Cemetery, Bedford County, Virginia (USA).
XVII-r John Arnold Ermen is geboren op 19-06-1921 in Norfolk, Virginia (US), zoon van Johannes Petrus (Jan / John) Ermen (zie XVI-ak) en Anna Elisabeth (Anne) Koch. John is overleden op 01-03-2000 in Virginia Beach (US), 78 jaar oud.
Beroep:
building and painting contractor
John:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1943 in Pinellas, Florida met Joyce Evelyn (Joyce) Baker, 18 of 19 jaar oud. Joyce is geboren op 22-08-1924. Joyce is overleden in 01-1984 in Virginia Beach, Virginia (USA), 59 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 63 jaar oud, na 1984 met Dorothy Parker.
XVII-s Elisabeth Ermen is geboren in 1924, dochter van Johannes Petrus (Jan / John) Ermen (zie XVI-ak) en Anna Elisabeth (Anne) Koch.
Kind van Elisabeth uit onbekende relatie:
1 James H. (Jimmy) Hinton, geboren omstreeks 1943. Jimmy is overleden op 18-05-2012 in Hopewell, ongeveer 69 jaar oud.
XVII-t Willie John (Willie) Ermen is geboren op 08-05-1925 in Norfolk, Virginia (US), zoon van Johannes Petrus (Jan / John) Ermen (zie XVI-ak) en Anna Elisabeth (Anne) Koch. Willie is overleden op 27-01-2003 in Norfolk, Virginia (US), 77 jaar oud. Hij is begraven in Rosewood Memorial Park. Willie trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1957 met Rolene (Rolene) NNNN.
30454.jpg
48 Harry
XVII-u Harry Peatrus (Harry) Ermen (afb. 48) is geboren op 30-08-1928 in Norfolk, Virginia (US), zoon van Johannes Petrus (Jan / John) Ermen (zie XVI-ak) en Anna Elisabeth (Anne) Koch. Harry is overleden op 13-07-2008 in Norfolk, Virginia (US), 79 jaar oud. Hij is begraven op 17-07-2008 in Forest Lawn Cemetery, Norfolk (US).
Beroep:
painter
Harry:
30455.jpg
49 Joan
(1) trouwde met Joan Katherine Toler (afb. 49). Joan is geboren op 17-06-1933 in Norfolk, Virginia (US). Joan is overleden op 04-08-1990 in Norfolk, Virginia (US), 57 jaar oud. Zij is begraven in Forest Lawn Cemetery, Norfolk (US).
Notitie bij Joan: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=ermen&GSbyrel=in&GSdyrel=in&GSob=n&GRid=41184417&df=all&
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 27-12-1994 in Pasquotank, North Carolina met Lynda Ruth (Lynda) Hamilton, ongeveer 40 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 27-02-1995 in Pasquotank, North Carolina. Lynda is geboren omstreeks 1954.
Kind van Harry en Joan:
1 Deborah E. Ermen, geboren in Norfolk, Virginia (US). Deborah is overleden op 04-08-1990 in Norfolk, Virginia (US).
Notitie bij Deborah: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=41184417&ref=wvr
XVII-v Frieda Maria Wijnen is geboren op 12-09-1916, dochter van Martinus Wijnen en Josephina Joanna Cornelia Maas (zie XVI-ao). Frieda trouwde met John Vilhelm Stoving Lund Christensen. John is geboren op 27-04-1848 in Ginneken en Bavel. John is overleden.
Beroep:
bouwman
XVII-w Huberta Wijnen is geboren op 25-05-1920, dochter van Martinus Wijnen en Josephina Joanna Cornelia Maas (zie XVI-ao). Huberta trouwde met Wilhelmus Cruysbergh. Wilhelmus is geboren op 24-03-1915.
XVIII-a Carlos Ermen Benoit is geboren omstreeks 1920 in New Jersey (USA), zoon van Clement F. Benoit en Helen L. Ermen (zie XVII-d). Carlos is overleden vóór 23-11-1966, ten hoogste 46 jaar oud. Carlos trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1945 met Joyce N. Nelson, ongeveer 25 jaar oud. Joyce is geboren omstreeks 1920. Joyce trouwde later op 23-11-1966 in New York (USA) met David Goldstein (geb. ±1920).
22839.jpg
50 Jenny
XVIII-b Jennifer (Jenny) Baskott (afb. 50) is geboren op 15-12-1955 in Northampton (UK), dochter van Donald (Donald) Baskott en Rosemary Janet Ermen (zie XVII-f). Jenny trouwde, 22 jaar oud, op 15-04-1978 met Ian Leslie Trigwell, 26 jaar oud. Ian is geboren op 04-07-1951 in Bunbury (AUS). Ian is overleden.
15654.jpg
51 Sallie Roberta
XVIII-c Sallie Roberta Baskott (afb. 51) is geboren op 16-01-1957, dochter van Donald (Donald) Baskott en Rosemary Janet Ermen (zie XVII-f). Sallie trouwde met Edwin Morrison. Edwin is geboren omstreeks 1957.
8109.jpg
52 Susan
XVIII-d Susan Katie Baskott (afb. 52) is geboren op 20-12-1959 in Huntingdon, Norfolk (UK), dochter van Donald (Donald) Baskott en Rosemary Janet Ermen (zie XVII-f). Susan trouwde met Thomas Iseppi. De scheiding werd uitgesproken. Thomas is geboren omstreeks 1959. Thomas is overleden.
12819.jpg
53 Martin
XVIII-e Martin Donald Baskott (afb. 53) is geboren op 22-01-1962, zoon van Donald (Donald) Baskott en Rosemary Janet Ermen (zie XVII-f). Martin:
(1) trouwde met Leonie Offer. De scheiding werd uitgesproken. Leonie is geboren omstreeks 1962.
(2) trouwde met Catherine Stone. Catherine is geboren omstreeks 1962.
41613.jpg
54 Theodore
XVIII-f Theodore Francis Henry De Marillac - St. Julien (afb. 54) is geboren in 1914 in Tzaneen, Transvaal (SA), zoon van Friedrich Heinrich Leonard De Marillac - St. Julien (zie XVII-g) en Isabella Winifred Landers. Theodore is overleden in 1989 in Pietersburg, Transvaal (SA), 74 of 75 jaar oud. Theodore trouwde met Davida Malan. Davida is overleden.
XVIII-g Theodore Gotley Barnett Harris is geboren op 23-11-1911 in Claremont, Cape, South Africa, zoon van Barnett Harry Harris en Ann Antoinette Bertha de Marillac - St. Julien (zie XVII-h). Theodore trouwde met Esme Nathalie de Villiers. Esme is geboren op 31-07-1915 in Cape (SA).
XVIII-h Mavis Clara Ann Harris is geboren op 17-08-1913 in Claremont, Cape (SA), dochter van Barnett Harry Harris en Ann Antoinette Bertha de Marillac - St. Julien (zie XVII-h). Mavis is overleden op 06-08-1995 in Durban, , KwaZulu-Natal (SA), 81 jaar oud. Mavis:
(1) trouwde met Karl Lorentz Kapp. Karl is geboren op 18-03-1913 in Austria.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 30-12-1947 in Rosebank, Cape Town (SA) met Charles Henry Hayes, 35 jaar oud. Charles is geboren op 11-10-1912 in Ladysmith, , Natal (SA).
(3) trouwde, 54 jaar oud, op 11-06-1968 in Durban, , KwaZulu-Natal (SA) met Cornelius Albert Edward Deacon, 64 jaar oud. Cornelius is geboren op 28-11-1903 in Leicester, , Leicestershire (UK).
XVIII-i Gwendolene St. Julien Harris is geboren op 05-08-1915 in Claremont, Cape (SA), dochter van Barnett Harry Harris en Ann Antoinette Bertha de Marillac - St. Julien (zie XVII-h). Gwendolene trouwde, 23 jaar oud, op 19-11-1938 in Cape Town (SA) met Frank Wilberforce Buckland, 32 jaar oud. Frank is geboren op 30-08-1906 in Cape Town (SA).
XVIII-j Cynthia Valence Harris is geboren op 17-02-1919 in Claremont, Cape (SA), dochter van Barnett Harry Harris en Ann Antoinette Bertha de Marillac - St. Julien (zie XVII-h). Cynthia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 24-03-1944 in Cape Town (SA) met Henry Augestos Richards, 38 jaar oud. Henry is geboren op 21-01-1906 in Cape Town (SA).
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 19-08-1952 met Hugh MacCabe, 32 jaar oud. Hugh is geboren op 27-11-1919.
XVIII-k Guy Michel de Marillac - St. Julien is geboren in 1920, zoon van Godfrey Rheinhard Wehr de Marillac - St. Julien (zie XVII-i) en Jean Johnston Clayton. Guy is overleden op 11-06-1990 in Johannesburg, Gauteng (SA), 69 of 70 jaar oud.
41641.jpg
55 Elisabeth
Guy trouwde met Elisabeth Anna Volz (afb. 55). Elisabeth is geboren in 1928, dochter van Violet Elizabeth NNNN. Elisabeth is overleden op 01-04-2000, 71 of 72 jaar oud.
XVIII-l Penelope S. Ermen is geboren in 06-1934 in Bournemouth (UK), dochter van Anthony Cuthbert Guy (Tony) Ermen (zie XVII-l) en Christine Frances Hirst. Penelope trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1957 in Wycombe met Carless.
Kind van Penelope en Carless:
1 NNNN, geboren omstreeks 1959.
XVIII-m Elizabeth M. Ermen, dochter van Godfrey Bennett Ermen (zie XVII-o) en Elisabeth Mary (Betty) Bowring. Elizabeth trouwde in 1964 in Uckfield, Sussex met Anthony A. Leach.
XVIII-n Gillian B. Ermen is geboren in 1951 in Uckfield, Sussex, dochter van Godfrey Bennett Ermen (zie XVII-o) en Elisabeth Mary (Betty) Bowring. Gillian trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1971 in Uckfield, Sussex met Richard A. Bowerman.
Kinderen van Gillian en Richard:
1 Jeffrey Armstrong Bowerman, geboren in 1979 in Tonbridge, Kent (UK).
2 Rennett James Bowerman, geboren in 1983 in Tunbridge Wells, Kent (UK).
XVIII-o Janet Barnes is geboren op 16-03-1944, dochter van Harry Barnes en Alice Schwabe (zie XVII-p). Janet trouwde met George MacBride. George is geboren op 09-03-1946.
Kind van Janet en George:
1 Kathrine Alice MacBride, geboren op 11-01-1982.
XVIII-p Diana Barnes is geboren op 12-12-1945, dochter van Harry Barnes en Alice Schwabe (zie XVII-p). Diana trouwde, 28 jaar oud, op 31-08-1974 met Eric Ryan, ongeveer 31 jaar oud. Eric is geboren omstreeks 1943. Eric is overleden in 03-1989, ongeveer 46 jaar oud.
Kinderen van Diana en Eric:
1 Ben Ryan, geboren op 12-05-1977.
2 Edward Ryan, geboren op 01-10-1981.

Index (577 personen)

Aleydis (*±1609) [Partner van IX-b]  IX-b
Catharina (*±1465, †>17-04-1516) [Partner van V]  V; VI-a; VI-b
Elisabeth Jansdr (~12-10-1652, []07-06-1731) [Partner van X-d]  X-d; XI-d
Heylwigis (*±1642) [Partner van X-f]  X-f
Joanna [Schoonmoeder van XI-b]  XI-b
Leni (*±1892) [Partner van XVII-b]  XVII-b
Maria (*±1619) [Partner van IX-a]  IX-a; X-c; X-d; X-e
Aa, Francisca Johanna van der (*13-11-1859, †20-03-1905) [Partner van XV-ae]  XV-ae
Aarts, Anna Catharina (~09-09-1809, †25-12-1885) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,1
Aarts, Antonetta Bernardina Cornelis (*03-07-1861, †01-03-1936) [Nummer XV-ad]  XV-ad
Aarts, Christina Maria Cornelia (*20-03-1866, †19-06-1928) [Dochter van XIV-m]  XIV-m,5
Aarts, Dorothea Maria (*28-04-1855, †20-11-1929) [Nummer XV-ac]  XV-ac; XVI-ao; XVI-ap
Aarts, Franciscus Henricus Josephus (*12-09-1812, †25-02-1891) [Nummer XIV-l]  XIV-l; XV-aa
Aarts, Franciscus Josephus Bernardus (*19-02-1897, †23-04-1940) [Nummer XVI-an]  XVI-an
Aarts, Godefridus Antonius (*20-07-1818, †09-11-1880) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,7
Aarts, Godefridus Petrus Cornelus (*06-07-1862) [Nummer XV-ae]  XV-ae
Aarts, Govardus Hendrik (Govert) (~05-10-1780, †13-10-1837) [Partner van XIII-d]  XIII-d; XIV-l; XIV-m; XIV-n
Aarts, Henricus Franciscus (*04-03-1811, †24-07-1880) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,2
Aarts, Johanna Maria (*09-12-1811, †20-03-1812) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,3
Aarts, Josephina Maria Barbara (*13-08-1867, †11-04-1945) [Dochter van XIV-m]  XIV-m,6
Aarts, Maria Bernardina (*19-02-1816, †14-02-1900) [Nummer XIV-n]  XIV-n
Aarts, Maria Catharina (*1773) [Partner van XIII-b]  XIII-b; XIV-h
Aarts, Maria Dorothea Francisca (*05-10-1853, †28-02-1930) [Nummer XV-ab]  XV-ab
Aarts, Peter Joseph (*25-05-1814, †16-03-1894) [Nummer XIV-m]  XIV-m; XV-ab; XV-ac; XV-ad; XV-ae
Aarts, Petrus Josephus Godefridus (*27-11-1863, †04-03-1939) [Nummer XV-aa]  XV-aa; XVI-an
Aasterbergs, Gerardus Wilhelmus (*04-05-1860, †20-07-1937) [Partner van XV-ad]  XV-ad
Adriaans, Maria (~26-12-1641, †<1709) [Partner van X-b]  X-b; XI-b; XI-c
Aerts, Dingena Leonardus (~04-08-1755) [Schoonmoeder van XIII-c]  XIII-c
Alston, Ivy Cornelia (Ivy) (*21-05-1900, †05-01-1941) [Partner van XVI-q]  XVI-q
Appels, Pieternella Cornelia (*04-10-1867, †16-07-1926) [Partner van XV-w]  XV-w; XVI-ag; XVI-ah; XVI-ai; XVI-aj; XVI-ak; XVI-al; XVI-am
Appels, Rombout (*10-10-1835, †29-10-1912) [Schoonvader van XV-w]  XV-w
Bailhache, Derek (*1929, †1935) [Zoon van XVII-k]  XVII-k,1
Bailhache, Philip (*21-10-1904) [Partner van XVII-k]  XVII-k
Bailhache, Susan (*1937) [Dochter van XVII-k]  XVII-k,2
Baker, Joyce Evelyn (Joyce) (*22-08-1924, †?-01-1984) [Partner van XVII-r]  XVII-r
Barnes, Diana (*12-12-1945) [Nummer XVIII-p]  XVIII-p
Barnes, Edward (*19-03-1949, †24-12-1965) [Zoon van XVII-p]  XVII-p,3
Barnes, Harry (*03-04-1914) [Partner van XVII-p]  XVII-p; XVIII-o; XVIII-p
Barnes, Janet (*16-03-1944) [Nummer XVIII-o]  XVIII-o
Baskott, Donald (Donald) (*21-03-1927) [Partner van XVII-f]  XVII-f; XVIII-b; XVIII-c; XVIII-d; XVIII-e
Baskott, Jennifer (Jenny) (*15-12-1955) [Nummer XVIII-b]  XVIII-b
Baskott, Martin Donald (*22-01-1962) [Nummer XVIII-e]  XVIII-e
Baskott, Sallie Roberta (*16-01-1957) [Nummer XVIII-c]  XVIII-c
Baskott, Susan Katie (*20-12-1959) [Nummer XVIII-d]  XVIII-d
Baumann, John Louis William (*1873, †14-02-1934) [Partner van XVI-o]  XVI-o
Baumann, William Peter [Partner van XVI-m]  XVI-m
Benoit, Carlos Ermen (*±1920, †<23-11-1966) [Nummer XVIII-a]  XVIII-a
Benoit, Charles B. (*1917) [Zoon van XVII-d]  XVII-d,1
Benoit, Clement F. (*±1881) [Partner van XVII-d]  XVII-d; XVIII-a
Benoit, Ermen (*±1919) [Zoon van XVII-d]  XVII-d,2
Bertram, Johanna Philomena Elisabeth Adriana (~01-05-1773, †28-04-1842) [Partner van XIII-a]  XIII-a; XIV-a; XIV-b; XIV-c; XIV-d; XIV-e; XIV-f; XIV-g
Betts, Kate (*27-12-1901, †?-10-1995) [Partner van XVI-i]  XVI-i; XVII-e; XVII-f
Blanker, Carolina Adriana (*1891) [Partner van XVI-ab]  XVI-ab
Boggs, Norah (*01-04-1880, †1979) [Partner van XVI-v]  XVI-v; XVII-n; XVII-o
Boggs, Robert McIntyre (*1844, †1892) [Schoonvader van XVI-v]  XVI-v
Bohle, Augusta Elisabeth (~14-12-1806) [Partner van XIV-b]  XIV-b; XV-a; XV-b; XV-c; XV-d; XV-e
Borckel, Jan Govert van (~±1645) [Partner van X-e]  X-e
Bowerman, Jeffrey Armstrong (*1979) [Zoon van XVIII-n]  XVIII-n,1
Bowerman, Rennett James (*1983) [Zoon van XVIII-n]  XVIII-n,2
Bowerman, Richard A. [Partner van XVIII-n]  XVIII-n
Bowring, Elisabeth Mary (Betty) [Partner van XVII-o]  XVII-o; XVIII-m; XVIII-n
Bradfield, Anton Peter (*1931, †02-03-1933) [Zoon van XVII-j]  XVII-j,3
Bradfield, Edward Ventris (*1894, †1991) [Partner van XVII-j]  XVII-j
Bradfield, John Edward (*1921, †18-05-1970) [Zoon van XVII-j]  XVII-j,1
Bradfield, Theodore Francis (*1927, †03-09-1929) [Zoon van XVII-j]  XVII-j,2
Bray, Susanna (*1812, †1879) [Schoonmoeder van XVI-e]  XVI-e
Brigstock, Catherine (*1833, †±1931) [Partner van XVI-y]  XVI-y
Bruning, Anna Maria (*21-09-1811, †>1850) [Schoonmoeder van XV-z]  XV-z
Buckland, Frank Wilberforce (*30-08-1906) [Partner van XVIII-i]  XVIII-i
Bussing (levenloos *04-02-1830) [Kind van XIII-e]  XIII-e,7
Bussing, Anna Maria Jacoba (*08-03-1820, †08-07-1904) [Nummer XIV-q]  XIV-q
Bussing, Bernardus Jacobus (Bernardus) (*15-12-1816, †14-11-1903) [Nummer XIV-o]  XIV-o; XV-af; XV-ag; XV-ah
Bussing, Francisca Anna Wilhelmina (*13-07-1848) [Dochter van XIV-o]  XIV-o,4
Bussing, Huberdina Wilhelmina (*21-09-1862) [Dochter van XIV-o]  XIV-o,10
Bussing, Jacobus (~01-07-1790, †12-06-1856) [Partner van XIII-e]  XIII-e; XIV-o; XIV-p; XIV-q; XIV-r
Bussing, Jacobus (*±1825) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,6
Bussing, Jacobus Bernardus Huberdina (*04-10-1850) [Zoon van XIV-o]  XIV-o,5
Bussing, Johanna Huberdina (*04-09-1859) [Nummer XV-ah]  XV-ah
Bussing, Johannes Bernardus (*19-04-1846) [Zoon van XIV-o]  XIV-o,3
Bussing, Johannes Franciscus (Frans) (*13-08-1815, †26-02-1886) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,1
Bussing, Johannes Godefridus (Godefridus) (*31-10-1818, †25-06-1888) [Nummer XIV-p]  XIV-p
Bussing, Josephina Gertruda Bernardina Huberta (*20-08-1858, †16-03-1934) [Nummer XV-ag]  XV-ag
Bussing, Maria Anna Huberdina (*25-08-1844, †29-05-1872) [Dochter van XIV-o]  XIV-o,2
Bussing, Petrus Jacobus (*01-07-1823, †16-07-1889) [Nummer XIV-r]  XIV-r
Bussing, Regina Francisca Huberdina (*14-01-1853) [Nummer XV-af]  XV-af
Bussing, Wilhelma Franciscus (*08-06-1843) [Dochter van XIV-o]  XIV-o,1
Bussing, Wilhelmus Johannes Hubertus (*08-01-1855) [Zoon van XIV-o]  XIV-o,7
Cannon, Florence Eleanor (*?-06-1864, †25-12-1911) [Partner van XV-d]  XV-d; XVI-i
Cannon, John (*±1819, †<18-06-1887) [Schoonvader van XV-d]  XV-d
Carless [Partner van XVIII-l]  XVIII-l
Chestie, Evoi Beesie  XVII-k
Christensen, John Vilhelm Stoving Lund (*27-04-1848) [Partner van XVII-v]  XVII-v
Clayton, Jean Johnston (*1885) [Partner van XVII-i]  XVII-i; XVIII-k
Crul, Theresia (†<07-06-1854)  XIV-k
Cruysbergh, Wilhelmus (*24-03-1915) [Partner van XVII-w]  XVII-w
Darwell, Mary Elisabeth (*1849, †?-10-1929) [Schoonmoeder van XVI-v]  XVI-v
Davenhill (*±1870) [Schoonmoeder van XVII-l]  XVII-l
Deacon, Cornelius Albert Edward (*28-11-1903) [Partner van XVIII-h]  XVIII-h
Deckers, Johannes Mathias (Jan) (*09-06-1821, †22-10-1872) [Partner van XIV-q]  XIV-q
Devora, Clara (*±1839, †±1913) [Dochter van XIV-d]  XIV-d,2
Devora, Franz (*±1836, †±1902) [Zoon van XIV-d]  XIV-d,1
Devora, Josephe (*±1842, †±1927) [Nummer XV-g]  XV-g
Devora, Peter Paul (*±1802, †±1853) [Partner van XIV-d]  XIV-d; XV-g
Dick, Johann Anton (~09-05-1786, †30-08-1822) [Partner van XIV-a]  XIV-a
Dijck, Catharina Eulalia van (*23-06-1821) [Partner van XIV-p]  XIV-p
Dijkman, Cornelia [Partner van XV-ae]  XV-ae
During, Jeanette Leonore [Partner van XV-u]  XV-u
Eeckhoven, Henric Arnoldi van (*±1500, †<1548) [Partner van VI-b]  VI-b
Eijkemans, Adrianus Gerardus (*1882) [Partner van XVI-ae]  XVI-ae
Ermen (levenloos *03-11-1764) [Kind van XII]  XII,1
Ermen (levenloos *09-10-1776) [Kind van XII]  XII,7
Ermen (levenloos *29-12-1910) [Kind van XVI-ag]  XVI-ag,1
Ermen (levenloos *27-11-1921) [Zoon van XVI-al]  XVI-al,1
Ermen, ?? (*±1880) [Nummer XVI-j]  XVI-j
Ermen, Adeline (*10-03-1839, †23-05-1914) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,2
Ermen, Adolf (Adolf) (*1835, †26-12-1906) [Nummer XV-c]  XV-c; XVI-e; XVI-f; XVI-g; XVI-h
Ermen, Adolph A. (*03-10-1895) [Zoon van XVI-g]  XVI-g,2
Ermen, Adolpho Jose / Joseph S. (*?-08-1863) [Nummer XVI-g]  XVI-g
Ermen, Adriana (~01-08-1647) [Dochter van IX-a]  IX-a,7
Ermen, Adrianus (~05-06-1635, †<30-07-1639) [Zoon van IX-a]  IX-a,2
Ermen, Adrianus Henricus (~30-07-1639, †<12-02-1707) [Nummer X-b]  X-b; XI-b; XI-c
Ermen, Adrianus Josephus (~17-09-1774, []01-06-1778) [Zoon van XII]  XII,6
Ermen, Adrianus Josephus (~30-03-1782, †28-02-1791) [Zoon van XII]  XII,10
Ermen, Agatha Septima (*±1850, †15-09-1933) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,7
Ermen, Albert Georg V. (Bertie) (*18-05-1899, †?-05-1978) [Zoon van XV-p]  XV-p,4
Ermen, Aleydis Henrici (~30-07-1639, †<30-10-1640) [Dochter van IX-a]  IX-a,3
Ermen, Anna Catharina (~18-08-1802, †1885) [Nummer XIV-d]  XIV-d; XV-g
Ermen, Anna Catharina (~18-06-1806, †20-05-1849) [Nummer XIV-j]  XIV-j; XV-x; XV-y; XV-z
Ermen, Anna Godefridi (~04-07-1728, []10-08-1728) [Dochter van XI-b]  XI-b,1
Ermen, Anna Maria (Marianne) (~05-10-1796, []13-10-1822) [Nummer XIV-a]  XIV-a
Ermen, Anna Maria (~08-11-1803, †08-02-1881) [Nummer XIV-h]  XIV-h; XV-s; XV-t; XV-u
Ermen, Anthony (Anthony) (*1852, †±1917) [Nummer XV-p]  XV-p; XVI-x
Ermen, Anthony Cuthbert Guy (Tony) (*?-06-1904, †1967) [Nummer XVII-l]  XVII-l; XVIII-l
Ermen, Antoinette (*±1841) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,4
Ermen, Antonia (†>1931) [Dochter van XIV-g]  XIV-g,1
Ermen, Arnoldus (~12-02-1645, †<13-06-1649) [Zoon van IX-a]  IX-a,6
Ermen, Arnoldus (~08-11-1801, †16-04-1879) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,1
Ermen, Arnoldus Henrick (~13-06-1649, []03-05-1734) [Nummer X-d]  X-d; XI-d
Ermen, Arnoldus Petrus Maria (*24-03-1894) [Nummer XVI-al]  XVI-al
Ermen, Bernardus (~19-04-1770, †05-06-1794) [Zoon van XII]  XII,4
Ermen, Bernhard Godfrey (*1869, †20-07-1917) [Nummer XVI-c]  XVI-c
Ermen, Carl (*±1842) [Nummer XV-e]  XV-e; XVI-j
Ermen, Carlos Adolfo (*?-02-1870, †<1920) [Nummer XVI-h]  XVI-h; XVII-d
Ermen, Catharina Jacoba (*25-07-1861, †07-09-1861) [Zoon van XIV-i]  XIV-i,7
Ermen, Catharina Jacoba Anna (*28-06-1857, †08-10-1857) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,4
Ermen, Catharina Jacoba Maria Digna (*05-05-1859, †24-06-1859) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,5
Ermen, Catharina Theodori (*±1500, †>1548) [Nummer VI-b]  VI-b
Ermen, Charles Francis (*?-09-1873, †01-12-1948) [Zoon van XV-b]  XV-b,4
Ermen, Christina Pieternella (*15-02-1916, †<13-07-2008) [Nummer XVII-q]  XVII-q
Ermen, Claude Francis (*?-09-1890, †?-12-1890) [Zoon van XV-d]  XV-d,1
Ermen, Cornelis (*26-03-1923) [Zoon van XVI-aj]  XVI-aj,4
Ermen, Cuthbert Emil Albert (*?-03-1883, †10-02-1959) [Zoon van XV-r]  XV-o,3
Ermen, Deborah E. (†04-08-1990) [Dochter van XVII-u]  XVII-u,1
Ermen, Dirck (*±1460, †<17-04-1516) [Nummer V]  V; VI-a; VI-b
Ermen, Dirck (*±1500) [Nummer VI-a]  VI-a; VII
Ermen, Dirck (*±1555) [Nummer VIII-b]  VIII-b; IX-b; IX-c
Ermen, Dirkje (*03-12-1925) [Dochter van XVI-al]  XVI-al,2
Ermen, Doris Gertrude (*16-01-1904, †1973) [Partner van XVI-x]  XVI-x
Ermen, Edwin (*1854, †?-09-1879) [Zoon van XIV-f]  XIV-f,10
Ermen, Elisabeth (*1924) [Nummer XVII-s]  XVII-s
Ermen, Elisabetha (~±1665, []07-06-1731) [Dochter van X-f]  X-f,1
Ermen, Elisabetha Adriani (~01-05-1686, []16-02-1732) [Nummer XI-c]  XI-c
Ermen, Eliza Anthonetta Julie (*09-06-1840) [Dochter van XIV-f]  XIV-f,3
Ermen, Elizabeth M. [Nummer XVIII-m]  XVIII-m
Ermen, Elizabetha (~±1652) [Nummer X-e]  X-e
Ermen, Else E. (Emma E.) (*±1892) [Dochter van XVI-g]  XVI-g,1
Ermen, Emily Agatha (Emmio) (*30-11-1893, †1983) [Dochter van XV-p]  XV-p,2
Ermen, Emma Antonia (*19-12-1834, †14-09-1925) [Dochter van XIV-c]  XIV-c,2
Ermen, Francis (*1865, †1867) [Zoon van XV-c]  XV-c,4
Ermen, Francis Julius (*01-11-1840, †05-04-1896) [Nummer XV-d]  XV-d; XVI-i
Ermen, Francis Julius Godfrey (Frank) (*1849, †16-05-1924) [Nummer XV-r]  XV-o; XV-r; XVI-u; XVI-v; XVI-w
Ermen, Franciscus (~03-04-1803, †06-06-1884) [Nummer XIV-i]  XIV-i; XV-v; XV-w
Ermen, Franciscus (Frans) (~17-05-1809, †1859) [Nummer XIV-g]  XIV-g; XV-r
Ermen, Franciscus Antonius (~02-08-1805, []14-10-1805) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,3
Ermen, Franciscus Antonius (~03-06-1807, †26-10-1807) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,4
Ermen, Franciscus Bernardus (Bernhard) (~20-07-1798, []1865) [Nummer XIV-b]  XIV-b; XV-a; XV-b; XV-c; XV-d; XV-e
Ermen, Franciscus Bernardus Henricus (Frans) (*25-09-1885, †08-09-1920) [Nummer XVI-ag]  XVI-ag
Ermen, Franciscus Egidius (Frans) (~30-08-1772, †03-08-1828) [Nummer XIII-c]  XIII-c; XIV-i; XIV-j; XIV-k
Ermen, Franciscus Goyaert (Frans) (~24-11-1733, †19-01-1804) [Nummer XII]  XII; XIII-a; XIII-b; XIII-c; XIII-d; XIII-e
Ermen, Franciscus Josephus (*22-04-1814, †08-02-1817) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,8
Ermen, Franciscus Mattheus (*06-02-1856, †25-09-1856) [Zoon van XIV-i]  XIV-i,3
Ermen, Franciscus Mattheus (Frans) (*27-04-1860, †28-04-1918) [Nummer XV-w]  XV-w; XVI-ag; XVI-ah; XVI-ai; XVI-aj; XVI-ak; XVI-al; XVI-am
Ermen, Franciscus Mattheus (Frank) (*06-03-1917, †?-03-1971) [Zoon van XVI-ak]  XVI-ak,2
Ermen, Franciscus Mattheus (*17-01-1918, †21-02-1919) [Zoon van XVI-aj]  XVI-aj,2
Ermen, Franciscus Mattheus (*12-01-1924) [Zoon van XVI-aj]  XVI-aj,5
Ermen, Frederick John Albrecht (*10-09-1837) [Zoon van XIV-f]  XIV-f,1
Ermen, Geertruida Agnes Adriana (Gertruda) (*20-07-1897, †09-05-1927) [Nummer XVI-am]  XVI-am
Ermen, George Henry (*?-06-1872, †18-02-1940) [Nummer XVI-d]  XVI-d
Ermen, Gertrudis (~07-05-1634) [Dochter van IX-c]  IX-c,3
Ermen, Gillian B. (*1951) [Nummer XVIII-n]  XVIII-n
Ermen, Godefridus (Godfrey) (~13-11-1765, †24-07-1814) [Nummer XIII-a]  XIII-a; XIV-a; XIV-b; XIV-c; XIV-d; XIV-e; XIV-f; XIV-g
Ermen, Godefridus Adriani (Goijert) (~18-03-1681, †09-03-1762) [Nummer XI-b]  XI-b; XII
Ermen, Godefridus Antonius (Anthony) (~12-02-1807, †02-03-1886) [Nummer XIV-f]  XIV-f; XV-n; XV-o; XV-p; XV-q
Ermen, Godefridus Antonius (~26-06-1809, †16-02-1874) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,6
Ermen, Godfrey Anthony (*±1895, †1967) [Nummer XVI-x]  XVI-x
Ermen, Godfrey Bennett (*?-06-1909, †?-01-1961) [Nummer XVII-o]  XVII-o; XVIII-m; XVIII-n
Ermen, Godfrey Henry (Henry) (*?-09-1877, †04-05-1915) [Nummer XVI-v]  XVI-v; XVII-n; XVII-o
Ermen, Guilhelma (~25-03-1638) [Dochter van IX-c]  IX-c,5
Ermen, Guilhelmus (*±1587) [Nummer IX-b]  IX-b
Ermen, Harry Peatrus (Harry) (*30-08-1928, †13-07-2008) [Nummer XVII-u]  XVII-u
Ermen, Helen Ethel Frances (*10-04-1900, †1954) [Nummer XVII-k]  XVII-k
Ermen, Helen L. (*20-01-1893) [Nummer XVII-d]  XVII-d; XVIII-a
Ermen, Helena (*±1860) [Nummer XVI-e]  XVI-e; XVII-a; XVII-b
Ermen, Hendrick (*±1530) [Nummer VII]  VII; VIII-a; VIII-b
Ermen, Hendrick Waltheri (*±1590, †>1672) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e
Ermen, Hendrina Johanna (*28-02-1920) [Dochter van XVI-ak]  XVI-ak,3
Ermen, Henric (*±1400) [Nummer III]  III; IV
Ermen, Henrica (~19-06-1632) [Dochter van IX-c]  IX-c,2
Ermen, Henry Edward (Henry) (*20-06-1833, †23-09-1913) [Nummer XV-b]  XV-b; XVI-c; XVI-d
Ermen, Heylwigis (~25-11-1677) [Dochter van X-b]  X-b,2
Ermen, Heylwigis Adriani (~25-11-1676, †<25-11-1677) [Dochter van X-b]  X-b,1
Ermen, Heylwigis Hendrick (~12-12-1640, †>1716) [Nummer X-c]  X-c
Ermen, Hugh Basil (*?-10-1891, †12-02-1952) [Nummer XVI-i]  XVI-i; XVII-e; XVII-f
Ermen, Hugh Francis (Hugh) (*03-04-1928, †2009) [Nummer XVII-e]  XVII-e
Ermen, Ida (~19-02-1685) [Dochter van X-d]  X-d,4
Ermen, Jacoba Adriana (*23-06-1863, †25-08-1863) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,8
Ermen, Jacoba Guilhelmi (~16-10-1649) [Dochter van IX-b]  IX-b,1
Ermen, Jacoba Maria (*18-06-1865, †30-07-1865) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,9
Ermen, Jacobina Waltheri (*±1590) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,2
Ermen, Jacobina Waltheri (~07-06-1652) [Nummer XI-a]  XI-a
Ermen, Jan Piet Anthonius (*27-01-1915) [Zoon van XVI-aj]  XVI-aj,1
Ermen, Joannes (~21-03-1780, †24-09-1781) [Zoon van XII]  XII,9
Ermen, Joannna (~19-02-1685) [Dochter van X-d]  X-d,5
Ermen, Johan Henric (*±1430) [Nummer IV]  IV; V
Ermen, Johan Jan (*±1460) [Zoon van IV]  IV,2
Ermen, Johanna Maria (~02-07-1788, †20-10-1794) [Dochter van XII]  XII,12
Ermen, Johanna Maria (*28-11-1811, †14-10-1813) [Dochter van XIII-b]  XIII-b,7
Ermen, Johanne (*31-12-1848, †04-08-1938) [Nummer XV-o]  XV-o; XV-r; XVI-u; XVI-v; XVI-w
Ermen, Johannes Petrus (Jan / John) (*20-01-1892, †?-07-1977) [Nummer XVI-ak]  XVI-ak; XVII-q; XVII-r; XVII-s; XVII-t; XVII-u
Ermen, John Arnold (*19-06-1921, †01-03-2000) [Nummer XVII-r]  XVII-r
Ermen, Joseph A. (*1865) [Zoon van XV-c]  XV-c,5
Ermen, Julia Jane M. (Julia) (*27-06-1892, †?-02-1982) [Dochter van XV-p]  XV-p,1
Ermen, Julie (*±1846, †05-03-1916) [Nummer XV-n]  XV-n; XVI-s; XVI-t
Ermen, Margareta Arnoldi (~21-05-1682) [Nummer XI-d]  XI-d
Ermen, Margarita Catharina (Margot) (~25-11-1784, †29-07-1861) [Nummer XIII-e]  XIII-e; XIV-o; XIV-p; XIV-q; XIV-r
Ermen, Marguerite L. (*26-09-1897, †?-01-1984) [Dochter van XVI-g]  XVI-g,3
Ermen, Maria (~±1631) [Dochter van IX-c]  IX-c,1
Ermen, Maria (~15-02-1688) [Dochter van X-d]  X-d,6
Ermen, Maria Anna Catharina (*18-02-1854, †13-09-1854) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,1
Ermen, Maria Anna Catharina (*15-01-1855, †25-01-1914) [Nummer XV-v]  XV-v; XVI-aa; XVI-ab; XVI-ac; XVI-ad; XVI-ae; XVI-af
Ermen, Maria Anna Catharina (*04-01-1889, †05-05-1925) [Nummer XVI-ai]  XVI-ai
Ermen, Maria Arnoldi (~25-03-1681, †<15-02-1683) [Dochter van X-d]  X-d,1
Ermen, Maria Arnoldi (~15-02-1683, †<15-02-1688) [Dochter van X-d]  X-d,3
Ermen, Maria Digna (~28-08-1808, †06-09-1808) [Dochter van XIII-c]  XIII-c,4
Ermen, Maria Digna (~06-11-1809, †16-10-1875) [Nummer XIV-k]  XIV-k
Ermen, Maria Elisabetha (~26-08-1804, †18-01-1879) [Nummer XIV-e]  XIV-e; XV-h; XV-i; XV-j; XV-k; XV-l; XV-m
Ermen, Maria Margaretha (~05-11-1777, †28-11-1859) [Nummer XIII-d]  XIII-d; XIV-l; XIV-m; XIV-n
Ermen, Mariana (*±1860) [Nummer XVI-f]  XVI-f; XVII-c
Ermen, Marjorie (*27-06-1916, †?-05-1991) [Dochter van XVI-c]  XVI-c,1
Ermen, Mary Ann Mathilda (*08-11-1832, †11-08-1889) [Nummer XV-f]  XV-f; XVI-k
Ermen, Nancy Johanna (*05-06-1905, †15-05-1975) [Nummer XVII-n]  XVII-n
Ermen, NN (*±1402) [Kind van II]  II,2
Ermen, Norman Anthony Francis (*?-03-1885, †1945) [Nummer XVI-w]  XVI-w
Ermen, Octavia Henriëtta (*1852, †02-04-1907) [Nummer XV-q]  XV-q; XVI-y; XVI-z
Ermen, Olga Emma Anthonia (*1906) [Nummer XVII-m]  XVII-m
Ermen, Pauline (*±1830) [Nummer XV-a]  XV-a; XVI-a; XVI-b
Ermen, Penelope S. (*?-06-1934) [Nummer XVIII-l]  XVIII-l
Ermen, Peter Jacob Gottfried (Godfrey) (*06-10-1811, †20-09-1899) [Zoon van XIII-a]  XIII-a,8
Ermen, Peter Stephen (*?-09-1870, †09-01-1941) [Zoon van XV-b]  XV-b,2
Ermen, Petronella Adriani (~13-12-1688) [Dochter van X-b]  X-b,5
Ermen, Petrus (Pieter) (~26-04-1768, †17-04-1816) [Nummer XIII-b]  XIII-b; XIV-h
Ermen, Petrus Albertus (Peter) (~29-06-1800, †10-11-1887) [Nummer XIV-c]  XIV-c; XV-f
Ermen, Petrus Johannes (~26-06-1809, †24-12-1867) [Zoon van XIII-b]  XIII-b,5
Ermen, Petrus Johannes (*02-11-1890) [Nummer XVI-aj]  XVI-aj
Ermen, Petrus Johannes (*02-02-1920) [Zoon van XVI-aj]  XVI-aj,3
Ermen, Rombout Petrus (*28-08-1886, †14-09-1886) [Zoon van XV-w]  XV-w,2
Ermen, Rombout Petrus (*23-09-1887) [Nummer XVI-ah]  XVI-ah
Ermen, Rose Frederica (*?-09-1875, †22-03-1947) [Dochter van XV-b]  XV-b,5
Ermen, Rosemary Janet (*13-01-1935) [Nummer XVII-f]  XVII-f; XVIII-b; XVIII-c; XVIII-d; XVIII-e
Ermen, Theodorus (Theo) (~01-07-1804, †26-02-1831) [Zoon van XIII-c]  XIII-c,2
Ermen, Walter Francis Anthony (*?-07-1875, †19-10-1936) [Nummer XVI-u]  XVI-u; XVII-k; XVII-l; XVII-m
Ermen, Waltheris (*±1340) [Nummer I]  I; II
Ermen, Waltheris (~25-03-1638) [Nummer X-f]  X-f
Ermen, Waltheris Hendrick (Wouter) (*1553, †>1616) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-a
Ermen, Waltherus Dirck (*±1600) [Nummer IX-c]  IX-c; X-f
Ermen, Willem (*±1370) [Nummer II]  II; III
Ermen, Willie John (Willie) (*08-05-1925, †27-01-2003) [Nummer XVII-t]  XVII-t
Ermen, Wouter (~20-10-1630) [Nummer X-a]  X-a; XI-a
Evans, Gwladys Mary Norman (*±1894, †28-01-1916) [Partner van XVI-i]  XVI-i
Everse, Maatje (*1899) [Partner van XVI-al]  XVI-al
Falcon, Elsie (*1905) [Dochter van XVI-s]  XVI-s,3
Falcon, Kenneth Ian (*1902) [Zoon van XVI-s]  XVI-s,1
Falcon, Norman Leslie (*29-05-1904) [Zoon van XVI-s]  XVI-s,2
Falcon, Thomas Adolphus (*±1872, †±1942) [Partner van XVI-s]  XVI-s
Fletcher, Alistair (*07-07-1937) [Zoon van XVII-n]  XVII-n,1
Fletcher, David (*1940) [Zoon van XVII-n]  XVII-n,2
Fletcher, Robert Francis Gordon (*11-01-1898, †27-07-1988) [Partner van XVII-n]  XVII-n
Fokkelman, Johanna Antonetta (*29-01-1890) [Partner van XVI-ad]  XVI-ad
Foster (*±1770) [Schoonvader van XIV-c]  XIV-c
Foster, Sarah (*1806, †27-02-1877) [Partner van XIV-c]  XIV-c; XV-f
Freeman, Alice Elizabeth (*?-01-1820, †25-09-1907) [Schoonmoeder van XVI-l]  XVI-l
Geboers, Arnoldus (*07-01-1858, †10-12-1920) [Partner van XV-ag]  XV-ag
Gee, Marjorie Gorham (*21-09-1901, †?-01-1988) [Partner van XVII-l]  XVII-l
Goldstein, David (*±1920)  XVIII-a
Gorham Gee, E.E. (*±1865) [Schoonvader van XVII-l]  XVII-l
Granville Nelson Jr., Peyton (*03-12-1914, †10-07-1972) [Partner van XVII-q]  XVII-q
Halewijn, Theodorus Hermanus Johannes Antonius Nicolaas (*06-11-1825) [Partner van XV-s]  XV-s
Hamilton, Lynda Ruth (Lynda) (*±1954) [Partner van XVII-u]  XVII-u
Harper, Katherine Elisabeth (*1880, †1955) [Partner van XVI-t]  XVI-t
Harris, Barnett (*±1852, †25-03-1903) [Schoonvader van XVII-h]  XVII-h
Harris, Barnett Harry (*14-06-1881, †07-07-1940) [Partner van XVII-h]  XVII-h; XVIII-g; XVIII-h; XVIII-i; XVIII-j
Harris, Cynthia Valence (*17-02-1919) [Nummer XVIII-j]  XVIII-j
Harris, Gwendolene St. Julien (*05-08-1915) [Nummer XVIII-i]  XVIII-i
Harris, Mavis Clara Ann (*17-08-1913, †06-08-1995) [Nummer XVIII-h]  XVIII-h
Harris, Theodore Gotley Barnett (*23-11-1911) [Nummer XVIII-g]  XVIII-g
Harris, William Cedric (*10-10-1921, †08-08-1990) [Zoon van XVII-h]  XVII-h,5
Hayes, Charles Henry (*11-10-1912) [Partner van XVIII-h]  XVIII-h
Hayler, Laura M. [Partner van XVII-e]  XVII-e
Heijst, Petrus Franciscus van [Schoonvader van XIV-m]  XIV-m
Heijst, Seraphina Maria Justina van (*19-12-1822, †29-08-1886) [Partner van XIV-m]  XIV-m; XV-ab; XV-ac; XV-ad; XV-ae
Helsemans, Margaretha [Schoonmoeder van XII]  XII
Hendrikse, Catharina (*09-03-1803, †24-02-1837) [Schoonmoeder van XIV-i]  XIV-i
Herman, Catharina Maria (*23-11-1840) [Partner van XV-y]  XV-y
Heuvel, Gerardina Wilhelmina Maria van den (*20-12-1819, †20-10-1862)  XIV-q
Hinton, James H. (Jimmy) (*±1943, †18-05-2012) [Zoon van XVII-s]  XVII-s,1
Hirst (*±1870) [Schoonvader van XVII-l]  XVII-l
Hirst, Christine Frances (*03-12-1903, †17-01-1995) [Partner van XVII-l]  XVII-l; XVIII-l
Ideler, Agnes Maria Anna Catharina (*11-01-1893, †29-10-1896) [Dochter van XV-v]  XV-v,11
Ideler, Bernard Henrich (*14-11-1842, †21-03-1919) [Partner van XV-v]  XV-v; XVI-aa; XVI-ab; XVI-ac; XVI-ad; XVI-ae; XVI-af
Ideler, Carolina Maria (*24-12-1890) [Dochter van XV-v]  XV-v,10
Ideler, Catharina Lamberta Maria (*09-07-1896) [Dochter van XV-v]  XV-v,13
Ideler, Elisabeth Petronella (*29-06-1888, †06-03-1903) [Dochter van XV-v]  XV-v,8
Ideler, Franciscus August Petrus (*15-03-1886) [Nummer XVI-ad]  XVI-ad
Ideler, Geertruida Maria (*28-12-1884, †31-12-1886) [Dochter van XV-v]  XV-v,5
Ideler, Gertruda Maria (*23-06-1887) [Nummer XVI-ae]  XVI-ae
Ideler, Hendricus Franciscus (*10-07-1891) [Partner van XVI-af]  XVI-af
Ideler, Johan Hendrik (*01-01-1883) [Nummer XVI-ab]  XVI-ab
Ideler, Johanna Geertruida Maria (*15-07-1880, †08-12-1919) [Dochter van XV-v]  XV-v,1
Ideler, Maria Anna Catharina (*15-01-1884) [Nummer XVI-ac]  XVI-ac
Ideler, Maria Francina (*06-02-1882) [Nummer XVI-aa]  XVI-aa
Ideler, Petronella Maria (*01-08-1889) [Nummer XVI-af]  XVI-af
Ideler, Wilhelmus Hendrikus (*05-04-1895, †29-07-1895) [Zoon van XV-v]  XV-v,12
Iseppi, Thomas (*±1959) [Partner van XVIII-d]  XVIII-d
Jackson, Caroline (Carrie) (*±1886, †1946) [Partner van XVI-d]  XVI-d
Jansse, Elisabeth (*±1605) [Partner van IX-c]  IX-c; X-f
Jones, Gwendolen Rosamund (*1889, †1978) [Partner van XVI-z]  XVI-z; XVII-p
Jurisch, Carl Heinrich Leopold Max (*1842, †20-08-1904) [Partner van XV-m]  XV-m
Jurisch, Carl Theodor Conrad (*31-03-1876) [Zoon van XV-m]  XV-m,2
Jurisch, Ernestina Antoinette Hildegard (*11-03-1875) [Dochter van XV-m]  XV-m,1
Jurisch, Herman Carl Leopold (*14-12-1878) [Zoon van XV-m]  XV-m,3
Jurisch, Irene Paulina (*12-07-1886) [Dochter van XV-m]  XV-m,5
Jurisch, Marie Antoinette Louisa (*01-09-1880) [Dochter van XV-m]  XV-m,4
Kapp, Karl Lorentz (*18-03-1913) [Partner van XVIII-h]  XVIII-h
Kempf, Elena (*1921) [Dochter van XVII-c]  XVII-a,2
Kempf, Ellen (*1911) [Dochter van XVII-c]  XVII-a,1
Kempf, Fritz (*±1860) [Partner van XVI-f]  XVI-f; XVII-c
Kempf, Oscar (*±1885) [Nummer XVII-c]  XVII-a; XVII-c
Keunen, Jan Rombout (*18-05-1811, †09-11-1880) [Partner van XIV-n]  XIV-n
Keunen, Maria (~25-05-1712) [Dochter van XI-d]  XI-d,1
Keunen, Steven (~±1680, []15-11-1736) [Partner van XI-c]  XI-c
Koch, Anna Elisabeth (Anne) (*20-01-1894, †1969) [Partner van XVI-ak]  XVI-ak; XVII-q; XVII-r; XVII-s; XVII-t; XVII-u
Koch, Heinrich Conrad [Schoonvader van XVI-ak]  XVI-ak
Koelman, Gijsbertha Margretha Maria (*25-08-1906, †24-09-1947) [Partner van XVI-an]  XVI-an
Koevoets, Geertruida Hendrika (*11-11-1921, †14-04-1923) [Dochter van XVI-ai]  XVI-ai,1
Koevoets, Godefridus Antonius (*1886, †>1925) [Partner van XVI-ai]  XVI-ai
Koevoets, Maria (*06-05-1778, †08-12-1846) [Schoonmoeder van XIV-j]  XIV-j
Kruger, Casper (*13-05-1799, †05-07-1850) [Schoonvader van XV-z]  XV-z
Kruger, Henrich August Joseph (*04-01-1839, †29-07-1905) [Partner van XV-z]  XV-z
Krynauw, Anna Catharina (*01-05-1846, †03-05-1905) [Partner van XV-j]  XV-j; XVI-m; XVI-n; XVI-o
Landers, Isabella Winifred (*1889, †16-07-1963) [Partner van XVII-g]  XVII-g; XVIII-f
Lange, Emma Anne (*±1873) [Partner van XVI-g]  XVI-g
Langenberg, Cornelia (*1899) [Partner van XVI-aj]  XVI-aj
Leach, Anthony A. [Partner van XVIII-m]  XVIII-m
Leeuwen, Anna van (~19-06-1729) [Dochter van XI-d]  XI-d,2
Leeuwen, Reijnier van (*±1682) [Partner van XI-d]  XI-d
Linden, Petronella Michiel van der (~±1685) [Partner van XI-b]  XI-b
Lindischen, Sophie Auguste (*22-10-1771) [Schoonmoeder van XIV-e]  XIV-e
Lopez, Conceptión (*31-03-1880) [Partner van XVI-b]  XVI-b
Luckman or Wiltshire [Partner van XVII-o]  XVII-o
Lyons  XVI-n
Maas, Johanna (*30-09-1896) [Nummer XVI-ap]  XVI-ap
Maas, Johannes Godefridus Catharina Hubertus Maria (*06-10-1889, †11-09-1944) [Zoon van XV-ac]  XV-ac,2
Maas, Johannes Hubertus Franciscus (*05-12-1854, †24-01-1908) [Partner van XV-ac]  XV-ac; XVI-ao; XVI-ap
Maas, Josephina Joanna Cornelia (*28-06-1883) [Nummer XVI-ao]  XVI-ao; XVII-v; XVII-w
MacBride, George (*09-03-1946) [Partner van XVIII-o]  XVIII-o
MacBride, Kathrine Alice (*11-01-1982) [Dochter van XVIII-o]  XVIII-o,1
MacCabe, Hugh (*27-11-1919) [Partner van XVIII-j]  XVIII-j
Maddox, Charles Taylor (†08-07-1953) [Partner van XVII-m]  XVII-m
Maddox, John C. (*1932) [Zoon van XVII-m]  XVII-m,1
Malan, Davida [Partner van XVIII-f]  XVIII-f
Marillac - St. Julien, ? de (*1897) [Zoon van XVI-n]  XVI-n,1
Marillac - St. Julien, Adrienne Isabel De (*1921, †04-10-1991) [Dochter van XVII-g]  XVII-g,4
Marillac - St. Julien, Ann Antoinette Bertha de (*27-08-1884, †25-01-1970) [Nummer XVII-h]  XVII-h; XVIII-g; XVIII-h; XVIII-i; XVIII-j
Marillac - St. Julien, Anna Augusta Maria (Bertha) von (*14-08-1827) [Dochter van XIV-e]  XIV-e,2
Marillac - St. Julien, Annie Marie de (*1872) [Nummer XVI-m]  XVI-m
Marillac - St. Julien, Carl Gottfried Maria von (*23-02-1833, †06-11-1897) [Nummer XV-j]  XV-j; XVI-m; XVI-n; XVI-o
Marillac - St. Julien, Charles Godfrey Ernest Marie de (*1874, †1899) [Nummer XVI-n]  XVI-n
Marillac - St. Julien, Charles Godfrey Marie de (*?-04-1890, †14-01-1947) [Zoon van XV-k]  XV-k,3
Marillac - St. Julien, Dorothy Marie de (*17-07-1894, †?-01-1991) [Dochter van XV-k]  XV-k,4
Marillac - St. Julien, Ernst Anton Maria von (*16-06-1835, †±1915) [Nummer XV-k]  XV-k; XVI-p; XVI-q; XVI-r
Marillac - St. Julien, Ernst Anton Marie von (*30-06-1889, †09-07-1938) [Nummer XVI-q]  XVI-q
Marillac - St. Julien, Franz Carl Marie von (*10-05-1831, †1921) [Nummer XV-i]  XV-i; XVI-l
Marillac - St. Julien, Frederick Albert Leonard De (*1916, †21-08-1958) [Zoon van XVII-g]  XVII-g,2
Marillac - St. Julien, Friedrich August Johann Maria (Fritz) von (*11-08-1829, †>1908) [Nummer XV-h]  XV-h
Marillac - St. Julien, Friedrich Heinrich Leonard De (*1881, †17-11-1958) [Nummer XVII-g]  XVII-g; XVIII-f
Marillac - St. Julien, Fritz de (*1899, †25-03-1935) [Nummer XVI-r]  XVI-r
Marillac - St. Julien, Godfrey Rheinhard Wehr de (*1887, †26-04-1933) [Nummer XVII-i]  XVII-i; XVIII-k
Marillac - St. Julien, Guy Michel de (*1920, †11-06-1990) [Nummer XVIII-k]  XVIII-k
Marillac - St. Julien, Hans Florentin Paul Maria von (*24-06-1837) [Zoon van XIV-e]  XIV-e,7
Marillac - St. Julien, Heinrich George Maria von (*28-02-1841, †±1926) [Zoon van XIV-e]  XIV-e,9
Marillac - St. Julien, Ivy Grace de (*1891, †21-10-1939) [Dochter van XVI-l]  XVI-l,7
Marillac - St. Julien, James Mills Webster de (*1892, †?-06-1895) [Zoon van XVI-l]  XVI-l,8
Marillac - St. Julien, Janson Charles de (*1883, †16-11-1885) [Zoon van XVI-l]  XVI-l,4
Marillac - St. Julien, Jean Ann de (*1916, †?-08-1992) [Dochter van XVII-i]  XVII-i,1
Marillac - St. Julien, Lilian Elizabeth de (*?-01-1897) [Dochter van XV-k]  XV-k,5
Marillac - St. Julien, Louis Joshua Desmond De (*1917, †11-12-1942) [Zoon van XVII-g]  XVII-g,3
Marillac - St. Julien, Maria Antonia von (*20-04-1847, †18-02-1900) [Nummer XV-m]  XV-m
Marillac - St. Julien, Marion Winifred De (*1928, †1929) [Dochter van XVII-g]  XVII-g,6
Marillac - St. Julien, Maud Beatrice de (*1889, †26-06-1966) [Nummer XVI-p]  XVI-p
Marillac - St. Julien, Molene de (*1896, †10-10-1991) [Nummer XVII-j]  XVII-j
Marillac - St. Julien, Paulina Mathilde Maria Josephina Friederica von (*12-10-1843) [Nummer XV-l]  XV-l
Marillac - St. Julien, Pauline Elizabeth de (*1876) [Nummer XVI-o]  XVI-o
Marillac - St. Julien, Peter Wilhelm Maria von (*25-08-1839) [Zoon van XIV-e]  XIV-e,8
Marillac - St. Julien, Raymond De (*1922, †25-08-1941) [Zoon van XVII-g]  XVII-g,5
Marillac - St. Julien, Susannah Alice de (*1879, †1943) [Dochter van XVI-l]  XVI-l,2
Marillac - St. Julien, Theodor August Heinrich Johann Maria von (*1825) [Zoon van XIV-e]  XIV-e,1
Marillac - St. Julien, Theodore Carl Franz Marie de (*05-04-1858, †24-09-1932) [Nummer XVI-l]  XVI-l; XVII-g; XVII-h; XVII-i; XVII-j
Marillac - St. Julien, Theodore Francis de (*1878, †10-03-1895) [Zoon van XVI-l]  XVI-l,1
Marillac - St. Julien, Theodore Francis Henry De (*1914, †1989) [Nummer XVIII-f]  XVIII-f
Marillac - St. Julien, Theodore Paul Ernest, Count von (*22-11-1793, †26-10-1878) [Partner van XIV-e]  XIV-e; XV-h; XV-i; XV-j; XV-k; XV-l; XV-m
Marillac St. Julien, Francois Marie, Marquis de (*14-07-1766) [Schoonvader van XIV-e]  XIV-e
Mc Carty, Carl Florencio (*05-12-1889, †19-06-1915) [Zoon van XVI-e]  XVI-e,3
Mc Carty, Emy Marianne (*10-12-1885) [Nummer XVII-a]  XVII-a; XVII-c
Mc Carty, Francisco Pancho (*22-11-1891) [Nummer XVII-b]  XVII-b
Mc Carty, Godofredo Ermen (*13-12-1887, †12-09-1892) [Zoon van XVI-e]  XVI-e,2
Mc Carty, Horst (*±1921) [Zoon van XVII-b]  XVII-b,1
Mc Carty, Timothy (*1800, †1858) [Schoonvader van XVI-e]  XVI-e
Mc Carty Bray, Charles Florence (*26-08-1847, †14-07-1892) [Partner van XVI-e]  XVI-e; XVII-a; XVII-b
Michau, Paul Willem (†1926)  XVI-r
Moll, Margarethe (*±1782) [Schoonmoeder van XIV-f] [Schoonmoeder van XIV-g]  XIV-f; XIV-g
Morrison, Edwin (*±1957) [Partner van XVIII-c]  XVIII-c
Murray, James (*±1900, †<?-10-1954)  XVII-l
N.N. (*±1855) [Partner van XVI-a]  XVI-a
Nelson, Joyce N. (*±1920) [Partner van XVIII-a]  XVIII-a
Nieuwenhuizen, Christina [Schoonmoeder van XVI-ak]  XVI-ak
Nieuwland, van (levenloos *12-01-1844) [Kind van XIV-j]  XIV-j,8
Nieuwland, Cornelis van (*1779, †22-10-1812) [Schoonvader van XIV-j]  XIV-j
Nieuwland, Cornelis Theodorus Gratianus van (*18-12-1828) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,1
Nieuwland, Franciscus Cornelis van (*03-01-1831, †25-03-1833) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,2
Nieuwland, Franciscus Cornelis Marcus van (*25-04-1833) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,3
Nieuwland, Godefridus Cornelis Hendrikus van (*04-05-1842, †05-10-1867) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,7
Nieuwland, Jacobus Wilhelmus Bonifacius van (*19-02-1835, †07-02-1918) [Nummer XV-x]  XV-x
Nieuwland, Josephus Franciscus Ewaldus van (*03-10-1845, †03-12-1862) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,9
Nieuwland, Maria Anna van (*06-08-1847, †26-03-1907) [Dochter van XIV-j]  XIV-j,10
Nieuwland, Maria Dijmphna Germana van (*16-05-1849, †11-08-1849) [Dochter van XIV-j]  XIV-j,11
Nieuwland, Marianna Catharina van (*11-01-1840, †07-12-1905) [Nummer XV-z]  XV-z
Nieuwland, Wilhelmus van (~09-03-1804, †>1863) [Partner van XIV-j]  XIV-j; XV-x; XV-y; XV-z
Nieuwland, Wilhelmus Franciscus Leander van (*21-02-1837) [Nummer XV-y]  XV-y
NN [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a
NN [Partner van VII]  VII; VIII-a; VIII-b
NN [Partner van VI-a]  VI-a; VII
NN [Partner van IV]  IV; V
NN [Partner van III]  III; IV
NN [Partner van II]  II; III
NN (*±1633) [Partner van X-a]  X-a; XI-a
NNNN [Partner van XVI-x]  XVI-x
NNNN (*±1770) [Schoonmoeder van XIV-c]  XIV-c
NNNN (*±1830, †<1881) [Schoonmoeder van XV-d]  XV-d
NNNN (*±1835) [Partner van XV-c]  XV-c; XVI-e; XVI-f; XVI-g; XVI-h
NNNN (*±1842) [Partner van XV-e]  XV-e; XVI-j
NNNN (*±1865) [Schoonmoeder van XVII-l]  XVII-l
NNNN (*±1959) [Dochter van XVIII-l]  XVIII-l,1
NNNN, Dinie Ida Esther (*±1889, †24-01-1937) [Partner van XVI-r]  XVI-r
NNNN, Ellen (*±1871, †1955) [Partner van XV-p]  XV-p; XVI-x
NNNN, Harriet V. / Helen (Hattie / Helen) (*26-09-1871, †>1930) [Partner van XVI-h]  XVI-h; XVII-d
NNNN, Jean [Partner van XVI-n]  XVI-n
NNNN, NN [Partner van I]  I; II
NNNN, Rolene (Rolene) [Partner van XVII-t]  XVII-t
NNNN, Violet Elizabeth [Schoonmoeder van XVIII-k]  XVIII-k
Notten, Fredericus Johannes Alouisius (*04-10-1843, †10-03-1907) [Partner van XV-ab]  XV-ab
Notten, Jan [Schoonvader van XV-ab]  XV-ab
Oakley, Alice K. (*±1864) [Partner van XVI-k]  XVI-k
Offer, Leonie (*±1962) [Partner van XVIII-e]  XVIII-e
Olifiers, Dorothea Catharina [Schoonmoeder van XIV-m]  XIV-m
Opbergen, Hendrik Hubert Joseph (Jos) van (*18-03-1899, †26-03-1976) [Partner van XVI-am]  XVI-am
Oxford, Florence M. (*?-12-1889, †?-12-1936) [Partner van XVI-w]  XVI-w
Parker, Dorothy [Partner van XVII-r]  XVII-r
Peggen, Adriana Andries (~07-10-1689, []20-02-1748) [Partner van XI-b]  XI-b; XII
Peggen, Andreas Janssen [Schoonvader van XI-b]  XI-b
Peute, Johanna Adriana (*±1895) [Partner van XVI-ah]  XVI-ah
Pfau, Emil (*±1845, †±1916) [Partner van XV-g]  XV-g
Plasmans, Jan Henric (*±1640, †<1716) [Partner van X-c]  X-c
Plasmans, Peter Jan (*±1675) [Zoon van X-c]  X-c,1
Plaum, Maria (*11-02-1832, †18-11-1905) [Partner van XIV-i]  XIV-i; XV-v; XV-w
Plaum, Matthias (*27-08-1793, †10-11-1851) [Schoonvader van XIV-i]  XIV-i
Powell, Trevor (*±1833)  XVI-y
Qwaeyhagens, Isabella Maria (*25-06-1866, †04-08-1912) [Partner van XV-aa]  XV-aa; XVI-an
Rademaeckers, Bartel Marten (~02-04-1656) [Partner van XI-a]  XI-a
Rademakers, Christoffel (*16-09-1861) [Partner van XV-ah]  XV-ah
Richards, Henry Augestos (*21-01-1906) [Partner van XVIII-j]  XVIII-j
Robins, Elizabeth (*?-07-1807) [Schoonmoeder van XV-f]  XV-f
Roby, Arthur G. (*±1863) [Nummer XVI-k]  XVI-k
Roby, Frank H. (*±1864) [Zoon van XV-f]  XV-f,2
Roby, Henry John (*12-08-1830, †02-01-1915) [Partner van XV-f]  XV-f; XVI-k
Roby, Henry Wood (*05-05-1800, †01-02-1865) [Schoonvader van XV-f]  XV-f
Roby, John G. (*±1865) [Zoon van XV-f]  XV-f,3
Roby, Mary T. (*±1868) [Dochter van XV-f]  XV-f,4
Rombouts, Maria Catharina (*21-09-1834, †10-12-1916) [Schoonmoeder van XV-w]  XV-w
Rosenhahn (*±1840) [Partner van XV-l]  XV-l
Rosenhahn, Carl (*±1870) [Zoon van XV-l]  XV-l,1
Ryan, Ben (*12-05-1977) [Zoon van XVIII-p]  XVIII-p,1
Ryan, Edward (*01-10-1981) [Zoon van XVIII-p]  XVIII-p,2
Ryan, Eric (*±1943, †?-03-1989) [Partner van XVIII-p]  XVIII-p
Sartorius, Emilie (Emmie) (*±1824, †±1849) [Partner van XIV-g]  XIV-g; XV-r
Sartorius, Johann Friedrich Christian (*20-11-1780, †31-01-1851) [Schoonvader van XIV-f] [Schoonvader van XIV-g]  XIV-f; XIV-g
Sartorius, Julia Emely Johanna (Julie) (*±1810, †04-11-1891) [Partner van XIV-f]  XIV-f; XV-n; XV-o; XV-p; XV-q
Schuchardt, ?? (*±1880) [Partner van XVI-j]  XVI-j
Schuchardt, Grete (*±1920) [Dochter van XVI-j]  XVI-j,1
Schwabe, Alice (*11-03-1914) [Nummer XVII-p]  XVII-p; XVIII-o; XVIII-p
Schwabe, Edward (~22-06-1846, †06-09-1921) [Partner van XV-n]  XV-n; XVI-s; XVI-t
Schwabe, Frederica Sara (*1834, †22-02-1919) [Partner van XV-b]  XV-b; XVI-c; XVI-d
Schwabe, Godfrey Albert Edward (*05-02-1883, †06-12-1945) [Nummer XVI-t]  XVI-t
Schwabe, Julia Alice (Julie) (*1874) [Nummer XVI-s]  XVI-s
Schwabe, Lawrence (*1856) [Partner van XV-q]  XV-q; XVI-y; XVI-z
Schwabe, Randolph (*09-05-1885, †19-09-1948) [Nummer XVI-z]  XVI-z; XVII-p
Schwabe, Stephan Samuel (*1803, †1878) [Schoonvader van XV-b] [Schoonvader van XV-n] [Schoonvader van XV-q]  XV-b; XV-n; XV-q
Schwabe (Sykes), Eric Anthony (Bill) (*05-02-1883, †12-05-1945) [Nummer XVI-y]  XVI-y
Shirt, Florence Brook (*?-09-1877, †?-09-1962) [Partner van XVI-u]  XVI-u; XVII-k; XVII-l; XVII-m
Shirt, George (*23-01-1843) [Schoonvader van XVI-u]  XVI-u
Simons, Heylwigis (*±1600, †<12-10-1640) [Partner van IX-a]  IX-a; X-a; X-b
Smolders, Martinus Josephus (*11-11-1838) [Partner van XV-af]  XV-af
Specht, Johanna Machalina (*15-07-1837) [Partner van XV-x]  XV-x
Spillane, Charlotte Marjorie (Marjorie) (*31-08-1893, †1980) [Partner van XVI-c]  XVI-c
Stephenson, Christina (*1845) [Schoonmoeder van XVI-u]  XVI-u
Stone, Catherine (*±1962) [Partner van XVIII-e]  XVIII-e
Sykes, Eliza (*1817) [Schoonmoeder van XV-b] [Schoonmoeder van XV-n] [Schoonmoeder van XV-q]  XV-b; XV-n; XV-q
Symons, Elizabeth Lilian (*1859, †10-09-1929) [Partner van XV-k]  XV-k; XVI-p; XVI-q; XVI-r
Tate, Thomas Ferguson (*15-09-1894, †1967) [Partner van XVII-n]  XVII-n
Thillaert, Martinus van de (*13-10-1888, †06-08-1944) [Partner van XVI-ap]  XVI-ap
Thomae, Emil Francis (*18-04-1864) [Nummer XVI-b]  XVI-b
Thomas, Dora (*1853) [Dochter van XV-a]  XV-a,1
Thomas, Johanna (*1860) [Dochter van XV-a]  XV-a,3
Toler, Joan Katherine (*17-06-1933, †04-08-1990) [Partner van XVII-u]  XVII-u
Tomae, ? (*±1830) [Partner van XV-a]  XV-a; XVI-a; XVI-b
Tomae, Carl (*±1856) [Nummer XVI-a]  XVI-a
Trigwell, Ian Leslie (*04-07-1951) [Partner van XVIII-b]  XVIII-b
Ven, Johanna Barbara van de (*13-10-1821, †24-06-1872) [Partner van XIV-l]  XIV-l; XV-aa
Verbeek, Maria Anna (~15-03-1782, †28-04-1810) [Partner van XIII-c]  XIII-c; XIV-i; XIV-j; XIV-k
Verbeek, Rumoldus Joannes (~13-11-1752) [Schoonvader van XIII-c]  XIII-c
Verberne, Maria Catharina Huberta (Maria) (*15-12-1816, †31-12-1891) [Partner van XIV-o]  XIV-o; XV-af; XV-ag; XV-ah
Verhulst, Catharina (*±1826) [Dochter van XIV-h]  XIV-h,1
Verhulst, Catharina Josepha (*20-11-1833) [Nummer XV-t]  XV-t
Verhulst, Franciscus Xaverius Bernardus (*±1840, †14-03-1905) [Zoon van XIV-h]  XIV-h,5
Verhulst, Henricus Antonius (*01-09-1837) [Nummer XV-u]  XV-u
Verhulst, Maria Henrica (*21-10-1831) [Nummer XV-s]  XV-s
Verhulst, Petrus Bartholomeus (Peter) (*25-08-1790, †15-01-1841) [Partner van XIV-h]  XIV-h; XV-s; XV-t; XV-u
Verkuylen, Augusta Wilhelmina (*±1885) [Partner van XVI-ag]  XVI-ag
Vermunt, Lambertus Cornelis (*27-04-1802, †09-03-1856) [Partner van XIV-k]  XIV-k
Verschure, Adrianus Johannes (*18-08-1827) [Partner van XV-t]  XV-t
Verschure, Anna Maria (*23-10-1840, †<24-07-1888) [Partner van XV-u]  XV-u
Villiers, Esme Nathalie de (*31-07-1915) [Partner van XVIII-g]  XVIII-g
Vissers, Anna Catharina Francis (~26-02-1745, †11-01-1807) [Partner van XII]  XII; XIII-a; XIII-b; XIII-c; XIII-d; XIII-e
Vissers, Franciscus Petri [Schoonvader van XII]  XII
Volz, Elisabeth Anna (*1928, †01-04-2000) [Partner van XVIII-k]  XVIII-k
Vrek, Hendrikus Josephus (*±1844) [Partner van XV-af]  XV-af
Webster, Ann (*26-02-1857, †30-01-1938) [Partner van XVI-l]  XVI-l; XVII-g; XVII-h; XVII-i; XVII-j
Webster, Francis l’Anson (*24-06-1820, †07-10-1867) [Schoonvader van XVI-l]  XVI-l
Wehr, Susanna Frederica (*14-07-1838, †02-01-1860) [Partner van XV-i]  XV-i; XVI-l
Weiss, Pauline (*27-09-1838) [Partner van XV-h]  XV-h
Welij, Bernardus Cornelis Maria van (*22-11-1881) [Partner van XVI-ac]  XVI-ac
Wijnen, Cornelis Johannes (*18-08-1913) [Zoon van XVI-ao]  XVI-ao,4
Wijnen, Dorothea Maria Helena (*?-10-1907) [Dochter van XVI-ao]  XVI-ao,1
Wijnen, Frieda Maria (*12-09-1916) [Nummer XVII-v]  XVII-v
Wijnen, Huberta (*25-05-1920) [Nummer XVII-w]  XVII-w
Wijnen, Hugo (*28-02-1922) [Zoon van XVI-ao]  XVI-ao,9
Wijnen, Jan Gerard (*16-02-1915) [Zoon van XVI-ao]  XVI-ao,5
Wijnen, Johanna Cornelia Antoinetta (*19-06-1911) [Dochter van XVI-ao]  XVI-ao,3
Wijnen, Maria Arnoldina Josepha (*11-01-1909) [Dochter van XVI-ao]  XVI-ao,2
Wijnen, Martinus (*05-07-1872) [Partner van XVI-ao]  XVI-ao; XVII-v; XVII-w
Wijnen, Victor (*23-07-1918) [Zoon van XVI-ao]  XVI-ao,7
Wijsman, Dominicus Franciscus (*12-10-1881) [Partner van XVI-aa]  XVI-aa
Williams, Hugh Grenville (*26-03-1889, †09-12-1961) [Partner van XVI-p]  XVI-p
Wisse, Maria Johanna (†<25-08-1920)  XVI-aa
Zeegers, Wilhelmina Huberta (*03-06-1820, †18-03-1893) [Partner van XIV-r]  XIV-r
Zorn, Alida (*1899) [Dochter van XVI-e]  XVI-e,5
Zorn, Elizabet (*1902) [Dochter van XVI-e]  XVI-e,6
Zorn, Rudolf (*±1860) [Partner van XVI-e]  XVI-e
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 05-10-2013 16:53 door Jan(5) Bastiaanssen