3 D - o n t w e r p e r  /  k u n s t e n a a r        3 D - d e s i g n e r  /  a r t i s t

W I L L E M    J A G E R                        

Den Haag - Nederland / The Hague - the Netherlands                 willem.jager@hotmail.com                       mob. +31 - 6 16 278 117

 

2015

Prometheus

Winnend ontwerp voor een prijsvraag van de Technische Universiteit Delft. Het beeld is op 8 januari 2016 op de campus onthuld door Rector Magnificus Karel Luyben (met een beetje hulp van mijzelf :-) ).

Winning design for a competition by the Delft University of Technology. The statue has been unveiled on campus on January 8th, 2016 by Vice President Karel Luyben (with a little help from myself :-) ).

home
page

Klik op de foto's voor een vergroting
Click on the images for an enlargement
Pagina nog in aanbouw In januari 2012 werd het originele Prometheusbeeld van Oswald Wenckebach uit 1953 gestolen van de campus van de universiteit. Mijn winnende ontwerp (op de foto links) was gebaseerd op een frontaal aanzicht van het oude beeld (foto rechts).
In January 2012 the original Prome- theus statue of 1953 by Oswald Wenckebach was stolen from the university campus. My winning design (left photo) was based on a frontal view of the old statue (right photo).
   
 
Page still under
construction
In samenwerking met de zoon van Wenckebach, Oswald jr, is uiteindelijk gekozen voor een zijaanzicht. Dit geeft een beter beeld van de landing van Prometheus op aarde. De contour is met een computergestuurde snijbrander uit de 4 cm dikke cortenstalen plaat gesneden.
In cooperation with the son of Wen- ckebach, Oswald jr, a side view was later adopted. This better depicts the landing of Prometheus on earth.
The outline was cut from a 4cm thick corten steel plate with a computer guided torch.
 
omhoog

up