3 D - o n t w e r p e r  /  k u n s t e n a a r        3 D - d e s i g n e r  /  a r t i s t

W I L L E M    J A G E R                        

Den Haag - Nederland / The Hague - the Netherlands                 willem.jager@hotmail.com                       mob. +31 - 6 16 278 117

 De zeven hoofdzonden /
The Seven deadly Sins

In 2016 was het 500 jaar geleden dat de schilder Jheronimus (of Jeroen) Bosch overleed. Ter gelegenheid daarvan organiseerde zijn woonplaats Den Bosch een grote tentoonstelling van moderne kunst geïnspireerd door Bosch. Dit was mijn inzending.
In 2016 it was 500 years ago that the painter Jheronimus Bosch died. Because of this occasion his home town of Den Bosch organized a big exhibition of modern art inspired by Bosch. This was my entry. 

 

2015

     

sluiten
close

     
      Klik op de foto's voor een vergroting
Click on the images for an enlargement
 

Acedia
Luiheid / Sloth

Pagina nog in aanbouw     Ik koos het schilderij De zeven hoofdzonden als onderwerp; tot 2016 werd dit aan Bosch toegeschreven. Pas toen mijn werk bijna klaar was werd echter een studie gepubliceerd waarin wordt gesuggereerd dat het werk van een navolger moet zijn.
I choose the painting The Seven Deadly Sins as subject; until 2016 this was attributed to Bosch. Only when my work was almost finshed a study was published in which is suggested that the work must be by a follower.
   
         
Page still under
construction

Avaritia
Hebzucht / Greed

Gula 
Onmatigheid / Gluttony

      In elke van de zeven eierschalen wordt één van de hoofdzonden uit de Katholieke kerk op eigentijdse wijze uitgebeeld. Het werk bevat ook diverse kleine verborgen verwijzingen naar het oeuvre van Jeroen Bosch.
In each of the seven egg shells one of the deadly sins from the Catholic Church is depicted in a contemporary way. The work also contains various small hidden references to works of Jheronimus Bosch. 
   
         
 

 

Invidia 
Jaloezie / Envy

Ira 
Woede / Wrath

      X
 
omhoog 

up

 

Luxuria
Onkuisheid / Lust

Superbia
IJdelheid / Pride