Welkom op de website van kamerkoor Cantilene


Kamerkoor Cantilene is een vereniging van enthousiaste koorzangers. Samen zingen wij met plezier en toewijding klassieke koormuziek. Dit doen wij al sinds 1980.

Het Kamerkoor Cantilene stelt zich ten doel de koorzang van zowel geestelijke als wereldlijke kamerkoormuziek te beoefenen en ten gehore te brengen. Het kamerkoor betrekt haar leden voornamelijk vanuit de gemeente Katwijk, dat de dorpen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg omvat. Cantilene is een vereniging met oog voor de sociale kant van het samen zingen. Wij willen op verantwoorde wijze kamermuziek zingen. In muzikaal opzicht willen wij leren en groeien, maar niet ten koste van alles. Wij vinden een goede verstandhouding tussen koor en dirigent erg belangrijk.

Het koor bestaat op dit moment uit 14 leden. Qua bezetting is het koor goed in balans. Er is echter nog plaats voor nieuwe leden. Met name de bassectie kan nog versterking gebruiken. Wilt u een repetitie bijwonen, dan ben u van harte welkom. We repeteren iedere maandagavond van 8-10 uur in de Dorpskerk aan de Kerklaan te Katwijk aan den Rijn.

Open repetitie Kamerkoor Cantilene


Katwijk doet samen met het Welzijnskwartier weer mee met de Week van de Amateurkunst (WAK), die wordt gehouden van 22 tot en met 29 juni. De WAK is een landelijk initiatief waar de amateurkunst extra wordt belicht. Tijdens de Week van de Amateurkunst is er gelegenheid om nader kennis te maken met tal van verenigingen, die zich op verschillende manieren presenteren. Kamerkoor Cantilene, ambassadeur van de WAK in 2018, houdt op maandag 24 juni een openbare repetitie. Een uitgelezen gelegenheid om eens kennis te maken met koorzang in kleiner verband. De repetitie wordt gehouden van 20.00 tot 22.00 uur in de Dorpskerk aan de Kerklaan te Katwijk aan den Rijn. U kunt vrijblijvend even binnenlopen en eventueel deelnemen aan de repetitie. Wellicht slaat de vonk over en zingt u in het vervolg mee. U bent van harte welkom.

Kamerkoor Cantilene zoekt versterking


Sinds 1980 is Kamerkoor Cantilene een begrip in Katwijk. Het koor zingt hoofdzakelijk klassieke muziek en het leeuwendeel wordt a capella uitgevoerd. In de afgelopen jaren heeft Cantilene zijn medewerking verleend aan diverse evenementen en was o.a. op 4 mei jl. te beluisteren bij de herdenkingsdienst in de Dorpskerk. Op 18 mei trad het koor op tijdens de Korendag in Sassenheim.

Volgend jaar hoopt het koor zijn veertigjarig jubileum te vieren met een jubileumconcert, met een selectie uit werken die de afgelopen veertig jaar zijn uitgevoerd. En voor dit jaar staat nog een kerstconcert op het programma. Cantilene heeft echter een probleem. Door ziekte en andere omstandigheden moesten enkele leden afhaken. Daardoor heeft het koor qua bezetting de ondergrens bereikt. Het koor is daarom dringend op zoek naar nieuwe leden, zodat er weer een stevige basis ontstaat. Met name bassen, tenoren en alten zijn meer dan welkom. Het ismogelijk om voor het kerstconcert op projectbasis mee te werken. Is uw interesse gewekt, komt u dan eens naar de repetitie op maandag van 20.00 tot 22.00 in de Dorpskerk aan de Kerklaan te Katwijk aan den Rijn, of neem contact op met Adri van Rijn, telefoon 071-4029682.