Meer

Woudsend

 

Zwerfvuil

Natuur en Milieu

 

Jaap Langenbach op

: jaaplangenbach@ziggo.nl

 

   Sinds december 2016

   woon ik in Maarssen

Zwaluwen van W‚ldsein / Woudsend (tot 2017)

 

   Gierzwaluw in Woudsend

 

Gierzwaluw nestkasten

Dwerssteech 8, Woudsend

 

Boerenzwaluw

 

Huiszwaluw

 

     Oeverzwaluw          

 

 

Laatste Nieuws

 

10-08-2015 In Woudsend 11% minder huiszwaluw in 2015

14-06-2015 Nu drie broedpaartjes gierzwaluw op Dwerssteech 8

13-06-2015 Jonge oeverzwaluwen in gesloopte Wellebrug

20-11-2014 16 van de 130 huiszwaluwtillen in 2014 bezet

27-07-2013 Record aantal nesten Gierzwaluw in Woudsend

 

   Natuurwaarnemingen Woudsend e.o.

 

   - Woudsend - dorp

   - Gouden Boaiem

   - Polder Woudsenderschar

   - Smallebrugge

   - Polder Indijk

   - Polder Harich-Elahuizen

   - Ypecolsgea

   - It Swin

 

SAMENVATTING  ZWALUWTELLINGEN  WOUDSEND e.o.

 

 

Gierzwaluw *  (Toerswel)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Aantal invliegopeningen

81 121 120 101 149 205 35 93

  Aantal nestadressen

39 52 59 51 62 68 23 48

Huiszwaluw (Wytgatswel)

Bewoonde nesten 181 185 197 201 111 107 105 96
 Aantal nestadressen 43 44 47 51 40 39 39 39
Boerenzwaluw (Boereswel)
Bewoonde nesten 235 231 153 168 179

Niet

geteld

Aantal nestadressen 41 40 39 40 40
Oeverzwaluw (Ierdswel)
Bewoonde nesten 25 13 3 3 10
Aantal kolonies 2 1 1 1 1

Aantal gevonden invliegopeningen hangt af van tijdsbesteding en zegt niets over voor- of achteruitgang !

 

Lees hier berichten over de dramatische achteruitgang

van zwaluwsoorten over de hele wereld:

http://www.boerenlandvogels.nl/category/vogels/zwaluwen

 

Voorheen: Zwaluwwerk Woudsend

Nu werkzaam in Maarssen

Zie: http://members.ziggo.nl/jaaplangenbach/Maarssen.html

 Jaap Langenbach op JaapLangenbach@ziggo.nl