Gierzwaluw - weblinks

 

Gierzwaluw waarschijnlijk aan de grond geraakt tijdens slecht weer. Ze vliegen altijd en hebben alleen op het nest vaste grond onder de voeten.

 

 

 

 

Overige gierzwaluwpagina's - Contact

 

 

Vier klassiekers

 

Remco Daalder: "De Gierzwaluw"

In april 2014 publiceerde Remco Daalder de eerste Nederlandse monografie over de gierzwaluw. 205 pagina's. In 2014 winnaar van de Jan Wolkers Prijs voor beste natuurboek.

Te bestellen voor 24,95 bij o.a. uitgever Atlas Contact. Beluister hier de uitzending van Vroege Vogels 27-4-14 in gesprek met de schrijver.

 

David Lack: "Swifts in a Tower", 1956 .

De eerste publicatie over de Gierzwaluw (na die van Gilbert White in 1774), over de kolonie in de toren van het natuurmuseum in Oxford van 1948-1955, 240 p. Veel herdrukken, van 40 - 400 Engelse Pond, op b.v. Amazone.com

In juni 2018 verscheen een heruitgave met een extra hoofdstuk door de zoon van de schrijver,  voor 19 Euro bij Bol.com of b.v. bij   Amazon.com voor 12,50 Engels pond.

 

-  pdf-brochure over de Tower kolonie

- "Devil Birds", DVD-film (1976) over de kolonie in Oxford, 10 Pond.

 

Emil Weitnauer: "Mein Vogel", aus dem Leben des Mauerseglers, 1980.

Monografie over Zwitserse kolonie in Oltingen van 1935-1960. Weitnauer bewees als eerste met radarwaarnemingen dat niet broedende gierzwaluwen 's nachts ook doorvliegen. 6e druk 2005, 103 p., te bestellen bij BNV in Zwitserland.

 

Phil Chantler en Gerald Driessens: Swifts, a Guide to the Swifts and Treeswifts of the world, 1995. 2e druk 2000. Geb. 272 p. Behandeling van 98 Gierzwaluwsoorten met verspreidingskaarten en tekeningen. 2e hands vanaf ca. 20 Euro via o.a. Abebooks.co.uk .

 

David Attenborough

Tweet of the Day, de Gierzwaluw

 

 

  Landelijke vereniging GBN

 

Gierzwaluw Bescherming Nederland

 

Gierzwaluwforums

Vragen over de gierzwaluw worden altijd beantwoord door deskundigen op het Gierzwaluwforum.

 

Engels forum:  Gierzwaluwforum

 

 

Kennistest

Test uw kennis van de Gierzwaluw met een informatieve Quiz van 18 vraagjes: Gierzwaluw kennisquiz.

 

Zwaluwen Adviesbureau

Voor een ieder die professioneel of als particulier beschermer  met nestkasten aan de slag wil, bevelen wij onderstaande boeken van Zwaluwen Adviesbureau van harte aan. Daar zit 25 jaar kennis en ervaring in verwerkt. Navolging voorkomt teleurstelling en dierenleed.

   Boek: Bouwen voor Gierzwaluwen

   Boek: Gierzwaluwen en Nestkasten

 

Lokale werkgroepen

 

 - Amsterdam - GWA

Fimpje van Saltro.tv  (9 min) met o.a. onderzoeker Gert de Jong over de Amsterdamse zoektochten naar nesten.

- Arnhem - Velp

- Berkelland / Neede

- Deurne, De Kulert

- Groningen - Avifauna

 - Hasselt

- Kennemerland-Zuid

- Nijmegen, Beek-Ubbergen

- Oisterwijk

- Uffelte / Havelte

- Utrecht

- VWG Midden-Brabant

- Wijk bij Duurstede

- Zutphen

- Zwolle, St Avifauna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactadressen van lokale GBN-adviseurs

 

 

Links

 

- Gierzwaluwpagina bij Vogelbescherming

- Sovon vogelatlas '13-'15 telde 40.000 - 60.000 broedparen

- Gierzwaluw bij Wikipedia

- De belangrijkste feiten kort op een rij, brochure GBN

- Overzichtsartikel, dec 2013 in Twirre, tijdschrift van FFF.

- Gierzwaluwenbulletin GBN, oude nrs. vanaf 2002

- Oudste "gierzwaluw" is 49 miljoen jaar.jpg

- Vondst voorouder gierzwaluw / kolibrie in VS (E.)

- Details over afstamming Gierzwaluw-Kolibrie, NL

- Vijf foto's van (schijn?)paring in de lucht

- Komt de Gierzwaluw steeds vroeger aan?

- Gedicht "Gierzwaluwen" van Guido Gezelle (1897)

- Onderzoek naar relatie "banging" en predatie door torenvalk

 

Buitenland

Action for Swifts, UK

Amazing Swift Facts by RSPB

Lange literatuurlijst op Apus Life

 

 

Filmpjes

 

- Indringer probeert jong te doden terwijl ouder toekijkt (vale gierzwaluw)

- Indringer verwijdert oud ei uit nest

-  Giervluchten van de kolonie in de klaagmuur in Jeruzalem

-  Schitterende, vertraagde vluchtopnames in Ierland

Gigantisch Gierzwaluw-hotel in Baku-Azerbeidzjan

Maar net ontsnapt aan aanval van Sperwer

Twee vechtende Gierzwaluwen op balkon

Opvang jong, voeren en "uitgevlogen".

 - Oxford Museum, UK. Kolonie rondvliegend

Zoekende vogels bij neststenen in schoorsteen

-  Infanticide (nieuw mannetje doodt twee jongen van eerder nest dat hij gaat overnemen na wegblijven 1e mannetje)

- Infanticide-2, vale gierzwaluw.  Indringer probeert jong te doden terwijl ouder toekijkt

Boomvalkjacht op Gierzwaluw, normaal en vertraagd

-  Giervluchten langs huizenblokken

Div. nestkastprojecten in UK (9 min.)

Invliegers in nestkasten in schoorsteen, Amersfoort

 

 

In andere talen

 

In Nederland wordt de Gierzwaluw ook wel "100 dagen vogel" (drie maand in het land) en "Koninginnedagvogel" genoemd omdat velen hem op 30 april voor het eerst waarnemen. Maar vanaf 2014 wordt dat "Koningsdagvogel" (27-4). Die vervroeging past mogelijk goed bij de wel veronderstelde vervroegde aankomst (zie: artikel : "komt de Gierzwaluw steeds vroeger aan?").

 

Nederlands:

Gierzwaluw, ook wel Steenzwaluw en Torenzwaluw.

Vroeger Ghier-swaluwe (1599), Spier-swaluwe (1618), Gier-Zwaluw (1763).

Fries: Toerswel (off.), ook Piipswel, Piperswel, Gierswel, Glswel

Latijn: Apus apus (=zonder poten)

Engels: Common swift (Devil Bird)

Duits: Mauersegler, Spyren

Frans: Martinet noir

 

Brabantse bijnamen voor zwaluwen

+++++++++++

Jaap langenbach

jaaplangenbach@ziggo.nl

Kemperstraat 8

06 - 3849 7474

https://twitter.com/ApusNL

  Begin pagina