Kunstnesten

Inhoud - Nieuwspagina's - Contact

 

Op deze pagina o.a.:        

 

 

 

Goede bedoelingen zijn niet genoeg

 

Kunstnesten zijn een goed alternatief voor verloren gegane broedplaatsen of voor de vestiging van een nieuwe kolonie. Maar er moet heel goed op een groot aantal belangrijke punten gelet worden. Succes hangt af van de details.

Belangrijke oorzaken van leegstand van erg veel projecten zijn o.a. dat de vogels ze niet weten te vinden, omdat de technische uitvoering niet goed is, omdat het kasttype niet de juiste is of omdat de kunstnesten op foute plaatsen zijn aangebracht. Het afspelen van lokgeluiden kan helpen maar is geen garantie voor bezetting en lokken naar foute plekken is ook fout. Op plaatsen vlakbij natuurlijke nestplekken en nog meer bij broedplaatsen die verloren gingen, is de kans op benutting het grootst.

 

Bezint eer ge begint

Ga in ieder geval een paar avonden kijken bij een nestkastenkolonie met een aantal bezette nesten om te zien hoe ze daar in de buurt vliegen en naar binnen gaan. Dat geeft veel informatie over de vereisten van een locatie. En vraag de bouwers naar ervaringen en tips.

 

Gierzwaluwbescherming Nederland

Bij de landelijke vereniging voor gierzwaluwbescherming, GBN,  kunt u altijd terecht voor vragen: advies@gierzwaluwbescherming.nl  en op de website: https://gierzwaluwbescherming.nl/

 

Zwaluwen Adviesbureau

Voor een ieder die professioneel of als particulier beschermer met kunstnesten aan de slag wil, bevelen wij Marjos Mourmans van Zwaluwen Adviesbureau en haar twee boeken van harte aan. Daar zit 25 jaar kennis en ervaring in verwerkt. Navolging voorkomt fouten, teleurstelling en dierenleed.

 

Boek: Bouwen voor Gierzwaluwen

Boek: Gierzwaluwen en Nestkasten

 

Checklist Groen Bouwen

Vogelbescherming maakte een checklist voor bouwers met aandacht voor stadsvogels maar ga terug als u uitkomt bij een advies voor gierzwaluwdakpannen.  Checklist groen bouwen - gierzwaluw

 

Gierzwaluwforum

Vragen over de gierzwaluw worden altijd beantwoord door deskundigen op het Gierzwaluwforum "hou ze in de gaten".

 

Bezetting van kunstnesten

Bezetting van 650 nestkasten in 25 projecten gemeente Utrecht

Bezetting vier projecten in Maarssen

Broedgevallen in 12 gierzwaluwtillen

 

Gierzwaluwen broeden bijna uitsluitend in stedelijk gebied. Maar heel soms komen ze ook in het buitengebied tot broeden, zoals in natuurgebied De Wieden in nestkasten bij een boerderij. Verslag van boswachter Jan Bus: Boerderijnestkasten.pdf .

 

 

 

Neststenen

 

De beste vorm van kunstmatige nestgelegenheid lijkt de neststeen die in een spouwmuur wordt ingemetseld. Zou standaard in de nieuwbouw (hoge gevels, op schaduwrijke zijden tussen noord en oost) moeten worden ingebouwd. De bezetting kan sterk versneld worden door het afspelen van geluiden van soortgenoten, zie lokgeluiden, maar spontane bezetting komt ook veelvuldig voor.

 

 

Vivara-steen, verborgen

 

Er zijn beproefde modellen in de handel, er is al veel ervaring mee, ze zijn erg duurzaam en sluiten vaak goed aan bij wat de vogels gewend zijn. In bestaande bouw is het voor snelle bezetting van belang dat de stenen op plaatse komen waar dicht in de buurt al gebroed wordt of werd. 

 

 

 

Onzichtbare inbouw neststenen in zorgcentrum Merenhoef in Maarssen. Zie pagina over Maarssen

 

 

 

 

 

Neststenen zijn o.a. te koop bij Waveka en Vivara

 

- Filmpje van Vivara met inmetselpraktijk en invliegende vogels

- Mooi filmpje over neststenen in groot monument in Antwerpen

- Mal voor nestingangen in  cementopvullingen in ruwe muur (Action for Swifts)

- Voorbeelden van neststeenpraktijk in UK en de S-brick (27 pond excl. porto, Action for Swifts)

 

Nestkasten

 

Als het gaat om compensatie van verloren gegane natuurlijke nestplaatsen (sloop/renovatie) moet het model nestkast aansluiten bij het type nestplaats dat verloren gaat. Laat u adviseren door deskundigen want dat komt vrij precies. Als het bijvoorbeeld gaat om nesten waarbij de vogels achter een dakgoot van onderen af invliegen naar een nest op de muur(plaat) moeten er ter plaatse kasten komen met de ingang aan de onderkant of schuin van onderen.

 

Zelf bouwen

Voor nieuwe locaties is het model "Voordorp" overal toepasbaar. Lokken met geluid wordt op nieuwe locaties sterk aanbevolen, zie lokgeluiden.

Tips voor aankoop, toepassing en bouwtekening:

Handleiding Gierzwaluwnestkast model Voordorp

 

Model "Voordorp".

Klik voor vergroting.

 

 

 

 

 

- Voorbeelden en bouwtekeningen bij GBN

 

- Mooi voorbeeld met foto's van inpandige nestkasten achter blinde muur op zolder (Engels): Action for Swifts.

 

Diverse ontwerpen, Engels, bij Action for Swifts.

(DIY = Do It Youself), zelfbouwontwerpen .

 

 

Extra tip: de randen van de invliegopening lijken hier veel te scherp. Bij het invliegen knalt de vogel er met de vleugels tegenaan, dus goed afronden !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopen

Een variant op "Voordorp" van uiterst duurzaam Eternit/gietbeton is model "Maastricht", ontworpen door Marjos Mourmans van Zwaluwen Adviesbureau in Roosendaal. Zeer geschikt voor vervanging van nesten achter kantpannen op kopgevels en nesten met de nestingang achter dakgoten.

 

Model Maastricht

 

Weegt 3,5 kg en kost ca. 30 Euro incl. BTW, nestmateriaal, bevestigingsonderdelen en handleiding. Geschikt voor locaties op noordwest, noord en noordoost.

Er is ook een uitvoering van Maastricht met dubbel dak waardoor te veel opwarming voorkomen kan worden op locaties waar toch enige tijd de volle zon op de kast kan komen. Maar ook deze uitvoering niet op zuid of zuidwest hangen !

Meer details op: Maastricht-persbericht.pdf . Kan besteld worden bij www.zwaluwenadviesbureau op marjosmourmans@zwaluwen.info en 0165- 535 810.

 

 

 

Leveranciers, fabrikanten

Vivara Pro levert ook een variant op Voordorp, zie Model TW GZ 01

- Vivara - nestkasten 

- Waveka

- Schwegler

 

Ipse de Bruggen in Zwammerdam levert de kasttypen Zeist, Voordorp en Westvoorne in red cedar voor € 47,44 incl. btw. Info op : houtbewerking@ipsedebruggen.nl

 

Nestkastkolonies met website

Beek-Ubbergen

Mijdrecht

Tilburg, Eilenbergkolonie

Tilburg, Korte Hoefstraat

Woudsend (tot 2016)

 

Filmpjes uit nestkasten

 

Er zijn vele tientallen fantastische filmpjes op het web te vinden, met alle spectaculaire gebeurtenissen die zich maar in een gierzwaluwnest kunnen voordoen. Zie b.v. Ad van Ugchelen in Mijdrecht: Nestkastfilmpjes op youtube .

Live kijken kan ook, zie lijst met 25+ Gierzwaluw-webcams.

Cameraproject van  GBN

Gierzwaluwbescherming Nederland, GBN, leent camera's voor nestmonitoring uit.

 

Youtube-kanaal met belevenissen in Engels nest 2019

Prachtig kleurenfilmpje van de groei van 3 jongen in nestkast ( 3 min.)

Eerste bezoek aan nestkast

Twee gierzwaluwen knallen nagenoeg gelijk in een kast.

Het leggen van een ei

Het leggen van een ei, erg mooi, na 1 minuut

Vliegoefeningen van jong in nestkast

Vliegoefeningen aan verticale kastwand met "hangsleuven"

Jong poept buiten de nestkast

Wat doet een paartje ' s nachts in de nestkast ?

Diversen van Jochem Kuhnen in Beek-Ubbergen

Gierzwaluw met geo-locator op de rug

Indringer verwijderd oud ei uit nest

Zeer snelle verwijdering van ei uit nest

Paartje werkt indringer de kast uit

Gevecht van een paartje met een indringer

Partner met succes in kast gelokt (op 1.40 gaat ie naar binnen)

Uitvliegende jongen (filmpjes vanuit nestkast en eentje van buitenaf gezien)

Uitvlieger gefilmd in Leuven door Louis-Philippe Arnhem

Harrie van Berkel: Nestkastfilmpjes Tilburg

Mooie details van jongen op nest

Diverse korte filmpjes (met veel Gierzwaluwluisvliegen)

Arnold Vlaanen in Volkel op Youtube: broedseizoen 2014

Gierzwaluwluisvlieg verhuist van banger naar lege nestkast

Gierzwaluw ruimt maden op in vervuilde kast

Diversen uit kolonie kerk Oisterwijk (16 kasten)

Duits filmpje over de kolonie van Erich Kaiser

Schoorsteengierzwaluwhappen(ing)

 

 

Dakpanhuifjes uit den boze

 

Dakpanhuifjes of "gierzwaluwpannen", die een alternatieve toegang (in plaats van een kapotte of scheef liggende pan) moeten geven tot nestplekken achter dakpannen, zijn maar heel zelden een goede oplossing. Daken van alle nieuwbouw en renovatie zijn waarschijnlijk ongeschikt. Ze zijn geïsoleerd en (met of zonder nauwsluitende "sneldekkers") door zonbestraling sterven de eieren en de jonge vogels van de hitte of de oudere jongen ontvluchten het nest voortijdig. Zie negatief huifjespanadvies bij GBN en geen gierzwaluwpannen op geïsoleerde daken bij Vogelbescherming Nederland (N.B. waar "bij voorkeur" staat (2x) moet u "uitsluitend" lezen !).

In de brochure van Vogelbescherming Nederland over natuurvriendelijk verbouwen van particuliere huizen worden dakpanhuifjes, ook voor huismussen,  helaas nog steeds aanbevolen.

 

In het Kennisdocument Gierzwaluw worden huifjespannen niet toegestaan op geïsoleerde daken. Er is overigens nog wel de nodige onzekerheid over de hitteontwikkeling in kunstnesten (huifjespannen, neststenen, nestkasten). Uit incidentele metingen is wel duidelijk dat het achter dakpannen voor broedende vogels veel te heet wordt.  Eind dit jaar komen de resultaten van een uitgebreid onderzoek daarnaar door bureau Waardenburg op uiteenlopende typen locaties beschikbaar. In afwachting daarvan zou het principe "bij twijfel niet doen" gehanteerd moeten worden.

 

 Dakpanhuifje op zelfgemaakt gat gelijmd.

 

 

 

 

 

Toepassing van huifjespannen lijkt eigenlijk alleen verantwoord bij een oude schuur, een kerkgebouw of historisch pand zonder dakisolatie en dan alleen op het noorden (ongeveer tussen 0 en 45 graden ) gerichte daken met een hellingshoek van 45 graden of steiler.

Bij de plaatsing worden vaak fouten gemaakt door ze te verspreid (1 of 2 per woning) of op verkeerde plaatsen (te hoog , te laag) op het dak te plaatsen. In de praktijk blijken huifjes erg weinig of pas na zeer lange tijd benut te worden. Toepassing van nestkasten of neststenen is op de meeste locaties een veel betere optie met minder risico op leegstand en oververhitting.

 

 

Hier werden huifjes met succes toegepast op een onbewoonde, ongeïsoleerde zolder van een voormalige stadsboerderij in Woudsend. (Pannen waaiden er af tijdens een storm). Ze werden eerst alleen als uitgang gebruikt maar het jaar daarop ook als ingang. Meer over dit pand........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmpje over foute huifjes in Ter Heyde

 

Marco Verschoor vond in het voorjaar van 2019 in Ter Heyde, bij Monster in het Westland, een fraai voorbeeld van hoe het met goede bedoelingen fout kan gaan. Bij renovatie van een rijtje van 25 huizen zijn de nesten onder de dakgoten verwijderd en de invliegopeningen ontoegankelijk gemaakt. Ter compensatie dacht men er goed aan te doen om dakpanhuifjes midden op de geïsoleerde daken te plaatsen (slechts 2 per woning, te ver uit elkaar en beter wat hoger op het dak). De gierzwaluwen zullen de huifjes waarschijnlijk niet weten te vinden (ze blijven onder de dakgoten zoeken) maar ook mussen en spreeuwen zullen er doodgaan van de hitte.

Op het filmpje zien we hoe de gierzwaluwen onophoudelijk proberen de verdwenen nesten onder de goot te bereiken. Zie zijn filmpje op Youtube. (kies volledig scherm om de vogels goed te kunnen zien).

Het is duidelijk wat hier had moeten gebeuren: nestkasten onder de dakgoot met een invliegopening aan de onderkant of schuin van onderen zoals bij model Maastricht.Enige bewoners wilden al meewerken aan het plan van Marco.  Hij heeft alsnog 14 nestkasten opgehangen en die werden op 25 mei al druk bezocht, zie: de waarneming op 25 mei 2019.

 

Monier geeft niet om gierzwaluwen

Er zijn "dakpanhuifjesbakjes" in de handel die het nog wat erger maken. Ze worden onder het huifje geplaatst en hebben opstaande randen van een "geimpregneerde PUR-schuimstrook" (Monier) om te voorkomen dat de vogels naar andere plekken op het dak kunnen. Maar ze worden daardoor ook afgesloten van ventilatie. Op geïsoleerde daken met nieuwe gesloten pannen, maar ook op tochtige, oude daken zal het er daarom veel te heet worden. Slecht product, niet toepassen. We hebben Monier er al geruime tijd geleden en onlangs nogmaals op gewezen maar ze worden nog steeds op de website aangeboden.

Vanwege het bouwbesluit is de voorziening niet meer nodig; openingen in scheidingsconstructies groter dan 1 cm zijn nu toegestaan voor nesten of rust- en verblijfplaatsen van beschermde vogels zoals de gierzwaluw, zie Bouwbesluit, art. 3.69 lid 2.

 

Hier een filmpje waarop een vergelijkbaar zelf gemaakt nestbakje met opstaande randen onder een huifje op een kerkdak (vereist door de kerkbeheerder) wordt geplaatst. Dat wordt dus een doodskistje als er gierzwaluwen of andere vogels in gaan nestelen. Ook fout is dat het bakje direct onder de huifjespan wordt geplaatst. Het nest wordt altijd twee/drie pannen links of rechts van de ingang gemaakt; ze zitten graag in het donker en op wat afstand van 'pottenkijkers'. Huifjesbakjes in kerk Berkelland. De huifjes worden overigens t/m 2019 (gelukkig ) niet benut.

 

 

Tillen

 

Gierzwaluwen zijn koloniebroeders, dus waarom niet een groot complex in een keer bouwen. Net als voor de huiszwaluw (meer dan 200) zijn er ook "tillen" (hotels op een paal) voor de gierzwaluw gebouwd. In Nederland zijn sinds 2012 twaalf gierzwaluwtillen met 461 nestkasten gerealiseerd. In 2019 werden in vier tillen totaal 10 broedgevallen gemeld (waarvan twee mislukt) in Den Helder, Neede, IJlst en Hallum.

 

 

De eerste Nederlandse gierzwaluwtil uit 2012 in Den Helder met 16 kasten op een kantelmast van 10 meter kreeg in 2018 bij een grote onderhoudsbeurt nummers bij de nestingangen. Handig voor de monitoring. Bij veel identieke ingangen op een rij mogelijk ook nuttig voor de vogels om hun eigen kast te herkennen. (foto Fred van Vliet, vogelwerkgroep Den Helder)

 

 

 

Tillen in Nederland

 

Update 7 oktober 2019

 

Bezetting

Genoemd is het door de tilbeheerder of eigenaar vastgestelde aantal broedgevallen (minimaal eieren gelegd). Er kunnen kasten bezet zijn waar (nog) niet gebroed wordt en er kunnen andere vogelsoorten broeden. Gegevens graag naar jaaplangenbach@ziggo.nl

 

 

  Plaats

Start

jjjj-mm

Aantal

kasten

1e jaar broedgeval Broedgevallen
2017 2018 2019
12 Puttershoek ** 2019 - 6 48   nvt nvt  
11 Hallum ** 2018 - 3 85 2019 nvt - 2 #
10 Oud-Alblas 2018 - 2 44 - nvt - -
9 IJlst 2017 - 5 36 2018 nvt 1 & 2 &
8 Waddinxveen 2017 - 5 14 - nvt - -
7 Leiden 2017 - 3 30 - - - -
6 Neede 2017 - 4 48 2018 - 1 $ 1 $
5 Amersfoort 2015 - 6 15 - - - -
4 Mijnsheerenland-Z 2015 - 4 40 - - - -
3 Mijnsheerenland-N 2015 - 4 40 2017 1 ^ - -
2 Moergestel ** 2013 45 - - - ~
1 Den Helder 2012-7 16 2017 * 2 2 5 @
    Totaal 461   3 4 10

 

- = nee of nul   niets ingevuld = onbekend

** = "faunatoren", ook ruimtes voor huiszwaluwen / vleermuizen / insecten etc.

 

# = Hallum, 5 jongen in twee nesten, maar dood aangetroffen

& = IJlst, camerabewaking. '18: 2 eitjes uitgeworpen. '19: 2+2 uitgevlogen jongen

$ = Neede, interne kastcontrole (poepjes, nest gebouwd) en invlieggedrag

^ = Mijnsheerenland, op basis van 1 invlieger op 2 avonden, monitoring SAB

~ = Kastinhoud nog niet gecontroleerd

* = Den Helder, mogelijk eerder, geen controle in '15-'16. In '14 een slaperspaar

@ = Den Helder, schatting op basis van elf waarnemingsdagen invlieggedrag

 

Nieuwe tillen zijn in voorbereiding in Neede, Akkrum en Den Helder.

 

Tips

De gerealiseerde tillen zijn, met 4.000 - 12.000 Euro en ca. 220 Euro gemiddeld per nestkast voor de gierzwaluwtillen, prijzig te noemen.  De meer gecompliceerde "faunatoren" in Hallum kostte 25.000 Euro en die in Moergestel 17.000 Euro, excl. 1.600 vrijwilligersuren. Voor de broedvogelstand zal het weinig uitmaken maar een til kan wel aandacht voor de soort in de buurt opleveren, vooral als er jongen worden grootgebracht ! In een enkel geval zou een til een oplossing kunnen zijn om op een goede manier aan de vereisten in de Wet natuurbescherming te kunnen voldoen.  De bezetting is echter vrij onvoorspelbaar en er zijn aanwijzingen dat het percentage bezette kasten per til laag zal blijven. Er zijn bovendien betere en vooral goedkopere oplossingen voorhanden. De zelfbouwer moet van vele markten thuis zijn, het is ingewikkeld en tijdrovend.

 

Constructie

Er is geen keurmerk, certificering of erkend bouwvoorschrift. Zeker voor grotere tillen, in de bebouwde kom, zal vanwege een omgevingsvergunning een sterkteberekening vereist zijn. Beter niet combineren met nest- of verblijfruimtes voor andere soorten vogels of vleermuizen, maar uitsluitend voor gierzwaluwen bestemmen. Maak de til niet te groot, 20 kasten is ruim voldoende. Gebruik geen kantelmast i.v.m. onbereikbaarheid voor reparaties tijdens het broedseizoen (lokgeluid, camera's) en verstoring van nesten bij het neerhalen na het broedseizoen. Maak de kasten van onderaf, van binnenuit controleerbaar. Informeer bij eigenaren / beheerders / bouwers van gerealiseerde tillen en bekijk voorbeelden op locaties met bezette nesten.

Denk verder aan bescherming tegen weer, wind en zonbestraling, onderhoud, bereikbaarheid, kastinspectie, vandalisme, andere flora en fauna, minimale paalhoogte van 5 meter, lokgeluiden met stroomvoorziening, houtkwaliteit, bouwvergunning en vereisten volgens Kennisdocument gierzwaluw. Van diverse tillen zijn bouwtekeningen beschikbaar. Er zijn ook leveranciers  / fabrikanten zoals www.birdhousing.eu , www.miecon.nl en www.menthol.pl

 

Locatie

Plaats de til niet in het buitengebied maar binnen de bebouwde kom van dorp of stad en dichtbij bestaande kolonies waar dakloos geworden broedvogels, starters zonder nest of broedvogels met een nest aanwezig zijn (in die volgorde van belang). Denk aan een parkeerplaats of kerkplein. Let op doorgaande bomengroei nabij de til, vrije invliegruimte rondom en mogelijke bezwaren van omwonenden (lokgeluid). Zonder lokgeluid lijkt de kans op bezetting klein.

 

Alles moet kloppen, dus doe veel onderzoek om te voorkomen dat u een tijdrovend en in ieder geval kostbaar project opstart dat niets uithaalt.

 

Andere, veel goedkoper en kansrijker kunstnesten

- Bijplaatsen van kunstnesten (nestkasten, neststenen) in bestaande kolonies.

- Neststenen plaatsen in geschikte gevels bij nieuwbouw.

- Nestkasten of neststenen op geschikte gevels bij verbouw en bestaande bouw.

- Lokgeluiden installeren bij bestaande, maar nog niet bezette kunstnesten.

 

 

De tillendetails

 

12. Puttershoek

Dit jaar is in Puttershoek  (sinds 1-1-2019 gemeente Hoeksche Waard , voorheen Binnenmaas), door de projectontwikkelaar een til voor gierzwaluwen (en vleermuizen) gerealiseerd nabij nog te bouwen woningen in project De Posthoorn (grote til, 48 kasten). Bij woningbouwproject De Posthoorn werden in een te slopen pand o.a. vijf gierzwaluwbroedplaatsen gevonden. Er is dit jaar lokgeluid afgespeeld. Overige gegevens ontbreken nog.

 

 

De grote til in Puttershoek met ruimtes voor gierzwaluw en vleermuizen.

 

 

 

- Locatie grote in Google-maps

- Bericht over plaatsing AD 15-6-2019

- Onderzoek flora en fauna 15-11-'18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hallum

Langs de rondweg bij Hallum (Fr.) is in 2017 voor een bedrag van ca. € 25.000,-incl. btw een grote til (faunatoren) voor huiszwaluwen en gierzwaluwen op palen van vijf meter en een tophoogte van 8 meter gebouwd. De omgevingsvergunning is voor vijf jaar  (strijdig met bestemmingsplan) maar er wordt voor een definitieve voorziening gezorgd. De Fûgelwacht Hallum e.o. doet het beheer en de monitoring.

 

De til werd als oplossing voorgesteld door de gemeente vanwege de sloop van 14 woningen ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Doniaweg waar volgens verricht flora- en faunaonderzoek  o.a. 17 gierzwaluwbroedplaatsen zaten. De sloop werd in maart 2017 afgebroken tot eind juli omdat er inderdaad nesten van o.a. de gierzwaluw werden aangetroffen. De til kwam (vertraagd) na de zomer van 2017 gereed met 85 nestkasten voor de gierzwaluw en 44 voor de huiszwaluw.

 

Er is een lokgeluiden installatie aanwezig maar onduidelijk is of deze (goed) heeft gewerkt. Vlak na de opening in juli 2018 ontstond er schade / predatie door een specht, ook aan twee nestkastopeningen waarin een gierzwaluwnest werd gevonden, mogelijk van slapers. Men vermoedt dat er in 2018 (nog) niet werd gebroed. Er zijn metalen plaatjes rond de invliegopeningen geplaatst.

 

Bij de kasteninspectie op 23 augustus 2019 (lastig, maar het lukte met een ladder op een kar) werden aan de zuidoostzijde van de til twee nesten met 2 respectievelijk 3 dode, uitgedroogde gierzwaluwen gevonden. De hittegolf van eind juni zou de doodsoorzaak geweest kunnen zijn. De nestkasten zijn van multiplex. Een winterkoning- en drie huismussen hadden wel een geslaagd broedsel. De verdreven huiszwaluwen van de gesloopte woningen hebben zich bij andere woningen gevestigd.

 

- Locatie in Google-maps (de boom is weg)

- Ontheffing-Wnb-30-6-2017.pdf

- Beheer door Vogelwacht Hallum-Marrum

- Persbericht juli 2018 over opening

- Bericht over de woningsloop op Facebook

- Schade door een specht

 

 

10. Oud Alblas

 

 

In februari 2018 is in Oud-Alblas aan de oostzijde van het dorp, op ca. 500 meter van de dorpsrand, een til met 44 nestruimtes in gebruik genomen. Zelfbouw en geplaatst op een mast van 7 meter op het erf van bouwer Aart van der Wal. De tophoogte is 9 meter. Er staat ook een huiszwaluwtil. Er worden lokgeluiden afgespeeld en er vliegen gierzwaluwen regelmatig dichtbij de til, duidelijk afgaand op het lokgeluid. Maar aanhaken of invliegen is er nog (net?) niet bij.

 

- locatie in Google, Oosteinde 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. IJlst

Op 27 mei 2017 werd in IJlst, nabij de Jurjen Hoomanstraat 9 in het centrum bij een kleine parkeerplaats, door Chris de Jong het negende gierzwaluwhotel van Nederland officieel in gebruik genomen. De til heeft 36 nestplaatsen en vier on-line webcamera´s.

 

In 2011 raakten door sloop van enige panden broedplaatsen verloren. In 2012 maakte Chris de Jong drie nestkasten bij zijn huis die al snel bezet raakten. In april 2016 begon hij met de bouw van de til. Na de sloop van de gemeentegebouwen werd ook een parkeerplaatsje gerealiseerd en daar staat nu de til. De bouwvergunning kostte € 800,- en de totale kosten van ruim 5.000 Euro werden o.a. gefinancierd door subsidies van de gemeente en de BFVW. Veel werd in eigen beheer uitgevoerd met vrijwilligers.  Er is een lokgeluideninstallatie aanwezig en camera´s laten online zien wat er in vier nestkasten gebeurt. Er is een website, een facebookpagina, zonnecellen en een infopaneel.

De locatie blijkt zeer kansrijk met flink wat broedplaatsen in de buurt. In 2017 was er nog geen bezetting maar in 2018 werd eind mei al bij een stuk of vier  kasten aangehaakt en ingevlogen Op 3 juni werd een eerste bezette kast gezien met twee eitjes, maar daar kwam waarschijnlijk een indringer die de eitjes eruit gooide.

In 2019 waren er al snel twee cameranesten bezet met een paartje dat elk twee jongen groot bracht. In een ander cameranest heeft  een spreeuw een nest met jongen gehad. Bij 3-4 kasten is een begin van nestbouw gezien en voor 2020 wordt dus uitbreiding van het broedbestand verwacht.

Dichtbij in de buurt hangen nog een 15-tal losse nestkasten waarvan er in 2019 zeven bezet waren met jongen. Chris controleert in de 1e-/2e week van juli deze kasten als de jongen vrij groot zijn door erin te kijken maar zorgt er goed voor dat de oudervogels net weg zijn. Hij denkt zeker te weten dat er zo geen verstoring is omdat de kasten jaar op jaar bezet blijken. De kasten in de til worden na afloop van het seizoen intern geïnspecteerd. Meer over verstoring en andere monitormethoden.

- Website gierzwaluwtil IJlst

- Overzicht vier camerabeelden

- Locatie in Google-Street-view

 

 

8. Waddinxveen

Dit gierzwaluwhotel staat in de nieuwbouwwijk Park Triangel van Waddinxveen en is in mei 2017 in gebruik genomen. De onderkant van de til met 14 kasten staat op een kantelbare mast van 7 meter. Het geheel is van red cedar gemaakt met een zinken dak waarin voor de afvoer van warmte een schoorsteentje in de top zit.

 

 

Er zijn geen bestaande nesten in de buurt (die zitten op ca. 1 km) maar begin mei 2017 vlogen er diverse vogels bij de til langs, waarschijnlijk fouragerend bij waterpartijen. Er was een lokgeluideninstallatie in bedrijf maar die werkte na storing in 2019 niet meer. Tot en met 2019 nog geen bezetting.

 

Het geheel heeft ruim 4.000 Euro gekost. Daarvan werd 1.300 Euro voor de til met lokgeluiden door het wijkplatform betaald en 2.800 voor de paal met fundering door de projectontwikkelaar. Er is een bouwtekening beschikbaar bij de initiatiefnemers Mariëtte en Rinus Coppens op rinus.coppens ad me.com .

 

- Locatie in Google-Maps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Leiden

In 2013 ontstond het idee al en een jaar later werd uit drie ontwerpen de constructie gekozen die door plaatselijke aannemers voor ca. € 12.000 werd gebouwd . Op 10 maart 2017 werd de til met dertig nestkasten op een paal van 8 meter in het Marepark door de wethouder in gebruik genomen. Er is (bovenin, dus bewerkelijk om te modificeren) een lokgeluideninstallatie ingebouwd die eind juli 2018 in werking kwam. Vanwege buren niet zo luid. Op ca. 150 meter bevinden zich 'natuurlijke' broedplaatsen aan de Hansenstraat. Er is tot nu toe alleen een paar keer een broedgeval van een koolmees gesignaleerd. Halsbandparkieten hebben ook belangstelling en 'knaagden' aan openingen. Zou het silhouet voor een boomvalk kunnen worden aanzien ?

 

- Persbericht over opening op sleutelstad.nl

- Locatie Marepark  in Google-Streetview

 

 

6. Neede

In  mei 2015 is in Neede (Gld.) in opdracht van de gemeente Berkelland de zesde Nederlandse gierzwaluwtil met een tophoogte van ca. 7,5 meter en 48 nestkasten aan de Kostersteeg geïnstalleerd. In april 2017 is de til na klachten van buren over het lokgeluid verplaatst naar de Oudestraat t.o. de Grote Kerk.

 

Foto uit Google-streetview met wat vertekend beeld (lijkt te laag)

 

 

Op de nieuwe locatie is geen lokgeluid meer afgespeeld. In 2017 is gezien dat gierzwaluwen ca. 20 nestkasten hebben bezocht (binnen geweest voor langere tijd)  maar na afloop van het seizoen zijn geen nestjes gevonden. In 2018 werd het eerste broedgeval geconstateerd. In 2019 was er in dezelfde kast wederom een broedgeval (nestje gebouwd, poepjes gevonden en invlieggedrag was afdoende bewijs). In een 20-tal kasten werden weer invliegers en slapers geconstateerd; nu ook in de kasten die aan de achterkant eerst van plexiglas waren voorzien, en nu verduisterd zijn. Er werden 30 - 100 poepjes in 30 kasten gevonden, maar geen begin van nestbouw. Niet alleen jongen maar ook slapers poepen dus in de kast, zonder op te ruimen !

Geert Heetebrij van de gierzwaluwwerkgroep vermoedt dat het zeer grote aantal nestkasten dat in de afgelopen jaren in de regio is geplaatst voorkomt dat de til snel verder bezet raakt. Ook op 'natuurlijke' plaatsen zijn nog veel broedplaatsen beschikbaar.

Een tweede til in wijk De Berg in Neede is in voorbereiding.

 

- Locatie Oudestraat t.o. kerk in Google-streetview

- Video met inkijk in kasten bij opening 2015 op oude locatie aan Kostersteeg

- Website gierzwaluwwerkgroep Berkelland

 

 

5. Amersfoort

In Amersfoort is in juni 2015 voor ruim € 4.000,- een gierzwaluwhotel met 15 kasten op een kantelmast van 8 meter in een stadsparkje gereed gekomen. Het is een aanvulling op de vele honderden neststenen en nestkasten die al door de plaatselijke werkgroep in Amersfoort zijn geplaatst.

In '16 en '17 is lokgeluid afgespeeld, van 10-11 en van 20.00 - 21.30. Daarna niet meer door nog niet verholpen storing (apparatuur in lastig neer te halen kantelmast). Nog geen gierzwaluwen gesignaleerd t/m 2019, wel broedende huismussen en spreeuwen. Twee bomen nabij zijn inmiddels net zo hoog als de til en hinderen mogelijk het invliegen (binnenkort). Er wordt over kapmogelijkheden nagedacht. Bouwtekening beschikbaar.

 

Filmpje, 5 min over gierzwaluwen, de tilbouw en de opening

-  Locatie in Google-maps, in parkje t.o. Flevostraat 12

 - Art. GBN-bulletin, 2015-2 p.12

-  Art. op Action for Swifts (E)

 

 

3. en 4. Mijnsheerenland

Op 17 april 2015 zijn t.h.v. de Raadhuislaan 8 nabij het nieuw aangelegde Beatrixplein in Mijnsheerenland (sinds 1-1-2019 gemeente Hoeksche Waard, daarvoor Binnenmaas) in opdracht van de gemeente twee gierzwaluwtillen geplaatst op de definitieve locatie. Eerder stonden ze tijdelijk vanaf april 2014 op ca. 100 meter daar vandaan. Elke til heeft 40 houtbetonnen neststenen. Ze moeten dienen als vervangende broedruimte voor het verlies van 18 broedplaatsen in gesloopte woningen bij de sanering en nieuwbouw van het dorpscentrum. Omdat het realiseren van 80 nestkasten niet haalbaar werd geacht, is door de ecoloog van dienst geadviseerd twee tillen met 80 nestkasten te realiseren. De twee tillen kostten samen ca. € 18.000 incl. btw. Bovendien werden 18 tijdelijke nestkasten geplaatst. Alleen bij de zuidelijke til wordt logeluid afgedraaid.

 

 

De twee tillen van Mijnsheerenland. Achteraan de noordelijke. Foto Zita / Eduard, Mijnsheerenland.

 

Het is onduidelijk of het lokgeluid altijd gewerkt heeft na storing in 2015. In 2018 is het geluid wel een tijdje gehoord maar niet in 2019 volgens plaatselijke waarnemers.

In 2017 zijn bij monitoring (1 jaar voorgeschreven in ontheffing) op een avond op drie plaatsen invliegers gezien in de zuidertil. In de noordertil werd op twee avonden een invlieger genoteerd in dezelfde kast en wordt gesteld dat het om een broedgeval gaat. In 2018 is door omwonenden een keer een invliegende gierzwaluw gezien die even binnen bleef. Maar men denkt dat de broedparen van de gesloopte panden zijn uitgeweken naar natuurlijke nesten in de buurt. Er is nog genoeg ruimte achter vooral kantpannen. In 2019 is er weinig activiteit bij de tillen waargenomen en wordt geconcludeerd dat er geen broedgevallen waren, ook niet in 36 nestkasten. Daarvan hangen er overigens 18 op een foute plek, in een binnenhoek van een gebouw, zie fotootje en locatie in Google-street-view. Monitoring is niet afdoende / systematisch.

 

 

 

 

- Ecologisch onderzoek door Laneco, oktober 2013

- Ontheffing Wnb 11-11-2014.pdf

- Art. GBN-bulletin, november 2018-2, p. 11

- Artikel in AD - 13-5-2018

- Locatie in Google-Maps, Beatrixplein in aanbouw (mei 2016)

 

 

 

2. Moergestel

In 2011 was er al een vergevorderd plan en in 2013 heeft vogelwerkgroep IVN-Oisterwijk een zeer grote (tiphoogte 10 m. !) "biodiverstiteitstoren" gerealiseerd aan de rand van het dorp langs de rondweg. Er zijn verschillende typen broed- en verblijfruimtes voor gierzwaluwen (nestkasten met huifjesingang), huiszwaluwen, vleermuizen en insecten ingebouwd. Er is een waterpartij, leem voor de huiszwaluwen, een bloemenweide, een insectenhotel en een infopaneel. De bouw kostte ca. 17.000 Euro, ca. 1.600 vrijwilligersuren en vele bijdragen in nature van personen en bedrijven. De gemeente is nu eigenaar.

Sinds de opening worden elk jaar lokgeluiden afgedraaid, ook van huiszwaluwen.

Er zijn t/m 2018 geen broedgevallen van de gierzwaluw gesignaleerd, wel van andere vogels, vleermuizen en insecten. Benutting wordt vastgesteld door kastinspectie na het broedseizoen (is in 2019 nog niet gebeurd). Vanaf 100 m. van de locatie zijn er 'natuurlijke' broedplaatsen van de gierzwaluw aan Den Duyp.

 

- Locatie in Google-streetview aan Akkerweg

- Vogelwerkgroep IVN-Oisterwijk - gierzwaluwen

- Filmpjes van de bouw

 

 

1. Den Helder

In Den Helder heeft een lokale vogelwerkgroep in 2012 de eerste gierzwaluwtil van Nederland gerealiseerd. Hij staat op een kantelbare paal  van 10 meter met 16 broedruimtes. Kosten ca. 4.000 Euro en het nodige vrijwilligerswerk. Spreeuwen kwamen al snel om te nestelen en er werd al gauw belangstelling van gierzwaluwen gesignaleerd. In de nabijheid op ca. 60 meter afstand zitten twee kolonies van zeven, respectievelijk drie gierzwaluwnesten.

 

 

Foto 2012, de bomen zijn inmiddels erg hoog.

 

In 2013 zijn in mei en juni lokgeluiden afgespeeld en vrij snel werden de eerste  invliegende vogels gesignaleerd. Een paartje heeft een broedruimte bezet en gebruikt als slaapplaats maar nog niet gebroed. In 2014 werd twee weken geluid afgespeeld tot 21 juni (toen de batterij het begaf) en in dat jaar werden in ieder geval 5 slapersnesten gesignaleerd. In 2015 en 2016 wordt aangenomen dat er een of meerdere broedparen waren (gezien invlieggedrag daarvoor) maar er is nauwelijks gemonitord. In 2017 en 2018 waren er twee broedgevallen. Eind 2018 is de til voor groot onderhoud naar beneden gehaald. In 2019 werden acht spreeuwenbroedsels genoteerd en veel invliegende gierzwaluwen gezien. Het aantal broedgevallen wordt op basis van invlieggedrag op elf kijkdagen op vijf geschat.

 

Bij het kantelen van de mast aan het eind van het seizoen gaat veel nestmateriaal 'op de kop' en is duiding van broeden, mede door veel spreeuwenbroedsels, lastig. Er wordt hogere windbelasting verwacht door de sloop van het hoge gebouw ter uitbreiding van het stadspark. Er is alvast een 'stormlijn' aan de mast gemaakt. De bomen zijn inmiddels erg hoog geworden maar er blijft genoeg ruimte voor de in- en uitvliegers.

Er wordt gewerkt aan een tweede, iets kleinere til in woonwijk De Schooten op 350 meter van de eerste til.

- Locatie in Google-maps, noordrand stadspark t.o. Polderweg 22

- Vogelwerkgroep Den Helder

- Meer op Engels blog ' Action for Swifts"  

 

 

Gierzwaluwtillen buitenland

 

In 2007 werd in München voor ca. 20.000 Euro een til met 40 nestkasten gebouwd. Al in 2008 raakten na het afspelen van lokgeluiden 10 nestkamers 'bezet' en sindsdien werd er gebroed, in 2019 door ca. 5 paartjes. Het was de inspiratiebron voor de eerste Nederlandse til in Den Helder.

 

In Polen zijn veel tillen geplaatst, inmiddels zeker enige tientallen, waarvan ongeveer de helft bezet is, maar met niet meer dan 2-6 nesten per til. Andere vogelsoorten / flora en fauna lijken dit te verhinderen. De bezetting ligt wel wat hoger dan in Engeland. Onderzoeker Dick Newell denkt dat dit verklaard kan worden door een grotere dichtheid van het broedbestand, grootschaliger renovatie en meer na-isolatie van woningen met veel 'radeloze daklozen' als gevolg.

 

Poolse 'paaltil' (geen animatie, de gierzwaluwen zijn ook echt) met een tophoogte van 7,7 meter, leverbaar door architectenbureau www.menthol.pl .

 

 

 

 

In Engeland raakte de eerste til al een jaar na plaatsing dankzij lokgeluiden bezet in 2015, zie Trumpington Swift Tower. Maar van de 11 kasten waren er in 2018 nog steeds maar twee bezet met een broedend paartje.

 

De kleine, sobere Trumpington tower, met 11 kasten in Engeland.

 

De til in Cambridge (sinds 2011, met lokgeluiden, ca. 100 kasten) kreeg na drie jaar de eerste bezetting en had na zeven jaar in 2018 vier kasten "in gebruik", zie foto's en gegevens Cambridge .

Op zijn Engelse gierzwaluwblog meldt Dick Newell dat ongeveer de helft van alle tillen bezet is met een of meer broedparen, dat de bezetting vaak jaren in beslag neemt en dat het aantal bezette nesten per til laag blijft. Hij bekeek onze bezettingstabel hierboven en concludeert dat de Engelse resultaten nog wat minder zijn. Zijn advies is als dat van ons: probeer eerst en vooral alternatieve voorzieningen, zoals nestkasten en neststenen. Zie de links hieronder.

 

Succes met een 12-kasten til: 100% ! bezetting Crumlin Swift Tower

(Bericht van de eigenaar die deze tillen ook verkoopt. Volgens blogger Newell is de bezetting niet door derden bevestigd. Maar het verslag klinkt plausibel, camerabewaking, 't zou kunnen. De til staat vlakbij een bestaande kolonie aan huis.)

 

Bezette til in Denemarken

 

Tillen in Engeland, Schotland, Polen en Nederland

 

Inspectie van een "Jerzykowniki" til in een parkje van Zielonka bij Warschau

Helaas d.m.v. verstorende visuele kastinspectie  tijdens seizoen (meten en ringen van jongen !)

 

Foto's van tillen in U.K. / Europa: http://saveourswifts.co.uk/towers.htm 

(de "Tower in Europe" is de til uit 2012 in München)

 

Dick Newell: Are swift towers a good idea ?

 

Kort filmpje van invlieger in kleine til in Noord-Ierland

 

 

 

Huiszwaluwtillen

 

Huis- en oeverzwaluwspecialist Hans Willemsen organiseerde, na het overlijden van Wilfried de Jong die het t/m 2015 deed, de monitoring van huiszwaluwtillen sinds 2016 in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. 

De samenstellers vragen zich af wat het nut is van de kostbare tillen (in 2015 gemiddelde investering van € 3.700 Euro per bezet nest), mede gezien het feit dat nog steeds niet echt duidelijk is welke factoren van invloed zijn op de (lage) bezetting. Alleen het verloren gaan van bestaande nestgelegenheid in de omgeving had een significant positief effect op de bezetting. En waarschijnlijk gaat het op zandgrond wat beter dan op klei. De bouw van zo'n til bevorderd wel de bekendheid van de soort in de buurt maar er wordt meer belang gehecht aan bescherming van bestaande nestgelegenheid en broedbiotoop en aan andere soorten kunstnesten.

 

In 2015 waren er van de 141 huiszwaluwtillen 21 bezet (15%) met 188 paartjes (gemiddeld 9 paartjes per bezette til). In 2018 waren er 204 huiszwaluwtillen beschikbaar en waren er 36 bezet (17%) met een of meer bewoonde nesten (aantal niet bekend)

 

- Huiszwaluwtillen 2016-2018.pdf

- Huiszwaluwtillen 2015.pdf

- Succesfactoren huiszwaluwtillen 2008-2015. Loes v.d. Bremer e.a., De Levende Natuur jan. 2019.

 

 

Beschikbare en bezette huiszwaluwtillen 2009-2018

 

- Alles over de huiszwaluw bij Vogelbescherming.nl

 

 

Lokgeluiden

 

Kunstnesten zijn bij gierzwaluwen meestal niet bekend als geschikte broedruimte en ze zullen er dus niet naar zoeken. De kans dat zij de nestruimtes op eigen houtje zullen vinden is vrij klein. Voor een beetje kans op bezetting is dus het afspelen van lokgeluiden gewenst of zelfs noodzakelijk. Afspelen van half mei tot eind juli, vooral ' s morgens van ca. 7 - 10 uur en 's avonds van 19.00 - 22.30 u.

 

In juni 2011 heb ik een lokgeluid gemonteerd (MP3-speler met PC-speaker) bij vier inpandige nestkasten op Dwerssteech 8 in Woudsend. Het geluid was niet te hard maar binnen een maand had ik al beet, ze reageerden er direct op. De reden van het snelle succes is dat er dichtbij broedplaatsen zijn en er altijd veel vogels zeer dichtbij rondvliegen.  Binnen een maand had een paartje een kast gevonden en bleef er de hele maand juli slapen. Het jaar daarop kwamen ze terug en werden drie jongen groot gebracht.

 

Nestzoekgedrag

Dakloze gierzwaluwen en jonge starters zoeken een nestplek door broedvogels te volgen. Ze vliegen vlak langs de nestplaatsen, schreeuwen en krijgen antwoord als die bezet is. Ze storten zich ook op en nabij de nestingangen op het dak of haken aan bij een nestkast en laten zich weer vallen. Ze gluren naar binnen en kunnen zo een lege plek vinden die na soms wekenlange inspecties in gebruik genomen wordt. Daarna begint het lokken van een partner door regelmatig in- en uit te vliegen, piepgeluidjes te maken, en typische signalen met de vleugels af te geven, o.a. het V-teken wat schijnt te betekenen: "ik heb een nest, volg mij". Maar er zijn er ook die denken dat het V-teken "blijf uit mijn buurt, ik heb al een partner" betekent.

Aangenomen wordt dat nestzoekers nagenoeg alle bezette nesten van een kolonie kennen. In de loop van de ochtend, vanaf half zes, en vooral in de avond, gaan ze overal langs. Dakloos geworden broedvogels blijven tegelijkertijd wekenlang proberen om in het verloren gegane nest te komen. 's Middags vertrekken ze naar het buitengebied om te foerageren, bij slecht weer soms ver weg, soms dagen lang. 's Nachts vliegen ze door, op grote hoogte, veelal in grote groepen boven het IJsselmeer (radarwaarnemingen). Broedvogels met een nest komen altijd, elke dag voor 23.00 u. terug op het nest om daar de nacht door te brengen.

 

Diverse typen zoekvogels

- 1e en 2e jaars vogels die voor het eerst gaan broeden. Die arriveren eind mei en zoeken tot in juni om nog ditzelfde jaar te broeden. Vinden ze niet tijdig een plek dan zoeken ze verder tot ver in juli om een plek te bezetten, een partner te vinden, er de nacht door te brengen, te beginnen met wat nestbouw om het jaar daarop terug te komen om te broeden.

- dakloos geworden (oudere) broedvogels door sloop of renovatie van de broedplaats. Deze blijven vaak weken naar die oude plek zoeken maar oriënteren zich tegelijkertijd ook op een vervangende plek. Dat doen ze het hele seizoen tot eind juli. Ze volgen de andere broedvogels die wel een nest hebben en inspecteren de nesten die ze kennen.

- door soortgenoten van de broedplaats verjaagde broedvogels. Maar dat zijn er niet veel.

 

Het afspelen

- Je kunt de geluiden afspelen met de hand aan de start- stopknop als je tegelijk ook zicht heb op de ingangen van de nesten / kasten.  Stop er mee zodra vogels dichtbij de geluidsbron aanhaken of in de opening / kast gaan.

- Anderen adviseren continue afspelen, van 's morgens vroeg tot zonsondergang, eind april tot eind juli, en zo luid mogelijk, zonder de buren te hinderen. Installeren van een timer is handig

- Vooral ' s morgens vroeg en ' s avonds wordt er veel naar broedplaatsen gezocht en is er "pakkans"

- zet de speaker in of achter de kast, in ieder geval zo dicht mogelijk bij de ingang van kast of neststeen.

- Als van een groep nestkasten of nestingangen er eentje bezet is met een broedpaar kun je stoppen met afspelen. Het paartje zal dan door hun vlieggedrag andere paartjes op de lege plekken attenderen.

 

Maar je kunt ook doorgaan en de speaker eventueel verplaatsen naar een ingang die nog niet bezet is. Het schijnt dat bestaande paartjes geen last hebben van de geluiden. Maar in principe zijn de afgespeelde geluiden wel een vorm van verstoring van het leefgebied.

. pdf met tips voor het afspelen (Engels)

 

Lokgeluidensinstallaties

 • Leden van GBN kunnen een lokgeluideninstallatie lenen. Neem contact op met de coördinator, Jochum Kühnen op mailto:kuhnenjm@hotmail.com.

 • Op het Swifts-Blog "Action for Swifts" staat info over een compact model waarbij player en versterker in een enkel kastje zijn gemonteerd, de Cheng Sheng Power Audio Amplifyer, met SD-card, USB-poort ($25,- incl porto). Voeding 12 V en speaker (hoge tonen "Tweeter") moeten bijgekocht worden.

   

  Suggesties voor aankoop onderdelen:

  - Kastje met speler hier bij Deal-Extreme

  - Tweeter van Tiaoping bij E-bay

   

  Op het AfS-blog staat ook een eerder idee, de "Afs Attraction Kit" beschreven. De onderdelen voor de complete installatie worden getoond en genoemd om los te kopen en samen te stellen.

 • Meer tips voor apparatuur (UK)

 • Er bestaat ook een losse speaker die draadloos met Blue Tooth over 20-30 meter de geluiden vanaf je mobiele telefoon kan afspelen. Het is de "monster cable iClarityHD precision micro bluetooth speaker 100". Heeft een accu voor 10 uur, verkrijgbaar bij o.a. BCC.

 • Zelf wat bouwen kan natuurlijk ook. Een mp3-speler met een PC-speaker (als versterker) gaat prima. Als de speler na stoppen door stroomonderbreking weer doorgaat als er stroom op komt, kun je met een timer ertussen de tijden instellen.

 • Afspelen vanaf een PC met CD-speler kan natuurlijk ook nog.

De lokgeluiden

Info en bestelling CD - gierzwaluwgeluiden of download de .mp3 - files bij GBN, Gierzwaluwbescherming Nederland.

 

En hier is ook een CD met lokgeluiden te koop: http://www.swift-conservation.org/Shopping!.htm .

 

Bewerken van geluiden

Met het gratis programma "Audacity" kun je geluidfiles bewerken, samenvoegen en bijvoorbeeld pauzes inlassen.

Download Audacity.

 

 

Camerabewaking

 

Hele kast moet zichtbaar zijn

Het is erg frustrerend als je niet de hele kastbodem met uitgang en nest in beeld hebt omdat je dan niet zeker weet of een vogel (of een op drift geraakt ei) aanwezig is of niet. Eerst uitproberen, desnoods met een model vogel en een (paas)ei  dan pas monteren. Nest op de voorgrond en uitgang achteraan is een goed principe.

 

Update 2019 over vier cameratypen bij GBN

 

Tips met illustratie over camerapositie en beeldkwaliteit: Action for Swifts: camera's

 

 

Camera kopen

 

Een goede koop voor ca. 13 Engelse Pond bij Securitycam2000.com  .

 

Basis tips en trucs met links naar apparatuur (Engels)

 

Tip voor camera's WIFI, draadloos en IP : Green Feathers.

 

Publicatie op website

Voor publicatie op je website kun je b.v.  IP-camera op website gebruiken.

Hier een lijst met 25+ gierzwaluwwebcamsites

 

 

Gegevensverzameling, doe ook mee !

Uit het gedrag van gierzwaluwen rond kasten is zonder veel ervaring niet goed op te maken wat er in de kast gebeurt. Met een camera erin wordt alles duidelijk. Gierzwaluwbescherming Nederland (GBN) verzamelde de gegevens van de camerabewaking maar heeft dat inmiddels overgedragen aan Sovon (project nestkaart). Zie voor de resultaten bij Sovon op Gierzwaluw-seizoensvoorkomen en bij GBN het artikel over 10 jaar cameraonderzoek in  Gierzwaluwbulletin, 2013 nr. 1. p. 4-6.

Op onze fenologiepagina - 1e eileg  staat  nog nadere info over de dag van de eerste eileg en hoe u kunt meewerken aan hogere betrouwbaarheid van de resultaten.

Zie ook GBN voor camerabewaking en deelname aan project Nestkaart - Light van Sovon.

 

++++++++++++

 

Jaap Langenbach

jaaplangenbach@ziggo.nl

06 - 3849 7474

Kemperstraat 8

3601 WK Maarssen

https://twitter.com/ApusNL

  Begin pagina