Gierzwaluwnieuws 2020

Nieuws andere jaren

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013

Overige gierzwaluwpagina's

100 gierzwaluwsoorten

Bescherming

Broedvogelbestand

Camerabewaking 

Fenologie   Frysln  GBN  

Kunstnesten     Leefwijze  

Lokgeluiden Maarssen

Nachtvliegen Nesten zoeken

Opvang  Tellingen   Tillen 

Trekroutes  Utrecht-stad

Webcams   Weblinks   Werkgroepen

Woudsend  Woudsend-nestkasten

 

 

Contact

JaapLangenbach@ziggo.nl

Kemperstraat 8 3601 WK

Maarssen 06 -3849 7474 

https://twitter.com/ApusNL

 

 

 

Foto: Noord-Amerikaanse schoorsteengierzwaluwen beschermen zich tegen de kou.

 

 

Schitterende foto's van prijswinnende vogelfotograaf

 

15 mei 2020

In de categorie "documentatie van beschermingswerk" werd in Engeland

Nick Upton "Vogelfotograaf van het jaar 2020" met een serie foto's van de gierzwaluw. De foto's en een kort filmpje over techniek en werkwijze staan hier op de site van Birdpoty.  Ook in The Guardian zijn nog een aantal foto's van Nick te zien. "Een enkele foto kan het verschil maken, ook voor de gierzwaluw". Dat is nodig ook; in de UK zijn er steeds meer "lege luchten". De broedvogelstand lijkt sinds 1995 meer dan gehalveerd.

 

 

Indringer na gevecht dood in nestkast

 

12 mei 2020

In Mijdrecht zag Ad van Uchelen op de camera bij een van zijn acht bewoonde nestkasten 's avonds om 23.45 een paartje in gevecht met een indringer. Hij weet dat dat lang kan duren (er zijn gevechten van 6-8 uur bekend) en besloot de volgende morgen de afloop te bekijken. Die was niet best: het paartje zat knuffelend op de dode indringer. Nadat het paar vertrokken was voor de dagelijkse voedseltochten bleek de onverlaat niet  beschadigd. Ad vermoedt dat hij doodging door de stress en/of een hartstilstand. Zie filmpje met het paar op het dode slachtoffer. En hier  een indruk van een vechtpartij nadat ze vechtend uit de nest kast geraakten.

Meer over het nestkastproject Mijdrecht bij nr. 5 op de pagina met gierzwaluwwebcams.

 

 

Tachtig nestkasten voor Lauwerecht in Utrecht

 

1 mei 2020

Zie pagina Utrecht-stad

 

 

Wereld gierzwaluwdag op 7 juni

 

24 april 2020

Ook dit jaar wordt weer een wereld gierzwaluwdag georganiseerd door "Swift Lady", Martine Wouters in BelgiŽ. De activiteiten, zoals tentoonstellingen, excursies, films, etc. worden lokaal georganiseerd. Er is een facebookpagina gemaakt met tips en trucs, mede in verband met het "coronaproof" inrichten van de activiteit, zie : https://www.facebook.com/groups/worldswiftday/ .

Op de website van "World Swift Day 2020" meer info en aanmelden van je activiteit voor de wereldkaart met alle activiteiten.

 

 

Eerste aankomstgolf erg vroeg in 2020

(of is deels de verklaring dat er dit jaar veel meer wordt opgelet?)

 

Update 22 mei

Op 5 april werd de eerste gierzwaluw van Nederland gezien op trektelpost Breskens, Zeeuws- Vlaanderen. Op 9 april passeerde daar de tweede en op 11 april de derde. Op 17 april waren het er 48, op 18 april 275 en op 21 april maar liefst 2.739. Daarna kleine aantallen en een tweede aankomstgolf op  5 en 6 mei met resp. 5.500 en 3.000 stuks.

 

Vanaf 16 april bleek het aantal waarnemingen op waarneming.nl (45) ook flink toe te nemen. Op 18 april waren het er al bijna 400 (ca. 120 dubbele op 18-4 in Ridderkerk niet meegeteld) en voor Koningsdag werd een nieuw dagrecord van 650 gevestigd. Dergelijke aantallen waarnemingen per dag komen normaal pas in de eerste week van mei voor.

 

Op 18 april werd de eerste bezette nestkast gemeld, zie webcams 2020 .

Zie ook meldingen "bezet nest 2020" op waarneming.nl.

 

Op 5 mei (mooi weer, vrije dag) werd een nieuw dagrecord gevestigd van 1.008 waarnemingen, iets meer dan de 996 van 6 mei 2017.

Het totaal aantal waarnemingen t/m 21 mei bedraagt bijna 14.000. Dat is 1,4 maal zoveel als het hoogste aantal 'ooit' (sinds 2010) in 2019.

 

 

De sterk dalende trend van het aantal waarnemingen na 5 mei duidt er op dat de meeste mensen de kick van de eerste waarneming nu wel hebben ervaren en gemeld op waarneming.nl .

 

Het was een extreem vroege eerste aankomstgolf die ook uit Engeland, Duitsland en Spanje wordt gemeld. Noteer uw waarnemingen, er iets raars aan de hand zeggen deskundigen.  In veel nestkasten werden in Nederland rond 3 mei al complete paartjes gemeld. In Mijdrecht (acht bewoonde kasten) werd al op 7 mei het eerste eitje gelegd, een week eerder dan normaal.

 

Een toegenomen aantal waarnemers, Corona maatregelen en mooi weer zal overigens ook een rol spelen, maar in welke mate is onduidelijk. Waarneming.nl meldde dat er op 19-4 alleen al 166 nieuwe waarnemers bijkwamen en het totaal aantal waarnemingen van jan. t/m april was 20% hoger dan vorig jaar, maar het cumulatieve aantal gierzwaluwwaarnemingen t/m 15-5 is 53% hoger dan gemiddeld over 2016-2019.

 

- NL-waarnemingen gierzwaluw 2020

- Aantal gierzwaluwen per dag Breskens, april 2020 .

 

Op 9 april kwamen de eersten (ondersoort pekinensis), ook uit zuidelijk Afrika, terug in Beijing.

 

 

4 april 2020

Lekker warm, zuidelijke wind en veel mensen op het balkon, in de tuin of op de uitkijk op de trektelposten. Misschien zijn het dit weekend wel de ideale omstandigheden voor de sensatie van de waarneming van de eerste zwarte sikkeltjes tegen een strakblauwe hemel. Voor velen, die weten dat die vogels de afgelopen negen maand dag en nacht doorvliegend in zuidelijk Afrika hebben rondgetoerd, is dat een emotionele ervaring.

Het zijn nu natuurlijk wel de allereersten en je moet veel geluk hebben om er eentje te treffen. Slechts zeven maal sinds 2000 werd eind maart (23 - 31) de eerste al gezien. De gemiddelde eerste waarneming over 2000-2019 was op 3 april maar de hoofdmacht van onze broedvogels vertrekt begin april uit Congo en komt pas in de eerste week van mei hier aan.

- aankomst gierzwaluw NL vervroegt niet of nauwelijks

 

 

Trekroute met data van NL-gierzwaluw. (Klik voor vergroting)

Bron © Raymond Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen.

Alles over trekroutes

 

 

 

 

 

Neststenen in nieuwbouw soms al verplicht

 

13 maart

Meer dan met hier en daar allerlei soorten nestkasten in allerlei uiteenlopende opstellingen en uiteenlopende soorten locaties (het resultaat van particuliere initiatieven en van wettelijke mitigatie (= "verzachting") bij sloop- en renovatieprojecten) is de gierzwaluwpopulatie gebaat bij overvloedig beschikbare, gelijksoortige broedplaatsen. Standaard inmetselen van neststenen in nieuwbouw en bij renovatieprojecten, is een simpele maatregel die iedere gemeente kan nemen. Het risico op leegstand wordt aanzienlijk minder omdat deze nestplaatsen uiteindelijk 'automatisch' herkend worden als geschikte broedplaats. Installaties met lokgeluiden zijn dan niet meer nodig.

 

In de UK werd begin maart door de gemeenteraad van Brighton & Hove een verplichting opgelegd voor het plaatsen van neststenen in alle nieuwbouw. Bij elke nieuwe woning hoger dan 5 meter moeten vanaf 1-4-2020 twee, en bij bedrijfsgebouwen drie neststenen voor gierzwaluwen worden aangebracht. Vorig jaar werd al een bijenhotel per nieuwe woning verplicht. De Britse vogelorganisatie RSPB schrijft een standaard te gebruiken model voor. Zie bericht van de gemeente 9 maart 2020.

 

Ook in Nederland komen nu de eerste gemeenten op deze manier in actie. De gemeente Nijmegen heeft voor woningen in de nieuwbouwwijk Nijmegen-Noord aan bouwers de verplichting opgelegd voor het aanbrengen van gierzwaluw neststenen (en voorzieningen voor huismussen en vleermuizen). Het is naar eigen zeggen de eerste gemeente die dit doet. Overwogen wordt om dit voor nieuwbouw in de hele gemeente te gaan vastleggen. Zie bericht De Gelderlander 2 februari 2020.

 

 Onzichtbare inbouw neststenen.

 Klik voor vergroting.

 

 

 

 

 

 

In Utrecht stelt de gemeente deze eisen bij nieuwbouw van eigen panden en aan ontwikkelaars die op door de gemeente uitgegeven grond gaan bouwen. Zie diervriendelijk bouwen in Utrecht en info op de projectenpagina Utrecht-stad.

 

In Den Bosch werkt het college in opdracht van een aangenomen voorstel van Groen Links ook aan iets dergelijks, zie: bericht van Groen Links Den Bosch.

 

In Den Haag is een puntensysteem voor natuurinclusieve nieuwbouw ingevoerd. De gemeente bepaalt per bouwproject het benodigde aantal punten en de bouwer kan zelf een keuze maken uit diverse opties om die te behalen. Zie info bij gemeente Den Haag met links naar uitleg van het puntensysteem.

De vereniging Haagse Vogelbescherming is nauw betrokken bij de uitvoering van een en ander. Stadsvogeladviseur Martin van de Reep van de vereniging zorgt ervoor dat op geschikte locaties in ieder geval voor gierzwaluwneststenen wordt gezorgd en dat die voorzieningen op de juiste wijze worden uitgevoerd. In 2019 is het puntensysteem voor het eerst toegepast bij grote projecten in de binnenstad. Hij adviseerde ook bij het opgestelde SMP (Soortenmanagementplan)  dat echter al enige tijd op goedkeuring door de regionale omgevingsdienst wacht. Doel daarvan is ook dat zo veel mogelijk gebouwen standaard worden voorzien van gebouwbewonende soorten. Van de Reep vindt dat dat "beter werkt dan mitigerende voorzieningen aanbrengen".

 

 

Hitteslachtoffers in nestkasten Oisterwijk

 

8 maart

De kolonie met 16 nestkasten achter galmgaten aan de noordwestzijde van de Joanneskerk in Oisterwijk (1e broedgeval in 2005) wordt streng bewaakt met 16 camera's. De opnames worden bewaard en vrijwilligers van de gierzwaluwwerkgroep IVN-Oisterwijk en Vogelwerkgroep Midden-Brabant maken jaarlijks een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen. Evenals in 2018 waren alle 16 kasten bezet met nu ook 16 broedgevallen (15 in 2018) maar daar slaagden er maar 10 van. Rond 24 juni was het "niet om aan te zien".

Maar liefst 16 jonge vogels zag men wegkwijnen tijdens de hittegolf.

Vier vervolglegsels mislukten ook.

Van 53 gelegde eitjes en 42 uitgekomen jongen resulteerden slechts 29 uitgevlogen jongen (69%). Het verlies was groter dan in 2013 toen er naast hittegolven ook nog ellende was door een extreem koude meimaand. Toen waren er 13 eitjes, 11 uitgekomen jongen en 9 uitvliegers( 82%).  Sinds 2005 zijn er nu totaal 251 jongen uitgevlogen van 107 geslaagde broedgevallen, dus 2,3 per geslaagd broedgeval (en 2,1 over alle 121 broedgevallen).

 

Aan de zuidwestzijde hangen sinds 2015 acht nestkasten maar die worden niet door camera's bewaakt. In 2017 werd er voor het eerste met succes gebroed en in 2019 waren er broedgevallen in zes kasten waar 16 eitjes werden gelegd. Er kwamen 13 jongen uit die allen uitvlogen. Hier dus geen opmerkelijke sterfte.

 

- Details in jaarverslag Oisterwijk - 2019

- Jaarverslag Oisterwijk - 2018

- Meer over hittegolven en opvang 2019

- Hitterampjaar 2013

- Website  Gierzwaluwwerkgroep IVN - Oisterwijk

 

 

Cursus gierzwaluw en huismus

De cursus is afgelast, nieuwe datum nog niet bekend.

 

27 februari

In het kader van klimaatneutraal en "Van gas los" in 2050 moeten in 2030 al 1,5 miljoen huizen van het gas af (PS, gaan we niet halen) en worden 100.000 (oude) huizen gesloopt. Per jaar moeten 100.000 woningen worden gerenoveerd. Dat zijn juist de huizen waar relatief veel gierzwaluwen en huismussen broeden. Ecologen, uitvoerders en vergunningverleners zullen het druk krijgen met de begeleiding van behoud en verlies van de beschermde nesten.

Op 9 april geeft Sovon in Nijmegen weer een dagcursus over de omgang met gierzwaluw en huismus bij ruimtelijke ontwikkeling. Hoe functioneert de wet- en regelgeving, hoe maak je goede plannen voor compensatie van nestplaatsverlies bij renoveren en slopen.

 

Meer info en opgave voor deelname, Ä 429,- ex. btw

Aan de slag op Bouw Natuurinclusief.nl

Zie ook de Checklist Groen Bouwen van VBN

 

 

Eerste webcampaartje eindelijk compleet

 

23 februari

In Givatayim, IsraŽl , biedt Amnonn Hahn al vele jaren onderdak aan gierzwaluwen. De middelste van drie nestkasten, 19M is al sinds 2008 bezet. Dit jaar arriveerde de eerste vogel al op 3 februari. Maar die moest maar liefst drie weken, tot vandaag, wachten op de partner. Vaak gaat de eerst aankomende na een weekje wel op zoek naar een nieuw maatje. Misschien heeft hij/zij het wel geprobeerd maar is het niet gelukt, of is dit een nieuwe ? Ze zitten nu te knuffelen voor de webcam: Givatayim, IsraŽl .

Op 28 februari raakte de linker kast 19L, bezet. Bekijk filmpje van de bezetting met gecombineerde beelden van drie camera's.

Live beelden, ook van 24 andere webcams gierzwaluw, nr. 9 op de webcampagina.

 

 

Gierzwaluw razend populair in UK

 

22 februari 2020

De gierzwaluw is bovenmatig populair in de UK, gezien de kaart met maar liefst 90 lokale groepen die werken aan aandacht en bescherming. Hier staan ze op Google Maps met info over de activiteiten. Ondanks al die aandacht lijkt de vogel er niet best voor te staan. Uit tellingen van rondvliegende vogels blijkt een afname van rond de 60% sinds 1995.

 

Voor Nederland staat bij gierzwaluwvereniging GBN een lijst met 22 lokale contactpersonen die u kunnen helpen bij lokaal beschermingswerk van de gierzwaluw, zie contactpersonen GBN.

 

 

 

Noord-Brabant subsidieert stadsvogels

 

15 februari 2020

Nog tot en met 3 maart kan bij de provincie Noord-Brabant subsidie aangevraagd worden in het kader van de regeling "Natuur, biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten". Dit jaar wordt speciaal aandacht gegeven aan stadsvogels. Voor bijvoorbeeld een nestkastproject gierzwaluw maakt u dus goede kans. Meer bij provincie Noord-Brabant.

 

 

Bouwers tevreden over gedragscode NOM-keur

 

12 januari 2020

Bij bouw of verbouw van een woning volgens NOM met keurmerk (Nul Op de Meter, aardgasvrij)  moet de  "gedragscode natuurinclusief renoveren" worden toegepast. Volgens de voorschriften moeten per woning o.a. drie kunstnesten voor gierzwaluwen worden aangebracht. Ook voor vleermuizen en huismussen moeten standaard voorzieningen worden getroffen, ongeacht of de soorten aanwezig zijn. De code vervangt deels de voorschriften voor een ontheffing Wnb en is vooral bedoeld om het (industriŽle) bouwproces voor energieneutrale woningrenovatie te stroomlijnen en vertragingen te voorkomen door aanwezigheid van beschermde soorten.

 

Branchevereniging voor NOM-bouwers Stroomversnelling (in 2009 gestart als project "Energiesprong" en inmiddels "Brede Stroomversnelling" gedoopt) plaatste op haar kennisportaal Energielinq een bespreking van de eerste evaluatie van de gedragscode en meldt dat de bouwers tevreden zijn: "Het voortraject wordt eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder en de positieve ervaringen hebben de overhand. De gedragscode staat voor twee principes: de beschermde natuurwaarden moeten behartigd worden, maar er dient ook versnelling in de verduurzaming van de gebouwde omgeving te komen. De gedragscode biedt een werkwijze waarin beide belangen verenigd worden. We zien nog steeds een wrijving tussen ecologische belangen en bouwbelangen: die strijd is nog niet gestreden. Maar tegelijk zien we zowel bij bouwers als bij soortenbeschermers draagvlak om samen aan oplossingen te werken,Ē aldus Brede Stroomversnelling.

(De evaluatie zelf heb ik nog niet te pakken gekregen).

 

De eerste vijf NOM-keur projecten (vlgs. experimenteerregeling) werden in 2016/2017 gerealiseerd. Daarbij ontstonden diverse problemen o.a. met gierzwaluwbroedplaatsen (werkzaamheden in broedseizoen, dode jongen op straat na dichtpurren in Oud-Vossenmeer, zie bericht over start Stroomversnelling, 2015 ). Ook naar aanleiding van andere bezwaren is de gedragscode aangepast en begin 2018 in de huidige vorm van kracht geworden.

 

Belangenorganisaties voor huismus (Stichting Witte Mus) en vleermuis (Sevon) dienden zienswijzen in die echter niet of onvoldoende werden gehonoreerd. Beroep daartegen werd door de rechter afgewezen en nu wachten deze organisaties al geruime tijd op behandeling in hoger beroep bij de Raad van State. Gierzwaluwbescherming Nederland (GBN) zit nog wel aan tafel van het Kennisplatform natuurinclusief renoveren.

 

De gedragscode voorziet ook in monitoring van de aangebrachte kunstnesten en verblijfplaatsen op grond van een steekproef, met nulmeting in het jaar voor de renovatie en controle in 1e, 3e en 5e jaar na het renovatiejaar.

De resultaten van nulmetingen in 2018 van vijf projecten zijn inmiddels bekend: Emmen (181 woningen, geen gierzwaluw aanwezig), Groningen (2014 woningen, acht gierzwaluwnesten), Nijmegen (210 woningen, 4 nesten), Oostvoorne (181 woningen, 22 nesten) en Utrecht (110 woningen geen nesten). Er zijn nog steeds geen soortenmonitoringsresultaten beschikbaar. In 2018  zijn zeven NOM-keur projecten gerealiseerd. Van een deel daarvan (de steekproef) zou dus de monitoring over 2019 binnenkort beschikbaar kunnen komen.

 

Er zijn inmiddels bijna 6.000 woningen naar NOM gerenoveerd, waarvan 1.667 in 24 NOM-keur projecten. Er zijn ruim 4.000 nieuwbouwwoningen volgens NOM opgeleverd. Er is dus grote achterstand op het beoogde bouwtempo naar totaal 110.000 NOM-woningen in 2020. Minder ingrijpend en goedkoper renoveren (in meer stappen naar energieneutraal) komt in zwang. Het kabinet streeft in het kader van de klimaatwet om het renovatietempo op te voeren naar 200.000 woningen per jaar. Jaarlijks worden ca. 10.000 woningen gesloopt. In 2019 werden 26.000 huizen van het gas losgekoppeld. Het aandeel NOM is en blijft waarschijnlijk klein.

 

- Evaluatie gedragscode, jan 2020; bespreking bij Energielinq

- Minder NOM ? Groninger corporatie stopt ermee

- Gerealiseerde NOM-keur projecten (24) en nulmetingen (5) in 2018

  (klik onderaan op +projecten voor projectenlijst en +monitoring voor verslag nulmetingen)

- Gedragscode-NOM-keur-natuurinclusief-renoveren-V8.pdf

- Beroep RvS van Sevon (vleermuisonderzoek) tegen NOM-gedragscode

- Hoger beroep van Stichting Witte Mus

- Website NOM-keur

- Website Stroomversnelling

- Dode gierzwaluwen op straat bij NOM-renovatie 2015 Oud- Vossemeer

- Problemen bij experimenteerregeling 2015

- Meer over klimaatneutraal, NOM en gierzwaluwen

 

 

GBN mobiliseert achterban in werkgroepen

1 januari 2020

In opdracht van de laatste ledenvergadering van vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland (GBN) is het nieuwe bestuur gestart met de organisatie van landelijke werkgroepen waarin per thema de kennis en kunde van de achterban gebundeld, vermeerderd en voor derden beschikbaar wordt gesteld. Iedereen, ook niet-leden, kan zich aanmelden voor werkgroepen of voorstellen indienen voor een werkgroep die nog niet in de pen zit. Het bestuur faciliteert o.a. met financiŽle middelen. Maak een keus uit b.v. een van onderstaande thema's.

 

- Camera-onderzoek: uitbreiding onderzoek naar broedbiologie in nestkasten

- Kennisbundeling en presentatie aan b.v. lokale vogelwerkgroepen en adviesbureaux

- Wet- en regelgeving: Kennisdocument, SMP, Wnb, Omgevingswet, natuurinclusief, etc.

- Tentoonstellingsmateriaal en folders/brochures: ontwikkeling, productie, distributie

- Nieuwsbrieven en gierzwaluwbulletin: coŲrdinatie en ondersteuning van de redacties

- Website: up-dates, nieuws, ontwikkeling databank

- Regio's: ondersteuning van lokale contactpersonen en probleemoplossing

 

Mail je belangstelling, suggesties, vragen aan voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl

 

 

Zesde gierzwaluwconferentie in Spanje

In verband met de coronacrisis is de conferentie verplaatst naar mei 2021, zie http://www.swiftsegovia2020.com/ .

 

De conferentie zou worden gehouden van 20 t/m 22 mei 2020 in Segovia, midden-Spanje. Het is de twee-jaarlijkse en inmiddels zesde wereldconferentie gierzwaluw.

Segovia is een schitterend Middeleeuws stadje met o.a. vele tientallen paartjes gierzwaluw in het Romeinse aquaduct. Zie filmpje van 7 minuten: Youtube over gierzwaluwen in Segovia.

Conferentiewebsite: Swifts Segovia 2020

 

1e in Berlijn, 2010

- Verslag (E.) door U. Tigges

- Verslag door Evert Pellenkoft, GBN-bulletin 2010-1 p.4-6

 

2e in Berlijn, 2012

- Verslag in GBN-bulletin 2012-1 p. 4-6

 

3e in Cambridge, 2014

- Samenvattingen van de lezingen op Google Docs.

 

4e in Polen, 2016

- Verslag van NL-bezoeker Jochem Kuhnen met veel foto's

- Samenvattingen (E) van de papers door Ulrich Tigges en Marko Tucakov

 

5e in IsraŽl, 2018

- Verslag GBN-bulletin 2018-1 p.11 

- Weblinks naar papers / powerpoints

Filmpjes om de winter door te komen

 

30.000 schoorsteengierzwaluwen

In Portland, Oregon komen in de schemering de schoorsteengierzwaluwen (Vaux's swift) als spreeuwenzwermen aangevlogen voor overnachting in de schoorsteen van een basisschool. Ze broeden in Noord- en Midden Amerika.

 

Gierzwaluwen van Beijing

De ondersoort Apus pekinensis van onze apus broedt al meer dan 600 jaar in de stad maar er zijn er nog maar 3.000 van de 50.000 over. Prachtige beelden over voorkomen, migratie en bescherming. 7 minuten, zet hem op volledig scherm ! Beijing Swifts .

 

 

Filmpjes uit kunstnesten

Andere filmpjes

 

Jaap Langenbach

jaaplangenbach@ziggo.nl

Kemperstraat 8

3601 WK Maarssen

06 -3849 7474

https://twitter.com/ApusNL

 

  Begin pagina