Welkom op website van Jaap Kooman MBA.

Ik ben een ondernemende verander- en ontwikkelmanager die sterke verbondenheid heeft met de organisatie van project- en programmamanagement, ingenieursdiensten en beheer in de openbare ruimte. Ik typeer mijzelf als een ontwikkelaar, innovator en visionair.

Met een stimulerende en motiverende manier van leidinggeven richt ik me op resultaten, ontwikkeling en samenwerking. Ik ben in staat doelen te realiseren voor de organisatie, de afdeling, het team en mijzelf. De organisatie en afdeling te ontwikkelen naar de gewenste cultuur en Operational Excellence, een balans tussen optimale bezetting en kostenbeheersing. Maar bovenal ben ik een aanjager en inspirator als het gaat om samenwerking, een verbinder met een drang naar innovatie en oog voor de ontwikkeling van medewerkers, het team, de organisatie en de keten.


Elovator Pitch Loopbaan

Ik ben in 1982 mijn loopbaan begonnen aan de Technische Universiteit Delft (TUDelft) als beheerder van een Windtunnel bij Lucht- en Ruimtevaarttechnologie. Mijn eerste managementfunctie was in 1987 na overgang naar Technische Natuurkunde. In 1996 heb ik mijn activiteiten voor de sport en het organiseren van internationale IT-evenementen ondergebracht in mijn eigen bedrijf, Global Solutions Consultancy (GSC). Dat deed ik parttime naast mijn werk bij de TUDelft. Na mijn International Executive-MBA opleiding bij TSM, heb ik me meer en meer gericht op project- en programmamanagement, verandermanagement en bedrijfsvoering. In 2002 heb ik als plv. directeur bij Technische Natuurwetenschappen aanzet gegeven voor een reorganisatie. In 2004 heb ik ervoor gekozen, na 22 jaar TUDelft, om als zelfstandig (interim) manager binnen GSC verder te gaan. In 2008 ben ik in fulltime in dienst gegaan als afdelingshoofd Stadsontwikkeling bij gemeente Maassluis. In 2012 heb ik als gevolg van de financiele crisis bij de lagere overheden weer gekozen voor mijn werk als (interim) manager voor GSC. Dit keer als programmamamaner en strategisch adviseur binnen verschillende ingenieursbureaus van Vlaardingen en Rotterdam. In 2013, na eerst kwartiermaker te zijn geweest, ben ik als programmamanager GSC voor het Netwerk Regionale Samenwerking Projectmanagement en Ingenieursdienst gaan werken. Eerst voor de gemeente Delft, nu voor de gemeente Rotterdam.

Hoe zie ik mijzelf

Ik zie mijzelf nu, met bijna 30 jaar managementervaring, als een energieke en gedreven manager die met volle overtuiging, flair en charisma voor zijn verantwoordelijkheden staat. Verantwoordelijkheden in een beleidsontwikkeling, waarin de nadruk ligt op het conceptueel vermogen en denkkracht. Maar ook verantwoordelijkheden in de uitvoering waar de inzet en productie van ingenieursdiensten en projectmanagement centraal staan en het aan komt op innovatief en resultaatgerichtheid denken, besluitvaardigheid en doorzettingsvermogen. Beide ervaringen gebruik ik bij verantwoordelijkheden in programmamering, waarbij ik als opdrachtgever leiding geef aan het implementeren van de gewenste beleidsveranderingen. Tenslotte als strategisch adviseur en programmamanager binnen samenwerkingsvormen en kennisnetwerken waar ik een balans aanbreng tussen inhoud, realtie en proces.


Programmamanager
Rondom GWW Global Solutions Consultancy
2016-heden..
In opdracht van de MKB-bedrijven uit de GWW-sector binnen stichting Rondom GWW het doorontwikkelen van het MKB-convenant met Stadsbeheer en Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Van daaruit kwartiermaker voor de kringen in het gehele land voor uitrol van MKB-Convenant (Dordrecht, Nijmegen, etc.). Stichting door ontwikkelen naar een landelijke organisatie. Organiseren van gezamenlijke stand marktpartijen en overheid op beurs InfraTech.


Programmamanager
Regionale Samenwerking Global Solutions Consultancy
Programmamanager
Regionale Samenwerking Global Solutions Consultancy
2014-2016..
In opdracht van de lagere overheden in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag het doorontwikkelen van het Netwerk RSPI. Dit heb ik uitgewerkt langs vier ontwikkelsporen (Organisatie, Kennis, Vorm en Samenwerken). Organiseren van Netwerkbijeenkomsten, ontwikkelen van een Netwerk Kennisboom, een gezamenlkijke Kennisagenda samengesteld en als programmamanager verantwoordelijk voor de acht speerpuntprogramma's: Duurzaamheid, Halftime, Contractmanagement, het Gemaal van de Toekomst, Kabels & Leidingen, Prestatiemeten, Assetmanagement en Projectmanagement. Communicatie met Yammer!, digitale nieuwbrief en website.

2013-2014
In opdracht van de Gemeente Delft verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het samenwerkingsprogramma RSPI, de daarin gestelde doelen en het uitvoeren van de gezamenlijke kennisagenda. Als secretaris voer ik een programma uit om inzicht te krijgen in alle kennis van de deelnemers. Als programmamanager zet ik mij in als trekker van een aantal inhoudelijke programma's rond o.a. Duurzaamheid, Halftime, Contractmanagement, het Gemaal van de Toekomst en Past Performance.

Kwartiermaker
Gemeente Rotterdam Global Solutions Consultancy
Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Gemeente Maassluis
2012-2013
In opdracht van de directie van het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam gestart met de ontwikkeling van het Netwerk Regionale Samenwerking op het gebied van Projectmanagement en Ingenieursdiensten (RSPI) binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een proces waar 22 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie ZH werken aan een gezamelijk doel om vertrouwen te ontwikkelen dat moet leiden tot inzet van gezamelijke kennis en capaciteit. Zie 'Programmadocument'.
2008-2012
In dienst van de gemeente Maassluis gewerkt als afdelingshoofd Stadsontwikkeling. Dagelijks verantwoordelijk voor twee afdelingen, het ontwikkelingsbedrijf OBM en het ingenieursbureau IM. Integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en organisatie van de gehele cluster (inclusief de beleidsafdeling ROVM in totaal 65 medewerkers). Mijn belangrijkste taak was de integratie van het projectmanagementbureau en ingenieursbureau. Met een omvang van ca. 40 medewekers moesten deze afdelingen zich ontwikkelen naar een betrouwbare adviseur voor de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers. Mijn eerste aanpak was het professionaliseren van de projectorganisatie met oa. het invoeren van de 'Maassluise manier van Projectmatig Werken' en de realisatiegraad van projecten vergroten.

Interim Manager
Global Solutions Consultancy
Plv. Directeur
Delft University of Technology 
2004-2008
Interim manager bij verschillende organisaties, met opdrachten op gebied van bedrijfsvoering (INK: optimaal richten, inrichten en verrichten), het gat tussen strategisch en operationeel niveau verkleinen door invoering van managementinformatie (in projectenomgevingen). Invoeren Prestatiemanagement, strategie meetbaar maken en vertalen naar het hier en nu (portfoiliomanagement met prioritering en capaciteitsplanning). Verder veranderingsprocessen begeleiden op gebied van Projectmanagement, Organisatieontwikkeling en Cultuur.

2001-2004
Als plv Directeur van Technische Natuurwetenschappen was ik verantwoordelijk voor de gehele ondersteuning (150 medewerkers; teams Research, Wtb, Et, IcT en FM). Naast de strategische en tactische aansturing was ik verantwoordelijk voor het doorvoeren van een cultuurveranderering  en ontwikkeling van medewerkers. Verdieping in het vak (inhoud), beter cummuniceren (relatie) en toewerken naar medewerkers met een eigen mening die zich durven te uiten, begrijpen waar het om draait en flexibel kunnen handelen (proces).
In 2002 heb ik de aanzet gegeven tot een reorganisatie. Dit was een uitwerking van mijn scriptie aan de TSM International Excecutive MBA opleiding. Zie 'Scriptie TSM'.

Site Map | Privacy Policy | Contact Me | ©2012, 2013, 2014, 2015 Global Solutions Consultancy