Wat brengt ons de avond van dinsdag 18 december

 

Op deze avond wordt, zoals in alle voorgaande jaren, de uitslag van de huiskeuring gepresenteerd.

Ook dit jaar heeft keurmeester Bram Rozier de keuring verzorgd en zal hij tijdens de presentatie zijn op- en aanmerkingen laten horen.

Voor de verloting zijn, ook dit jaar, weer andere prijzen te winnen. Inbreng van prijzen door leden voor de verloting zijn van harte welkom.

Redactie