Wat brengt ons de avond van dinsdag 16 januari

Voor de 1e avond in het nieuwe jaar is voor deze avond uitgenodigd de bij ons wel bekende spreker, de heer:

Willem Postma

uitgenodigd. In het verleden heeft hij al eens zijn lezing Aquariumwereld deel 1 gepresenteerd en voor deze avond is:

Aquariumwereld deel 2

door mij gevraagd om deze te presenteren.

Deze lezing lijkt op zijn voorganger (aquariumwereld deel1) genoeg om de titel: Aquariumwereld deel 2 te gebruiken. n.l. De opbouw is gelijk aan zijn voorganger. Veel dia materiaal, 230 dia’s Gevarieerd als een tentoonstelling bezoek. Met veel interessante informatie. Toch is het zeker niet zo, dat als u deel 1 heeft gezien, dat deel 2 dan alreeds bekend is.

Integendeel, de variatie is zo groot dat zelfs deel 2 eerder gezien, geen probleem oplevert voor een bezoek aan deel1. Er is een onderdeel wat het kweken van eigen planten behandeld. De soorten die worden behandeld zijn veel gebruikte aquariumplanten die in veel aquariums voor kwamen en komen. Soorten zoals b.v. Baclaya longifolia Aponogeton ulvaceus Anubias Lobelia, s etc. Kijkend in de aquariums op een tentoonstelling zult u vele vissen zien, die zeldzaam of niet vaak gehouden worden. We gaan een hele groep bekijken. Zoals goerami, s Barbelen dwerg-cichliden midden Amerikaanse cichliden slijkspringers pantsermeervallen piranha’s schijfzalmen slangen kop vissen en meerdere. Te veel om te vermelden.

U begrijpt dat de nadruk in deze lezing meer kijken dan luisteren is. Het fraaie paludarium komt nog eens langs met daarin zeer fraaie boomkikkers. Hyla kikkers, Litoria,s en Dendrobates soorten zoals Azureus leucomelas en vele anderen komen ruim aanbod, zoals ook hagedissen. Ook uit Rusland. Zelfs de kaaiman laat zich zien. Mooie opnames van killi-vissen Zoals de soorten van west Afrika komen aanbod. Geweldig zoals deze dieren zich lieten fotograferen. Op deze tentoonstelling een schitterend mooie inzending van Australische regenboogvissen. De mooie soorten van het geslacht Melanotaeniidae en andere fraaie soorten komen langs. Het kweekverslag is na al deze mooie nieuwe dieren (in onze hobby) een oude bekende. Of beter de oudst bekende, Macropodus opercularis. Een vis die reeds omstreeks 1860 als eerste tropische aquarium vis te koop werd aangeboden bij de firma Casius Delft. Een geweldige fraaie vis, maar een dier die een gebruiksaanwijzing nodig heeft. Jammer, deze wordt nooit meegeleverd, dus Willem moest zelf maar bekijken hoe dit werkte. Via via collega’s kennissen etc. kwam toch het ogenblik, dat deze moeilijke soort vis, zich ging voortplanten. Dit is geweldig om te zien, en graag nodig ik u uit om dit komen zien.

Waar? Op de contactavond.

Graag tot ziens, Willem L Postma.

Redactie