Diagnostische handanalyse®

'De handen, waarvan de vorm en de functie zo innig zijn verweven met de psyche, kunnen op sprekende en verstaanbare wijze uiting geven aan de psychologische eigenheid, dat wil zeggen, het menselijk karakter.'
Dr. Carl Jung

Dit is een link naar een overzichtsblad over handanalyse (pdf).Diagnostische handanalyse gaat over de mens en zijn weg door het leven. Het is een wetenschap waarbij bewustwording het voornaamste doel is. Doordat inzicht wordt verkregen is het mogelijk anders te reageren op gebeurtenissen en kom je dichter bij wie je werkelijk bent.
Inzicht is nodig om te kunnen groeien. Wat we dus doen door middel van handanalyse is iemands groei en ontwikkeling een handje helpen. Daarnaast is zo'n analyse een goede basis om gericht therapie te kunnen geven of iemand te coachen.

Een systeem van kennis dat licht uitstraalt.

Voorspellend of niet?
De lijnen en de tekens in de hand kunnen informatie geven over vroegere gedragspatronen en voornemen voor de toekomst. Van hieruit kan men tendensen voor de toekomst bepalen.
Echter het IK van de mens kan deze tendensen positief of negatief beïnvloeden.

Alles draait om: Mens 'Ken U Zelve'.

Toepassingen

  • Inzicht in de persoonlijkheid en de innnerlijke mens;
  • Spirituele ontwikkeling;
  • Tendensen en toekomstig potentieel;
  • Ontwikkeling van kinderen;
  • Gezins- en relatiebegeleiding;
  • Levensvragen;
  • Beroepskeuze.
  • Diagnostische handanalyse® voor psychologische mensbegeleiding en zelfinzicht is gebaseerd op het oud Indiase systeem Hasta Samudrika Shastra en is verrijkt met oude en nieuwe filosofieën en moderne inzichten op psychologisch, neurologisch en therapeutisch gebied, alsmede transpersoonlijke psychologie.
    Deze methode van systematische, evolutionaire en wetenschappelijke handanalyse wordt onderwezen op Academie Antropodynamica door Edo Sprong.