Tolstoj's Archief:
Dit is de webstek van Harmen Talstra


Informatie over promotie:
01) Proefschrift 'Large-scale turbulence structures in shallow separating flows' (21-04-2011)
02) Stellingen behorend bij het proefschrift' (21-04-2011)
03) Kaft proefschrift (14-05-2011)
04) Routebeschrijving en parkeer-info t.b.v. promotie


Beschikbare teksten (totaal 208):
A) Boeken (4)
B) Workshops, lezingen en bijbelstudies (19)
C) Interviews voor IFES-Nederland 1996-2001 (25)
D) Overige artikelen voor IFES-Nederland 1996-2005 (21)
E) Theologische boekbesprekingen in de Areopagus 1998-2002 (24)
F) Overige artikelen in de Areopagus 1996-2003 (24)
G) Zin en Onzin des Levens, Diepe Gedachten en Studentenrotzooi (19)
H) Bloemlezing Abactiale Post 1999-2000 (53)
I) Publicaties in De Harpoen 1992-1995 (8)
J) Sterrenkunde voor Dummies (2)
K) Vloeistofmechanica voor Dummies (9)


A Boeken
01) Jambulani Africa! - De wereldkerk door Nederlandse studentenogen (Utrecht, 2005)
02) Veertig Roem - Een kleine geschiedenis van C.S.R. (Delft, 2001)
03) Vijfenveertig Toeren - Een kleine geschiedenis van C.S.R. (Delft, 2006)
04) (Fragment) Dagelijks Leven met God: lees- en werkboek voor christelijke spiritualiteit (Zoetermeer, 2005)

B Workshops, lezingen en bijbelstudies
01) Alphacursuslezing avond 04: Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
02) Alphacursuslezing avond 10: Hoe kan ik het kwade weerstaan?
03) Alphacursuslezing avond 11: Hoe leidt God ons?
04) Alphacursuslezing avond 12: Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
05) Alphacursuslezing avond 15: Wat doe ik met de rest van mijn leven?
06) Workshop Bible Exposition ALW 2004 Handout
07) Workshop Bible Exposition KIK 2003 Handout
08) Workshop Bible Exposition KIK 2004 Handout
09) Workshop Bible Exposition KIK 2004 I Johannes 1
10) Workshop Bible Exposition KIK 2004 Johannes 10
11) Workshop Bible Exposition TOKO 2002 Handout Andrew Page
12) Bijbelstudie I Koningen 19:1-18
13) Bijbelstudie Deuteronomium 26 en Mattheüs 5
14) Bijbelstudie Galaten 5:1-26
15) Bijbelstudie Lucas 7:18-35
16) Lezing Ichthus-Nijmegen 2004 Christen-zijn en studentikositeit (2004)
17) Vertaalde lezing Alfredo Abreu (TOKO Afschaffenburg 2000)
18) Vorming binnen IFES-Nederland: een overzicht (2000)
19) Basisdocument Spiritualiteit voor studenten (2004)

C Interviews voor IFES-Nederland
01) Interview ds. Hans Schouten - 'Niet zeuren, God heeft je lief!' (2005)
02) Interview Arine van Wijngaarden - 'Gods activiteit in mensen zichtbaar maken' (1996)
03) Interview Stefan Paas - 'Methoden in de theologie niet verabsoluteren' (1996)
04) Interview Alie van Dalen - 'Ik heb genoten!' (1996)
05) Interview Johan Blaauwendraad - 'Het is goed om de dingen te doen "Coram Deo"' (1997)
06) Interview Lindsay Brown - 'Evangeliseren is vragen stellen' (1997)
07) Interview Froukje de Hoop - 'Gemeenschap is Gods grote gave' (1997)
08) Interview Klaas Huizinga - 'Geloof is geen taboe hier' (1997)
09) Interview Mathijs van Ledden - 'RESET: Eendracht maakt missie' (1998)
10) Interview Pim Kalkman - 'De essentie is: je leven delen' (1998)
11) Interview Sjoerd-Jan Ribberink - 'Mag het ietsje meer zijn?' (1998)
12) Interview Diederick Eikelboom - 'Meer oog voor echtheid' (1998)
13) Interview Govert Buijs - 'Te academisch? NOT' (1998)
14) Interview Petra Geertse - 'In de zending is iedere werker er één' (1998)
15) Interview Andrea van de Wiel- 'Je kunt niet anders dan God de eer geven' (1998)
16) Interview Jorris Hoste - 'God kun je altijd en overal dienen' (1999)
17) Interview Leo van Doesburg - 'Gevraagd: arbeiders voor GROTE oogst' (1999)
18) Interview Judith Rook - 'Wij hebben maar één waarheid in pacht: Jezus' (1999)
19) Interview Cees Griffioen- 'Leef uitnodigend en vraagoproepend' (1999)
20) Interview Mireille Dorrepaal- 'Ik heb geen signaal van boven gehad' (1999)
21) Interview Timon Ramaker - 'Kritisch in werk en leven' (2000)
22) Interview Froukelien van der Mooren - 'Een studentenvereniging is géén gemeente' (2000)
23) Interview Wim Verburg - 'God is echt machtig' (2000)
24) Interview Jos de Visser en Annemarie Vogel - 'Zaaien tijdens je vakantie' (2000)
25) Interview Andries Hettema - 'Een roeping is een uitnodiging van God' (2001)

D Overige artikelen voor IFES-Nederland
01) Feest in de IFES-Kelder! (1996)
02) Aankondiging Winteracademie (1996)
03) Aankondiging Happietaria (1997)
04) Meerjarenbeleidplan IFES (1998)
05) Sfeerverslag TOKO "Koninklijk Bezoek" (1998)
06) De Stichting Vrienden IFES-Derde Wereld (1998)
07) Sfeerverslag BesturenUitwisselingsDagen (BUD, 1999)
08) "Mission Impossible" (1999)
09) Aanbieding: "Bidden, nu nog noodzakelijker!" (1999)
10) Vooruitblik KIK "Goudzoekers" (1999)
11) IFES landt bij nieuwe leden (2000)
12) Bijbelstudievierdaagse: vier dagen afzien! (2000)
13) Sfeerverslag Internationale TOKO in Aschaffenburg (2000)
14) Stoomcursus IFES voor Feuten & Knorren (2000)
15) Inspraak op de ALV (2000)
16) Sfeerverslag Retraite "Zie, hier ben ik" (2000)
17) Verandere levens voor Roemenië (2001)
18) Lindsay Brown op de TOKO: "Een onvanzelfsprekend Evangelie" (2001)
19) Evangelisatie in studentensteden: wat gebeurt er allemaal? (2001)
20) De Alphacursus: iets voor studenten? (2001)
21) Boekbespreking "De Reis: Spirituele routekaart voor pelgrims van nu" (2002)

E Theologische boekbesprekingen in de Areopagus (n.a.v. boeken C. van der Kooi)
01) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering november 1998
02) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering december 1998
03) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering januari 1999
04) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering februari 1999
05) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering maart 1999
06) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering april 1999
07) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering mei 1999
08) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering september 1999
09) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering oktober 1999
10) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering november 1999
11) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering december 1999
12) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering januari 2000
13) Serie Christelijk geloof & New Age: Aflevering februari 2000
14) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering november 2000
15) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering december 2000
16) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering januari 2001
17) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering februari 2001
18) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering maart 2001
19) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering april 2001
20) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering mei 2001
21) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering oktober 2001
22) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering november 2001
23) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering december 2001
24) Serie Achtergronden van de Christologie: Aflevering januari 2002

F Overige artikelen in de Areopagus
01) Een Tic van de KIK (1996)
02) Interview Johan Blaauwendraad, rector TU-Delft (1997)
03) Sfeerverslag Lustrum-Dies "Elementair" (1997)
04) Een Grootsch Bacchanaal (1997)
05) Interview Lindsay Brown, Internationale TOKo Marburg (1997)
06) Sfeerverslag Internationale TOKO in Marburg (1997)
07) Interview Froukje de Hoop IFES-Hongarije (1997)
08) Recht op Ritme! Tegen de 24-uurseconomie (1998)
09) Gemeenschapsleven op C.S.R.? (1998)
10) Citaten (1998)
11) Jaaropening C.S.R. (1998)
12) f.t. Abactiaaltjes (1999)
13) Abactiaaltje in het Latijn (1999)
14) Recept voor een smakelijk betongerecht (1999)
15) "Christelijke Studenten Rakkers???" (1999)
16) Oplossingen Abactiaal Mega-Millennium-Diescryptogram (2000)
17) Gebed bravo (2000)
18) Prijsvraag Lustrumboek (2001)
19) "Rare jongens, die christenen" (2002)
10) Boekbespreking: Het Gebed van Jabes (2002)
21) Werkelijk Brak: Dichtheidshydraulica in het Licht van de Bijbel (2002)
22) De Ichthus-Retraite in één zin... (2002)
23) Het Verhaal van Sociëteit Civitas Centrum (2003)
24) Afscheidsbrief C.S.R. van Harmen Talstra (2003)

G Zin en Onzin des Levens, Diepe Gedachten en Studentenrotzooi
01) Korte Verklaring van de Broederschap des Gemeenen Levens
02) De Delftsche Catechismus, of: Onderwijzing in de tradities der Civitas Studiosorum Reformatorum
03) De Liefde
04) Een man van de lach
05) Sharing Shalom: getuigenis TOKO 2005
06) Gedachten en losse flodders uit de middelbareschooltijd
07) Ichthianae cum Suibus: Brasbrief voetbaltrofee (16-02-2006)
08) Reglement voor debatwedstrijden op C.S.R. (2000)
09) Partijprogramma Leefbaar C.S.R. (2002)
11) Ode aan de Delftsche Week (2002)
12) Ontploffende walvissen zijn vet relaxed
13) UNESCO-Wereldjetsdag: Universeel Manifest tot Behoud van de Jetscultuur
14) "Blaten is brons, bidden is beton"
15) Sinterklaas, wie kent hem niet?
16) Frysk bloed, tsjoch op! Wol no ris brûze en siede
17) De wetenschap ontmaskerd
18) Wee U, Sola Fritura-dames! (2003)
19) "Why did the chicken cross the road?"
20) Klacht- en felicitatiebrief aan TNT-Post d.d. 9 november 2006

H Bloemlezing Abactiale Post 1999-2000
01) Constitutiebericht Bestuur Jochemsen
02) Felicitatie bestuurswissel CSFR-Rotterdam
03) Felicitatie bestuurswissel Ichthus-Maastricht
04) Felicitatie bestuurswissel Navigators-Utrecht
05) Felicitatie bestuurswissel Navigators-Leiden
06) Felicitatie bestuurswissel Ichthus-Utrecht
07) Felicitatie bestuurswissel CSFR-Leiden
08) Felicitatie bestuurswissel Alpha-Den Haag
09) Repliek aan VGSD inzake Felicitatie bestuurswissel
10) Brief aan René van Loon
11) Brief aan prof.dr.ir. Egbert Schuurman
12) Brief aan Pim Kalkman
13) Felicitatie bestuurswissel Ichthus-Amsterdam
14) Brief openingsfeest Navigators-Leiden
15) Felicitatie bestuurswissel SSR-NU
16) Felicitatie bestuurswissel Delftsch Studenten Corps
17) Felicitatie fractiewissel AAG
18) Felicitatie bestuurswissel KSV Sanctus Virgilius
19) Felicitatie bestuurswissel DSV Sint-Jansbrug
20) Felicitatie bestuurswissel Delftsche Studentenbond
21) Felicitatie bestuurswissel Gezelschap Tubalkaïn
22) Almanakbijdrage VCSA
23) Felicitatie bestuurswissel Navigators-Rotterdam
24) Felicitatie bestuurswissel CSFR-Rotterdam
25) Felicitatie bestuurswissel Studievereniging I.D.
26) Felicitatie bestuurswissel SG "William Froude"
27) Felicitatie bestuurswissel Ichthus-Rotterdam
28) Kerstkaartje Bestuur Jochemsen
29) Felicitatie bestuurswissel Ichthus-Utrecht
30) Brief aan prof.dr. J. Koerts
31) Almanakbijdrage Navigators-Maastricht
32) Brief aan Henk Binnendijk
33) Felicitatie Dies Natalis Gezelschap "Practische Studie"
34) Uitnodiging AAG-fractie voor C.S.R.-maaltijd
35) Almanakbijdrage CSV Alpha-Enschede
36) Brief aan dr. Else Kooi
37) Felicitatie Dies Natalis Navigators-Utrecht
38) Brief aan prof.dr.ir. Jan van Bemmel
39) Felicitatie IFES-staf opening nieuw IFES-kantoor
40) Felicitatie Dies Natalis Electrotechnische Vereeniging
41) Felicitatie Dies Natalis CSV Alpha-Enschede
42) Felicitatie bestuurswissel VGSD
43) Felicitatie bestuurswissel VCSA
44) Repliek aan CSFR-Delft over de "Schlager-Top-100-cd's"
45) Felicitatie Bestuurswissel CSFR-Utrecht
46) Repliek aan Eerstejaarsommissie SSR-NU inzake brasactie
47) Almanakbijdrage SSR-NU
48) Felicitatie Dies Natalis Ichthus-Leiden
49) Felicitatie Dies Natalis Ichthus-Maastricht
50) Brief aan KIK-commissie IFES-Nederland
51) Repliek aan VGSD inzake rekening Broedersportcommissie
52) Bedankbrief aan Familie Van Bemmel
53) Brief aan CSV Alpha-Enschede inzake vuurwerkramp

I Publicaties in De Harpoen, Sint-Ignatiusgymnasium, 1992-1995
01) De Ster van Bethlehem nader verklaard (1992)
02) Citaten van docenten (1992)
03) Una Settimenta Particolare: de grote reis naar Rome (1993)
04) In Memoriam Urbs Aeterna (vrij naar Hendrik Marsman, 1994)
05) Schindler's List, of: Insinuaties van een Hollywoodster (1994)
06) De Langste Dag: over champagnekurken en boomkabouters (1995)
07) De Vita Nova: Over Betonboeren en een IJzeren Gordijn (1995)
08) Tafereel van Eigentijdsche Milieudefensie: Persiflage op Justus van Effen (1995)

J Sterrenkunde voor Dummies
01) Download nu Tolstoj's Computerplanetarium
02) Plus de bijbehorende ster- en planeetdata!

K Vloeistofmechanica voor Dummies
01) Turbulentie voor Dummies
02) Driedimensionale turbulentie voor huis-, tuin- en keukentoepassingen
03) Een handige reken-tool voor al uw estuaria en riviermondingen
04) Rechthoekig estuarium volgens Hibma
05) Rechthoekig estuarium volgens Tolstoj
06) Rottumerplaat op zijn mooist
07) Mooi plaatje van de Waddenzee
08) Schaalsprong in ondiepe loslatingsstroming
09) Stroomlijnen in ondiepe loslatingsstroming