Start

Disclaimer


In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website; Branne.nl

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud; foto's video's teksten etc.


Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u thans bekijkt. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar van Branne.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar van Branne.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar van Branne.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content (foto's video's teksten etc.) of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Branne.nl

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content (foto's video's of teksten) of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient per email bericht aan ons te worden verzocht.


Indien u nog vragen  heeft kunt u contact met ons opnemen via brannes@me.com

Wij van Branne.nl behouden ons alle rechten voor.


Hans van den Bergh 2014 2015


Terug naar hoofdpagina