magrietlogo
facebook
home
Shiplist
Links
Shipping list

.Deze schepenlijst bevat circa 1000 schepen die tijdens wereld oorlog II dienst hebben gedaan als transportschepen

Download
Dodenlijst

Deze koopvaardijschepen onder de nationale driekleur gingen in de oorlogstijd september 1939, september 1945 verloren met medeneming van het genoemde aantal levens van opvarenden

Download