Bronbewerkingen

Uw opmerkingen / toevoegingen / vragen kunt u kwijt via:

Zonder toestemming van de auteur is het niet toegestaan

onderstaande bestanden in zijn geheel of in delen

analoog of digitaal te verspreiden.

Lopikerwaard

·         Gezinsklappers van dhr. de H. de Bruin

o   Benschop en Polsbroek 1642 - 1811, gewijzigd: juni 2018.

o   Lopikerkapel en Cabauw 1619 - 1811, gewijzigd: januari 2018.

o   Willige Langerak 1719 - 1811, juni 2013.

·        Index op begraven van Lopik

o   boek 101-groen: 1701-1724 en 1750-1811, boek 87-groen: 1725-1750

§ 1701-1811, gewijzigd: juni 2013.

 

Gemeente Rheden / Rozendaal

Van alle DTBL-registers van de dorpen in de gemeente Rheden tot 1811 heb ik "transcripties" gemaakt. Aangezien Rozendaal tot 1757 tot de Nederduits Gereformeerde gemeente Velp behoorde heb ik Rozendaal ook meegenomen in de transcripties.

De inschrijvingen van al deze DTBL-registers heb ik samengebracht in een zogenaamde geziensklapper

Hierin heb ik de inschrijvingen gegroepeerd naar gezin en zoveel mogelijk koppelingen gelegd tussen de gezinnen. Tevens is deze aangevuld met gegevens uit zogenaamde secundaire bronnen. De bijbehorende transcripties van deze bronnen staan ook op deze website.

Gezinsklapper Rheden en Rozendaal tot 1811, versie 4.3 - december 2017 

 

Eerste aanvulling op versie 4.3 - juni 2018 

Tweede aanvulling op versie 4.3 - november 2018 

Derde aanvulling op versie 4.3 - februari 2019 

Vierde aanvulling op versie 4.3 - mei 2019 

Vijfde aanvulling op versie 4.3 - september 2019 

 

Op de website van de gemeente Rheden stonden voorheen specifieke genealogische pagina's. Deze zijn echter al een aantal jaren verdwenen. Daarom heb ik, met toestemming van de gemeente Rheden, de informatie hier op de website geplaatst. De hieronder genoemde gezinsklapper is van 2004.

Gezinsklapper van de Gemeente Rheden 1811-ca.1850

 

Daarnaast zijn alle transcripties beschikbaar in pdf-bestanden. In onderstaande tabel ziet u de beschikbare gegevens met de bijbehorende links. Daaronder vindt u transcripties van andere documenten betreffende de gemeente Rheden. Hierbij is ook het toegangsnummer weergegeven in het Gelders Archief. 

 

Doopregisters

(Onder-) trouwregisters

Overlijdens-/begravenenregisters

 

Lidmatenregisters

Rozendaal

N.G.

1759-1811:

 

RBS 1389,

RBS 1390.

Gericht:

1796-1811:

 

RBS 1391,

RBS 1391.2,

RBS 1392.

Gericht:

1758-1783, 1806-1811:

 

RBS 1393,

RBS 1394.

 

N.G.

1741-1812:

 

RBS 1376,

RBS 1390.1.

 

Doopregisters

(Onder-) trouwregisters

Overlijdens-/begravenenregisters

 

Lidmatenregisters

Velp

(tot 1757 inclusief Rozendaal)

N.G.

1662-1671, 1675-1686,

1692-1811

 

RBS 1374,

RBS 1375,

RBS 1376,

RBS 1377,

RBS 1378,

RBS 1379.

N.G. en Gericht:

1796-1811

 

 

RBS 1380,

RBS 1381,

RBS 1382,

RBS 1384,

RBS 1385,

RBS 1386,

RBS 1387,

RBS 1388.

 

Gericht:

1787-1811:

 

 

RBS 1383.

N.G.:

1741-1811:

 

 

RBS 1376,

RBS 1381.1,

RBS 1382.3

 

Doopregisters

(Onder-) trouwregisters

Overlijdens-/begravenenregisters

 

Lidmatenregisters

Rheden

N.G.

1676-1771, 1772-1811:

 

RBS 1355

RBS 1356.1

RBS 1356.2

 

N.G. en Gericht:

1676-1811:

 

RBS 1357

De periode 1768-1771 is niet opgenomen in een RBS-register.

RBS 1358

RBS 1363

RBS 1364

 

N.G. en Gericht:

1774-1796:

 

RBS 1359

RBS 1360

RBS 1361

N.G.:

1746-1848:

 

RBS 1355

RBS 1358.1

 

 

Doopregisters

(Onder-) trouwregisters

Overlijdens-/begravenenregisters

N.G. en Gericht

 

  

 

 

Ellecom, Dieren en
Spankeren

1742-1811

 

RBS 1352,

RBS 1346,

RBS 1347,

RBS 1369,

RBS 1370.

Lidmatenregisters

Ellecom

 

 N.G.

1665-1811:

 

RBS 1365.2,

RBS 1365.1,

RBS 1349,

RBS 1350.

 

 

N.G. en Gericht

1666-1811:

 

RBS 1365.2,

RBS 1365.1,

RBS 1349,

RBS 1351,

RBS 1353,

RBS 1354.

 

 

N.G.

 

 

 

    

Ellecom en
Spankeren

1665-1772:

 

RBS 1365.2,

Website GA

 

Doopregisters

(Onder-) trouwregisters

Dieren

 

R.K.

1799-1811:

 

 RBS 1348

 

 

 

R.K.

1799-1811:

 

RBS 1348

 

 

Doopregisters

(Onder-) trouwregisters

Spankeren

 

N.G.

 

RBS 1365.2,

RBS 1365.1,

RBS 1366,

RBS 1367

 

 

N.G. en Gericht

 

RBS 1365.2,

RBS 1365.1,

RBS 1366,

RBS 1368,

RBS 1372,

RBS 1373.

 

 

 

 

 

 

N.G. = Nederduits Gereformeerd

R.K. = Rooms Katholiek

Allen versie juni 2013.

 

 

INFORMATIE TOT 1811

Archieftoegang Gelders Archief:

 

 

2500 Schoutambt Rheden

139 Registers van de liberale gift (1748, in 2 delen)

Schoutampt Rheden (Velp, Wort-Rheden, Rheden, De Steeg, Ellecom, Spankeren, Soeren en Dieren. Laatste versie mei 2019.

 

 0203 Veluwe en Veluwenzoom

Voogdijschappen, momberschapsverborgingen ed, 1687-1810 in het Schoutambt Rheden.

Bevat alle inschrijvingen van dit schoutambt in de volgende inventarisnummers: 492 tot met 510, 531, 545, 564, 582, 746, 747, 787 en 788. Laatste versie: december 2017

 

Protocollen van bezwaar, 1675-1811 van het Schoutambt Rheden - Rheden, Worth-Rheden, Spankeren en Laag-Soeren, Ellecom en Havikerwaard, Middachten en Middachtersteeg, Velp, Dieren en de Fraterwaard.

 

 

INFORMATIE NA 1811

Archieftoegang Gelders Archief:

 

 

2502 Gemeente- bestuur van Dieren

222 Staat van vermiste militairen die in Franse legers tegen Rusland hebben gediend.

Datering 1814. Het betreft hier: Hendrik Brinkhorst, Hendrik Jan Brinkhorst, Martinus Brinkhorst, Gerrit Bosveld, Harmen Brouwer, Hendrik Eggink, Christiaan Gerritsen, Derk Harmsen, Berend van Heusden, Derk van den Heuvel, Gerrit Jansen, Hendrik Kersten, Hendrik Latté, Gerardus de Moll, Jan van Ommen, Willem Pl Pouwels, Hendrik Steegman, Gerrit Jan Teunissen, Willem Thomas van Veen, Matthieu Vassal, Karel van Wouw en Jan de Winkel.

2544 Hervormde Gemeente Rheden

Hervormde begraafplaats Pinkelseweg te Rheden.

129 Begraafregister 1904-1950

130 Register van grafeigenaren en begraven 1946-1972

 

 

 

Voormalige website gemeente Rheden 

Op de website van de gemeente Rheden stonden voorheen specifieke genealogische pagina's. Deze zijn echter al een aantal jaren verdwenen. Daarom heb ik, met toestemming van de gemeente Rheden, de informatie hier op de website geplaatst.

Breuken (boeten)cedulen: staten houdende opgaven van de in het ambt Rheden gepleegde boetstraffelijke feiten, 1802-1810.

Klassificatie Rolle over de ingezetenen van het schoutambt van Rheden, 18 julij 1818.

Registers van naamsaanneming in de gemeente Velp, 1813.

Notaris G.J. van Rhemen, te Dieren: protocol van de jaren 1812 – 1818.

Notaris L.J. van der Sluis, te Velp: protocol van de jaren 1814-1822.

 

 Links ten aanzien van Rheden

De oudheidkundige kring Rheden - Rozendaal. 
Informatie over de Dorpskerk.