Roll of Honour

Personeel van de Rotterdamsche Lloyd, omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en vermeld op het monument van de Rotterdamsche Lloyd staande aan de Calandstraat te Rotterdam.

 
           
Naam Geboorteplaats Geb.datum Schip  
Funktie Woonplaats Ov.datum Pl.v.overl. ARA
      Plaats v.h.graf    
       
F.H.G.C. Aarts Bergen Op Zoom 11-6-1912 Kota Tjandi.  
3e stuurman Bergen 30-4-1943 Atl. Oceaan 784
       
P.C. van Aartsen Middelburg 1-1-1900 Tjimahi/NISE  
 ass. magazijnmeester 10-10-1944 Leunigajah OGS
       
J. Adams Hoogezand 16-3-1910 Slamat  
Bediende Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1797
       
J. v. Aken Rotterdam 13-05-1896 Slamat  
Kwartiermeester Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1799
       
E.A. van den Akker Goor 1-4-1917 ex. Indra.  
Stuurmansll Amsterdam 9-9-1945 Pakanbaroe  
       
W.A. Amiabel Rotterdam 29-04-1899  Slamat  
Timmerman Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1799
       
G.J. Baak Amsterdam 29-9-1912 Modjokerto  
4e machinist Haarlem mrt-42 Kendari/Ancol geen
       
B. Bńcker Dordrecht 14-5-1916 Slamat  
5e machinist Bergen op Zoom 27-4-1941 Ege´sche Zee 1807
       
A.C. Bakker Bergen op Zoom 8-11-1892 Modjokerto  
Hofmeester Voorburg 1-3-1942 Kendari/Ancol geen
       
K. Bakker Rotterdam      
 Kantoorbediende      
A.H. Bakkers Rotterdam 24-09-1898 Slamat  
3e machinist Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 808
       
J.Th. Bartsch Rotterdam 2-10-1888 Sutsuo Maru  
Bootsman Rotterdam 18-9-1944 Ind.Oceaan 2121
       
B.C.B. van Battum Rotterdam 30-5-1903 ex Bantam/JM  
Hofmeester Batavia 18-9-1944 Benkoelen 2129
       
H.C.G. Bentz van den Berg Amsterdam 13-7-1910 Indrapoera  
Pantryman Amsterdam 24-1-1944 Algiers 1244
       
J.K. van den Berg Rotterdam 30-10-1911 ex Kota Agoeng  
Olieman Rotterdam 19-6-1945 Pakanbaroe  
       
Th.J. v.d. Berg Rotterdam 2-2-1916 Slamat  
4e machinist Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1806
       
J. Bink Aarlanderveen 23-9-1908 Langkoeas  
3e machinist Leiden 2-1-1941 Java Zee 1371
       
B. de Blieck Rotterdam 1-5-1912 Siantar  
3e stuurman Rotterdam 3-3-1942 Ind.Oceaan 1980
       
J.M. Boele Schiedam 4-9-1900 Slamat  
bediende 1e klas Schiedam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1813
       
G. de Boer Rotterdam 5-12-1915 Mandalika C
4e machinist Rotterdam 18-3-1941 Atl.Oc. geen
       
S. de Boer Leeuwarden 6-3-1910 Garoet  
marconist Nieuwerkerk a/d IJss.  9-06-1944 Ind.Oc. 1551
       
Ch. v.d. Bogert Rotterdam 16-12-1904 Slamat  
bakker Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1810
       
P. Bokhoven Rotterdam 17-11-1916 Slamat  
linnensteward Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1811
       
S. de Boo Rotterdam 21-07-1899 Slamat  
purser 's-Gravenhage 27-4-1941 Ege´sche Zee 1809
       
A.J. Boogerds Rotterdam 10-3-1941 Slamat  
1e slager Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1812
       
C.J. v.d.Boom Leeuwarden 28-07-1899 Langkoeas  
1e stuurman Leidschendam 2-1-1942 Java Zee 1382
       
M.H. Borgman Dordrecht 10-12-1900 Blitar  
2e machinist Rotterdam 29-4-1941 Durban 386
       
G.C.W. Borsboom Rotterdam 27-12-1909 Slamat  
pantryman Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1800
       
H. Bos Uithuizermeeden 25-08-1897 Langkoeas  
2e machinist Rotterdam 2-1-1942 Java Zee 1377
       
J.D. Bosch Rotterdam 6-10-1911 Slamat  
matroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1801
       
G.H. Brand Den Helder 24-04-1880 Slamat  
scheepsarts Dordrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee 1802
       
G.E.Th. Brandon Paramaribo 7-02-1895 Garoet  
matroos Rotterdam 19-6-1944 Indische Oc. 1552
       
W.F. Brasser Rotterdam 31-5-1917 Langkoeas  
5e machinist Rotterdam 2-1-1942 Java Zee 1370
       
J.B. BrockÚ Breskens 22-9-1903 Garoet  
matroos Breskens 19-6-1944 Indische Oc. 1553
       
A.M. van Broekhoven Bergen op Zoom 5-9-1905 Slamat  
bediende 4e klas Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1804
       
J.H. Bromelow Vlissingen 17-11-1894 Modjokerto  
1e stuurman Oegstgeest 24-3-1942 Kendari/Ancol ogs
       
C. Brosi Rotterdam 12-04-1899 Siantar  
lampenist Rotterdam 3-3-1942 Ind. Ocean geen
       
H. Brouwer Bierum 15-11-1919 Siantar  
5e machinist Groningen 3-3-1942 Ind. Oc. 1981
       
P.J. Brouwer Tjimahi 24-6-1916 Langkoeas  
4e stuurman Nijmegen 2-1-1942 Java Zee 1381
       
P.K. Brug Meppel 22-4-1922 Sitoebondo  
koksmaat Rotterdam 30-7-1941 Het Kanaal 1348
       
J. v.d.  Brugge Vlaardingen 19-05-1899 Slamat  
lampenist Vlaardingen 27-4-1941 Eg.Zee/Gaza 43
       
D. Bruggeman Rotterdam 14-09-1899 Slamat  
kwartiermeester Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1805
       
A.W. Brus Rotterdam 26-03-1886 Slamat  
kapper Rotterdam 27-3-1941 Ege´sche Zee 1803
       
J. Bussum Rotterdam 3-9-1921 ex Toendjoek/JM  
matroos/gunner Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2123
       
P.M. But Vlissingen 27-2-1905 Terkoelei  
2e stuurman Breda 17-3-1943 Atl.Oc.  
       
J.J. Buurman Amsterdam 9-8-1904 ex Kota Baroe/JM  
matroos Rotterdam 18-09-1944 Benkoelen 2122
       
A.J.S. Caers BelgiŰ 20-3-1917 ex Kedoe/JM C
olieman Turnhout 18-9-1944 Benkoelen L17
       
G.Th. van Calmpthout Vlissingen 22-08-1893 Brastagi  
timmerman Rotterdam 2-6-1940 Belawan 610
       
A. Cupedo Rotterdam 14-11-1922 vrijw.brandweer C
vrijw. brandweerman Rotterdam 29-6-1940 Rotterdam
H.J. Das Hoek v.Holland 14-9-1917 Slamat  
matroos Hoek v.Holland 27-4-1941 Ege´sche Zee 1815
       
T. Deisz Uitwierden 3-02-1895 Modjokerto  
hoofdmachinist Vlaardingen 24-3-1942 Kendari/Ancol  
       
G.B. van Deursen Dordrecht 8-8-1902 Siantar  
2e stuurman Roosendaal 3-3-1942 Ind.Oc. 1983
       
M. Diekerhof Deventer 4-11-1889 Slamat  
1e machinist Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 73
       
W.P.A. v. Doorn Rotterdam 6-08-1899 Slamat  
kok Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1815
       
H. Doornkamp Nieuwerk.a/d Yssel 1-12-1916 Slamat  
matroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1814
       
H.N. Droppert Vlaardingen 15-9-1905 Garoet  
matroos Vlaardingen 19-6-1944 Ind.Oceaan 1554
       
J. van Dusschoten Haarlem 13-10-1917 Langkoeas  
3e stuurman Haarlem 2-1-1942 Java Zee 1368
       
A.M.F. Dusseldorp Arnhem 4-3-1915 Sitoebondo C
4e stuurman Hilversum 3-7-1941 Het Kanaal 1263
       
J.M. Dutilh Amsterdam 26-8-1919 Garoet  
4e stuurman Rotterdam 19-6-1944 Ind. Oceaan 1555
       
F.J. van Eekhout Batavia 1-09-1893 NISE  
employÚ Soerabaia 19-10-1945 Soerabaia  
       
A. Elzinga Dantumadeel 23-6-1901 Slamat  
verpleger Groningen 27-4-1941 Ege´sche Zee 1817
       
A. Enklaar Arnhem 21-06-1888 Soekaboemi C
timmerman 's-Gravenhage 27-12-1942 Atl.Oc. geen
       
J. van Es Rotterdam 6-5-1925 Slamat  
matrozenjongen Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1819
       
W.H. van Es Rotterdam 9-4-1911 Siantar  
4e machinist Rotterdam 3-3-1942 Ind. Oceaan 1984
       
T. van Est Rotterdam 19-7-1913 Verzet R'dam C
kantoorbediende 18-10-1942 Loenen OGS
       
J.C. van der Est Terneuzen 6-3-1922 Blitar  
matroos Rotterdam 6-4-1943 Ind.Oc. 1420
       
G. van Ewijk Utrecht 26-6-1919 Slamat  
matroos o/g Utrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee 1818
       
G.M. van Eyck Rotterdam 18-6-1916 Langkoeas  
kok Rotterdam 2-1-1942 Java Zee 1371
       
N.F. Fekkes Rotterdam 17-05-1885    
1e machinist Rotterdam 19-1-1946 Tjimahikamp C
       
M.G. Fillekes Rotterdam 27-3-1901 ex Kota Radja/JM  
matroos Amsterdam 18-9-1944 Benkoelen 2126
       
G.E. Fransen Rotterdam 21-12-1903 ex Kota Radja/JM  
matroos/gunner Schiedam 18-9-1944 Benkoelen 2127
       
J.F. Fuchs geen gegevens     C
 hoofdpakhuismeester      
       
A. Gerritsma Rotterdam 28-6-1908 Mandalika  
5e machinist Rotterdam 18-3-1941 Atl.Oc  
       
A. Gramsma Kollummerland 20-4-1904 Slamat  
3e machinist Schiebroek 27-4-1941 Ege´sche Zee 1820
       
A.J. Gravenmaker Nieuw Helvoet 5-2-1904 Tjileboet  
marconist s-Gravenhage 1-12-1942 Atl. Oc. 1169
       
A.P. Groen Rotterdam     C
 wachtsman      
       
M. Groen Maassluis 10-01-1899 Langkoeas  
hofmeester Pijnacker 2-1-1942 Java Zee 1371
       
J.A. Groenewegen Rotterdam  18-01-1905  Ruys en Co  
 employe Rotterdam  15-03-1945  Rotterdam  
       
S. Groot Monnickendam 22-7-1917 Terkoelei  
3e stuurman Purmer 17-3-1943 Atl.Oc. 2024
       
H.Th.Hńhlen 's-Gravenhage 10-10-1920 ex Kedoe 2138
5e machinist 's-Gravenhage 5-5-1945 Pakanbaroe  
       
P. Hamilton of Silverton Hill Rotterdam 30-1-1922 Hr.Ms. Java  
militiematroos Schiedam 28-2-1942 Javazee ogs
       
C. ten Have Delfzijl 4-09-1895 Slamat  
2e machinist Groningen 27-4-1941 Ege´sche Zee 1821
       
G.J. Hegemans Dordrecht 12-3-1907 Slamat  
mag.meester Dordrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee 1822
       
M. den Heyer 's-Gravenhage 30-10-1919 ex Bengalen/ JM  
5e machinist Scheveningen 18-9-1944 Benkoelen 2135
       
C. den Hoedt Vlaardingen 27-6-1913 Junyo Maru geen
lampenist Vlaardingen 18-9-1944 Benkoelen  
       
G. den Hoedt Vlaardingen 8-10-1917 ex Tapanoeli  
lampenist/matroos Vlaardingen 30-3-1945 Pakanbaroe 2131
       
F.A. Hoekstra 's-Gravenhage 30-1-1920 ex Kota Radja/JM  
4e machinist 's-Gravenhage 18-9-1944 Benkoelen 2134
       
J.F. 't Hoen Rotterdam 9-9-1921 Slamat  
matroos o/g Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
J. van 't Hoff Rotterdam 7-12-1920 Blitar  
3e machinist Rotterdam 6-4-1941 Ind.Oc. 1654
       
J. Hoogerland Zwijndrecht   Langkoeas  
kok Zwijndrecht 2-1-1941 Java Zee 1369
       
W.M. Hooysma Steenwijk 9-7-1918 Modjokerto  
4e stuurman Amsterdam 24-3-1942 Kendari/Ancol geen
       
J. van Houdt Rotterdam 5-6-1915 ex Indrapoera  
matroos Rotterdam 15-4-1945 Pakanbaroe C
       
L.J.C. van Item Rotterdam 2-10-1917 Slamat  
lichtmatroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1823
       
F. Jalving Assen 13-10-1913 Mangkai  
marconist Assen 7-4-1941 Atl.Oc. geen
       
J. Jansen Rotterdam 13-8-1910 ex Brastagi/JM  
matroos Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2131
       
M. Jokker Rotterdam 28-08-1898 ex Sibajak  
olieman Rotterdam 3-5-1945 Mr Cornelis/ MP  
       
C.B. De Jong 's-Gravenhage 20-5-1915 Slamat  
bagagemeester Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1824
       
H. Kalis Numansdorp 11-2-1918 Garoet  
kok Numansdorp 19-6-1945 Ind.Oceaan 1558
       
J. Kater Amsterdam 19-7-1908 Siantar  
timmerman Rotterdam 3-3-1942 Ind. Oceaan 1985
       
M.J. Kees Bergen Op Zoom 28-8-1918 Slamat  
5e machinist Papendrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee 1729
       
J.P. Kleingeld Rotterdam 13-2-1912 Mangkai  
kok Rotterdam 7-4-1941 Atl.Oc. geen
       
M. de Klerk Rotterdam 26-2-1912 Tuva  
matroos Rotterdam 23-12-1940 Baai van Oban 158
       
W.J. Klijn Hellevoetsluis 9-05-1894 Slamat  
1e officier 's-Gravenhage 27-4-1941 Ege´sche Zee 1825
       
W.E. Knip Rotterdam 18-06-1895 Blitar  
gezagvoerder Wassenaar 6-4-1943 Atl.Oc. 1651
       
B. van der Kolk Raamsdonkveer NB 4-06-1893 Marken C
olieman Rotterdam 30-7-1941 Cardiff 1661
       
A. de Koning Middelharnis 19-01-1890 Slamat  
kabelgast Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee  
       
P.H. De Koning Schiedam 10-1-1901 ex Toendjoek/JM  
motordrijver Rotterdam 18-9-1941 Benkoelen 2137
       
G.G. Korteland Rotterdam 23-8-1905 ex Bengalen/ JM  
machinist Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2136
       
J. Kreumer Meppel 30-03-1891 Langkoeas  
gezagvoerder Rotterdam 2-1-1942 Java Zee 179
       
J. van Krieken Rotterdam 12-4-1915 Slamat  
bediende Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1827  
       
A. Kroon Rotterdam 26-5-1922 ex /JM  
lichtmatroos Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2139
       
W. Kroon Rotterdam 21-4-1914 Slamat  
matroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
J.A. Krootjes geen gegevens     C
 havenarbeider      
J.J. Kuiper Rotterdam 19-7-1916 Modjokerto  
3e stuurman Rotterdam 24-3-1942 Kendari/Ancol ogs
       
E. Kussler Mannheim 6-02-1885 ex Indrapoera /JM  
bootsman Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen geen
       
J. Kuyer Arnhem 23-5-1905 Garoet  
1e stuurman Schiedam 19-6-1944 Ind.Oceaan 1500
       
P. Kuypers Rotterdam 10-6-1907 Modjokerto  
lampenist Rotterdam 24-3-1942 Kendari/Ancol ogs
       
G. van der Land Kollumerland 16-8-1917 Garoet  
matroos South Australia 19-6-1944 Ind.Oceaan 1447
       
J.P.M. De Lang Rotterdam 16-2-1901 ex Kota Radja/JM  
olieman Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2142
       
G. v. Langeveld Rotterdam 12-5-1906 Slamat  
4e machinist Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1829
       
G.J. Lasee Rotterdam 21-12-1891   C
olieman Rotterdam 5-6-1945 Ambarawa G.81  
       
J.L. Legemaate Vlissingen 8-05-1890 Garoet  
hoofdmachinist Rotterdam 19-6-1944 Ind.Oceaan 1560
       
J.J. Letteboer Almelo 28-08-1899 Langkoeas  
hoofdmachinist Schiedam 2-1-1942 Java Zee 1375
       
P. v. Lienden Stompwijk 8-6-1917 ex Palembang/JM  
5e machinist Leiden 18-9-1944 Benkoelen 2141
       
J.H. Lindeman Rotterdam 6-04-1895 Slamat  
2e marconist Haarlem 27-4-1941 Ege´sche Zee 964
       
A.N. Lokkerbol Rotterdam 22-9-1908 Slamat  
bediende 2e klas Overschie 27-4-1941 Ege´sche Zee *1831  
       
C. van Loon Rotterdam 19-12-1916 Garoet  
matroos Vlaardingen 19-6-1944 Ind.Oceaan 1561
       
Tj. Luidinga Den Helder 18-04-1890 Slamat  
gezagvoerder Rijswijk 27-4-1941 Ege´sche Zee 956
       
D.N. Lutteken Rotterdam 17-9-1900 Slamat  
chefkok Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1830
       
J. Maarschalkerweerd Rotterdam 7-4-1904 Mandalika  
5e machinist Rotterdam 18-3-1941 Atl.Oceaan geen
       
J. Maters Utrecht 9-10-1921 ex Bengalen/JM  
matroos o/g Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2130
       
J. Meerman Arnemuiden 16-10-1907 Winterswijk  
matroos Vlissingen 10-9-1941 Ind.Oc. 2182
       
J.A.M. Meeuwsen Rotterdam 14-3-1905 Slamat  
patissier Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee *1832  
       
J. M.A.K.R. Merks Roosendaal 6-9-1915 Slamat  
magazijnmeester Dordrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee 1834
       
F.M.ter Meulen Toeloeng Agoeng 12-9-1918 ex Kota Radja/JM  
stuurmansll 's-Gravenhage 18-9-1944 Benkoelen 2143
       
T.A. Middelkoop Kedichem 25-9-1919 ex Kota Radja  
matroos Oosterwijk 3-10-1944 Pakanbaroe  
       
D. Moerkerken Rotterdam 2-10-1906 Slamat  
kwartiermeester Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1833
       
A. Muller geen gegevens C    
       
W. Nesse Schiedam 30-07-1893 Slamat  
matroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1838
       
A.F. v. Nierop Rotterdam 12-7-1915 Slamat  
2e patissier Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1837
       
F.J. van Nimwegen Arnhem 9-03-1898 Blitar  
marconist 's-Gravenhage 5-4-1943 Atl.Oc. 1652
       
J. Nieweg Wildervank 18-7-1907 Slamat  
matroos Stadskanaal 27-4-1941 Ege´sche Zee 1836
       
A. Nieuwpoort 's-Gravenhage 14-11-1899 Slamat  
3e kok Heemstede 27-4-1941 Ege´sche Zee 1835
       
E. Nome Rotterdam 17-04-1890 Garoet  
lampenist Rotterdam 19-6-1944 Ind.Oceaan 1562
       
J.M. Oberg Den Haag 8-7-1904 oa Garoet/verzet  
2e stuurman Den Haag/Rottd. 25-10-1944 Breda C
       
J.C. van Ogten Nijmegen 3-10-1917 Langkoeas  
4e stuurman Nijmegen 2-1-1942 Java Zee 1365
       
A. van Os Rotterdam 17-7-1921 ex Soekaboemi/JM  
5e machinist Pernis 18-9-1944 Benkoelen 2144
       
G. Palingdood Rotterdam 3-12-1913 ex Sitobondo  
Timmerman Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen/JM 2145
       
G.Ch. Pieneman Schoten 5-4-1917 Modjokerto  
5e machinist Den Haag 24-3-1942 Kendari/Ancol  
       
H.J.A. Pil Schiedam 8-6-1913 Modjokerto  
5e machinist Schiedam 24-3-1942 Kendari/Ancol  
       
J. Pille Nieuwenhoorn 26-1-1919 Slamat  
leerling stuurman Veere 27-4-1941 Eg.Zee/Athene *1460
       
P.H.C. Pleisch Rotterdam 28-12-1898 Garoet  
timmerman Spijkenisse 19-6-1944 Ind.Oceaan 1563
       
G. van der Poel Rotterdam 2-12-1914 Garoet  
4e machinist Vlaardingen 19-6-1944 Ind.Oceaan 1564
       
P.D. Polderman Rotterdam 23-8-1918 Winterswijk  
4e machinist Rotterdam 10-9-1941 Atl.Oc. geen
       
R. Polman Sneek 16-4-1913 Hr.Ms.O22 ogs
3e stuurman Rhoon/Rotterdam 5-2-1941 Skagerrak C
       
J. Post Delft 7-6-1922 Garoet  
bakker/2e kok Overschie 19-6-1944 Ind.Oceaan 1517
       
A.A. Prins Nijkerk 30-3-1899 Modjokerto  
2e stuurman Den Haag 24-3-1942 Kendari/Ancol  
       
C. Pronk 's-Gravenhage 9-11-1895 Slamat  
kwartiermeester Scheveningen 27-4-1941 Ege´sche Zee 1839
       
L.J. Quint Rotterdam 13-9-1924 Garoet  
matroos Rotterdam 19-6-1944 Ind.Oceaan 1565
       
J.M. Quist Den Helder 1-11-1918 Garoet  
3e stuurman Den Helder 19-6-1944 Ind.Oc. 7
       
C. de Raadt Haarlemmermeer 4-5-1915 Sitoebondo  
3e stuurman Halfweg 30-7-1941 Atl.Oceaan 1264
       
P. de Raadt Rotterdam 25-11-1890 Garoet  
gezagvoerder Wassenaar 19-6-1944 Ind.Oceaan 1566
       
J.W.A. Rademaker Rotterdam 28-04-1891 Slamat  
1e marconist Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 965
       
F.J. de Reus Rotterdam 21-1-1912 Slamat  
4e machinist Yselmonde 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
M.D. Rieborn Rotterdam 9-12-1905 ex Kota Radja/JM  
olieman Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2150
       
H.A. Rietveld Rotterdam 30-3-1913 Slamat  
assistent purser Overschie 27-4-1941 Ege´sche Zee 1893
       
W.P. Rinck Rotterdam     C
 wachtsman      
K.J.P. Ronchetti Amsterdam 29-12-1918 ex Toendjoek/JM  
4e machinist Batavia 18-9-1944 Benkoelen 2151
       
F.S.R. Rondel Utrecht 12-4-1915 Slamat  
bediende Breda 27-4-1941 Ege´sche Zee 1841
       
A.F. Roobol Den Helder 17-11-1890 NISE C
terreinchef NISE Java 6-12-1944 Bandoeng 15e Bat OGS
       
B. Roobol Rotterdam 1-5-1908 Garoet  
olieman Rotterdam 19-6-1944 Ind.Oceaan 1567
       
F. de Rooij Dordrecht 17-5-1906 Modjokerto  
3e machinist Dordrecht 24-3-1942 Kendari/Ancol  
       
J.J. Ruben Middelburg 2-04-1892 Slamat  
matroos Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1842
       
D. Ruseler Schiedam 10-11-1893 Garoet  
bootsman Schiedam 19-6-1944 Ind.Oceaan 1568
       
W. Ruys Bzn Rotterdam 20-4-1900    
Directeur Rotterdamsche Lloyd Rotterdam 15-8-1942 Goirle  
       
S.I. Schaap 's-Gravenhage 9-8-1906 Terkoelei  
chefkok 's-Gravenhage 17-3-1943 Atl.Oceaan 288
       
L.C. Schook Hilversum 15-12-1909    
wachtmeester KNIL 18-9-1944 Benkoelen/JM  
       
C.J.M. Schraven 's-Gravenhage 17-11-1890 Slamat  
kwartiermeester Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee  
       
       
T.J.C. Schrier Rotterdam 19-2-1915 Slamat  
2e electricien Utrecht 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
M. Schuiten Zandvoort 18-11-1906 Slamat  
1e kok Amsterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
G.H. Sips Rotterdam 19-6-1901 Siantar  
kok Rotterdam 3-3-1942 Ind. Oceaan 1986
       
A. v. d. Sjouw Maassluis 1-3-1916 Slamat  
3e kok Maassluis 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
W. van der Sleen Haarlem 23-5-1921 ex Toendjoek OGS
3e officier Vijfhuizen 2-9-1944 Tjimahi 2116
       
B. Slothouber Rotterdam 17-7-1908 Slamat  
bediende Scheveningen 27-4-1941 Ege´sche Zee 656
       
Ph. Sluyter Vlaardingen 8-05-1899 Slamat  
bootsman Vlaardingen 27-4-1941 Ege´sche Zee 1844
       
J.E. Somer Assen 8-8-1913 Slamat  
magazijnmeesterass.  Almelo 27-4-1941 Ege´sche Zee 1845
       
A.L.M. Steenbeek Arnhem 11-09-1885 ex Bengalen/JM  
kok Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2110
       
P. van der Stek Dordrecht 26-2-1907 Garoet  
3e machinist Dordrecht 19-6-1944 Ind.Oceaan 1569
       
L.C. Stelloo Rotterdam 25-02-1898 ex Kota Radja C
matroos Schiedam 14-4-1945 Pakanbaroe C
       
H. van Stokrom Dordrecht 24-8-1920 Garoet  
5e machinist Rotterdam 19-6-1944 Ind.Oceaan 1571
       
E.C. Stroebel 's-Gravenhage 5-3-1915 Garoet  
2e stuurman 's-Gravenhage 19-6-1944 Ind.Oceaan 1570
       
D. Swaneveld Vlaardingen 4-10-1905 Slamat  
kwartiermeester Vlaardingen 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
W.C. Termijn Hellevoetsluis 6-07-1887 ex Japara/JM  
kwartiermeester Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2146
       
K. Thilbaard Vierpolders 4-3-1921 Langkoeas  
2e marconist Maassluis 2-1-1942 Java Zee ogs
       
J.W. Tieman Amsterdam 13-5-1921 Stolwijk  
4e machinist New York 6-12-1941 Torey Island ogs
       
C. Timmer Rotterdam     C
 kantoorbediende      
T.C. Tijdgat Rotterdam 5-9-1907 Slamat  
bediende 3e klas Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
P.  Verboven Breskens 14-5-1922 ex Kota Radja  
matroos Groede 24-2-1942   2147
       
J. Vercouteren Schiedam 12-5-1912 Slamat  
2e slager Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
J. Verhagen Hellevoetsluis 11-10-1892 Modjokerto  
gezagvoerder Long Beach Cal. 24-3-1942 Kendari/Ancol ogs
       
A.R. Vermeulen Nijmegen 4-05-1895 Terkoelei  
1e stuurman Amsterdam 17-3-1943 Atl.Oc. 1714
       
P. Vermeulen Delft 14-11-1896 Garoet  
2e machinist Hamilton/AustraliŰ 9-6-1944 Ind.Oceaan 228
       
L.M. van Vessem Zierikzee 2-12-1887 ex Bantam  
matroos Rotterdam 26-3-1942 Soerabaja 2133
       
A.A. Visser Vlaardingen 18-3-1922 Garoet  
matroos Vlaardingen 19-6-1944 Ind.Oceaan 1494
       
A. van Vliet Rotterdam 1-8-1906 ex Indrapoera/JM  
brandwacht Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2148
       
N. van der Vlis Vlaardingen 13-08-1893 ex Toendjoek  
gezagvoerder Vlaardingen 23-10-1944 Pulau Damar 2115
       
J.J. Voogd Zaandam 12-4-1905 Langkoeas  
2e stuurman 's-Gravenhage 2-1-1942 Java Zee 1367
       
G.G. Voogelaar Rotterdam 31-3-1903 Slamat  
chef hofmeester 's-Gravenhage 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
H.A. de Vreede Utrecht 29-04-1897 ex Sibajak/kamp C  
2e officier Utrecht 1-11-1944 Semarang  
       
C. de Vries geen gegevens     C
       
H.P.G. de Vries Kota Radja 2-1-1902 ex Kertosono C
2e stuurman Den Haag 11-3-1945 Siechburg (D)  
       
J. de Vries Rotterdam 7-07-1898 ex Kota Radja/JM  
brandwacht Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen 2149
       
P. Vuyk Rotterdam 13-7-1913 Slamat  
2e kok Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 472
       
W.S. de Waal Rotterdam 21-2-1909 Langkoeas  
3e machinist Rotterdam 2-1-1942 Java Zee 1383
       
D. de Waard Rotterdam 22-09-1892 ex Kota Radja/JM C  
olieman Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen L9
       
F. van de Water Rotterdam 22-2-1916 ex-Dempo C
assistenthofmeester  Rotterdam 28-7-1944 Fukuokakamp L1
       
J.M. Weber Rotterdam 29-03-1899 Slamat  
barkeeper Zeist 27-4-1941 Ege´sche Zee  
       
J.M.C. Welter Rotterdam 3-02-1896 Langkoeas  
hoofdmachinist Schiebroek 2-1-1942 Java Zee 1379
       
M. Westerdijk Vlaardingen 30-1-1915 ex Kota Radja/JM  
olieman Vlaardingen 18-9-1944 Benkoelen  C
       
P. Wevels Simonshaven 7-4-1915 Modjokerto  
marconist Batavia 24-3-1942 Kendari/Ancol ogs  
       
E. van Willigen Rotterdam 29-1-1905 Slamat  
2e kok Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee geen  
       
J. Wilzen Rotterdam      
 wachtsman      
A.V. van Woerkom Rotterdam 19-07-1894 JM  
lampenist Rotterdam 18-9-1944 Benkoelen  
       
G. v.d. Woude Groningen 28-6-1903 Slamat  
3e officier Vlaardingen 27-4-1941 Eg.Zee/AlexandriŰ 364
       
W. Wijbrands Rotterdam 26-9-1903 Slamat  
brandwacht 's-Gravenhage 27-4-1941 Ege´sche Zee 555
       
C. van Wijk Papendrecht 12-11-1920 Slamat  
5e machinist Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee  
       
C. Zalenstein Den Helder 6-2-1904 Garoet  
hofmeester 's-Gravenhage 19-6-1944 Ind.Oceaan 1572
       
L.J. van Zanten Nieuwe-Tonge 22-1-1925 Magdala  
matroos Swansea 15-1-1945 Atl.Oc. 1620
       
C. Zewald Den Helder 15-01-1899 Modjokerto  
hoofdmachinist Rotterdam 24-3-1942 Kendari/Ancol geen
       
E. van Zon Waalwijk 31-7-1925 Slamat  
matrozenjongen Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee geen
       
J. Zijlstra Gouda 7-12-1916 Slamat  
matroos o/g Rotterdam 27-4-1941 Ege´sche Zee 1846
       
       
       
       
Indonesisch personeel vermeld op het monument  
           
Naam Funktie Schip Datum overlijden Plaats overlijden ARA
       
Abdullah bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Adoene geen gegevens C    
       
Agin wasbaas Siantar 3-3-1942 Ind.Oceaan
       
Akoen wasbaas Sitoebondo 30-7-1941 Atl.Oceaan
       
Amat bediende Terkoelei 17-3-1943 Atl.Oceaan
       
Amin wasbaas Siantar 3-3-1942 Ind.Oceaan
       
Assa geen gegevens      
       
Boehari bediende Langkoeas 2-1-1942 Java Zee
       
Boestin bediende Langkoeas 2-1-1942 Java Zee C
       
Danta Langkoeas    
       
Djais bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Doerachman schotjedek      
       
Doerakim bediende Sibajak 26-11-1944 Liverpool
       
Giman koksmaat Langkoeas 2-1-1942 Java Zee
       
Hola bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Janie bediende Siantar 3-3-1942 Ind.Oceaan
       
Jaten bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Kamidoen koksmaat Sitoebondo 30-7-1941 Atl.Oceaan 1354
       
Kartawie bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Kasman geen gegevens      
       
Koesnan bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Lasmidi bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Markawi bediende Weltevreden 6-6-1945 San Francisco
       
Marsiman bediende Blitar 6-4-1943 Atl.Oceaan 1657
       
Mat Bediende Blitar 6-4-1943 Atl.Oceaan 1656
       
Matamin bediende Langkoeas 2-1-1942 Java Zee
       
Matrawie bakker Blitar 6-4-1943 Atl.Oceaan
       
Metana Hamid wasbaas Bantam 21-2-1942  
       
Min bediende Kota Tjandi 29-3-1942 New York
       
Narwi matroos Sibajak 30-5-1945  
       
Naslie bediende   16-12-1943  
       
Ngabidin bediende Sitoebondo 30-7-1941 Atl.Oceaan 1351
       
Pie-Ie bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Reboet bediende Modjokerto 1-3-1942 Ind.Oceaan
       
Roebat geen gegevens      
       
Salin bediende Langkoeas 2-1-1942 Java Zee geen
       
Sama-an wasbaas Blitar 5-4-1943 Atl.Oc. 1659
       
Samie koksmaat Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan geen
       
Samieadie bediende Garoet 19-6-194 Ind.Oceaan geen
       
Sampoeroh bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Sardnoen bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Sardjo bediende Sibajak 13-11-1944   1514
       
Satriman bediende     Straat Soenda 1412
       
Soedarmo koksmaat Kota Gedeh 4-6-1943   909
       
Soedjono bediende Garoet 19-6-1944 Ind.Oceaan
       
Soekian Modjokerto 24-3-1942 Kendari/Ancol
       
Talwie bediende Blitar 5-4-1943 Atl.Oc.
       
Tamin kaptbed. Blitar 5-4-1943   311
       
       
Verantwoording      
Op het monument aan de Calandstraat te Rotterdam staan de namen van personeelsleden in dienst van de Rotterdamsche Lloyd die tengevolge van oorlogshandelingen in de tweede wereldoorlog oorlogshandelingen in de tweede wereldoorlog zijn omgekomen.      
Omdat tot op heden- maart 2003- de originele lijsten met gegevens van de pesoneelsleden niet zijn teruggevonden is opnieuw aan de hand van diverse bronnen een lijst samengesteld. Van enige personen zijn tot nu toe de gegevens onbekend gebleven.      
Eventuele wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gestuurd per E-mail: Klik hier voor verzenden e-mail.      
       
Bronnen      
Algemeen Rijksarchief; ARA 2.16.54      
Nalatenschapdossiers Zeelieden 1940-1945.      
Convoi (C): Utrecht Stamregister Rotterdamsche Lloyd.      
Gemeente Archief Rotterdam: Archief Rotterdamsche Lloyd.      
Melis Ed, v.Wamel Wil; Nederlandse Zeemansgraven Tweede Wereldoorlog; Stichting Herdenking      
Junyo Maru Sumatra,1987.      
Nederlandse Oorlogsgraven Stichting: Gedenkboeken.      
Grafregister Antjol      
Vereniging Zeerisico; Scheepsrampen in oorlogstijd; Duwaer en Zonen, Amsterdam 1947.      
       
       
       
Afkortingen      
ARA Algemeen Rijksarchief      
OGS Oorlogsgravenstichting      
C Convoi      
       
F. Luidinga, Rijswijk, maart 2003      


Aanvulling Roll of Honour, met niet op het monument aan de Calandstraat voorkomende overleden Nederlandse bemanningsleden van Rotterdamsche Lloyd schepen en employÚĺs van de Internationale Crediet en Handelsvereniging Rotterdam ( ICHVR) .

 

Naam                    Geb.plaats              Geb.dat.                     Schip                     Bron

Functie                  Woonplaats               Ov. Dat.                  Pl. v.. overl.          

 

A. Atmawidjaja                                                                      Langkoeas         SRO

ass. machinist                                         02-01-1942              Javazee

A. Banse                 Purwokarta              25-04-1922            Langkoeas         SRO, IMH  

hulpmachinist                                         02-01-1942              Javazee              ARA 1386

R.H.Th.van den Bergh                                                            ICHVR             JV

employÚ

H.J.G. Beyleveld                                                                     ICHVR                                      

employÚ

A.F.Blesgraaf          Breda                      22-12-1922             ex Kotas Gede    JV IMH, E-

matroos o/g                                            05-10-1                   Padang

J.C. Boezaard         Rijnsburg                 24-02-1915             ex Japara/JM      JV, IMH, E-

matroos                                                  18-09-1944             Benkoelen

D. Bol                     Rotterdam               27-09-1897             Sibajak              JV, IMH, E-

marconist                                               09-09-1944               Gibraltar             ARA 1446

A.W. Bos                Heemstede             15-09-1914              Govert Flinck     JV, IMH

2e stuurman                                            30-05-1945             Baltimore           ARA 1927

P.C. BriŰt                                                                               ICHVR              JV

J.Brons                    Amsterdam            03-10-1901              Berhala               JV, IMH

3e machinist                                            23-05-1941             Freetown             ARA V2

Ch. Bruinhout          Den Helder             09-03-1920              Ex Bantam/ JM   Fam. IMH, E-

lichtmatroos                                          20-09-1944               Benkoelen           

K.BrŘnner               Tzummarum           01-12-1903               Mangkai           E+, IMH, SRO

gezagvoerder                                         16-03-1941               Atl. Oceaan 

A. van Buuren                                                                        ex Palembang   E-

hofmeester                                           01-02-1942                Tjilatjap           ARA 737

A.J.S. Caers                   geen gegevens

olieman

J.Doornbosch                                      11-11-1914                Sitoebondo      IMH, E-

hofmeester                                           30-07-1941                Atl. Oceaan     ARA 410

J.G. Collet               Middelburg           16-08-1906              Dempo

hofmeester 2e klas                                 08-04-1941               op zee/ Durban  ARA 54/58

L. Degenaars                  geen gegevens                                                           JV

hofmeester 2e klas

J. Doelman                     geen gegevens                                                           JV

bakker

W. van Dongen              geen gegevens

matroos o/g

W.J.C. Donker              geen gegevens

4e stuurman

R.R. van Doorn                                                                      ICHVR

employÚ

R. Driessen ter Meulen Banjomas         14-01-1914               Mangkai      SRO, IMH

3e stuurman                                           16-03-1941              Atl. Oceaan

G. Foskett                            geen gegevens

Matroos o/g

J.J. van der Gaag     Rotterdam              07-06-1921              ex Soekaboemi  JV, IMH

jongen                                                   18-09-1944              Benkoelen/JM   ARA 2128

W.J. van Ginkel                  geen gegevens

matroos o/g

G.J.Gloudi               Rotterdam             16-01-1910               Garoet         IMH, SRO, E+

Mach.drijver                                         19-06-1944               Ind. Oceaan ARA 1536

C. Groeneveld        Vlaardingen             05-03-1909              Langkoeas     NZ, EL+, SRO

machinedrijver                                      02-01-1942               Javazee         ARA 1374

A.M. Haraldsen                  geen gegevens

matroos

H. Op der Heijde         Rotterdam         25-08-1904          Palembang    JV, IMH, E-

matroos                                                 02-05-1943          Shellhaven    ARA 757

J. den Heyer                       geen gegevens

matroos

C. van der Hoeven             geen gegevens                                                          JV

olieman

A. den Hond                Soerabaja         22-09-1919               Langkoeas     JV, IMH,E-, SRO

5e machinist                                           02-01-1942               Javazee         

L. Hoogerwerf             Heemskerk        03-02-1919               Langkoeas       SRO

kanonier                                               02-01-1942               Javazee

J.C van der .d. Hooven    Zuidland       18-090 1915                Langkoeas         EL+. NZ. SRO, IMH

4e machinist                                           02-01-1942                Javazee            ARA 136

A. de Hond            Soerabaja               22- 09-1915               Langkoeas                 EL, NZ, SRO, IMH

5e machinist                                           02-01-1942                Javazee          SRO, EL-,IMH

J.L.P.Houberg        Utrecht                    09-10-1912               Langkoeas                 JV, IMH

2e machinist                                            02-01-1942              Javazee                       ARA 1385

R.J.Jacka                                                                                Garoet

marconist                                               19-06-1944               Ind. Oceaan               ARA 1431

Jacobs J.A.             Rotterdam              25-07-1897               Garoet            IMH, E+, SRO

matroos                                                19-06-1944                Ind. Oceaan    ARA 1557

F. Jalving                Assen                      13-10-1913               Mangkai         JV, IMH

marconist                                               16-03-1941

L. de Jonge            Zierikzee                 23-04-1904                Mangkai         SRO, IMH, E+

1e machinist                                           16-03-1941              Atl. Oceaan

T.J. De Jonge           Odoorn                 12-04-1908               Blitar               NZ, SRO, IMH, E-

matroos                                                06-04-1943               Atl. Oceaan

A.M.J. de Kleerrmaker Den Haag         14-02-1912               ex Slamat        IMH, JV

dekhofmeester                                       18-05-1941              Batavia           ARA 159

C.J. v.d. Made       Rotterdam                                                Langkoeas      EL+, SRO, IMH

5e machinist                                            02-01-1942            Javazee             ARA 1366

I. Kooiman             Wolphaert                08-10-1893             ex Dempo        IMH, JV

lampenist                                                10-01-1943             Liverpool      

J.A. Krootjes                    geen gegevens

havenarbeider

H.H.A. Kruissen   Etten Leur                 02-02-1903               Dempo          IMH, JV

aAss. administrateur                              30-05-1942               Kaapstad          ARA 180

A.E. Krijgsman                                                                        ICHVR             JV

employÚ

C.D. van Kuyk                                                                       ICHVR             JV

employÚ

J. Manuhutu                geen gegevens                                                              JV

5e machinist

M. Marico              Tholen                 29-05-1899               ex Kota Baroe    JV, IMH

hoofdmachinist                                                                     New York          ARA 1304

M.J.A. Mathijsen                                                                  ICHVR

employÚ

A. J. Mooij             Zwolle                 16-03-1910                Terkoelei           NZ, SRO, IMH, EL+

Ass. purser                                          17-03-1943                Atl. Oceaan  ARA 1131

A. van der Neut     Zevenhoven           29-11-1920               ex Stad Maassluis  JV, IMH

matroos                                               28-12-1940               St. Johnĺs              ARA 236

J. Pijnacker            Schiedam               18-05-1895               Kota Gede           JV IMH

olieman                                                29-10- 1943              Halifax                  ARA 1119

J.J.D. Rijk         .                                        .                          ex Japara

gezagvoerder                                       11-07-1940               Batavia        ARA 609

J.M.van der. Roest       Den Haag        01-09- 1922              Mangkai      SRO, IMH,

matroos                                               16-03- 1941              Atl. Oceaan       ARA B8

A. van Rongen    Nieuw Beijerland       28-06-1900               ex Soekaboemi   JV, IMH

kok                                                     14-07-1943                Gourock           

J.J Schipper                                          29-08-1900              ex Brastagi             JV, IMH

voorman                                               08-07-1944             Singapore            

J.H. Scholten                                                                         ICHVR

employÚ

L.C. Schook                                                                          ICHVR

employÚ

K. Sels                    Vlaardingen         26-08-1889                 ex Palembang    JV, IMH

hoofdmachinist                                    03-09-1944                 Londen             ARA 1445

W.K.Sels                Sliedrecht                                                Kedoe       JV, IMH

matroos                                              10-02-1945               Willemstad

J.F. Severing                   geen gegevens                                 ICHVR

employÚ

C.J.M.H. Smit                                     18-03-1895               Kota Inten  JV, IMH

hofmeester                                           21-07-1941               Soerabja    ARA 722

N.Smit                    Batavia                 02-11-1909               Garoet        IMH, E+

tTimmerman                                         19-06-1944               Ind.Oceaan ARA 1510

 

Soeratin. Soekerno                                                               Langkoeas       SRO, EL-, IMH

ass, machinist                                       02-01-1942             Javazee

G. Stroomberg         Rotterdam            18-03-1895             Kedoe         JV,  IMH

olieman                                                 05-11-1942            Melbourne    ARA 551 

H.M.G.J. Suzanna        geen gegevens                                                   ICHVR

employÚ

W. Tamminga         Diepenveen             06-10-1912            Salando        JV, IMH

chef-hofmeester                                     02-12-1943            Paranagua    Ara 1170 

C. Timmer                   geen gegevens                                                    Rotterdam

kantoorbediende

W.F.L. Tobing             geen gegevens                                                    ICHVR

employÚ

E.W. Umpel           Tjimahi                     20-12-1919            Langkoeas      SRO, IMH

ass. machinist                                          02-01-1942            Javazee           ARA 1378

W. Vegter               Wildervank              13-07-1912            Terkoelei     NZ, SRO, IMH, EL+

matroos                                                  17-03-1943            Atl. Oceaan

B.H. de Vries                                                                        ICHVR

procuratiehouder

W.H. de Vries                geen gegevens                                                     JV

gezagvoerder

H.C. de Waard                                                              ex Kota Agoeng   JV, IMH

matroos                                          25-05-1940            Soerabaja

W. Walther              Rotterdam       04-03-1907            ex Bantam/ JM   JV, IMH

olieman                                           18-09-1944            Benkoelen

J.Weber                                          24-01-1917            ex Djambi/ JM           JV, IMH

Matroos                   Vlaardingen     18-09-1944            Benkoelen

J.B. Wesdorp                                  03-04-1895            ex Soekaboemi  JV, IMH

kanonier                                          18-02-1942           Liverpool             ARA 354

J. Westra                                         13-10-1905           Dempo               JV, IMH

hofmeester                                        09-02-1942         Durban               ARA 355

W.J.Wielink                                                                   ex Sibajak/KNIL   RL- archief

Jeugdleider                                                                     Tjiaterpas, Lembang

W.J.de Wilde                     geen gegevens                                             ICHVR               JV

employÚ                          

J Wilzen                              geen gegevens                                             Rotterdam           JV

wachtsman

 

Toelichting: Oorspronkelijk is voor de Roll of Honour uitgegaan van de namen die zijn vermeld op het monument van de Rotterdamsche Lloyd aan de Calandstraat. Het blijkt echter dat deze namenlijst niet volledig is. Na het uitkomen van de eerste druk  werd een document voorkomend in het jaarverslag van de Rotterdamsche Lloyd ôTer nagedachtenisö gevonden dat vermoedelijk volledig is. Hier komen ook de namen voor van personeelsleden die in het buitenland tengevolge van ziekte of ongeval zijn overleden. De namen zijn geverifieerd met een lijst opgesteld door het vh Instituut voor Maritieme Historie.

 Tevens zijn opgenomen de namen van de omgekomen personeelsleden  van de dochterondernemingen de Nederlandsch Indische Samenwerkende Etablissementen (NISE) en de Internationale Crediet en HandelsVereniging Rotterdam ( ICHVR ). Deze namen zijn vermeld in bovenstaande aanvulling op de Roll of Honour.

 

SRO = Scheepsrampen in oorlogstijd van Nationaal Zeemansfonds

EL+ =  op Erelijst vermeld

EL- = niet op Erelijst vermeld

ARA= Algemeen Rijksarchief 2.16.54/ů

NZ= Nederlandse Zeemansgraven van E. Melis en W. van Wamel

IMH= Instituut voor Maritieme Historie

JV= Jaarverslag 1940-1945 Rotterdamsche Lloyd 

JM =Junyo Maru

 

 


HOME