DUTCH PASSENGER SHIPS: 
Willem Ruys, Sibajak, Slamat, Indrapoera, Insulinde, Patria

HOME


Slamat Sibajak Insulinde Patria Indrapoera Willem Ruys


 
LATEST NEWS
(last update 06-06-2013 ):

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Slamat dutch passenger ship is now on facebook, join us
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PERSBERICHT 

Het SCHEEPSJOURNAAL van Tjalling Luidinga 1890- 1941, gezagvoerder bij de Rotterdamsche Lloyd,

Ter gelegenheid van de herdenking uur van de ondergang van het passagiersschip Slamat nu 70 jaar geleden georganiseerd door de Stichting KRL Museum  in de Laurenskerk te Rotterdam op 27 april a.s. om 14.00 zal worden gepresenteerd de tweede aangevulde druk van het boek

“Het Scheepsjournaal van Tjalling Luidinga
1890-1941
Gezagvoerder bij de Rotterdamsche Lloyd”.
Auteur F. Luidinga 
Prijs: Euro 25 ; 250 pagina’s. Geďllustreerd
ISBN 978-90-802461-2-6

LEES VERDER.....

;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSCHENEN !!!! 

Deel 2 van de Willem Ruys:

Met als titel:

 Willem Ruys 
en de ondergang als Achillo Lauro

verschenen bij de Bataafsche Leeuw, isbn 97890 6881 135 3
 

______________________________________________________________________________________________________

SLAMAT HERDENKING 27 APRIL 2011

(Slamat commemoration)


georganiseerd door het KRL museum 

1
Dit jaar (2010) is het 70 jaar geleden dat Nederland door de Duitse bezetter werd overlopen. Naast de schrikbarende dingen die in Nederland zijn gebeurd, heeft de Tweede Wereldoorlog ook uitermate diepe wonden geslagen in de Nederlandse koopvaardij. In het eerste oorlogsjaar, op woensdag 27 april 1941, is toen het Rotterdamsche Lloyd passagierschip: ss Slamat, de grootste "vergeten" ramp in de geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij overkomen.

Voor meer informatie ga naar de site van het KRL museum


  

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Slamat meeting 22 september 2007

herdenking slamat herdenking slamat

 On septembre 22 2007 the remembrance of the loss of the passengership Slamat took place in the Royal Rotterdam Lloyd Museum in Oudehorne. 

The story of The sinking of the Slamat by F. Luidinga is now available on this website.

___________________________________________________________________________________________________


 Willem Ruys (deel 1)

Nergens ter wereld heeft een passagiersschip zó lang op de bouwhelling gestaan als bij de Koninklijke Maatschappij “De Schelde”: het dubbelschroefmotormailschip Willem Ruys van de Rotterdamsche Lloyd. Het eerste ontwerp ervoor dateert van 1929. Het werd in 1938 in aanbouw genomen. Bij de werf kreeg het de aanduiding bouwnummer 214; de rederij refereerde eraan als de Schelde 214. 

Het grootste deel van de tijd-op-de-helling was donkere oorlogstijd. Het casco torende al die jaren hoog boven Vlissingen uit, en werd voor de bewoners van stad en regio tot symbool van “Nederland zal herrijzen”.

Toen het schip eind 1947 in de vaart kwam, verwierf het bij velen in Holland en Nederlands-Indië een warm plaatsje in hun hart. Haar prachtige lijnen en moderne interieurs vormden een staaltje van vakbekwame Nederlandse scheepsbouw, dat ook in het buitenland grote bewondering oogstte.

Bij de overdracht van de Willem Ruys viel de Rotterdamsche Lloyd de eer te beurt het predikaat “Koninklijke” te verwerven. Van toen af aan voerde de rederij trots een kroontje in de huisvlag. De indienststelling van de prachtige Willem Ruys vormde waarlijk de kroon op de vloot. Het schip was bestemd voor de pendelvaart op de Oost. Maar toen koningin Juliana eind december 1949 haar handtekening zette onder de akten van overdracht van soevereiniteit aan en erkenning van Indonesië, moest er voor het schip nieuw emplooi worden gezocht op andere routes.

Het lukte de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd nadien om voor haar vlaggeschip een bevredigende heroriëntatie te realiseren. Met succes ging de Willem Ruys op haar uitreizen emigranten vervoeren naar Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, en op de retourvaart naar Rotterdam bracht zij vele repatrianten uit Indonesië naar het vaderland terug. In combinatie daarmee maakte zij recreatiereizen “around the world” voor de welgestelden. Zo bleef de Willem Ruys nog jarenlang voor de KRL onder Nederlandse vlag in de vaart.

Dit is het eerste deel van een uitgebreide scheepsbiografie over de Willem Ruys, die nog steeds tot ieders verbeelding spreekt. Het boek beslaat de periode van ontwerp en bouw alsmede de twee eerste jaren van de vaart op Indië. In woord en beeld brengt het de fascinerende geschiedenis tot leven van dit fenomenale schip.

 

Nico Guns en Frans Luidinga bereiden momenteel de publicatie voor van het tweede deel over de Willem Ruys alsmede een boek over 'de vroege schepen van de Lloyd: van de Batavia en de Soerabaja tot de Slamat'. Na de delen over de Dempo en Baloeran (ISBN 90.6881.090.1), de Indrapoera (ISBN 90.6881.097.9) en de Sibajak (ISBN 90.6881.098.7) schrijven zij aldus de complete biografie van de Lloyd-mailschepen: de 'statige dochters van de heren Ruys'.

 

Het boek is verschenen bij van Soeren en Co. 

 Introduction

The Dutch authors Nico Guns and Frans Luidinga are writing books about the passengerships Willem Ruys, Sibajak, Slamat, Indrapoera, Insulinde, Patria, Sibajak. Willem Ruys was the owner the Dutch shipcompany Rotterdam Lloyd (Rotterdamsche Lloyd).

Before the second world war the passengerships Willem Ruys, Sibajak, Slamat, Indrapoera, Insulinde, Patria, Sibajak were exploited by the Rotterdam Lloyd (Rotterdamsche Lloyd) in a regular service from Holland to and from the Dutch-Indies via Rotterdam-Southhampton-Lissabon-Gibraltar-Tanger Marseille-Port Said Suez-Colombo-Sabang-Belawan-Singapore- Djakarta (Batavia)-Surabaya vv.

During the summer the passengerships Willem Ruys, Sibajak, Slamat, Indrapoera, Insulinde, Patria, Sibajak made cruises to Great Britain, the Northcape and the Mediterranean.
In the second world war the Slamat, Indrapoera and Sibajak were chartered by the British Ministry of War Transport and transported thousands of troops from Australia, New Zealand, the United States of America, India, Africa to and from the battlefields.

After the war the Indrapoera and Sibajak transported the soldiers, ex-prisoners of war from the Burma-road to their home-countries, the Dutch ex-prisoners of war from Indonesia to Holland, Dutch soldiers to and from Indonesia, ex-patriates from Indonesia to Holland, emigrants to Australia and New Zealand and tourists round the world.

We invite passengers tourists, crewmembers, veteransoldiers, sailors and pilots from Great Britain, Australia, New Zealand, United States, the African continent, Germany, ex-patriates from the former Dutch Indies, emigrants to Canada, Australia and New Zealand which have traveled with these ships and have some memorable recollections and or photo's about their experiences with these ships to contact us

From now on, the authors invite crewmembers and passengers to contact us about stories and photo’s about the passengersship Willem Ruys. contact us

______________________________________________________________________________________________________

Boeken 

Met het uit de vaart nemen van de passagiersschepen Indrapoera, Sibajak en Willem Ruys kwam een einde aan het prachtige tijdperk van passagiersvaart op de Oost. De auteurs Nico Guns en Frans Luidinga zijn bezig dit verleden vast te leggen in een serie scheepsbiografieën waarvan als eerste deel verscheen 'Dempo en Baloeran', als tweede deel 'Indrapoera', als derde deel verscheen 'Sibajak, grand old lady van de Rotterdamsche Lloyd'. 
__
________________________________________________________________________________________book about the sibajak________________________________

SIBAJAK  'Grand old lady van de Rotterdamsche Lloyd'. The book about the Sibajak ( ISBN 90.6881.098.7, authors N. Guns and F. Luidinga; publisher Van Soeren & Co, Amsterdam) is published on the 15th of December 2003. 
A
SUMMARY about the book is available in English.  Het boek omvat 600 pagina´s, 1500 illustraties en is bij de betere boekhandel voor 62,50 euro verkrijgbaar. Uitgever van Soeren & Co. te Amsterdam. ISBN 90 6881 098 7 . Een tweede druk van het boek over de Sibajak zal naar verwachting in de eerste helft van 2006 verschijnen bij van Soeren & Co te Amsterdam

 

 

book about the indrapoera INDRAPOERA Een schip van Naam  
The authors are: Frans Luidinga and Nico Guns. Publisher: De Bataafsche Leeuw in Amsterdam. ISBN: 90 6881 097 9
A SUMMARY about the book is now available in English.The book about the Indrapoera has been published on 25th OF MAY 2001.A presentation has taken place in the 'Gemeentearchief'of Rotterdam
For the speech of Frans Luidinga (in Dutch)
CLICK HERE.

 

 

 

book about the Scheepsjournaal

  Het SCHEEPSJOURNAAL vanTjalling Luidinga 1890- 1941, gezagvoerder bij de Rotterdamsche Lloyd, (ISBN 90-802461-1-5) “  The author is Frans Luidinga.  An updated second edition about the sinking of the Slamat as told in the book will appear. We invite family of crewmembers or survivors of ss Slamat , HMS Diamond or HMS Wryneck who live in Australia, New Zealand, Great Britain and India/ Goa to contact F. Luidinga. The Slamat sank on the 27 april 1941 in the Aegean Sea.

 

 

 

book about Jop Dutilh

  Varen rond de Wereld in oorlogstijd. De reizen van stuurman Jop Dutilh ( 1919-1944)  met de schoener Yankee en de schepen Kota Gede, Welgelegen en Garoet van de Rotterdamsche Lloyd. Het boek beschrijft het korte leven van Jop Dutilh  (1919- 1944 ) en is gebaseerd op zijn dagboek en brieven .Het boek zal in september 2006 worden uitgegeven bij Walburg Pers in Zutphen. 
Auteur Frans Luidinga.

 

 

 

The Authors Frans Luidinga and Nico Guns

author: Frans Luidingaauthor: Nico Guns