Blijven opletten!
Hier een spel waarbij de speler die in eerste instantie het minste in het spel betrokken is, uiteindelijk de sleutel tot de afloop in handen heeft. Je zit in Zuid met de volgende hand:
♠   B 10 9 8
   H B 10
    -
♣   H
In dit spel met verplicht gaan heeft Noord gedeeld en heeft Oost
troef gemaakt. Oost mag ook uitkomen, omdat deze blijkbaar geen sterke troefkaart heeft wordt ♣A gespeeld.
1: ♣A ♣H ♣B ♣9
Oost vervolgt met ♣7 en je zit gelijk voor de keuze, ♠ of
weggooien? Je kiest ♠8.
2: ♣7 ♠8 ♣10 ♣V
West is nu aan slag en speelt de laatste ♣. Noord troeft met
10 en Oost neemt over met 9. Zelf gooi je B weg. Oost speelt nu A, welke getroefd wordt door West.
3: ♣8
10 9 B
4:
A H V 7
De eerste 4 slagen zijn allemaal door Oost - West binnengehaald, ze lijken zonder problemen het spel te gaan halen, er zijn al 74 punten gehaald. De volgende slag speelt West ♠A, welke echter door je maat in Noord wordt getroefd met A, Hierna speelt Noord de troefboer, bekent Oost (8) en plots is de afloop van het spel in jouw handen gelegd.
5: ♠A
A ♠7 ♠B
6:
B 8
Je bezit nog ♠10, ♠9 en
10. Wat is het resterende zitsel, en hoe krijgen we Oost - West daarmee alsnog nat? In de enige slag die we hebben zitten 24 punten (♠A A ♠B), aangevuld met troefboer maakt dit 44. Naast de op tafel gelegen B en 8 zitten er nog 2 troeven in het spel (dat had je toch wel bijgehouden?).

Daarnaast is er nog 20 roem te verdienen via
10-9-8. Door nu ♠10 bij te spelen en de laatste slag te halen met 10 (inclusief 20 roem) te incasseren kom je op tenminste 74 punten met 20 roem. Vol bravoure leg je ♠10 bij en het spel verloopt als volgt:
6:
B 8 ♠10 7
7:
8 9 10 H!
8: ♠H
V ♠V ♠9
Tot je verrassing zat de laatste troef niet bij Oost maar bij West! Hierdoor gaan de laatste 2 slagen naar Oost - West, die het moeiteloos halen. Wat ging er fout? Het zitsel was niet wat je ervan verwachtte, maar vreemd genoeg is dit wel de enige verdeling die het nat spelen van Oost - West mogelijk maakt. Op slag 6 moet niet ♠10, maar juist
10 worden bijgespeeld, de laatste 3 slagen verlopen dan als volgt:
6:
B 8 10 7
7:
V 9 ♠9 H!
8: ♠H
8 ♠V ♠10
Het binnenhalen van beide tienen en de laatste slag levert in totaal 81 punten op. Dat is zonder roem toch genoeg om Oost - West nat te laten gaan.
Uitleg voorbeeld