Beoordelen van je hand
Een van de belangrijkste onderdelen van een spelletje klaverjassen is het beslissen of je een spel aanneemt, of juist moet passen. Voor eerste hulp bij deze keuze wordt in het boek een eenvoudig beslismodel gegeven. Op basis van een aantal gemakkelijk te achterhalen gegevens van de hand (aantal troeven, azen) wordt een puntenaantal bepaald. Is dit aantal voldoende dan kan men spelen, anders is het beter te passen.
Voorbeelden
Een voorbeeld:
♠   A
♥   B 9 7
♦   B 7
♣   H B
Stel
is troef en je zit op de
eerste hand. De punten-
waardering geeft 50
punten, aannemen dus!


We veranderen de kaart iets:
♠   A 8
♥   B 9 7
♦   B
♣   H B
Nu is het puntentotaal nog
maar 45, het minimum
aantal punten om te spelen.

Een laatste verandering:
♠   A 8
♥   H B 7
♦   B
♣   H B
Nu is het puntentotaal nog
maar 40, te weinig om het
spel te spelen. Wanneer
toch wordt gespeeld zal de
maat zeker 1 of 2 slagen
moeten halen om er door te
komen.