EHBK
Hebben we met dit boekje het ultieme geschrift over klaverjassen gepubliceerd? Dat lijkt niet erg
waarschijnlijk, en het was ook niet de opzet bij het schrijven. Het aardige van het boek is dat het een
beschrijving geeft van de manier waarop het spel in de familie gespeeld wordt (of gespeeld zou moeten
worden). Het boekje kan nu gebruikt worden om hulp te bieden bij een optredende spelsituatie (“Kijk maar op pg ...”). Eerste Hulp Bij Klaverjassen dus.

Slotwoord
Gaandeweg ontdekte ik echter wel dat er nog wel meer over het spel te zeggen valt dan er nu al in het
boek staat. Een verdere uitbreiding / toepassing van wat er in hoofdstuk 7 is beschreven is zeker mogelijk, maar zou de meeste lezers waarschijnlijk vervelen.

Klaverjassen wordt dan als een denksport benaderd, terwijl het eigenlijk een spel is dat vooral gespeeld dient te worden. Klaverjassen is vermaak, een luchtig tijdverdrijf en dat moet het vooral blijven.