Vroeger en nu, een beetje historie van het HouterendOp de eerste kadasterkaart van Stein uit 1842 maakte het Houterend deel uit van de sectie Steenakker. Het Houterend was samen met de Kruisstraat en het Keerend een van de belangrijkste wegen van Stein uit Noordelijke richting in de verbinding naar de Maas. Het is dus niet vreemd dat een aantal gerestaureerde c.q. herbouwde panden in deze historische buurten nog te vinden zijn.
De naam Houterend is waarschijnlijk afgeleid van het einde van het Hout, waarmee bedoeld werd het einde van de Graetheide en het Steinerbos, wouden die zich in de Middeleeuwen uitstrekten van Born en Geleen tot aan de Maas.
Als doorgaande weg naar de Maas was het Houterend ook uitermate geschikt voor menige ambachtelijke onderneming of boerderij. Aan verschillende panden is nu nog duidelijk te zien dat het verbouwde oorspronkelijke carré of gewone boerderijen waren. Het perceel met de sectienummers 83 en 84 bestaat tegenwoordig nog en was in 1842 eigendom van ene Ida Janssen, die naaister was. Naderhand is er een (schrijnerei) meubelmakerij in gevestigd geweest. Nog later was in een bijbouw bij de buren (niet op kaart vermeld) een sigarenmakerij. Het merk van de rokertjes is (nog) onbekend.
Oes Domleijn is waarschijnlijk rond 1900 gebouwd op de toenmalige sectienummers 77 en 81.
Enig speurwerk heeft tot de informatie geleid dat er in onze oorspronkelijke panden aan de voorkant een gebedsgenezer woonde, die Bèj Jantje (Jantje de bidder) genoemd werd. Zijn specialiteit was kiespijn en periodieke vrouwenkwalen. Zijn echte naam was Jannes Janssen en hij leefde van 1875 tot 1953.
In het achterste pand woonde als laatste Johannes Gerardus Schepers, in de Steinse volksmond was dat Sjera van de Bing. Van de Bing is een veel voorkomende bijnaam hier in het Steinse, waarschijnlijk een verbastering van het woord bij (Biene in het Duits). Iemand van de Bing, had schijnbaar een vader als bijenhouder.
Sjera Schepers was geboren in 1907 en overleed in 1988. Na zijn dood zijn de beide woonhuizen met stallen en de andere mikmak afgebroken en is in verschillende fases tussen 1989 en 1995 het huidige ”Oes Domleijn” gerealiseerd.
Zoals het vroeger ooit was
(klik op plaatje voor vergroting)


oud
ooit
oud
vroeger
oud
de laatste oude eigenaar
oud
tegenwoordig

Terug naar Oes Domleijn