Yod cursus


De Yod initiatie is een buitengewone mooie initiatie. Sommige hebben er wonderen mee zien gebeuren. De Yod initiatie verbindt de zielenster of wezenster met de ziel, het derde oog en het hart. De zielenster is de Godsvonk. Het is dat deel waaraan de ziel is ontsprongen. Het staat boven de reïncarnatiecyclus. Het staat daardoor ook boven de menselijke ervaringswereld van dualiteit. De ziel ontwikkeld zich in de incarnatiecyclus. De ziel kent derhalve de wereld vanuit de dualistische beleving. De ziel kan ondergedompeld raken in eenzaamheid, haat en lijden. In de Godsvonk is dit niet mogelijk omdat ze daar geen afgescheiden beleven mogelijk is. Als de ziel zich herinnert wie ze is en waar ze vandaan komt, kan ze de polariteit waarin ze zich bevindt overwinnen. Ze weet dan weer in haar diepste kern dat er niet alleen lijden is maar ook liefde, dat er geen eenzaam is maar verbondenheid. Wanneer de ziel zich verbindt met de Godsvonk, krijgt het lijden een andere betekenis. De consequentie daarvan is groot. Nu de ziel weet dat ze gedragen wordt, hoeft ze niet langer te vluchten van het aardse. Zij zal dieper incarneren. Dit is precies wat je steeds zien gebeuren bij de Yod initiatie. Het gebeurt dat mensen die een lange therapie achter zich hebben en steeds maar niet willen terugkomen naar het aardse, opeens hier komen. Ze voelen zich gedragen. Ze voelen een rust en een stilte die ze daarvoor nooit hebben gevoeld. De eeuwige pijn van het zich existentieel alleen voelen is voorbij, zolang ze in deze verbinding blijven. Want ze weten dat ze niet alleen zijn! Dit zijn de wonderen van deze initiatie.

De verbinding van de Godsvonk naar de ziel loopt onder andere door naar het voorhoofdchakra en naar het hartchakra. Het voorhoofdchakra is het centrum van het inzicht en het inzien. Het is het centrum van begrijpen van waarom men hier is en wat men hier komt doen. Dit centrum helpt om de lessen van de ziel, gedragen door de Godsvonk, hier op aarde neer te zetten doordat het inzicht geeft in waarvoor men hier is. De mens is een denkend wezen. Deze initiatie verbindt dit denken met de ziel en de Godsvonk. Het denken wordt daardoor bezield.

In het hartcentrum ligt het vermogen van de mens om liefde te ervaren. Veel mensen voelen niet in hun hart omdat ze de pijn van menselijke emoties van hun hart niet durven voelen. Ze kunnen daardoor ook niet meer in contact komen met de zegen van het hart in contact komen. Het leven wordt daardoor kil en koud. Wie geen liefde voelt, zoekt oplossingen om dit gemis niet te hoeven voelen. In het westen wordt dan vaak naar compensatie gezocht in materiële zaken en in een zich verdrinken in een zee van prikkels. Door al deze prikkels ervaart men andere emoties, waardoor men toch nog een soort van levendigheid ervaart. Ook wordt bijvoorbeeld vaak naar televisieprogramma's gekeken waarbij het emotionele lichaam wordt geprikkeld. Ook zo vult men de leegte van het hart in.
Wie niet durft te voelen, mist een essentiële kwaliteit van het menselijk bestaan. De Yod-initiatie helpt de mens zich te verbinden met zijn groot hart, zijn spiritueel hart. Het persoonlijk lijden komt dan in een ander daglicht te staan. Het wordt milder, zachter en mag weer deel van het leven zijn. Dan hoeft de pijn niet meer worden afgeschermd en mag het hart weer deelnemen aan het leven. Dan kan genezing plaatsvinden, zodat de mens uiteindelijk weer in liefde in contact komen met zijn omgeving.


Gevolgen van de Yod-initatie's die waargenomen zijn:

* Het groeien van de zijnsenergie. Dit betekent een zich gedragen voelen vanuit de ziel en wezenster.
* Het ervaren van innerlijke rust en stilte.
* Dieper aarden: eindelijk ‘ja' tegen het leven kunnen zeggen.
* De pijn en de moeite van het leven aankunnen. ‘Ja' tegen het leven zeggen, hoe moeilijk dat ook is.
* De verbinding met de wezenster beleven als een warme, zegende deken om zich heen.
* Het sterker worden waarnemen van de Reiki-stroom.
* Het helder waarnemen wordt gedragen in een sfeer van respect en liefde.
* Voelen dat het medeogen in je groeit.
* Yod opent naar Christusenergie voor zover men dat aankan.

Er zijn 3 initiatie's in Yod:
* Yod 1, kan gegeven worden door een Reiki Master
* Yod 2, kan gegeven worden door een Reiki-Seichem Master
* Cartouche Yod, kan gegeven worden door een Reiki-Seichem-Cartouche Master.

De Yod initiatie's worden los van een Reiki e/o Seichem cursus gegeven. Daardoor is het makkelijker om onderscheid te leren maken tussen de verschillende energieen.
Daarnaast is het mogelijk om de Yod's te ontvangen zonder dat je Reiki e/o Seichem cursussen hebt gevolgd.
Voor Cartouche Yod is het advies om Reiki 2 te hebben gedaan.

De volledige Yod cursus bestaat uit 3 momenten, tijdens ieder moment zal je een Yod initiatie ontvangen. Na iedere initiatie in Yod zal je verder groeien en ontwikkelen.

Voor opmerkzame gevoelige mensen is er verschil te ervaren tijdens de inwijdingen en uitwerking van de drie Yod's.

Index


Copyrights © Helende Energie Delft 2002/2016