Verklarende Reiki Woordenlijst
 

Deze Reiki woordenlijst heeft betrekking op Reiki in het algemeen.
Het zijn vertalingen vanuit de visie van de vertaler (Pim van der Helm) en vertalingen van de visie van de originele schrijver (Vincent Amador), waarbij sommige dingen ook weer vertalingen zijn.Overal waar nieuwe dingen geleerd worden, wordt normaal gesproken een apart woordgebruik gehanteerd, waardoor de gebruikers ervan efficiënter ideeën en nieuwe toepassingen kunnen uitwisselen en de discussies over diverse onderwerpen op dat terrein gemakkelijker te begrijpen zijn. Voor de absolute leek zullen kreten als “afstemmingen”, “symbolen” en “Usui Shiki Ryoho” in het begin nogal verwarrend zijn. Deze verklarende woordenlijst is een middel om je te helpen de vele verschillende concepten en praktijken binnen Reiki sneller te begrijpen.


A.

Adem van de Vuurdraak – (Violette ademhaling) Een speciale ademhalingstechniek die gebruikt wordt bij het plaatsen van het Reikisymbool in de kruinchakra van de cursist tijdens een afstemming. Het wordt ook gebruikt bij Raku Kai om de microkosmische omloop te ontwikkelen, het Reikikanaal te versterken en om de gezondheid te bevorderen.

Afstandsymbool – (Hon Sha Ze Sho Nen) Het derde Reikisymbool. Dit symbool is een combinatie van Japanse Kanji (karakter taal) dat “geen verleden, geen heden, geen toekomst” kan betekenen, hetgeen de tijdloze originele puurheid van de bron van alles en de geest van de mens kan vertegenwoordigen. Een vertaling zou kunnen zijn “Optreden bij de Realisatie van het Absolute Zijn”.

Afstemming – (Inwijding) Dit is een techniek die gewoonlijk gebruikt wordt bij alle vormen van Reiki in het Westen. Het maakt gebruik van een proces van het plaatsen van de Reikisymbolen in de meridianen, aura of het energielichaam van de ontvanger van de heling. Sommige afstemmingen richten zich op het plaatsen van de energie in de chakra's. Afstemmingen stellen mensen in staat Reiki te gebruiken op zichzelf of op anderen en ze bewerkstelligen een verbinding met de Reikibron.

Afstemmingen op afstand – Dit is een afstemming die gebruikt maakt van het Reiki afstandsymbool (Hon Sha Ze Sho Nen) om een afstemming uit te voeren op iemand die niet fysiek aanwezig is. Een logische uitbreiding van Reikiheling op afstand en het afstandsymbool.

Antahkarana symbool – Dit is een symbool dat bestaat uit een kubusvorm met op het oppervlakte figuren die uit zevens bestaan. Waarschijnlijk van Tibetaanse oorsprong hoewel dat niet is vast te stellen. Zou als panacee werken op alle terreinen van heling. Het wordt ook gebruikt bij een specifieke vorm van meditatie en bij de door Ralf Jensen ontwikkelde “Master frequency generator plates”.


B.

Beaming - Dit is een techniek bij het helen op afstand. Het is het sturen van Reiki naar een persoon die zich op gezichtsafstand bevindt. Hoewel het een afstandsheling betreft, wordt het toegepast in de aanwezigheid van de ontvanger en juist dan wanneer de aanraking met de handen niet wenselijk is (zoals bij slachtoffers van verkrachting of personen met brandwonden). Beaming wordt ook in andere systemen toegepast zoals bij het Johrei Genootschap.

Bekrachtiging – (empowerment ) Ieder proces dat een ander helpt de mogelijkheid te ontwikkelen om energie of een techniek te gebruiken. De Reiju techniek was een bekrachtiging die door Usui werd gebruikt om Reiki energie over te dragen aan anderen

Bloeduitwisseling – Bloeduitwisseling is een Reikimethode om het bloed te reinigen van giftige stoffen. Er wordt van gedacht dat deze praktijken het lichaam aanzetten tot het vormen van nieuwe bloedcellen en tot het stimuleren van de betrokken meridianen.

Byosen - (Scanning) Een proces waarbij de handen van de Reikimaster zich bewegen over het lichaam van de ontvanger om vast te stellen of er zwakke plekken, veranderingen, of gebieden zijn die behandeld moeten worden. Er zijn meerdere methodes bekend. Het wordt bij de Reiki ho praktijken in Japan Byosen Reikian ho genoemd.

C.

Chakra's – Dit zijn de energiegebieden in het energielichaam die onderdeel uitmaken van het energiesysteem. Ze zijn Indo-Tibetaans van oorsprong en werden aan Reiki toegevoegd in het Raku Kai systeem. Momenteel kom je ze in alle gebieden van Reiki tegen. Chakra's maakten geen deel uit van de Japanse Reiki praktijken of van die van mevr. Takata.

Cho Ku Rei – Het eerste Reiki symbool. Cho Ku Rei wordt gewoonlijk het “kracht”-symbool genoemd in de Westerse stijlen van Reiki (Usui Shiki Ryoho), maar in de traditionele Japanse Reiki heet het “richtpunt”. Sommige andere betekenissen zouden zijn “God is hier” of “plaats hier de kracht”.

D.

Dai Ko Mio - (Usui Mastersymbool) Dit is het mastersymbool dat in alle Reikisystemen gebruikt wordt. Het is het symbool van de ultieme bron van liefde, licht, harmonie en heling. Het wordt soms ook vertaald als “groot schijnend licht”.

Dumo – (Tibetaanse Mastersymbool) Dumo is een “Tibetaans” symbool dat onderdeel uitmaakt van het William Rand Usui/Tibetaanse systeem en het wordt ook gebruikt door verschillende andere onafhankelijke Reikimasters, zoals Diane Stein. Dit symbool is ook bekend als de “Tibetaanse Dai Ko Mio”. Van dit symbool wordt gedacht dat het lichaam en geest verenigt. Het zou werken met het element vuur in de basischakra bij het ontsteken van de Heilige vlam (dat wil zeggen de Kundalini energie). Ook zou het negatieve energie en ziektes verwijderen uit het lichaam en de geest.

E.

Empowerment – (bekrachtiging) Ieder proces dat een ander helpt de mogelijkheid te ontwikkelen om energie of een techniek te gebruiken. De Reiju techniek was een bekrachtiging die door Usui werd gebruikt om Reiki energie over te dragen aan anderen.

Energie-uitwisseling – Een new-age concept dat vaak aangehaald wordt om het vragen van geld te rechtvaardigen voor Reikitraining, behandeling of afstemming. Dit geldt vooral bij extreem hoge prijzen. Het schijnt aan het systeem te zijn toegevoegd in het Westen na de dood van mevr. Takata. Het concept is dat als iemand een ander Reiki geeft of hem erin traint, de ontvanger aan de Reikileraar iets terug moet geven om het universum in balans te houden.


F.

Fire Serpent/Vuurslang/Vuurdraak – (Nin Giz Zida). Een “Tibetaans” symbool dat gebruikt wordt in de Usui/Tibetaanse traditie. De vuurslang vertegenwoordigt de “Slapende Slang” die opgerold ligt aan de basis van de ruggengraat. De vuurslang wordt gebruikt tijdens een afstemming, waarbij de horizontale lijn over de kruin, de kronkels over de ruggengraat en de staart met de klok mee draaiend op de basis van de ruggengraat getekend wordt. Hij aardt de energie in het lagere deel (van de voeten tot het staartbeentje) van het lichaam. Wanneer de vuurdraak (de staart tegen de klok in) van beneden naar boven getekend wordt, stuwt het de energie naar de vier bovenste chakra's. Hij zorgt er tevens voor dat er geen energie via de kruin kan ontsnappen. De vuurslang verbindt en opent alle chakra's. Hij opent het centrale kanaal, zodat het Kundalini-vuur kan gaan stromen. Hij kan gebruikt worden bij heling of meditatie voor meer balans en ontvankelijkheid.


G.

Gakkai – De Usui Reiki Ryoho Gakkai is de oorspronkelijke organisatie die Mikao Usui oprichtte en die nog steeds doorgaat met het beoefenen en onderwijzen van Reiki in een ononderbroken lijn, sinds de dood van Usui. De Gakkai's praktijken worden Reiki Ryoho of “Reiho” genoemd. De nadruk ligt meer op het spiritueel ontwaken dan op heling. Het duurt ook langer om dit systeem te leren dan zijn Westerse tegenhanger.

Gassho - Gassho is heel gebruikelijk in veel Oosterse tradities. In de Indo-Tibetaanse traditie heet het “Namaste”. Gassho is je handen in een bidpositie houden op ongeveer borsthoogte. In Reiki wordt Gassho gedaan door op de vloer of op een stoel te zitten. De handen in de bidpositie met de middelvingers tegen elkaar van de borst af wijzend. De ogen zijn gesloten. De Reikiprincipes worden opgezegd (alleen vandaag: geen woede, geen zorgen, wees bescheiden, werk aan jezelf in erkentelijkheid, wees vriendelijk naar alles). De middelvingers raken elkaar omdat dit de meridianen completeert die in de hand eindigen. Met name het vuurelement eindigt op de top van de middelvinger (sommigen noemen dit de “Reiki-laser”).

Gevorderde Reikitraining – (ook bekend als IIIa, Reikimaster/beoefenaar of “Persoonlijke mastergraad” in de Usui/Tibetaanse systemen). Een verzameling van new-age technieken en pseudo Tibetaanse praktijken die toegevoegd zijn aan het Hayashi-Takata Reikisysteem in het Westen. Gevorderde Reikitraining bestaat normaal gesproken uit het werken met een Reiki kristallenraster, een afstemming op heling, het Antahkarana symbool, Reiki gidsenmeditatie, psychische chirurgie en Reiki symbolenmeditatie. Het wordt meestal geassocieerd met Raku Kai Reiki en William Rand's Usui Tibetaanse Reiki.

Global Reiki Master Association (GRMA) – De GRMA is een internationale vereniging van Reikimasters. De leden bestaan uit een diverse groep die allen de Reikipraktijken respecteren. De GRMA probeert in waarachtige informatie, training en bekrachtiging van Reiki te voorzien. De GRMA is toegewijd in het verspreiden van de Gift van Reiki in hun leven. De GRMA werd gesticht door Joseph “Running Wolf” Sparti zodat al degenen die Reiki wensen te leren kennen, hiertoe zonder invloed van anderen dit kunnen doen. De GRMA sponsort de gratis Wereldwijde afstemmingen voor Reiki op afstand die meerdere malen per jaar gegeven worden. Deze enkelvoudige Master bekrachtigingen worden uitgevoerd door leden van de GRMA.

Graden in Reiki – (zie ook Sho-den, Oku-den, Shinpi-den) Reiki wordt vanouds in drie niveaus gegeven in het Westen.

Eerste graad – Bevat normaal gesproken de Reikiprincipes, de handposities, de Reiki geschiedenis en je ontvangt een Reiki afstemming. In de traditionele stromingen vinden er vier afstemmingen plaats op het eerste niveau. In andere stromingen, inclusief de Tibetaanse/Usui stromingen, kan er een gecombineerde eerste graad afstemming plaatsvinden. Sommige stromingen onderwijzen dat Reiki I heelt op het fysieke vlak.

Tweede graad – Bevat normaal gesproken de drie Reiki symbolen (Richtpunt, Harmonie en Verbinding), Mentale/Emotionele heling, heling op afstand en wederom een afstemming. De Tibetaanse/Usui stroming voegt daarbij de techniek van scanning en beaming. Sommige stromingen onderwijzen dat Reiki II heelt op het emotionele vlak.

Derde graad – Het master/leraar niveau. Bevat normaal gesproken het Usui Mastersymbool (bekrachtigingsymbool) en zijn betekenis en toepassing. Het afstemmingsproces en toepassing in de praktijk en hoe anderen moeten worden onderwezen. Sommige stromingen onderwijzen dat Reiki III heelt op het spirituele vlak.

Sommige tradities (de Usui/Tibetaanse stromingen en verschillende andere onafhankelijk masters) hebben een IIIa toegevoegd tussen Reiki II en Reiki III. IIIa wordt vaak Gevorderde Reiki Training genoemd (Advanced Reiki Training (ART)). Een aantal technieken die daarin opgenomen kunnen zijn: Reiki meditatie met gebruik van de symbolen, de symbolen gebruiken om doelen te bereiken, Reiki en kristallen, het maken van een Reikiraster, Reikimeditatie om je “Reiki gids” te ontmoeten, Reiki heling afstemmingen, het gebruik van het Tibetaanse Antahkarana symbool en voor meditatie erop, de Hui Yin positie en de Violette ademhaling.

H.

Handposities – Met handposities worden die specifieke posities van de handen bedoeld die tijdens Reikibehandelingen gebruikt worden. De Reikibeoefenaar plaatst zijn handen op specifieke plaatsen en laat de Reiki stromen in het lichaam van de ontvanger op deze posities om heling te verzorgen. Het schijnt dat Usui oorspronkelijk vijf posities gebruikte en verder maakte hij gebruik van Reiji en Byosen om te voelen en te lokaliseren welke andere plaatsen er behandeld moesten worden. In traditionele Japanse Reiki die afstamt van de Hayashi lijn zijn er zeven posities. In de Hayashi-Takata lijn zijn er twaalf. Andere Reikisystemen kunnen verschillende aantallen van posities hanteren.

Hatsurei ho – Dit is een meditatie- en ademhalingstechniek die door Usui gebruikt werd. Het wordt nog steeds gebruikt bij Reiki Ryoho zoals die door de Gakkai beoefend wordt. Het is een techniek die de beoefenaar verbetert door middel van vergroting en versterking van hun Reiki kanaal en hun contact met de Reikibron. Het wordt ook gebruikt voor de spirituele groei van de beoefenaar. Het bevat een zelfreinigend ritueel evenals twee verschillende soorten meditatieoefening.

Hayashi – Dr. Chujiro Hayashi werd in 1925 ingewijd tot Reikimaster en was een student van Usui. Hayashi was een gepensioneerd officier van de Japanse marine. Hij opende een Reikikliniek die vooral een medisch model volgde. Hayashi bracht sommige veranderingen aan in het systeem inclusief een zwaardere nadruk op de symbolen en de afstemmingen en hoogstwaarschijnlijk ontwikkelde hij de twaalf standaard handposities zoals we die tegenwoordig in het Westen kennen. Deze handposities stelden meerdere beoefenaars in staat gelijktijdig Reiki te geven. Deze groepheling techniek werd in zijn kliniek toegepast. Hij was de leraar van Hawayo Takata.

Heling afstemmingen – Een afstemmingstechniek niet bedoeld voor inwijdingen, maar om de “heling te vergoten”, ontwikkeld door William Rand. Hoewel van de procedure gedacht wordt dat hij niet de ontvanger inwijdt als Reikibeoefenaar, hebben sommige masters hun twijfels over het gebruik ervan, omdat zij ervoeren dat cursisten na afloop Reiki konden geven zonder dat zij daarin getraind waren.

Heling op afstand – Dit is het sturen van Reiki energie met het doel om iemand die niet fysiek aanwezig is te helen. Het maakt gebruik van het Hon Sha Ze Sho Nen (afstand) symbool en een verscheidenheid van technieken zoals de fototechniek, Reiki stacks, helingslijsten of de teddybeer techniek om een punt te hebben waarop je je kunt richten.

Helingscrisis – Een concept dat bij Prahna heling en andere helingbenaderingen aangetroffen wordt die sommige masters hebben toegevoegd aan Reiki. Het concept van een helingcrisis is dat de ontvanger van een Reikibehandeling of –afstemming een “ontlading” ervaart en vervolgens in een emotionele of psychische crisis belandt. Dit concept wordt niet door veel masters aanvaard.

Hon Sha Ze Sho Nen – Het derde Reiki symbool. Hon Sha Ze Sho Nen is een combinatie van Japanse Kanji (symbolentaal) dat “geen verleden, geen heden, geen toekomst” kan betekenen en het vertegenwoordigt de tijdloze oorspronkelijke puurheid van de bron van alles en de geest van de mensheid. Een vertaling zou kunnen zijn “Treed op in de verwerkelijking van het absolute ZIJN”.

Hui Yin – Een “energie opwekking” techniek die bij afstemmingen wordt gehanteerd. Het werd in Raku Kai Reiki toegevoegd en is een deel van William Rand's Usui/Tibetaanse praktijk en het werk van Diane Stein. Het is beter bekend in Chi Qong als de microkosmische omloop.

I.

Inwijding – Inwijding (of afstemming) is een techniek die gewoonlijk gebruikt wordt bij alle vormen van Reiki in het Westen. Het maakt gebruik van een proces van het plaatsen van de Reikisymbolen in de meridianen, aura of het energielichaam van de ontvanger van de heling. Sommige afstemmingen richten zich op het plaatsen van de energie in de chakra's. Inwijdingen stellen mensen in staat Reiki te gebruiken op zichzelf of op anderen en ze bewerkstelligen een verbinding met de Reikibron.

J.

Johrei – Dit is een religieuze of spirituele praktijk die werd ontwikkeld door Mokichi Okada, een tijdgenoot van Miao Usui. Hij stichtte Sei Kai Kyu Sei Kyo, beter bekend als Johrei en als het Johrei TM broederschap. Net als Reiki gebruikt Johrei ook Reiju om zijn volgelingen van kracht te voorzien. Een “Johrei Reiki” werd ontwikkeld vanuit Raku Kai Reiki waarbij gebruik gemaakt wordt van het Witte Licht (Johrei) symbool als onderdeel van zijn oefeningen en afstemmingen. De naam werd veranderd in Vajra Reiki na een aantal juridische strubbelingen over het gebruik van het woord Johrei. Het broederschap heeft nog steeds de website.

K.

Karuna – Dit is het boeddhistisch principe dat mededogen met elk levend wezen predikt.

Karuna Ki – Dit is het Toegewijde Hart Energie en Heling Systeem ontwikkeld door Vinny Amador vanuit het werken met Tera Mai TM en Karuna Reiki TM . Het deelt de gebruikelijk symbolen met Karuna Reiki TM en Tera Mai TM Reiki maar voegt veel nieuwe meditaties, mudras en andere technieken toe. Het systeem is gebaseerd op de cultivering van het toegewijde hart.

Karuna Reiki TM – Dit is een helingsysteem dat door William Rand is gesticht toen hij nieuwe symbolen ontdekte en vanuit Kathleen Milner's helingsysteem dat later Tera Mai TM Reiki en Seichem werd. Het maakt aanspraak op een “hogere frequentie” dan die van Usui Reiki. Formeel staat het bekend als Sai Baba Reiki, maar deze naam veranderde als gevolg van een juridische strijd over het gebruik van de naam Sai Baba. Het systeem is onder handelsmerk (TM) gebracht en wordt gecontroleerd en gereguleerd door het Internationale voor Reiki Studies TM in Michigan, VS.

Krachtsymbool – (Cho Ku Rei) Het eerste Reiki symbool. Het wordt vaak krachtsymbool genoemd in de Westerse stijlen van Reiki (Usui Shiki Ryoho) maar wordt in de traditionele Japanse Reiki “Richtpunt” genoemd. Een andere betekenis van het woord zou kunnen zijn “God is hier”.

M.

Master symbool – (Dai Ko Mio) Dit is het mastersymbool dat in alle Reikisystemen gebruikt wordt. Het is het symbool van de ultieme bron van liefde, licht, harmonie en heling. Het wordt soms ook vertaald als “groot schijnend licht”.

Meditatie – Iedere vorm van zich richten, ademhaling of contemplatieve methodes, ontworpen om verhoogde staat van bewustzijn en/of verlichting te bereiken. In Usui Reiki is Ryoho de belangrijkste en de prominentste is de Hatsurei ho. Diverse andere Westerse systemen hebben Reikimeditaties toegevoegd.

Mentaal Emotioneel Symbool – (Sei Hei Ki) Dit is het tweede Reiki symbool. Er wordt van gedacht dat het help helen op mentaal en emotioneel vlak in het lichaam. Het wordt ook het “Harmonie” symbool genoemd in de traditionele Japanse Reiki.

Metta - Dit is het boeddhistisch principe dat liefdevolle vriendelijkheid naar iedereen predikt.

Mikao Usui – Degene die Reiki ontwikkelde. Hij is geboren op 15 augustus 1865 in het Yamagata district van de Gifu prefectuur in een dorp genaamd Yago. Usui studeerde als kind boeddhisme op school en in de tempel van de berg Kurama. Er wordt ook gedacht dat hij de Japanse vorm van Chi Qong, Ki Ko genaamd en andere oosterse helingsystemen heeft bestudeerd.

N.

Namaste – Namaste betekent “Ik groet het goddelijke in jou”. Namaste is de Indo-Tibetaanse tegenhanger van Gassho. Gassho is heel gebruikelijk in veel Oosterse tradities. Gassho is je handen in een bidpositie houden op ongeveer borsthoogte. In Reiki wordt Gassho gedaan door op de vloer of op een stoel te zitten. De handen in de bidpositie met de middelvingers tegen elkaar van de borst af wijzend. De ogen zijn gesloten. De Reikiprincipes worden opgezegd (alleen vandaag: geen woede, geen zorgen, wees bescheiden, werk aan jezelf in erkentelijkheid, wees vriendelijk naar alles). De middelvingers raken elkaar omdat dit de meridianen completeert die in de hand eindigen. Met name het vuurelement eindigt op de top van de middelvinger (sommigen noemen dit de “Reiki-laser”).

Niet traditionele Reiki – Dit is Reiki in de Hayashi-Takata (Usui Shiki Ryoho Traditie) die op een bepaalde manier veranderd is. Dit kan heling op afstand betekenen, toevoegingen van kristallen, engelen, andere symbolen, afwijkende afstemmingen en andere zaken. De masters zijn over het algemeen onafhankelijke Reikimasters.

Nin Giz Zida – (Fire Serpent/Vuurslang/Vuurdraak) Een “Tibetaans” symbool dat gebruikt wordt in de Usui/Tibetaanse traditie. De vuurslang vertegenwoordigt de “Slapende Slang” die opgerold ligt aan de basis van de ruggengraat. De vuurslang wordt gebruikt tijdens een afstemming, waarbij de horizontale lijn over de kruin, de kronkels over de ruggengraat en de staart met de klok mee draaiend op de basis van de ruggengraat getekend wordt. Hij aardt de energie in het lagere deel (van de voeten tot het staartbeentje) van het lichaam. Wanneer de vuurdraak (de staart tegen de klok in) van beneden naar boven getekend wordt, stuwt het de energie naar de vier bovenste chakra's. Hij zorgt er tevens voor dat er geen energie via de kruin kan ontsnappen. De vuurslang verbindt en opent alle chakra's. Hij opent het centrale kanaal, zodat het Kundalini-vuur kan gaan stromen. Hij kan gebruikt worden bij heling of meditatie voor meer balans en ontvankelijkheid.

O.

Oku-den – De tweede graad bij Reiki Ryoho in Japan. Het bestaat uit twee delen die Oku den Zenki en Oku den Louki genoemd worden. Deze niveaus bevatten tevens Hatsurei ho, de handtechnieken van Usui te, Oshi te en Nade te, Sie Hei Ki Chiryou en Enkaku Chiryou (behandeling op afstand) evenals bloeduitwisselingen.

Onafhankelijke Reikimasters – Dit is een term die gebruikt wordt om mensen te beschrijven die Reikimaster zijn maar die niet verbonden zijn aan een school of stroming. Zij zouden een eclectische benadering kunnen hanteren met technieken vanuit diverse stromingen. De overgrote meerderheid van Reikimasters in het Westen zijn onafhankelijke Reikimasters.

R.

Radiance Technique TM – Een Reiki stroming ontwikkeld door Barbara Weber Ray die een van Takata's 22 masters was. Barbara maakte er aanspraak op dat ze informatie van Takata had gekregen dat niet aan de andere masters was gegeven. Deze stroming staat ook bekend als Real Reiki TM . Het had oorspronkelijk slechts drie niveaus, momenteel zijn dit er zes.

Raku – Een symbool dat op een bliksemschicht lijkt en dat aan het eind van een afstemming gebruikt wordt om de energieën van de master en de cursist te scheiden. Meestal gebruikt in de Usui/Tibetaanse en Raku Kai tradities.

Raku Kai Reiki – Een Reikisysteem ontwikkeld door Arthur Robertson. Hij was een student van Iris Ishikuro (een van Takata's 22 masters). Het systeem bevatte Ralf Jensen's Master Frequency Generator Plates, de “Tibetaanse” praktijken van de Hui Yin, de adem van de Vuurdraak (ook wel Violette ademhaling), de Tibetaanse symbolen (Raku, Dumo en de Vuurslang), het O Sui Ching waterritueel en Iris Ishikuro's gebruik van het Witte Licht Symbool (Johrei). Deze school heeft beïnvloed of geleid tot de ontwikkeling van de Usui/Tibetaanse scholen, Vajra Reiki, evenals Karuna Reiki TM en Tera Mai TM Reiki.

Reiho – Een afkorting van de naam Reiki Ryoho of Reiki ho. Het refereert aan de oefeningen en het systeem dat in de Usui Reiki Ryoho Gakkai gebruikt wordt.

Reiji – Dit is de bekwaamheid van het vinden van en lokaliseren van onbalans in het lichaam. Het ontwikkelt zich van nature wanneer je Reiki toepast. Frequent gebruik tijdens de heling van anderen leidt tot de bekwaamheid om naar de oorzaak van het probleem van de ontvanger geleid te worden. Deze kennis is dan al bekend voordat een persoon gescand wordt.

Reiju – De originele bekrachtiging gebruikt door Mikao Usui om de Reiki energie over te dragen. Reiji werd opgevolgd door afstemmingen die in Usui Shiki Ryoho gebruikt worden en in alle Westerse Reikisystemen.

Reiki – Dit is een systeem van verlichting en een kunst van het helen met de handen, ontwikkeld in begin 1900 door Mikao Usui in Japan. Het is een kunst die doorgegeven wordt van master naar cursist. Het woord Reiki komt van twee Japanse woorden Rei en Ki en betekent universele levens energie. De term Reiki wordt gebruikt om zowel de energie als het Usui systeem mee aan te duiden. Het heette oorspronkelijk Usui Reiki Ryoho. Er zijn veel varianten van Reiki die tegenwoordig worden beoefend. Op deze lijst zijn onder andere opgenomen Usui Shiki Ryoho, traditionele Reiki van de Takata-Furumoto lijn zoals die in de VS wordt toegepast, traditionele Japanse Reiki ontwikkeld door Hayashi's cursisten in Japan en beoefend in Canada, diverse niet-traditionele Reikistijlen toegepast door onafhankelijke masters, Usui Tibetaanse Reiki, Tibetaanse-Usui Reiki, Raku Kai Reiki, Ter Mai TM Reiki, Angelic Reiki en vele andere.

Reiki Alliantie – Een organisatie die door de 22 master van Takata is geformeerd na haar dood. De organisatie werd door de kleindochter van Takata, mevr. Phyllis Furumoto opgericht. De Alliantie maakt er aanspraak op de traditionele Reiki te representeren. De toepassing ervan volgt de Hayashi-Takata lijn. Mevr. Furumoto begon na de formatie van de Alliantie zichzelf “Grandmaster” van Reiki te noemen en onlangs zelfs de “spirituele” stamhouder. De Alliantie houdt eraan vast dat het masterniveau $10.000 moet kosten. In 1997 werd een poging ondernomen door de Alliantie om de naam “Reiki” en Usui Shiki Ryoho als handelsnaam te laten registreren, hetgeen in de meeste landen mislukte.

Reiki behandeling – Dit is het ontvangen van Reiki afkomstig van een Reiki beoefenaar met de intentie en het doel om te helen. Normaal gesproken bestaat het uit het plaatsen van de handen van de beoefenaar op de diverse handposities op het lichaam van de ontvanger en het duurt ongeveer 35 tot 60 minuten per persoon. Het kan ook slaan op heling op afstand.

Reiki cirkel – Een groep Reiki beoefenaars die samen Reiki delen.

Reiki Ethiek – Een verzameling richtlijnen voor het persoonlijke en professionele gedrag van Reiki beoefenaars. Een voorbeeld hiervan is het niet doen van een heling op afstand zonder toestemming. Deze variëren van master tot master en van stroming tot stroming.

Reiki gidsen – Een geloof dat er specifieke gidsen of geesten zijn die met Reiki en individuele beoefenaars werken. Sommigen refereren eraan als “Verheven meesters”, “geesten” of “gidsen”. Het geloof erin varieert van wezens die helpen bij Reiki tot overtuigingen zoals die van Diane Stein die gelooft dat de Reikigidsen de afstemming doen en de behandelingen mogelijk maken. Dit is een toevoeging aan het systeem in de Westerse wereld die werd gepopulariseerd door Diane Stein in haar boek “Essentiële Reiki” en het wordt onderwezen als onderdeel van William Rand's IIIa cursus.

Reiki geschiedenis – De verhalen van Mikao Usui en de ontwikkeling van Reiki. Er zijn verschillende versies van de christelijke versie, verteld door mevr. Takata die door de Alliantie gebruikt wordt tot aan de historisch gezien waarheidsgetrouwere versie die je in de boeken zoals die van Frank Petter, “Reiki Vuur”, kunt vinden. Meestal wordt er verteld dat Mikao Usui een systeem voor heling zocht, vervolgens mediteerde op de berg Kurama, toen verlicht werd, ontdekte dat hij kon helen en een school startte om anderen te onderwijzen zichzelf te helen.

Reiki kristallen raster – Een techniek die kristallen oplaadt met Reiki om ze vervolgens in een geometrisch patroon te plaatsen. Het doel is een beschermingsraster te vormen of om het te gebruiken voor het zenden van continue heling. Het wordt meestal onderwezen in de Usui/Tibetaanse scholen en het is onderdeel van IIIa. Het is een extra techniek bij Reiki in het Westen.

Reiki master – De oorspronkelijke term voor een Reiki leraar in de Westerse wereld in de Usui Shiki Ryoho traditie.

Reiki master beoefenaar – Een term die gebruikt wordt om iemand te beschrijven die IIIa ontvangen heeft of “Persoonlijke master” cursus gevolgd heeft die door sommige masters wordt gegeven. Normaal gesproken hebben deze mensen de Reiki master afstemming ontvangen, maar zij kregen daarbij niet de derde graad symbolen of instructies om anderen te kunnen afstemmen. Deze term is gemeengoed in de Usui/Tibetaanse tradities.

Reiki master leraar – Een term voor masters bij de stromingen die IIIa en IIIb gescheiden hebben. Het refereert aan diegenen die IIIb hebben volbracht, de Reiki master symbolen kennen en weten hoe ze anderen kunnen afstemmen. Deze term is gemeengoed in de Usui/Tibetaanse tradities.

Reiki principes – Een vijftal principes, geschreven door de Meiji keizer en gebruikt door Usui in Reiki Ryoho. Er bestaan verschillende versies van. Ze zijn ontworpen om de student te versterken en om zijn mentale en spirituele staat de doen ontwaken. De meest accurate vertaling zou zijn: “De geheime methode om zegeningen uit te nodigen, het spirituele medicijn voor vele ziekten. Slechts voor vandaag wees niet boos, maak je geen zorgen. Wees dankbaar en doe je werk met erkentelijkheid. Wees aardig naar alle levende wezens. 's Ochtends en 's avonds, met de handen in Gassho, denk dit in je gedachten, spreek het uit met je mond.”

Reiki stacks – Een techniek voor het versturen van Reiki op afstand. De ontvangers en dode dingen of situaties die Reiki moeten gaan ontvangen worden op een lijst geplaatst. Reiki wordt naar de gehele lijst gestuurd. Gebruikers van deze techniek worden gewaarschuwd door de ontwikkelaar ervan, Reiki master Anthony Glen Agee, om de “stack”niet groter dan tien te maken, omdat hij gelooft dat de energie steeds groter wordt, naarmate je hoger op de lijst komt (andere masters zien dit niet zo). Ook wordt er beweerd dat je stacks kunt bewaren voor een later tijdstip.

Reiniging – (21-daagse reinigingsperiode). Reiniging is een proces van het lichaam om giftige stoffen te verwijderen en om de energievelden weer goed te richten en volgt op een Reiki behandeling of afstemming. Sommige beoefenaars voelen dat dit proces 21 dagen in beslag neemt en zo heftig kan zijn dat het een “helingcrisis” kan veroorzaken. Veel andere beoefenaars voelen dat de reactie op een afstemming en behandeling een persoonlijke is en dat die zolang duurt als nodig is voor de betrokkene. Reiniging werd onderwezen in het originele systeem, maar duurde daarbij zelden langer dan een dag.

S.

Scanning – (Byosen). Een proces waarbij de handen van de Reikimaster zich over het lichaam van de ontvanger begeven om vast te stellen of er zwakke plekken, wijzigingen of gebieden zijn die behandeld moeten worden. Er zijn meerdere methoden in gebruik. Deze worden Byosen Reikian ho genoemd in de Reiki ho praktijken in Japan.

Seichem Reiki – Seichem werd ontdekt door Patrich Ziegler in 1980 na een spirituele ervaring in de Grote Piramide in Egypte en na het ontvangen van Sufi bekrachtigingen van een Sufi master. Het Seichem Reiki (ook bekend als Renegade Reiki) systeem werd ontwikkeld door Tom Seaman, Ken Lowry en Phoenix Summerfield.

Sei Hei Ki – ( Mentaal Emotioneel Symbool ) Dit is het tweede Reikisymbool. Er wordt van gedacht dat het help helen op mentaal en emotioneel vlak in het lichaam. Het wordt ook het “Harmonie” symbool genoemd in de traditionele Japanse Reiki.

Shoden – De eerste lessen in Reiki Ryoho zoals gegeven door de Gakkai in Japan. Het bestaat normaal uit de vijf principes, de basisprincipes om het systeem te kunnen gebruiken, de Waka poëzie van de Meiji keizer, de handposities, uittreksels uit het Handboek van de Reiki behandeling (om een behandeling te geleiden) en vragen en antwoorden van Usui.

Shinpi den – De vierde les uit de “Mystery Teachings” uit de Usui Reiki Ryoho praktijken in Japan. Het bestaat uit Kouketsu ho, uitademingmethode (helen via de ademhaling), de Reiki groepheling, helen door het zenden van een gedachte of een wens, de Reikicirkel en hoe een Reiju of bekrachtiging moet worden uitgevoerd.

SKHM – Het huidige systeem van Patrich Ziegler. Het is een systeem gebaseerd op bekrachtigingen dat gebruik maakt van de verbinding met de SKHM energiebron en de aarde, samengebracht in het hart. Het gebruikt “emotionele bevrijding” als onderdeel van het proces en als een indicatie dat er een verbinding tot stand is gebracht. Het lijkt heel sterk op Druïde praktijken zoals Twin Powers meditatie die in sommige druïde stromingen wordt onderwezen.

T.

Takata – (Mevr. Hawayo Takata) Een student van Chujiro Hayashi en de eerste master aan wie het toegestaan was Reiki in de Westerse wereld te onderwijzen. Zij was het meest verantwoordelijk voor de verspreiding van Reiki in het Westen. De meeste Westerse lijnen zijn van haar afkomstig.

Tera Mai TM Reiki – Een Reiki stroming ontwikkeld door Kathleen Milner. Deze stroming is afkomstig uit de Raku Kai Reiki lijn en voegt tevens een aantal gechannelde symbolen toe waarvan Kathleen gelooft dat een “hoger” wezen ze aan haar gaf op het “innerlijke vlak”.

Tibetaans mastersymbool – (Dumo) Dit is een “Tibetaans” symbool dat onderdeel uitmaakt van het William Rand Usui/Tibetaanse systeem en ook wordt gebruikt door verschillende andere onafhankelijke Reikimasters, zoals Diane Stein. Dit symbool is ook bekend als de “Tibetaanse Dai Ko Mio”. Van dit symbool wordt gedacht dat het lichaam en geest verenigt. Het zou werken met het element vuur in de basischakra bij het ontsteken van de Heilige vlam (dat wil zeggen de Kundalini energie). Ook zou het negatieve energie en ziektes verwijderen uit het lichaam en de geest.

Tibetaanse Reiki – Een Reiki stroming die gelooft de oorspronkelijke praktijken gevonden te hebben in Tibet. Het kent een aantal extra niveaus en tevens een aantal extra verschillende symbolen die een mengsel zijn tussen Sanskriet en Japanse kanji. Tibetaanse Reiki wordt normaal gesproken ook gebruikt om Usui/Tibetaanse en Tibetaanse/Usui Reiki te beschrijven.

Traditionele Japanse Reiki – Een Reiki stroming ontwikkeld door Dave King uit Canada. Traditionele Japanse Reiki werd ontwikkeld vanuit informatie afkomstig uit de Hayashi lijn in Japan die niet de Takata lijn bevat. Het werd ontwikkeld en uitgevoerd in het Westen.

Traditional Reiki - Deze term refereert meestal aan de praktijken van de Reiki Alliantie en aan degene die zeer dicht tegen de Takata lijn aan liggen.


U.

Usui Reiki Hikkei – Dit is het Usui Reiki handboek dat Mikao Usui gaf aan zijn studenten. Het bevatte vier delen. Deel een was de “Les van Usui Reiki Ryoho”. Deel twee was een “Uitleg van de instructie aan het publiek”. Deel drie was de Ryoho Shishon ofwel de “Methode van heling gids”. Deel vier was de Meiji Renno Gyosei of “Gedichten van de Meiji keizer”.

Usui Reiki Ryoho – Dit refereert aan het toepassen van Reiki zoals Usui dit deed en zoals het nog steeds gedaan wordt in Japan in een ononderbroken lijn sinds Usui. Dit systeem maakt gebruik van meditaties, zoals Hatsurei ho en andere toepassingen waardoor de cursist kan helen en zich spiritueel ontwikkelen. Bekrachtigingen zoals Reiju worden erbij gebruikt (in tegenstelling tot afstemmingen) om de cursist te helpen zijn kanalen te reinigen en de energie door te geven.

Usui Shiki Ryoho – Dit refereert aan de Reiki uit de Hayashi lijn. Dit kan Reiki bevatten uit de Hayashi-Takata lijn. Het is de meeste gebruikte toepassing van Reiki in de Westerse wereld. Dit systeem gebruikt afstemmingen en een sterk vertrouwen in de Reikisymbolen.

Usui/Tibetaanse Reiki – Een Reiki stroming die voortborduurde op het werk van Arthur Robertson de Raku Kai Reiki. Het kent vier niveaus, te weten I, II, IIIa en IIIb. Het systeem voegde een aantal technieken toe zoals het gebruik van kristallen, gidsen, heling afstemmingen en meerdere “Tibetaanse” symbolen. Dit systeem werd door William Rand en Diane Stein populair gemaakt.

V.

Vajra Reiki - (Johrei) Een Reiki systeem dat zowel iets van het Tibetaanse materiaal gebruikt als van het Witte Licht (Johrei) symbool.

Violette ademhaling – ( Adem van de Vuurdraak ). Een speciale ademhalingstechniek die gebruikt wordt bij het plaatsen van het Reikisymbool in de kruinchakra van de cursist tijdens een afstemming. Het wordt ook gebruikt bij Raku Kai om de microkosmische omloop te ontwikkelen, het Reikikanaal te versterken en om de gezondheid te bevorderen.

Vuurslang/Vuurdraak/ Fire Serpent – (Nin Giz Zida). Een “Tibetaans” symbool dat gebruikt wordt in de Usui/Tibetaanse traditie. De vuurslang vertegenwoordigt de “Slapende Slang” die opgerold ligt aan de basis van de ruggengraat. De vuurslang wordt gebruikt tijdens een afstemming, waarbij de horizontale lijn over de kruin, de kronkels over de ruggengraat en de staart met de klok mee draaiend op de basis van de ruggengraat getekend wordt. Hij aardt de energie in het lagere deel (van de voeten tot het staartbeentje) van het lichaam. Wanneer de vuurdraak (de staart tegen de klok in) van beneden naar boven getekend wordt, stuwt het de energie naar de vier bovenste chakra's. Hij zorgt er tevens voor dat er geen energie via de kruin kan ontsnappen. De vuurslang verbindt en opent alle chakra's. Hij opent het centrale kanaal, zodat het Kundalini-vuur kan gaan stromen. Hij kan gebruikt worden bij heling of meditatie voor meer balans en ontvankelijkheid.


Geschreven door Vincent Amador ©
Vertaald en bewerkt door Pim van der Helm © 2005-2012

Index


Uitleg
over Reiki
Problemen met Reiki
Namaste
en Reiki
De 3 peilers
van Reiki
De 7 wetten
van Reiki genezing
Woordenlijst mbt Reiki

Kinderen behandelen
Reiki en zwangerschap

Hoe kies je een Reiki Master
?
Ervaringen van cursisten Afstammingslijn
Edelstenen

Gouden Driehoek
Literatuur

Nieuwsflits

 

Copyrights © Erika de Heus 2002/2012
web stats analysis