Seichem

Als je Tera Mai Reiki cursussen oude style hebt gevolgt, kan je verder gaan met Tera Mai Seichem.
Heb je Reiki/Seichem nieuwe style dan hoeft dat niet en kan je verder gaan met de verdiepsworkshops 1 en 2.
Welke style je gedaan hebt maakt niet uit, je krijgt dezelfde inwijdingen, praktijk en theorie aangeboden.
Ik heb gemerkt als men een Reiki EN Seichem inwijding ontvangt, er meteen meer aarding en balans in je energie systeem ontstaat dan wanneer je alleen een Reiki inwijding ontvangt.
Natuurlijk blijft het mogelijk om Reiki en Seichem inwijdingen apart te ontvangen.

Seichem bevat de volgende 4 energiën:

REIKI
Reiki is verbonden met het Element AARDE, deze energie voelt warm en koud aan, net als de oppervlakte van onze planeet.

SAKARA
Sakara is verbonden met het Element VUUR. Niemand, zelfs geen wetenschapper, kan het Element vuur op zich, als verschijnsel, uitleggen of definiëren. Dat komt omdat vuur uit de 4e dimensie komt en licht uit de 5e dimensie. Het is zo goed als onmogelijk om verschijnselen uit de 4e en 5e dimensie te verklaren aan de hand van onze beperkte 3-dimensionale kennis.
Sakara vuur-energie is op het gebied van heling het voertuig waarvan Angeliclight, het helingsaspect van licht, gebruik maakt. Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze. Sakara voelt aan als kleine electrische impulsen die door je handen gaan.

SOPHI-EL
Sophi-El is verbonden met het Element WATER, het is zowel zacht als doortastend zoals het water zelf.
Sophi-El dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern, 'oorzaak en gevolg' van de verstoring/blokkade te vinden. Sophi-El opent het hart zodat men weer liefde kan ontvangen en weer mededogen kan hebben.
Sophi-El in combinatie met de andere stralen van heling zal de personen die ermee behandeld worden het gevoel van vreugde brengen en het gevoel van : "lk verdien het om gelukkig te zijn".

ANGELICLIGHT
Angeliclight is een tweevoudige Straal, die bestaat uit het Element LUCHT en het gebied van de Engelen, de Heilige Geest en je Hogere Zelf.
Het Element lucht drukt de kwaliteit uit van communicatie. Bij heling wordt de effectiviteit van het derde oog en de keelchakra aanzienlijk verhoogd. Een ander aspect van communicatie is de stem of de kracht van het gesproken woord. Angeliclight verhoogt deze kwaliteit, dat is de reden waarom zij die geinitieerd worden in Angeliclight een gedisciplineerde geest moeten hebben en zich bewust moeten zijn van hun woorden.
Dank zij Angeliclight kan het helingseffect effectiever samenwerken met de Engelen, Heilige Geest en het Hogere Zelf van de persoon die behandeld wordt.Door Angeliclight wordt alles waar je mee werkt, b.v. Reiki, krachtiger en meegetrokken naar hogere niveaus.Reiki (aarde) en Sophi-EL (water) zijn vrouwelijke energiën, Sakara (vuur) en Angeliclight (Lucht) zijn mannelijke energiën waardoor je als heler een goede balans hebt bij het werken met helings-energiën.

Seichem Cursussen:
Bij de afstemming/initiatie van Seichem word je verbonden met de Stralen van de vier Elementen. Je kan dan tot op een bepaald niveau werken met deze energiën.

Een Seichem cursus duurt 1 tot 4 dagdelen. Dit heb ik gedaan om jou, de cursist, beter te kunnen begeleiden in je ervaringen met energieën. Er komen te veel indrukken op je af om alles in één dag te begrijpen en te bevatten, dit gaat een stuk beter als de cursus verdeelt is over meerdere momenten e/o weken.

Tera Mai Seichem 1
Om deze cursus te kunnen volgen heb je Reiki 1 en de Reiki verdiepings cursus nodig.
Bij Seichem 1 wordt je geleerd hoe je met de SEICHEM energie kan omgaan. Voor diegene die al Reiki initiatie(s) heeft ontvangen is dit een verdieping en verrijking, daar je met Reiki voornamelijk met AARDE-energie werkte. Seichem geeft meer balans in je energie systeem.
Je zult na de initiatie duidelijk een ander gevoel hebben in je handen. Velen zijn een tijdje van slag geweest omdat zij het oude vertrouwde REIKI-gevoel "kwijt waren" en dachten dat ze het voorgoed moesten missen. Dit is absoluut niet het geval.
De energie van Seichem houdt ook een gedeelte van de andere stralen (Sakara, Angeliclight, Sophi-el in) daarom zal er de eerste weken duidelijk een ander gevoel door je handen stromen.
De Seichem 1 cursus bestaat uit 3 momenten.

Tera Mai Seichem 2
Om deze cursus de kunnen volgen heb je Reiki 1 + 2, de Reiki verdiepings cursus en Seichem 1 nodig.
Je chakra's worden weer verder geactiveert en schoongemaakt. Er worden nog eens 14 symbolen doorgegeven en aangeleerd waarmee je gerichter gebruik kunt maken van de Seichem energie. Verder wordt de Seichem energie zelf nog eens geïntensiveerd, de gevoeligheid vergroot en onstaat er een nog betere balans in je energie systeem.
De Seichem 2 cursus bestaat uit 3 momenten.

Tera Mai Seichem 3
Deze cursus is voor mensen die geen cursussen willen geven, maar wel graag over de energie doorgifte van een Seichem Master willen beschikken. Tevens is deze cursus het eerste deel van het Seichem Master traject, mocht je op een later tijdstip toch graag het Seichem Master traject willen volgen kan je instappen in de eerste tussen fase van het traject.
De cursus bestaat uit 1 deel.

Tera Mai Seichem-Master .
Bij het Seichem Masterschap wordt de informatie gegeven hoe je moet initiëren in Seichem 1, 2, 3 en de 3 Seichem Neveninitiatie's.Tijdens het Seichem Master traject oefen je de Seichem initiaties en de manier om energie door te geven.
Ook word ervan je verwacht dat je een scriptie schrijft over Seichem, jou ervaringen en dat je zomogelijk stage loopt.
Je ontvangt de Seichem Master-symbolen, belangrijk bij het inwijden van anderen, en door de Seichem Master-inwijding wordt je nog verder opengesteld voor de energie. Je leert de manier om iemand in te wijden in Seichem. Je wordt Seichem Master.
Net als een Reik Master ben je niet in een weekend Seichem Master, ook het Seichem Masterschap is iets waar je de tijd voor neemt.

Na iedere inwijding volgt een reinigingsperiode van 21 dagen. Tijdens deze periode kunnen weer fysieke en psychische reacties optreden. Je krijgt weer de mogelijkheid om te werken aan je persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Een inwijding is een ceremonie die uitgevoerd wordt door een Seichem Master.
Tijdens deze ceremonie worden je energiekanalen geopend, zodat de energie vanuit de kosmos weer bewust door je heen kan stromen.

Een inwijding is een onderdeel van een Seichem cursus. Seichem kent 3 nivo's of graden. Die verschillen in kracht en aard van de inwerking op het lichaam of geest. En verschillen van persoon tot persoon.
Wat er precies gebeurt is niet helemaal duidelijk, sommige cursisten zien prachtige kleuren of gidsen/engelen en andere zien weinig tot zelf niets, maar ervaren weer een heel diep moment van stilte e/o rust.
Een inwijding is een speciaal moment voor jezelf, en iedereen beleeft het op zijn eigen manier.

Index


Copyrights © Erika de Heus 2002/2012

web stats analysis