Reiki ~ Seichem

Wat je niet kunt horen
Kun je voelen
Wat je niet kunt begrijpen
Wordt duidelijk

Fincho

Reiki/Seichem is een methode om het zelf genezende vermogen van de mens te activeren.


Reiki is een Japans woord dat "universele levensenergie" betekent.
Met Reiki wordt bij ons bedoeld de uit Japan afkomstige "Usui-methode van natuurlijk genezen".
Genezen door energie-overbrenging is in feite zo oud als de mensheid.
Het systeem van Reiki werd rond de eeuwwisseling her-ontdekt door de Japanse Dr. Mikao Usui.
Reiki is verbonden met het Element Aarde, deze energie voelt warm en koud aan, net als de oppervlakte van onze aarde.


Seichem bevat 4 energieën:

Seichem heeft met zijn 4 Elementen-energie Aarde, Water, Vuur, Lucht/Licht een duidelijke connectie met sjamanisme.

Aarde
Reiki is verbonden met het Element aarde, deze energie voelt warm en koud aan, net als de oppervlakte van onze planeet.

Vuur

Sakara is verbonden met het Element Vuur. Niemand, zelfs geen wetenschapper, kan het Element vuur op zich, als verschijnsel, uitleggen of definiëren. Dat komt omdat vuur uit de 4e dimensie komt en licht uit de 5e dimensie. Het is zo goed als onmogelijk om verschijnselen uit de 4e en 5e dimensie te verklaren aan de hand van onze beperkte 3-dimensionale kennis.
Sakara vuur-energie is op het gebied van heling het voertuig waarvan Angeliclight, het helingsaspect van licht, gebruik maakt. Sakara brengt een regenboog van beschermend licht die de aura omringt. Sakara brandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze. Sakara voelt aan als kleine electrische impulsen die door je handen gaan.

Water

Sophi-El is verbonden met het Element Water, het is zowel zacht als doortastend zoals het water zelf. Sophi-El dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern, 'oorzaak en gevolg' van de verstoring/blokkade te vinden. Sophi-El opent het hart zodat men weer liefde kan ontvangen en weer mededogen kan hebben. Sophi-El in combinatie met de andere stralen van heling zal de personen die ermee behandeld worden het gevoel van vreugde brengen en het gevoel van : "lk verdien het om gelukkig te zijn".

Lucht

Angeliclight is een tweevoudige Straal, die bestaat uit het Element Lucht en het gebied van de Engelen. Het Element lucht drukt de kwaliteit uit van communicatie. Bij heling wordt de effectiviteit van het derde oog en de keelchakra aanzienlijk verhoogd. Een ander aspect van communicatie is de stem of de kracht van het gesproken woord. Angeliclight verhoogt deze kwaliteit, dat is de reden waarom zij die geinitieerd worden in Angeliclight een gedisciplineerde geest moeten hebben en zich bewust moeten zijn van hun woorden. Dank zij Angeliclight kan het helingseffect effectiever samenwerken met de Engelen, Heilige Geest en het Hogere Zelf van de persoon die behandeld wordt.Door Angeliclight wordt alles waar je mee werkt, b.v. Reiki, krachtiger en meegetrokken naar hogere niveaus.

Aarde en water zijn vrouwelijke energiën, vuur en lucht zijn mannelijke energiën waardoor je als heler een goede balans hebt bij het werken met helings-energieën.

Ik heb gemerkt als men een Reiki EN Seichem inwijding ontvangt, er meer balans in je energie systeem ontstaat dan wanneer je alleen een Reiki inwijding ontvangt.

Basis cursus Reiki/Seichem, in balans komen en blijven:
Bij Reiki/Seichem 1 wordt je geleerd hoe je met de Reiki en Seichem energie kan omgaan. Reiki werkt voornamelijk met aarde energie. Seichem met 4 energieën en geeft daardoor meer balans in je energie systeem.
Door de (Reiki en) Seichem inwijdingen ook wel 'afstemming' genoemd worden je chakra's geactiveerd en schoongemaakt. Je kunt energie doorgeven via je handen aan andere mensen, dieren, planten en zelfs dingen. Ook jezelf kun je met succes behandelen. De gevoeligheid wordt vergroot en de balans hersteld. Ook is het mogelijk op afstand te behandelen.
Vanuit deze basis kun je verder groeien en groeien je helende vermogens met je mee.
Verder worden de 'leefregels', Reiki geschiedenis, het ontstaan van de handpositie's en andere onderwerpen besproken.
De theorie is zelfstudie, de cursus bestaat uit ontvangen, geven, oefenen en doen.
De (Reiki) Seichem 1 cursussen worden in 2 langere of 3 kortere delen gegeven, excl. terugkom moment naar een paar maanden.


Na de Reiki/Seichem inwijding volgt een reinigingsperiode van 21 dagen. Tijdens deze periode kunnen er fysieke en psychische reacties optreden. Je krijgt de mogelijkheid om te werken aan je persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Reiki/Seichem 2 en 3 zijn op aanvraag, meer info via e-mail te verkrijgen.

Een inwijding is een ceremonie die uitgevoerd wordt door een Reiki/Seichem Master.
Tijdens deze ceremonie worden je energiekanalen geopend, zodat de energie vanuit de kosmos weer bewust door je heen kan stromen. Een inwijding is een onderdeel van een Reiki/Seichem cursus. Reiki/Seichem kent 3 nivo's of graden. Die verschillen in kracht en aard van de inwerking op het lichaam of geest. Ze verschillen ook van persoon tot persoon. Wat er precies gebeurt is niet helemaal duidelijk, sommige cursisten zien prachtige kleuren of gidsen/engelen en andere zien weinig tot zelf niets, maar ervaren weer een heel diep moment van stilte e/o rust. Een inwijding is een speciaal moment voor jezelf, en iedereen beleeft het op zijn eigen manier.

Bij Reiki/Seichem 1 initiatie de kruin chakra (voor meer energie en een hoge spiritueel bewustzijn), het derde oog (initiutie en beter begrip), keel chakra (voor vertrouwen en beter kunnen uiten) en de hart chakra (bevorder en van onvoorwaardelijke liefde en mededogen) geinitieerd.

Index


Copyrights © Reiki/Seichem Delft 2002/2015