De 3 peilers van Reiki.

Gassho, Reijo Ho en Chiryo:

Gassho:
Usui onderrichtte een meditatietechniek die hij de Gassho meditatie noemde. 'Gassho' betekent letterlijk 'twee handen bij elkaar'.
* Gassho doe je op de volgende manier: ga zitten met je ogen gesloten en je handen omhoog voor de borst met de handpalmen tegen elkaar. Richt je hele aandacht naar het punt waar beide middelvingers elkaar raken. Probeer alles te vergeten. Komen er tijdens deze meditatie gedachten op, bijvoorbeeld over de lunch of over de volgende dag, observeer deze gedachtes dan en laat ze weer los.
* De meditatie is niet gericht op iets te bereiken. Ontspan je zoveel mogelijk. En ga weer terug naar het punt waar de middelvingers elkaar raken.
* Als het pijnlijk wordt om twintig minuten lang je handen omhoog voor je borst te houden, laat ze dan langzaam zakken tot op je schoot, maar blijf ze wel tegen elkaar houden.
* Er kunnen zich allerlei verschijnselen voordoen, bijvoorbeeld dat je handen of een deel van je rug warm worden. Neem het waar, maar laat je er niet door beïnvloeden. Keer steeds weer terug naar het raakpunt van je middelvingers.
* Als je van zitpositie wilt veranderen doe dat dan bewust, bedachtzaam en langzaam. Je kan het beste mediteren met de rug recht en het hoofd recht. Stel je voor dat je hoofd aan een ballon met gas hangt die het rustig omhoog houdt in de juiste stand. Als je rugproblemen hebt of niet gewend bent om op de grond te zitten, raad ik je aan om op een stoel te gaan zitten met kussens in de rug of met je rug tegen de muur aan. Er zijn geen fundamentele bezwaren om liggend te mediteren, behalve dat het uitnodigt om in slaap te vallen.

Reiji Ho:
Deze methode wordt door Hawayo Takata vermeld in een inleiding op haar dagboek van mei 1936.
Reiji Ho bestaat uit drie korte rituelen die gedaan worden voor het begin van elke behandeling:
* Vouw je handen in de Gassho houding en sluit de ogen. Maak nu verbinding met de Reiki/Seichemkracht, door gewoon aan de Reiki/Seichemkracht te vragen of ze door je heen wil vloeien. Binnen enkele seconden zul je gewaarworden hoe ze begint te stromen, bijvoorbeeld door je kruinchakra of bij je hart of in je handen. Het doet er niet toe waar ze het eerst te voelen is in je lichaam.
* Met Reiki/Seichem 1 gebruik je de naam Reiki/Seichem. Met Reiki/Seichem 2 kun je het afstandssymbool gebruiken om contact te maken. En met Reiki/Seichem 3 het Master symbool. Herhaal driemaal in jezelf dat Reiki/Seichem door je heen mag stromen, stuur dan het mentale symbool en sluit af met het krachtsymbool. Deze symbolen leer je in de Reiki/Seichem 2 en 3 cursus. Zo gauw als je de energie voelt ga je door naar de volgende stap.
Vraag om herstel en gezondheid voor de patiënt op alle niveaus. Ik zou hier willen benadrukken dat we vaak niet weten wat eigenlijk goed' of 'slecht' voor een patiënt is. Leg de woorden 'herstel' en gezondheid' in handen van de Reiki/Seichemkracht en stel je als werktuig ter beschikking.
* Houd nu je handen gevouwen voor je derde oog en vraag de Reiki/Seichemkracht om je handen te leiden naar de plekken waar de energie nodig is.

Chiryo:
Chiryo betekent 'behandeling'.
* De behandelaar zat op de knieën langs de cliënt. Er is echter niets op tegen om met een behandeltafel te werken!
* Je houdt je dominante hand boven het kruinchakra van de cliënt en wacht tot er een impuls of een ingeving opkomt, die de hand dan volgt.
* Tijdens de behandeling geef je je handen de vrije loop, blijf op pijnlijke plekken tot de pijn weggetrokken is of tot de handen zelf weggaan van de plek en uit zichzelf naar een andere plek gaan.

De samenhang tussen de drie pijlers van Reiki kan je als volgt zien:
1. Met de Gassho meditatie breng je jezelf in een meditatieve staat, een staat van eenwording met het universum. We maken ons huis schoon voordat de gast, in dit geval de Reiki/Seichem energie, binnenkomt. In India wordt Gassho Namaste genoemd, wat zoveel betekent als 'ik groet het goddelijke in je'. Als we deze staat bereikt hebben, kunnen we doorgaan naar de volgende. De Gassho meditatie wordt dagelijks beoefend zodat ze niet alleen voor de behandeling werkzaam is maar ook tijdens de Reiji Ho, waarbij de handen ook voor de borst gevouwen zijn. Het helpt mee om het hart af te stemmen op de behandeling en het leert ons om de gevouwen handen voor de borst te associëren met meditatie. Op die manier komen we vanzelf in een meditatieve toestand zodra we onze handen vouwen en de ogen sluiten.
2. Reiji Ho kan alleen effectief beoefend worden als het ego tijdelijk buiten werking is gesteld met behulp van meditatie. Op het eerste gezicht lijkt Reiji Ho een bewuste daad, maar in werkelijkheid dragen we onszelf op aan de Reiki/Seichem energie door Reiji Ho. En toewijding kent geen doel. De spirituele houding bij Reiji-Ho is: Uw wil geschiede. Want hoe dan ook, wij zijn niet degenen die de healing bewerkstelligen, op zijn best gebeurt het door ons heen.
Een klein ritueeltje vooraf zou voor sommigen tot steun kunnen zijn: was je handen met koud stromend water en spoel even je mond. Ga in de behandelkamer (gemakkelijk) zitten of staan in de Gasshohouding. Sluit je ogen en laat je zorgen, gedachten en gevoelens los. Begin dan met Reiji Ho.
3. Als je eenmaal met de behandeling bezig bent, Chiryo, hoef je je geen zorgen te maken over het genezingsproces of over een ander doel van de behandeling.

Chiryo (behandeling) steunt op Reiji Ho (toewijding) en Gassho (meditatieve instelling).
Alleen als we ons kunnen toewijden zonder de vooringenomenheid van onze gedachten en gevoelens, kunnen we een instrument worden voor de universele levensenergie.

Index


Copyrights © Erika de Heus 2002/2012

web stats analysis