Uitleg over Reiki

Helende Energieën Delft

Reiki is het Japanse woord voor: Universele Levensenergie.

Reiki is de energie, die we allemaal in ons lichaam hebben en die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt bij acupunctuur. Die energie loopt door zogenaamde meridianen, die je kunt zien als energiekanalen. Bij mensen, waarbij de energiekanalen geopend zijn, stroomt de energie uit de handen. Tijdens een Reiki kursus worden de juiste energiekanalen geopend. Bij het geven van Reiki geeft de gever de energie aan de ontvanger door. De gever dient daarbij alleen als kanaal, als "doorgeefluik". De gever geeft dus niet zijn eigen energie aan de ontvanger. Reiki is een vorm van direkte energie overdracht naar jezelf en naar anderen (want beiden zijn net zo eenvoudig). Andere woorden voor de levensenergie zijn Prana en Chi of Ki.
Reiki is dus niet hetzelfde als wat er meestal onder magnetiseren wordt verstaan.

Er zijn 3 essentiele verschillen.

Ten eerste: er zijn magnetiseurs, die negatieve energie bij mensen weghalen, afstrijken. Dit kan heel waardevol zijn bij een genezingsproces. Het gevaar bestaat echter, dat de magnetiseur met deze energie blijft zitten. Dat kan bij Reiki niet gebeuren. Door de initiaties is de Reiki gever beschermd tegen het overnemen van negatieve energie van de ontvanger tijdens de behandeling.
Ten tweede: bij magnetiseren is het ook mogelijk, dat de behandelde persoon weliswaar de negatieve energie kwijt is, maar dat er niets positiefs voor in de plaats komt. Ook dat werkt bij Reiki anders. Met een Reiki behandeling krijgt de ontvanger energie en het is aan de ontvanger wat hij of zij daarmee doet.
Ten derde: er zijn ook magnetiseurs, die werken met energie overdracht. Als zij hun eigen energie weggeven, lopen zij het risico, dat ze uitgeput raken. Met Reiki geef je energie door, dus je eigen voorraad blijft op peil. Sterker nog, bij het doorgeven ontvang je als gever de Reiki ook, dus na het behandelen van de ander voel je jezelf ook weer opgeladen.
Er zijn ook magnetiseurs en andere mensen, die hetzelfde doen als wat ik hier Reiki noem. Zij geven energie door uit een hogere bron. Dit is dus hetzelfde als Reiki geven.

Werkt Reiki ??
Als iemand lichamelijk niet in orde is, dan is dat een teken van het in onbalans zijn op fysiek niveau. Door een Reiki behandeling komt er extra energie beschikbaar voor het lichaam en op dat moment kan het lichaam met die extra energie aan het herstel beginnen. Het lichaam heeft een zelfgenezingsmechanisme. Denk aan een schaafwond. Het lichaam zorgt ervoor, zonder enige hulp van buitenaf, dat de wond heelt. Reiki energie ondersteunt dat zelfgenezingsmechanisme. De gever kan dus geen invloed uitoefenen op het resultaat van de behandeling, het lichaam van de ontvanger en zijn energiesysteem regelen dat allemaal zelf.
Het is voor een Reiki behandeling dan ook niet nodig om een diagnose te stellen. Dat is maar goed ook, want alleen een arts is daartoe bevoegd.
Reiki werkt ook op geestelijk nivo. Dat maakt, dat Reiki goed toepasbaar is bij bijvoorbeeld zowel hoofdpijn als spanning, bij zowel verkoudheid als bij depressiviteit.
Zeker is, dat Reiki nooit negatief of schadelijk is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat de klachten eerst verergeren. Vaak zie je al na korte tijd, dat de klachten afnemen. Het is als homeopathie. Eerst wordt het even erger en daarna gaat het weg of wordt het in elk geval beter. Het lichaam pakt de oorzaak van de
de ziekte aan en ruimt daarbij alle verschijnselen van het ziektebeeld op.
Verder is er grappig genoeg weinig bekend over hoe het fysieke van de mens (het lichaam) en die energie met elkaar samenwerken, als het om genezing gaat. De wetenschap is nog maar net begonnen met wetenschappelijke experimenten op dit terrein.

Moet je in Reiki geloven om het te kunnen gebruiken ?
Reiki is een eenvoudige, makkelijke en goed werkende methode om energie over te dragen. Reiki is ook ongrijpbaar, het is niet tastbaar of zichtbaar, het is hooguit voelbaar. Je hoeft niet in Reiki te geloven om resultaat te boeken. Reiki werkt toch wel, net zoals je niet aan je zelfgenezingsmechanisme hoeft te denken, om de schaafwond te laten genezen ! Het helpt wel, als je wilt genezen. Sterker nog, zonder die wil wordt alles een moeilijk verhaal. Als je ooit iemand tegenkomt voor Reikibehandelingen en er lijkt maar geen schot in te komen (soms na een aanvankelijke verbetering), dan kun je je eens afvragen, wat iemand voor baat heeft bij zijn/haar kwaal. Het kan zijn, dat het voordeel van de kwaal opweegt tegen het voordeel van de genezing. Dan zou het kunnen zijn, dat iemand op een onbewust nivo niet wil genezen. Kijk op zo'n moment eens of je door middel van voorzichtige vragen een bewustwordingproces op gang kunt brengen. De Reiki zal daarbij helpen.

Kan iemand zich voor Reiki afsluiten ??
Iemand kan zich inderdaad voor Reiki afsluiten. Als iemand erg sceptisch is of niet geholpen wil worden (en dat kan ook op een onbewust nivo zijn) kan hij/zij de Reiki overdracht tegenhouden. De gever merkt dat meestal aan het feit, dat de Reiki niet "loopt" door de handen. Meestal zal zo iemand zich niet aanmelden voor een Reiki behandeling. Tijdens een behandeling kan het voorkomen, dat de Reiki in het begin niet loopt. Bijna altijd komt het dan na enkele minuten vanzelf op gang.

Kan je een teveel aan Reiki krijgen ?
Het is niet mogelijk, dat een ontvanger een teveel aan Reiki krijgt. Een teveel aan Reiki op een bepaalde plaats gaat automatisch naar een andere plaats of loopt weg uit het lichaam. Wel kan het zijn, dat je tijdens een behandeling de Reiki niet langer als prettig ervaart. Dan kan je altijd vragen de behandeling te stoppen. Dit kan gebeuren met mensen die op welke reden dan ook, hevig reageren op een behandeling.
Als gever voel je zelf wanneer iemand voldoende Reiki heeft ontvangen: je hebt het gevoel te moeten stoppen of je handen te verleggen.

Hoeveel Reiki behandelingen geef je ??
In gezamelijk overleg kan het aantal behandelingen en de duur ervan worden bepaald. Een richtlijn: bij acute aandoeningen is een korte behandeling van ongeveer 20-30 minuten vaak al voldoende, bij chronische aandoeningen kunnen 3 of 4 behandelingen van 40-60 minuten op achtereenvolgende dagen gegeven worden. Natuurlijk kan hiervan afgeweken worden, al naar gelang de voorkeur van behandelaar en ontvanger.

Wat voelt de ontvanger tijdens een behandeling ?
Tijdens de behandeling legt de gever de handen op het (geklede) lichaam van de ontvanger. Reiki kan op vele verschillende manieren ervaren worden, bijvoorbeeld een gevoel van warmte of gloeien, van koude, van tintelingen of van stroming. De ontvanger kan zich heel ontspannen gaan voelen of juiste heel energiek. Niets voelen tijdens de behandeling komt ook voor, vaak komt er dan reactie na afloop van de behandeling.
Zelf kan je allerlei verschillende dingen voelen. Meest gebruikelijk is warmte en stroming in je handen. Je kunt ook soms heel weinig voelen, maar dat wil niet zeggen, dat de ontvanger dan niets voelt. Zelf kan ik tijdens een behandeling soms voelen wat de ontvanger voelt b.v. hoofdpijn. Dat gaat over naarmate de behandeling voortduurt en meestal is het bij de ontvanger dan ook verdwenen.

Wat kan er na een Reiki-behandeling gebeuren ?
Een bekend effect van een Reiki-behandeling is het tijdelijk verergeren van de klachten, zoals dat ook voorkomt bij het gebruik van homeopathische middelen. Het is een teken, dat het lichaam begonnen is aan het genezingsproces. Het is ook mogelijk, dat eerder doorgemaakte ziekten opnieuw en in omgekeerde volgorde naar boven komen. Ook kunnen blokkerende, in het verleden gewortelde gebeurtenissen op het geestelijke vlak naar boven komen, waarna deze verwerkt en afgedaan kunnen worden. Inmiddels wordt in de allopathische geneeskunde steeds vaker het effect van de geest en de ziel op ziektes onderkend. Reiki werkt duidelijk ook op dit gebied.

Wat kan je doen na een Reiki-behandeling om het genezingsproces te optimaliseren ?
Afhankelijk van de klachten kan de behandelaar een aantal dingen adviseren. In elk geval is het goed om voor en na een behandeling een glas water te drinken. Veel water (1.5 liter per dag) is goed om de afvalstoffen, die bij de behandeling los komen, af te voeren. Soms is het aan te raden op het gebied van de voeding wat dingen aan te passen. Als je daar verstand van hebt kun je de ontvanger daar raad over geven of aanraden een goed boek te lezen, danwel een dietiste te raadplegen.
In alle gevallen is het zo, dat de ontvanger zelf het beste kan bepalen wat goed voor hem/haar is door te luisteren naar de signalen van het lichaam.

Kan je Reiki combineren met andere geneeswijzen ?
Reiki kan zonder meer gecombineerd worden met andere geneeswijzen, bijvoorbeeld shiatsu, acupunctuur/pressuur, fysiotherapie, homeopathie en Bach-remedies. Enige voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van allopatische medicijnen en met verdovingen. Met name verdovingen kunnen eerder uitgewerkt raken als tijdens de verdoving Reiki wordt gegeven.

Hoe verloopt een Reiki-behandeling ?
Tijdens de behandeling kan de ontvanger liggen of zitten, al naar gelang de plaats van de klachten. In elk geval is een ontspannen houding het beste. De ontvanger kan de kleding aanhouden, aangezien Reiki door stof heengaat. Prettigzittende kleding is aan te bevelen. Een behandelaar kan Reiki op verschillende plaatsen op het lichaam geven (de handposities, zie hoofdstuk 4) of op de plaats waar specifieke klachten zijn. De behandelaar legt de handen op het lichaam van de ontvanger om zo de energie over te dragen.
Na een bepaalde tijd met je handen op een bepaalde positie kan je merken, dat de energiestroom verandert of vermindert en dan kan je je handen naar een andere positie verplaatsen. Laat je daarbij leiden door je intuitie, die geeft vaak aan wat je kunt doen.

Index


Uitleg
over Reiki
Problemen met Reiki
Namaste
en Reiki
De 3 peilers
van Reiki
De 7 wetten
van Reiki genezing
oordenlijst mbt Reiki

Kinderen behandelen
Reiki en zwangerschap

Hoe kies je een Reiki Master
?
Ervaringen van cursisten Afstammingslijn
Edelstenen

Gouden Driehoek
Literatuur

Nieuwsflits

 

opyrights © Erika de Heus 2002/2011
web stats analysis