Kinderen behandelen

Helende Energieën Delft

Ter informatie voor ouders, opvoeders en begeleiders van kinderen.

Vaak hoor je over kinderen die niet lekker in hun vel zitten, overgevoelig zijn voor indrukken en misschien zelfs paranormaal begaafd zijn. Vervelende dromen, zich afsluiten, druk zijn, moeilijk met anderen omgaan, het zijn allemaal lastige problemen.
Het kind zoekt zijn weg in een spannende, drukke wereld waarin de meeste mensen langs elkaar heen leven en eigenlijk weinig aandacht hebben voor kinderen.

Kinderen staan open voor de wonderen en verrassingen van het leven en de natuur.
Doordat kinderen nog op een natuurlijke manier denken, begrijpen ze makkelijker de samenhang tussen hen zelf, de natuur en energie.

Ze staan open voor de mogelijkheid dat iemand hen kan helpen met hun zorgjes en probleempjes door hen energie te geven. Op hun weg om uit te zoeken hoe het kind zelf wil zijn kan Reiki een hulpmiddel zijn.
Reiki zorgt er o.a. voor dat een mens, een kind, met de beide voeten op de grond komt te staan. Het kan een kind meer zelf vertrouwen geven, zodat voor het kind duidelijk wordt wat hij/zij wel en/of niet wil.
Het gevoel gaat duidelijker spreken, angsten kunnen naar de achtergrond gaan of zelfs verdwijnen.
Kinderen voelen zich meer in staat om zichzelf te kunnen zijn: ze kunnen beter omgaan met wie ze zijn en wat ze kunnen.

Kinderen leren beter om te gaan met gevoeligheden. Ze leren ontdekken/weten wat ze willen en hoe ze met hun eigen ik en wil om kunnen gaan. Kinderen hebben kleinere lichamen en nemen de Reiki energie sneller op.

De behandeling voor kinderen is korter dan voor een volwassene:
Baby's tot 1 jaar kunnen in minder dan 15 min. behandeld worden,
peuters van 1 tot 4 jaar hebben meestal genoeg aan 15 min.
Kleuters en schoolkinderen tot 8 jaar kunnen binnen 30 min. behandeld worden.
Schoolkinderen vanaf 8 jaar lukt het vaak om wat langer te zitten of te liggen voor een behandeling.

Baby's of peuters kunnen bij moeder of vader op schoot zitten. De handen kunnen eerst op het hoofdje, daarna op de buik gelegd worden. Vaak ontspannen kinderen dan heel snel. Baby's vallen vaak in slaap. Ook vinden baby's het fijn om via hun voetjes energie te krijgen. Grotere kinderen kunnen op de behandeltafel liggen of zitten op een stoel. Je kunt kinderen ook spelenderwijs energie geven of op afstand behandelen.

Als een kind geen energie meer wilt kunnen ze dat duidelijk aangeven: een baby kan gaan liggen draaien en wringen om je handen weg te krijgen. Grotere kinderen zullen gewoon weglopen, je handen wegduwen of zeggen dat het klaar is.

Index

Copyrights © Reiki/Seichem Delft 2002/2015