Kwartierstaat van Christina Wilhelmina Henstra.

Bijgewerkt tot en met 14 april 2019. Zie voor toelichting, bronvermeldingen en overige kwartierstaten de startpagina Kwartierstaten Eppo van Koldam.-- II --

3 : Christina Wilhelmina Henstra, geboren te Sneek op 16 mei 1921, overleden te Groningen op 3 september 1977, 56 jaar oud.
Christina is getrouwd te Sneek op 1 september 1948, getrouwd aldaar op 1 september 1948 voor de kerk met Wilko Eppo van Koldam, jurist, loco-secretaris gemeente Groningen en officier in de orde van Oranje Nassau, geboren te Groningen op 10 februari 1922, zoon van Eppo van Koldam en Cornelia van de Weerdt. Wilko is overleden op 11 oktober 2012 te Groningen. Wilko is later getrouwd op 21 augustus 1980 met Irmgard Tietz, geboren te Völklingen/Saar op 2 september 1921, gedoopt aldaar in het jaar 1921, dochter van Albert Tietz en Ella Auguste Schütz.

In december 1843 kwam Christina van Sneek naar Groningen voor het volgen van een verpleegstersopleiding in het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis Groningen. Zij had een kamer boven de toegangspoort aan de Oostersingel 59. Zij behaalde op 28 april 1947 het diploma verpleegster A.


-- III --

6 : Martinus Adrianus Henstra, kruidenier, geboren te Sneek op 3 juli 1892, wonende aldaar, te Dieren en te Velp, overleden aldaar op 9 mei 1985, 92 jaar oud.
Martinus is later getrouwd in het jaar 1949 met Juliana Hilgen, overleden te Dieren op 2 juli 1981. Juliana is eerder getrouwd voor 1930 met (en gescheiden voor 1949 van) Besançon.

Martinus is getrouwd te Sneek op 10 oktober 1918 (1) met

7 : Eberdina Vrolijk, geboren te Sneek op 11 oktober 1895, overleden aldaar op 24 november 1941, 46 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

-- IV --

12 : Sies Sytzesz Henstra, koopman in koloniale waren, geboren te Leeuwarden op 23 september 1860, wonende te Sneek, overleden aldaar op 15 april 1936, 75 jaar oud.

Sies werd gewoonlijk Siebe genoemd. Hij was 13 jaar toen hij ging werken in de grossierderij annex winkel in koloniale waren van zijn oom Hendrik Westerhof in Sneek. Deze Hendrik Westerhof was gehuwd met Pietje van Klinken een zus van de moeder van Sies. Al spoedig na de oprichting van zijn bedrijf stierf Hendrik. Pietje hertrouwde, maar bleef ook in haar tweede huwelijk kinderloos. Uiteindelijk deed ze de zaak, die fa Westerhof bleef heten, over aan Sies. De hoofdvestiging van de zaak was aan het Leeuwenburg te Sneek. Ook de zoons Piet en Martinus van Sies kwamen in de zaak werken. De crisisjaren maakten aan dit alles echter een einde. De zaak moest worden geliquideerd. Wat overbleef was de kruidenierswinkel aan het Leeuwenburg gedreven door zoon Martinus. Dit bleef zo tot ongeveer 1958. Toen werd de zaak overgedaan aan Albert Heijn.

Sies is getrouwd te Arnhem op 17 juli 1889 met

13 : Christina Wilhelmina van Ginkel, geboren te Lienden op 30 april 1866, overleden te Sneek op 25 augustus 1958, 92 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

14 : Gerben Vrolijk, bakker, geboren te Sneek op 6 april 1868, wonende aldaar, overleden aldaar op 3 december 1959, 91 jaar oud.

Gerben is getrouwd te Doniawerstal op 25 november 1892 met

15 : Janna van der Leij, geboren te Langweer op 29 december 1868, overleden te Sneek op 25 december 1959, 90 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

-- V --

24 : Sytse Siedsesz Henstra, koopmansbediende in zeemleerlooierij, geboren te Leeuwarden op 27 november 1826, wonende te Hoogpad in Wijk Weerklank te Leeuwarden, overleden te Leeuwarden op 7 september 1890, 63 jaar oud.

Sytse is getrouwd te Leeuwarden op 18 mei 1851 met

25 : Saakje van Klinken, geboren te Leeuwarden op 29 oktober 1826, overleden te Arnhem op 25 maart 1905, 78 jaar oud.

Na het overlijden van haar man ging Saakje eerst in Sneek wonen bij haar zuster Pietje. Later vertrok ze (met Pietje) naar haar dochter Trijntje aan de Sloestraat in Arnhem.

Uit dit huwelijk:

26 : Martinus Adrianus van Ginkel, logementhouder, geboren in het jaar 1847, overleden 5 juli 1871 te Doetinchem Stad.

Martinus is getrouwd te Lienden op 27 februari 1866 met

27 : Gerritje Elisabeth van de Weerdt, geboren in het jaar 1842.
Gerritje is later getrouwd te Lienden op 5 november 1875 met Evert Gerrit de Hoogh, geboren te Lienden in het jaar 1847, zoon van Gijsbert de Hoogh en Hendrika Vink.

Uit dit huwelijk:

28 : Hendrik Vrolijk, geboren te Hindeloopen op 28 november 1843, overleden te Sneek op 24 mei 1909, 65 jaar oud.

Hendrik is getrouwd te Sneek op 6 mei 1866 met

29 : Grietje Swaagstra, geboren op 25 december 1843.

Uit dit huwelijk:

30 : Tjitze Annes van der Leij, geboren te Doniawerstal op 17 maart 1828.

Tjitze is getrouwd in het jaar 1856 met

31 : Epkje Jans Haven, geboren te Doniawerstal op 20 maart 1832, overleden aldaar op 28 april 1919, 87 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

-- VI --

48 : Sieds Taekesz Henstra, sjouwerman en schippersknecht, geboren te Leeuwarden op 25 oktober 1790, gedoopt op 17 november 1790, wonende te Lange Steeg bij Noordvliet te Leeuwarden, overleden op 27 april 1858, 67 jaar oud.

Kon in tegenstelling tot zijn ouders niet schrijven.

Sieds is getrouwd te Leeuwarden op 23 december 1816 met

49 : Trijntje Dirksd van der Meulen, geboren te Sybrandahuis op 27 januari 1792, overleden te Leeuwarden op 10 september 1867, 75 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

50 : Anne Arjensz van Klinken, schoenmaker, geboren te Leeuwarden op 16 september 1800, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 oktober 1872, 72 jaar oud.

Anne is getrouwd te Leeuwarden op 14 november 1824 met

51 : Janke Andries van Zalen, geboren in het jaar 1791, overleden te Leeuwarden op 7 december 1864, 73 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

52 : Jacobus van Ginkel, geboren te Maurik in het jaar 1815.
Jacobus is later getrouwd op 11 mei 1854 met Willemina van Wijk, geboren te Lienden in het jaar 1819, dochter van Cornelis van Wijk en Theodora van Beusichem.

Jacobus is getrouwd te Maurik op 25 februari 1836 (1) met

53 : Christina van Oort, geboren te Tiel in het jaar 1813, overleden voor 1854, hoogstens 41 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

54 : David Hendrik Jan van de Weerdt, geboren te Ingen in het jaar 1815.

David is getrouwd te Lienden op 19 oktober 1838 met

55 : Dirkje Heuff, geboren te Maurik in het jaar 1815.

Uit dit huwelijk:

56 : Klaas Hendriks Vrolijk, bakker, geboren te Hindeloopen op 29 juni 1816, gedoopt aldaar op 28 juli 1816, overleden te Sneek op 17 januari 1888, 71 jaar oud.

Was doopsgezind. Deed op 19 februari 1837 openbare belijdenis.

Klaas is getrouwd te Hindeloopen op 23 juli 1837 met

57 : Maartje Reinders Kooiman, geboren te Hindeloopen op 27 mei 1819, overleden te Sneek op 21 mei 1886, 66 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

58 : Gerben Swaagstra, geboren te Snikzwaag in het jaar 1809, overleden te Sneek op 29 oktober 1862, 53 jaar oud.

Gerben is getrouwd te Sneek op 10 mei 1835 met

59 : Janke Smidts, geboren in het jaar 1810, overleden te Sneek op 17 april 1875, 65 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

60 : Anne Tjitzes van der Leij, geboren te Uitwellingerga in het jaar 1804, overleden te Doniawerstal op 13 september 1882, 78 jaar oud.

Anne is getrouwd in het jaar 1827 met

61 : Antje Willems van Dijk, geboren in het jaar 1793, overleden te Doniawerstal op 7 januari 1863, 70 jaar oud.
Antje is eerder getrouwd te Doniawerstal op 8 september 1814 met Auke Rinzes Rinkema.

Uit dit huwelijk:

62 : Jan Franzes Haven, geboren in het jaar 1797, overleden te Doniawerstal op 22 november 1865, 68 jaar oud.

Jan is getrouwd te Doniawerstal in het jaar 1823 met

63 : Meike Piers de Jong, geboren in het jaar 1802, overleden te Doniawerstal op 7 juni 1878, 76 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

-- VII --

96 : Taeke Sytzes Henstra, koopman, schipper en arbeider, gedoopt te Wytgaard op 15 januari 1762, wonende te Veenwouden en te Leeuwarden, overleden aldaar op 9 januari 1848, 85 jaar oud.


Taeke was zelf van huisuit Rooms Katholiek. Al zijn kinderen werden echter Hervormd gedoopt en werden belijdend lid van de Hervormde Kerk. Omdat Taeke als schipper geen vaste verblijfplaats had, werden een aantal van zijn kinderen geboren bij zijn schoonouders te Warga en gedoopt te Hempens en Warga. Na ca 1810 vestigde Taeke zich in Leeuwarden en woonde in de wijk Oude Galileeën. Hij was daar arbeider. In 1833 werden Taeke en zijn vrouw als vaste trekkers aangenomen door het bestuur van de armenkamer. Ze waren toen dus niet meer in staat voor zichzelf te zorgen.

Taeke is getrouwd te Grouw op 7 april 1782 voor de kerk met

97 : Tjitske Siedsesd van der Werf, gedoopt te Anjum op 10 juli 1757, overleden te Leeuwarden op 30 maart 1849, 91 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

98 : Dirk Johannesz van der Meulen, arbeider, wonende te Sybrandahuis en te Aalsum.

Dirk was gehuwd met

99 : Grietjes Oegesd.

Uit dit huwelijk:

100 : Arjen Jans van Klinken, timmerman, geboren op 6 juni 1767, gedoopt te Franeker op 8 juni 1767, overleden te Leeuwarden op 25 december 1834, 67 jaar oud.

Arjen is getrouwd te Franeker op 20 november 1791 met

101 : Saapke Jacobs, geboren te Buitenpost op 4 november 1766, overleden te Leeuwarden op 2 maart 1837, 70 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

102 : Andries Andreas van Zalen, kuiper, gedoopt te Oosterwijtwerd op 1 april 1759, overleden te Dokkum op 24 mei 1811, 52 jaar oud.


Werd op 26 augustus 1786 burger van Dokkum.

Andries is getrouwd te Dokkum op 30 mei 1784 met

103 : Pietje Feikes Ronner, gedoopt te Dokkum op 22 maart 1752, overleden aldaar op 22 oktober 1817, 65 jaar oud.

Vermelding in Parenteel Jochim Ronner als nummer V.17.

Uit dit huwelijk:

104 : Cornelis van Ginkel, geboren te Eck en Wiel, gedoopt aldaar op 29 april 1787.

Cornelis is getrouwd te Maurik op 1 oktober 1813 met

105 : Klazina van Dam, geboren te Eck en Wiel in het jaar 1795.

Uit dit huwelijk:

106 : Dirk van Oort.

Dirk was gehuwd met

107 : Cunera Dina Spies.

Uit dit huwelijk:

108 : Gerrit van de Weerdt, geboren te Ingen op 8 januari 1780, gedoopt op 9 januari 1780.


Vermelding in Van Dijken Database.

Gerrit is getrouwd te Maurik op 27 oktober 1813 met

109 : Neeltje de Hoogh, geboren te Maurik op 28 april 1792, gedoopt aldaar op 6 mei 1792.

Uit dit huwelijk:

110 : Gijsbert Heuff, geboren te Kerk Avezaath in het jaar 1786.

Gijsbert is getrouwd te Maurik op 26 oktober 1814 met

111 : Gerritje Elisabeth van Ommeren, geboren te Ingen in het jaar 1789.

Uit dit huwelijk:

112 : Hendrik Fransen Vrolijk, meester wolkammer en sajetfabrikant, geboren te Hindeloopen op 22 maart 1792, overleden aldaar op 19 januari 1872, 79 jaar oud.
Hendrik is later getrouwd te Hindeloopen op 7 oktober 1824 met Lol Kool Pieter Heijes, overleden te Hindeloopen op 21 september 1843, dochter van Pieter Kool Heijes en Fedde Symens Hessels. Hendrik was later gehuwd met Gerritje, geboren te Zutphen in het jaar 1802, overleden te Hindeloopen op 12 september 1857, 55 jaar oud.

Hendrik is getrouwd te Hindeloopen op 15 december 1813 (1) met

113 : Jantje Hessels Leegen, geboren te Hindeloopen op 16 maart 1797, overleden aldaar op 14 februari 1823, 25 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

114 : Reinder Kooiman, schoolmeester en hoofdonderwijzer, geboren te Andijk op 25 maart 1792, overleden te Hindeloopen op 22 juni 1835, 43 jaar oud.

Reinder is getrouwd te Nibbixwoud op 30 april 1815 met

115 : Elisabeth Jans Haringhuizen, geboren te Opperdoes op 14 maart 1794, overleden te Sneek op 10 juli 1859, 65 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

116 : Klaas Gerbens Swaagstra, afkomstig uit Indijken, geboren in het jaar 1776, overleden te Sneek op 13 maart 1845, 69 jaar oud.


Nam in 1811 te Snikzwaag (Mairie Joure) de naam Swaagstra aan. In acte van naamsaanneming wordt als kind vermeld: Gerben (3 jaar).

Klaas is getrouwd te Langweer op 8 mei 1808 voor de kerk met

117 : Femmigje Eises, afkomstig uit Langweer, overleden voor 1845.

Uit dit huwelijk:

118 : (?) Hans Jans Smidts, geboren in het jaar 1774, overleden te Sneek op 2 maart 1834, 60 jaar oud.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

120 : Tjitse Annes van der Leij, geboren te Uitwellingerga in het jaar 1780.

Tjitse was gehuwd met

121 : Sjoukje Gabes, wonende te Uitwellingerga.

Uit dit huwelijk:

122 : Willem Ynzes van Dijk, boer te Langweer, afkomstig uit Langweer, geboren in het jaar 1742, overleden te Doniawerstal op 6 augustus 1826, 84 jaar oud.


Nam in 1811 te Langweer de familienaam Van Dijk aan. In de acte worden vier kinderen vermeld: KLaas (35 jaar), Ynse (9 jaar), Antje (19 jaar) en Eelkjen (14 jaar). Voorts Willem (3 jaar), kind van Klaas.
Willem is later getrouwd te Langweer rond 1797 voor de kerk met Antje Wiegers Wielinga.

Willem is getrouwd te Langweer op 14 januari 1776 voor de kerk (1) met

123 : Eelkjen Klases de Jong, gedoopt te Langweer op 28 mei 1747, overleden voor 1797, hoogstens 50 jaar oud.

Gegevens over Eelkjen ontving ik van Sibbele Postma uit Drylts. De vermelding van de voorouders van Eelkjen is gebaseerd op deze gegevens.

Uit dit huwelijk:

124 : Frans Sikkes Haven, geboren in het jaar 1764, overleden te Doniawerstal op 7 oktober 1826, 62 jaar oud.

Frans was gehuwd met

125 : Tetje Ates.

Uit dit huwelijk:

-- VIII --

192 : Sytze Grealdsz Henstra, arbeider boerenbedrijf, geboren in het jaar 1717, gedoopt te Irnsum, wonende te Hempens, te Wartena, te Warga en te Wirdum, overleden te Wartena op 7 februari 1800, 83 jaar oud.

Sytze is getrouwd te Hempens op 8 augustus 1745 voor de kerk met

193 : Dieuwke Taekesd, overleden in het jaar 1766.

Uit dit huwelijk:

194 : Sieds Johannesz van der Werf, scheepstimmerman en eigenaar werf te Warga, overleden in het jaar 1811.

Sieds is getrouwd te Dokkum in het jaar 1752 voor de kerk met

195 : Geertje Oedzesd.

Uit dit huwelijk:

200 : Jan Arjens van Klinken, varensgezel, afkomstig uit Provincie Zeeland, geboren rond 1723, gedoopt te Oosterland.

In Gens Nostra, jaargang 56, nummer 4/5 (april/mei 2001) wordt de Groningse familie Van Klinken beschreven. In de inleiding op het artikel wordt melding gemaakt van twee clusters Van Klinken. Eén cluster in de Gronings-Drentse veenkoloniën en één cluster in het Zeeuwse Nieuwerkerk. Buiten deze twee clusters heeft er in Leeuwarden een uitgestorven tak Van Klinkens bestaan afstammend van Jan Arjens van Klinken, die zelf als varensgezel waarschijnlijk van Zeeuwse komaf was. Tussen de Zeeuwse en de Drents-Groningse clusters is (nog) geen relatie aangetoond. Als die er wel is, moet het zijn van voor 1700. Van de schrijver van het artikel, de heer J. van Klinken te Haren, ontving ik in augustus 2002 nog enige aanvullende gegevens over de Friese tak. Ook de mogelijke afstamming van Jan Arjens van Adriaen Adriaanse is gebaseerd op gegevens van de heer J. van Klinken.

Jan is getrouwd te Franeker op 19 januari 1766 met

201 : Antje Sybrens, gedoopt te Franeker op 26 oktober 1723.

Uit dit huwelijk:

204 : Andreas Willems van Zalen, schoolmeester te Oosterwijtwerd en secretaris Dijkrecht Oosterwijtwerd, gedoopt te Loppersum op 19 augustus 1714, wonende te Uithuizermeeden en te Oosterwijtwerd.

Vermelding in "Het geslacht Van Zalen" als nummer IIIa, in Groninger Kwartierstaten I als nummer 136-52 en in Groninger Kwartierstaten II als nummer 143-48.
Andreas is eerder ondertrouwd te Uithuizermeeden op 18 mei 1738 en getrouwd te Oosterwijtwerd op 8 juni 1738 voor de kerk met Frouke Uden, geboren te Oosterwijtwerd in het jaar 1715, overleden aldaar voor 1756, hoogstens 41 jaar oud, dochter van Martinus Uden en Jacobjen Hendriks Nauta.

Andreas is getrouwd te Oosterwijtwerd op 29 februari 1756 (2) met

205 : Sara Jans Sekema, gedoopt te Grijpskerk op 17 juni 1725.

Uit dit huwelijk:

206 : Feike Berends Ronner, meester schoenmaker en bezemmaker, gedoopt te Dokkum op 24 januari 1723, overleden na 1793, minstens 70 jaar oud.

Vermelding in Parenteel Jochim Ronner als nummer IV.8.
Feike is eerder getrouwd te Dokkum op 22 december 1743 voor de kerk met Tijtje Fockens, overleden rond 1744.

Feike is getrouwd te Dokkum op 19 december 1745 voor de kerk (2) met

207 : Janke Arjens, gedoopt te Dokkum op 1 februari 1719, overleden aldaar op 4 februari 1807, 88 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

208 : Jacob van Ginkel, geboren te Eck.

Te Ingen komen omstreeks 1700 ook reeds personen voor met de naam Van Ginkel. Een relatie met Jacob van Ginkel ligt voor de hand, maar is nog niet aangetoond.

Jacob is getrouwd te Eck en Wiel op 30 november 1777 voor de kerk met

209 : Helena van Zijll, geboren te Opijnen.
Helena was weduwe van Huijbert van Eck, overleden in het jaar 1775.

Uit dit huwelijk:

210 : Jacob van Dam.

Jacob was gehuwd met

211 : Marretje van Rijnberk.

Uit dit huwelijk:

216 : David van de Weerdt, geboren in het jaar 1738, overleden te Ingen op 19 november 1809, 71 jaar oud.

David is getrouwd te Ingen in het jaar 1772 voor de kerk met

217 : Jannigje Wijkniet, geboren in het jaar 1741, overleden te Ingen op 12 februari 1813, 72 jaar oud.

De voorouders van Jannigje Wijkniet zijn gebaseerd op gegevens aan mij vanuit Canada verstrekt door mevrouw Frieda Vanderlaan-Van Vliegen. Zelf ook een afstammeling van de familie Wijkniet.
Uit dit huwelijk:

218 : Huibert de Hoogh, geboren te Ingen.

Huibert is getrouwd te Lienden op 4 december 1789 voor de kerk met

219 : Gijsberta de Kock, gedoopt te Lienden op 18 oktober 1761.

Op 22 januari 1786 getuige bij doop van Serfaas, zoon van Hermanus van Ingen en Mechteld de Kok. Op 9 oktober 1786 getuige bij doop van Johanna, dochter van Bart van Ommeren en Grietje van Wees. Op 31 december 1786 getuige bij doop kind van Johanna de Kok. Op 1 november 1789 getuige bij doop van Jerfaas Jan zoon van Hendrik de Kok en Hillegonda van Ewijk.

Uit dit huwelijk:

220 : (?) Roelandt Heuff, gedoopt te Zoelen op 22 augustus 1745.

Roelandt was waarschijnlijk gehuwd met

221 : Dirkje Spaan.

Uit dit huwelijk:

222 : Jan van Ommeren, geboren rond 1760.

Jan was gehuwd met

223 : Geertrui van Snoekeveld, geboren rond 1765.

Uit dit huwelijk:

224 : Frans Hendriks Vrolijk, wolkammer en winkelier en burgemeester van Hindeloopen, geboren te Hindeloopen op 24 oktober 1754, overleden aldaar op 9 december 1833, 79 jaar oud.

Nam in 1811 te Hindeloopen de naam Vrolijk aan. In de acte van naamsaanneming vermelde kinderen: Foppe (22 jaar), Hendrik (19 jaar), Dirkjen (25 jaar), El (21 jaar), Jelmer (7 jaar) en Symen (4 jaar).

Frans is getrouwd te Hindeloopen op 12 maart 1786 voor de kerk met

225 : Esther Yntjes Wybrands, geboren te Hindeloopen op 8 april 1831, overleden aldaar voor 1833, hoogstens 2 jaar oud.

Vermelding in Parenteel Hoogeboom-van Puijfelik.

Uit dit huwelijk:

226 : Hessel Wiebes (Leegen), koopman, afkomstig uit Koudum, geboren in het jaar 1761, overleden te Hindeloopen op 13 december 1823, 62 jaar oud.

Neemt in 1811 te Hindeloopen de achternaam Leegen aan. Heeft dan als kind Jantjen (13 jaar). Waarschijnlijk heeft Hessel Wiebes de achternaam overgenomen van zijn schoonvader. Deze trouwt in 1762 al als Klaas Hendriks Leegen.

Hessel is getrouwd te Hindeloopen op 1 september 1788 voor de kerk met

227 : Bauk Claassen Leegen, afkomstig uit Hindeloopen, geboren in het jaar 1766, overleden aldaar op 20 mei 1822, 56 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

228 : Klaas Reinders Kooiman, landbouwer, geboren te Andijk op 11 januari 1767, overleden te Enkhuizen op 10 april 1848, 81 jaar oud.

Vermelding als nummer 60 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Klaas is getrouwd te Andijk op 25 januari 1789 voor de kerk met

229 : Fokeltje Jacobs Ham, landbouwster, geboren te Lutjebroek op 23 april 1760, overleden te Andijk op 20 augustus 1833, 73 jaar oud.

Vermelding als nummer 61 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Fokeltje was weduwe van Dirk Kort, overleden te Andijk op 31 augustus 1787.

Uit dit huwelijk:

230 : Jan Pieters Haringhuizen, dagloner, geboren te Opperdoes op 18 april 1762, overleden aldaar op 14 december 1830, 68 jaar oud.

Vermelding als nummer 62 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Jan is later getrouwd te Opperdoes op 10 december 1825 met Anna Elisabeth Hubsch, geboren in het jaar 1773, wonende te Oostwoud.

Jan is getrouwd te Medemblik op 4 februari 1787 (1) met

231 : Maartje Claes Jaspers, geboren te Venhuizen rond 1755, overleden te Opperdoes op 13 maart 1815, ongeveer 60 jaar oud.

Vermelding als nummer 63 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

232 : Gerben Kerstes, wonende te Boornzwaag (bij Langweer).

Gerben is later getrouwd te Langweer op 14 november 1784 voor de kerk met Lamkjen Gerrits, afkomstig uit Tjerkgaast.

Gerben was gehuwd (1) met

233 : Baukje Foekes, overleden voor 1784.

Uit dit huwelijk:

240 : Anne Gerrits (van der Leij), afkomstig uit Uitwellingerga, geboren in het jaar 1740, overleden te Wymbritseradeel op 8 december 1819, 79 jaar oud.

Nam in 1811 te Woudsend de achternaam Van der Leij aan. Had toen de volgende kinderen die ook de naam Van der Leij kregen: Gerrit (46 jaar), Atze (43 jaar), Watse (40 jaar), Bouwe (38 jaar) en Tjitze (31 jaar). Van Tjitze Annes en Sjoukje Gabes te Uitwellingerga worden in de acte van naamsaanneming de volgende kinderen vermeld: Gabe (13 jaar), Antje (11 jaar), Anne (8 jaar), Sjoukjen (5 jaar) en Sjoerd (1 jaar).

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

246 : Claas Clazes (de Jong), boer, geboren te Langweer op 23 oktober 1717, gedoopt aldaar op 14 november 1717, wonende aldaar en te Boornzwaag, overleden na 1804, minstens 87 jaar oud.

Claas was gehuwd met

247 : Ijke Willems.

Uit dit huwelijk:

-- IX --

384 : Greald Sytzesz Henstra, schipper, geboren te Terhorne in het jaar 1675, overleden te Grouw op 17 februari 1737, 62 jaar oud.

In 1695 ingeschreven als lid van de Allerheiligste Rozenkrans.
Greald is eerder getrouwd te Grouw op 8 augustus 1696 voor de kerk met Foekje Wybesd, afkomstig uit Heerenveen, overleden voor 1699. Greald is later getrouwd te Irnsum op 27 augustus 1725 voor de kerk met Nieske Willemsd, geboren te Grouw.

Greald is getrouwd op 30 januari 1699 (2) met

385 : Trijntje Tjommesd Aukema, geboren te Grouw in het jaar 1675, overleden aldaar in het jaar 1724, 49 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

390 : Oedze Andries, wonende te Veenwouden, overleden voor 1783.

Oedze was gehuwd met

391 : Tjitske Geerts, wonende te Veenwouden, overleden in het jaar 1783.

Uit dit huwelijk:

400 : (?) Adriaen Adriaanse van Klinken, geboren te Stavenisse in het jaar 1676.
Adriaen is eerder getrouwd in het jaar 1706 voor de kerk met Martha Carpentier.

Adriaen is getrouwd in het jaar 1712 voor de kerk (2) met

401 : (?) Maria Batenburgh, afkomstig uit Stavenisse.

Uit dit huwelijk:

408 : Willem Andreas (van Zalen), bakker te Loppersum en schoolmeester "buitendijks", geboren rond 1686, overleden na 1756, minstens 70 jaar oud.
Willem is later getrouwd te Uithuizermeeden op 29 mei 1753 voor de kerk met Christina Lobwasser, afkomstig uit Uithuizermeeden. Christina was weduwe van Harmanus Schoonefelt, afkomstig uit Uithuizermeeden.

Willem is getrouwd te Loppersum op 14 juni 1710 voor de kerk (1) met

409 : Anje Jans, overleden te Loppersum in het jaar 1752.

Uit dit huwelijk:

410 : Jan Romkes Sekema, wedman te Grijpskerk, gedoopt te Groningen op 4 november 1684, overleden te Grijpskerk rond 1732, ongeveer 48 jaar oud.

Jan Sekema wordt vermeld in "Het geslacht van Zalen" als vader van Sara Jans Sekema.

Van Harm Selling ontving ik een overzicht van alle Sekema (en daarop gelijkende namen) huwelijken in de provincie Groningen. Op basis daarvan heb ik een voorlopige constructie gemaakt van de voorouders van Jan Sekema.

In het boek "Tussen Hunze en Lauwers", Groningen 1968, pag. 278, wordt melding gemaakt van de Sekema's als familie van enig aanzien in de 17e eeuw te Niezijl. In dit plaatsje waren een Sybolt Sekemaheerd en een Peter Sekemaheerd. Het stamhuis was de Sybolt Sekemaheerd aan de Hoofdstraat nr. 104. Ook in "De Ommelander Borgen en Steenhuizen", Assen 1973, pag. 31, wordt melding gemaakt van de Sekema's als een rijk boerengeslacht.

Een uitvoerige vermelding van de familie Sekema is opgenomen in "Een vergeten plattelandselite. Eigenerfden in het Groninger Westerkwartier van de vijftiende tot de zeventiende eeuw", H. Feenstra en H.H. Oudman, Leeuwarden 2004, pag. 445 e.v. Volgens de schrijvers is van de oorsprong van de familie Sekema niets bekend en is het zelfs niet mogelijk vast te stellen of alle personen met de naam Sekema tot dezelfde familie behoren. De vermelding van de voorouders van Eme Hansens Sekema is gebaseerd op dit boek.
Jan is eerder getrouwd te Grijpskerk op 23 september 1714 voor de kerk met Maria Greven, afkomstig uit Grijpskerk.

Jan is getrouwd te Grijpskerk op 9 oktober 1718 (2) met

411 : Grietje Simens Bennema, afkomstig uit Nijezijl, geboren rond 1695.

De Bennema's waren een belangrijk boerengeslacht in Noordhorn (zie hierover "Tussen Hunze en Lauwers", Groningen 1968, pag. 272). De Bennemaheerd lag aan de oostkant van de straatweg, dichtbij de huidige brug over het Van Starkenborghkanaal. De heerd was een voortzetting van de Sicke Benninghestede. Ik heb nog niet kunnen nagaan in hoeverre Grietje van deze familie afstamde.
Grietje is later getrouwd te Grijpskerk in juli 1733 voor de kerk met Jan Jacobs Faber, schoolmeester, overleden voor 1748. Grietje is later getrouwd te Grijpskerk in het jaar 1748 voor de kerk met Jan Sytzes, overleden voor 1755.

Uit dit huwelijk:

412 : Barent Nicolaus Ronner, schoenmaker, gedoopt te Hantum op 13 september 1685, overleden te Dokkum rond 1753, ongeveer 68 jaar oud.

Vermelding in Parenteel Jochim Ronner als nummer III.4. Vestigde zich op 3 juni 1713 in Dokkum en kreeg in dat jaar het burgerrecht van Dokkum. Hij kocht in maart 1713 een woning aan de Hogepol te Dokkum.

Barent is getrouwd te Hantum op 4 mei 1709 voor de kerk met

413 : Antje Feikes, geboren te Hantum rond 1690, overleden te Dokkum in het jaar 1762, ongeveer 72 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

414 : Arjen Eelkesz, bezemmaker, wonende te Leeuwarden.

Arjen was gehuwd met

415 : Sjoukje Jelmers.

Uit dit huwelijk:

432 : Roelof van de Weerdt.

Roelof was gehuwd met

433 : Helena de Grauw.

Uit dit huwelijk:

434 : Gerrit Wijckniet, landbouwer te Ingen, geboren te Ingen rond 1717, overleden aldaar in het jaar 1788, ongeveer 71 jaar oud.

Gerrit Wijckniet was blijkens het Neder Betuws polderachief op 5 januari 1786 "rotmeester" te Ingen. Dit betekende dat hij in tijden van hoogwater met een aantal helpers verantwoordelijk was voor het overbrengen van berichten via het Ingense veer naar de andere zijde van de Rijn.

Gerrit was gehuwd met

435 : Hendrina van de Weerdt.

Uit dit huwelijk:

438 : Jerfaes de Kock, geboren te Ommeren voor 1730.


Vermelding als nummer 350 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.

Jerfaes is getrouwd te Lienden op 11 juni 1747 voor de kerk met

439 : Neeltje van Ommeren, geboren te Ommeren voor 1730.

Vermelding als nummer 351 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.

Uit dit huwelijk:

440 : (?) Gijsbert Heuff, geboren te Zoelen, wonende te Kerk Avezaath.

Vermelding als nummer 376 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.

Gijsbert woonde op de "Aldehofstad" te Kerk Avezaath.

Gijsbert is getrouwd te Zoelen op 8 juli 1742 voor de kerk met

441 : (?) Maria van Everdingen, geboren te Geldermalsen, wonende te Kerk Avezaath.

Vermelding als nummer 377 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.

Uit dit huwelijk:

448 : Hendrik Franses, geboren te Hindeloopen op 11 juni 1730, overleden aldaar op 16 september 1800, 70 jaar oud.

Vermelding als nummer 112 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Hendrik is getrouwd te Hindeloopen op 4 januari 1756 voor de kerk met

449 : Gerbren Wiebes Pauw, geboren te Hindeloopen in het jaar 1730, overleden aldaar op 16 september 1810, 80 jaar oud.

Vermelding als nummer 113 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

450 : Yntje Wybrands, scheeptimmerman, geboren te Hindeloopen op 3 januari 1742, overleden aldaar op 7 oktober 1824, 82 jaar oud.

Vermelding als nummer 114 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Yntje is getrouwd te Hindeloopen op 29 oktober 1762 voor de kerk met

451 : Dirkje Foppes, geboren te Hindeloopen op 11 augustus 1743.

Vermelding als nummer 115 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

452 : Wiebe Durks, fluitschipper, geboren te Koudum rond 1740.

Wiebe is getrouwd te Gerecht Hemelumer Oldeferd op 13 september 1761 met

453 : Zeth Hessels, afkomstig uit Koudum.

Uit dit huwelijk:

454 : Klaas Hendriks Leegen, olieslager, geboren te Hindeloopen rond 1730, overleden na 1792, minstens 62 jaar oud.

Klaas is getrouwd te Hindeloopen op 14 december 1762 voor de kerk met

455 : Jantie Gerrijts, geboren te Hindeloopen op 14 september 1738, overleden aldaar op 3 augustus 1821, 82 jaar oud.

Vermelding als nummer 119 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

456 : Reinder Claaszn Kooiman, geboren te Andijk op 23 maart 1738, overleden aldaar op 23 augustus 1807, 69 jaar oud.

Vermelding als nummer 120 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Reinder is eerder getrouwd te Andijk op 4 februari 1759 voor de kerk met Aagt Cornelis, begraven te Andijk op 13 februari 1760. Reinder is eerder getrouwd te Andijk op 25 december 1763 voor de kerk met Marij Cornelis, begraven te Andijk op 12 september 1764. Reinder is later getrouwd te Andijk op 23 december 1770 voor de kerk met Maartje Pieters Brander, begraven te Andijk. Reinder was later gehuwd met Trijn Jacobs Pool, begraven te Andijk op 6 februari 1805.

Reinder is getrouwd te Andijk op 29 december 1765 voor de kerk (3) met

457 : Teet Jans Groot, geboren te Andijk op 26 augustus 1736, begraven aldaar op 24 januari 1770, 33 jaar oud.

Vermelding als nummer 121 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Teet is eerder getrouwd te Andijk op 21 februari 1758 voor de kerk met Pieter Jans Mantel.

Uit dit huwelijk:

458 : Jacob Claaszn Ham, geboren te Lutjebroek rond 1730, overleden aldaar op 29 mei 1789, ongeveer 59 jaar oud.

Vermelding als nummer 122 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Jacob is getrouwd te Lutjebroek op 10 januari 1755 voor de kerk met

459 : Eeltje Reinders Caswijk Kruk, gedoopt te Bovenkarspel op 20 september 1733, overleden te Andijk op 21 augustus 1819, 85 jaar oud.

Vermelding als nummer 123 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

460 : Pieters Claaszn (Haringhuizen), geboren te Opperdoes op 19 februari 1730, overleden te Medemblik op 4 februari 1814, 83 jaar oud.


Vermelding als nummer 124 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Pieters is getrouwd te Opperdoes op 18 februari 1753 voor de kerk met

461 : Reinoudtje Claes Berkhout, geboren te Enkhuizen op 9 april 1730, overleden voor 1814, hoogstens 84 jaar oud.

Vermelding als nummer 125 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

462 : Claes Jaspers, geboren te Venhuizen.

Vermelding als nummer 126 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Claes was gehuwd met

463 : Marij N.

Uit dit huwelijk:

492 : Claes Claessen, geboren in het jaar 1684.

Claes was gehuwd met

493 : Yns Roukes, geboren te Langweer, gedoopt aldaar op 5 oktober 1690.

Uit dit huwelijk:

-- X --

768 : Sytze Grealds Henstra, schipper, geboren te Akmarijp in het jaar 1635, wonende te Terhorne, overleden in het jaar 1700, 65 jaar oud.

Sytze was gehuwd met

769 : Boukje Freriksd, geboren te Terhorne in het jaar 1635, overleden voor 1705, hoogstens 70 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

770 : Tjomme Tjeerdsz Aukema, pachtboer op de zathe Oetsma onder Grouw.

Tjomme is getrouwd in het jaar 1673 met

771 : Tjitske Pietersd.

Uit dit huwelijk:

800 : (?) Adriaen Jansz van Klyncke, geboren in het jaar 1645.

Adriaen was gehuwd met

801 : (?) Cornelia Adriaens Scherpenisse.

Uit dit huwelijk:

816 : Andreas Goosens van Salingh, gedoopt te Leer op 1 juni 1662.


Vermelding in OSB Leer. De naam van Salingh werd ook gebruikt in relatie tot zijn vader en zijn broer Wilcke.

Andreas is getrouwd te Loppersum op 1 november 1685 voor de kerk met

817 : Antje Willems, gedoopt te Loppersum op 16 november 1660.

Uit dit huwelijk:

820 : Romke Emes Sekema, ruiter.

Bij huwelijk op 1 november 1688 ten overstaan van dominee Abrahammus Trommius wordt als beroep van Romcke vermeld: ruiter onder ritmeester Christiaan Nijeveen van Nieuwezijl.
Romke is later getrouwd op 1 november 1688 voor de kerk met Annighjen Berents van Rijnberg. Romke is later getrouwd te Groningen op 8 juni 1698 voor de kerk met Aeffen Vriese.

Romke is getrouwd te Groningen (?) (1) met

821 : Sara Leempol, overleden voor 1688.

Uit dit huwelijk:

824 : Nicolaus Jochems Ronner, meester chirurgijn te Hantum, gedoopt te Hamburg op 10 juli 1653, overleden na november 1706, minstens 53 jaar oud.

Vermelding in Parenteel Jochim Ronner als nummer II.1. Gedoopt in de Sankt Katharinenkirche te Hamburg. Het vermoeden bestaat (zie voor toelichting parenteel Jochim Ronner), dat Nicolaus als militair naar Dokkum is gekomen en wel als oppasser of barbier van Hans Willem Aylva, bevelhebber van de staatse troepen in de Groningen, Friesland en Drenthe. De familie Aylva had een winterverblijf aan de Groote Kerkstraat te Leeuwarden en een zomerverblijf in Ternaard. Dit verklaart de vestiging van Nicolaus in het nabij Ternaard gelegen Hantum. Beide echtgenotes van Nicolaus waren voor hun huwelijk dienstbodes bij de familie Aylva en waarschijnlijk geworven tijdens veldtochten van Hans Willem Aylva.
Nicolaus is eerder getrouwd te Nes-Wierum (?) rond 1680 voor de kerk met Aaltje Hendriks Meyering, geboren te Emlichheim in het Graafschap Bentheim, overleden te Hantum op 11 oktober 1681, dochter van Hendrik Meyering en Fennetje Crols.

Nicolaus is getrouwd te Hantum op 29 januari 1682 voor de kerk (2) met

825 : Pietertje Jans, geboren te Coevorden op 3 augustus 1656, gedoopt aldaar op 20 mei 1657.

Uit dit huwelijk:

826 : Feike Jans, wonende te Hantum.

Feike was gehuwd met

827 : Bauck Herres, wonende te Hantum.

Uit dit huwelijk:

868 : Alert Gerritsz Wijckniet, kuiper en landbouwer, geboren te Ingen, gedoopt aldaar op 24 oktober 1680, wonende aldaar, overleden voor 1724, hoogstens 44 jaar oud.

Koopt samen met zijn broer Cornelis in 1713 grond in het Ingerveld "aan de Wal" (Ommerwal).

Alert is getrouwd rond 1715 voor de kerk met

869 : Cornelia van Ommeren.
Cornelia is later getrouwd te Ingen op 24 april 1724 met Adriaan van de Weert.

Uit dit huwelijk:

880 : (?) Gijsbert Heuff, gedoopt te Kerk Avezaath rond 1639.

Vermelding als nummer 752 in Kwartierstaat Gerit Jan Vonk.

Gijsbert was gehuwd met

881 : (?) Cornelia Vercuijl, wonende te Kerk Avezaath.

Vermelding als nummer 753 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.
Uit dit huwelijk:

896 : Frans Leenarts, geboren rond 1690, overleden voor 21 december 1772, hoogstens 82 jaar oud.

Vermelding als nummer 224 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Kwam uit Amsterdam. Monsterde aan op een Hindelooper driemaster en kwam zo in Hindeloopen terecht waar hij in 1728 een grote herberg met woonhuis kocht.

Frans is ondertrouwd op 5 december 1717 voor de kerk met

897 : Friesk Folkerts, geboren rond 1695, overleden na 21 december 1772, minstens 77 jaar oud.

Vermelding als nummer 225 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

898 : Wiebe Tjeerds Pau, collecteur, geboren te Hindeloopen rond 1700, overleden aldaar na 1750, minstens 50 jaar oud.

Vermelding als nummer 226 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Wiebe is getrouwd te Hindeloopen op 23 januari 1729 voor de kerk met

899 : Renske Pytters, geboren te Hindeloopen in het jaar 1702.

Vermelding als nummer 227 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Renske is eerder getrouwd op 5 februari 1721 voor de kerk met Pytter Sjoerds, geboren te Hindeloopen, overleden voor 1729. Uit dit huwelijk:

900 : Wijbrand Roelofs, timmerman, geboren te Hindeloopen.

Vermelding als nummer 228 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Wijbrand is getrouwd te Hindeloopen op 25 juni 1741 voor de kerk met

901 : Andrieske Yntjes.

Vermelding als nummer 229 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

902 : Foppe Pieters, veerschipper op Amsterdam, overleden te Hindeloopen na 1750.


Vermelding als nummer 230 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Foppe is eerder getrouwd te Hindeloopen op 24 november 1728 voor de kerk met Riemke Baukes, overleden voor 1731.

Foppe is getrouwd te Hindeloopen op 13 januari 1732 voor de kerk (2) met

903 : Sijmen Pieters, geboren te Hindeloopen.

Vermelding als nummer 231 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

904 : Durk NN, geboren te Koudum.

Vermelding als nummer 232 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

906 : Hessel NN.

Vermelding als nummer 234 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

908 : Hendrick Klases Legen, olieslager, afkomstig uit Hindeloopen.

Vermelding als nummer 236 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Hendrick is eerder getrouwd te Hindeloopen op 30 juli 1729 voor de kerk met Sytsk Lieuwes, overleden voor 1732.

Hendrick is getrouwd te Hindeloopen op 23 september 1732 (2) met

909 : Bauck Annes, afkomstig uit Hindeloopen.

Vermelding als nummer 237 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Bauck is eerder getrouwd te Hindeloopen op 23 januari 1719 voor de kerk met Milke Lammens, overleden voor 1732.


Uit dit huwelijk:

910 : Gerrit Folkerts, keuterboer, geboren te Hindeloopen, overleden aldaar voor 1749.


Vermelding als nummer 238 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Gerrit was gehuwd met

911 : Ijtje Hendriks, geboren te Hichtum, overleden te Hindeloopen na 1749.


Vermelding als nummer 239 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

912 : Klaas Reinders Coijman, geboren te Andijk op 25 juli 1708, begraven aldaar op 6 december 1759, 51 jaar oud.


Vermelding als nummer 240 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Klaas is later getrouwd te Andijk op 8 mei 1757 voor de kerk met Aaltje Claes, geboren te Opperdoes, begraven te Andijk op 6 december 1759. Klaas is later getrouwd te Andijk op 30 juni 1765 voor de kerk met Diewertje Dirks Groen, geboren te Andijk op 18 november 1711, begraven aldaar op 3 december 1781, 70 jaar oud.

Klaas is getrouwd te Andijk op 6 maart 1735 voor de kerk (1) met

913 : Aaf Dirks Meulen, geboren te Andijk op 25 januari 1711, begraven aldaar op 19 maart 1756, 45 jaar oud.

Vermelding als nummer 241 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

914 : Jan Jacobszn Groot, gedoopt te Andijk op 28 april 1697.


Vermelding als nummer 242 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Jan is eerder getrouwd te Andijk op 22 februari 1723 voor de kerk met Maartje Maartens Kruijer, gedoopt te Andijk op 10 juli 1701, begraven aldaar op 22 december 1729, 28 jaar oud.

Jan is getrouwd te Andijk op 4 april 1734 voor de kerk (2) met

915 : Griet Willems Posthumius, gedoopt te Andijk op 6 september 1705, begraven aldaar op 21 april 1741, 35 jaar oud.

Vermelding als nummer 243 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

916 : Claes Pieterszn Ham, schepen en burgemeester van Wijdenes, geboren te Wijdenes rond 1692, overleden aldaar op 11 mei 1765, ongeveer 73 jaar oud.

Vermelding als nummer 244 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Claes is later getrouwd te Wijdenes op 9 mei 1737 voor de kerk met Aefjen Claes, geboren te Schellinkhout op 12 mei 1715.

Claes is getrouwd te Wijdenes op 28 februari 1717 voor de kerk (1) met

917 : Grietje Jans Coster, gedoopt te Winkel op 27 februari 1695, overleden rond 1735, ongeveer 40 jaar oud.

Vermelding als nummer 245 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

918 : Reinder Caswijk, wonende te Lutjebroek.

Vermelding als nummer 246 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Reinder was gehuwd met

919 : Vokeltje Klaasdr Wildschut, gedoopt te Enkhuizen op 22 februari 1708, begraven te Lutjebroek op 21 juni 1747, 39 jaar oud.

Vermelding als nummer 247 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

920 : Claas Joosten, diaken, gedoopt te Haringhuizen op 2 oktober 1701, begraven te Opperdoes op 11 juli 1743, 41 jaar oud.

Vermelding als nummer 248 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Claas is getrouwd te Opperdoes op 11 februari 1724 voor de kerk met

921 : Liesbeth Pieters, afkomstig uit Opperdoes.

Vermelding als nummer 249 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

922 : Claas Pieterszn Berkhout, gedoopt te Enkhuizen op 29 mei 1705.

Vermelding als nummer 250 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Claas is later getrouwd te Opperdoes op 11 december 1740 voor de kerk met Jantjen Cornelis, afkomstig uit Opperdoes.

Claas is getrouwd te Enkhuizen op 19 juni 1729 voor de kerk (1) met

923 : Ebeltje Theunisdr, gedoopt te Enkhuizen op 18 december 1696.

Vermelding als nummer 251 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

986 : Rouke Isses, gedoopt te Langweer op 13 november 1642.

Rouke is getrouwd te Langweer op 26 februari 1665 voor de kerk met

987 : Jouk Jouckes, gedoopt te Langweer op 25 juni 1643, overleden in het jaar 1718, 75 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

-- XI --

1536 : Greald Sytsesz, pachtboer te Alkmarijp, geboren in het jaar 1600, wonende te Akmarijp, overleden voor 1664, hoogstens 64 jaar oud.

Greald was gehuwd met

1537 : Trijntje Idzesd, overleden voor 1664.

Uit dit huwelijk:

1538 : Frerik Sipkesz, timmerman, geboren te Terhorne rond 1608, wonende aldaar.

Frerik is getrouwd te Rauwerderhem op 20 augustus 1632 met

1539 : Dieuwke Albertsd Nijdam, geboren rond 1618.


Verkocht op 7 mei 1653 haar aandeel in de Nijdamstra-state aan haar oom Idsert Willems.

Uit dit huwelijk:

1632 : Gosen Andries, dijkrechter en ouderling, gedoopt te Leer op 11 mei 1638, wonende aldaar, overleden voor 4 oktober 1685, hoogstens 47 jaar oud.

Vermelding gebaseerd op gegevens van Sigrid Krijger uit OSB Leer. Bij het huwelijk van zijn zoon Wilcke in 1686 wordt Wilcke vermeld als zoon van Goossen Andres Salingh. Deze vermelding van de naam Salingh wordt in de registers echter ook weer doorgehaald.

Gosen is ondertrouwd te Leer op 8 juni 1659 voor de kerk met

1633 : Gretie Wilkens, gedoopt te Leer op 10 november 1639.

Uit dit huwelijk:

1634 : Willem Popkes, schipper, wonende te Loppersum.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1640 : Eme Hansens Seeckema, afkomstig uit Niezijl.

Eme is getrouwd te Grijpskerk op 2 februari 1645 voor de kerk met

1641 : Barber Romkes, afkomstig uit Warfstermolen.

Uit dit huwelijk:

1648 : Jochim Ronner, geboren te Hamburg rond 1625, wonende te Kehrwieder te Hamburg, overleden in het jaar 1672, ongeveer 47 jaar oud.


Vermelding in Parenteel Jochim Ronner als nummer I.1. Anna Catharina Hardkoppes en Nicolaus Jarre, burgemeester van Hamburg waren meter en peter van Jochim.

Jochim is getrouwd te Hamburg op 4 september 1652 met

1649 : Anna, geboren rond 1630, overleden na 1672, minstens 42 jaar oud.

Bij het overlijden van haar man Jochim laat Anna op 4 augustus 1672 de klok luiden van de Sankt Petrie kerk te Hamburg.

Uit dit huwelijk:

1650 : Jan Hendricx, korporaal in de compagnie van kapitein Albarda en later meester smid, wonende te Coevorden.
Jan was later gehuwd met Fennetje Crols, zie 824.

Jan was gehuwd (1) met

1651 : Anna Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1736 : Gerrits Alertsz Wijckniet, fruitteler te Ingen en kerkvoogd in 1694, geboren in het jaar 1635, overleden te Ingen in het jaar 1720, 85 jaar oud.

Gerrits is getrouwd voor 1663 voor de kerk met

1737 : Anneken Cornelles, overleden rond 1683.

Uit dit huwelijk:

1760 : (?) Gerrit (IV) Heuff, landbouwer en ouderling en buurmeester te Zoelen, wonende te Zoelen.

Vermelding als nummer 1504 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.

Wordt in 1628 door de Heer van Kuilenborg beleend. Woonde op de hofstad de "Hooibeemd" te Kerk Avezaath.
Gerrit is later ondertrouwd te Zoelen voor de kerk met Dirkje de Suermondt.

Gerrit is getrouwd te Kerk Avezaath op 16 januari 1631 voor de kerk (1) met

1761 : (?) Geertrui van Beest, afkomstig uit Kapel Avezaath.

Vermelding als nummer 1505 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.

Geertrui was afkomstig van de "Vliegenborgh" te Kapel Avezaath.

Uit dit huwelijk:

1792 : Leenart NN.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1794 : Folkert Pyters.

Vermelding als nummer 450 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Folkert is getrouwd te Hindeloopen op 15 december 1680 voor de kerk met

1795 : Bauck Haux, geboren te Hindeloopen.

Vermelding als nummer 451 in Kwartierstaat Boom Geel.

Uit dit huwelijk:

1796 : Tjeerd Reijners Pau, burgemeester Hindeloopen in 1718, geboren rond 1660, overleden te Hindeloopen rond 1740, ongeveer 80 jaar oud.

Vermelding als nummer 452 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Tjeerd was gehuwd met

1797 : Grietje Alles.

Vermelding als nummer 453 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1798 : Peter Abes, overleden voor 4 oktober 1717.


Vermelding als nummer 454 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Peter was gehuwd met

1799 : Aelk Alerts, overleden na 4 oktober 1747.

Vermelding als nummer 455 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1802 : Yntje Rinkes, grootschipper, geboren te Hindeloopen, overleden voor 1 september 1732.

Vermelding als nummer 458 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Yntje is getrouwd te Hindeloopen op 13 maart 1718 voor de kerk met

1803 : Myncke Freerks, overleden voor 1 september 1732.

Vermelding als nummer 459 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1824 : Reinder Klaaszn Coijman, kooiker en veehouder, geboren te Andijk op 16 november 1680, verdronken, begraven te Andijk op 27 april 1737, 56 jaar oud.

Vermelding als nummer 480 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Reinder is getrouwd te Andijk op 13 januari 1704 voor de kerk met

1825 : Trijn Pieters Swagerman, geboren te Andijk op 4 mei 1680, overleden aldaar op 4 februari 1741, 60 jaar oud.

Vermelding als nummer 481 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1826 : Dirk Pieterszn Meulen, ouderling, geboren te Andijk op 26 januari 1670, overleden aldaar op 4 februari 1741, 71 jaar oud.

Vermelding als nummer 482 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Dirk was gehuwd met

1827 : Lijsbeth Pieters de Bullooper, geboren te Andijk op 26 januari 1670, overleden aldaar op 7 april 1739, 69 jaar oud.

Vermelding als nummer 483 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1828 : Jacob Janszn Groot, begraven te Andijk op 27 april 1753.


Vermelding als nummer 484 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Jacob is getrouwd te Andijk op 19 februari 1696 voor de kerk met

1829 : Meijnu Cornelissen Teunisdr, gedoopt te Wervershoof op 7 maart 1666, begraven te Andijk op 13 februari 1720, 53 jaar oud.

Vermelding als nummer 485 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1830 : Willem Gerrits Posthumius, gedoopt te Bovenkarspel op 6 januari 1680.

Vermelding als nummer 486 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Willem was gehuwd met

1831 : Tedt Wijbrandts Hellingman, gedoopt te Bovenkarspel op 7 juni 1676.


Vermelding als nummer 487 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1832 : Pieter Claeszn Ham, biersteker, schepen van Wijenes en burgemeester van Wijdenes, geboren te Wijdenes rond 1668, overleden in het jaar 1704, ongeveer 36 jaar oud.

Vermelding als nummer 488 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Pieter is getrouwd te Wijdenes rond 1690 voor de kerk met

1833 : Lysbeth Baerents.

Vermelding als nummer 489 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1834 : Jan Dirks Koster, gedoopt te Winkel op 18 september 1661, overleden na 1737, minstens 76 jaar oud.

Vermelding als nummer 490 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Jan is later getrouwd te Winkel op 8 december 1737 voor de kerk met Anne Leenders.

Jan is getrouwd te Winkel rond 1690 voor de kerk (1) met

1835 : Anne Jans Broeders, overleden voor 1737.

Vermelding als nummer 491 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1836 : Jan Reijnderts (Caswijk), gedoopt te Grootebroek op 9 juli 1684.


Vermelding als nummer 492 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Jan is getrouwd te Grootebroek op 18 februari 1702 voor de kerk met

1837 : Vroutje Dirks Waker, gedoopt op 27 februari 1683.

Vermelding als nummer 493 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1838 : Klaas Eyberts Wildschut, gedoopt te Enkhuizen op 20 december 1665.

Vermelding als nummer 494 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Klaas is getrouwd te Enkhuizen op 4 april 1694 voor de kerk met

1839 : Sybreghje Outhers.

Vermelding als nummer 495 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1840 : Joost Luitjenszn, diaken te Opperdoes, geboren te Medemblik op 15 september 1666, overleden te Opperdoes in het jaar 1704, 38 jaar oud.

Vermelding als nummer 496 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Joost is getrouwd te Opperdoes op 8 januari 1690 voor de kerk met

1841 : Griet Germens, gedoopt te Opperdoes op 16 januari 1667, overleden aldaar in het jaar 1732, 65 jaar oud.

Vermelding als nummer 497 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1842 : Pieter Jans Zaat.


Vermelding als nummer 498 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Pieter was gehuwd met

1843 : Neel Jacobs.

Vermelding als nummer 499 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1844 : Pieter Hendriks Berkhout, gedoopt te Enkhuizen op 15 oktober 1682.

Vermelding als nummer 500 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Pieter is getrouwd te Enkhuizen op 22 februari 1705 voor de kerk met

1845 : Trijn Klaasdr, gedoopt te Enkhuizen op 1 september 1682.

Vermelding als nummer 501 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1846 : Teunis Klaaszn.

Vermelding als nummer 502 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Teunis was gehuwd met

1847 : Freekje Jans.

Vermelding als nummer 503 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

1972 : Isse Roukes, geboren in het jaar 1621.

Isse is getrouwd te Langweer op 6 februari 1642 voor de kerk met

1973 : Sijntie Hinnes.

Uit dit huwelijk:

1974 : Jouke Dyorres.

Jouke is getrouwd te Langweer voor de kerk met

1975 : Jints Hoytes, afkomstig uit Tjerkgaast.

Uit dit huwelijk:

-- XII --

3072 : Sytze Jetzesz, waarschijnlijk boer in de Scharren, geboren in het jaar 1565, overleden rond 1640, ongeveer 75 jaar oud.

Sytze is getrouwd rond 1590 met waarschijnlijk

3073 : (?) Lysbeth Aebesd, geboren rond 1565.

Uit dit huwelijk:

3074 : Idze Jansz, boer, wonende te Langezwaag.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

3078 : Alberts Outgers, geboren te Rauwerd rond 1570, overleden te Irnsum voor 1620, hoogstens 50 jaar oud.

Alberts is getrouwd te Rauwerderhem op 12 februari 1602 met

3079 : Antie Willems Nijdam, geboren te Irnsum rond 1586, overleden aldaar voor 1654, hoogstens 68 jaar oud.

Alle kinderen van Antie uit haar beide huwelijken kregen haar achternaam Nijdam. Gegevens over Antie Willems Nijdam en haar voorouders ontving ik van de heer Harry Nijdam van de Nijdamstrastichting.
Antie is later getrouwd te Rauwerderhem op 3 september 1621 met Boothe Jacobs, boer op de Nijdamstrastate, geboren rond 1580. Uit dit huwelijk:

3264 : Andreas Peters.

Vermelding in OSB Leer.

Andreas is ondertrouwd te Leer op 9 december 1636 voor de kerk met

3265 : Elsche Willems Goesen.

Uit dit huwelijk:

3266 : Wilke Meier.

Vermelding in OSB Leerort.

Wilke was gehuwd met

3267 : Anne.

Uit dit huwelijk:

3280 : (?) Johan Emens Seeckema.


Vermelding gebaseerd op "Eigenerfden in het Groninger Westerkwartier".

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

3296 : Jacob Ronner, schoenmaker, wonende te Hamburg.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

3472 : Alard Willemsz Wijckniet, kerkvoogd en kuiper, geboren rond 1605, wonende te Ingen, overleden na 1681, minstens 76 jaar oud.

Alard woonde in 1651 op de Boomcamp in Ingen. In 1671 was de Boomcamp nog in zijn bezit en was hij daarnaast eigenaar van een huys ende hofstede staende aan 't Ronde Dorp. De grond bij deze laatste hofstede behoorde aan de Commanderie.

Alard is getrouwd rond 1635 voor de kerk met

3473 : Beatrix van Hattem, geboren rond 1600, overleden rond 1680, ongeveer 80 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

3520 : (?) Gerrit (III) Heuff, wonende te Kerk Avezaath.

Vermelding als nummer 3008 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.

Woonde op de hofstad "Hooibeemd" te Kerk Avezaath.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

3592 : Reijner Tjeerds.

Vermelding als nummer 904 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

3594 : Alle Jetses, meester koekenbakker, wonende te Hindeloopen, overleden na 1680.


Vermelding als nummer 906 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

3597 : Syts Heerts.


Vermelding als nummer 909 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Haar zoon van een onbekende man:

3605 : Aalt Douwes.

Vermelding als nummer 917 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Haar zoon van een onbekende man:

3648 : Claes Symenszn, veehouder en kooiker, gedoopt te Bovenkarspel in het jaar 1642, overleden op 25 februari 1696, 54 jaar oud.

Vermelding als nummer 960 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Claes koopt omstreeks 1688 van Dirck Admiraal, regerend burgemeester van Enkhuizen, de vogelkooi bij het Cleijn Gouw en de Klampsloot onder Andijk. Elders wordt de ligging van de vogelkooi ook wel omschreven als liggend in het Schotbroek bij Grotebroek onder Bovenkarspel. Aan deze vogelkooi ontleent de familie vanaf dat moment de naam Cooijman.

Claes is getrouwd te Andijk op 12 januari 1673 voor de kerk met

3649 : Elberich Symensdr, geboren rond 1650, overleden te Andijk op 12 februari 1718, ongeveer 68 jaar oud.

Vermelding als nummer 961 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

3650 : Pieter Jans Swagerman, gedoopt te Wervershoof op 20 maart 1639, overleden te Andijk op 2 oktober 1703, 64 jaar oud.

Vermelding als nummer 962 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Pieter was gehuwd met

3651 : Trijntgien Hermans Craft, gedoopt te Wervershoof op 5 augustus 1640, overleden te Andijk op 31 juli 1701, 60 jaar oud.

Vermelding als nummer 963 in Kwartierstat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

3652 : Pieter Hermensen Cracht, veehouder, gedoopt te Wervershoof op 25 oktober 1643, wonende te Andijk, overleden aldaar voor 1684, hoogstens 41 jaar oud.

Vermelding als nummer 964 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Pieter was weduwnaar van Alijt Hermens, gedoopt te Wervershoof op 11 december 1644, overleden te Andijk voor 1670, hoogstens 26 jaar oud.

Pieter is getrouwd te Andijk op 9 januari 1670 voor de kerk (2) met

3653 : Meinouw Jacobs, gedoopt te Wervershoof op 13 oktober 1647, overleden aldaar op 21 december 1716, 69 jaar oud.

Vermelding als nummer 965 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Meinouw was later gehuwd met Dick Pieters de Bullooper, gedoopt te Wervershoof op 4 augustus 1652, begraven te Andijk op 30 maart 1716, 63 jaar oud, zoon van 3654 en 3655.

Uit dit huwelijk:

3654 : Pieter Willemsen de Bullooper, overleden te Andijk op 10 december 1697.

Vermelding als nummer 966 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Pieter is getrouwd op 18 december 1650 voor de kerk met

3655 : Mary Dircks, gedoopt te Wervershoof op 11 december 1622.

Vermelding als nummer 967 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

3656 : Jan Teunis, gedoopt te Wervershoof op 6 september 1637.


Vermelding als nummer 968 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Jan is getrouwd rond 1664 voor de kerk met

3657 : Griet Jans, geboren in het jaar 1639, overleden rond 1665, ongeveer 26 jaar oud.

Vermelding als nummer 969 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

3658 : Teunis Cornelisz, gedoopt te Wervershoof op 1 april 1635.

Vermelding als nummer 970 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Teunis was gehuwd met

3659 : Marij Teuwis, gedoopt te Wervershoof op 14 november 1632.

Vermelding als nummer 971 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

3660 : Gerrit Willemsz Posthumius, gedoopt te Bovenkarspel op 2 februari 1651.

Vermelding als nummer 972 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

3662 : Wybrandt Symonsz Hellingman, geboren te Andijk.

Vermelding als nummer 974 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Wybrandt is getrouwd te Wervershoof op 8 februari 1671 voor de kerk met

3663 : Griet Teeuwis, gedoopt te Wervershoof op 4 november 1646.

Vermelding als nummer 975 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

3664 : Claes Gerryts Ham.

Vermelding als nummer 976 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Claes is getrouwd te Wijdenes in het jaar 1649 voor de kerk met

3665 : Trijn Teunis.

Vermelding als nummer 977 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

3668 : Dirk Jansz Coster.

Vermelding alsnummer 980 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

3670 : Jan Broeders.

Vermelding als nummer 982 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

3672 : Reijner Reijnerts (Caswijk).

Vermelding als nummer 984 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

3674 : Dirck Wiggerszn Waker.

Vermelding als nummer 986 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Dirck was gehuwd met

3675 : Aaf Does.

Vermelding als nummer 987 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

3676 : Eijbert Pieters (Wiltschut), gedoopt te Enkhuizen op 16 december 1635.

Vermelding als nummer 988 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Eijbert is getrouwd te Enkhuizen voor de kerk met

3677 : Aagjen Ewouts.

Vermelding als nummer 989 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

3678 : Outger Jacobsen, gedoopt te Enkhuizen op 22 november 1637.

Vermelding als nummer 990 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Outger is getrouwd te Enkhuizen voor de kerk met

3679 : Ebel Jacobs, gedoopt te Enkhuizen op 5 november 1641.

Vermelding als nummer 991 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

3680 : Luytgen Joosten, geboren te Medemblik op 15 april 1643.

Vermelding als nummer 992 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Luytgen is getrouwd te Medemblik op 8 november 1665 voor de kerk met

3681 : Aleijdt Jans, geboren te Opperdoes rond 1645.

Vermelding als nummer 993 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

3682 : Germont Dirckse.

Vermelding als nummer 994 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Germont was gehuwd met

3683 : Griet Claas.

Vermelding als nummer 995 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

3688 : Hendrik Simonsz, geboren rond 1650.

Vermelding als nummer 1000 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Hendrik is getrouwd te Enkhuizen op 31 december 1679 voor de kerk met

3689 : Trijntie Pieters, gedoopt te Enkhuizen op 10 oktober 1656, overleden na 1705, minstens 49 jaar oud.

Vermelding als nummer 1001 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Trijntie was doopgetuige bij haar kleinzoon Claas Pieters op 29 mei 1705 te Enkhuizen.

Uit dit huwelijk:

3690 : Claas Simens, gedoopt te Enkhuizen op 19 maart 1656.

Vermelding als nummer 1002 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Claas is later getrouwd te Enkhuizen op 31 augustus 1681 voor de kerk met Cornelisjen Jans. Cornelisjen was weduwe van N.N., overleden voor 1681.

Claas is getrouwd te Enkhuizen op 30 oktober 1678 voor de kerk (1) met

3691 : Aafien Vreecks, gedoopt te Enkhuizen op 15 juni 1658, overleden voor 1681, hoogstens 23 jaar oud.

Vermelding als nummer 1003 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

3948 : Dyorre Wytses, overleden na 1650.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

-- XIII --

6144 : Jetze, boer, geboren in het jaar 1535, wonende te Doniawerstal.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

6146 : (?) Aebe.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

6156 : Outger Meijnerts, geboren rond 1550.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

6158 : Willem Willems "de Oude" Nijdam, geboren te Irnsumerzijl rond 1555, overleden aldaar in het jaar 1634, ongeveer 79 jaar oud.

De genealogie van Willem Willems "de oude" Nijdam is gepubliceerd in het Nijdamstraboek van W. Tsj. Vleer, 1956. Een gedeelte van de genealogie is gepubliceerd op de site van de Nijdamstrastichting (www.nijdamstra.nl). Willem Willem "de oude" bouwde een boerderij (state) bij de nieuwe dam aan de rivier de Boorn nabij Irsumerzijl. De state kreeg de naam Nijdamstrastate en de kinderen van Willem Willems noemden zich Nijdam. Willem Willems wordt "de oude" genoemd om hem te onderscheiden van zijn zoon Willem Willems "de jonge" Nijdam.

Willem is getrouwd te Irnsumerzijl rond 1578 met

6159 : Niesk Meijnertsd, geboren te Irnsumerzijl rond 1560, overleden aldaar op 23 september 1632, begraven te Grouw, ongeveer 72 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

6560 : (?) Ema Seeckema, overleden voor 1611.

Vermelding gebaseerd op "Eigenerfden in het Groninger Westerkwartier".

Wordt in 1565 vermeld als landgebruiker in de Ruigewaard. Is in 1596 borg voor Claes Jacobs te Niezijl inzake de overdracht van een heerd op het Westerzand, genaamd Lubbinge.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

6944 : Willem Wijckniet.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

6946 : Bart van Hattem, weerd in de Hulck te Culemborg, wonende te Culemborg, overleden na 1619.

Vermelding als nummer VIa in Genealogie Van Hattem (Roos).

Bart is getrouwd rond 1580 met

6947 : Janneke Jansd Bruijsten, overleden na 19 mei 1617.
Janneke was weduwe van Cornelis Aertsz Budding.

Uit dit huwelijk:

7040 : (?) Gerrit (II) Heuff, wonende te Kerk Avezaath, overleden voor 1567.

Vermelding als nummer 6016 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.

Gerrit kocht in 1547 een huis en hofstad met drie morgen land te Kerk Avezaath.

Gerrit was gehuwd met

7041 : (?) Sofia Gerrits.

Vermelding als nummer 6017 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.
Uit dit huwelijk:

7296 : Symen Cornelissen, geboren te Wervershoof rond 1610.

Vermelding als nummer 1920 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Symen is getrouwd te Wervershoof op 16 februari 1648 voor de kerk met

7297 : Leentje Claes.

Vermelding als nummer 1921 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7300 : Jan Klaaszn.

Vermelding als nummer 1924 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Jan was gehuwd met

7301 : Griet Jansdr.

Vermelding als nummer 1925 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7302 : Hermen Dirkszn Craft, geboren rond 1600, wonende te Onderdijk.

Vermelding als nummer 1926 en 1928 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Hermen is getrouwd te Wervershoof op 26 februari 1623 voor de kerk met

7303 : Trijn Nannesdr, afkomstig uit Crimpen, geboren rond 1600.

Vermelding als nummer 1927 en 1929 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7304 : =7302 (Hermen Dirkszn Craft)

7305 : =7303 (Trijn Nannesdr)

7306 : Jacob Jacobszn, geboren te Grootebroek rond 1576.

Vermelding als nummer 1930 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Trouwde op zijn 71e voor de tweede keer. Zijn kinderen uit het tweede huwelijk noemen zich Pool.
Jacob was weduwnaar van Dingenum Frederiksdr, overleden in het jaar 1646.

Jacob is getrouwd te Wervershoof op 23 januari 1647 voor de kerk (2) met

7307 : Eefke Teunisdr, gedoopt te Andijk op 22 januari 1623, overleden aldaar op 7 maart 1713, begraven aldaar op 15 maart 1713, 90 jaar oud.

Vermelding als nummer 1931 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7308 : Willem Bulloper.

Vermelding als nummer 1932 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

7310 : Dirk Corneliszn.

Vermelding als nummer 1934 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Dirk was gehuwd met

7311 : Cornelia Jacobsdr.

Vermelding als nummer 1935 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7312 : Nantsz Teeuwes.

Vermelding als nummer 1936 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Nantsz was gehuwd met

7313 : Trijn Folkerts.

Vermelding als nummer 1936 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7314 : Jan Jacobsz.

Vermelding ls nummer 1938 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Jan was gehuwd met

7315 : Et Jacobs.

Vermelding als nummer 1939 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7316 : Cornelis Cornelisz.

Vermelding als nummer 1940 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Cornelis was gehuwd met

7317 : Teunissien Theunisdr.

Vermelding als nmmer 1941 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7318 : Teeuwis Nantsz, afkomstig uit Broeck.

Vermelding als nummer 1942 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Teeuwis is getrouwd te Wervershoof op 20 januari 1630 voor de kerk met

7319 : Arijen Jaspersdr, afkomstig uit Bovenkarspel.

Vermelding als nummer 1943 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7320 : Willem Thomaszn, geboren te Bovenkarspel.

Vermelding als nummer 1944 inn Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

7324 : Symon Hellingman.

Vermelding als nummer 1948 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

7326 : Teeuwis Adriaensz.

Vermelding als nummer 1950 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Teeuwis is getrouwd te Wervershoof in het jaar 1636 voor de kerk met

7327 : Eelke Meyndertsdr, afkomstig uit Andijk.

Vermelding als nummer 1951 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

7336 : Jan Coster.

Vermelding als nummer 1960 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

7344 : Reijner (Caswijk).

Vermelding als nummer 1968 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

7348 : Wigger Waker.

Vermelding als nummer 1972 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

7350 : Dirk Does.

Vermelding als nummer 1974 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

7352 : Pieter Christiaensen.

Vermelding als nummer 1976 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Pieter is getrouwd te Enkhuizen op 8 juli 1635 voor de kerk met

7353 : Geertje Eijberts.

Vermelding als nummer 1977 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7356 : Jacob Jacobsen, wonende te Enkhuizen.

Vermelding als nummer 1980 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Jacob is getrouwd te Enkhuizen op 1 januari 1635 voor de kerk met

7357 : Albertje Outgers, wonende te Enkhuizen.

Vermelding als nummer 1981 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7358 : Jacob Sieuberts.

Vermelding als nummer 1982 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Jacob was gehuwd met

7359 : Sybrich Hendrix.

Vermelding als nummer 1983 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7360 : Joost Dirkz Joosten, schuitenvoerder van Hoorn op Medemblik, geboren rond 1605, overleden na 1666, minstens 61 jaar oud.

Vermelding als nummer 1984 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Joost was gehuwd met

7361 : Griet Kornelis.

Vermelding als nummer 1985 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Op 15 juli 1666 als getuige aanwezig bij de doop van haar kleinzoon Joost Luytjeszn.
Uit dit huwelijk:

7376 : Simon Heijndericz.

Vermelding als nummer 2000 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Simon is getrouwd te Enkhuizen op 13 november 1615 voor de kerk met

7377 : Machiel Jans.

Vermelding als nummer 2001 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7378 : Pieter Lenarts.

Vermelding als nummer 2002 in Kwartierstaat Boom geel.

Pieter is getrouwd voor 1656 voor de kerk met

7379 : Aagje Jans.

Vermelding als nummer 2003 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

7380 : Simon Jansz, gedoopt te Enkhuizen op 14 maart 1620.

Vermelding als nummer 2004 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Simon was gehuwd met

7381 : Trijntje Engels, gedoopt te Enkhuizen op 31 mei 1621.

Vermelding als nummer 2005 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

7382 : Freek Pieters, gedoopt te Enkhuizen op 5 november 1624.

Vermelding als nummer 2006 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Freek is later getrouwd te Enkhuizen op 10 januari 1649 voor de kerk met Jannetje Engels.

Freek is getrouwd te Enkhuizen op 17 april 1644 voor de kerk (1) met

7383 : Jacobjen Everts, gedoopt te Enkhuizen op 11 maart 1624, overleden voor 1649, hoogstens 25 jaar oud.

Vermelding als nummer 2007 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

-- XIV --

13892 : Dirk van Hattem, overleden rond 1590.

Vermelding als nummer Vb in Genealogie Van Hattem (Roos).

Dirk is getrouwd voor 1556 met

13893 : Margaretha Segers van Wijck, overleden na 1607.

Uit dit huwelijk:

14080 : (?) Gerrit (I) Heuff, wonende te Kerk Avezaath.

Vermelding als nummer 12032 in Kwartierstaat Gerrit Jan Vonk.

Gerrit ontving in 1501 drie morgen land in Coornbroec te Avezaath in leen van de heer van Kuilenburg.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

14600 : Klaas Swagerman.

Vermelding als nummer 3848 in Kwartierstaat Boom-geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

14604 : Dirk Craft.

Vermelding als nummers 3852 en 3856 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Dirk was gehuwd met

14605 : NN Nannes.

Vermelding als nummers 3853 en 3857 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

14608 : =14604 (Dirk Craft)

14609 : =14605 (NN Nannes)

14614 : Thonis Jan Meliszn.

Vermelding als nummer 3862 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Thonis was gehuwd met

14615 : Fokel Jansdr.

Vermelding als nummer 3863 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

14704 : Christiean Jansz.

Vermelding als nummer 3952 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

14714 : Outger Jacobs.

Vermelding als nummer 3962 in Kwartierstaat Boom-Geel. De Kwartierstaat Boom-Geel vermeldt als ouders van Outger Jacobs het echtpaar Abbe Crol en Ebel Siewerts. Van Ebel Siewerts zijn voorouders bekend. Haar afstammingslijn komt uit bij de graven van Egmond. Voor mij is de afstamming van Outger Jacobs echter onvoldoende onderbouwd om hem in mijn kwartierstaat over te nemen. Helaas is het niet meer mogelijk de opsteller van de Kwartierstaat Boom-Geel, de heer C.J.A. Boom, hierover te raadplegen, omdat deze inmiddels is overleden.

Outger is getrouwd te Enkhuizen op 13 september 1615 voor de kerk met

14715 : Cornelia Egberts.

Vermelding als nummer 3963 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Uit dit huwelijk:

14720 : Dirck Joosten.

Vermelding als nummer 3968 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

14760 : Jan Eliaszn, geboren te Enkhuizen rond 1590.

Vermelding als nummer 4008 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Jan is getrouwd te Enkhuizen op 3 november 1619 voor de kerk met

14761 : Anne Duerens, afkomstig uit Enkhuizen.

Vermelding als nummer 4009 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

14762 : Engel Tyszn.

Vermelding als nummer 4010 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Engel was gehuwd met

14763 : Mayke Taye.

Vermelding als nummer 4011 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

14764 : Pieter Janszn.

Vermelding als nummer 4012 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Pieter was gehuwd met

14765 : Grietje Frederics.

Vermelding als nummer 4013 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

14766 : Evert Jans.

Vermelding als nummer 4014 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Evert was gehuwd met

14767 : Engel NN.

Vermelding als nummer 4015 in Kwartierstaat Boom-Geel.
Uit dit huwelijk:

-- XV --

27784 : Gerrit van Hattem, overleden rond 1543.


Vermelding als nummer IVa in Genealogie Van Hattem (Roos).

Gerrit was gehuwd met waarschijnlijk

27785 : (?) Cornelia Ruijschen Dircks.

Uit dit huwelijk:

29228 : Jan Meliszn.

Vermelding als nummer 7724 in Kwartierstaat Boom-Geel.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

-- XVI --

55568 : Willem van Hattem, pachter van land te Ingen, overleden rond 1513.


Vermelding als nummer IIIa in Genealogie van Hattem (Roos).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

-- XVII --

111136 : Barthold van Hattem, landbouwer te Ingen en pachter van een hofstad in die Breije te Ingen.

Vermelding als nummer IIa in Genealogie Van Hattem (Roos).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

-- XVIII --

222272 : (?) Jan van Hattem, overleden na 1422.


Vermelding als nummer 1 in Genealogie Van Hattem (Roos). Jan en zijn vermoedelijke nazaten behoorden tot een geslacht Van Hattem, dat de Gelderse Roos in het wapen voerde en hoofzakelijk gevestigd was te Ingen.

Jan was een bastaardzoon van Reinald III van Gelre. In 1371 ontving hij van zijn vader de stad Hattem en verschillende bezittingen in Ingen, Heusden, Eck en Maurik.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

-- XIX --

444544 : (?) Reinald III van Gelre.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw: