Biljart-etiquette  (Regels ontleend aan de officiële regels van de KNBB.)

-Het is gebruikelijk bij aanvang van een partij de tegenstander een hand te geven en hem of haar een goede partij toe te wensen.

-De bewondering voor een mooie carambole van de tegenstander kan tot uitdrukking worden gebracht door met de vingers te knippen. Juichen of stampen met de keu hoort niet.

-Na een gemiste carambole dient de speler onmiddellijk en zonder commentaar op de stoel plaats te nemen. Blijf niet bij de tafel staan.

-Ga niet vloeken of schreeuwen na een gemiste carambole.

-Als het krijtje op de rand van het biljart mag worden gelegd, dan altijd met de open zijde naar boven. Niet krijten boven het biljart.

-Als een speler aan de tafel staat en met het spel bezig is, geven arbiter, tegenstander en publiek geen commentaar. Er mag uiteraard niet worden voorgezegd hoe een carambole moet worden gemaakt.

-De arbiter/scheidsrechter/teller moet in de buurt staan waar de carambole wordt gemaakt (dus bij de derde bal), voor zover dat niet hinderlijk voor de speler en publiek is (of het moet niet anders kunnen). Dus niet op de stoel blijven zitten of aan de bar hangen. De arbiter mag tijdens het spel de tafel niet aanraken.

-De speler die als eerste de partij beëindigt, wacht met het losschroeven van de keu tot ook de tegenstander klaar is.

-De verliezer feliciteert de winnaar. Beide spelers bedanken de arbiter en de schrijver.

-Voor het naleven van deze regels zijn allen verantwoordelijk: spelers, arbiters, schrijvers, teamleden en publiek. Vooral van de arbiters en de teamleiders wordt verwacht, dat zij zo nodig optreden.

-Ga als arbiter niet "leunen" op het biljart. Sta op gepaste afstand.

-Sta als arbiter niet met de handen in de zakken en wel dicht bij het biljart.