Welkom op swoz.nl!

Senioren Wervershoof, Onderdijk en Zwaagdijk-Oost.

Passiespelen Tegelen 2020
speciale voorstellingen van KBO en PCOB.

Tegelen2020

In 2020 is het weer zover: de vijfjaarlijkse Passiespelen in het Limburgse Tegelen. Voor alle lokale afdelingen heeft KBO-PCOB twee exclusieve voorstellingen geboekt. Die vinden plaats op zondag 24 mei en zondag 7 juni 2020. De aanvang is om 14.30 uur. De afdelingen kunnen gebruikmaken van een groepsaanbod voor dit bijzondere evenement.

hier de PDF. (2 pagina's)

Contact via: dverdonschot apestaartje quicknet punt nl.

ACTIVITEITEN ONDERDIJK 2019
Maandagmiddag koersballen in het Dorpshuis "De Onderdijk" van 13.30 tot 16.30 uur.
Dinsdag van 09.45 tot 10.30 uur in het Dorpshuis "De Onderdijk" dames en heren houden hun spieren en gewrichten in balans onder deskundige leiding.
Eerste woensdag van de maand handwerkclub van 09.00 uur tot 12.00 uur in het Dorpshuis "De Onderdijk". Donderdag om 13.30 uur soosmiddag in Dorpshuis "De Onderdijk".
Donderdagmiddag van half september tot half mei klaverjassen in competitieverband.
September/december: competitieklaverjassen 1e periode.
Januari/mei: competitieklaverjassen 2e periode.
09 januari nieuwjaarsbijeenkomst i.s.m. de Wering.
Februari 2019 zijn vier woensdagen ingepland voor de Educatie cursus thema "America" in het Dorpshuis "De Onderdijk".
15 maart 2019 eetcafé i.s.m. de Wering.
5 april 2019 vrijwilligersbijeenkomst in het Dorpshuis "De Onderdijk".
12 april 2019 organiseren wij een gezellige contactmiddag i.p.v. de jaarvergadering.
24 april 2019 konings-bingo met eten i.s.m. de Wering.
15 mei 2019 rollatorkeuring met lunch i.s.m. de Wering.
14 juni 2019 barbecue i.s.m. de Wering.
18 september 2019 uitje i.s.m. de Wering.
Op 22 september bestaat de KBO Wervershoof 60 jaar.
Omdat we nu samen optrekken gaan we dat natuurlijk gezamelijk vieren met Onderdijk en Zwaagdijk.
11 oktober 2019 gourmetten i.s.m. de Wering.
08 november 2019 eetcafé i.s.m. de Wering.
27 november 2019 Sint Nicolaasbijeenkomst i.s.m. de Wering.
18 december 2019 workshop kerststuk maken i.s.m. de Wering.
20 december 2019 kerstviering in het Dorpshuis "De Onderdijk". Info: zie Week in Week uit.

ACTIVITEITEN ZWAAGDIJK 2019
In voor- en najaar bijeenkomsten: bezoek aan voedselbank Hoorn; excursie naar een kwekerij of bedrijf, film Cinema Oostereiland en Bingo of Creatieve middag
Berichtgeving via de Schakel en de Binding.
Maandagochtend senior gym o.l.v. Annet Caspers in het MFA Zwaagdijk, van 11.15 uur tot 12.15 uur.
Woensdagmiddag in het MFA Zwaagdijk koersballen om 14.00 uur. We beginnen met koffie/thee om 13.30 uur.
Woensdagmiddag in het MFA Zwaagdijk sjoelen en klaverjassen: 1 maal per 2 weken om 13.30 uur.
December 2019 in de MFA Kerstviering KBO Zwaagdijk-Oost.
In de maanden maart tot oktober wordt 1 keer per 3 weken een fietstocht georganiseerd, zowel in de omgeving als in Friesland.
In de wintermaanden wordt gewandeld. Berichtgeving via de Schakel en de Binding.

ACTIVITEITEN WERVERSHOOF 2019
Op 28 maart is in het Sint Jozef een contactmiddag in plaats van de jaarvergadering. We gaan er een gezellige boel van maken.
Dinsdag om 10.45 tot 11.30 uur gym onder leiding van de gymjuf in de Schoof, dinsdag om 13.30 uur is een damesgroep actief, waar ook heren welkom zijn.
Vrijdag om 13.30 uur op 4 banen Jeu de boules in Sportcomplex de Westrand bij de skeelerbaan. Dinsdag om 13.30 uur is een damesgroep actief, waar ook heren welkom zijn. woensdagavond zolang het licht is, kunt u jeu de boules spelen. Contact: Dirk van der Gulik, tel: 855610.
Van maart tot oktober wordt om de twee weken een fietstocht georganiseerd. Bericht in de Binding.
19 december houden we onze jaarlijkse kerstviering met een sfeervolle invulling van het middagprogramma en een kerstbroodmaaltijd als afsluiting.