De Valk Omgevingsrecht

Home Over ons Contact Cursussen Site Map 

Omgevingsrecht
Uitspraken
Biodiversity
Winkel

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home >
"Cursussen


CURSUSSEN 2015 en 2016

Hieronder volgt een kort overzicht van cursussen /opleidingen die ‘De Valk Omgevingsrecht’ in 2015 en 2016 aanbiedt:

-- Basiscursus Omgevingsrecht (1 dag: met doorkijkjes naar Omgevingswet)
-- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (1 dag: basiscursus Wabo)
-- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (1 dag: juridische verdieping en actualiteit)
-- Vergunningvrij bouwen (1 dag: basis en update ineens)
-- Kappen onder de Wabo (1 dag: met doorkijkje naar Ffw)
-- Natuur en Wabo (1 dag)
-- Ruimtelijke ordeningsrecht (1 dag: basiscursus Wro)
-- Doorwerkingsvraagstukken RO en Milieu (1 dag: basiscursus Wro en Wm)
-- Milieu en Wabo (1 dag: basiscursus: algemene regels (wm) en vergunningen (Wabo) voor inrichtingen)

-- Handhaving omgevingsrecht (1 dag)

-- Algemene wet bestuursrecht in het omgevingsrecht (1 dag: basiscursus Awb)
-- Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht (1 dag: verdiepingscursus voor juristen)

Maatcursussen (alleen op aanvraag) 

1- Via e-mail

devalk@biodiversity.nl   

2- Per post


Van Vollenhovenlaan 137

3527 JC
Utrecht
Nederland

3- Telefonisch


030 - 293 63 50

4- LinkedIn

Evert de Valk

DOCENT

Alle cursussen worden gegeven door dhr. Dr.mr. Evert J. de Valk (directeur).Evert de Valk is sinds vele jaren en met veel plezier actief als docent en auteur op het terrein van het omgevingsrecht. Hij heeft achtereenvolgens biologie (ecologie) en rechten (bestuursrecht) gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tussen 1974 en 1982 was hij werkzaam als bioloog aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens besloot hij rechten te gaan studeren. Van die beslissing heeft hij nooit spijt gehad. In tegendeel. De combinatie van studies - biologie en rechten - heeft hem tot op heden steeds geboeid. Vanaf 1986 is hij werkzaam als jurist. Aanvankelijk als docent en onderzoeker bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, maar vanaf 1987 als directeur/eigenaar van het advies-, onderzoek- en onderwijsbureau ‘De Valk Omgevingsrecht’, te Utrecht. Al meer dan 25 jaar ontwikkelt hij leergangen en cursussen en geeft hij uitvoering aan cursussen, infosessies, workshops, seminars, e.d. op het gehele terrein van het 'algemeen bestuursrecht' (Awb) en het 'omgevingsrecht' (Wabo, Wro, Ww, Wm, Nb-wet '98, Ffw, Wtw, etc. alsmede APV en bijzondere wetten). Deze leergangen, cursussen etc. zijn bestemd voor zowel overheden (met name gemeenten en omgevingsdiensten) als bedrijven (met name adviesbureau's, en advocatenkantoren). In het kader van deze activiteiten werkt hij dikwijls samen met andere onderwijsinstellingen en - organisaties, zoals onder meer Segment (Leusden), Euroforum (Eindhoven), Studiecentrum Bedrijf en Overheid (Eindhoven), Berghauser Pont Academy (Amsterdam) en Geoplan (Amsterdam). Daarnaast is hij actief lid van de redactie en bewerker van de edities 'Lexplicatie Wabo' (Kluwer) en Thema's van omgevingsrecht (Kluwer).
Zie
auteurs.kluwer.nl

          
 
 

Copyright 1998/2015 © "De Valk Omgevingsrecht" (devalk@biodiversity.nl)