De Valk Omgevingsrecht

Home Over ons Contact Cursussen Site map

 

 
 

Omgevingsrecht
Uitspraken
Biodiversity
Winkel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home > Uitspraken
-ABRvS 18 augustus 2010, nr. 200909847/1 

Samenvatting

De aanhoudingsplicht ex art. 52a Ww strekt zich ook uit op ernstige gevallen van bodemverontreining van ná 1987 (vallend onder bereik van art. 13 Wbb)

Publicatie Bouwrecht 2010, nr. 192 (m.nt. Alders)
Commentaar De rechter doet hier aan creatieve rechtsvinding door aansluiting te zoeken bij art. 52a Woningwet (thans art. 6.2c Wabo).
Naar de mening van Alders had de rechter ook kunnen aansluiten bij art. 56 Woningwet (oud; thans art. 2.22, lid 2 en lid 3 Wabo). Als gevolg daarvan kan in een vergunning voor het bouwen een saneringsvoorwaarde (lees voorschrift) worden opgenomen. De MvT uit 1996 (Ww) bood die mogelijkheid: "In situaties waarin geen sprake zou zijn van een wettelijke aanhoudingsplicht, de sanering als voorwaarde op basis van art. 56 Woningwet op te nemen".
Volledige uitspraak Volg link: http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BN4279

Copyright 1998/2011 © "De Valk Omgevingsrecht" (devalk@biodiversity.nl)