Omgevingsrecht
Biodiversity
Uitspraken
Winkel


 

 

 De Valk Omgevingsrecht


Van harte welkom!

Als u een cursus of opleiding wilt volgen op het terrein van het omgevingsrecht of als u ge´nteresseerd bent in het onderwerp 'biodiversiteit', dan bent u hier op het juiste adres.

De Valk Omgevingsrecht biedt cursussen aan op het gehele terrein van het omgevingsrecht (Wabo, Wro, Ww, Wm, Nb-wet '98, Ffw e.d.) en het algemeen bestuursrecht (Awb). In deze cursussen en opleidingen staat de praktijk van de cursist centraal.

Met name voor gemeenten, provincies, maar ook voor advocatenkantoren alsmede gespecialiseerde (juridische) adviesbureaus verzorgt De Valk Omgevingsrecht cursussen en opleidingen op maat.

Wilt u weten welke cursussen De Valk Omgevingsrecht aanbiedt in 2011, ga dan hierboven naar de rubriek 'Cursussen'. Over de inhoud e.d. van deze cursussen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

De contactgegevens treft u aan in de rubrieken 'Over ons' en 'Contact'.

Zoekt u informatie over omgevingsrecht, ga dan hiernaast naar 'Omgevingsrecht'.

Onder 'Uitspraken' vindt u relevante bestuursrechtspraak.

Bent u ge´nteresseerd in biodiversiteit dan vindt u onder 'Biodiversity' inhoudelijke informatie (Engelstalig) over dat onderwerp.

De 'Winkel' is vooralsnog gesloten

Nieuw

Nederland kent een gevarieerde natuur met op korte afstand van elkaar gelegen bossen, rivieren, moerassen en zee. De natuur is belangrijk voor de economie, het welzijn van mensen en om planten- en diersoorten te behouden. Mede daarom worden natuurgebieden wettelijk beschermd.
Ook de Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen. Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te ontwikkelen, werken de lidstaten samen aan Natura 2000. Alles over Natura 2000 in Nederland kunt u op deze website vinden.

 

                                      IJsvogel

ę Copyright 1998-2016 De Valk Omgevingsrecht, Utrecht

Last update 2016