Colofon

 

  Verantwoording / Dank:
  Archiefdienst voor Kennemerland   A.K.H.     
  Bunker Archief B.A. www.BunkerArchief.nl
  Corus (vm. Hoogovens) C.S./H.S. www.sieho.nl
  Chris Koenig C.K.  
  Damien Horn D.H.  
  Daniel Schellenberger D.S. Dawa
  Erik Ritterbach E.R. Interfest e.V.
  Het Bolwerk B.W. www.hetbolwerk.com
  Hans Hoevens H.H. www.hansjebunker.nl
  Historische Kring Velsen H.K.V. www.hier.is/velisena/
  Ian Mackenzie-Smith I.M.S.  
  Italeri, Modelbouw Italeri www.italeri.com 
  Instituut voor Militaire Geschiedenis I.M.G.  
  Jack Koorneef J.K.  
  Jan de Jonge J.J.  
  Jaap Pein J.P.  
  Marc Acda M.A.  
  Martin Hollmann M.H.  
  National Archives Nara www.nara.gov
  Patric Fleuridas P.F. users.pandora.be/bunkers
  Paul Steenbakker P.S.  
  Richard van de Ende R.V.E. www.wgboa.com
  Roy de Vos R.V.  
  Ruud Pols R.V.P. www.BunkerArchief.nl
  Sander van Valen S.v.V.  
  Min. van Verkeer en Waterstaat RWS Rijkswaterstaat
  Sébastien Devière S.D. site.voila.fr/bunkers
  Ton Aspers T.A. wg. Boa
  Werkgroep Forteiland F.E.  
  Stichting WN2000, B&BVIJ WN2000 www.wn2000.nl
  Zeeënhaven museum IJmuiden Z.H.M.  
  Paul Dijkstra P.D. http://www.freewebs.com/atlantikwall/
     
  Met dank aan:
  Hans Sakkers H.S.K.  
  John Daane J.D.  
  Karl-Heinz Blümel   www.bunkerspecht.de.vu
  Klaas van Brakel K.V.B.  
  Peter Heijkoop, St. Bunkerbehoud   www.bunkerbehoud.com
  Remco Dank    
  Rob Bijlo R.B.E.  
  Rudi Rolf    
  Vereniging Natuurmonumenten   www.natuurmonumenten.nl
     
  Literatuur:
  Atlantikwal Bunkertypen, ISBN 90-6476-045-3
  DAWA Sonderheft nummer 9
  Die deutschen Funkmessverfahren bis 1945
  Die Regelbauten des Heeres im Atlantikwall, ISBN 3-931032-10-8
  Directory of German radar equipment TM E11-219
  Een gemeente in Oorlogstijd, Velsen 1940 - 1945, ISBN 90-801641-3-5
  Küver-Bunkers, Kustverdediging van de Luftwaffe in Nederland, Neue Westwall 1942
  Landfront IJmuiden, Duitse Bunkers in het Landfront van de Festung IJmuiden, ISBN 90-807226-1-8
  Toiletgerief in vestingwerken, Latrinebunkers in de Atlantikwall, ISBN 90-800-900-5-0
  De wachter tussen de pieren
  Die 5 cm Kampfwagenkanone im Atlantikwall, Dawa Sonderband 5, ISBN 3-931032-25-6
  Informatie over de regio:
  VVV Velsen VVV www.vvvzk.nl / 0255 515611
   - meer informatie over de regio IJmuiden / Velsen.

De gebruikte documenten waaruit de op de site gebruikte informatie is verkregen stammen niet allen uit dezelfde periode. De genoemde aantallen, typen etc., gebruikt in een bepaalde periode, zijn dan ook enkel bedoeld om een beeld te schetsen van de situatie.

Indien u op enige wijze aanspraak meent te kunnen maken op materiaal van deze site dan vernemen wij dit graag van u. Foto's aangeboden voor publicatie waarvan de afzender e/o rechthebbende niet bekend is zijn gesigneerd met B.A.. Mocht u gebruik willen maken van informatie, fotomateriaal en of tekeningen van deze site dan verzoeken wij u schriftelijk contact met ons op te nemen. © copyright berust bij de eigenaren van het aan ons beschikbaar gestelde materiaal, al het overige niet in de colofon omschreven / genoemd bij de webbeheerder van deze site, tevens behouden wij ons het recht voor om het beschikbaar gestelde materiaal te gebruiken op onze andere sites.