ER IS WEL EEN BEGIN, MAAR NOOIT .. EEN EINDE,

 

In de jaren 1986/1987 was er op de televisie een cursus genealogie van Teleac. Omdat ik altijd al

geinteresseerd was in geschiedenis, leek het mij wel leuk om de stamboom uit te gaan zoeken,

niet wetende dat dit mijn grootste hobby zou gaan worden en dit zeer verslavend is.

 

Omdat de familie van mijn vader uit Noord Brabant kwam ben ik allereerst de familienaam van mijn

moeder “SCHILLING” gaat uitzoeken. Deze kwam immers uit Delft…nu bleek dat een grote vergissing

te zijn, want ik kon maar rond 1839 in Delft terugvinden. De oudste die door mij in Delft werd gevonden

was JOHANN WOLFGANG SCHILLING geboren … 1802 Mehlis in het hertogdom Saxen-Gotha

in Duitsland, maar omdat het toen nog de D.D.R. was kwam ik niet verder in de archieven daar deze toen

nog niet openbaar waren.

 

Daarna heb ik de familie van mijn man (VAN ADRICHEM) “onderhanden” genomen en dat was een

heel stuk makkelijker omdat die allemaal uit de omgeving van Delft kwamen. Later in 1988 kreeg ik

kontakt met een nicht van mijn schoonvader Jeanne Overgaag-van Adrichem en weer later in het jaar

1997 met Diana van Adrichem-Haakman ook een lid van deze familie, maar zij was van een andere

tak. Met z’n drieën hebben wij in November 2001 het boek “VAN WELKE VAN ADRICHEM BEN

JIJ ER EEN” uitgegeven, hetgeen een groot succes bleek. Veel naamgenoten van de familie van

Adrichem hebben hun steentje bijgedragen met gegevens en foto’s. Ook hebben wij heel veel uren

doorgebracht in de archieven om alles te staven met de benodigde documenten. Dit boek is nog

steeds te bestellen (kosten 32 Euro excl. Verzendkosten) . Het (voorlopig) oudste document wat ik na

de uitgave van het boek terugvond is het testament van ADRIAEN PIETERSZ VAN ADRICHEM

getrouwd met MARITGEN ADRIAENSDR OVERGAUW van 16 augustus 1630 te Delft.

Een aansluiting met de adelijke van ADRICHEM’S die in de periode 1200-1400 te Beverwijk op

het HUIS ADRICHEM woonde is helaas nog nooit gevonden, maar wie weet komt het ooit.

 

Van het één kwam het ander en ben ik begonnen met het uitzoeken van onze voorouders uitgaande

van onze zoon.

Het resultaat kunt U vinden onder de link “GENEALOGIE”op onze homepage evenals de resultaten

van het onderzoek naar de families VAN ADRICHEM, GIJSELHART, SCHILLING, VAN MIL

 

Een speciaal woord van dank moet ik geven aan de Heer JAN TOIRKENS te Canada die van al de

documenten van het Rechterlijk Archief in Oirschot  uitvoerige transcripties heeft gemaakt en waardoor

ik vele komplete gezinnen in de periode van ca 1520 t/m 1650 kon terugvinden.


Een woord van dank aan mevr. Willie Damen-van de Mosselaer
voor haar bewerkingen van het Rechterlijk Archief en Notarieel Archief van Sint Oedenrode

 

I.v.m de wet op de privacy zijn de gegevens van geboortes vanaf 1905, huwelijken na 1930 en

overlijdens na 1956 niet opgenomen op uitdrukkelijk verzoek van sommige personen .

 

Met betrekking tot onze kwartierstaat beschikken wij over vele aktes uit notariële en rechterlijke

archieven, maar vanwege de lengte zijn deze NIET opgenomen op onze site.

 

Indien iemand informatie hierover wil hebben, kan men kontakt op nemen via ons e-mailadres:

 

Als er verder iemand nog aanvullingen of verbeteringen heeft, zou ik dit gaarne vernemen.

Georgina van Adrichem-Gijselhart

 

Emailadres: cvadelft@gmail.com