Parenteel van Johann Balthazar Schilling


I Johann Balthazar Schilling is geboren op 01-01-1759 in Roth Thuringen Duitsland. Johann Balthazar is overleden op 03-11-1837 in Mehlis in Saxen Gotha, 78 jaar oud (oorzaak: overleden aan tering).
Beroep:
voerman
op Roth

 Johann Balthazar trouwde, 36 jaar oud, op 07-11-1795 in Mehlis in Saxen Gotha met Anna Katharina Buchel, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-11-1795 in Mehlis in Saxen Gotha,.
Notitie bij het huwelijk: .
JOHANN BALTHAZAR IS NU NOG VOOR ZOVER WE WETEN DE STAMVADER VAN DE NEDERLANDSE EN AMERIKAANSE TAK VAN DE FAMILIE SCHILLING.
Zijn zoon JOHANN WOLFGANG die zich tussen 1836 en 1839 in Delft vestigde zorgt voor een uitgebreid nageslacht in Nederland.

Thuringen:
-----------------
Midden
in Duitsland ligt Thuringen, men noemt dit gedeelte ook wel het groene hart van Duitsland.
Het landschap bestaat uit middel grote bergen en de hoogste berg genaamd de Beerberg is 984 m hoog, over de top van deze berg loopt de 168 km lange Rennsteig (de oude grensweg tussen Thuringen en Franken)
De landstreek Thuringen is genoemd naar de stam der Thuringen die al in het jaar 500 daar woonde.
In 1130 werd Thuringen een zogenaamd landgraafschap onder het geslacht van de Ludowingers. In 1200 en 1300 was Thuringen een belangrijk vorstendom, de heersers maakten naam als minnezangers en als kruisvaarders.
Vanaf 1850 werd een deel van Thuringen belangrijk als industriegebied. Er ontstonden veel fabrieken met o.a. porselein, glas, speeldgoed en niet te vergeten de wapenindustrie.
Echter ook een groot gedeelte van het land bestond en bestaat nog steeds uit belangrijke bosbouw en tegenwoordig zijn er ook grote en goede mogelijkheden voor de uitoefening van de wintersport.
Mehlis als stad werd voor het eerst vermeld in een acte van 841 en er werd een klooster genaamd Zella St Blasii gesticht in 1112.
Zella en Mehlis waren vroeger twee aparte steden en pas in 1919 werd het aaneengesloten tot 1 stad en vermeld als Zella-Mehlis.
Na de tweede wereldoorlog kwam Thuringen onder de bezetting van de Sovjets en viel het onder de Duitse Demokratische Republiek.
Pas in october 1990 na de zogenaamde "wende" werd het land weer opgenomen als Bundesland in de Duitse Bundes Republiek (bij ons beter bekend als West Duitsland)
Tegenwoordig heeft Zella-Mehlis ongeveer 14.000 inwoners
.

Anna Katharina is geboren op 16-09-1771. Zij is gedoopt op 16-09-1771 in Mehlis in Saxen Gotha. Anna Katharina is overleden op 06-12-1850 in Mehlis in Saxen Gotha, 79 jaar oud (oorzaak: oudersdomszwakte).

Kinderen van Johann Balthazar en Anna Katharina:

1 Johann George Schilling Volgt II-a.
2 Anna Margaretha Schilling, geboren op 15-03-1799 Volgt II-b.
3 Johann Wolfgang Schilling, geboren op 20-11-1802 in Mehlis in Saxen Gotha Volgt II-c.


II-a Johann George Schilling, zoon van Johann Balthazar Schilling en Anna Katharina Buchel. Hij is gedoopt op 16-04-1797 in Mehlis in Saxen Gotha. Johann George is overleden op 31-03-1871 in Mehlis in Saxen Gotha, 73 jaar oud. Johann George trouwde op 29-04-1824 in Mehlis in Saxen Gotha met Dorothea Christiana Antoinetta Buchel, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-04-1824 in Mehlis in Saxen Gotha,. Dorothea Christiana Antoinetta is geboren op 15-02-1799. Zij is gedoopt op 15-02-1799 in Mehlis in Saxen Gotha. Dorothea Christiana Antoinetta is overleden op 03-10-1870 in Mehlis in Saxen Gotha, 71 jaar oud (oorzaak: borstontsteking).

Kinderen van Johann George en Dorothea Christiana Antoinetta:

1 Johanna Sybilla Ernestine Schilling, geboren op 13-04-1824 in Mehlis in Saxen Gotha.
2 Caroline Friederike Schilling, geboren op 18-03-1827 in Mehlis in Saxen Gotha.
3 Johanna Margaretha Rosamunde Schilling, geboren op 05-03-1829 in Mehlis in Saxen Gotha.
4 Roland Schilling, geboren op 09-10-1831 in Mehlis in Saxen Gotha Volgt III-a.
5 Ernst Valentin Paul Schilling, geboren op 29-11-1833 in Mehlis in Saxen Gotha Volgt III-b.
6 Luisa Schilling, geboren op 15-11-1835 in Mehlis in Saxen Gotha.


II-b Anna Margaretha Schilling is geboren op 15-03-1799, dochter van Johann Balthazar Schilling en Anna Katharina Buchel. Zij is gedoopt op 15-03-1799 in Mehlis in Saxen Gotha Duitsland. Anna Margaretha trouwde met Johann Caspar von Nordheim. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-10-1822 in Mehlis in Saxen Gotha.

II-c Johann Wolfgang Schilling is geboren op 20-11-1802 in Mehlis in Saxen Gotha, zoon van Johann Balthazar Schilling en Anna Katharina Buchel. Hij is gedoopt op 20-11-1802 in Mehlis in Saxen Gotha. Johann Wolfgang is overleden op 16-12-1871 in Delft, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1871.
Beroep:
Mr.
Geweermaker aan de Rijksgeweerwinkel te Delft
 Johann Wolfgang:
(
1) trouwde met Johanna Catharina Oertel. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-02-1831 in Mehlis in Saxen Gotha.
Notitie bij het huwelijk: Johann Wolfgang en zijn vrouw met hun zoon Carl Friedrich vestigen zich tussen 1836 en 1838 te Delft, waarom zij naar Delft komen is nog steeds niet bekend, vermoedelijk heeft dit te maken met zijn werk als geweermaker, wat hij lin Delft uitoefende aan de Rijksgeweerwinkel en later als zelfstandige ondernemer.Bij de eerste vermelding in de volkstelling van 1839 woonde hij aan de Scheepsmakerij.
Volgens het stamboek der Burgelijke ambtenaren bij de werkplaatsen voor draagbare wapenen in Delft (ARA Inv 2.13.86 bestanddeelnr 2191) trad Johann Wolfgang op 9-8-1837 in dienst als slotenmaker, op 1-1-1841 werd hij bevorderd tot meester slotenvijler 2e klasse voor een jaarwedde van 650 gulden, op 1-8-1841 werd hij meester slotenvijler voor de zelfde jaarwedde en op 22-5-1846 werd hij meester slotvijler nu voor een jaarwedde van 750 gulden op 1-1-1859 werd hij weer bevorder, maar helaas is zijn functie hier niet vermeld en verdiende hij ook toen 750 gulden per jaar. Op 1-6-1869, 67 jaar oud werd hij eervol ontslagen met toekenning van een wachtgeld van 375 's jaars ingevolge een aanschrijving van het ministerie van Oorlog d.d.d 13-4-1869 no 14 op grond van ZM besluit dd.d te voren no 120 en werd op 1 mei 1869 afgevoerd.
Dat Johann Wolfgang niet geheel onbemiddeld naar Delft is gekomen blijkt uit het feit dat hij al op 29-5-1845 in Delft op een openbare veiling van verkoop en koop, een huis koopt aan de Harmencoxlaan in Delft waarvoor hij 570 gulden betaalde en in dit huis heeft hij tot aan zijn dood gewoond.
In deze akte van deze verkoop en aankoop staat vermeld dat Johann Wolfgang Meester Slotenmaker was aan de Geweerwinkel en op dat tijdstip woonde op de Gasthuislaan. Johanna Catharina is geboren in Neustadt an der Aisch, andere bronnen geven aan dat dit Neustadt an der Saal in Beieren moet zijn, op haar overlijdingsakte staat ook vermeld dat dit in Beieren lag.

Johanna Catharina is geboren op 24-11-1811 in Neustad An der Aisch Duitsland, dochter van Johann Christoffel Oertel en Anna Dorothea Schonauer. Johanna Catharina is overleden op 22-09-1848 in Delft, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 20-02-1850 in Delft met Louise Launspach, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: De geboortedatum van Louise komt van het Bevolkingsregister te Delft, haar geboorteakte is niet te vinden in Halsteren, er was een akte van bekendheid die zij nodig had voor het aangaan van het huwelijk met Johann Wolfgang, deze zogenaamde huwelijksbijlagen waren opgeslagen in het Rijksarchief in Den Haag op het Bezuidenhout in Den Haag, maar deze zijn verbrand tijdens een bombardement in de tweede wereldoorlog, ook een onderzoek naar deze akte van bekendheid in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch gaf geen resultaat, volgens de Mormoonse Kerk zou haar vader NN Lefering moeten zijn, dit moet nog nagetrokken worden. Voorlopig is de geboortedatum vermeld in het Bevolkings Register van Delft aangehouden.
Op 27-5-1850 maakt Johann Wolfgang zijn testament. Hij is nu gehuwd met Louise Launspach en benoemt haar en zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk en kinderen die worden verwekt uit zijn tweede huwelijk als zijn erfgenamen ieder voor een gelijk gedeelte.
Er wordt er op 1-8-1850 is de boedelinventaris opgemaakt na het overlijden van zijn eerste vrouw en t.b.v. zijn minderjarigen kinderen Carl Friedrich, George Ferdinand en Johan Heinrich (Johan Hendrik Eduard).
Dat het tweede huwelijk een zogenaamd moetje was blijkt wel uit het feit dat Johann Wolfgang en zijn tweede vrouw trouwen op 20-2-1850 en zijn eerste kind Johan Hendrik uit het tweede huwelijk geboren wordt op 12-3-1850. Op 3-3-1860 herroept Johann Wolfgang al zijn testamenten die hij voor deze datum gemaakt heeft, hoe zijn testament nu luidt is niet in de akte opgenomen.
Op 5-2-1872 is er een openbare veiling betreffende de verkoop van het huis in de
Harmencoxlaan na het overlijden van Johann Wolfgang. Zijn zoon Johannes Hendrik Eduard is tijdens deze verkoop woonachtig te Banjermassing in Nederlands Oost-Indie zoals blijkt uit een akte waarin hij zijn volmacht overdraagt aan zijn zwager Jacobus van Doorne winkelbediende te Delft en Louise Launspach geeft George Ferdinand een zoon uit het eerste huwelijk van Johann Wolfgang haar volmacht tot betrekking van de verkoop van voornoemde woning.
Het huis wordt uiteindelijk verkocht voor 1900 gulden, het aankoopbedrag was 570 gulden, dus op deze verkoop leverde een dikke winst op of de prijzen van de huizen waren in de periode van 1845 tot 1872 flink opgelopen.
Op 23-3-1882 maakt Louise Launspach haar testament waarin zij legateert aan haar dochter Wilhelmina Maria Schilling haar ganscher inboedel niets daarvan uitgezonderd en zulks bij vooruitmaking en boven het erfdeel door haar uit de nalatenschap te genieten en de andere kinderen of hun wettige nakomelingen tot de gezamenlijke erfgenamen.
Louise overlijdt in het Gasthuis aan de Koornmarkt in Delft

Louise is geboren op 04-04-1812 in Halsteren, dochter van Catharina Launspach. Louise is overleden op 17-04-1902 in Delft, 90 jaar oud.

Kinderen van Johann Wolfgang en Johanna Catharina:

1 Doodgeboren zoon Schilling, geboren op 20-08-1832 in Mehlis in Saxen Gotha.
2 Doodgeboren dochter Schilling, geboren op 24-11-1833 in Mehlis in Saxen Gotha.
3 Doodgeboren zoon Schilling, geboren op 06-02-1835 in Mehlis in Saxen Gotha.
4 Carl Friedrich Schilling, geboren op 20-07-1836 in Mehlis Saxen Gotha Volgt III-c.
5 Dorothea Louisa Schilling, geboren op 19-10-1838 in Delft. Dorothea Louisa is overleden op 10-12-1838 in Delft, 1 maand oud.
6 Georg Ferdinand Schilling, geboren op 04-02-1840 in Delft Volgt III-d.
7 Christiaan Schilling, geboren op 09-01-1842 in Delft. Christiaan is overleden op 31-03-1842 in Delft, 2 maanden oud.
8 Johannes Hendrik Eduard Schilling, geboren op 06-03-1843 in Delft Volgt III-e.
9 Wolf Godfried Anton Schilling, geboren op 24-01-1845 in Delft. Wolf Godfried Anton is overleden op 22-04-1845 in Delft, 2 maanden oud.
10 Johann Wolfgang Schilling, geboren op 02-06-1846 in Delft. Johann Wolfgang is overleden op 02-08-1846 in Delft, 2 maanden oud.
11 Johannes Nicolaas Schilling, geboren op 23-10-1847 in Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1847. Johannes Nicolaas is overleden op 14-12-1847 in Delft, 1 maand oud.

Kinderen van Johann Wolfgang en Louise:

1 Johan Hendrik Schilling, geboren op 12-03-1850 in Delft Volgt III-f.
2 Wolf Godfried Anton Schilling, geboren op 18-09-1852 in Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1852. Wolf Godfried Anton is overleden op 04-10-1852 in Delft, 16 dagen oud.
3 Wilhelmina Maria Schilling, geboren op 02-10-1853 in Delft. Wilhelmina Maria is overleden op 29-09-1924 in Delft, 70 jaar oud.
4 Maria Louisa Schilling, geboren op 26-05-1858 in Delft. Maria Louisa is overleden op 18-10-1859 in Delft, 1 jaar oud.


III-a Roland Schilling is geboren op 09-10-1831 in Mehlis in Saxen Gotha, zoon van Johann George Schilling en Dorothea Christiana Antoinetta Buchel. Roland is overleden op 15-05-1871 in Delft, 39 jaar oud.
Beroep:
geweermaker
 Roland trouwde, 24 jaar oud, op 05-12-1855 in Delft met Gijsberdina van Wisse, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: In zijn huweliksakte staat vermeld dat Roland heeft overlegd een authentieke akte bevattende de toestemming van zijn vader en moeder geschreven in de Hoogduitse Taal, doch voorzien van een Nederlandsche verklaring en een afschrift van een Koninklijk Besluit van 23 October 1855 dat Roland niet hoefde te bewijzen aan de Nationale Militie te hebben voldaan.
Jammer genoeg zijn ook deze zogenaamde huwelijksbijlagen verbrand tijdens het bombardement van Den Haag in de tweede wereldoorlog, Waar Gijsberdina van Wisse is overleden is niet bekend, in ieder geval niet in Delft.

Gijsberdina is geboren op 19-07-1827 in Arnhem, dochter van Johannes Antonius van Wisse en Anna Christina Christina Launspach.

Kinderen van Roland en Gijsberdina:

1 Johann Georg Schilling, geboren op 12-10-1856 in Delft. Johann Georg is overleden op 06-08-1866 in Delft, 9 jaar oud.
2 Anna Christina Schilling, geboren op 17-02-1858 in Delft Volgt IV-a.
3 Dorothea Christina Schilling, geboren op 03-08-1859 in Delft. Dorothea Christina is overleden op 08-12-1859 in Delft, 4 maanden oud.
4 Albin Schilling, geboren op 23-12-1860 in Delft Volgt IV-b.
5 Anna Catharina Schilling, geboren op 05-11-1862 in Hof van Delft.
6 Ernst Karl Schilling, geboren op 03-07-1864 in Mehlis in Saxen Gotha Volgt IV-c.
7 Johann George Schilling, geboren op 21-11-1866 in Delft. Johann George is overleden op 10-11-1898 in Leeuwarden, 31 jaar oud.


III-b Ernst Valentin Paul Schilling is geboren op 29-11-1833 in Mehlis in Saxen Gotha, zoon van Johann George Schilling en Dorothea Christiana Antoinetta Buchel.
Beroep:
verm
boer
 Ernst Valentin Paul trouwde, 21 jaar oud, in 1854 in Galveston Texas met Dorothea (Dora) Schmidt.
Notitie bij het huwelijk: .
volgen het Seelenregister in Mehlis en het Auswanderungsregister in Mehlis emigreerde hij op eigen kosten in 1853 naar Amerika (dit gegeven komt van Evang.Lutherse Kerk in Zella- Mehlis)
Tot op heden woont zijn nageslacht nog in Texas Amerika
.

Zij is een dochter van Carl Schmidt en Margaretha Roland.

Kinderen van Ernst Valentin Paul en Dorothea (Dora):

1 Alwina (Alvina) Schilling, geboren in 1860 in Galveston Texas Volgt IV-d.
2 Ida Schilling, geboren in 1862 in Galveston Texas Volgt IV-e.
3 Rosa Schilling Volgt IV-f.
4 Elizabeth Schilling, geboren op 30-03-1867 in Comfort Kendall County Texas Volgt IV-g.
5 George Schilling, geboren in 1871.
6 Carl Schilling, geboren in 1873.
7 Edward Schilling, geboren in 1875 Volgt IV-h.
8 Dorothea (Dora) Schilling, geboren omstreeks 1877 in Kendall County Texas Volgt IV-i.


III-c Carl Friedrich Schilling is geboren op 20-07-1836 in Mehlis Saxen Gotha, zoon van Johann Wolfgang Schilling en Johanna Catharina Oertel. Carl Friedrich is overleden op 15-03-1916 in Delft, 79 jaar oud.
Beroep:
geweermaker
, buskruid verkoper, eigenaar geweerwinkel aan de Beesrenmarkt in Delft
 Carl Friedrich trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1860 in Delft met Johanna van Zeeventer, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Op 14-12-1860 koopt Carl Friedrich geweermaker wonende te Delft een huis met erf en bleekveldje en schuurtje aan de Noordzijde van de Molslaan nummer 90 als vanouds genaamd "De Drie Zwanen" het huis en het erf daaromheen is tesamen groot een are en zes centiaren, hij moet hiervoor 2800 gulden betalen.
Op 2-12-1881 verkrijgt Carl Friedrich toestemming tot het uitbreken en verplaatsen van twee kozijnen aan genoemd huis aan de Molslaan 90.
Carl Friedrich woonde waarschijnlijk tot de verkoop van het huis op 5-2-1872 ook in de Harmencoxlaan hetgeen blijkt uit het consent van de gemeente van 9-9-1871 tot het verkopen van buskruit aan zijn huis in genoemde Harmencoxlaan.
Dat Carl Friedrich een smederij heeft aan de Beestenmarkt wijk III NR 216 blijk uit het feit dat hij op 3-1-1876 toestemming van de gemeente krijgt tot het plaatsen van een veldsmidse. Later is in dit pand een geweer en munitiewinkel. Volgens een overleveringsverhaal van de jongste zoon George Marie sliepen zij met munitie onder het bed!
Op 11-10-1899 maakt Carl Friedrich zijn testament als zijnde winkelier en geweermaker wonende te Delft. Hij herroept al zijn vroegere uiterste wilsbeschikkingen en legateert aan zijn dochter Carolina Frederika Schilling zijn aandeel of de helft van de navolgende goederen behorende tot de gemeenschappelijken boedel: het huis en erf aan de Molslaan no 90 den daarin aanwezigen inboedel en artikelen betreffende mijn handel of naar haar keus het geheel dier roerende en onroerende zaken onder voorbehoud in dit laatste geval van het bepaalde bij artikel 950 van het Burgelijk Wetboek en onder de voorwaarde dat zijn echtgenoote Johanna van Zeeventer levenslang zal hebben het recht van medegebruik en medebewoning van bedoeld huis en erf, en het medegebruik van de daarin aanwezigen inboedel, overeenkomstig hare behoeften enz.
Toch vertrekken Carl Friedrich en zijn vrouw Johanna 15-3-1916 naar Voorburg alwaar zij gaan wonen in het Tehuis Nederlands Hervormde Diaconie aan de Heerenstraat.
Carl Friedrich overlijdt evenwel in Delft, maar was tijdens zijn overlijden wonende in Voorburg zoals uit zijn overlijdingsakte blijkt.
Waar Johanna van Zeeventer is overleden is een raadsel, want haar overlijden komt niet voor in Delft of Voorburg in ieder geval is zij overleden na 15-3-1916.

Johanna is geboren op 30-01-1840 in Delft, dochter van Pieter van Zeeventer en Johanna Philippina Launspach. Johanna is overleden na 15-03-1916, minstens 76 jaar oud.

Kinderen van Carl Friedrich en Johanna:

1 Johann Wolfgang Schilling, geboren op 05-10-1862 in Delft Volgt IV-j.
2 Johanna Philippina Carolina Schilling, geboren op 28-02-1864 in Delft Volgt IV-k.
3 Roland Schilling, geboren op 11-08-1866 in Delft Volgt IV-l.
4 Johanna Catharina Schilling, geboren op 11-10-1869 in Delft Volgt IV-m.
5 Johannes Schilling, geboren op 04-11-1871 in Delft Volgt IV-n.
6 Carolina Frederika Schilling, geboren op 30-11-1873 in Delft Volgt IV-o.
7 Carl Friedrich Schilling, geboren op 19-10-1875 in Delft Volgt IV-p.
8 Maria Louisa Amalia Schilling, geboren op 15-12-1877 in Delft. Maria Louisa Amalia is overleden op 14-12-1878 in Delft, 11 maanden oud.
9 Georg Marie Schilling, geboren op 30-05-1879 in Delft Volgt IV-q.


III-d Georg Ferdinand Schilling is geboren op 04-02-1840 in Delft, zoon van Johann Wolfgang Schilling en Johanna Catharina Oertel. Georg Ferdinand is overleden op 31-05-1907 in Zaandam, 67 jaar oud.
Beroep:
geweermaker
 Georg Ferdinand trouwde, 27 jaar oud, op 09-10-1867 in Delft met Johanna Elisabeth Soeter, 19 jaar oud. Johanna Elisabeth is geboren op 28-11-1847 in Delft, dochter van Leendert Johannes Soeter en Jannetje Boom.
Notitie bij de geboorte van Johanna Elisabeth: zij wordt wettig erkend bij het huwelijk van haar ouders
 Johanna Elisabeth is overleden op 17-08-1936 in Zaandam, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1936.

Kinderen van Georg Ferdinand en Johanna Elisabeth:

1 Johanna Catharina Schilling, geboren op 08-09-1868 in Delft Volgt IV-r.
2 Johan Hendrik Eduard Schilling, geboren op 21-09-1870 in Delft. Johan Hendrik Eduard is overleden in Zaandam.
3 Daniel Ferdinand George Schilling, geboren op 19-12-1872 in Delft. Daniel Ferdinand George is overleden op 25-03-1874 in Delft, 1 jaar oud.
4 Daniel Ferdinand George Schilling, geboren op 22-01-1875 in Delft Volgt IV-s.
5 Jeanette Georgette Ferdinanda Schilling, geboren op 06-11-1876 in Delft Volgt IV-t.
6 Frederika Johanna Schilling, geboren op 30-04-1879 in Delft Volgt IV-u.
7 Anna Elizabeth Schilling, geboren op 02-07-1881 in Delft Volgt IV-v.
8 George Ferdinand Schilling, geboren op 21-12-1882 in Delft. George Ferdinand is overleden op 28-01-1884 in Delft, 1 jaar oud.
9 George Ferdinand Schilling, geboren op 14-11-1885 in Delft. George Ferdinand is overleden op 22-01-1916, 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van George Ferdinand: (op een mijn gelopen vlak voor zijn huwelijk)
10 Jeanette Georgette Schilling, geboren op 22-09-1889 in Delft Volgt IV-w.


III-e Johannes Hendrik Eduard Schilling is geboren op 06-03-1843 in Delft, zoon van Johann Wolfgang Schilling en Johanna Catharina Oertel. Johannes Hendrik Eduard is overleden op 16-03-1918 in Delft, 75 jaar oud. Hij is begraven op 19-03-1918 te Delft.
Beroep:
militair
(ook te Indie)
 Johannes Hendrik Eduard trouwde, 24 jaar oud, op 28-08-1867 in Delft met Jacoba Josina de Graaff, 24 jaar oud. Jacoba Josina is geboren in 1843 in Voorburg, dochter van Dirk de Graaff en Jacoba Ligthelm. Jacoba Josina is overleden op 29-01-1917 in Delft, 74 jaar oud. Zij is begraven op 01-02-1917 te Delft.

Kinderen van Johannes Hendrik Eduard en Jacoba Josina:

1 Gijsberdina Catharina Jacoba Schilling, geboren in Haarlem Volgt IV-x.
2 Johannes Hendrik Eduard Schilling, geboren op 01-02-1866 in Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1866.
Notitie bij de geboorte van Johannes Hendrik Eduard: hij wordt wettelijk erkend bij het huwelijk van zijn ouders
 Johannes Hendrik Eduard is overleden op 22-06-1866 in Delft, 4 maanden oud.
3 Johannes Hendrik Eduard Schilling, geboren op 21-05-1868 in Delft Volgt IV-y.
4 Dirk Jacob (Derk Jacob) Schilling, geboren op 29-12-1870 in Op Zee Volgt IV-z.
5 Wilhelmina Gijsberdina Jacoba Catharina Schilling, geboren op 17-05-1872 in Bandjermasin Borneo Ned Indie Volgt IV-aa.
6 Gijsberdina Jacoba Schilling, geboren op 31-07-1875 in Delft. Gijsberdina Jacoba is overleden op 12-08-1875 in Delft, 12 dagen oud.
7 Jacoba Josina Schilling, geboren op 11-10-1879 in Delft Volgt IV-ab.
8 Johanna Catharina Schilling, geboren op 16-01-1883 in Delft. Johanna Catharina is overleden op 14-10-1894 in Leiden, 11 jaar oud.
9 Hendrika Johanna Schilling, geboren op 24-04-1885 in Delft. Hendrika Johanna is overleden op 26-07-1885 in Delft, 3 maanden oud.
10 Cornelia Johanna Schilling, geboren op 21-11-1886 in Delft. Cornelia Johanna is overleden op 06-03-1887 in Delft, 3 maanden oud.
11 Johan Hendrik Schilling, geboren op 19-01-1889 in Delft. Johan Hendrik is overleden op 20-05-1889 in Delft, 4 maanden oud.


III-f Johan Hendrik Schilling is geboren op 12-03-1850 in Delft, zoon van Johann Wolfgang Schilling en Louise Launspach. Johan Hendrik is overleden op 11-02-1918 in 's-Gravenhage, 67 jaar oud.
Beroep:
sergeant
artillerie
 Johan Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 22-07-1875 in Delft met Elza Goedhart, ongeveer 27 jaar oud. Elza is geboren omstreeks 1848 in Kampen, dochter van Johannes Jacobus Goedhart en Gerritje Bosch. Elza is overleden op 26-12-1921 in 's-Gravenhage, ongeveer 73 jaar oud.

Kinderen van Johan Hendrik en Elza:

1 Johan Wolfgang Schilling, geboren op 12-03-1875 in Delft. Johan Wolfgang is overleden op 14-12-1879 in Delft, 4 jaar oud.
Notitie bij Johan Wolfgang: hij wordt wettig erkend door zijn ouders, vermeld in hun huwelijksakte
2 Johanna Jacoba Hendrika Schilling, geboren op 23-12-1876 in Delft Volgt IV-ac.
3 Louisa Wilhelmina Schilling, geboren op 21-01-1879 in Delft Volgt IV-ad.
4 Diederik Hendrik Schilling, geboren op 16-10-1880 in Delft Volgt IV-ae.
5 Johan Henri Schilling, geboren op 31-10-1882 in 's-Hertogenbosch Volgt IV-af.


IV-a Anna Christina Schilling is geboren op 17-02-1858 in Delft, dochter van Roland Schilling en Gijsberdina van Wisse. Anna Christina trouwde, 25 jaar oud, op 12-12-1883 in Arnhem met Jan Aartsen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Anna krijgt te Nijmegen een natuurlijke zoon welke niet uit het huwelijk zou zijn met Jan Aartsen, hij krijgt als achternaam de naam Schilling
Jan is geboren in 1861 in Arnhem, zoon van Jan Aartsen en Jenna Bruna.

Kind van Anna Christina en Jan:

1 Lambertus Schilling, geboren op 10-09-1893 in Nijmegen Volgt V-a.


IV-b Albin Schilling is geboren op 23-12-1860 in Delft, zoon van Roland Schilling en Gijsberdina van Wisse. Albin is overleden na 1922, minstens 62 jaar oud. Albin trouwde, 23 jaar oud, op 20-08-1884 in Delft met Petronella Hendrika Buitelaar, 26 jaar oud. Petronella Hendrika is geboren op 30-01-1858 in Delft, dochter van Martinus Buitelaar en Willemina van der Meer.

Kinderen van Albin en Petronella Hendrika:

1 Gijsberdina Schilling, geboren op 03-11-1885 in Delft Volgt V-b.
2 Wilhelmina Schilling, geboren op 02-01-1887 in Delft Volgt V-c.


IV-c Ernst Karl Schilling is geboren op 03-07-1864 in Mehlis in Saxen Gotha, zoon van Roland Schilling en Gijsberdina van Wisse. Ernst Karl is overleden op 14-10-1921 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1921. Ernst Karl trouwde, 34 jaar oud, op 01-02-1899 in Ottersum met Maria Elisabetha Josephina Theunissen, ongeveer 29 jaar oud. Maria Elisabetha Josephina is geboren omstreeks 1870 in Ottersum, dochter van Theodorus Alphonsius Hubertus Theunissen en Maria Petronella Hoenselaars. Maria Elisabetha Josephina is overleden op 19-03-1938 in Arnhem, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1938.

Kind van Ernst Karl en Maria Elisabetha Josephina:

1 Maria Elisabetha Antonia Schilling,


IV-d Alwina (Alvina) Schilling is geboren in 1860 in Galveston Texas, dochter van Ernst Valentin Paul Schilling en Dorothea (Dora) Schmidt. Alwina (Alvina) trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1882 in Comfort Kendall County Texas met Joseph Grollimund, 23 jaar oud. Joseph is geboren op 10-11-1858 in Comfort Kendall County Texas, zoon van Joseph Grollimund en Frederica Schelhase. Joseph is overleden op 22-05-1937 in Comfort Kendall County Texas, 78 jaar oud.

IV-e Ida Schilling is geboren in 1862 in Galveston Texas, dochter van Ernst Valentin Paul Schilling en Dorothea (Dora) Schmidt. Ida trouwde, 20 jaar oud, op 22-02-1882 in Comfort Kendall County Texas met Eduard Perner, 21 jaar oud. Eduard is geboren in 1861 in Comfort Kendall County Texas.

IV-f Rosa Schilling, dochter van Ernst Valentin Paul Schilling en Dorothea (Dora) Schmidt. Zij is gedoopt op 07-06-1865 in Galveston Texas. Rosa trouwde op 20-02-1881 in Kendall County Texas met Carl Alsherger, 21 jaar oud. Carl is geboren op 17-04-1859 in Fredericksburg Gillispie County Texas, zoon van Heinrich Alshelger en Caroline Itz. Carl is overleden op 05-05-1948 in Kendall County Texas, 89 jaar oud.

IV-g Elizabeth Schilling is geboren op 30-03-1867 in Comfort Kendall County Texas, dochter van Ernst Valentin Paul Schilling en Dorothea (Dora) Schmidt. Elizabeth is overleden op 26-01-1937 in Comfort Kendall County Texas, 69 jaar oud. Elizabeth trouwde, 18 jaar oud, op 26-07-1885 in Cypree Creek Comfort Kendal County Texas met Ernst Schelhase, 27 jaar oud. Ernst is geboren op 01-05-1858 in Hasewinkel Creek Comfort Kendall County Texas.

IV-h Edward Schilling is geboren in 1875, zoon van Ernst Valentin Paul Schilling en Dorothea (Dora) Schmidt. Edward trouwde, 20 jaar oud, op 04-08-1895 in Kendall County Texas met Anna Burrow.

Kinderen van Edward en Anna:

1 Ida Schilling, geboren in 1896.
2 Ernst (Ernest) Schilling, geboren in 1898.
3 Albert Schilling, geboren op 24-02-1899. Albert is overleden in 04-1969 in Kerrville Kerr Texas, 70 jaar oud.
4 Auguste Schilling, geboren in 1901.
5 August Schilling, geboren in 1904.
6 Frieda Schilling, geboren op 18-06-1905 Volgt V-e.


IV-i Dorothea (Dora) Schilling is geboren omstreeks 1877 in Kendall County Texas, dochter van Ernst Valentin Paul Schilling en Dorothea (Dora) Schmidt. Dorothea (Dora) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-07-1898 in Kerr Texas met Hilmar Pfeiffer, ongeveer 20 jaar oud. Hilmar is geboren omstreeks 1878.

IV-j Johann Wolfgang Schilling is geboren op 05-10-1862 in Delft, zoon van Carl Friedrich Schilling en Johanna van Zeeventer. Johann Wolfgang is overleden op 12-12-1930 in Delft, 68 jaar oud.
Beroep:
gemeenteambtenaar
 Johann Wolfgang trouwde, 28 jaar oud, op 19-11-1890 in Delft met Maria Johanna Paulussen, 34 jaar oud. Maria Johanna is geboren op 22-03-1856 in Delft, dochter van Willem Paulussen en Elisabeth Spanjersberg. Maria Johanna is overleden na 1949, minstens 93 jaar oud.

Kinderen van Johann Wolfgang en Maria Johanna:

1 Elisabeth Adriana Johanna Schilling, geboren op 01-09-1891 in Delft Volgt V-f.
2 Wilhelmina Johanna Maria Schilling, geboren op 09-05-1893 in Delft Volgt V-g.
3 Carolina Frederika Wilhelmina Schilling, geboren op 19-12-1895 in Delft Volgt V-h.


IV-k Johanna Philippina Carolina Schilling is geboren op 28-02-1864 in Delft, dochter van Carl Friedrich Schilling en Johanna van Zeeventer. Johanna Philippina Carolina is overleden op 26-04-1950 in Rotterdam, 86 jaar oud. Johanna Philippina Carolina trouwde, 22 jaar oud, op 03-11-1886 in Delft met Jacobus Philippus Baans, 24 jaar oud. Jacobus Philippus is geboren op 21-12-1861 in Delft, zoon van Pieter Baans en Geertruida Minjet. Jacobus Philippus is overleden op 10-07-1934 in Bergen op Zoom, 72 jaar oud.
Beroep:
kuiper      

IV-l
Roland Schilling is geboren op 11-08-1866 in Delft, zoon van Carl Friedrich Schilling en Johanna van Zeeventer. Roland is overleden op 22-05-1951 in Delft, 84 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
 Roland trouwde, 21 jaar oud, op 07-03-1888 in Delft met Elisabeth Berlijn, 18 jaar oud. Elisabeth is geboren op 24-06-1869 in Delft, dochter van Arij Berlijn en Pieternella van der Berg. Elisabeth is overleden op 03-03-1956 in Delft, 86 jaar oud.

Kinderen van Roland en Elisabeth:

1 Elisabeth Schilling, geboren op 07-01-1889 in Delft. Elisabeth is overleden op 05-06-1981 in Delft, 92 jaar oud.
2 Johan Schilling, geboren op 02-02-1893 in Delft. Johan is overleden op 19-05-1893 in Delft, 3 maanden oud.


IV-m Johanna Catharina Schilling is geboren op 11-10-1869 in Delft, dochter van Carl Friedrich Schilling en Johanna van Zeeventer. Johanna Catharina is overleden op 02-01-1898 in Middelburg, 28 jaar oud. Johanna Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 17-06-1891 in Delft met Franciscus Frederik van Olmen, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 16-09-1896 in Semarang Ned Indie. Franciscus Frederik is geboren op 30-10-1869 in Zundert, zoon van Johannes Henricus van Olmen en Henrietta Carolina Oertel. Franciscus Frederik is overleden op 29-03-1942 in Delft, 72 jaar oud.
Notitie bij Franciscus Frederik: hij tr (2) Johanna Elisabeth Bangers overl. voor 29-3-1942
Beroep:
sergeant-majoor vuurwerken kol.leger Indie, in 1918 zadelmaker

IV-n Johannes Schilling is geboren op 04-11-1871 in Delft, zoon van Carl Friedrich Schilling en Johanna van Zeeventer. Johannes is overleden op 23-05-1956 in Delft, 84 jaar oud. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1895 in Delft met Hendrika Starkenburg, 28 jaar oud. Hendrika is geboren op 26-09-1866 in Leiden, dochter van Arie Starkenburg en Maria Elizabeth de Jong. Hendrika is overleden op 24-09-1943 in Delft, 76 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Hendrika:

1 Johanna Schilling, geboren op 09-02-1896 in Delft Volgt V-i.
2 Arie Schilling, geboren op 23-09-1898 in Delft Volgt V-j.


IV-o Carolina Frederika Schilling is geboren op 30-11-1873 in Delft, dochter van Carl Friedrich Schilling en Johanna van Zeeventer. Carolina Frederika is overleden op 31-03-1962 in 's-Gravenhage, 88 jaar oud. Carolina Frederika trouwde, 30 jaar oud, op 10-06-1904 in Delft met Martinus Greveling, 25 jaar oud. Martinus is geboren op 19-09-1878 in Leeuwarden, zoon van Roelof Greveling en Johanna Beute. Martinus is overleden op 01-10-1953 in 's-Gravenhage, 75 jaar oud.

IV-p Carl Friedrich Schilling is geboren op 19-10-1875 in Delft, zoon van Carl Friedrich Schilling en Johanna van Zeeventer. Carl Friedrich is overleden op 17-06-1945 in Delft, 69 jaar oud.
Beroep:
gasfitter
bij G.E.B. Delft
 Carl Friedrich trouwde, 25 jaar oud, op 09-11-1900 in Delft met Maria van Hoeven, 21 jaar oud. Maria is geboren op 14-04-1879 in Naaldwijk, dochter van Hermanus van Hoeven en Wijnanda Adriana Pijnacker. Maria is overleden op 13-10-1966 in Delft, 87 jaar oud.

Kind van Carl Friedrich en Maria:

1 Carl Friedrich Schilling, geboren op 11-02-1902 in Delft Volgt V-k.


IV-q Georg Marie Schilling is geboren op 30-05-1879 in Delft, zoon van Carl Friedrich Schilling en Johanna van Zeeventer. Georg Marie is overleden op 28-04-1957 in Delft, 77 jaar oud. Hij is begraven op 02-05-1957 te Delft.
Beroep:
klerk
aan de gasfabriek Delft
 Georg Marie trouwde, 30 jaar oud, op 07-10-1909 in Utrecht met Hermina Ursula Johanna Suering, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-10-1909 in Utrecht. Hermina Ursula Johanna is geboren op 29-09-1879 in Utrecht, dochter van Johannes Theodorus Suering en Hermina Ursule Muller. Hermina Ursula Johanna is overleden op 21-01-1938 in Delft, 58 jaar oud. Zij is begraven op 25-01-1938 te Delft.
Beroep:
onderwijzeres
voor huwelijk

Kinderen van Georg Marie en Hermina Ursula Johanna:

1 Hermina Ursule Johanna (Mientje) Schilling, geboren op 19-01-1911 in Delft. Hermina Ursule Johanna (Mientje) is overleden op 16-10-1921 in Delft, 10 jaar oud (oorzaak: na 1 jaar ziekbed aan nekkramp).
2 Clasina Carolina Frederica Schilling, geboren op 09-12-1912 in Delft Volgt V-l.
3 Georgina Frederika Schilling, geboren op 09-02-1917 in Delft Volgt V-m.


IV-r Johanna Catharina Schilling is geboren op 08-09-1868 in Delft, dochter van Georg Ferdinand Schilling en Johanna Elisabeth Soeter. Johanna Catharina is overleden op 15-10-1959 in 's-Gravenhage, 91 jaar oud. Zij is begraven op 19-10-1959 te 's-Gravenhage. Johanna Catharina trouwde, 30 jaar oud, op 07-10-1898 in Delft met Everardus Cornelis Eckhardt, 27 jaar oud. Everardus Cornelis is geboren op 15-07-1871 in Delft, zoon van Jan Vincentius Eckhardt en Hillegonda van Kleef.
Beroep:
directeur
postkantoor                                  

IV-s Daniel Ferdinand George Schilling is geboren op 22-01-1875 in Delft, zoon van Georg Ferdinand Schilling en Johanna Elisabeth Soeter. Daniel Ferdinand George is overleden op 13-08-1931 in Velsen, 56 jaar oud. Hij is begraven op 17-08-1931 te IJmuiden.
Beroep:
voorzitter
transportarbeidersorganisatie in 1921
 Daniel Ferdinand George trouwde, 22 jaar oud, op 24-09-1897 in Terschelling met Neeltje Vliegop, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Daniel Ferdinand George was oprichter van de stichting voor havenarbeiders, wethouder van Sociale Zaken tot een paar weken voor zijn dood. Oprichter van de bond voor minder Marinepersoneel. Van 1900 tot 1905 hebben zij te Den Helder gewoond en voor die tijd op Terschelling.Op 1-2-1905 vestigde de familie zich te IJmuiden
Neeltje is geboren op 21-10-1875 in Terschelling, dochter van Oepke Klaas Vliegop en Trijntje Vuurer (Vuren). Neeltje is overleden op 17-03-1932 in Velsen, 56 jaar oud.

Kinderen van Daniel Ferdinand George en Neeltje:

1 George Ferdinand Schilling, geboren op 16-09-1897 in Terschelling Volgt V-n.
2 Reinsina Catharina Schilling, geboren op 31-07-1899 in Terschelling Volgt V-o.
3 Trijntje Schilling, geboren op 12-05-1903 in Den Helder Volgt V-p.
4 Daniel Ferdinand George Schilling, geboren op 26-11-1904 in Den Helder Volgt V-q.
5 Olfert George Ferdinand Schilling, geboren op 21-01-1906 in Velsen. Olfert George Ferdinand is overleden op 05-07-1906 in Velsen, 5 maanden oud.
6 Anna Elisabeth Schilling,

7 Oep Klaas Schilling,

8 Georgette Ferdinanda Schilling,

9 Theresia Neeltje Schilling,

        10 Johan Hendrik Eduard Schilling,
       
11 Neeltje Schilling,

        12 Arie Schilling,

 

 IV-t Jeanette Georgette Ferdinanda Schilling is geboren op  06-11-1876 in Delft, dochter van Georg Ferdinand Schilling en Johanna Elisabeth Soeter. Jeanette Georgette Ferdinanda is overleden op 22-08-1965 in Zaandam, 88 jaar oud. Jeanette Georgette Ferdinanda trouwde, 25 jaar oud, op 21-09-1902 in Zaandam met Olvert Gruijs, 24 jaar oud. Olvert is geboren op 08-04-1878 in Koog aan de Zaan, zoon van Gerbrand Gruijs en Maartje Zalm.
Beroep:
timmerman      

IV-u
Frederika Johanna Schilling is geboren op 30-04-1879 in Delft, dochter van Georg Ferdinand Schilling en Johanna Elisabeth Soeter. Frederika Johanna is overleden op 23-02-1944 in Delft, 64 jaar oud. Zij is begraven op 26-02-1944 te Delft. Frederika Johanna:
(
1) trouwde, 19 jaar oud, op 23-11-1898 in Rijswijk met Johannes Antonie Teunissen.
Beroep:
bollenkweker   

(
2) trouwde, 37 jaar oud, op 04-08-1916 in Avereest met Jan Herman Burgers, 37 jaar oud. Jan Herman is geboren op 22-11-1878 in Brummen, zoon van Jan Burgers en Johanna Frederika Beek. Jan Herman is overleden op 26-12-1964 in Leeuwarden, 86 jaar oud.
Beroep:
timmerman
, tuinarbeider      

IV-v Anna Elizabeth Schilling is geboren op 02-07-1881 in Delft, dochter van Georg Ferdinand Schilling en Johanna Elisabeth Soeter. Anna Elizabeth is overleden op 27-08-1956 in Apeldoorn, 75 jaar oud. Anna Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op 06-07-1902 in Zaandam met Nicolaas Zeulevoet, 23 jaar oud. Nicolaas is geboren op 22-04-1879 in Velsen, zoon van Hendrik Zeulevoet en Alida de Boer. Nicolaas is overleden op 02-02-1948 in Haarlem, 68 jaar oud.
Beroep:
metselaar
, aannemer

IV-w Jeanette Georgette Schilling is geboren op 22-09-1889 in Delft, dochter van Georg Ferdinand Schilling en Johanna Elisabeth Soeter. Jeanette Georgette is overleden op 29-02-1968 in Zaandam, 78 jaar oud. Jeanette Georgette trouwde, 18 jaar oud, op 06-05-1908 in Zaandam met Johannes Gerardus Buhrs, 23 jaar oud. Johannes Gerardus is geboren op 25-03-1885 in Medemblik, zoon van Johannes Gerardus Buhrs en Leentje Paaij. Johannes Gerardus is overleden op 15-03-1948 in Zaandam, 62 jaar oud. Hij is begraven op 19-03-1948 te Driehuis-Westerveld.
Beroep:
metselaar
, bouwondernemer

IV-x Gijsberdina Catharina Jacoba Schilling is geboren in Haarlem, dochter van Johannes Hendrik Eduard Schilling en Jacoba Josina de Graaff. Gijsberdina Catharina Jacoba trouwde op 29-10-1902 in Zaandam met Gerrit Dorjee, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-12-1878 in Delft, zoon van Johannes Dorjee en Anna Christina den Blanken.
Beroep:
Bankwerker     

IV-y
Johannes Hendrik Eduard Schilling is geboren op 21-05-1868 in Delft, zoon van Johannes Hendrik Eduard Schilling en Jacoba Josina de Graaff. Johannes Hendrik Eduard is overleden op 23-10-1944 in Delft, 76 jaar oud. Hij is begraven op 26-10-1944 te Delft.
Beroep:
brievenbesteller
 Johannes Hendrik Eduard trouwde, 24 jaar oud, op 08-06-1892 in Delft met Adriana Schuurman Hess, 26 jaar oud. Adriana is geboren op 11-09-1865 in Delft, dochter van Arie Schuurman Hess en Katharina Snel. Adriana is overleden op 08-10-1924 in Delft, 59 jaar oud. Zij is begraven op 11-10-1924 te Delft.

Kinderen van Johannes Hendrik Eduard en Adriana:

1 Johannes Hendrik Eduard Schilling, geboren op 27-06-1893 in Delft Volgt V-v.
2 Catharina Schilling, geboren op 08-05-1895 in Hof van Delft. Catharina is overleden op 08-08-1896 in Hof van Delft, 1 jaar oud.
3 Arie Schilling, geboren op 15-09-1897 in Hof van Delft Volgt V-w.
4 Bernardus Frederik Schilling, geboren op 11-11-1899 in Hof van Delft Volgt V-x.
5 Jacoba Josina Schilling, geboren op 31-05-1901 in Hof van Delft Volgt V-y.
6 Laurens Schilling, geboren op 22-01-1905 in Hof van Delft

7 Catharina Schilling, geboren op 20-05-1907 in Delft


IV-z Dirk Jacob (Derk Jacob) Schilling is geboren op 29-12-1870 in Op Zee, zoon van Johannes Hendrik Eduard Schilling en Jacoba Josina de Graaff. Dirk Jacob (Derk Jacob) is overleden op 03-11-1922 in Delft, 51 jaar oud. Dirk Jacob (Derk Jacob) trouwde, 41 jaar oud, op 28-01-1912 in Delft met Barbara Cornelia van Genderen, 41 jaar oud. Barbara Cornelia is geboren in 1871 in Amsterdam, dochter van Jannetje van Genderen. Barbara Cornelia is overleden op 09-02-1926 in Delft, 55 jaar oud.
Notitie bij Barbara Cornelia: haar vader is niet bekend

IV-aa Wilhelmina Gijsberdina Jacoba Catharina Schilling is geboren op 17-05-1872 in Bandjermasin Borneo Ned Indie, dochter van Johannes Hendrik Eduard Schilling en Jacoba Josina de Graaff. Wilhelmina Gijsberdina Jacoba Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 07-06-1899 in Delft met Hans de Vries, 28 jaar oud. Hans is geboren in 1871 in Balk, zoon van Jan Jans de Vries en Bregtje Hannes Drijfhout. Hans is overleden op 02-03-1931 in Delft, 60 jaar oud.

IV-ab Jacoba Josina Schilling is geboren op 11-10-1879 in Delft, dochter van Johannes Hendrik Eduard Schilling en Jacoba Josina de Graaff. Jacoba Josina is overleden op 27-09-1950 in Delft, 70 jaar oud. Jacoba Josina trouwde, 21 jaar oud, op 28-11-1900 in Delft met Bastiaan Hartog, 23 jaar oud. Bastiaan is geboren op 06-11-1877 in Delft, zoon van Cornelis Hartog en Elisabeth de Groot. Bastiaan is overleden op 03-05-1956 in Delft, 78 jaar oud.

IV-ac Johanna Jacoba Hendrika Schilling is geboren op 23-12-1876 in Delft, dochter van Johan Hendrik Schilling en Elza Goedhart. Johanna Jacoba Hendrika:
(
1) trouwde met Egbertus Gerardus Christiaan Erkelens. Egbertus Gerardus Christiaan is geboren in 1873 in Rotterdam, zoon van Nicolaas Erkelens en Adriana Elisabeth van den Abeelen. Egbertus Gerardus Christiaan is overleden op 22-12-1927 in Delft, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 22-07-1942 in 's-Gravenhage met Nicolaas Kemink, 63 jaar oud. Nicolaas is geboren op 04-08-1878 in Voorburg, zoon van Hendrik Kemink en Cornelia de Hoog. Nicolaas is overleden op 18-03-1966 in Voorburg, 87 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: weduwnaar van Catharina Lena van der Weele

IV-ad Louisa Wilhelmina Schilling is geboren op 21-01-1879 in Delft, dochter van Johan Hendrik Schilling en Elza Goedhart. Louisa Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 22-09-1904 in Utrecht met Pieter Zwerver, 31 jaar oud. Pieter is geboren in 1873 in Amsterdam, zoon van Pieter Zwerver en Hendrika Cornelia Capel.

IV-ae Diederik Hendrik Schilling is geboren op 16-10-1880 in Delft, zoon van Johan Hendrik Schilling en Elza Goedhart. Diederik Hendrik is overleden op 22-08-1947 in Arnhem, 66 jaar oud.
Beroep:
redakteur-uitgever
Mavors  
 Diederik Hendrik trouwde, 37 jaar oud, op 03-12-1917 in Zwolle met Louise Clasina Nellie Porreij, 23 jaar oud. Louise Clasina Nellie is geboren op 09-07-1894 in Breda, dochter van Lodewijk Justinus Wilhelmus Porreij en Clasina Hendrica Anthonia Goedhart. Louise Clasina Nellie is overleden op 06-08-1961 in Arnhem, 67 jaar oud.
Notitie bij Louise Clasina Nellie: zij tr (2) 20-8-1953 Arnhem Petrus Johannes Bernardus de Haas geb 28-1-1898 Leiden overl. 4-1-1958 Rheden (Gld)

 IV-af Johan Henri Schilling is geboren op 31-10-1882 in 's-Hertogenbosch, zoon van Johan Hendrik Schilling en Elza Goedhart. Johan Henri trouwde, 21 jaar oud, op 26-11-1903 in Utrecht met Maria Stellaard, 19 jaar oud. Maria is geboren in 1884 in Utrecht, dochter van Gerrit Stellaard en Maria Ruiter. Maria is overleden op 12-11-1939, 55 jaar oud. Zij is begraven te Utrecht.

 

V-a Lambertus Schilling is geboren op 10-09-1893 in Nijmegen, zoon van Jan Aartsen en Anna Christina Schilling. Lambertus is overleden op 28-03-1976 in 's-Gravenhage, 82 jaar oud.
Beroep:
ambtenaar Ministerie van Financien
 Lambertus:
(
1) trouwde, 22 jaar oud, op 08-12-1915 in 's-Gravenhage met Johanna Maria Erkelens, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 20-08-1928. Johanna Maria is geboren op 05-12-1893 in 's-Gravenhage.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 05-06-1929 in 's-Gravenhage met Anna Maria Rethorn, 27 jaar oud. Anna Maria is geboren op 26-02-1902 in Straatsburg. Anna Maria is overleden op 28-05-1963 in 's-Gravenhage, 61 jaar oud

 

V-b Gijsberdina Schilling is geboren op 03-11-1885 in Delft, dochter van Albin Schilling en Petronella Hendrika Buitelaar. Gijsberdina is overleden op 11-03-1953 in 's-Gravenhage, 67 jaar oud. Gijsberdina trouwde, 30 jaar oud, op 24-11-1915 in 's-Gravenhage met Christiaan Wilhelmi, 24 jaar oud. Christiaan is geboren op 31-01-1891 in 's-Gravenhage, zoon van Christiaan Wilhelmi en Elisabetha Helena Dat. Christiaan is overleden op 08-07-1980 in Leidschendam, 89 jaar oud.
Beroep:
winkelbediende
, verkoper    

V-c Wilhelmina Schilling is geboren op 02-01-1887 in Delft, dochter van Albin Schilling en Petronella Hendrika Buitelaar. Wilhelmina is overleden op 29-06-1963 in 's-Gravenhage, 76 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 30 jaar oud, op 12-09-1917 in 's-Gravenhage met Everardus Bernardus Hendrikus van de Pavoordt, 30 jaar oud. Everardus Bernardus Hendrikus is geboren op 19-08-1887 in Gouda, zoon van Joannes Franciscus van de Pavoordt en Geertruida Johanna van Straaten. Everardus Bernardus Hendrikus is overleden op 24-08-1955 in 's-Gravenhage, 68 jaar oud.

V-d Maria Elisabetha Antonia Schilling is geboren in 1900 in Arnhem, dochter van Ernst Karl Schilling en Maria Elisabetha Josephina Theunissen. Maria Elisabetha Antonia trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1922 in Arnhem met Aren Frans Hollaar, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 22-01-1945 in Arnhem. Aren Frans is geboren in 1899 in Arnhem, zoon van Frans Hollaar en Trintje Vos.

V-e Frieda Schilling is geboren op 18-06-1905, dochter van Edward Schilling en Anna Burrow. Frieda is overleden in 03-1984, 78 jaar oud. Frieda trouwde, 17 jaar oud, op 22-09-1922 in Frederiicksburg Texas met John Green Sweatman, 21 jaar oud. John Green is geboren op 26-01-1901 in Sandy Texas. John Green is overleden op 07-10-1983 in Austin Travis Texas, 82 jaar oud.

V-f Elisabeth Adriana Johanna Schilling is geboren op 01-09-1891 in Delft, dochter van Johann Wolfgang Schilling en Maria Johanna Paulussen. Elisabeth Adriana Johanna is overleden op 31-08-1983 in Voorburg, 91 jaar oud. Elisabeth Adriana Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 28-11-1913 in Delft met Marinus Julianus Aarts, 34 jaar oud. Marinus Julianus is geboren op 02-09-1879 in Delft, zoon van Hendrikus Aarts en Johanna Frederika Boode. Marinus Julianus is overleden op 09-07-1974 in Voorburg, 94 jaar oud.
Notitie bij Marinus Julianus: Marinus tr (1) Kethel en Spaland 23-12-1908 Aafje Plas geb.7-11-1884 Kethel en Spaland overl.1-5-1909
Beroep:
schilder
G.E.B., huisschilder 

V-g Wilhelmina Johanna Maria Schilling is geboren op 09-05-1893 in Delft, dochter van Johann Wolfgang Schilling en Maria Johanna Paulussen. Wilhelmina Johanna Maria is overleden op 21-12-1990 in Rotterdam, 97 jaar oud. Wilhelmina Johanna Maria trouwde, 28 jaar oud, op 17-06-1921 in Delft met Leendert van den Ende, 29 jaar oud. Leendert is geboren op 27-03-1892 in 's-Gravenzande, zoon van Johannes van den Ende en Agatha Boon. Leendert is overleden op 18-12-1966 in Rotterdam, 74 jaar oud.

V-h Carolina Frederika Wilhelmina Schilling is geboren op 19-12-1895 in Delft, dochter van Johann Wolfgang Schilling en Maria Johanna Paulussen. Carolina Frederika Wilhelmina is overleden op 03-11-1989 in Delft, 93 jaar oud. Zij is begraven op 07-11-1989 te Delft. Carolina Frederika Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 16-11-1922 in Delft met Maarten Blees, 25 jaar oud. Maarten is geboren op 06-01-1897 in Koog aan de Zaan, zoon van Jan Blees en Immetje Ykel. Maarten is overleden op 09-12-1950 in Delft, 53 jaar oud.
Beroep:
concierge
aan het Gymnasium       

V-i Johanna Schilling is geboren op 09-02-1896 in Delft, dochter van Johannes Schilling en Hendrika Starkenburg. Johanna is overleden op 18-08-1979 in Delft, 83 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 16-12-1921 in Delft met Hendrik van Bemmel, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 02-09-1892 in Delft, zoon van Johannes van Bemmel en Jacoba van der Wees. Hendrik is overleden op 08-06-1965 in Delft, 72 jaar oud.

V-j Arie Schilling is geboren op 23-09-1898 in Delft, zoon van Johannes Schilling en Hendrika Starkenburg. Arie is overleden op 17-10-1957 in Haarlem, 59 jaar oud. Arie trouwde, 23 jaar oud, op 07-07-1922 in Delft met Wilhelmina Karper, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 06-01-1901 in Delft, dochter van Jacobus Phillipus Karper en Maria van Doorne. Wilhelmina is overleden op 11-02-1954 in Haarlem, 53 jaar oud.

 


V-k Carl Friedrich Schilling is geboren op 11-02-1902 in Delft, zoon van Carl Friedrich Schilling en Maria van Hoeven. Carl Friedrich is overleden op 04-02-1986 in Delft, 83 jaar oud.
Beroep:
procuratiehouder
Mees & Hope                                
 Carl Friedrich trouwde, 28 jaar oud, op 26-09-1930 in Delft met Lijgje Reedijk, 26 jaar oud. Lijgje is geboren op 03-09-1904 in Delft, dochter van Krijn Reedijk en Bastiaantje van der Heijden. Lijgje is overleden op 14-12-1976 in Delft, 72 jaar oud.

V-l Clasina Carolina Frederica Schilling is geboren op 09-12-1912 in Delft, dochter van Georg Marie Schilling en Hermina Ursula Johanna Suering. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1911. Clasina Carolina Frederica trouwde, 28 jaar oud, op 30-05-1941 in Delft met Franciscus Johannes Post, 26 jaar oud. Franciscus Johannes is geboren op 10-11-1914 in Delft, zoon van Johannes Hermanus Post en Justina Vriends. Franciscus Johannes is overleden op 13-06-1984 in Delft, 69 jaar oud.
Beroep:
elektrisch
lasser, voorman Lijmfabriek, kantoorbediende en procuratiehouder Lijmfabriek Delft 

V-m Georgina Frederika Schilling is geboren op 09-02-1917 in Delft, dochter van Georg Marie Schilling en Hermina Ursula Johanna Suering. Georgina Frederika is overleden op 12-12-1991 in Delft, 74 jaar oud. Zij is gecremeerd op 17-12-1991 te Rijswijk. Georgina Frederika trouwde, 22 jaar oud, op 17-11-1939 in Delft met Ludovicus Johannes Gijselhart, 26 jaar oud, nadat zij op 02-11-1939 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Ludovicus Johannes is geboren op 21-02-1913 in 's-Hertogenbosch, zoon van Hendricus Johannes Gijselhart en Johanna Maria Kradolfer. Ludovicus Johannes is overleden op 16-08-2001 in Delft, 88 jaar oud. Hij is gecremeerd op 21-08-2001 te Rijswijk.
Beroep:
mach.houtbewerker,magazijnmedew.Mobil Chemie Delft

Kinderen van Georgina Frederika en Ludovicus Johannes:

1 Ludovicus Johannes Gijselhart, geboren op 30-06-1941 in Delft Volgt VI-d.
2 Georgina Frederika Gijselhart, geboren op 30-09-1946 in Delft Volgt VI-e.


V-n George Ferdinand Schilling is geboren op 16-09-1897 in Terschelling, zoon van Daniel Ferdinand George Schilling en Neeltje Vliegop. George Ferdinand is overleden op 12-05-1982 in Velsen, 84 jaar oud.
Beroep:
winkelier
in vis     
 George Ferdinand trouwde, 29 jaar oud, op 30-12-1926 in Velsen met Teckla de Haan, 22 jaar oud. Teckla is geboren op 09-12-1904 in Sneek, dochter van Lieuwe de Haan en Marijke Veltman. Teckla is overleden op 08-12-1979 in Velsen, 74 jaar oud.
Beroep:
winkelierster
in vis

Kinderen van George Ferdinand en Teckla:

1 Levenloze Zoon Schilling..
2 Levenloze dochter Schilling. Levenloze dochter is overleden op 31-08-1928 in Velsen.
3 Marijke Schilling, geboren op 19-12-1929 in Velsen. Marijke is overleden op 18-11-1943 in Haarlem, 13 jaar oud.
4 Neeltje Schilling,

 

V-o Reinsina Catharina Schilling is geboren op 31-07-1899 in Terschelling, dochter van Daniel Ferdinand George Schilling en Neeltje Vliegop. Reinsina Catharina is overleden op 20-12-1954 in Velsen, 55 jaar oud. Reinsina Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 27-10-1921 in Velsen met Martinus Tuijn, 26 jaar oud. Martinus is geboren op 06-12-1894 in Velsen, zoon van Engel Tuijn en Guurtje van Citters. Martinus is overleden op 23-05-1979 in Amersfoort, 84 jaar oud.
Beroep:
metaaldraaier

V-p
Trijntje Schilling is geboren op 12-05-1903 in Den Helder, dochter van Daniel Ferdinand George Schilling en Neeltje Vliegop. Trijntje is overleden op 11-06-1979 in Velsen, 76 jaar oud. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 02-02-1928 in Velsen met Johannes Pieter van Eerden, 24 jaar oud. Johannes Pieter is geboren op 16-01-1904 in Wijk aan Zee en Duin, zoon van Johannes Pieter van Eerden en Aaltje Grapendaal. Johannes Pieter is overleden op 18-02-1988 in Velsen, 84 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende      

V-q
Daniel Ferdinand George Schilling is geboren op 26-11-1904 in Den Helder, zoon van Daniel Ferdinand George Schilling en Neeltje Vliegop. Daniel Ferdinand George is overleden op 25-10-1975 in Leiden, 70 jaar oud.
Beroep:
timmerman    
 Daniel Ferdinand George trouwde, 39 jaar oud, op 17-08-1944 in Velsen met Hendrina van Zomeren, 33 jaar oud. Hendrina is geboren op 18-03-1911 in Groningen. Hendrina is overleden op 01-05-2006 in IJmuiden, 95 jaar oud.

 

V-v Johannes Hendrik Eduard Schilling is geboren op 27-06-1893 in Delft, zoon van Johannes Hendrik Eduard Schilling en Adriana Schuurman Hess. Johannes Hendrik Eduard is overleden op 21-11-1942 in Arnhem, 49 jaar oud. Hij is gecremeerd op 25-11-1942 te Driehuis-Westerveld.
Beroep:
Glasschilder
, leraar Kunstoefening   
 Johannes Hendrik Eduard trouwde, 22 jaar oud, op 22-09-1915 in Rotterdam met Naatje Carels, 20 jaar oud. Naatje is geboren op 15-11-1894 in Amsterdam, dochter van Levie Carels en Sara van Kollem. Naatje is overleden op 09-07-1978 in Rheden, 83 jaar oud.

V-w Arie Schilling is geboren op 15-09-1897 in Hof van Delft, zoon van Johannes Hendrik Eduard Schilling en Adriana Schuurman Hess. Arie is overleden op 13-12-1961 in Delft, 64 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-1961 te Delft.
Beroep:
Bakker
 Arie trouwde, 23 jaar oud, op 19-10-1920 in Papendrecht met Johanna van de Merwe, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 11-11-1898 in Rotterdam, dochter van Hendrik Pieter van de Merwe en Cornelia Boutestijn. Johanna is overleden op 18-08-1974 in Delft, 75 jaar oud.

 V-x Bernardus Frederik Schilling is geboren op 11-11-1899 in Hof van Delft, zoon van Johannes Hendrik Eduard Schilling en Adriana Schuurman Hess. Bernardus Frederik is overleden op 09-05-1959 in Delft, 59 jaar oud. Hij is begraven op 13-05-1959 te Delft.
Beroep:
brievenbesteller       
 Bernardus Frederik trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1922 in Delft met Hendrika Martina Johanna Zwollo, 26 jaar oud. Hendrika Martina Johanna is geboren op 25-07-1895 in Leiden, dochter van Maarten Zwollo en Hendrika van den Bosch. Hendrika Martina Johanna is overleden op 07-11-1982 in 's-Gravenhage, 87 jaar oud.

 

V-y Jacoba Josina Schilling is geboren op 31-05-1901 in Hof van Delft, dochter van Johannes Hendrik Eduard Schilling en Adriana Schuurman Hess. Jacoba Josina is overleden op 03-09-1964 in Delft, 63 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1964 te Delft. Jacoba Josina trouwde, 38 jaar oud, op 28-06-1939 in Delft met Cornelis Hagestein, 55 jaar oud. Cornelis is geboren op 02-02-1884 in Delft, zoon van Pieter Hagestein en Anna Ruigendijk.  

VI-d Ludovicus Johannes Gijselhart is geboren op 30-06-1941 in Delft, zoon van Ludovicus Johannes Gijselhart en Georgina Frederika Schilling. Ludovicus Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 06-08-1965 in Uden met Joanna Cornelia Maria Geurden, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-08-1965 in Uden. Bij het burgerlijk huwelijk van Ludovicus Johannes en Joanna Cornelia Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Dieten en Theodorus Geurden. Bij het kerkelijk huwelijk van Ludovicus Johannes en Joanna Cornelia Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Geurden en Georgina Frederika Gijselhart (geb. 1946). Joanna Cornelia Maria is geboren op 20-07-1941 in Uden.

Kinderen van Ludovicus Johannes en Joanna Cornelia Maria:

1 Johanna Georgina Gijselhart, geboren op 01-08-1966 in Uden Volgt VII-b.
2 Andreas Ludovicus Henricus Gijselhart, geboren op 30-03-1970 in Uden Volgt VII-c.


VI-e Georgina Frederika Gijselhart is geboren op 30-09-1946 in Delft, dochter van Ludovicus Johannes Gijselhart en Georgina Frederika Schilling. Georgina Frederika trouwde, 38 jaar oud, op 31-05-1985 in Delft met Cornelis Johannes Jacobus van Adrichem, 33 jaar oud, nadat zij op 07-05-1985 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-05-1985 in Delft. Cornelis Johannes Jacobus is geboren op 28-08-1951 in Delft, zoon van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil.
Beroep:
Manager
Operations

Kind van Georgina Frederika en Cornelis Johannes Jacobus:

1 Norbert Cornelis George van Adrichem, geboren op 08-03-1989 in Delft. Hij is gedoopt op 11-06-1989 in Delft. Bij de doop van Norbert Cornelis George waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbertus Maria Adrichem (geb. 1951) en Johanna Georgina Gijselhart (geb. 1966).

 


VII-b Johanna Georgina Gijselhaert Ludovicus Johannes Gijselhart en Joanna Cornelia Maria Geurden. Zij is gedoopt op 13-08-1966 in Uden. Bij de doop van Johanna Georgina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Geurden en Antoinette Geurden. Johanna Georgina trouwde, 25 jaar oud, op 20-09-1991 in Uden met Antonius Martinus Maria van Tiel, nadat zij op 23-11-1991 in Uden in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-09-1991 in Zeeland (NB). Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna Georgina en Antonius Martinus Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Tiel en Andreas Ludovicus Henricus Gijselhart (geb. 1970). Hij is een zoon van Johannes Martinus van Tiel en Maria Hendrica van Arts.

Kinderen van Johanna Georgina en Antonius Martinus Maria:

1 Sven van Tiel, geboren op 12-03-1998 in Zeeland (NB).
2 Jorn van Tiel, geboren op 05-01-2000 in Zeeland (NB).


VII-c Andreas Ludovicus Henricus Gijselhart is geboren op 30-03-1970 in Uden, zoon van Ludovicus Johannes Gijselhart en Joanna Cornelia Maria Geurden. Hij is gedoopt op 04-04-1970 in Uden. Bij de doop van Andreas Ludovicus Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van de Bungelaar en Martinus Geurden.
Beroep:
chauffeur
 Andreas Ludovicus Henricus trouwde, 28 jaar oud, op 02-10-1998 in Uden met Marielle Vonk, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-10-1998 in Uden. Marielle is geboren op 20-04-1974 in Uden, dochter van Petrus Vonk en Marianne Hoogaars.

Kinderen van Andreas Ludovicus Henricus en Marielle:

1 Luuk Ludovicus Petrus Gijselhart, geboren op 29-12-1999 in Veghel. Hij is gedoopt op 02-04-2000 in Uden.
2 Silke Martina Joanna Gijselhart, geboren op 14-02-2002 in Uden.


 

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.4.1 op 20-08-2007 12:32