Parenteel van Gerrit Vrancken van Adrichem

I Gerrit Vrancken van Adrichem is geboren omstreeks 1460.
Notitie bij Gerrit: .
Gerrit Vranckenz wordt vermeld in de 10e penning van Maasland en heeft een belending aldaar op10-1-1543 en 24-10-1555
Of hij zelf als de naam van Adrichem had is onbekend , zijn kleinzoon Reijer Vrancken is de eerste die we tegen komen met deze familienaam en later dragen de broers van Reijer ook dezelfde achternaam

Gerrit trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1485 met Haeze NN.

Kind van Gerrit en Haeze:

1 Vranck Gerritsz (van Adrichem). Volgt II.


II Vranck Gerritsz (van Adrichem), zoon van Gerrit Vrancken van Adrichem en Haeze NN.
Notitie bij Vranck: Vranck Gerritsz heeft een belending te Maasland op 10-1-1543
Vranck:
(
1) trouwde met Aechte Jansdr. Aechte is overleden.
(2) trouwde met Naam Onbekend.

Kinderen van Vranck en Aechte:

1 Jan Vranckenz van Adrichem.
Notitie bij Jan:
Hij werd voogd als voogd over de kinderen van zijn neef Huijbrecht Vincentszoon die gehuwd was met Lijsbeth Huijbrechtsdr in een akte van 23-4-1582 en de broer van Lijsbeth t.w. Simon Huijbrechtsz werd in de akte van 24-7-1580 voogd over de kinderen uit haar vorig huwelijk

2 Gerrit Vranckenz van Adrichem. Volgt III-b.
3 Pieter Vranckensz van Adrichem. Volgt III-c.
4 Vincent Vranckenz (van Adrichem), geboren omstreeks 1533. Volgt III-d.

Kinderen van Vranck en Naam:

1 Floris Vranckensz van Adrichem.
Notitie bij Floris:
Floris pachtte grafelijk domeinland onder Maasland 1552-1557 en op 1-5-1560 was
hij voogd en borg voor Atalia Claesdr weduwe van Reijer Vranckenz
(Boek Regesten Delftse Kloosters Openb Bibliotheek Delft)

2 Reijer Vranckensz van Adrichem. Volgt III-a.


III-a Reijer Vranckensz van Adrichem, zoon van Vranck Gerritsz (van Adrichem) en Naam Onbekend.
Beroep:

 

 

schepen van Hodenpijl

 

 

Reijer trouwde omstreeks 1545 met Atalia Claesdr. Atalia is overleden na 01-05-1560.

Kinderen van Reijer en Atalia:

1 Thijs Reijersz van Adrichem. Volgt IV-a.
2 Trijntje Reijersdr van Adrichem. Trijntje is overleden. Zij is begraven op 30-07-1636 te Naaldwijk.
3 Vranck Reijersz van Adrichem, geboren omstreeks 1545. Volgt IV-b.


III-b Gerrit Vranckenz van Adrichem, zoon van Vranck Gerritsz (van Adrichem) en Aechte Jansdr. Gerrit trouwde met Machteld Pietersdr Hoogerwerff. Zij is een dochter van Pieter Cornelisz Hoogerwerff en Pieterken Adriaensdr.

Kind van Gerrit en Machteld:

1 Maritgen Gerritsdr van Dijck van Adrichem. Volgt IV-c.


III-c Pieter Vranckensz van Adrichem, zoon van Vranck Gerritsz (van Adrichem) en Aechte Jansdr. Pieter is overleden vr 19-02-1582 in verm Vlaardingen.
Beroep:

 

 

schout te Maasland in 1524 en baljuw van Vlaardingen

 

 

Pieter trouwde met Jannitgen Dircxdr. Jannitgen is overleden vr 16-05-1583.

III-d Vincent Vranckenz (van Adrichem) is geboren omstreeks 1533, zoon van Vranck Gerritsz (van Adrichem) en Aechte Jansdr. Vincent is overleden op 10-05-1610 in Vlaardinger-Ambacht, ongeveer 77 jaar oud. Vincent:
(
1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1560 met Neeltje Huijbrechtsdr.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1565 met Grietie Doens. Zij is een dochter van Doe Aertsz en Anna Jansdr. Grietie is overleden vr 29-01-1633 in verm Vlaardingen.
Notitie bij overlijden van Grietie: zij is overleden tussen 20-4-1632 en voor 23-1-1633

Kinderen van Vincent en Neeltje:

1 Jan Vincentsz van Adrichem.
Notitie bij Jan: Jan Vincentsz wordt vermeld als voogd voor de kinderen van zijn broer Huijbrecht .d.d. 24-7-1580
2 Huijbrecht Vincentsz van Adrichem. Volgt IV-f.

Kinderen van Vincent en Grietie:

1 Aechje Centen van Adrichem. Volgt IV-d.
2 Neeltgen Centen van Adrichem. Volgt IV-e.
3 Maertge Centen (Maritgen) van Adrichem. Volgt IV-g.
4 Vranck Centen van Adrichem, geboren omstreeks 1583 in Vlaardingen. Volgt IV-h.


IV-a Thijs Reijersz van Adrichem, zoon van Reijer Vranckensz van Adrichem en Atalia Claesdr.
Notitie bij Thijs: Hij woonde te Maasland
Thijs trouwde met Naam Onbekend.

Kinderen van Thijs en Naam:

1 Athalia Thijsdr van Adrichem. Volgt V-a.
2 Reijer Thijssen van Adrichem, geboren in Maaslanderambacht. Volgt V-b.


IV-b Vranck Reijersz van Adrichem is geboren omstreeks 1545, zoon van Reijer Vranckensz van Adrichem en Atalia Claesdr. Vranck is overleden vr 10-01-1626, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Vranck: Leenkamer van de Burch te Rijswijk door C. Hoek Ons Voorgeslacht 1965 bl 210
betreft: 12 1/2 morgen land te Rijswijk in een woning genaamd Schulenburg
------------------------------------------------
Op 30-4-1593 neemt Vranck Reijersz te Maasland het leen over na overdracht door Joris Jansz

10-1-1626
Reijer Vranckesz van Adrichem neemt het leen over bij dode van zijn vader
Vranck Reyersz van Adrichem

8-2-1627
Reyer Vranckensz van Adrichem te Naaldwijk draagt het leen over aan
Jacob van Groenhout, onmondig zijn vader is Adriaan van Groenthout advocaat voor het Hof van Holland

Not.protocol notaris Otto de Roy Inv 5797 folio 5 (ARA) d.,d. 12-9-1620 (Ons Voorgeslacht 1983 pag 222
---------------------------------------------------
In dit protocol wordt Vranck Reijersz van Adrichem genoemd op 12-9-1620 oud zijnde ca 75 jaar, wonende Maeslant enz.

Vranck trouwde met Katrijn Cornelisdr.

Kinderen van Vranck en Katrijn:

1 Soetgen Vranckendr van Adrichem.
2 Anneke Vranckendr van Adrichem. Volgt V-c.
3 Reijer Vrancken van Adrichem. Volgt V-d.
4 Cornelis Vranckensz van Adrichem. Volgt V-e.
5 Athalia Vranckendr van Adrichem. Volgt V-f.
6 Pieter Vranckensz van Adrichem. Volgt V-g.


IV-c Maritgen Gerritsdr van Dijck van Adrichem, dochter van Gerrit Vranckenz van Adrichem en Machteld Pietersdr Hoogerwerff. Maritgen is overleden vr 22-06-1633. Maritgen:
(
1) trouwde met Willem Arentsz Dom.
(2) trouwde met Arent Jansz. Hij is een zoon van Jan Arentsz op het Vlot en Coentgen Adriaensdr. Arent is overleden omstreeks 06-1632.
Beroep:

 

 

landbouwer te Poeldijck

 

 


IV-d Aechje Centen van Adrichem, dochter van Vincent Vranckenz (van Adrichem) en Grietie Doens. Aechje trouwde vr 10-10-1610 in Verm. Vlaardingen met Jacob Foppen van Dijck.

IV-e Neeltgen Centen van Adrichem, dochter van Vincent Vranckenz (van Adrichem) en Grietie Doens. Neeltgen trouwde met Arijen Pietersz Bisdommer.

IV-f Huijbrecht Vincentsz van Adrichem, zoon van Vincent Vranckenz (van Adrichem) en Neeltje Huijbrechtsdr. Huijbrecht is overleden op 23-04-1582 in Vlaardinger-Ambacht. Huijbrecht trouwde in 1580 met Lijsbeth Huijbrechtsdr van Adrichem, ongeveer 25 jaar oud. Lijsbeth is geboren omstreeks 1555. Lijsbeth is overleden vr 18-02-1622 in Kethel, ongeveer 67 jaar oud. Zij trouwde voorheen omstreeks 1576 met Pieter Pietersz Poot. Zij trouwde later omstreeks 1585 met Dirck Peurman. Zij trouwde later vr 02-06-1611 met Cornelis Harpertsz (ovl. vr 1622).

Kind van Huijbrecht en Lijsbeth:

1 Huijbrecht Huijbrechtsz van Adrichem, geboren omstreeks 1582. Volgt V-h.


IV-g Maertge Centen (Maritgen) van Adrichem, dochter van Vincent Vranckenz (van Adrichem) en Grietie Doens. Maertge is overleden op 04-12-1621 in Vlaardingen. Maertge trouwde omstreeks 1610 met verm Pieter Claesz van den Oudendijck (Ouwendijck). verm is geboren in Oudendijk bij Overschie.
Beroep:

 

 

poorter van Vlaardingen d.d.2-1-1619 en bouwman

 

 


IV-h Vranck Centen van Adrichem is geboren omstreeks 1583 in Vlaardingen, zoon van Vincent Vranckenz (van Adrichem) en Grietie Doens. Vranck is overleden op 02-03-1637 in Vlaardingen, ongeveer 54 jaar oud.
Beroep:

 

 

bouwman

 

 

Vranck:
(
1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1605 in verm Vlaardingen met Trijntje Pieters. Trijntje is overleden op 02-02-1626 in Vlaardingen.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, na 02-02-1626 in verm Vlaardingen met Maertje Abramsdochter, ongeveer 39 jaar oud. Maertje is geboren omstreeks 1587. Maertje is overleden op 07-09-1637 in Vlaardingen (ondertrouw), ongeveer 50 jaar oud.

Kinderen van Vranck en Trijntje:

1 Annetje Vranckendr van Adrichem.
2 Pieter Vranckensz van Adrichem, geboren omstreeks 1600 in Vlaerdingen. Volgt V-i.
3 Gerrit Vrancken van Adrichem, geboren omstreeks 1605. Volgt V-j.
4 Cent Vrancken van Adrichem, geboren omstreeks 1609 in Vlaardingen. Volgt V-k.
5 Jan Vrancken van Adrichem, geboren omstreeks 1610 in Vlaardingen. Volgt V-l.
6 Jacob Vranckensz van Adrichem, geboren omstreeks 1612 in Vlaardingen. Volgt V-m.
7 Cornelis Vrancken van Adrichem, geboren omstreeks 1616 in Vlaardingen. Volgt V-n.
8 Reijer Vrancken van Adrichem, geboren omstreeks 1617 in Vlaardingen. Volgt V-o.
9 Pieter van Adrichem, geboren omstreeks 1618 in Vlaardingen.


V-a Athalia Thijsdr van Adrichem, dochter van Thijs Reijersz van Adrichem en Naam Onbekend. Athalia trouwde met Leendert Leendertsz van der Meer alias van der Does alias Koningsbrugge. Leendert is geboren in Zoetermeer, zoon van Leendert van der Meer.

V-b Reijer Thijssen van Adrichem is geboren in Maaslanderambacht, zoon van Thijs Reijersz van Adrichem en Naam Onbekend. Reijer trouwde op 05-01-1620 in Maassluis met Emmitgen Claesdr. Emmitgen is geboren in Waddinxveen.

V-c Anneke Vranckendr van Adrichem, dochter van Vranck Reijersz van Adrichem en Katrijn Cornelisdr. Anneke is overleden na 11-03-1624.
Notitie bij Anneke:
Het archief van de heilige Geestarmen te Maasland (Ons Voorgslacht 1992 bl. 175)

folio 27 d.d. 2-6-1619
---------------------------------
Heijndrick Claesz Overgaech substituut schout-, Claes Heyndricxz. en Dirck Dirccsz Schepenen te Maeslant oorkonden dat Annetgen Vranckendochter van Adrichem, weduwe van Willem Jacobsz van Dijck, die aldaar woonde met haar vader Vranck Reijertz van Adrichem verkoopt tegen 1925 karolus guldens aan de heilige geestarmen aldaar 3 morgen 3 hond land, gemeen met de erfgenamen van haar man in 7 morgen in de Dijckpolder in Lobberdorp volgens de boedelscheiding d.d.27-4-1619, belend ten noorden: Adriaen Cornelisz van Velde met zijn kinderen, ten westen: de Seynwatering, ten oosten: de kerckweg of het Gaechwater ten zuiden: de verkoopster en Harman Middelcoop.
Het land is belast met morgen-, molen-, dijk, weg- en wateringgeld en met tijns.
In dorso (zijkant): bij meting bleek het land 1 hond 48 roede kleiner te zijn, dit is
verrekend door Cornelis Adriaensz Overgaech gehuwd met de verkoopster (inv 21)

Op 2-9-1619 krijgt zij van Gerrit Willeboorts bij dode van zijn neef Willem Jacobsz een leen te Honthol t.w. een erf met schuur, hetgeen zij weer overdraagt op 11-3-1624 aan haar broer Cornelis Vranckenz van Adrichem (in de akte van 29-9-1619 staat vermeld dat haar broer is Reijer Vranckenzoon
(Ons Voorgeslacht 1972 bl. 226)

Anneke:
(
1) trouwde met Willem Jacobsz van Dijck. Willem is overleden vr 02-06-1619.
(2) trouwde vr 02-06-1619 met Cornelis Adriaensz Overgaech.

V-d Reijer Vrancken van Adrichem, zoon van Vranck Reijersz van Adrichem en Katrijn Cornelisdr. Reijer is overleden. Hij is begraven op 17-08-1633 te Naaldwijk (in de Kerk).
Beroep:

 

 

schepen van Zandambacht

 

 

Reijer:
(
1) trouwde vr 03-06-1612 met Maritgen Jan Willem Corssenzdr van Vliet.
(2) trouwde op 06-11-1621 in Naaldwijk met Neeltgen Jansdr van Overgaeu (van Ruijven). Neeltgen is geboren in Ruijven. Neeltgen is overleden op 29-01-1681 in Delft (Oude Kerk).
Notitie bij Neeltgen: .
(zij trouwde na het overlijden van Reijer met Leendert Quirijnsz van der Burch en na diens overlijden tr zij 13-2-1656 gerecht De Lier met Jan Arentsz Overgaeuw wed.nr van Grietje Pieters zn van Adriaen Cornelisz op ten Overgaeu en Lijsbeth Claesdr aan de Pijnackerlaan (van der Laen) Neeltgen wordt begraven als weduwe van Jan Arentsz Overgauw te Delft


Kinderen van Reijer en Maritgen:

1 Trijntje Reijersdr (Catharina) van Adrichem. Volgt VI-a.
2 Jan Reijersz van Adrichem, geboren in Santambacht. Volgt VI-c.

Kinderen van Reijer en Neeltgen:

1 Maertgen (Marijtge) Reijersdr van Adrichem. Volgt VI-b.
2 Neeltje Reijersdr van Adrichem. Volgt VI-d.
3 Vranck Reijersz van Adrichem. Volgt VI-e.


V-e Cornelis Vranckensz van Adrichem, zoon van Vranck Reijersz van Adrichem en Katrijn Cornelisdr. Cornelis is overleden vr 07-01-1641.
Notitie bij Cornelis:
hij krijgt na overdracht van zijn zuster Anneke een leen te Hontshol op 11-3-1624
van een stuk erf met schuur (no 89) van de lenen van Hontshol
(Ons Voorgeslacht 1972 bl. 226)

Cornelis trouwde omstreeks 1600 met Trijntje Gerrits Coppen. Trijntje is overleden. Zij is begraven op 23-04-1647 te Naaldwijk.

Kinderen van Cornelis en Trijntje:

1 Vranck Cornelisz van Adrichem. Vranck is overleden vr 07-01-1641.
Notitie bij Vranck:
Vranck Cornelisz krijgt op 15-7-1630 een leen te Hontshol van zijn vader Cornelis Vranckenz. van Adrichem dit leen draagt hij over op 28-4-1640 aan Tijman Thijsz het betreft leen 89.0 van de lenen te Hontshol een stuk erf met schuur (Ons Voorgeslacht 1972 bl. 226)

8-12-1640 Testament (ONA Rotterdam Inv 152 folio 242/341)
----------------------------------
FRANCK CORNELISZ VAN ADRICHEM wonende in de Engelsch Court testeert voor Not ADRIAAN KIEBOOM en benoemt tot zijn enige erfgenaam zijn moeder TRIJNTJE GERRITSDR

2 Arij Cornelisz van Adrichem. Arij is overleden in 1644.
Notitie bij Arij:
Arij Cornelisz begraaft op 24-3-1637 een kind te Naaldwijk (begr.reg.
Naaldwijk folio 26-271, 35-2) Dit echtpaar zou een tijd lang in Sassenheim gewoond hebben


V-f Athalia Vranckendr van Adrichem, dochter van Vranck Reijersz van Adrichem en Katrijn Cornelisdr. Athalia is overleden na 15-12-1642. Athalia:
(
1) trouwde met Doe Arentsz van de Hoeff.
(2) trouwde met Pieter Huijbrechtsz van der Valck. Hij is een zoon van Huijbrecht Pietersz van der Valck en Belytgen Adriaensdr Trapper. Pieter is overleden na 18-01-1655.
Beroep:

 

 

bouwman Oostgaegh te Maasland

 

 


V-g Pieter Vranckensz van Adrichem, zoon van Vranck Reijersz van Adrichem en Katrijn Cornelisdr. Pieter is overleden vr 22-10-1646 in Maasland.
Beroep:

 

 

molenaar te Maasland

 

 

Pieter trouwde vr 29-08-1621 in v met Maritge Adriaensdr Overgauw (Overgaeu), ongeveer 25 jaar oud. Maritge is geboren omstreeks 1596, dochter van Adriaen Cornelisz op ten Overgaeu en Lijsbeth Claesdr aen Pijnackerlaen (van der Laen). Maritge is overleden vr 12-05-1662 in Maasland aan de Gaech, ongeveer 66 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Maritge:

1 Adriaentje Pietersdr van Adrichem. Volgt VI-f.
2 Maertje Pietersdr van Adrichem. Volgt VI-g.
3 Cornelis Pietersz van Adrichem.
Notitie bij Cornelis: .
16-12-1674 Testament (Voogdijstelling Maasland Inv 1416 folio 143 GA Delft)
----------------------------
Compareerde (voor GLAUDE VAN DER THOLL notaris te Maasland) CORNELIS PIETERSZ VAN ADRICHEM ongehuwd, bejaard jongman wonende in het dorp van Maasland, ziekelijk van lichaam met een accident aan zijn arm, in een slaapbak bij het vuur liggende, en maakt zijn testament. Erfgenamen zijn, zijn ab intestao erfgenamen. Tot voogden benoemt hij: ARIJ PIETERSZ VAN ADRICHEM zijn broeder en WILLEM PIETERSZ BOGERT zijn goede bekende vriend

4 Trijntje Pietersdr van Adrichem. Volgt VI-h.
5 Reijer Pietersz van Adrichem. Volgt VI-i.
6 Lijsbeth Pieters van Adrichem. Volgt VI-j.
7 Arij Pietersz (Arijen) van Adrichem. Volgt VI-k.
8 Vranck Pietersz van Adrichem, geboren omstreeks 1625. Volgt VI-l.


V-h Huijbrecht Huijbrechtsz van Adrichem is geboren omstreeks 1582, zoon van Huijbrecht Vincentsz van Adrichem en Lijsbeth Huijbrechtsdr van Adrichem. Huijbrecht is overleden vr 27-10-1642, ongeveer 60 jaar oud.
Beroep:

 

 

bode van Vlaardingerambacht en procureur Vlaardingen bij 3e huwelijk

 

 

Huijbrecht:
(
1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1603 met Machteld Cornelisdr van Ruijven. Zij is een dochter van Cornelis Centen van Ruijven. Machteld is overleden vr 10-08-1607.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1607 met Maertgen Cornelisdr van der Pot. Maertgen is overleden vr 14-06-1638.
(3) trouwde, ongeveer 57 jaar oud, op 22-05-1639 in Vlaardingen met Marijntgen Maertensdr, nadat zij op 07-05-1639 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-05-1639 in Delft. Marijntgen is overleden in 1642.

Kinderen van Huijbrecht en Machteld:

1 Huijbrecht Huijbrechtsz van Adrichem, geboren omstreeks 1604. Volgt VI-p.
2 Dirck Huijbrechtsz van Adrichem, geboren omstreeks 1606.
3 Jan Huijbrechtsz van Adrichem, geboren omstreeks 1606.

Kinderen van Huijbrecht en Maertgen:

1 Joris Huijbrechtsz van Adrichem. Volgt VI-m.
2 Sybrant van Adrichem. Volgt VI-n.
3 Maertge Huijbrechtsdr van Adrichem. Volgt VI-o.
4 Annetge Huijbregtse van Adrichem, geboren omstreeks 1625 in Vlaardingen. Volgt VI-q.


V-i Pieter Vranckensz van Adrichem is geboren omstreeks 1600 in Vlaerdingen, zoon van Vranck Centen van Adrichem en Trijntje Pieters. Pieter is overleden in 1651, ongeveer 51 jaar oud.
Beroep:

 

 

wielmaker

 

 

Pieter trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 28-11-1620 in Hillegersberg (ondertrouw) met Selijtje (Celitgie en Celitge) Jansdr Keet, 16 jaar oud. Selijtje is geboren in 1604 in Hillegersberg, dochter van Jan Pietersz Keet en Neeltgen Centen Axdryaensdr. Selijtje is overleden in 1674 in Vlaardingen, 70 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Selijtje:

1 Vranck Pietersz van Adrichem.
2 Annetje Pietersdr (Annetge) van Adrichem.
Notitie bij Annetje: zij wordt genoemd in een akte te Schiedam (ONA Inv 762 folio 859) als dochter van Pieter Vrancken van Adrichem en Celitge Jansdr)
3 Trijntje Pietersdr van Adrichem.
4 Neeltje Pieters van Adrichem.
5 Jan Pietersz van Adrichem, geboren omstreeks 1625 in Vlaardingen. Volgt VI-r.
6 Crijn Pieters van Adrichem, geboren omstreeks 1629 in Vlaardingen. Volgt VI-s.
7 Crijntje Pieters van Adrichem, geboren omstreeks 1630 in Vlaardingen. Volgt VI-t.


V-j Gerrit Vrancken van Adrichem is geboren omstreeks 1605, zoon van Vranck Centen van Adrichem en Trijntje Pieters. Gerrit trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 13-05-1629 in Maassluis met Neeltge Aryens. Neeltge is geboren in Maasland.

Kind van Gerrit en Neeltge:

1 Jan Gerritsz van Adrichem. Volgt VI-u.


V-k Cent Vrancken van Adrichem is geboren omstreeks 1609 in Vlaardingen, zoon van Vranck Centen van Adrichem en Trijntje Pieters. Cent:
(
1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-06-1634 in Schiedam met Annetje Jans Geer, 46 jaar oud. Zij is een dochter van Jan Florisz en Grietgen Sijmonsdr. Zij is gedoopt op 25-05-1588 in Schiedam. Annetje is overleden vr 21-03-1638, ten hoogste 49 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 04-04-1638 in Schiedam met Neeltje Pietersdr van der Schans. Neeltje is overleden vr 22-10-1662.
(3) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 19-11-1662 in Kralingen met Annetje Wolfers, nadat zij op 22-10-1662 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.

Kinderen van Cent en Neeltje:

1 Trijntje Centen van Adrichem.
Notitie bij Trijntje:
zij wordt vermeld als dochter van Neeltge Pieters van der Schans in leven zuster van Cornelis Pietersz van der Schans, timmerman en burger binnen Schiedam d.d. 8-12-1669 (ONA Schiedam Inv 763 folio 217)

2 Vranck Centen van Adrichem. Volgt VI-v.


V-l Jan Vrancken van Adrichem is geboren omstreeks 1610 in Vlaardingen, zoon van Vranck Centen van Adrichem en Trijntje Pieters. Jan is overleden vr 29-10-1657, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: .
9-2-1643 Verklaring (ORA Vlaardingen Certitifkatie/Attestatieboek Inv 150 nr 390 folio 135v)
-----------------------
Ten versoucke van de diaconie ende kerckmeesteren van de parochiekerk der stede Vlaerdinge, heeft JAN VRANCKEN VAN ADRICHEM wonende binnen deser stede, verclaert ende getuijgt waerachtich te sijn dat hij door last van de requiranten op Sondach den lesten Augustus 1642 met de wage heeft gebracht tot Delff, de clocke smorgens voor tijen uijeren, aen JAN JORISSOON coorncoper aldaer, seeckere quantiteijt verbode denijten, bij hem getuijge van wegen de diaconie ende CORNELIS WILLEMSZ ACKERSDIJCK van wegen de kerckmeesteren, aen de voorn. JAN JORISZ vercoft, namentlijck de twaelff van de verbodene denijten voor een stuijver, op conditie dat deselve ten voorsz. dage ende uijre off een quartier voor off daer naer mette ... gerekent. Actum verleden voor JAN MAERTENSZ den 09e Februarij 1643

Beroep:

 

 

biervoerder van Delft

 

 

Jan trouwde met Jannitje Vriesen. Jannitje is geboren omstreeks 1614 in Vlaardingen. Jannitje is overleden, ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven in 06-1676 te Vlaardingen.
Notitie bij Jannitje: 29-10-1657 Proces (ORA Vlaardingen 29-10-1657 civiele rol 32 test pro 3/197 )
------------------------------
Jannetje Vriesen, wed en boelhoudster van Jan Vrancken van Adrichem za in leven biervoerder van Delft, eiseres, c Johannis Villerius als adm. en voogd over Rochus Jacobsz zoon en enige erfgenaam van Jacob Rochusz van Pomeren in zijn leven koopman en reder alhier om voldoening van de som van 232 gld 6 stuivers en 8 penningen roerende van vrachtloon van huis en scheepsbieren over de jaren 1638, 1639, 1640 en 1641 (deels 19 jaar oude vordering)
ORA Vlaardingen 29-10-1657 civiele Rol 32 test pro. 3/197 11 oct 1642)


Kinderen van Jan en Jannitje:

1 Aegje Jansdr van Adrichem, geboren omstreeks 1635 in Vlaardingen. Volgt VI-w.
2 Vranck Jansz van Adrichem, geboren omstreeks 1637 in Vlaardingen. Volgt VI-x.
3 Jan Jansz van Adrichem, geboren omstreeks 1639 in Vlaardingen. Volgt VI-y.
4 Trijntie Jansdr van Adrichem, geboren omstreeks 1640 in Vlaardingen. Volgt VI-z.
5 Neeltje Jansdr van Adrichem, geboren omstreeks 1643 in Vlaardingen. Volgt VI-aa.
6 Crijn Jansz van Adrichem, geboren omstreeks 1645 in Vlaardingen. Volgt VI-ab.
7 Arie Jansz van Adrichem. Hij is gedoopt op 09-12-1648 in Vlaardingen.


V-m Jacob Vranckensz van Adrichem is geboren omstreeks 1612 in Vlaardingen, zoon van Vranck Centen van Adrichem en Trijntje Pieters. Jacob is overleden op 01-08-1654 in Vlaardingen, ongeveer 42 jaar oud. Jacob:
(
1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 04-04-1637 in Vlaardingen (ondertrouw) met Aechie Claesdr. Aechie is overleden vr 23-11-1641 in verm Vlaardingen.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 23-11-1641 in Vlaardingen (ondertrouw) met Maertgen Pouwels. Maertgen is overleden. Zij is begraven in 02-1674 te Vlaardingen.

Kinderen van Jacob en Maertgen:

1 Trijntje Jacobsdr van Adrichem.
2 Vranck Jacobsz van Adrichem.
3 Aagtje Jacobs van Adrichem, geboren omstreeks 1642 in Vlaardingen. Volgt VI-ac.
4 Crijn Jacobsz van Adrichem, geboren op 10-11-1646 in Vlaardingen. Volgt VI-ad.
5 Pouwel Jacobsz van Adrichem, geboren omstreeks 1650 in Vlaardingen. Volgt VI-ae.
6 Jan Jacobsz van Adrichem, geboren omstreeks 1653 in Vlaardingen. Volgt VI-af.


V-n Cornelis Vrancken van Adrichem is geboren omstreeks 1616 in Vlaardingen, zoon van Vranck Centen van Adrichem en Trijntje Pieters. Cornelis ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op 04-04-1641 in Vlaardingen met Jacomijntje Dircxdr Berkhout, ongeveer 20 jaar oud. Jacomijntje is geboren omstreeks 1621 in Vlaardingen.

Kinderen van Cornelis en Jacomijntje:

1 Ida Cornelisse van Adrichem, geboren omstreeks 1642 in Vlaardingen. Volgt VI-ag.
2 Trijntje Cornelisse van Adrichem, geboren omstreeks 1643 in Vlaardingen. Volgt VI-ah.
3 Franck Cornelisz van Adrichem. Volgt VI-ai.
4 Mees Cornelisse van Adrichem, geboren omstreeks 1650 in Vlaardingen. Volgt VI-aj.


V-o Reijer Vrancken van Adrichem is geboren omstreeks 1617 in Vlaardingen, zoon van Vranck Centen van Adrichem en Trijntje Pieters. Reijer trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 01-01-1644 in Vlaardingen met Ingetje Leenderts.

Kind van Reijer en Ingetje:

1 Trijntje Reijers van Adrichem. Zij is gedoopt op 12-12-1649 in Vlaardingen.


VI-a Trijntje Reijersdr (Catharina) van Adrichem, dochter van Reijer Vrancken van Adrichem en Maritgen Jan Willem Corssenzdr van Vliet. Trijntje:
(
1) trouwde op 26-01-1635 in Naaldwijk met Willem Cornelisz van Rijt. Hij is een zoon van Cornelis Vrancken van Rijt en Trijntgen Claesdr van Tedingerbrouck. Willem is overleden vr 21-04-1639.
Beroep:

 

 

ca 1620 weesmeester van Naaldwijk

 

 

(2) trouwde omstreeks 1638 met Pieter Quirinus van der Burch. Pieter is overleden vr 30-09-1654.
(3) trouwde op 30-09-1654 in Delft met Huijgh Cornelisz Arckesteijn. Hij is een zoon van Cornelis Huijghe Arckesteijn en Trijntje Maertens van der Gaegh. Huijgh is overleden. Hij is begraven op 27-07-1667 te Naaldwijk.

VI-b Maertgen (Marijtge) Reijersdr van Adrichem, dochter van Reijer Vrancken van Adrichem en Neeltgen Jansdr van Overgaeu (van Ruijven). Maertgen trouwde op 05-11-1656 in Delft met Jan Jansz van der Hoeff, nadat zij op 02-11-1656 in Delft ent wout in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-11-1656 in Hof van Delft.

VI-c Jan Reijersz van Adrichem is geboren in Santambacht, zoon van Reijer Vrancken van Adrichem en Maritgen Jan Willem Corssenzdr van Vliet.
Beroep:

 

 

heilige geestmeester Naalwijk

 

 

Jan:
(
1) trouwde op 11-11-1640 in De Lier met Jannetje Ariens Hogewecht, nadat zij op 21-10-1640 in De Lier in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-10-1640 in De Lier. Jannetje is geboren in De Lier, dochter van Arent Jansz Hogewecht.
(2) trouwde omstreeks 1645 met Maria van Rijt.

Kind van Jan en Jannetje:

1 Reijer Jansz van Adrichem. Volgt VII-b.

Kinderen van Jan en Maria:

1 Lijsbeth Jans van Adrichem.
2 Maria van Adrichem.
3 Arent Jansz van Adrichem. Volgt VII-a.
4 Kind NN van Adrichem. Kind is overleden. Hij of zij is begraven op 24-09-1646 te Naaldwijk.
5 Kind NN van Adrichem. Kind is overleden. Hij of zij is begraven op 05-03-1658 te Naaldwijk.
6 Vranck Janse (Frank) van Adrichem. Vranck is overleden. Hij is begraven op 15-03-1693 te Delft.


VI-d Neeltje Reijersdr van Adrichem, dochter van Reijer Vrancken van Adrichem en Neeltgen Jansdr van Overgaeu (van Ruijven). Neeltje is overleden vr 31-07-1658.
Notitie bij overlijden van Neeltje: overl voor 13-5-1659 (trouwdatum 3e huwelijk van Cornelis Arentsz Hoogwegt met Lysbeth Cornelisdr van der Houff (dr van Cornelis Dircxz van der Houff en Maertgen Claesdr
Neeltje trouwde op 03-10-1649 in Hof van Delft met Cornelis Arentsz Hooghwegt, nadat zij op 09-09-1649 in Hof van Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-09-1649 in Hof van Delft. Cornelis is geboren in De Lier. Cornelis is overleden vr 12-06-1675.
Notitie bij Cornelis: weduwnr van Trijntge Jorisdr (Pijnacker, van Witsenburgch) ged Pijnacker 30-5-1621 overl voor 9-9-1649. Cornelis en Trijntje maken huw voorwaarden te Delft 27-10-1639) Cornelis testeert te Delft 16-9-1646 en 2-11-1651.
Beroep:

 

 

bouwman op de Hamwoning Delft

 

 


VI-e Vranck Reijersz van Adrichem, zoon van Reijer Vrancken van Adrichem en Neeltgen Jansdr van Overgaeu (van Ruijven). Vranck is overleden. Hij is begraven op 12-12-1693 te Delft (Oude Kerk).
Beroep:

 

 

ambachtsbewaarder van Hof van Delft (1673)

 

 

Vranck:
(
1) trouwde op 27-01-1656 in Hof van Delft met Hillegontje Corstiaensdr den Rijcken, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 06-01-1656 in Hof van Delft in ondertrouw zijn gegaan. Hillegontje is geboren omstreeks 1635, dochter van Corstiaen Cornelisz den Rijcken en Jannetje Dirks van Onderwater. Hillegontje is overleden, ongeveer 43 jaar oud. Zij is begraven op 12-06-1678 te Delft.
Notitie bij overlijden van Hillegontje: Zij wordt begraven als Heijltje Claes huisvrouw van Vranck Reijersz van Adrichem
(2) trouwde op 12-11-1679 in Hof van Delft met Burgje Jansdr van der Schonk, nadat zij op 28-10-1679 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Burgje is overleden. Zij is begraven op 10-06-1703 te Delft.

Kinderen van Vranck en Burgje:

1 Anna van Adrichem. Zij is gedoopt op 18-07-1684 in Delft. Anna is overleden op 14-08-1684 in Delft (Oude Kerk), 27 dagen oud.
2 Cornelius van Adrichem. Hij is gedoopt op 04-03-1687 in Delft.


VI-f Adriaentje Pietersdr van Adrichem, dochter van Pieter Vranckensz van Adrichem en Maritge Adriaensdr Overgauw (Overgaeu). Adriaentje trouwde vr 08-05-1662 met Claes Willemsz Dijcxhoorn.

VI-g Maertje Pietersdr van Adrichem, dochter van Pieter Vranckensz van Adrichem en Maritge Adriaensdr Overgauw (Overgaeu). Maertje trouwde vr 08-05-1662 met Claes Claesz Noordermeer.
Beroep:

 

 

smid te Maasland

 

 


VI-h Trijntje Pietersdr van Adrichem, dochter van Pieter Vranckensz van Adrichem en Maritge Adriaensdr Overgauw (Overgaeu). Trijntje is overleden vr 18-08-1662. Trijntje trouwde vr 08-05-1662 met Cornelis van der Gaech.

VI-i Reijer Pietersz van Adrichem, zoon van Pieter Vranckensz van Adrichem en Maritge Adriaensdr Overgauw (Overgaeu). Reijer is overleden vr 12-05-1677.
Notitie bij Reijer: Hij woonde te Blankenburg Rozenburg en ontvangt uit de erfenis van Trijntge Pietersdr Hofstede gehuwd met zijn broer Arij Pietersz van Adrichem een bedrag van "sevenhondert Carolus guldens" vlg het testament van Trijntge d.d. 22-4-1700 te Delft gepasseerd (ONA Inv 2512 folio 160 GA Delft)
Reijer trouwde met Aaltje Korse.

Kind van Reijer en Aaltje:

1 Pieter van Adrichem. Pieter is overleden. Hij is begraven te Blankenburg.


VI-j Lijsbeth Pieters van Adrichem, dochter van Pieter Vranckensz van Adrichem en Maritge Adriaensdr Overgauw (Overgaeu). Lijsbeth is overleden vr 12-12-1682 in Maassluis. Lijsbeth trouwde vr 08-05-1662 met Pieters Eeuwoutsz Hogendijck.
Beroep:

 

 

voerman op Maassluis

 

 


VI-k Arij Pietersz (Arijen) van Adrichem, zoon van Pieter Vranckensz van Adrichem en Maritge Adriaensdr Overgauw (Overgaeu). Arij is overleden vr 12-10-1684. Arij trouwde vr 02-09-1666 met Trijntje Pieters Hofstede, ongeveer 13 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1653, dochter van Pieter Jacobs Hofstede en Annetgen Pieters de Leeuw. Trijntje is overleden op 21-03-1724 in Maasland, ongeveer 71 jaar oud. Zij trouwde later op 12-10-1684 in Delft met Simon Joppen van de Bosch (ovl. vr 1699).
Notitie bij Trijntje: Na het overlijden van Arij Pietersz trouwt Trijntje te Delft 2-10-1684 (huw.voorwaarden ONA Delft 2187 folio 270) met Simon Joppen van den Bosch welke overl voor 22-4-1700 (testament Trijntje als weduwe van Simon Joppen van den Bosch te Delft (ONA Inv 2512 folio 160 GA Delft)
uit dit huwelijk zijn nog 2 kinderen geboren t.w. Jorisge Simons van den Bosch en Aryen Simons van den Bosch


Kinderen van Arij en Trijntje:

1 Trijntge Arents van Adrichem.
Notitie bij Trijntge: vermeld in het testament van hun moeder 22-4-1700
2 Maertge Arents van Adrichem.
Notitie bij Maertge: vermeld in het testament van haar moeder 22-4-1700
3 Reijer Arents van Adrichem.
Notitie bij Reijer: vermeld in het testament van 22-4-1700 van zijn moeder
4 Pieter Arents van Adrichem, geboren omstreeks 1670. Volgt VII-c.


VI-l Vranck Pietersz van Adrichem is geboren omstreeks 1625, zoon van Pieter Vranckensz van Adrichem en Maritge Adriaensdr Overgauw (Overgaeu).
Beroep:

 

 

herbergier in de Witsenburg te Rijswijk

 

 

Vranck trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 14-03-1666 in verm Rijswijk met Leentge Jansdr Gravenmade. Leentge is overleden in 1683.

VI-m Joris Huijbrechtsz van Adrichem, zoon van Huijbrecht Huijbrechtsz van Adrichem en Maertgen Cornelisdr van der Pot. Joris trouwde in 1656 in Maassluis met Lijsbeth Willemsdr.

VI-n Sybrant van Adrichem, zoon van Huijbrecht Huijbrechtsz van Adrichem en Maertgen Cornelisdr van der Pot.
Beroep:

 

 

schoenmaker in Overschie, schepen aldaar 1660

 

 

Sybrant ging in ondertrouw op 03-10-1636 in Vlaardingen met Maertje Christiaensdr van Noorden. Zij is een dochter van Christiaen (Corstiaen) Huijgensz van Noorden en Neeltgen Centen Cornelisdr.

Kinderen van Sybrant en Maertje:

1 Heijltje Sybrandsdr van Adrichem. Volgt VII-d.
2 Cornelis Sybrantsz van Adrichem.


VI-o Maertge Huijbrechtsdr van Adrichem, dochter van Huijbrecht Huijbrechtsz van Adrichem en Maertgen Cornelisdr van der Pot. Maertge is overleden vr 22-05-1679 in verm Zoetermeer. Maertge trouwde in 1647 in Vlaardingen met Jan Pouwelsz Berckhout (alias Scheepmaker), ongeveer 17 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1630, zoon van Pouwel Cornelisz Berckhout en Annetge Cornelisdr. Jan is overleden vr 22-05-1679 in verm Zoetermeer, ongeveer 49 jaar oud.

VI-p Huijbrecht Huijbrechtsz van Adrichem is geboren omstreeks 1604, zoon van Huijbrecht Huijbrechtsz van Adrichem en Machteld Cornelisdr van Ruijven. Huijbrecht trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 17-04-1632 in Delft met Trijntje Jorisdr. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Delft.

VI-q Annetge Huijbregtse van Adrichem is geboren omstreeks 1625 in Vlaardingen, dochter van Huijbrecht Huijbrechtsz van Adrichem en Maertgen Cornelisdr van der Pot. Annetge is overleden, ongeveer 33 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-1658 te Rotterdam. Annetge trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 15-07-1646 in Rotterdam met Gerrit Arienssz Grol alias van der Meulen. Gerrit is geboren in verm Charlois, zoon van Adriaen Gerritsz Grol. Gerrit is overleden. Hij is begraven op 09-01-1661 te Rotterdam.
Notitie bij Gerrit: Na het overlijden van Annetge tr Gerrit 17-11-1658 Rotterdam gereformeerd Annetge Jans van Maenen jonge dochter wonende aan de Spaenskaij. Gerrit woonde tijdens aangaan van het tweede huwelijk aan de Delftsvaert
Beroep:

 

 

jachtschuitenvoerder van Rotterdam op Delft

 

 


VI-r Jan Pietersz van Adrichem is geboren omstreeks 1625 in Vlaardingen, zoon van Pieter Vranckensz van Adrichem en Selijtje (Celitgie en Celitge) Jansdr Keet. Jan:
(
1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-05-1648 in Schiedam met Maartje Michielsdr Breems, 20 jaar oud, nadat zij op 11-04-1648 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Maartje is geboren in 1628 in Overschie, dochter van Michiel Cornelisz Breems en Maritgen Ariens Boom. Maartje is overleden vr 30-09-1656, ten hoogste 28 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, ongeveer 31 jaar oud, op 30-09-1656 in Vlaardingen met Maertge Dammens, ongeveer 28 jaar oud. Maertge is geboren omstreeks 1628 in Schiedam.

Kinderen van Jan en Maartje:

1 Maritgen Jansdr van Adrichem.
Notitie bij Maritgen: Zij verkoopt op 14-5-1664 de Endeldijk aan A. Cobmeijer Historisch Jaarboek NGV Westland uitgave 1989
2 Fransje van Adrichem. Volgt VII-e.
3 Barbara Jansdr van Adrichem, geboren omstreeks 1650 in Vlaardingen. Volgt VII-f.

Kind van Jan en Maertge:

1 Jan Jansz van Adrichem, geboren omstreeks 1662 in Vlaardingen.


VI-s Crijn Pieters van Adrichem is geboren omstreeks 1629 in Vlaardingen, zoon van Pieter Vranckensz van Adrichem en Selijtje (Celitgie en Celitge) Jansdr Keet. Crijn is overleden na 17-04-1689, ongeveer 60 jaar oud. Crijn:
(
1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 17-10-1654 in Vlaardingen met Grietje Arendsdr Nieuwelant, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 17-10-1654 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren omstreeks 1633 in Vlaardingerambacht, dochter van Arent Cornelisz Nieuwelant en Brechgen Cornelisdr Dockum.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, na 11-03-1662 in Vlaardingen met Haesje Janse Ketelaer, nadat zij op 11-03-1662 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan.
(3) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 29-04-1668 in Schipluiden met Geertje Cornelisdr, nadat zij op 15-04-1668 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Geertje is overleden na 11-02-1685.

Kind van Crijn en Grietje:

1 Cornelis Crijne van Adrichem, geboren omstreeks 1658 in Vlaardingen. Volgt VII-g.

Kind van Crijn en Haesje:

1 Kind NN van Adrichem. Kind is overleden. Hij of zij is begraven in 1665 te Vlaardingen.


VI-t Crijntje Pieters van Adrichem is geboren omstreeks 1630 in Vlaardingen, dochter van Pieter Vranckensz van Adrichem en Selijtje (Celitgie en Celitge) Jansdr Keet. Crijntje ging in ondertrouw, ongeveer 22 jaar oud, op 01-06-1652 in Vlaardingen met Pieter Aldert van den Hove, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1627 in Vlaardingen.

VI-u Jan Gerritsz van Adrichem, zoon van Gerrit Vrancken van Adrichem en Neeltge Aryens. Jan trouwde op 22-05-1672 in Maassluis met Aeltgen Arents de Bije, nadat zij op 01-05-1672 in Loosduinen in ondertrouw zijn gegaan.

Kinderen van Jan en Aeltgen:

1 Ary van Adrichem. Hij is gedoopt op 30-08-1684 in Maassluis.
2 Susannitje van Adrichem. Zij is gedoopt op 20-04-1687 in Maassluis.
3 Abram Jansz van Adrichem. Volgt VII-h.


VI-v Vranck Centen van Adrichem, zoon van Cent Vrancken van Adrichem en Neeltje Pietersdr van der Schans. Vranck is overleden vr 20-11-1682. Vranck trouwde op 11-11-1668 in Schiedam met Neeltje Ariens.

VI-w Aegje Jansdr van Adrichem is geboren omstreeks 1635 in Vlaardingen, dochter van Jan Vrancken van Adrichem en Jannitje Vriesen. Aegje trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 15-06-1652 in Vlaardingen met Willem Lucas Calishoek (Kalishoek), ongeveer 20 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1632 in Vlaardingen.

VI-x Vranck Jansz van Adrichem is geboren omstreeks 1637 in Vlaardingen, zoon van Jan Vrancken van Adrichem en Jannitje Vriesen. Vranck:
(
1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-05-1662 in Vlaardingen (ondertrouw) met Ermtge (Ormpie) Bregman. Zij is een dochter van Pieter Bregman en Elisabeth Pietersdr de Zeeuw. Ermtge is overleden in 09-1671 in Vlaardingen.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 25-01-1674 in Vlaardingen (ondertrouw) met Judick de Vos, ongeveer 30 jaar oud. Judick is geboren omstreeks 1644 in Amsterdam.

Kind van Vranck en Ermtge:

1 Jan Francks van Adrichem, geboren omstreeks 1662 in Maasland. Volgt VII-i.

Kinderen van Vranck en Judick:

1 Anna Vrancken van Adrichem, geboren op 19-12-1674 in Vlaardingen. Zij is gedoopt op 19-12-1674 in Vlaardingen. Anna is overleden vr 14-09-1678, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Jan Vranckensz van Adrichem. Volgt VII-j.
3 Anna Vranckendr van Adrichem. Volgt VII-k.
4 Maerten Vrancken van Adrichem. Hij is gedoopt op 26-02-1681 in Vlaardingen.
5 Ermpie Vranckendr van Adrichem. Zij is gedoopt op 26-02-1681 in Vlaardingen. Ermpie is overleden vr 09-02-1684 in Vlaardingen, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Ermpie Vranckendr van Adrichem, geboren op 09-02-1684 in Vlaardingen. Zij is gedoopt op 09-02-1684 in Vlaardingen.


VI-y Jan Jansz van Adrichem is geboren omstreeks 1639 in Vlaardingen, zoon van Jan Vrancken van Adrichem en Jannitje Vriesen. Jan ging in ondertrouw, ongeveer 32 jaar oud, op 24-05-1671 in Vlaardingen met Aegje Dircks, minstens 37 jaar oud. Aegje is geboren vr 1634 in Vlaardingen.

VI-z Trijntie Jansdr van Adrichem is geboren omstreeks 1640 in Vlaardingen, dochter van Jan Vrancken van Adrichem en Jannitje Vriesen. Trijntie is overleden, ongeveer 74 jaar oud. Zij is begraven in 07-1714. Trijntie trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 23-03-1664 in Vlaardingen met Arie Landman, ongeveer 28 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1636 in Vlaardingen.

VI-aa Neeltje Jansdr van Adrichem is geboren omstreeks 1643 in Vlaardingen, dochter van Jan Vrancken van Adrichem en Jannitje Vriesen. Neeltje is overleden in 03-1712 in Vlaardingen, ongeveer 69 jaar oud. Neeltje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 05-11-1669 in Vlaardingen met Gerrit Abrahamsz van der Tock (Tocq), ongeveer 24 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1645 in Overschie, zoon van Abraham Gerritsz van der Tock Tocq) en Kniertje Thomasdr van Kleeff. Gerrit is overleden, ongeveer 63 jaar oud. Hij is begraven in 1708 te Vlaardingen.

VI-ab Crijn Jansz van Adrichem is geboren omstreeks 1645 in Vlaardingen, zoon van Jan Vrancken van Adrichem en Jannitje Vriesen. Crijn trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 01-03-1671 in Maassluis met Maertje Jacobs, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 07-02-1671 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Maertje is geboren omstreeks 1649 in Vlaardingen.

VI-ac Aagtje Jacobs van Adrichem is geboren omstreeks 1642 in Vlaardingen, dochter van Jacob Vranckensz van Adrichem en Maertgen Pouwels. Aagtje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 08-04-1663 in Vlaardingen met Jacobus Nijhoff, ongeveer 25 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1638.

VI-ad Crijn Jacobsz van Adrichem is geboren op 10-11-1646 in Vlaardingen, zoon van Jacob Vranckensz van Adrichem en Maertgen Pouwels. Hij is gedoopt op 02-12-1646 in Vlaardingen. Crijn is overleden in 12-1680 in Vlaardingen, 34 jaar oud. Hij is begraven in 12-1680 te Vlaardingen. Crijn trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1672 in Vlaardingen (ondertrouw) met Neeltje Tijssen, minstens 22 jaar oud. Neeltje is geboren vr 1650 in Vlaardingen. Neeltje is overleden op 01-01-1709 in Vlaardingen, minstens 59 jaar oud.

Kinderen van Crijn en Neeltje:

1 Maartje Crijne van Adrichem.
2 Tijs Crijne van Adrichem.
3 Jannetje Crijne van Adrichem, geboren omstreeks 1675. Volgt VII-l.
4 Jacob Crijne van Adrichem. Volgt VII-m.


VI-ae Pouwel Jacobsz van Adrichem is geboren omstreeks 1650 in Vlaardingen, zoon van Jacob Vranckensz van Adrichem en Maertgen Pouwels. Pouwel is overleden in 12-1692, ongeveer 42 jaar oud. Pouwel trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 17-05-1671 in Vlaardingen met Annetje Jacobs, ongeveer 19 jaar oud. Annetje is geboren omstreeks 1652 in Vlaardingen.

Kind van Pouwel en Annetje:

1 Jacob Pouwelsz van Adrichem. Volgt VII-n.


VI-af Jan Jacobsz van Adrichem is geboren omstreeks 1653 in Vlaardingen, zoon van Jacob Vranckensz van Adrichem en Maertgen Pouwels. Jan is overleden op 13-11-1706 in Vlaardingen, ongeveer 53 jaar oud.
Beroep:

 

 

stierman

 

 

Jan:
(
1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 20-04-1675 in Vlaardingen (ondertrouw) met Maartje Verwind (der Windt), ongeveer 27 jaar oud. Maartje is geboren omstreeks 1648 in Vlaardingen, dochter van Cornelis Willemsz Verwind (van der Windt) en Annetgen Pieters Dirksdr. Maartje is overleden vr 24-04-1677, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij Maartje: hij wordt vermeld als zoon van de oveleden zuster van Willemptje Cornelisse Verwint, de huisvrouw van Theunis Woutersz Capiteijn, zeevarende man, wonende binnen Vlaardingen in dato 13-4-1679 (ONA Schiedam Inv 765 folio 973)
(2) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-04-1677 in Vlaardingen met Lijdewij Ariens de Graaf. Lijdewij is overleden in 02-1708 in Vlaardingen.

Kind van Jan en Maartje:

1 Jacob Jansz van Adrichem.

Kind van Jan en Lijdewij:

1 Jacob Jansz van Adrichem. Volgt VII-o.


VI-ag Ida Cornelisse van Adrichem is geboren omstreeks 1642 in Vlaardingen, dochter van Cornelis Vrancken van Adrichem en Jacomijntje Dircxdr Berkhout. Ida ging in ondertrouw, ongeveer 18 jaar oud, op 16-01-1660 in Vlaardingen met Dirk Gabrielsz van der Heul, ongeveer 22 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1638 in Vlaardingen.

VI-ah Trijntje Cornelisse van Adrichem is geboren omstreeks 1643 in Vlaardingen, dochter van Cornelis Vrancken van Adrichem en Jacomijntje Dircxdr Berkhout. Trijntje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 23-04-1667 in Vlaardingen met Claas Kluitenburg, minstens 28 jaar oud. Claas is geboren vr 1639.

VI-ai Franck Cornelisz van Adrichem, zoon van Cornelis Vrancken van Adrichem en Jacomijntje Dircxdr Berkhout. Hij is gedoopt op 15-07-1646 in Vlaardingen. Franck is overleden vr 02-02-1700, ten hoogste 53 jaar oud.
Beroep:

 

 

schepen van Monster 1684-1689

 

 

Franck trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1670 met Trijntie Heijndricks. Trijntie is geboren in Monnickendam.

Kinderen van Franck en Trijntie:

1 Trijntie Vranckendr van Adrichem. Zij is gedoopt op 25-12-1680 in Vlaardingen.
2 Neeltie Vranckendr van Adrichem. Zij is gedoopt op 25-11-1685 in Vlaardingen.


VI-aj Mees Cornelisse van Adrichem is geboren omstreeks 1650 in Vlaardingen, zoon van Cornelis Vrancken van Adrichem en Jacomijntje Dircxdr Berkhout. Mees trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 23-05-1679 in Vlaardingen met Sijtje Jans, ongeveer 29 jaar oud. Sijtje is geboren omstreeks 1650 in Vlaardingen.

Kind van Mees en Sijtje:

1 Gerrit Meesse van Adrichem, geboren omstreeks 1690 in Vlaardingen. Volgt VII-p.


VII-a Arent Jansz van Adrichem, zoon van Jan Reijersz van Adrichem en Maria van Rijt. Arent trouwde op 24-06-1690 in Delft (Ondertrouw) met Annetje van Bruijnswijck, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-07-1690 in Delft. Zij is een dochter van Arien Leenders van Brunswijck en Geertje Dircxdr. Zij is gedoopt op 16-08-1665 in De Lier. Annetje is overleden, 57 jaar oud. Zij is begraven op 01-12-1722 te Delft.

Kinderen van Arent en Annetje:

1 Joannes van Adrichem. Hij is gedoopt op 13-05-1691 in Delft. Joannes is overleden, 24 dagen oud. Hij is begraven op 06-06-1691 te Delft.
2 Joanna van Adrichem. Zij is gedoopt op 10-06-1692 in Delft.
3 Sebastiana van Adrichem. Zij is gedoopt op 20-06-1693 in Delft.
4 Joannes van Adrichem. Hij is gedoopt op 29-10-1694 in Delft.
5 Franciscus van Adrichem. Hij is gedoopt op 23-10-1697 in Delft.
6 Sebastiana van Adrichem, geboren op 11-10-1699 in Delft. Zij is gedoopt op 11-10-1699 in Delft.


VII-b Reijer Jansz van Adrichem, zoon van Jan Reijersz van Adrichem en Jannetje Ariens Hogewecht. Reijer is overleden. Hij is begraven op 28-01-1692 te Delft.
Beroep:

 

 

bakker te Delft

 

 

Reijer:
(
1) trouwde op 16-10-1683 in Delft met Ariaentgen jansdr van der Touw.
(2) trouwde op 12-01-1687 in Delft met Maria de la Montagnie, nadat zij op 28-12-1686 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.

Kinderen van Reijer en Maria:

1 Anna Catharina van Adrichem, geboren op 12-11-1687 in Delft. Zij is gedoopt op 25-11-1687 in Delft.
2 Petrus van Adrichem. Hij is gedoopt op 02-10-1689 in Loosduinen.


VII-c Pieter Arents van Adrichem is geboren omstreeks 1670, zoon van Arij Pietersz (Arijen) van Adrichem en Trijntje Pieters Hofstede. Pieter is overleden op 30-11-1738 in Delft, ongeveer 68 jaar oud. Hij is begraven op 03-12-1738 te Delft (Oude Kerk).
Notitie bij overlijden van Pieter: .
Op zijn begraaf akte staat vermeld Pieter van Adrighem aan de Turfmarkt in den Gelersden Haan, kerkgraft 5, Meerderjarig (!!!)

Pieter:
(
1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, vr 17-03-1695 met Maritgen Cornelisdr van der Harg. Zij is een dochter van Cornelis Jaspersz van der Harg en Leentie Symonsdr Swartvelt (Swartert). Maritgen is overleden op 21-09-1730 in Poeldijk. Zij is begraven op 27-09-1730 te Naaldwijk.
Notitie bij overlijden van Maritgen: op haar overlijdingsakte staat zij vermeld als Maria Cornelisse van der Harg en op haar begraafakte staat zij vermeld als vrouw van Pieter van Adrichem
(2) trouwde, ongeveer 67 jaar oud, op 13-04-1737 in Delft met Maria Pieters van der Cijs. Maria is overleden op 29-03-1769 in Pijnacker. Zij is begraven op 31-03-1769 te Pijnacker.
Notitie bij overlijden van Maria:
Op huijden den 29 maart (1760) heeft ARIJ SEBEL aangebracht t lijk van MARIA VAN DER CIJS laatst wed van ADRIGHEM om te begraven te werden onder de laste van f 3,-,- (er stond ook nog pro deo vermeld, maar dat was volgens de archivaris een fout)

Zij is weduwe van Arij Cornelisz Reijneveen (ovl. vr 1738), met wie zij trouwde vr 10-02-1735 in verm Nootdorp.

Kinderen van Pieter en Maritgen:

1 Neeltie Pieters van Adrichem.
2 Arent Pietersz (Arnoldus) van Adrichem. Volgt VIII-a.
3 Helena (Lena Leentie) Pieters van Adrichem. Volgt VIII-b.
4 Cornelius Pietersz van Adrichem. Volgt VIII-c.
5 Maria Pieterse van Adrichem, geboren op 04-04-1710 in Monster. Zij is gedoopt op 04-04-1710 in Poeldijk.
6 Simon Pieterse van Adrichem. Volgt VIII-d.


VII-d Heijltje Sybrandsdr van Adrichem, dochter van Sybrant van Adrichem en Maertje Christiaensdr van Noorden. Heijltje trouwde op 26-04-1665 in Delft met Jacob Thomasz Vervoort, nadat zij op 11-04-1665 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.

VII-e Fransje van Adrichem, dochter van Jan Pietersz van Adrichem en Maartje Michielsdr Breems. Zij is gedoopt op 12-12-1649 in Vlaardingen. Fransje trouwde met Gerrit van Klaveren. Gerrit is geboren omstreeks 1645 in Vlaardingen.

Kind van Fransje en Gerrit:

1 Gerrit Gerritsz van Klaveren (Claveren), geboren omstreeks 1672 in Vlaardingen. Volgt VIII-e.


VII-f Barbara Jansdr van Adrichem is geboren omstreeks 1650 in Vlaardingen, dochter van Jan Pietersz van Adrichem en Maartje Michielsdr Breems. Barbara ging in ondertrouw, ongeveer 21 jaar oud, op 05-04-1671 in Vlaardingen met Cors Doensz van Maesland, ongeveer 25 jaar oud. Cors is geboren omstreeks 1646 in Vlaardingen.

VII-g Cornelis Crijne van Adrichem is geboren omstreeks 1658 in Vlaardingen, zoon van Crijn Pieters van Adrichem en Grietje Arendsdr Nieuwelant. Cornelis is overleden, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven op 05-02-1731 te Vlaardingen.
Beroep:

 

 

regent van het weeshuis in 1696

 

 

Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1683 met Neeltje Foppensdr de Willige, 21 jaar oud. Zij is een dochter van Fop Jacobsz de Willige en Maartje Klaasdr van der Starre. Zij is gedoopt op 29-03-1662 in Vlaardingen. Neeltje is overleden, 85 jaar oud. Zij is begraven in 12-1747 te Vlaardingen.

Kinderen van Cornelis en Neeltje:

1 Grittie Cornelisdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 16-01-1684 in Vlaardingen. Grittie is overleden vr 1685, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Grietie Cornelisdr (Margrietje) van Adrichem. Volgt VIII-f.
3 Pieter Cornelisz van Adrichem. Volgt VIII-g.
4 Jacobus Cornelisz van Adrichem. Volgt VIII-h.
5 Fop Cornelisz van Adrichem, geboren op 01-10-1694 in Vlaardingen. Volgt VIII-i.
6 Jannitje Cornelisdr van Adrichem. Volgt VIII-j.
7 Maria Cornelisdr van Adrichem. Volgt VIII-k.


VII-h Abram Jansz van Adrichem, zoon van Jan Gerritsz van Adrichem en Aeltgen Arents de Bije. Hij is gedoopt op 12-07-1690 in Maassluis. Abram:
(
1) trouwde, 33 jaar oud, op 17-10-1723 in Maassluis met Trijntie Pieterse Korendijk. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-10-1723 in Maassluis. Trijntie is geboren in verm Maassluis.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 22-05-1729 in Maassluis met Trijntje Bastiaanse Spruijt. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-05-1729 in Maassluis.

Kind van Abram en Trijntje:

1 Jan Abramsz van Adrichem. Hij is gedoopt op 22-03-1730 in Maassluis.


VII-i Jan Francks van Adrichem is geboren omstreeks 1662 in Maasland, zoon van Vranck Jansz van Adrichem en Ermtge (Ormpie) Bregman. Jan is overleden vr 09-09-1696, ongeveer 34 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 09-04-1688 in Monster met Maertje (Maria Ariens) Breghman, 27 jaar oud, nadat zij op 27-03-1688 in s-Gravenzande in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Arij Pieters Breghman en Trijntje Jorisdr van der Houve. Zij is gedoopt op 22-01-1661 in Maasland.

Kinderen van Jan en Maertje:

1 Arijaantje van Adrichem. Zij is gedoopt op 22-01-1690 in Monster.
2 Arij Jansz van Adrichem. Hij is gedoopt op 28-01-1691 in Monster. Arij is overleden vr 28-09-1692, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Adrianus van Adrichem. Hij is gedoopt op 28-09-1692 in Monster. Adrianus is overleden vr 13-12-1693, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Arij van Adrichem. Hij is gedoopt op 13-12-1693 in Monster.
Notitie bij Arij: 17


VII-j Jan Vranckensz van Adrichem, zoon van Vranck Jansz van Adrichem en Judick de Vos. Hij is gedoopt op 13-12-1676 in Vlaardingen. Jan is overleden in 12-1729, 52 jaar oud. Jan trouwde, 20 jaar oud, op 12-05-1697 in Maasland met Leentje Claes Valkenis, 25 jaar oud, nadat zij op 25-04-1697 in Maasland in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Mr. Nicolaas Valkenis. Zij is gedoopt op 04-05-1672 in Maasland. Leentje is overleden, 50 jaar oud. Zij is begraven in 09-1722 te Vlaardingen.

Kind van Jan en Leentje:

1 Vranck Jansz van Adrichem. Hij is gedoopt op 08-11-1699 in Vlaardingen.


VII-k Anna Vranckendr van Adrichem, dochter van Vranck Jansz van Adrichem en Judick de Vos. Zij is gedoopt op 14-09-1678 in Vlaardingen. Anna is overleden. Anna ging in ondertrouw, 18 jaar oud, op 28-04-1697 in Vlaardingen met Gerrit Gerritsz van Klaveren (Claveren), ongeveer 25 jaar oud. Zie VIII-e voor persoonsgegevens van Gerrit.

VII-l Jannetje Crijne van Adrichem is geboren omstreeks 1675, dochter van Crijn Jacobsz van Adrichem en Neeltje Tijssen. Jannetje is overleden vr 04-01-1731, ongeveer 56 jaar oud. Jannetje trouwde met Claes Arijens Maat. Claes is overleden.

VII-m Jacob Crijne van Adrichem, zoon van Crijn Jacobsz van Adrichem en Neeltje Tijssen. Hij is gedoopt op 23-01-1675 in Vlaardingen. Jacob is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven in 10-1720 te Vlaardingen. Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1701 in Vlaardingen (ondertrouw) met Maartje Arents Maat.

Kinderen van Jacob en Maartje:

1 Geertje Jacobsdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 03-12-1702 in Vlaardingen.
2 Crijn Jacobsz van Adrichem. Hij is gedoopt op 13-01-1706 in Vlaardingen. Crijn is overleden vr 07-03-1755, ten hoogste 49 jaar oud.
3 Arij Jacobsz van Adrichem. Volgt VIII-l.
4 Thijs Jacobsz van Adrichem. Volgt VIII-m.
5 Maertje Jacobsdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 21-08-1715 in Vlaardingen.
6 Neeltje Jacobs van Adrichem, geboren omstreeks 1716 in Vlaardingen.


VII-n Jacob Pouwelsz van Adrichem, zoon van Pouwel Jacobsz van Adrichem en Annetje Jacobs. Jacob is overleden vr 07-03-1755. Jacob trouwde op 02-05-1705 in Vlaardingen (ondertrouw) met Maertie Harmens Hubingh (Heubink). Zij is een dochter van Harmen Vranke Hubingh (Heubink) en Geertje Jorisdr Zuyderend (Suderent). Maertie is overleden vr 07-03-1755.

VII-o Jacob Jansz van Adrichem, zoon van Jan Jacobsz van Adrichem en Lijdewij Ariens de Graaf. Jacob ging in ondertrouw op 01-04-1701 in Vlaardingen met Jannetje Hendriks Heubink, 16 jaar oud. Zij is een dochter van Henrick Vrancken Heubink en Maertje Matheusdr Verboom. Zij is gedoopt op 03-04-1684 in Vlaardingen.

Kinderen van Jacob en Jannetje:

1 Annetje Jacobsdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 08-08-1708 in Vlaardingen.
2 Jan Jacobsz van Adrichem. Volgt VIII-n.


VII-p Gerrit Meesse van Adrichem is geboren omstreeks 1690 in Vlaardingen, zoon van Mees Cornelisse van Adrichem en Sijtje Jans. Gerrit is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven in 10-1757 te Vlaardingen. Gerrit trouwde met Naam Onbekend.

Kind van Gerrit en Naam:

1 Sijtje Gerrits van Adrichem, geboren omstreeks 1728 in Vlaardingen. Volgt VIII-o.


VIII-a Arent Pietersz (Arnoldus) van Adrichem, zoon van Pieter Arents van Adrichem en Maritgen Cornelisdr van der Harg. Arent:
(
1) trouwde op 04-11-1736 in Schipluiden met Marijtje Cornelisdr Nieuwenbroek, nadat zij op 20-10-1736 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Marijtje is overleden na 18-03-1752.
Notitie bij overlijden van Marijtje: (op deze datum treedt zij nog op als doopgetuige bij Marijtie Cornelisse van Adrichem)
(2) trouwde op 21-08-1757 in Hof van Delft met Jacoba van Veen, nadat zij op 04-08-1757 in Hof van Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-08-1757 in Schipluiden. Jacoba is overleden vr 18-02-1759.
(3) trouwde op 18-02-1759 in Hof van Delft met Marijtje Arijnsdr van der Laan, nadat zij op 01-02-1759 in Hof van Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-02-1759 in Schipluiden. Marijtje is overleden. Zij is begraven op 04-12-1783 te Delft.

Kind van Arent en Marijtje:

1 Pieter van Adrichem. Volgt IX-a.


VIII-b Helena (Lena Leentie) Pieters van Adrichem, dochter van Pieter Arents van Adrichem en Maritgen Cornelisdr van der Harg. Helena is overleden. Zij is begraven op 28-12-1762 te De Lier. Helena:
(
1) trouwde op 01-04-1730 in Vlaardingen met Dirck de Vegter.
(2) trouwde op 04-11-1736 in Schipluiden met Willem Jansz Verstegen, nadat zij op 19-10-1736 in Hof van Delft in ondertrouw zijn gegaan.
(3) trouwde op 16-10-1757 in Schipluiden met Hendrik Ruijgrok, nadat zij op 01-10-1757 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is overleden op 18-07-1773 in Schipluiden. Hij is begraven op 24-07-1773 te De Lier.

VIII-c Cornelius Pietersz van Adrichem, zoon van Pieter Arents van Adrichem en Maritgen Cornelisdr van der Harg. Hij is gedoopt op 15-03-1709 in Poeldijk. Cornelius is overleden op 23-10-1763 in Honselersdijk, 54 jaar oud. Hij is begraven op 28-10-1763 te Naaldwijk. Cornelius:
(
1) trouwde, 27 jaar oud, op 11-11-1736 in Naaldwijk met Cornelia Vranckendr van Rijt, 24 jaar oud, nadat zij op 26-10-1736 in Naaldwijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-11-1736 in Poeldijk. Zij is een dochter van Franck Janse van Rijt en Gerritje Cornelis. Zij is gedoopt op 30-03-1712 in Poeldijk. Cornelia is overleden op 28-08-1737, 25 jaar oud. Zij is begraven op 31-08-1737 te Naaldwijk.
Notitie bij overlijden van Cornelia:
Zij werd begraven op het lage koor in de kerk

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 27-04-1738 in Schipluiden met Hester (Klaisie) Suijker, 27 jaar oud, nadat zij op 12-04-1738 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Jacobus Suijker en Annitje Dirkse Nieuwenbroek. Zij is gedoopt op 07-11-1710 in Schipluiden.
(3) trouwde, 35 jaar oud, op 24-01-1745 in Schipluiden met Aeghje Willlems van der Knaap, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij op 09-01-1745 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Aeghje is geboren omstreeks 1726 in Vockestaert, dochter van Willem Jacobsz van der Knaap en Magdaleentje Franse van der Burg. Aeghje is overleden op 14-06-1759 in Poeldijk of Monster, ongeveer 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1759. Zij is begraven op 15-06-1759 te Poeldijk of Monster.

Kind van Cornelius en Cornelia:

1 Maria van Adrichem. Zij is gedoopt op 18-08-1737 in Poeldijk.

Kinderen van Cornelius en Hester:

1 NN van Adrichem. NN is overleden. Hij of zij is begraven op 28-11-1741 te Naaldwijk.
2 NN van Adrichem. NN is overleden. Hij of zij is begraven op 12-09-1743 te Naaldwijk.

Kinderen van Cornelius en Aeghje:

1 Pieter van Adrichem, geboren op 24-09-1745 in Vrijenban. Volgt IX-b.
2 Magdalena van Adrichem. Zij is gedoopt op 01-03-1747 in Schipluiden.
3 Lena van Adrichem. Zij is gedoopt op 29-01-1750 in Schipluiden.
4 Marijtje van Adrichem. Zij is gedoopt op 18-03-1752 in Schipluiden.
5 Magdaleentje van Adrichem. Zij is gedoopt op 13-08-1755 in Poeldijk.
6 Frank van Adrichem. Hij is gedoopt op 12-06-1759 in Poeldijk.


VIII-d Simon Pieterse van Adrichem, zoon van Pieter Arents van Adrichem en Maritgen Cornelisdr van der Harg. Hij is gedoopt op 04-05-1711 in Poeldijk. Simon is overleden op 30-08-1781, 70 jaar oud (oorzaak: aan koortsen). Hij is begraven op 30-08-1781 te Begraafplaats Laan van Eikenduinen Den Haag. Simon trouwde, 21 jaar oud, op 08-06-1732 in Monster met Marijtie Cornelisse Berkhout, 21 jaar oud, nadat zij op 29-05-1732 in Monster in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Cornelis Dirkse Berkhoudt en Neeltie Ariens Hooghweg. Zij is gedoopt op 16-03-1711 in Kethel. Marijtie is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 08-11-1776 te Berkel en Roodenrijs.
Notitie bij overlijden van Marijtie: .
Zij werd begraven in de kerk, de kosten waren f. 12.10


Kinderen van Simon en Marijtie:

1 Maria van Adrichem. Zij is gedoopt op 22-04-1734 in Poeldijk.
2 Engelbertus (Aalbregt) van Adrichem. Volgt IX-c.
3 Theodorus van Adrichem. Hij is gedoopt op 10-06-1742 in Kethel.
4 Knelis van Adrichem. Hij is gedoopt op 27-01-1744 in Schipluiden.
5 Joannes van Adrichem. Hij is gedoopt op 25-10-1745 in Schipluiden.


VIII-e Gerrit Gerritsz van Klaveren (Claveren) is geboren omstreeks 1672 in Vlaardingen, zoon van Gerrit van Klaveren en Fransje van Adrichem. Gerrit ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op 28-04-1697 in Vlaardingen met Anna Vranckendr van Adrichem, 18 jaar oud. Zie VII-k voor persoonsgegevens van Anna.

VIII-f Grietie Cornelisdr (Margrietje) van Adrichem, dochter van Cornelis Crijne van Adrichem en Neeltje Foppensdr de Willige. Zij is gedoopt op 11-02-1685 in Vlaardingen. Grietie trouwde, 24 jaar oud, op 18-11-1709 in Vlaardingen (ondertrouw) met Jacob Pietersz Sebollekens (Gebolkes), ongeveer 28 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1681 in Vlaardingen, zoon van Pieter Jansz Sebollekens (Gebolkes) en Gerritje Jacobsdr. Jacob is overleden, ongeveer 86 jaar oud. Hij is begraven in 06-1767 te Vlaardingen.

VIII-g Pieter Cornelisz van Adrichem, zoon van Cornelis Crijne van Adrichem en Neeltje Foppensdr de Willige. Hij is gedoopt op 17-04-1689 in Vlaardingen. Pieter is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven in 04-1744 te Vlaardingen. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 29-04-1719 in Vlaardingen met Annetje Jansdr van Dorp, 25 jaar oud, nadat zij op 25-03-1719 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Annetje is geboren in 08-1693 in Vlaardingen, dochter van Jan Dirks van Dorp en Lijsbeth Bruijnen Valkenburg.
Notitie bij Annetje: zij tr (1) Vlaardingen 17-2-1715 Teunis van der Kleij geb Vlaardingen 1683 overl. Vlaardingen voor 29-4-1719

Kinderen van Pieter en Annetje:

1 Cornelis Pietersz van Adrichem. Volgt IX-d.
2 Betje Pietersdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 09-12-1722 in Vlaardingen.
3 Jan Pietersz van Adrichem. Volgt IX-e.
4 Krijn Pietersz van Adrichem. Volgt IX-f.
5 Jacobus Pietersz van Adrichem. Hij is gedoopt op 26-03-1730 in Vlaardingen.
6 Betje Pietersdr (Elisabeth) van Adrichem. Volgt IX-g.
7 Antje Cornelisdr van Adrichem. Volgt IX-h.


VIII-h Jacobus Cornelisz van Adrichem, zoon van Cornelis Crijne van Adrichem en Neeltje Foppensdr de Willige. Hij is gedoopt op 01-01-1692 in Vlaardingen. Jacobus ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 16-04-1718 met Dorothea van Marlen, 22 jaar oud. Dorothea is geboren in 1696 in s-Gravenhage.

VIII-i Fop Cornelisz van Adrichem is geboren op 01-10-1694 in Vlaardingen, zoon van Cornelis Crijne van Adrichem en Neeltje Foppensdr de Willige. Hij is gedoopt op 06-10-1694 in Vlaardingen. Fop is overleden, 87 jaar oud. Hij is begraven in 06-1782 te Vlaardingen. Fop trouwde, 27 jaar oud, op 15-03-1722 in Vlaardingen met Johanna Smits, 24 jaar oud, nadat zij op 28-02-1722 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Anthonius Smits en Aegje Maartensdr Suijdhoorn. Zij is gedoopt op 25-08-1697 in Vlaardingen. Johanna is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven in 01-1758 te Vlaardingen.

Kinderen van Fop en Johanna:

1 Neeltje Foppens van Adrichem. Volgt IX-i.
2 Jacobus Foppens van Adrichem. Volgt IX-j.
3 Jan Foppens van Adrichem. Hij is gedoopt op 09-04-1734 in Vlaardingen.
4 Cornelis Foppens van Adrichem. Volgt IX-k.
5 Aegje Foppens van Adrichem. Zij is gedoopt op 15-04-1739 in Vlaardingen.


VIII-j Jannitje Cornelisdr van Adrichem, dochter van Cornelis Crijne van Adrichem en Neeltje Foppensdr de Willige. Zij is gedoopt op 03-03-1697 in Vlaardingen. Jannitje is overleden in Vlaardingen. Jannitje trouwde, 26 jaar oud, op 27-11-1723 in Vlaardingen met Pieter van der Sterre (Starre), 28 jaar oud, nadat zij op 27-11-1723 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Bastiaan Pietersz van der Sterre en Crijntje Jacobsdr van der Valck. Hij is gedoopt op 19-12-1694 in Vlaardingen.

VIII-k Maria Cornelisdr van Adrichem, dochter van Cornelis Crijne van Adrichem en Neeltje Foppensdr de Willige. Zij is gedoopt op 13-04-1701 in Vlaardingen. Maria is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op 01-03-1734 te Vlaardingen. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 25-07-1728 in Vlaardingen met Jacob van der Sterre, 27 jaar oud, nadat zij op 10-07-1728 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Bastiaan Pietersz van der Sterre en Crijntje Jacobsdr van der Valck. Hij is gedoopt op 16-03-1701 in Vlaardingen. Jacob is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven in 03-1768 te Vlaardingen.
Notitie bij Jacob:
Jacob was Voorzitter van de regenten van het Weeshuis te Vlaardingen (16-5-1749 tot 16-5-1753, Burgemeester (1755-1756) Schepen (1743-1754) Thesaurier (1752 en 1764-1766) van de stad Vlaardingen


VIII-l Arij Jacobsz van Adrichem, zoon van Jacob Crijne van Adrichem en Maartje Arents Maat. Hij is gedoopt op 01-01-1709 in Vlaardingen. Arij trouwde, minstens 28 jaar oud, na 27-04-1737 in verm Vlaardingen met Cornelia Hendrikse Drop, nadat zij op 27-04-1737 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan.

VIII-m Thijs Jacobsz van Adrichem, zoon van Jacob Crijne van Adrichem en Maartje Arents Maat. Hij is gedoopt op 08-01-1713 in Vlaardingen.
Beroep:

 

 

zeeman

 

 

Thijs trouwde, 30 jaar oud, op 03-06-1743 in Vlaardingen met Sara van der Vlugt, 31 jaar oud, nadat zij op 18-05-1743 in Vlaardinen in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Jan Jansz van der Vlugt en Trijntje Abrahamsdr Patijn. Zij is gedoopt op 02-03-1712 in Vlaardingen. Sara is overleden, 50 jaar oud. Zij is begraven in 02-1763 te Vlaardingen.

Kinderen van Thijs en Sara:

1 Geertje Thijsdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 03-04-1744 in Vlaardingen.
2 Jannetie Thijsdr van Adrichem. Volgt IX-l.
3 Maria Thijsdr van Adrichem. Volgt IX-m.
4 Trijntje Thijsdr van Adrichem. Volgt IX-n.
5 Jaapje Thijsdr van Adrichem. Volgt IX-o.


VIII-n Jan Jacobsz van Adrichem, zoon van Jacob Jansz van Adrichem en Jannetje Hendriks Heubink. Hij is gedoopt op 09-02-1710 in Vlaardingen. Jan trouwde, 39 jaar oud, in 1749 met Margada Voogd.

VIII-o Sijtje Gerrits van Adrichem is geboren omstreeks 1728 in Vlaardingen, dochter van Gerrit Meesse van Adrichem en Naam Onbekend. Sijtje is overleden op 24-12-1801, ongeveer 73 jaar oud. Sijtje trouwde met Leendert de Bruin. Leendert is geboren op 30-04-1726 in Rotterdam, zoon van Arij de Bruin en Amelia Breetveld.

IX-a Pieter van Adrichem, zoon van Arent Pietersz (Arnoldus) van Adrichem en Marijtje Arijnsdr van der Laan. Hij is gedoopt op 11-02-1760 in Schipluiden. Pieter is overleden op 18-04-1829 in Delft, 69 jaar oud.
Beroep:

 

 

meester kleermaker

 

 

Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 12-01-1783 in Delft met Elisabeth Frans, 27 jaar oud, nadat zij op 28-12-1782 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is geboren op 08-01-1756 in Hannover (of Merzen Pruissen Duitsland), dochter van Hermanus Frans en Elisabeth Govers. Elisabeth is overleden op 04-02-1842 in Delft, 86 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Elisabeth:

1 Jacoba van Adrichem. Volgt X-a.
2 Hermanus van Adrichem. Hij is gedoopt op 24-04-1784 in Delft.
Notitie bij Hermanus:
Vermoedelijk is hij overleden voor 1811, hij komt niet meer voor in de akte van 1-3-1835 en zijn overlijden en begraven is niet te vinden

3 Arnoldus (Arend) van Adrichem. Volgt X-b.
4 Maria Helena van Adrichem. Volgt X-c.


IX-b Pieter van Adrichem is geboren op 24-09-1745 in Vrijenban, zoon van Cornelius Pietersz van Adrichem en Aeghje Willlems van der Knaap. Hij is gedoopt op 24-09-1745 in Schipluiden. Pieter is overleden op 16-12-1827 in Rijswijk, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1827.
Beroep:

 

 

bouwman

 

 

Pieter trouwde, 25 jaar oud, in Rijswijk met Josijntje Glijne van der Meer, 22 jaar oud, nadat zij op 15-06-1771 in s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Glyn Joostensz van der Meer en Anna Cornelisse van der Burg. Zij is gedoopt op 24-01-1749 in s-Gravenhage. Josijntje is overleden op 05-07-1796 in Rijswijk, 47 jaar oud. Zij is begraven op 09-07-1796 te Rijswijk.
Notitie bij overlijden van Josijntje:
Op de begraafakte staat vermeld: kerkgraf voor Josijna van der Meer huijsvr van Pieter van Adrichem
2 poos luijden beijde klokken f 3,-6,- voor het beste kleed f 3,-,- totaal f 13,-,-
voor
het beste kleed


Kinderen van Pieter en Josijntje:

1 Agatha van Adrichem. Volgt X-d.
2 Cornelia Pietersdr van Adrichem, geboren na 24-07-1776 in Rijswijk. Volgt X-e.
3 Glijn Pieterse van Adrichem. Volgt X-f.
4 Michael van Adrichem. Volgt X-g.
5 Magdalena van Adrichem, geboren op 12-05-1786 in Rijswijk. Volgt X-h.
6 Maria (Marijtje) van Adrichem. Zij is gedoopt op 04-02-1788 in Rijswijk. Maria is overleden op 11-01-1790 in Rijswijk, 1 jaar oud. Zij is begraven op 13-01-1790 te Rijswijk.
Notitie bij overlijden van Maria: Bij de akte van het begraafboek te Rijswijk stond vermeld: betaald f 0.18 voor een half poos luiden kleine klok
7 Joost van Adrichem. Volgt X-i.


IX-c Engelbertus (Aalbregt) van Adrichem, zoon van Simon Pieterse van Adrichem en Marijtie Cornelisse Berkhout. Hij is gedoopt op 05-06-1735 in Poeldijk. Engelbertus is overleden op 19-07-1789 in Zegwaart, 54 jaar oud.
Notitie bij Engelbertus: bij het dopen van zijn kinderen wordt hij Aalbregt genoemd
Engelbertus:
(
1) trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vr 29-11-1761 met Maria Cornelisse van der Hoeven. Maria is overleden op 10-08-1773 in Zoetermeer.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 09-05-1779 in Zoetermeer met Neeltje van Rijn, 37 jaar oud. Zij is gedoopt op 03-12-1741 in Wilsveen. Neeltje is overleden na 10-02-1782, minstens 40 jaar oud.
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 24-11-1782 in Zoetermeer met Aaltje van der Heijden, nadat zij op 08-11-1782 in Zegwaart in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is overleden vr 09-03-1841.

Kinderen van Engelbertus en Maria:

1 Wilhelmina van Adrichem. Zij is gedoopt op 09-03-1762 in Kethel.
2 Cornelis van Adrichem. Hij is gedoopt op 28-10-1763 in Voorburg.
3 Simon van Adrichem. Volgt X-j.
4 Arie van Adrichem. Hij is gedoopt op 27-06-1766 in Nootdorp.
5 Augustinus van Adrichem. Hij is gedoopt op 21-07-1768 in Stompwijk.
6 Willemijntje (Wilhelmina) van Adrichem, geboren in Stompwijk. Volgt X-k.
7 Augustinus van Adrichem, geboren in Wilsveen. Hij is gedoopt op 11-05-1771 in Zoetermeer.
8 Cornelia Aalbregtsdr (Keetje) van Adrichem, geboren op 03-09-1772 in Wilsveen. Volgt X-l.

Kinderen van Engelbertus en Neeltje:

1 Anna Maria (Marijtje) van Adrichem. Volgt X-m.
2 Jan van Adrichem. Hij is gedoopt op 09-02-1782 in Zoetermeer.

Kinderen van Engelbertus en Aaltje:

1 Hermanus van Adrichem. Hij is gedoopt op 28-03-1783 in Zoetermeer. Hermanus is overleden vr 08-05-1787, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Antje van Adrichem. Zij is gedoopt op 26-09-1784 in Zoetermeer.
3 Hermanus van Adrichem, geboren in Zegwaart. Volgt X-n.
4 Anna van Adrichem. Zij is gedoopt op 17-09-1788 in Zoetermeer.
5 Albregt van Adrichem. Hij is gedoopt op 17-09-1788 in Zoetermeer.


IX-d Cornelis Pietersz van Adrichem, zoon van Pieter Cornelisz van Adrichem en Annetje Jansdr van Dorp. Hij is gedoopt op 11-05-1721 in Vlaardingen. Cornelis trouwde, minstens 21 jaar oud, na 23-04-1743 in Vlaardingen met Geertje Jans (Geertie) van Dam, minstens 18 jaar oud, nadat zij op 23-02-1743 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Geertje is geboren in 1725 in Vlaardingen.

Kinderen van Cornelis en Geertje:

1 Pieter Cornelisz van Adrichem. Hij is gedoopt op 03-03-1745 in Vlaardingen. Pieter is overleden vr 19-10-1746 in verm Vlaardingen, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Pieter Cornelisz van Adrichem. Hij is gedoopt op 19-10-1746 in Vlaardingen.
3 Arij Pietersz van Adrichem. Hij is gedoopt op 05-11-1747 in Vlaardingen.
4 Johanna van Adrichem. Zij is gedoopt op 20-04-1749 in Rotterdam.
5 Emmetie van Adrichem. Zij is gedoopt op 09-04-1752 in Rotterdam.


IX-e Jan Pietersz van Adrichem, zoon van Pieter Cornelisz van Adrichem en Annetje Jansdr van Dorp. Hij is gedoopt op 26-11-1724 in Vlaardingen. Jan is overleden vr 07-01-1762 in Rotterdam, ten hoogste 37 jaar oud.
Beroep:

 

 

sjouwer en zeeman

 

 

Jan trouwde, 23 jaar oud, op 08-09-1748 in Kralingen met Marijtje (Maria) Starrenburg, 34 jaar oud, nadat zij op 16-08-1748 in Kralingen in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Arij Starrenburg en Lijntje Dircks Outshoorn. Zij is gedoopt op 24-09-1713 in Hillegersberg. Marijtje is overleden, 87 jaar oud. Zij is begraven op 19-11-1800 te Vlaardingen.
Notitie bij Marijtje: zij hertr (ondertr 7-1-1762 NDG Rotterdam en tr 23-2-1762 Neder Duits Gereformeerd Rotterdam met Teunis van der AA j.m. afkomstig van Oudewater wonende Ketelaersgang

Kinderen van Jan en Marijtje:

1 Johanna van Adrichem. Volgt X-o.
2 Lidia van Adrichem, geboren in Rotterdam. Zij is gedoopt op 04-01-1753 in Rotterdam.
3 Elisabeth van Adrichem. Zij is gedoopt op 01-02-1757 in Rotterdam.


IX-f Krijn Pietersz van Adrichem, zoon van Pieter Cornelisz van Adrichem en Annetje Jansdr van Dorp. Hij is gedoopt op 22-06-1727 in Vlaardingen. Krijn:
(
1) trouwde, 26 jaar oud, op 11-09-1753 in Rotterdam met Geertruij Steerling, nadat zij op 26-08-1753 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Geertruij is geboren in Rotterdam wonende Grote Leuwelaan.
Notitie bij Geertruij:
Geertruij was weduwe van Arij Smits

(2) trouwde, 52 jaar oud, op 02-05-1780 in Rotterdam met Catharina Sterk, nadat zij op 16-04-1780 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren in Schiedam wonende Rijstuin.
Notitie bij Catharina:
Catharina was weduwe van Abraham Muijs van Holij


IX-g Betje Pietersdr (Elisabeth) van Adrichem, dochter van Pieter Cornelisz van Adrichem en Annetje Jansdr van Dorp. Zij is gedoopt op 01-07-1736 in Vlaardingen. Betje is overleden op 21-06-1812 in Rotterdam, 75 jaar oud. Betje trouwde, 25 jaar oud, op 28-07-1761 in Rotterdam met Abraham Bubbeson, nadat zij op 12-07-1761 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Abraham is geboren in Rotterdam wonende Delftsevaert. Abraham is overleden. Hij is begraven op 23-12-1805 te Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Abraham: hij begraven agter het kloosten over de molen Prinsenbeek

IX-h Antje Cornelisdr van Adrichem, dochter van Pieter Cornelisz van Adrichem en Annetje Jansdr van Dorp. Zij is gedoopt omstreeks 1746 in Vlaardingen. Antje is overleden, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven op 25-10-1810 te Schipluiden. Antje ging in ondertrouw, ongeveer 38 jaar oud, op 18-06-1784 in Vlaardingen met Pieter van Baalen, ongeveer 48 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1736 in Vlaardingen. Pieter is overleden vr 03-09-1828, ongeveer 92 jaar oud.

IX-i Neeltje Foppens van Adrichem, dochter van Fop Cornelisz van Adrichem en Johanna Smits. Zij is gedoopt op 10-12-1724 in Vlaardingen. Neeltje trouwde, 30 jaar oud, in 1754 met Jacob Roest.

IX-j Jacobus Foppens van Adrichem, zoon van Fop Cornelisz van Adrichem en Johanna Smits. Hij is gedoopt op 23-06-1728 in Vlaardingen. Jacobus is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 13-07-1802 te Vlaardingen.
Beroep:

 

 

kamerbewaarder

 

 

Jacobus:
(
1) ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 31-03-1753 in Vlaardingen met Leena Verkade.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 28-12-1755 in Vlaardingen met Elisabeth van Beekum, 28 jaar oud, nadat zij op 12-12-1755 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Jacob van Beekum en Klaartje van den Dool. Zij is gedoopt op 02-11-1727 in Vlaardingen. Elisabeth is overleden op 25-03-1812 in Vlaardingen, 84 jaar oud.

Kind van Jacobus en Leena:

1 Fop Jacobsz van Adrichem. Hij is gedoopt op 25-12-1754 in Vlaardingen.

Kinderen van Jacobus en Elisabeth:

1 Klaartje Jacobsdr (Klara) van Adrichem. Volgt X-p.
2 Johanna Jacobsdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 27-11-1757 in Vlaardingen. Johanna is overleden op 24-02-1827 in Vlaardingen, 69 jaar oud.
Beroep:

 

 

winkelierster

 

 

3 Jannetje Jacobsdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 16-11-1760 in Vlaardingen.
4 Jacob Jacobsz van Adrichem. Volgt X-q.
5 Maria Jacobsdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 08-12-1765 in Vlaardingen.
6 Cornelia Jacobsdr van Adrichem. Volgt X-r.
7 Pieternelletje Jacobsdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 14-01-1770 in Vlaardingen.


IX-k Cornelis Foppens van Adrichem, zoon van Fop Cornelisz van Adrichem en Johanna Smits. Hij is gedoopt op 22-07-1736 in Vlaardingen. Cornelis is overleden op 28-11-1806 in Vlaardingen, 70 jaar oud. Cornelis:
(
1) trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1761 in verm Vlaardingen met Geertje Pietersdr Wapenaar, nadat zij op 24-04-1761 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 29-04-1772 in Rotterdam met Maartje Jansdr Buijs, ongeveer 32 jaar oud, nadat zij op 12-04-1772 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Maartje is geboren omstreeks 1740 in Aalsmeer wonende Rotterdam t Hang. Maartje is overleden op 24-12-1810 in Vlaardingen, ongeveer 70 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Geertje:

1 Fop Cornelisz van Adrichem. Volgt X-s.
2 Trijntje Cornelisdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 05-12-1764 in Vlaardingen.
3 Joannes Cornelisz van Adrichem. Hij is gedoopt op 23-11-1768 in Vlaardingen.

Kind van Cornelis en Maartje:

1 Johanna Cornelisdr van Adrichem. Volgt X-t.


IX-l Jannetie Thijsdr van Adrichem, dochter van Thijs Jacobsz van Adrichem en Sara van der Vlugt. Zij is gedoopt op 28-08-1746 in Vlaardingen. Jannetie is overleden op 06-03-1817 in Vlaardingen, 70 jaar oud. Jannetie trouwde, 25 jaar oud, op 08-06-1772 in Vlaardingen met Leendert Willemse IJdo, 25 jaar oud. Hij is een zoon van Willem Leendertsz IJdo en Aaltje van den Bos. Hij is gedoopt op 31-07-1746 in Vlaardinen. Leendert is overleden op 05-09-1800 in Vlaardingen, 54 jaar oud.

IX-m Maria Thijsdr van Adrichem, dochter van Thijs Jacobsz van Adrichem en Sara van der Vlugt. Zij is gedoopt op 08-12-1748 in Vlaardingen. Maria is overleden op 18-01-1828 in Vlaardingen, 79 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 30-05-1772 in Vlaardingen met Gerrit Cornelisz Westerdijk, 25 jaar oud, nadat zij op 15-05-1772 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Cornelis Gerrtisz Westerdijk en Neeltje van der Valk. Hij is gedoopt op 19-06-1746 in Vlaardingen. Gerrit is overleden op 05-09-1807 in Vlaardingen, 61 jaar oud.
Beroep:

 

 

zeeman, schipper, stuurman

 

 


IX-n Trijntje Thijsdr van Adrichem, dochter van Thijs Jacobsz van Adrichem en Sara van der Vlugt. Zij is gedoopt op 07-03-1751 in Vlaardingen. Trijntje is overleden vr 25-11-1780 in Vlaardingen, ten hoogste 29 jaar oud. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1778 in Vlaardingen met Andries Jacobsz van der Struijs, nadat zij op 10-04-1778 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Jacob Cornelisse van der Struijs en Sara Andriesse van der Vlugt. Andries is overleden op 18-06-1801 in Vlaardingen.
Beroep:

 

 

zeeman, stuurman

 

 


IX-o Jaapje Thijsdr van Adrichem, dochter van Thijs Jacobsz van Adrichem en Sara van der Vlugt. Zij is gedoopt op 09-03-1755 in Vlaardingen. Jaapje is overleden op 14-10-1827 in Vlaardingen, 72 jaar oud.
Beroep:

 

 

boetster van netten

 

 

Jaapje trouwde, 28 jaar oud, op 01-06-1783 in Vlaardingen met Claes Cornelisz Westerdijk, 31 jaar oud, nadat zij op 16-05-1783 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Cornelis Gerrtisz Westerdijk en Neeltje van der Valk. Hij is gedoopt op 12-12-1751 in Vlaardingen. Claes is overleden in 09-1800 in Vlaardingen, 48 jaar oud.
Beroep:

 

 

zeeman, stuurman

 

 


X-a Jacoba van Adrichem, dochter van Pieter van Adrichem en Elisabeth Frans. Zij is gedoopt op 26-02-1783 in Delft. Jacoba is overleden op 07-01-1864 in Delft, 80 jaar oud. Jacoba trouwde, 38 jaar oud, op 01-08-1821 in Delft met Gerrit Jansen, ongeveer 46 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1775 in Ede, zoon van Jan Gijsbertsz Jansen en Willemijntje Cornelissen. Gerrit is overleden op 26-03-1844 in Delft, ongeveer 69 jaar oud.

X-b Arnoldus (Arend) van Adrichem, zoon van Pieter van Adrichem en Elisabeth Frans. Hij is gedoopt op 28-01-1786 in Delft. Arnoldus trouwde, 24 jaar oud, op 18-03-1810 in Delft met Judith van der Hoeven, nadat zij op 17-02-1810 in Delft in ondertrouw zijn gegaan.

Kinderen van Arnoldus en Judith:

1 Elisabeth van Adrichem. Volgt XI-a.
2 Jacoba van Adrichem, geboren op 15-01-1812 in Delft. Volgt XI-b.
3 Pieter van Adrichem, geboren op 31-08-1814 in Delft. Pieter is overleden op 21-06-1818 in Rotterdam, 3 jaar oud.
4 Hermanus van Adrichem, geboren op 28-09-1816 in Delft. Volgt XI-c.
5 Maria Pieternella van Adrichem, geboren op 08-05-1819 in Kralingen. Maria is overleden op 12-02-1829 in Rotterdam, 9 jaar oud.
6 Pieter van Adrichem, geboren op 20-04-1821 in Rotterdam.
7 Johannes van Adrichem, geboren op 01-11-1823 in Rotterdam. Volgt XI-d.


X-c Maria Helena van Adrichem, dochter van Pieter van Adrichem en Elisabeth Frans. Zij is gedoopt op 27-03-1791 in Delft. Maria is overleden op 20-02-1867 in Delft, 75 jaar oud.
Beroep:

 

 

naaister

 

 

Maria trouwde, 26 jaar oud, op 04-06-1817 in Delft met Christoffel Zuiderwijk, 22 jaar oud. Christoffel is geboren op 21-11-1794 in Delft, zoon van Cornelis Zuiderwijk en Johanna Fieleers (Fileers). Hij is gedoopt op 23-11-1794 in Delft. Christoffel is overleden op 11-06-1849 in Delft, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1849.
Beroep:

 

 

metselaarsknecht

 

 


X-d Agatha van Adrichem, dochter van Pieter van Adrichem en Josijntje Glijne van der Meer. Zij is gedoopt op 08-05-1772 in Rijswijk. Agatha is overleden op 15-03-1844 in Rijswijk, 71 jaar oud. Agatha trouwde, 26 jaar oud, op 16-09-1798 in Rijswijk met Arend van der Voort, 29 jaar oud, nadat zij op 31-08-1798 in Rijswijk in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Jan Gerritsz van der Voort en Catharina Fransdr van Beek. Hij is gedoopt op 24-02-1769 in Rijswijk. Arend is overleden op 26-10-1812 in Rijswijk, 43 jaar oud.
Beroep:

 

 

bouwman

 

 


X-e Cornelia Pietersdr van Adrichem is geboren na 24-07-1776 in Rijswijk, dochter van Pieter van Adrichem en Josijntje Glijne van der Meer. Cornelia is overleden op 24-07-1849 in Delft, ten hoogste 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1849. Cornelia trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, op 22-04-1804 in Rijswijk met Cornelius Arijszn Ammerlaan, 29 jaar oud, nadat zij op 05-04-1804 in Schipluiden in ondertrouw zijn gegaan. Cornelius is geboren in Groeneveld, zoon van Arie Cornelisse Ammerlaan en Angenitje Klaasse Schellingshout. Hij is gedoopt op 15-03-1775 in Schipluiden. Cornelius is overleden op 08-05-1832 in Groeneveld, 57 jaar oud.

X-f Glijn Pieterse van Adrichem, zoon van Pieter van Adrichem en Josijntje Glijne van der Meer. Hij is gedoopt op 04-03-1779 in Rijswijk. Glijn is overleden op 24-01-1840 in Rijswijk, 60 jaar oud. Glijn trouwde, 39 jaar oud, op 01-11-1818 in Rijswijk met Magdalena Koelewijn, 25 jaar oud. Magdalena is geboren op 26-04-1793 in Rijswijk, dochter van Dirk Koelewijn en Marijtje Gerritsdr van Leeuwen. Zij is gedoopt op 26-04-1793 in Rijswijk. Magdalena is overleden op 13-01-1861 in Rijswijk, 67 jaar oud.
Beroep:

 

 

dienstmaagd

 

 


Kinderen van Glijn en Magdalena:

1 Petrus van Adrichem, geboren op 29-12-1819 in Rijswijk. Petrus is overleden op 06-06-1886 in Rijswijk, 66 jaar oud. Hij is begraven op 11-06-1886 te Rijswijk.
Beroep:

 

 

landbouwer

 

 

2 Maria van Adrichem, geboren op 09-07-1821 in Rijswijk. Volgt XI-e.
3 Josina van Adrichem, geboren op 15-09-1822 in Rijswijk. Josina is overleden op 22-03-1824 in Rijswijk, 1 jaar oud.
4 Dirk van Adrichem, geboren op 18-02-1824 in Rijswijk. Dirk is overleden op 04-07-1824 in Rijswijk, 4 maanden oud.
5 Jozina van Adrichem, geboren op 17-04-1825 in Rijswijk. Volgt XI-f.
6 Dirk van Adrichem, geboren op 09-10-1826 in Rijswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1826. Dirk is overleden op 28-06-1898 in Rijswijk, 71 jaar oud. Hij is begraven op 01-07-1898 te Rijswijk.
Beroep:

 

 

landbouwer

 

 

7 Cornelis van Adrichem, geboren op 09-08-1828 in Rijswijk. Volgt XI-g.
8 Gerardus van Adrichem, geboren op 11-10-1830 in Rijswijk. Volgt XI-h.
9 Magdalena van Adrichem, geboren op 07-03-1833 in Rijswijk. Volgt XI-i.
10 Adrianus (Arie) van Adrichem, geboren op 20-06-1835 in Rijswijk. Volgt XI-j.
11 Catharina van Adrichem, geboren op 06-05-1837 in Rijswijk. Volgt XI-k.


X-g Michael van Adrichem, zoon van Pieter van Adrichem en Josijntje Glijne van der Meer. Hij is gedoopt op 19-02-1785 in Rijswijk. Michael is overleden op 17-04-1871 in Rijswijk, 86 jaar oud. Hij is begraven op 22-04-1871 te Rijswijk.
Beroep:

 

 

bouwman te Groeneveld

 

 

Michael trouwde, 27 jaar oud, op 14-02-1813 in Rijswijk met Henderina Scholtes, 25 jaar oud. Zij is een dochter van Johannes Philippus Schultheis (Scholtes) en Catharina Koppers. Zij is gedoopt op 08-12-1787 in Delft. Henderina is overleden op 13-01-1858 in Delft, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1858. Zij is begraven op 18-01-1858 te Delft.

Kinderen van Michael en Henderina:

1 Pieter (Petrus) van Adrichem, geboren op 21-11-1813 in Rijswijk. Volgt XI-l.
2 Johannes van Adrichem, geboren op 09-10-1814 in t Woudt (Hof van Delft). Volgt XI-m.
3 Arent van Adrichem, geboren op 14-10-1815 in Hof van Delft. Volgt XI-n.
4 Catharina van Adrichem, geboren op 11-11-1816 in Hof van Delft. Volgt XI-o.
5 Jozina van Adrichem, geboren op 17-01-1818 in Groeneveld. Zij is gedoopt op 17-01-1818 in Schipluiden. Jozina is overleden op 01-01-1880 in Delft, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1880. Zij is begraven op 05-01-1880 te Delft.
6 Leendert van Adrichem, geboren op 15-04-1819 in Groeneveld. Volgt XI-p.
7 Maria van Adrichem, geboren op 07-08-1820 in Groeneveld. Zij is gedoopt op 07-08-1820 in Schipluiden. Maria is overleden op 17-09-1822 in Groeneveld, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1822.
8 Hendrina van Adrichem, geboren op 20-08-1821 in Groeneveld. Zij is gedoopt op 20-08-1821 in Schipluiden. Hendrina is overleden op 23-04-1822 in Groeneveld, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1822.
9 Maria van Adrichem, geboren op 28-09-1822 in Groeneveld. Volgt XI-q.
10 Henricus van Adrichem, geboren op 16-03-1824 in Groeneveld. Volgt XI-r.
11 Agatha van Adrichem, geboren op 22-06-1825 in Groeneveld. Volgt XI-s.
12 Adriana Catharina van Adrichem, geboren op 06-10-1826 in Groeneveld. Volgt XI-t.
13 Cornelia van Adrichem, geboren op 12-12-1827 in Groeneveld. Volgt XI-u.
14 Doodgeboren Kind van Adrichem, geboren op 22-08-1829 in Groeneveld.


X-h Magdalena van Adrichem is geboren op 12-05-1786 in Rijswijk, dochter van Pieter van Adrichem en Josijntje Glijne van der Meer. Zij is gedoopt op 13-05-1786 in Rijswijk. Magdalena is overleden op 31-05-1848 in Maasland, 62 jaar oud. Magdalena trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1816 in Rijswijk met Aalbrecht Koelewijn, 28 jaar oud. Aalbrecht is geboren op 29-09-1787 in Rijswijk, zoon van Dirk Koelewijn en Marijtje Gerritsdr van Leeuwen. Hij is gedoopt op 30-09-1787 in Rijswijk. Aalbrecht is overleden op 23-04-1857 in Maasland, 69 jaar oud.
Notitie bij Aalbrecht:
Na het overlijden van Magdalena hertrouwt Aalbrecht met Trijntje van der Drift


X-i Joost van Adrichem, zoon van Pieter van Adrichem en Josijntje Glijne van der Meer. Hij is gedoopt op 27-09-1790 in Rijswijk. Joost is overleden op 19-06-1826 in Rijswijk, 35 jaar oud. Joost trouwde, 26 jaar oud, op 26-04-1817 in Naaldwijk met Catharina (Kaatje) Swanenburg, 19 jaar oud. Zij is een dochter van Arend Cornelisz Swanenburg en Geertje Cornelisse (Gertrudis) van der Drift. Zij is gedoopt op 22-04-1798 in Naaldwijk. Catharina is overleden op 07-09-1875 in Rijswijk, 77 jaar oud. Zij trouwde later omstreeks 1827 met Jacobus Lelieveld alias Overmeer (1798-1879).

Kinderen van Joost en Catharina:

1 Petrus van Adrichem, geboren op 28-02-1818 in Rijswijk. Volgt XI-v.
2 Geertrui van Adrichem, geboren op 26-03-1819 in Rijswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1819. Geertrui is overleden op 06-10-1819 in Rijswijk, 6 maanden oud.
3 Arend van Adrichem, geboren op 10-05-1820 in Rijswijk. Arend is overleden op 04-01-1821 in Rijswijk, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1821.
4 Josina van Adrichem, geboren op 27-07-1821 in Rijswijk. Volgt XI-w.
5 Arend van Adrichem, geboren op 25-03-1823 in Rijswijk. Volgt XI-x.
6 Geertruida van Adrichem, geboren op 14-08-1824 in Rijswijk. Volgt XI-y.
7 Maria van Adrichem, geboren op 28-01-1826 in Rijswijk. Maria is overleden op 18-08-1826 in Rijswijk, 6 maanden oud.


X-j Simon van Adrichem, zoon van Engelbertus (Aalbregt) van Adrichem en Maria Cornelisse van der Hoeven. Hij is gedoopt op 19-01-1765 in Voorburg. Simon is overleden op 23-04-1809 in Zegwaart, 44 jaar oud. Simon trouwde, 33 jaar oud, op 28-05-1798 in Maasland met Pleuntje Jansdr (Apolonia) van der Lelij, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-05-1798 in Maasland. Zij is een dochter van Johannes Huijbrechts van der Lelij en Marijtje Janse Hallekers (Harkens Halkers). Zij is gedoopt op 13-12-1773 in Maasland. Pleuntje is overleden op 21-11-1808 in Maassluis, 34 jaar oud.

Kinderen van Simon en Pleuntje:

1 Joannis van Adrichem, geboren op 31-03-1799 in Rijswijk. Volgt XI-z.
2 Albrecht van Adrichem. Hij is gedoopt in 04-1800 in Maasland.
3 Maria (Marijtje) van Adrichem. Zij is gedoopt op 23-10-1802 in Schipluiden. Maria is overleden vr 14-08-1805, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Maria van Adrichem. Zij is gedoopt op 14-08-1805 in Schipluiden.
5 Jacobus van Adrichem. Hij is gedoopt op 04-05-1807 in Schipluiden.


X-k Willemijntje (Wilhelmina) van Adrichem is geboren in Stompwijk, dochter van Engelbertus (Aalbregt) van Adrichem en Maria Cornelisse van der Hoeven. Zij is gedoopt op 10-01-1770 in Stompwijk. Willemijntje is overleden op 21-08-1831 in Zegwaard, 61 jaar oud. Zij is begraven op 25-08-1831 te Zegwaard. Willemijntje:
(
1) trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1794 in Zoetermeer met Pieter van Dorp, 32 jaar oud, nadat zij op 02-05-1794 in Pijnacker in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-05-1794 in Zoetermeer. Pieter is geboren op 31-05-1761, zoon van Cornelis van Dorp en Maria Hendriks van Roelen. Hij is gedoopt op 31-05-1761 in Berkel. Pieter is overleden omstreeks 1800, ongeveer 39 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 28-02-1802 in Zegwaard met Casper Koole. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-02-1802. Casper is geboren in Wegler Duitsland. Casper is overleden vr 21-08-1831 in Zegwaart.
Notitie bij overlijden van Casper: zijn overlijdingsdatum komt van de overlijdingsakte van zijn vrouw maar na 1811 hij komt in iedere geval niet voor in de Burg Stand van Zegwaard

X-l Cornelia Aalbregtsdr (Keetje) van Adrichem is geboren op 03-09-1772 in Wilsveen, dochter van Engelbertus (Aalbregt) van Adrichem en Maria Cornelisse van der Hoeven. Zij is gedoopt op 03-09-1772 in Zoetermeer. Cornelia is overleden op 22-06-1834 in Rijswijk, 61 jaar oud. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1795 in Naaldwijk met Klaas Ariesz van Rijn, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 10-05-1795 in Naaldwijk in ondertrouw zijn gegaan. Klaas is geboren omstreeks 1770 in Wateringen, zoon van Arie van Rijn en Maria van der Spek. Klaas is overleden op 07-02-1838 in Rijswijk, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1838.

X-m Anna Maria (Marijtje) van Adrichem, dochter van Engelbertus (Aalbregt) van Adrichem en Neeltje van Rijn. Zij is gedoopt op 18-02-1780 in Zoetermeer. Anna is overleden op 04-07-1825 in Zegwaard, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1825.
Notitie bij Anna: zij wordt gedoopt met de naam Marijtje
Anna trouwde, 35 jaar oud, op 24-01-1816 in Zoetermeer met Gerardus Wilhelmus Delsman, 34 jaar oud. Gerardus is geboren op 13-11-1781 in Nord-Kirchen Duitsland, zoon van Joannes Bernardus Delsman en Anna Maria Uhlenbrock. Hij is gedoopt op 17-11-1781 in Nord-Kirchen Westfalen Duitsland. Gerardus is overleden op 13-12-1852 in Alkmaar, 71 jaar oud.
Beroep:

 

 

kleermaker te Zegwaard

 

 


X-n Hermanus van Adrichem is geboren in Zegwaart, zoon van Engelbertus (Aalbregt) van Adrichem en Aaltje van der Heijden. Hij is gedoopt op 08-05-1787 in Zoetermeer. Hermanus is overleden op 22-11-1841 in Norg, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermanus: .
er is ook een inschrijving van het overlijden te Veur met als aangiftedatum 9-3-1842 akte 10

Beroep:

 

 

kleermaker, arbeider

 

 

Hermanus trouwde, 25 jaar oud, op 26-11-1812 in Leidschendam met Hermijntje (Mijntje) van Bergen, 21 jaar oud. Hermijntje is geboren in Valkenburg, dochter van Gerrit van Bergen en Antje Boskamp (Boscamp). Zij is gedoopt op 24-04-1791 in Oestgeest.

Kind van Hermanus en Hermijntje:

1 Alida van Adrichem, geboren op 20-07-1813 in Veur. Alida is overleden op 25-11-1813 in Delft, 4 maanden oud.


X-o Johanna van Adrichem, dochter van Jan Pietersz van Adrichem en Marijtje (Maria) Starrenburg. Zij is gedoopt op 01-02-1750 in Rotterdam. Johanna is overleden op 21-02-1826 in Vlaardingen, 76 jaar oud. Johanna:
(
1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-11-1770 in Vlaardingen met Alexander (Pijnsen) van der Aa, nadat zij op 19-10-1770 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 15-10-1778 in Vlaardingen (ondertrouw) met Karel Mourits. Karel is overleden op 28-05-1801 in Vlaardingen.
Beroep:

 

 

kleermaker

 

 


X-p Klaartje Jacobsdr (Klara) van Adrichem, dochter van Jacobus Foppens van Adrichem en Elisabeth van Beekum. Zij is gedoopt op 24-10-1756 in Vlaardingen. Klaartje is overleden op 31-08-1826 in Vlaardingen, 69 jaar oud. Klaartje:
(
1) trouwde, 24 jaar oud, op 06-09-1781 in Vlaardingen (ondertrouw) met Arij den Haas. Arij is overleden in 10-1786 in Vlaardingen.
Notitie bij overlijden van Arij: .
Arij is op zee overleden

(2) trouwde, minstens 37 jaar oud, na 07-02-1794 in verm Vlaardingen met Cornelis Goudappel, minstens 33 jaar oud, nadat zij op 07-02-1794 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren in 1761 in Vlaardingen, zoon van Gerrit Goudappel en Jannetje Wapenaar. Cornelis is overleden op 23-03-1847 in Vlaardingen, 86 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: hij was weduwnaar Hendrina van Minnen en Jacoba Blankhart
Beroep:

 

 

zeeman, stuurman

 

 


X-q Jacob Jacobsz van Adrichem, zoon van Jacobus Foppens van Adrichem en Elisabeth van Beekum. Hij is gedoopt op 07-10-1764 in Vlaardingen. Jacob is overleden op 11-10-1826 in Hazerswoude, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1826. Jacob trouwde, 34 jaar oud, op 28-10-1798 in Vlaardingen met Margarieta van Beekum, 34 jaar oud, nadat zij op 11-10-1798 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Margarieta is geboren op 09-02-1764 in Vlaardingen, dochter van Pieter van Beekum en Elisabeth Voogt. Zij is gedoopt op 12-02-1764 in Vlaardingen. Margarieta is overleden op 17-09-1826 in Hazerswoude, 62 jaar oud.
Notitie bij Margarieta: weduwe van Krijn Broek (gehuwd op 4-7-1790 Vlaardingen)

Kinderen van Jacob en Margarieta:

1 Elisabeth Jacobsdr van Adrichem, geboren op 30-07-1799 in Vlaardingen. Volgt XI-aa.
2 Jacobus Jacobsz van Adrichem, geboren op 20-06-1803 in Vlaardingen. Hij is gedoopt op 26-06-1803 in Vlaardingen.


X-r Cornelia Jacobsdr van Adrichem, dochter van Jacobus Foppens van Adrichem en Elisabeth van Beekum. Zij is gedoopt op 10-04-1768 in Vlaardingen. Cornelia is overleden op 03-01-1841 in Vlaardingen, 72 jaar oud. Cornelia:
(
1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-07-1796 in Vlaardingen met Krijn Prins, 26 jaar oud, nadat zij op 08-07-1796 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Pieter Prins en Katharina van Letten. Hij is gedoopt op 20-12-1769 in Vlaardingen. Krijn is overleden vr 28-12-1804 in Vlaardingen, ten hoogste 35 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 13-01-1805 in Vlaardingen met Jacobus Blijenburg, 27 jaar oud, nadat zij op 28-12-1804 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Jan Blijenburg en Jannetje van Treuren. Hij is gedoopt op 10-08-1777 in Vlaardingen. Jacobus is overleden op 07-08-1853 in Vlaardingen, 75 jaar oud.
Beroep:

 

 

kuiper

 

 


X-s Fop Cornelisz van Adrichem, zoon van Cornelis Foppens van Adrichem en Geertje Pietersdr Wapenaar. Hij is gedoopt op 25-04-1762 in Vlaardingen. Fop trouwde, 27 jaar oud, op 13-11-1789 in Maassluis met Fulpina (Fhilippina, Phillepijntje) Jillis Nieuwstraten, 25 jaar oud, nadat zij op 23-10-1789 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-11-1789 in Maassluis en Vlaardingen. Zij is een dochter van Jillis Maartensz Nieuwstraten en Neeltje Pleunen Vons. Zij is gedoopt op 29-07-1764 in Maassluis. Fulpina is overleden op 23-11-1834 in Albrandswaard, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fulpina: .
Op haar overlijdingsakte staat vermeld dat zij gehuwd was met Cornelis van Adrichem


Kinderen van Fop en Fulpina:

1 Cornelis van Adrichem. Volgt XI-ab.
2 Neeltje van Adrichem, geboren op 13-02-1793 in Pernis. Volgt XI-ac.


X-t Johanna Cornelisdr van Adrichem, dochter van Cornelis Foppens van Adrichem en Maartje Jansdr Buijs. Zij is gedoopt op 12-09-1773 in Vlaardingen. Johanna is overleden op 03-03-1839 in Vlaardingen, 65 jaar oud. Johanna trouwde, 17 jaar oud, op 26-06-1791 in Vlaardingen met Gerrit Schilder, 27 jaar oud, nadat zij op 10-06-1701 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Salomon Schilder en Suzanna (Susannetje) van der Kemel. Hij is gedoopt op 02-05-1764 in Vlaardingen. Gerrit is overleden op 12-02-1837 in Vlaardingen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1837.
Beroep:

 

 

baandersknecht, arbeider, sjouwer, touwslager

 

 


XI-a Elisabeth van Adrichem, dochter van Arnoldus (Arend) van Adrichem en Judith van der Hoeven. Zij is gedoopt op 27-06-1810 in Delft. Elisabeth:
(
1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-06-1834 in Rotterdam met Mathias of Matthijs van Struijk, 25 jaar oud. Mathias is geboren in 1809 in Zevenbergen, zoon van Petrus van Struijk en Antonia Noteboom.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 14-06-1843 in Rotterdam met Johann Hinrich Knetemann, 26 jaar oud. Johann is geboren in 1817 in Wardenburg, zoon van Anton Knetemann en Maria Catharina Gramberg.

XI-b Jacoba van Adrichem is geboren op 15-01-1812 in Delft, dochter van Arnoldus (Arend) van Adrichem en Judith van der Hoeven. Jacoba is overleden op 24-03-1889 in Rotterdam, 77 jaar oud. Jacoba trouwde, 20 jaar oud, op 22-08-1832 in Rotterdam met Henricus de Bruijn, 21 jaar oud. Henricus is geboren in 1811 in Appingedam, zoon van Wouter de Bruijn en Ruurtje Pieters.

XI-c Hermanus van Adrichem is geboren op 28-09-1816 in Delft, zoon van Arnoldus (Arend) van Adrichem en Judith van der Hoeven. Hermanus is overleden op 13-09-1853 in Rotterdam, 36 jaar oud. Hermanus trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1842 in Rotterdam met Riemke van der Geest, 26 jaar oud. Riemke is geboren in 1816 in Beest, dochter van Arnoldus van der Geest en Aaltje Tamis. Riemke is overleden op 18-04-1879 in s-Gravehage, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Riemke: volgens de overlijdingsakte zou de geboorteplaats Beets te Friesland zijn
Beroep:

 

 

waschvrouw op 25-8-1869 te s-Gravenhage

 

 


Kinderen van Hermanus en Riemke:

1 Arend van Adrichem, geboren op 05-05-1842 in Rotterdam. Volgt XII-a.
2 Allegonda van Adrichem, geboren op 23-08-1844 in Rotterdam.
3 Johannes van Adrichem, geboren op 08-09-1846 in Rotterdam.
4 Judith (Judik) Geertrui (Geertruida) van Adrichem, geboren op 05-12-1848 in Rotterdam. Volgt XII-b.
5 Maria Pieternalla (Petronella) van Adrichem, geboren op 26-05-1851 in Rotterdam.


XI-d Johannes van Adrichem is geboren op 01-11-1823 in Rotterdam, zoon van Arnoldus (Arend) van Adrichem en Judith van der Hoeven. Johannes is overleden op 14-06-1890 in Rotterdam, 66 jaar oud. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 05-11-1851 in Rotterdam met Maria Fruit, 29 jaar oud. Maria is geboren in 1822 in Puttershoek, dochter van Gerritje Fruit. Maria is overleden op 29-11-1889 in Rotterdam, 67 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Maria:

1 Judic Geertrui van Adrichem, geboren op 17-11-1851 in Rotterdam.
2 Gerardina Maria van Adrichem, geboren op 10-10-1853 in Rotterdam. Volgt XII-c.
3 Johannes Hendricus van Adrichem, geboren op 01-08-1856 in Rotterdam. Volgt XII-d.
4 Hendrika Maria van Adrichem, geboren op 27-10-1857 in Rotterdam. Volgt XII-e.
5 Judic Geertrui van Adrichem, geboren op 15-04-1859 in Rotterdam. Volgt XII-f.
6 Elizabeth Catharina van Adrichem, geboren op 29-12-1860 in Rotterdam.
7 Elizabeth Theresia van Adrichem, geboren op 07-06-1862 in Rotterdam.
8 Arie van Adrichem, geboren op 13-05-1864 in Rotterdam. Volgt XII-g.
9 Maria van Adrichem, geboren op 25-11-1866 in Rotterdam.


XI-e Maria van Adrichem is geboren op 09-07-1821 in Rijswijk, dochter van Glijn Pieterse van Adrichem en Magdalena Koelewijn. Maria is overleden op 01-05-1901 in Maasland, 79 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1849 in Rijswijk met Adrianus Hofstede, 28 jaar oud. Adrianus is geboren op 08-07-1820 in Schipluiden, zoon van Cornelis Cornelisz Hofstede en Ariaantje Theunisdr Romeijn. Adrianus is overleden op 11-08-1898 in Maasland, 78 jaar oud.

XI-f Jozina van Adrichem is geboren op 17-04-1825 in Rijswijk, dochter van Glijn Pieterse van Adrichem en Magdalena Koelewijn. Jozina is overleden op 06-10-1883 in Maasland, 58 jaar oud. Zij is begraven op 10-10-1883 te Maasland. Jozina trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1853 in Rijswijk met Klaas Ammerlaan, 39 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-05-1853 in Rijswijk. Klaas is geboren op 12-03-1814 in Maasland, zoon van Wilhelmus Ammerlaan en Marijtje Jansdr van der Kruk. Hij is gedoopt op 12-03-1814 in Maasland. Klaas is overleden op 12-02-1880 in Maasland, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1880.

XI-g Cornelis van Adrichem is geboren op 09-08-1828 in Rijswijk, zoon van Glijn Pieterse van Adrichem en Magdalena Koelewijn. Cornelis is overleden op 05-12-1885 in Rijswijk, 57 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1885 te Rijswijk. Cornelis trouwde, 43 jaar oud, op 16-01-1872 in Veur met Petronella van der Geest, 30 jaar oud. Petronella is geboren op 06-07-1841 in Veur, dochter van Adrianus van der Geest en Catharina Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1841. Petronella is overleden op 05-01-1905 in Rijswijk, 63 jaar oud.

XI-h Gerardus van Adrichem is geboren op 11-10-1830 in Rijswijk, zoon van Glijn Pieterse van Adrichem en Magdalena Koelewijn. Gerardus is overleden op 04-05-1910 in Maasland, 79 jaar oud.
Beroep:

 

 

bouwknecht

 

 

Gerardus trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1856 in Naaldwijk met Catharina Maria Magdalena Buijs, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 22-07-1832 in Naaldwijk, dochter van Anthonius Klaasz Buijs en Johanna Kester. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1832. Catharina is overleden op 19-03-1889 in Maasland, 56 jaar oud. Zij is begraven op 22-03-1889 te Maasland.

Kinderen van Gerardus en Catharina:

1 Magdalena van Adrichem, geboren op 04-03-1857 in Maasland. Volgt XII-h.
2 Antonius van Adrichem, geboren op 16-10-1858 in Maasland. Volgt XII-i.
3 Galein van Adrichem, geboren op 05-02-1860 in Maasland. Volgt XII-j.
4 Nicolaas Wilhelmus van Adrichem, geboren op 28-04-1861 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1861. Nicolaas is overleden op 28-06-1890 in Rijswijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1890. Hij is begraven op 01-07-1890 te Rijswijk.
5 Johanna Dorothea van Adrichem, geboren op 01-08-1863 in Maasland. Volgt XII-k.
6 Petrus van Adrichem, geboren op 31-01-1865 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1865. Petrus is overleden op 06-05-1928 in Alkmaar, 63 jaar oud. Hij is begraven op 10-05-1928 te Maasland.
7 Dorothea Johanna van Adrichem, geboren op 16-02-1866 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1866. Dorothea is overleden op 25-08-1953 in Delft, 87 jaar oud.
8 Maria van Adrichem, geboren op 12-06-1869 in Maasland. Volgt XII-l.
9 Anna van Adrichem, geboren op 03-01-1871 in Maasland. Volgt XII-m.
10 Magdalena Catharina van Adrichem, geboren op 19-04-1875 in Maasland. Volgt XII-n.
11 Catharina Elisabeth van Adrichem, geboren op 25-02-1877 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1877. Catharina is overleden op 06-02-1954 in Delft, 76 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Regilieuze Zr Maria Gerarda. zij is overleden in het 51e jaar van haar professie


XI-i Magdalena van Adrichem is geboren op 07-03-1833 in Rijswijk, dochter van Glijn Pieterse van Adrichem en Magdalena Koelewijn. Magdalena is overleden op 16-01-1880 in Rijswijk, 46 jaar oud. Zij is begraven op 21-01-1880 te Rijswijk. Magdalena trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1858 in Rijswijk met Cornelis van der Voort, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1858 in Rijswijk. Cornelis is geboren op 04-06-1829 in Loosduinen, zoon van Nicolaas van der Voort en Margaritha Hofstede. Cornelis is overleden op 27-11-1887 in Rijswijk, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1887.

XI-j Adrianus (Arie) van Adrichem is geboren op 20-06-1835 in Rijswijk, zoon van Glijn Pieterse van Adrichem en Magdalena Koelewijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1835. Adrianus is overleden op 28-02-1906 in Schipluiden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1906. Hij is begraven op 03-03-1906 te Rijswijk. Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1865 in Wateringen met Anna van der Voort, 28 jaar oud. Anna is geboren op 11-02-1837 in Loosduinen, dochter van Nicolaas van der Voort en Margaritha Hofstede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1837. Anna is overleden op 02-05-1912 in Schipluiden, 75 jaar oud.

Kinderen van Adrianus en Anna:

1 Magdalena Maria van Adrichem, geboren op 20-05-1866 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XII-o.
2 Margaretha Catharina van Adrichem, geboren op 15-07-1867 in Vlaardingerambacht. Zij is gedoopt op 16-07-1867 in Schipluiden. Margaretha is overleden op 10-10-1868 in Vlaardingerambacht, 1 jaar oud.
3 Maria Josina van Adrichem, geboren op 15-07-1867 in Vlaardingerambacht. Zij is gedoopt op 16-07-1867 in Schipluiden. Maria is overleden op 18-11-1868 in Vlaardingerambacht, 1 jaar oud.
4 Nicolaas Jacobus van Adrichem, geboren op 12-10-1868 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XII-p.
5 Gelinus Nicolaas van Adrichem, geboren op 11-03-1870 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XII-q.
6 Margaretha Catharina van Adrichem, geboren op 16-06-1871 in Vlaardingerambacht. Zij is gedoopt op 17-06-1871 in Schipluiden. Margaretha is overleden op 05-10-1872 in Vlaardinger-Ambacht, 1 jaar oud.
7 Petrus Adrianus van Adrichem, geboren op 12-06-1873 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XII-r.


XI-k Catharina van Adrichem is geboren op 06-05-1837 in Rijswijk, dochter van Glijn Pieterse van Adrichem en Magdalena Koelewijn. Catharina is overleden op 20-06-1904 in Rijswijk, 67 jaar oud. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1861 in Rijswijk met Henricus Johannes Olsthoorn, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-05-1861 in Rijswijk. Henricus is geboren op 15-05-1837 in Rijswijk, zoon van Johannes Olsthoorn en Catharina van der Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1837. Henricus is overleden op 09-01-1920 in Rijswijk, 82 jaar oud. Hij is begraven op 13-01-1920 te Rijswijk.
Beroep:

 

 

bouwknecht

 

 


XI-l Pieter (Petrus) van Adrichem is geboren op 21-11-1813 in Rijswijk, zoon van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes. Pieter is overleden op 13-06-1888 in Delft, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1888. Hij is begraven op 16-06-1888 te Delft.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 

Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1839 in Groeneveld met Gerritje (Gerarda) van Ruijven, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-04-1839 in Schipluiden. Gerritje is geboren op 20-04-1817 in Rijswijk, dochter van Nicolaas van Ruijven en Cornelia Gerrits van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1817. Gerritje is overleden op 23-09-1898 in Delft, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1898. Zij is begraven op 27-09-1898 te Delft.
Notitie bij overlijden van Gerritje:
Op de overl akte wordt Gerritje genoemd Gerarda maar haar doopnaam is Gerritje


Kinderen van Pieter en Gerritje:

1 Hendrica van Adrichem, geboren op 26-01-1841 in De Lier. Volgt XII-s.
2 Cornelia Philomena van Adrichem, geboren op 19-11-1842 in De Lier. Volgt XII-t.
3 Catrina van Adrichem, geboren op 07-09-1844 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1844. Zij is gedoopt op 07-09-1844 in Schipluiden. Catrina is overleden op 13-10-1877 in De Lier, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1877.
4 Nicolaas van Adrichem, geboren op 14-10-1846 in De Lier. Volgt XII-u.
5 Cornelia van Adrichem, geboren op 25-12-1848 in De Lier. Volgt XII-v.
6 Helena Maria van Adrichem, geboren op 05-09-1850 in De Lier. Volgt XII-w.
7 Maria van Adrichem, geboren op 16-03-1853 in De Lier. Volgt XII-x.
8 Theodora Francina van Adrichem, geboren op 30-12-1854 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-01-1855. Zij is gedoopt op 31-12-1854 in Schipluiden. Theodora is overleden op 17-06-1921 in Megen, 66 jaar oud.
Notitie bij Theodora:
ingetreden als kloosterzuster M. Constance Clarissen te Megen

9 Machiel van Adrichem, geboren op 26-09-1857 in De Lier. Volgt XII-y.


XI-m Johannes van Adrichem is geboren op 09-10-1814 in t Woudt (Hof van Delft), zoon van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes. Hij is gedoopt op 09-10-1814 in Schipluiden. Johannes is overleden op 28-09-1872 in Hof van Delft, 57 jaar oud. Hij is begraven op 01-10-1872 te Schipluiden. Johannes trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vr 14-12-1848 met Cornelia Catharina Jansen, ten hoogste 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 23-03-1821 in Maasland, dochter van Johannes Jansen en Cornelia Ham. Zij is gedoopt op 23-03-1821 in Maasland. Cornelia is overleden op 10-06-1906 in Delft, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1906. Zij is begraven op 15-06-1906 te Delft.
Notitie bij overlijden van Cornelia:
Op haar overlijdingsakte staat niet vermeld dat zij met Johannes van Adrichem getrouwd was maar dit is bekend uit een testament van hun beiden


Kind van Johannes en Cornelia:

1 Hendrica van Adrichem, geboren op 19-12-1855 in Hof van Delft. Volgt XII-z.


XI-n Arent van Adrichem is geboren op 14-10-1815 in Hof van Delft, zoon van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes. Hij is gedoopt op 18-10-1815 in Schipluiden. Arent is overleden op 12-01-1901 in Voorschoten, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1901. Hij is begraven op 16-01-1901 te Voorschoten.
Beroep:

 

 

veehouder en armmeester van Sint Laurentius

 

 

Arent trouwde, 31 jaar oud, op 29-04-1847 in Hodenpijl met Maria Ammerlaan, 23 jaar oud. Maria is geboren op 09-02-1824 in Hodenpijl, dochter van Jacobus Ammerlaan en Helena van Veldhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1824. Maria is overleden op 09-12-1885 in Voorschoten, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1885. Zij is begraven op 14-12-1885 te Voorschoten.

Kinderen van Arent en Maria:

1 Hendrika van Adrichem, geboren in 1843.
Notitie bij Hendrika:
volgens een gezinskaart te Voorschoten is zij te Stompwijk geboren maar dan zou zij gezien de huw akte een voorkind uit dit huwelijk moeten zijn

2 Hendrika van Adrichem, geboren op 09-12-1848 in Stompwijk. Volgt XII-aa.
3 Helena van Adrichem, geboren op 23-08-1850 in Stompwijk. Volgt XII-ab.
4 Catharina van Adrichem, geboren op 03-12-1851 in Stompwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1851. Catharina is overleden op 31-07-1905 in Voorschoten, 53 jaar oud.
5 Jacobus van Adrichem, geboren op 04-01-1853 in Stompwijk. Volgt XII-ac.
6 Machiel van Adrichem, geboren op 07-04-1856 in Stompwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1856. Machiel is overleden op 22-03-1918 in Voorburg, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1918.
Beroep:

 

 

landbouwer

 

 


XI-o Catharina van Adrichem is geboren op 11-11-1816 in Hof van Delft, dochter van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes. Zij is gedoopt op 12-11-1816 in Schipluiden. Catharina is overleden op 20-11-1886 in Wateringen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-11-1886. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 22-04-1841 in Groeneveld met Wilhelmus van Zeijl, 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 09-07-1816 in Wateringen, zoon van Jacobus van Zeijl en Engelbertha de Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1816. Wilhelmus is overleden op 28-01-1892 in Wateringen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1892.
Beroep:

 

 

bouwman

 

 


Kind van Catharina en Wilhelmus:

1 Wilhelmus van Zeijl, geboren op 15-01-1852 in Wateringen. Volgt XII-ad.


XI-p Leendert van Adrichem is geboren op 15-04-1819 in Groeneveld, zoon van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes. Hij is gedoopt op 15-04-1819 in Schipluiden. Leendert is overleden op 21-12-1897 in Delft, 78 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1897 te Delft. Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1843 in Vrijenban met Johanna (Jannetje) Maat, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 10-12-1815 in Vrijenban, dochter van Cornelis Maat en Petronella Boer. Johanna is overleden op 17-12-1895 in Delft, 80 jaar oud.

Kinderen van Leendert en Johanna:

1 Hendrika van Adrichem, geboren op 29-07-1849 in Rijswijk. Volgt XII-ae.
2 Pieternella van Adrichem, geboren op 30-08-1850 in Rijswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1850. Pieternella is overleden op 21-08-1937 in Delft, 86 jaar oud.
3 Machiel van Adrichem, geboren op 20-11-1856 in Hof van Delft. Volgt XII-af.


XI-q Maria van Adrichem is geboren op 28-09-1822 in Groeneveld, dochter van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1822. Zij is gedoopt op 28-09-1822 in Schipluiden. Maria is overleden op 10-06-1882 in Hof van Delft, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1882. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1848 in Groeneveld met Willem van Winden, 24 jaar oud. Willem is geboren op 05-01-1824 in Hof van Delft, zoon van Johannes van Winden en Margaretha Rechtering (Richtering). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1824. Willem is overleden op 01-09-1886 in Hof van Delft, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1886.

XI-r Henricus van Adrichem is geboren op 16-03-1824 in Groeneveld, zoon van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes. Hij is gedoopt op 16-03-1824 in Schipluiden. Henricus is overleden op 23-05-1901 in Schipluiden, 77 jaar oud. Henricus trouwde, 30 jaar oud, op 23-06-1854 in Hodenpijl met Klazina van Paassen, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-06-1854 in Schipluiden. Klazina is geboren op 12-02-1834 in De Lier, dochter van Cornelis van Paassen en Pleuntje Ammerlaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1834. Klazina is overleden op 28-11-1914 in Schipluiden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 02-12-1914 te Schipluiden.

Kinderen van Henricus en Klazina:

1 Machiel van Adrichem, geboren op 01-07-1855 in Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1855. Hij is gedoopt op 08-07-1855 in Schipluiden. Machiel is overleden op 07-10-1855 in Hof van Delft, 3 maanden oud.
2 Cornelis van Adrichem, geboren op 27-09-1856 in Hof van Delft. Volgt XII-ag.
3 Machiel van Adrichem, geboren op 04-12-1857 in Hof van Delft. Machiel is overleden op 08-08-1858 in Hof van Delft, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1858.
4 Henricus van Adrichem, geboren op 19-01-1859 in Hof van Delft. Hij is gedoopt op 19-01-1859 in Schipluiden. Henricus is overleden op 12-03-1859 in Hof van Delft, 1 maand oud.
5 Apollonia van Adrichem, geboren op 26-12-1860 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1860. Zij is gedoopt op 26-12-1860 in Schipluiden. Apollonia is overleden op 08-01-1861 in Hof van Delft, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1861.
6 Henrica van Adrichem, geboren op 17-05-1862 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1862. Zij is gedoopt op 17-05-1862 in Schipluiden. Henrica is overleden op 05-08-1863 in Hof van Delft, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1863.
7 Henricus van Adrichem, geboren op 27-08-1863 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1863. Hij is gedoopt op 27-08-1863 in Schipluiden. Henricus is overleden op 03-01-1864 in Hof van Delft, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1864.
8 Apolonia Catharina van Adrichem, geboren op 30-10-1864 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1864. Zij is gedoopt op 30-10-1864 in Schipluiden. Apolonia is overleden op 10-04-1929 in Zenderen, 64 jaar oud.
Notitie bij Apolonia: Treedt in klooster als Zr. Stephana, op 01-09-1919 haar solemnele professie inhet St. Joseph Klooster der Carmelitessen te Zenderen
9 Henricus van Adrichem, geboren op 05-03-1866 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1866. Hij is gedoopt op 06-03-1866 in Schipluiden. Henricus is overleden op 02-07-1866 in Hof van Delft, 3 maanden oud.
10 Henricus Jacobus van Adrichem, geboren op 01-04-1868 in Hof van Delft. Volgt XII-ah.
11 Wilhelmus Josephus van Adrichem, geboren op 09-05-1870 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1870. Hij is gedoopt op 09-05-1870 in Schipluiden. Wilhelmus is overleden op 14-12-1870 in Hof van Delft, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1870.


XI-s Agatha van Adrichem is geboren op 22-06-1825 in Groeneveld, dochter van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes. Zij is gedoopt op 22-06-1825 in Schipluiden. Agatha is overleden op 08-08-1876 in Delft, 51 jaar oud. Agatha trouwde, 27 jaar oud, op 21-10-1852 in Groeneveld met Leendert Hofstede, 30 jaar oud. Leendert is geboren op 14-08-1822 in Schipluiden, zoon van Cornelis Cornelisz Hofstede en Ariaantje Theunisdr Romeijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1822. Leendert is overleden op 01-01-1906 in Delft, 83 jaar oud. Hij is begraven op 05-01-1906 te Delft.
Notitie bij Leendert:
Na het overlijden van Agatha hertrouwde Leendert te Delft met Maria Snelrewaard geb ca 1843 te Veldhuizen overl. 19-6-1927 Delft dr van Johannes Snelrewaard en Wijnanda Knijf

Beroep:

 

 

koopman

 

 


XI-t Adriana Catharina van Adrichem is geboren op 06-10-1826 in Groeneveld, dochter van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes. Zij is gedoopt op 06-10-1826 in Schipluiden. Adriana is overleden op 31-01-1878 in Rijswijk, 51 jaar oud. Adriana trouwde, 33 jaar oud, op 25-04-1860 in Delft met Jacobus van der Salm, 31 jaar oud. Jacobus is geboren op 17-11-1828 in Rijswijk, zoon van Jacobus van der Salm en Maria van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-11-1828. Jacobus is overleden op 14-07-1923 in Rijswijk, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1923.
Notitie bij Jacobus:
Volgens zijn overlijdingsakte trouwt Jacobus na het overlijden van Adriana Catharina met Maria Jansen


XI-u Cornelia van Adrichem is geboren op 12-12-1827 in Groeneveld, dochter van Michael van Adrichem en Henderina Scholtes.
Zij is gedoopt op 12-12-1827 in Schipluiden. Cornelia is overleden op 29-07-1890 in Pijnacker, 62 jaar oud. Zij is begraven op 01-08-1890 te Pijnacker. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1854 in Hof van Delft met Johannes Marinus van Winden, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 11-08-1828 in Hof van Delft, zoon van Johannes van Winden en Margaretha Rechtering (Richtering). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1828. Johannes is overleden op 25-06-1901 in Pijnacker, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1901. Hij is begraven op 28-06-1901 te Pijnacker.
Beroep:

 

 

bouwman, gem.raadslid en kerkmeester

 

 


XI-v Petrus van Adrichem is geboren op 28-02-1818 in Rijswijk, zoon van Joost van Adrichem en Catharina (Kaatje) Swanenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1818. Hij is gedoopt op 01-03-1818 in Rijswijk. Petrus is overleden op 06-01-1849 in Rijswijk, 30 jaar oud.
Beroep:

 

 

landbouwer te Rijswijk

 

 

Petrus trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1838 in Rijswijk met Maria van Leeuwen, 21 jaar oud. Maria is geboren op 06-04-1817 in Rijswijk, dochter van Adrianus van Leeuwen en Theodora Raaphorst. Maria is overleden op 13-06-1883 in Voorburg, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1883.
Notitie bij Maria: Zij hertrouwt 6-11-1856 Rijswijk (akte 18) met Dirk (Theodorus) Jansz Ruigrok geb 19-7-1820 (akte 39) zoon van Jan Leendertsz Ruijgrok en Machteltje van der Voort

Kinderen van Petrus en Maria:

1 Josephus van Adrichem, geboren op 06-02-1839 in Rijswijk. Volgt XII-ai.
2 Adrianus van Adrichem, geboren op 05-02-1840 in Rijswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1840. Adrianus is overleden op 22-09-1840 in Rijswijk, 7 maanden oud.
3 Adrianus van Adrichem, geboren op 11-04-1841 in Rijswijk. Volgt XII-aj.
4 Catharina van Adrichem, geboren op 16-11-1842 in Rijswijk. Volgt XII-ak.
5 Dirkje van Adrichem, geboren op 16-06-1844 in Rijswijk. Volgt XII-al.
6 Jacobus van Adrichem, geboren op 27-02-1846 in Rijswijk. Volgt XII-am.
7 Dirk (Theodorus) van Adrichem, geboren op 10-11-1847 in Rijswijk. Dirk is overleden op 23-11-1848 in Rijswijk, 1 jaar oud.
8 Petronella van Adrichem, geboren op 02-08-1849 in Rijswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1849. Petronella is overleden op 18-02-1880 in s-Gravenhage, 30 jaar oud.


XI-w Josina van Adrichem is geboren op 27-07-1821 in Rijswijk, dochter van Joost van Adrichem en Catharina (Kaatje) Swanenburg. Josina is overleden op 22-04-1884 in Monster, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1884. Josina trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1844 in Rijswijk met Nicolaas Helderman, 30 jaar oud. Nicolaas is geboren op 30-09-1813 in Loosduinen, zoon van Gerrit Helderman en Apolonia Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1813. Nicolaas is overleden op 04-02-1879 in Poeldijk, 65 jaar oud.

XI-x Arend van Adrichem is geboren op 25-03-1823 in Rijswijk, zoon van Joost van Adrichem en Catharina (Kaatje) Swanenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1823. Arend is overleden op 04-08-1892 in Wateringen, 69 jaar oud. Arend trouwde, 34 jaar oud, op 01-05-1857 in Hazerswoude met Anna Pieterse, 22 jaar oud. Anna is geboren op 19-08-1834 in Hazerswoude, dochter van Henricus Pieterse en Sara Smits. Anna is overleden op 16-06-1884 in Monster, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1884.

Kinderen van Arend en Anna:

1 Theodorus Hendrikus van Adrichem, geboren op 15-04-1859 in Sassenheim. Theodorus is overleden op 25-03-1879 in s-Gravenhage, 19 jaar oud.
2 Jacobus Josephus van Adrichem, geboren op 14-05-1862 in Moerkapelle. Jacobus is overleden op 15-06-1871 in Moerkapelle, 9 jaar oud.
3 Hendricus Johannes van Adrichem, geboren op 15-05-1863 in Moerkapelle. Hendricus is overleden op 18-12-1863 in Moerkapelle, 7 maanden oud.
4 Catharina van Adrichem, geboren op 01-06-1864 in Moerkapelle. Volgt XII-an.
5 Hendrikus Theodorus van Adrichem, geboren op 11-11-1865 in Moerkapelle. Hendrikus is overleden op 11-12-1870 in Moerkapelle, 5 jaar oud.
6 Geertruida van Adrichem, geboren op 11-03-1867 in Moerkapelle. Volgt XII-ao.
7 Johannes van Adrichem, geboren op 04-06-1868 in Moerkapelle. Volgt XII-ap.
8 Petrus Josephus van Adrichem, geboren op 29-09-1869 in Moerkapelle. Petrus is overleden op 01-07-1870 in Moerkapelle, 9 maanden oud.
9 Sara Geertruida van Adrichem, geboren op 15-03-1871 in Moerkapelle. Volgt XII-aq.
10 Petronella Wilhelmina van Adrichem, geboren op 21-05-1872 in Moerkapelle. Petronella is overleden op 31-08-1873 in Moerkapelle, 1 jaar oud.
11 Hendrika van Adrichem, geboren op 07-08-1873 in Moerkapelle. Hendrika is overleden op 02-04-1874 in Moerkapelle, 7 maanden oud.
12 Hendrika van Adrichem, geboren op 03-06-1875 in Moerkapelle.
13 Jacobus van Adrichem, geboren op 03-06-1875 in Moerkapelle. Jacobus is overleden op 26-06-1875 in Moerkapelle, 23 dagen oud.
14 Jozina van Adrichem, geboren op 06-01-1877 in Hillegersberg.


XI-y Geertruida van Adrichem is geboren op 14-08-1824 in Rijswijk, dochter van Joost van Adrichem en Catharina (Kaatje) Swanenburg. Geertruida is overleden op 30-03-1890 in Hazerswoude, 65 jaar oud. Geertruida:
(
1) trouwde, 23 jaar oud, op 03-08-1848 in Rijswijk met Petrus van der Poel, 23 jaar oud. Petrus is geboren op 09-02-1825 in Bleiswijk, zoon van Willem van der Poel en Joanna (Anna) Koppert. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1825. Petrus is overleden op 07-11-1852 in Rijswijk, 27 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 03-02-1854 in Hazerswoude met Jacobus Straathof, 28 jaar oud. Jacobus is geboren op 09-11-1825 in Nieuwe Wetering (Alkmade), zoon van Hendrik Dirksz Straathof en Cornelia Wiltenburg. Jacobus is overleden op 27-09-1907 in Hazerswoude, 81 jaar oud.

XI-z Joannis van Adrichem is geboren op 31-03-1799 in Rijswijk, zoon van Simon van Adrichem en Pleuntje Jansdr (Apolonia) van der Lelij. Hij is gedoopt op 02-04-1799 in Rijswijk. Joannis is overleden op 22-04-1874 in Rijswijk, 75 jaar oud. Joannis:
(
1) trouwde, 31 jaar oud, op 13-05-1830 in Rijswijk met Petronella van der Sman, 26 jaar oud. Zij is een dochter van Hillebrant van der Sman en Willemijntje van der Burg. Zij is gedoopt op 19-01-1804 in Berkel. Petronella is overleden op 25-08-1839 in Rijswijk, 35 jaar oud.
Beroep:

 

 

dienstbode

 

 

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 21-05-1840 in Rijswijk met Helena Brigitaa Gouman, 32 jaar oud, nadat zij op 10-05-1840 in Rijswijk in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Crijn Gouman en Cornelia van der Ven. Zij is gedoopt op 08-10-1807 in Veur. Helena is overleden op 08-01-1861 in Rijswijk, 53 jaar oud.
Beroep:

 

 

dienstbode

 

 


Kind van Joannis en Petronella:

1 Simon van Adrichem, geboren op 21-02-1831 in Rijswijk. Volgt XII-ar.

Kinderen van Joannis en Helena:

1 Petronella van Adrichem, geboren op 30-06-1841 in Rijswijk. Petronella is overleden op 29-09-1841 in Rijswijk, 2 maanden oud.
2 Petrus van Adrichem, geboren op 26-10-1843 in Rijswijk. Volgt XII-as.
3 Catrina van Adrichem, geboren op 08-08-1845 in Rijswijk. Volgt XII-at.


XI-aa Elisabeth Jacobsdr van Adrichem is geboren op 30-07-1799 in Vlaardingen, dochter van Jacob Jacobsz van Adrichem en Margarieta van Beekum. Zij is gedoopt op 18-08-1799 in Vlaardingen. Elisabeth is overleden op 20-02-1829 in Overschie, 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: .
zij is overleden 13 dagen na de geboorte van een zoon die op 7-2-1829 geboren en overleden is

Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op 19-10-1826 in Rotterdam met Jacobus Sterk, 24 jaar oud. Jacobus is geboren in 1802 in Zaandam, zoon van Jan Sterck en Helena Maria van de Casteele.

XI-ab Cornelis van Adrichem, zoon van Fop Cornelisz van Adrichem en Fulpina (Fhilippina, Phillepijntje) Jillis Nieuwstraten. Hij is gedoopt op 07-11-1790 in Pernis. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 14-06-1817 in Rhoon met Cornelia van der Waal, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 12-07-1788 in IJsselmonde, dochter van Jan van der Waal en Jannetje Mastenbroek. Zij is gedoopt op 20-07-1788 in IJsselmonde.

Kinderen van Cornelis en Cornelia:

1 Fob van Adrichem, geboren op 22-08-1817 in Poortugaal.
2 Jan van Adrichem, geboren op 15-10-1818 in Rhoon.
3 Jan van Adrichem, geboren op 18-09-1819 in Rhoon. Volgt XII-au.
4 Neeltje van Adrichem, geboren op 20-08-1821 in Poortugaal. Volgt XII-av.
5 Jannetje van Adrichem, geboren op 11-04-1823 in Poortugaal. Jannetje is overleden vr 29-10-1825 in Poortugaal, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Jacob van Adrichem, geboren op 15-09-1824 in Poortugaal.
7 Jannetje van Adrichem, geboren op 29-10-1825 in Poortugaal.
8 Pleuntje van Adrichem, geboren op 02-07-1828 in Poortugaal.


XI-ac Neeltje van Adrichem is geboren op 13-02-1793 in Pernis, dochter van Fop Cornelisz van Adrichem en Fulpina (Fhilippina, Phillepijntje) Jillis Nieuwstraten. Zij is gedoopt op 24-02-1793 in Pernis. Neeltje is overleden op 23-11-1820 in s-Gravenambacht, 27 jaar oud.

Kind van Neeltje uit onbekende relatie:

1 Kind van het mannelijk geslacht van Adrichem, geboren op 06-11-1820 in s-Gravenambacht. Kind is overleden op 06-11-1820 in s-Gravenambacht, geen dag oud.


XII-a Arend van Adrichem is geboren op 05-05-1842 in Rotterdam, zoon van Hermanus van Adrichem en Riemke van der Geest. Arend is overleden op 23-07-1901 in s-Gravenhage, 59 jaar oud.
Beroep:

 

 

arbeider, loopknechtin 1901

 

 

Arend:
(
1) trouwde, 27 jaar oud, op 25-08-1869 in s-Gravenhage met Hendrica Maria Visser, 31 jaar oud. Hendrica is geboren op 22-07-1838 in Haarlem, dochter van Leendert Visser en Agnes de Boom. Hendrica is overleden op 11-04-1881 in Rotterdam, 42 jaar oud.
Beroep:

 

 

dienstbode

 

 

(2) trouwde, 46 jaar oud, op 19-12-1888 in s-Gravenhage met Catharina Oosterman, 31 jaar oud. Catharina is geboren op 10-08-1857 in Hoorn, dochter van Dirk Oosterman en Catharina Tros.

Kinderen van Arend en Hendrica:

1 Arend van Adrichem, geboren op 04-05-1877 in Rotterdam. Arend is overleden op 10-08-1877 in Rotterdam, 3 maanden oud.
2 Hendrica Maria van Adrichem, geboren op 29-08-1878 in Rotterdam. Volgt XIII-a.

Kinderen van Arend en Catharina:

1 Catharina Maria van Adrichem, geboren op 19-07-1889 in s-Gravenhage.
2 Hendricus Hermanus van Adrichem, geboren op 19-04-1891 in s-Gravenhage.


XII-b Judith (Judik) Geertrui (Geertruida) van Adrichem is geboren op 05-12-1848 in Rotterdam, dochter van Hermanus van Adrichem en Riemke van der Geest. Judith is overleden op 11-03-1928 in s-Gravenhage, 79 jaar oud. Judith:
(
1) trouwde met Naam Onbekend.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1874 in s-Gravenhage met Cornelis Willem Dufais, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 17-12-1849 in s-Gravenhage, zoon van Willem Christiaan Dufais en Johanna Parlevliet. Cornelis is overleden op 29-01-1937 in s-Gravenhage, 87 jaar oud.

Kind van Judith en Naam:

1 Willem Cornelis (Wilhelmus) Adrichem, geboren op 06-11-1870 in s-Gravenhage. Willem is overleden op 23-01-1871 in s-Gravenhage, 2 maanden oud.

Kind van Judith en Cornelis:

1 Johanna Maria van Adrichem, geboren op 06-04-1872 in s-Gravenhage.


XII-c Gerardina Maria van Adrichem is geboren op 10-10-1853 in Rotterdam, dochter van Johannes van Adrichem en Maria Fruit. Gerardina trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1879 in Rotterdam met Antheunis Koot, 22 jaar oud. Antheunis is geboren in 1857 in Rotterdam, zoon van Antheunis (Antonius) Koot en Wilhelmina Johanna Vermeulen.

XII-d Johannes Hendricus van Adrichem is geboren op 01-08-1856 in Rotterdam, zoon van Johannes van Adrichem en Maria Fruit. Johannes is overleden op 30-08-1889 in Rotterdam, 33 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 13-04-1881 in Rotterdam met Susanna Mijsbergh, 30 jaar oud. Susanna is geboren in 1851 in Klundert, dochter van Michiel (Miggiel) Mijsbergh en Maria Helena Markus.

Kind van Johannes en Susanna:

1 Marinus Gerrit Johannes van Adrichem, geboren op 26-04-1876 in Rotterdam. Volgt XIII-b.


XII-e Hendrika Maria van Adrichem is geboren op 27-10-1857 in Rotterdam, dochter van Johannes van Adrichem en Maria Fruit. Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1882 in Rotterdam met Johannes Andries Steenis, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 10-12-1860 in s-Hertogenbosch, zoon van Andries Steenis en Paulina van der Bent.

XII-f Judic Geertrui van Adrichem is geboren op 15-04-1859 in Rotterdam, dochter van Johannes van Adrichem en Maria Fruit. Judic trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1883 in Rotterdam met Johannes Leendert Pronk, 22 jaar oud. Johannes is geboren in 1861 in Schiedam, zoon van Jacobus Pronk en Adriana Johanna Marthyna Molegraaf.

XII-g Arie van Adrichem is geboren op 13-05-1864 in Rotterdam, zoon van Johannes van Adrichem en Maria Fruit.
Beroep:

 

 

decoratieschilder in 1924

 

 

Arie:
(
1) trouwde, 44 jaar oud, op 08-07-1908 in Rotterdam met Antonia Carpentier, 62 jaar oud. Antonia is geboren in 1846 in Gestel, dochter van Norbertus Carpentier en Catharina Trommels.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 02-04-1924 in Amsterdam met Alida Wilhelmina Schffer, 68 jaar oud. Alida is geboren in 1856 in Amsterdam, dochter van Jan Schffer en Alida Wilhelmina Bantes.
Notitie bij Alida: .
weduwe Hendrik Langenakker


XII-h Magdalena van Adrichem is geboren op 04-03-1857 in Maasland, dochter van Gerardus van Adrichem en Catharina Maria Magdalena Buijs. Magdalena is overleden op 29-12-1899 in Maasland, 42 jaar oud. Magdalena trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1882 met Martinus van der Meijs, 27 jaar oud. Martinus is geboren op 17-02-1855 in Maassluis, zoon van Arnoldus van der Meijs en Gerardina Ruijgrok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1855. Martinus is overleden omstreeks 01-01-1935 in Berkel, ongeveer 79 jaar oud.
Beroep:

 

 

bakker

 

 


Kinderen van Magdalena en Martinus:

1 Catharina van der Meijs, geboren op 28-09-1885 in Maasland. Volgt XIII-c.
2 Nicolaas Petrus van der Meijs, geboren op 08-08-1893 in Maasland. Volgt XIII-d.


XII-i Antonius van Adrichem is geboren op 16-10-1858 in Maasland, zoon van Gerardus van Adrichem en Catharina Maria Magdalena Buijs. Antonius is overleden op 08-04-1947 in Maasland, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1947. Hij is begraven op 11-04-1947 te Maasland.
Beroep:

 

 

lid van de 3e orde H. Franciscus

 

 

Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 23-04-1884 in Hof van Delft met Martina Romeijn, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-04-1884 in Schipluiden. Martina is geboren op 09-11-1860 in Hof van Delft, dochter van Leendert Arendsz Romeijn en Martina Ruigrok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1860. Martina is overleden op 26-11-1914 in Maasland, 54 jaar oud. Zij is begraven op 30-11-1914 te Maasland.

Kinderen van Antonius en Martina:

1 Gerardus van Adrichem, geboren op 27-03-1885 in Maasland. Volgt XIII-e.
2 Leonardus van Adrichem, geboren op 19-05-1886 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1886. Leonardus is overleden op 31-01-1887 in Maasland, 8 maanden oud.
3 Leonardus van Adrichem, geboren op 21-06-1887 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1887. Leonardus is overleden op 16-12-1887 in Maasland, 5 maanden oud.
4 Catharina Magdalena van Adrichem, geboren op 24-07-1888 in Maasland. Volgt XIII-f.
5 Leonardus Arnoldus van Adrichem, geboren op 25-09-1889 in Maasland. Volgt XIII-g.
6 Martina Maria van Adrichem, geboren op 25-03-1891 in Maasland. Volgt XIII-h.
7 Johanna Maria van Adrichem, geboren op 23-06-1892 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1892. Johanna is overleden op 24-06-1978 in Katwijk aan de Rijn, 86 jaar oud.
8 Johannes van Adrichem, geboren op 20-11-1893 in Maasland. Volgt XIII-i.
9 Dorothea Maria van Adrichem, geboren op 09-12-1894 in Maasland. Volgt XIII-j.
10 Adrianus van Adrichem, geboren op 22-03-1896 in Maasland. Volgt XIII-k.
11 Levenloos Kind van Adrichem, geboren op 23-03-1896 in Maasland. Levenloos is overleden.
12 Maria van Adrichem, geboren op 01-05-1897 in Maasland. Maria is overleden op 16-03-1986, 88 jaar oud. Zij is begraven op 20-03-1986 te Wychen.
Notitie bij Maria:
Zr. Martiniana Franciscanes sinds 27-08-1922 geprofest in de congregatie
van de zusters Franciscanessen van Bennebroek. Zij overlijdt in huize
Portiuncula in Alverna-Wychen

13 Mattheus Antonius van Adrichem, geboren op 23-10-1898 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1898. Mattheus is overleden op 18-11-1898 in Maasland, 26 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1898.
14 Anna Maria van Adrichem, geboren op 26-12-1900 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1900. Anna is overleden op 26-05-1982 in Wychen, 81 jaar oud.
Notitie bij Anna:
Zr. Martini Franciscanes sinds 25-04-1927 in de congratie van de zusters
Franciscanesse van Bennebroek en overleed ook in huize Portiuncula

15 Clasina Maria van Adrichem, geboren op 13-03-1902 in Maasland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1902. Clasina is overleden op 06-04-1902 in Maasland, 24 dagen oud.
16 Leonardus Maria Antonius van Adrichem, geboren op 06-10-1904 in Maasland. Volgt XIII-l.


XII-j Galein van Adrichem is geboren op 05-02-1860 in Maasland, zoon van Gerardus van Adrichem en Catharina Maria Magdalena Buijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1860. Galein is overleden op 31-03-1909 in Naaldwijk, 49 jaar oud. Galein trouwde, 44 jaar oud, op 04-10-1904 in Naaldwijk met Anna Willemina Olsthoorn, 41 jaar oud. Anna is geboren op 02-10-1863 in Schipluiden, dochter van Willem Olsthoorn en Maria Paulina Straatman. Anna is overleden op 06-04-1939 in Naaldwijk, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1939. Zij is begraven op 11-04-1939 te Naaldwijk.

XII-k Johanna Dorothea van Adrichem is geboren op 01-08-1863 in Maasland, dochter van Gerardus van Adrichem en Catharina Maria Magdalena Buijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1863. Johanna is overleden op 31-12-1946 in Monster, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1947. Zij is begraven op 04-01-1947 te Monster. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1885 in Maasland met Nicolaas Hugo Polycarpus van Steekelenburg, 24 jaar oud. Nicolaas is geboren op 26-01-1861 in Monster, zoon van Hugo van Steekelenburg en Garharda van der Knaap. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1861. Nicolaas is overleden op 19-06-1936 in Monster, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1936.

XII-l Maria van Adrichem is geboren op 12-06-1869 in Maasland, dochter van Gerardus van Adrichem en Catharina Maria Magdalena Buijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-06-1869. Maria is overleden op 27-06-1957 in Wateringen, 88 jaar oud. Zij is begraven op 01-07-1957 te Wateringen. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1895 in Maasland met Theodorus Arnoldus de Vette, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1895 in Maasland. Theodorus is geboren op 05-11-1870 in Wassenaar, zoon van Adrianus de Vette en Leentje van Leeuwen. Theodorus is overleden op 10-06-1952 in Wateringen, 81 jaar oud. Hij is begraven op 13-06-1952 te Wateringen.

XII-m Anna van Adrichem is geboren op 03-01-1871 in Maasland, dochter van Gerardus van Adrichem en Catharina Maria Magdalena Buijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1871. Anna is overleden op 08-04-1940 in Delft, 69 jaar oud. Zij is begraven op 12-04-1940 te De Lier. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1897 in Maasland met Adrianus Vijverberg, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1897 in Maasland. Adrianus is geboren op 27-07-1871 in Naaldwijk, zoon van Pieter Vijverberg en Machdalena Maria Dukker. Adrianus is overleden op 15-06-1956 in De Lier, 84 jaar oud. Hij is begraven op 18-06-1956 te De Lier.
Beroep:

 

 

bouwman

 

 


XII-n Magdalena Catharina van Adrichem is geboren op 19-04-1875 in Maasland, dochter van Gerardus van Adrichem en Catharina Maria Magdalena Buijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1875. Magdalena is overleden op 28-11-1958 in Delft, 83 jaar oud. Zij is begraven op 02-12-1958 te Kethel. Magdalena trouwde, 25 jaar oud, op 21-09-1900 in Maasland met Adrianus Olsthoorn, 29 jaar oud. Adrianus is geboren op 17-12-1870 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Johannes Olsthoorn en Matje Arkesteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1870. Adrianus is overleden op 21-01-1957 in Schipluiden, 86 jaar oud.

XII-o Magdalena Maria van Adrichem is geboren op 20-05-1866 in Vlaardinger-Ambacht, dochter van Adrianus (Arie) van Adrichem en Anna van der Voort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1866. Zij is gedoopt op 21-05-1866 in Schipluiden. Magdalena is overleden op 09-04-1943 in Delft, 76 jaar oud. Zij is begraven op 13-04-1943 te Schipluiden. Magdalena trouwde, 35 jaar oud, op 28-04-1902 in Vlaardinger-Ambacht met Georgius Adrianusz Arkesteijn, 41 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-04-1902 in Zouteveen. Georgius is geboren op 17-01-1861 in Schipluiden, zoon van Adrianus Arkesteijn en Catharina de Vette. Hij is gedoopt op 17-01-1861 in Schipluiden. Georgius is overleden op 16-12-1920 in Schipluiden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1920. Hij is begraven op 19-12-1920 te Schipluiden.

XII-p Nicolaas Jacobus van Adrichem is geboren op 12-10-1868 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Adrianus (Arie) van Adrichem en Anna van der Voort. Hij is gedoopt op 13-10-1868 in Schipluiden. Nicolaas is overleden op 14-01-1943 in Voorburg, 74 jaar oud. Hij is begraven op 18-01-1943 te Rijswijk.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 

Nicolaas:
(
1) trouwde, 32 jaar oud, op 24-04-1901 in Hof van Delft met Elisabeth Johanna van Winden, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op 06-04-1873 in Hof van Delft, dochter van Gerrit van Winden en Johanna Barbara van Steenderen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1873. Elisabeth is overleden op 06-10-1911 in Delft, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1911.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 13-02-1914 in Zouteveen met Wilhelmina Alida Schenkeveld, 31 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 20-11-1882 in Schipluiden, dochter van Leendert Schenkeveld en Barbara van Rijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1882. Zij is gedoopt op 20-11-1882 in Schipluiden. Wilhelmina is overleden op 06-01-1937 in Rijswijk, 54 jaar oud.

XII-q Gelinus Nicolaas van Adrichem is geboren op 11-03-1870 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Adrianus (Arie) van Adrichem en Anna van der Voort. Hij is gedoopt op 12-03-1870 in Schipluiden. Gelinus is overleden op 10-10-1925 in Vlaardinger-Ambacht, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1925. Gelinus trouwde, 35 jaar oud, op 15-05-1905 in Schipluiden met Maria Clasina van Vliet, 25 jaar oud. Maria is geboren op 30-04-1880 in Schipluiden, dochter van Pieter van Vliet en Catharina Maria van Leeuwen. Maria is overleden op 07-07-1955 in Schipluiden, 75 jaar oud.

XII-r Petrus Adrianus van Adrichem is geboren op 12-06-1873 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Adrianus (Arie) van Adrichem en Anna van der Voort. Hij is gedoopt op 12-06-1873 in Schipluiden. Petrus is overleden op 07-07-1948 in Schipluiden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1948. Hij is begraven op 10-07-1948 te Schipluiden. Petrus trouwde, 31 jaar oud, op 01-05-1905 in Schipluiden met Wilhelmina Maria Alida Olsthoorn, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-05-1905 in Schipluiden. Wilhelmina is geboren op 08-08-1880 in Schipluiden, dochter van Johannes Jacobus Olsthoorn en Johanna van Rijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1880. Wilhelmina is overleden op 10-03-1935 in Delft, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1935. Zij is begraven op 14-03-1935 te Schipluiden.

XII-s Hendrica van Adrichem is geboren op 26-01-1841 in De Lier, dochter van Pieter (Petrus) van Adrichem en Gerritje (Gerarda) van Ruijven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1842. Zij is gedoopt op 26-01-1841 in Schipluiden. Hendrica is overleden op 28-04-1920 in De Lier, 79 jaar oud. Hendrica trouwde, 26 jaar oud, op 21-04-1867 in De Lier met Martinus Hofstede, 28 jaar oud. Martinus is geboren op 01-03-1839 in Zouteveen, zoon van Jan Hofstede en Margaretha Wubben. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1839. Martinus is overleden op 15-10-1926 in De Lier, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Martinus: Op de overlijdingsakte stond dat hij te Vlaardinger-Ambacht geboren zou zijn, dit is gekontroleerd en hij is wel degelijk in Zouteveen geboren
Beroep:

 

 

melkhandelaar, later tuinder

 

 


XII-t Cornelia Philomena van Adrichem is geboren op 19-11-1842 in De Lier, dochter van Pieter (Petrus) van Adrichem en Gerritje (Gerarda) van Ruijven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1842. Zij is gedoopt op 20-11-1842 in Schipluiden. Cornelia is overleden op 01-05-1933 in Delft, 90 jaar oud. Zij is begraven op 04-05-1933 te Kethel en Spaland. Cornelia:
(
1) trouwde, 24 jaar oud, op 26-06-1867 in Schipluiden met Cornelis van Vliet, 43 jaar oud. Cornelis is geboren op 20-08-1823 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Joannes van Vliet en Anna Margaretha Waaijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1823. Cornelis is overleden op 31-10-1903 in Kethel en Spaland, 80 jaar oud. Hij is begraven op 05-11-1903 te Kethel en Spaland.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 10-11-1909 in Kethel en Spaland met Nicolaas van Leeuwen, 73 jaar oud. Nicolaas is geboren op 29-11-1835 in Voorschoten, zoon van Quirinus Johannes van Leeuwen en Aleijdis van Zeijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1835. Nicolaas is overleden op 04-10-1921 in Kethel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1921. Hij is begraven op 07-10-1921 te Kethel en Spaland. Hij is weduwnaar van Gerarda Westerbeek (ovl. 1904), met wie hij trouwde vr 17-11-1869.

Kinderen van Cornelia en Cornelis:

1 Cornelia Margaretha van Vliet, geboren op 24-08-1868 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIII-w.
2 Johannes van Vliet, geboren op 15-04-1872 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIII-x.


XII-u Nicolaas van Adrichem is geboren op 14-10-1846 in De Lier, zoon van Pieter (Petrus) van Adrichem en Gerritje (Gerarda) van Ruijven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1846. Hij is gedoopt op 14-10-1846 in Schipluiden. Nicolaas is overleden op 20-03-1917 in Delft, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1917. Hij is begraven op 25-03-1917 te Delft.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 

Nicolaas trouwde, 30 jaar oud, op 23-04-1877 in Vlaardinger-Ambacht met Magdalena Maria Hofstede, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-07-1877 in Schipluiden. Magdalena is geboren op 07-09-1851 in Zouteveen, dochter van Jan Hofstede en Pleuntje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1851. Magdalena is overleden op 06-10-1913 in De Lier, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1913. Zij is begraven op 10-10-1913 te Schipluiden.

Kinderen van Nicolaas en Magdalena:

1 Petrus Johannes van Adrichem, geboren op 28-01-1879 in De Lier. Volgt XIII-y.
2 Johannes Franciscus van Adrichem, geboren op 03-06-1880 in De Lier. Volgt XIII-z.
3 Gerardus Martinus van Adrichem, geboren op 05-06-1881 in De Lier. Volgt XIII-aa.
4 Nicolaas van Adrichem, geboren op 16-07-1883 in De Lier. Volgt XIII-ab.
5 Cornelius van Adrichem, geboren op 28-03-1885 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1885. Hij is gedoopt op 28-03-1885 in Schipluiden. Cornelius is overleden op 18-01-1899 in De Lier, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1889. Hij is begraven op 23-01-1899 te Schipluiden.
6 Apolonia Willemina van Adrichem, geboren op 17-05-1886 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1886. Zij is gedoopt op 18-05-1886 in Schipluiden. Apolonia is overleden op 18-03-1911 in Steyl Duitsland, 24 jaar oud.
Notitie bij Apolonia:
Zij is op 28-11-1908 ingetreden als slotzuster Maria Arnolda, dienares van de H. Geest in klooster te Steyl Duitsland en ontving daar op 8-12-1909 het geestelijk kleed en is aldaar aan T.B.C. overleden

7 Jacobus Cornelis van Adrichem, geboren op 08-10-1887 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1887. Hij is gedoopt op 09-10-1887 in Schipluiden. Jacobus is overleden op 06-03-1888 in De Lier, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1888.
8 Theodorus Michael van Adrichem, geboren op 14-05-1889 in De Lier. Volgt XIII-ac.
9 Thomas van Adrichem, geboren op 05-11-1890 in De Lier. Volgt XIII-ad.
10 Cornelia Jacoba van Adrichem, geboren op 12-03-1893 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1893. Cornelia is overleden op 17-03-1952 in Venray, 59 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Ingetreden in 1918 als slotzuster Maria Walburga, dienares van de H. Geest in
Steyl Duitsland, echter overleden te Venray

Beroep:

 

 

regilieuze

 

 

11 Johannis van Adrichem, geboren op 05-07-1894 in De Lier. Volgt XIII-ae.


XII-v Cornelia van Adrichem is geboren op 25-12-1848 in De Lier, dochter van Pieter (Petrus) van Adrichem en Gerritje (Gerarda) van Ruijven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1848. Cornelia is overleden op 16-02-1894 in Vlaardingerambacht, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1894. Zij is begraven op 19-02-1894 te Kethel en Spaland. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1872 in De Lier met Jacobus Arijszoon Olsthoorn, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-04-1872 in De Lier. Jacobus is geboren op 03-11-1842 in Zouteveen, zoon van Adrianus Olsthoorn en Petronella Stolk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1842. Jacobus is overleden op 27-12-1924 in Kethel en Spaland, 82 jaar oud. Hij is begraven op 30-12-1924 te Kethel.
Notitie bij overlijden van Jacobus:
Op de overlijdingsakte staat dat hij te Vlaardinger-Ambacht geboren was maar dit is niet juist

Notitie bij Jacobus:
Na het overlijden van Cornelia hertrouwt Jacobus met Maria van der Hoeven


XII-w Helena Maria van Adrichem is geboren op 05-09-1850 in De Lier, dochter van Pieter (Petrus) van Adrichem en Gerritje (Gerarda) van Ruijven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1850. Zij is gedoopt op 06-09-1850 in Schipluiden. Helena is overleden op 01-04-1927 in s-Hertogenbosch, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1927. Zij is begraven op 05-04-1927 te Delft. Helena trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1872 in De Lier met Arnoldus Adrianus Lansbergen, 37 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-05-1872 in De Lier. Arnoldus is geboren op 14-09-1834 in Kethel, zoon van Adrianus Lansbergen en Catharina van der Maarel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1894. Arnoldus is overleden op 14-11-1924 in Delft, 90 jaar oud. Hij is begraven op 18-11-1924 te Delft.
Beroep:

 

 

bouwman te Papsouw

 

 


Kind van Helena en Arnoldus:

1 Adrianus Jozephus Lansbergen, geboren op 29-04-1894 in Hof van Delft. Volgt XIII-af.


XII-x Maria van Adrichem is geboren op 16-03-1853 in De Lier, dochter van Pieter (Petrus) van Adrichem en Gerritje (Gerarda) van Ruijven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1853. Zij is gedoopt op 16-03-1853 in Schipluiden. Maria is overleden op 05-12-1923 in Delft, 70 jaar oud. Zij is begraven op 08-12-1923 te Schipluiden. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1876 in De Lier met Lodewijk (Louis) Bitter, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1876 in De Lier. Lodewijk is geboren op 18-11-1845 in Delft, zoon van Joannes Henricus Bitter en Joanna Catharina van Noorden. Lodewijk is overleden op 10-09-1904 in Hof van Delft, 58 jaar oud. Hij is begraven op 14-09-1904 te Schipluiden.
Beroep:

 

 

bouwman/smid

 

 


XII-y Machiel van Adrichem is geboren op 26-09-1857 in De Lier, zoon van Pieter (Petrus) van Adrichem en Gerritje (Gerarda) van Ruijven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1857. Hij is gedoopt op 27-09-1857 in Schipluiden. Machiel is overleden op 12-01-1921 in De Lier, 63 jaar oud.
Beroep:

 

 

bouwman

 

 

Machiel:
(
1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1881 in Kethel en Spaland met Margaretha Olsthoorn, 21 jaar oud. Margaretha is geboren op 25-07-1859 in Vlaardinger-Ambacht, dochter van Johannes Olsthoorn en Cornelia van Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1859. Margaretha is overleden op 22-12-1897 in Delft, 38 jaar oud. Zij is begraven op 27-12-1897 te Schipluiden.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 28-04-1899 in Veur met Alida van Leeuwen, 29 jaar oud. Alida is geboren op 17-11-1869 in Voorschoten, dochter van Nicolaas van Leeuwen en Gerarda Westerbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-11-1869. Alida is overleden op 12-02-1947 in Delft, 77 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1947 te Delft.
Notitie bij Alida: Na het overlijden van Machiel tr zij 13-2-1925 De Lier met Gerardus Johannes Leonardus Janszen weduwnr van Wilhelmina van Rijn geb 18-4-1865 Delft overl. 21-2-1947 begr Delft zoon van Petrus Janszen en Maria Kester

Kinderen van Machiel en Margaretha:

1 Petrus Johannes van Adrichem, geboren op 17-07-1882 in De Lier. Hij is gedoopt op 18-07-1882 in Schipluiden. Petrus is overleden op 01-11-1933 in Florence Italie, 51 jaar oud. Hij is begraven op 03-11-1933 te Quaracci Italie.
Notitie bij Petrus:
Hij trad te Wijchen in de orde der Minderbroeders op 7-9-1904 en werd tot priester gewijd 26-03-1911 te Weert en wel als Pater Donatuso.f.m. Franciscaan, na
weer gewerkt te hebben in Leuven tot 1914 en in Weert tot 1919 vertrok hij naar Australie als missionaris voor de Ieren. Vanaf 1924 was hij te Quaracci in Italie medewerker aan het Internationaal College St Boneventura Hij overleed in het ziekenhuis te Florence van de Iersche Zusters en is begraven in de grafkapel van de Minderbroeders op het Cimiterio del Paese te Quaracci

2 Johannes Petrus van Adrichem, geboren op 12-09-1883 in De Lier. Volgt XIII-ag.
3 Gerardus Adrianus van Adrichem, geboren op 21-10-1884 in De Lier. Volgt XIII-ah.
4 Cornelia Maria van Adrichem, geboren op 09-07-1886 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1886. Zij is gedoopt op 09-07-1886 in Schipluiden. Cornelia is overleden op 08-08-1928 in Kenia, 42 jaar oud.
Notitie bij Cornelia:
ingetreden als Zr. Maria Clara naar de Witte Zuster van O.L. Vrouw van
Afrika en in 1912 haar eeuwige beloften afgelegd, na een leven onder de bewoners van Kenia (Afrika) aldaar overleden

5 Cornelis van Adrichem, geboren op 17-09-1887 in De Lier. Volgt XIII-ai.
6 Johannes Theodorus van Adrichem, geboren op 02-12-1888 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1888. Hij is gedoopt op 02-12-1888 in Schipluiden. Johannes is overleden op 31-08-1889 in De Lier, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1889.
7 Theodorus Nicolaas van Adrichem, geboren op 18-12-1889 in De Lier. Volgt XIII-aj.
8 Magdalena Josina van Adrichem, geboren op 09-03-1891 in De Lier. Volgt XIII-ak.
9 Jacobus Cornelis van Adrichem, geboren op 08-12-1892 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1892. Hij is gedoopt op 09-12-1892 in Schipluiden. Jacobus is overleden op 29-01-1969 in Delft, 76 jaar oud. Hij is begraven op 01-02-1969 te Schipluiden.
Beroep:

 

 

tuinarbeider, boerenknecht

 

 

10 Michiel Jacobus van Adrichem, geboren op 06-03-1895 in De Lier. Volgt XIII-al.
11 Levenloos Kind van Adrichem, geboren op 06-09-1897 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1897.
12 Maria van Adrichem, geboren op 06-09-1897 in De Lier. Volgt XIII-am.

Kinderen van Machiel en Alida:

1 Margaretha Antonia Cornelia van Adrichem, geboren op 15-04-1900 in De Lier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1900. Zij is gedoopt op 15-04-1900 in Schipluiden. Margaretha is overleden op 04-01-1995 in Delft, 94 jaar oud. Zij is begraven op 10-01-1995 te Nijmegen.
Notitie bij Margaretha:
Ingetreden in 15-5-1921 te Neerbosch als Zr. Donata in de Congregatie van de zuster Dominicanessen van de H. Familie en vierde op 15-05-1991 te Nijmegen haar 70-jarig professiefeest Zij was de laatste jaren van haar leven woonachtig in Huize "Stefanna" te Delft

Beroep:

 

 

regilieuze

 

 

2 Gerarda Klaziena van Adrichem, geboren op 19-05-1903 in De Lier. Volgt XIII-an.


XII-z Hendrica van Adrichem is geboren op 19-12-1855 in Hof van Delft, dochter van Johannes van Adrichem en Cornelia Catharina Jansen. Zij is gedoopt op 19-12-1855 in Schipluiden. Hendrica is overleden op 11-02-1942 in Delft, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1942. Zij is begraven op 14-02-1942 te Delft. Hendrica trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1877 in Hof van Delft met Henricus Adrianus Kleijweg, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1877 in Schipluiden. Henricus is geboren op 23-09-1853 in Hof van Delft, zoon van Adrianus Kleijweg en Helena Verheul. Henricus is overleden op 06-02-1923 in Schipluiden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1923.
Beroep:

 

 

bouwman en veehouder

 

 


XII-aa Hendrika van Adrichem is geboren op 09-12-1848 in Stompwijk, dochter van Arent van Adrichem en Maria Ammerlaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1848. Hendrika is overleden op 26-01-1902 in Oestgeest, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1902. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1870 in Voorschoten met Adrianus Juffermans, 30 jaar oud. Adrianus is geboren op 02-05-1839 in Oestgeest, zoon van Cornelis Juffermans en Elisabeth van Dam. Adrianus is overleden op 14-04-1923 in Noordwijk, 83 jaar oud.
Beroep:

 

 

bouwman en wethouder van Oestgeest

 

 


XII-ab Helena van Adrichem is geboren op 23-08-1850 in Stompwijk, dochter van Arent van Adrichem en Maria Ammerlaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1850. Helena is overleden op 09-11-1910 in Wassenaar, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1910. Helena trouwde, 29 jaar oud, op 09-04-1880 in Voorschoten met Johannes Borsboom, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 16-08-1854 in Wassenaar, zoon van Johannes Borsboom en Catharina van der Lans. Johannes is overleden op 21-03-1928 in Wassenaar, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1928. Hij is begraven op 24-03-1928 te Wassenaar.

XII-ac Jacobus van Adrichem is geboren op 04-01-1853 in Stompwijk, zoon van Arent van Adrichem en Maria Ammerlaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1853. Jacobus is overleden op 26-06-1916 in Voorschoten, 63 jaar oud.
Beroep:

 

 

bouwman

 

 

Jacobus trouwde, 29 jaar oud, op 26-04-1882 in Hof van Delft met Maria van Winden, 26 jaar oud. Maria is geboren op 21-12-1855 in Hof van Delft, dochter van Adrianus van Winden en Johanna Groenewegen. Maria is overleden op 10-03-1929 in Voorschoten, 73 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Maria:

1 Maria Johanna van Adrichem, geboren op 14-03-1883 in Voorschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1883. Maria is overleden op 28-06-1883 in Voorschoten, 3 maanden oud.
2 Doodgeboren Dochter van Adrichem, geboren op 11-01-1884 in Voorschoten.
3 Johanna Maria van Adrichem, geboren op 23-03-1886 in Voorschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1886. Johanna is overleden op 25-11-1913 in Voorschoten, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1913.
4 Doodgeboren Dochter van Adrichem, geboren op 20-04-1887 in Voorschoten.
5 Maria Magdalena van Adrichem, geboren op 24-07-1888 in Voorschoten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1888. Maria is overleden op 19-07-1890 in Voorschoten, 1 jaar oud.


XII-ad Wilhelmus van Zeijl is geboren op 15-01-1852 in Wateringen, zoon van Wilhelmus van Zeijl en Catharina van Adrichem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1852. Wilhelmus is overleden op 27-12-1927 in Kwintsheul, 75 jaar oud.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 

Wilhelmus trouwde, 31 jaar oud, op 14-04-1883 in Naaldwijk met Anna Catharina van Meurs, 23 jaar oud. Anna is geboren op 13-10-1859 in Wateringen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1859. Anna is overleden op 29-03-1925 in Kwintsheul, 65 jaar oud.
Notitie bij Anna:
zij is dochter van Jacobus van Meurs en Marijtje van den Bos


Kind van Wilhelmus en Anna:

1 Adrianus Cornelis van Zeijl, geboren op 05-04-1889 in Wateringen. Volgt XIII-ao.


XII-ae Hendrika van Adrichem is geboren op 29-07-1849 in Rijswijk, dochter van Leendert van Adrichem en Johanna (Jannetje) Maat. Hendrika is overleden op 08-03-1929 in Delft, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1929. Zij is begraven op 12-03-1929 te Delft. Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op 30-04-1879 in Vrijenban met Theodorus Johannes Ammerlaan, 31 jaar oud. Theodorus is geboren op 24-06-1847 in Hof van Delft, zoon van Nicolaas Jacobusz Ammerlaan en Magdalena Pietersdr Hofstede. Theodorus is overleden op 08-12-1892 in Hof van Delft, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1892.

XII-af Machiel van Adrichem is geboren op 20-11-1856 in Hof van Delft, zoon van Leendert van Adrichem en Johanna (Jannetje) Maat. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1856. Machiel is overleden op 08-02-1922 in Delft, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1922. Hij is begraven op 11-02-1922 te Delft.
Notitie bij Machiel: veehouder en woont op de Hamwoning te Vrijenban (dit is nu aan de
Rotterdamseweg te Delft)

Machiel:
(
1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-06-1880 in Vrijenban met Cornelia Maria van der Drift, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 01-01-1855 in Vrijenban, dochter van Adrianus van der Drift en Magdalena van Leeuwen. Cornelia is overleden op 27-02-1897 in Vrijenban, 42 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 02-05-1899 in Vrijenban met Wilhelmina Tetteroo, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 06-01-1872 in Rijswijk, dochter van Jacobus Tetteroo en Maria van Leeuwen. Wilhelmina is overleden op 29-05-1939 in Delft, 67 jaar oud.

Kinderen van Machiel en Cornelia:

1 Johanna Helena Maria van Adrichem, geboren op 06-04-1881 in Vrijenban. Zij is gedoopt op 06-04-1881 in Delft. Johanna is overleden op 02-12-1938 in Monster, 57 jaar oud. Zij is begraven op 06-12-1938 te Kwintsheul.
2 Adrianus Jacobus Wilhelmus van Adrichem, geboren op 25-06-1882 in Vrijenban. Volgt XIII-ap.
3 Magdalena Wilhelmina Josephina van Adrichem, geboren op 03-06-1883 in Vrijenban. Zij is gedoopt op 03-06-1883 in Delft. Magdalena is overleden op 08-04-1896 in Vrijenban, 12 jaar oud. Zij is begraven op 11-04-1896 te Delft.
4 Helena Hendrica Maria van Adrichem, geboren op 29-08-1884 in Vrijenban. Volgt XIII-aq.
5 Antoinette Cornelia Maria van Adrichem, geboren op 28-11-1885 in Vrijenban. Zij is gedoopt op 28-11-1885 in Delft. Antoinette is overleden op 08-09-1898 in Vrijenban, 12 jaar oud.
6 Leonardus Petrus Antonius van Adrichem, geboren op 27-10-1886 in Vrijenban. Hij is gedoopt op 27-10-1886 in Delft. Leonardus is overleden op 18-08-1887 in Vrijenban, 9 maanden oud.
7 Catharina Adriana Maria van Adrichem, geboren op 30-11-1887 in Vrijenban. Volgt XIII-ar.
8 Leonardus Petrus Jozef van Adrichem, geboren op 23-01-1889 in Vrijenban. Volgt XIII-as.
9 Cornelis Johannes Aloysius van Adrichem, geboren op 27-07-1890 in Vrijenban. Hij is gedoopt op 28-07-1890 in Delft. Cornelis is overleden op 13-04-1893 in Vrijenban, 2 jaar oud.
10 Gabriel Michael van Adrichem, geboren op 16-08-1891 in Vrijenban. Hij is gedoopt op 16-08-1891 in Delft. Gabriel is overleden op 20-12-1892 in Vrijenban, 1 jaar oud.
11 Theodorus Hendricus Franciscus van Adrichem, geboren op 27-11-1892 in Vrijenban. Hij is gedoopt op 28-11-1892 in Delft. Theodorus is overleden op 12-02-1893 in Vrijenban, 2 maanden oud.
12 Cornelis Johannes Antonius van Adrichem, geboren op 10-07-1894 in Vrijenban. Volgt XIII-at.

Kinderen van Machiel en Wilhelmina:

1 Cornelia Maria Adriana van Adrichem, geboren op 27-03-1900 in Vrijenban. Zij is gedoopt op 27-03-1900 in Delft. Cornelia is overleden op 24-02-1908 in Delft, 7 jaar oud.
2 Hendrika Adriana Maria van Adrichem, geboren op 01-12-1901 in Vrijenban. Zij is gedoopt op 02-12-1901 in Delft. Hendrika is overleden op 17-05-1903 in Vrijenban, 1 jaar oud.
3 Maria Wilhelmina Antonia van Adrichem, geboren op 01-12-1901 in Vrijenban. Volgt XIII-au.
4 Jacobus Cornelis Antonius van Adrichem, geboren op 21-12-1903 in Vrijenban. Volgt XIII-av.
5 Theodorus Adrianus Anthonius van Adrichem, geboren op 25-07-1905 in Vrijenban. Volgt XIII-aw.
6 Michael Leonardus Anthonius van Adrichem, geboren op 06-11-1906 in Vrijenban. Volgt XIII-ax.
7 Cornelis Ludwig Josef van Adrichem, geboren op 09-10-1907 in Vrijenban. Hij is gedoopt op 09-10-1907 in Delft. Cornelis is overleden op 02-11-1907 in Vrijenban, 24 dagen oud.
8 Cornelia Adriana Gerarda van Adrichem, geboren op 15-02-1909 in Vrijenban. Zij is gedoopt op 16-02-1909 in Delft.


XII-ag Cornelis van Adrichem is geboren op 27-09-1856 in Hof van Delft, zoon van Henricus van Adrichem en Klazina van Paassen. Cornelis is overleden op 10-01-1939 in Delft, 82 jaar oud.
Beroep:

 

 

bouwman en rentenier

 

 

Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 13-11-1882 in Schipluiden met Anna Maria Arkesteijn, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-11-1882 in Schipluiden. Anna is geboren op 09-07-1856 in Overschie, dochter van Grabel Grabielszoon Arkesteijn en Maria van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1856. Anna is overleden op 08-09-1932 in Delft, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1932.

Kinderen van Cornelis en Anna:

1 Henricus Gabriel van Adrichem, geboren op 06-11-1883 in Hof van Delft. Volgt XIII-ay.
2 Gabriel Cornelius Maria van Adrichem, geboren op 21-05-1885 in Hof van Delft. Volgt XIII-az.
3 Arnoldus Adrianus van Adrichem, geboren op 09-07-1886. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1886. Hij is gedoopt op 09-07-1886 in Schipluiden. Arnoldus is overleden op 08-11-1886 in Hof van Delft, 3 maanden oud.
4 Arnoldus Adrianus van Adrichem, geboren op 21-10-1887 in Hof van Delft. Volgt XIII-ba.
5 Clasina Apolonia Maria van Adrichem, geboren op 26-10-1888 in Hof van Delft. Volgt XIII-bb.
6 Cornelius Adrianus Marie van Adrichem, geboren op 28-05-1890 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1890. Hij is gedoopt op 29-05-1890 in Schipluiden. Cornelius is overleden op 09-04-1892 in Hof van Delft, 1 jaar oud.
7 Doodgeboren Kind van Adrichem, geboren op 27-06-1891 in Hof van Delft.
8 Maria Johanna van Adrichem, geboren op 01-10-1892 in Hof van Delft. Volgt XIII-bc.
9 Cornelius Hendricus Jacobus van Adrichem, geboren op 24-03-1894 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1894. Cornelius is overleden op 13-04-1894 in Hof van Delft, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1894.
10 Apolonia Catharina van Adrichem, geboren op 11-09-1899 in Hof van Delft. Volgt XIII-bd.


XII-ah Henricus Jacobus van Adrichem is geboren op 01-04-1868 in Hof van Delft, zoon van Henricus van Adrichem en Klazina van Paassen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1868. Hij is gedoopt op 02-04-1868 in Schipluiden. Henricus is overleden op 22-12-1899 in Hof van Delft, 31 jaar oud. Hij is begraven te Schipluiden. Henricus trouwde, 21 jaar oud, op 30-04-1889 in Schipluiden met Adriana Catharina Arkesteijn, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 28-11-1868 in Schipluiden, dochter van Adrianus Arkesteijn en Catharina de Vette. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1868. Adriana is overleden op 18-10-1953 in Schipluiden, 84 jaar oud. Zij is begraven op 21-10-1953 te Schipluiden.

Kinderen van Henricus en Adriana:

1 Henricus Cornelis van Adrichem, geboren op 25-05-1890 in Hof van Delft. Hij is gedoopt op 26-05-1890 in Schipluiden. Henricus is overleden op 09-07-1890 in Hof van Delft, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1890.
2 Adrianus Georgius van Adrichem, geboren op 23-06-1891 in Hof van Delft. Volgt XIII-be.
3 Clasina Catharina van Adrichem, geboren op 18-12-1892 in Hof van Delft. Volgt XIII-bf.
4 Henricus Adrianus van Adrichem, geboren op 24-02-1894 in Hof van Delft. Volgt XIII-bg.
5 Georgius Johannes van Adrichem, geboren op 19-08-1895 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1895. Georgius is overleden op 31-12-1974 in Delft, 79 jaar oud.
Beroep:

 

 

boerenknecht en veerhoudersknecht

 

 

6 Cornelis Marie van Adrichem, geboren op 16-11-1897 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1897. Hij is gedoopt op 16-11-1897 in Schipluiden. Cornelis is overleden op 02-12-1989 in Delft, 92 jaar oud. Hij is begraven op 07-12-1989 te Schipluiden.
7 Arie Johannes van Adrichem, geboren op 17-02-1899 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1899. Arie is overleden op 28-03-1899 in Hof van Delft, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1899.
8 Catharina Adriana Maria van Adrichem, geboren op 23-05-1900 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1900. Zij is gedoopt op 24-05-1900 in Schipluiden. Catharina is overleden op 18-02-1901 in Hof van Delft, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1901.
9 Henrica Jacoba Apollonia Maria van Adrichem, geboren op 23-05-1900 in Hof van Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1900. Zij is gedoopt op 24-05-1900 in Schipluiden. Henrica is overleden op 28-02-1901 in Hof van Delft, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1901.


XII-ai Josephus van Adrichem is geboren op 06-02-1839 in Rijswijk, zoon van Petrus van Adrichem en Maria van Leeuwen. Hij is gedoopt op 06-02-1839 in Rijswijk. Josephus is overleden op 14-07-1903 in s-Gravenhage, 64 jaar oud.
Beroep:

 

 

veehouder, koetsier, melkverkoper

 

 

Josephus trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1867 in Stompwijk met Pieternella van Koppen, 26 jaar oud. Pieternella is geboren op 16-03-1841 in Voorburg, dochter van Johannes van Koppen en Petronella Heemskerk (Hamskerk). Pieternella is overleden op 12-11-1902 in s-Gravenhage, 61 jaar oud.

Kinderen van Josephus en Pieternella:

1 Maria Petronella van Adrichem, geboren op 07-02-1868 in s-Gravenhage. Maria is overleden op 20-08-1886 in Rijswijk, 18 jaar oud.
2 Johannes Pieter van Adrichem, geboren op 22-08-1871 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bh.
3 Pieter Adrianus van Adrichem, geboren op 19-07-1873 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bi.
4 Pieter Josephus van Adrichem, geboren op 04-10-1874 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bj.
5 Adrianus Leonardus van Adrichem, geboren op 19-11-1876 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bk.
6 Joseph Gijsbertus van Adrichem, geboren op 20-06-1879 in s-Gravenhage. Joseph is overleden op 21-03-1880 in s-Gravenhage, 9 maanden oud.
7 Josephus Gijsbertus van Adrichem, geboren op 17-09-1881 in s-Gravenhage. Josephus is overleden op 28-09-1881 in s-Gravenhage, 11 dagen oud.
8 Joseph Jacobus van Adrichem, geboren op 23-06-1883 in s-Gravenhage. Joseph is overleden op 07-03-1884 in s-Gravenhage, 8 maanden oud.
9 Joseph Jacobus van Adrichem, geboren op 23-06-1883 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bl.


XII-aj Adrianus van Adrichem is geboren op 11-04-1841 in Rijswijk, zoon van Petrus van Adrichem en Maria van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1841. Adrianus is overleden op 31-07-1889 in s-Gravenhage, 48 jaar oud. Hij is begraven op 03-08-1889 te s-Gravenhage.
Beroep:

 

 

winkelier

 

 

Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 05-02-1868 in Vlaardingen met Anna de Vreede, 30 jaar oud. Anna is geboren op 07-04-1837 in Stompwijk, dochter van Johannes de Vreede en Grietje de Wilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-04-1837. Anna is overleden op 04-02-1898 in s-Gravenhage, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1898.

Kinderen van Adrianus en Anna:

1 Petrus Josephus van Adrichem, geboren op 13-01-1869 in s-Gravenhage. Petrus is overleden op 17-11-1871 in s-Gravenhage, 2 jaar oud.
2 Johannes Theodorus van Adrichem, geboren op 14-01-1869 in s-Gravenhage. Johannes is overleden op 07-01-1871 in s-Gravenhage, 1 jaar oud.
3 Theodorus Jacobus van Adrichem, geboren op 13-06-1870 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bm.
4 Johannes Adrianus van Adrichem, geboren op 13-10-1871 in s-Gravenhage. Johannes is overleden in 1961, 90 jaar oud.
Beroep:

 

 

missionaris Gilbert-Archipel

 

 

5 Petrus Josephus van Adrichem, geboren op 31-03-1873 in s-Gravenhage. Petrus is overleden op 11-05-1874 in s-Gravenhage, 1 jaar oud.
6 Margaretha Theodora van Adrichem, geboren op 01-06-1874 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bn.
7 Petrus Josephus van Adrichem, geboren op 08-03-1876 in s-Gravenhage. Petrus is overleden op 28-10-1898 in s-Gravenhage, 22 jaar oud. Hij is begraven op 31-10-1898 te s-Gravenhage.
Beroep:

 

 

melkverkoper

 

 

8 Anna Maria Geertruida van Adrichem, geboren op 14-05-1878 in s-Gravenhage. Anna is overleden op 06-02-1918 in s-Gravenhage, 39 jaar oud.
Beroep:

 

 

winkeljuffrouw

 

 

9 Adrianus Hendricus van Adrichem, geboren op 12-04-1880 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bo.


XII-ak Catharina van Adrichem is geboren op 16-11-1842 in Rijswijk, dochter van Petrus van Adrichem en Maria van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-11-1842. Catharina is overleden op 22-12-1914 in Voorburg, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1914. Catharina trouwde, 56 jaar oud, op 25-01-1899 in Voorburg met Gerardus de Groot, 57 jaar oud. Gerardus is geboren op 14-02-1841 in Zoetermeer, zoon van Gerrit (Gerardus) de Groot en Cornelia (Keetje) van Haastrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1841. Hij is gedoopt op 14-02-1841 in Zoetermeer. Gerardus is overleden op 01-07-1900 in Voorburg, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1900.
Notitie bij Gerardus: Hij was weduwnaar van Helena van Kester geb 26-11-1842 Voorburg overl. 27-9-1898 Voorburg (huw 31-5-1861 Voorburg) dr van Adrianus van Kester en Apolonia van Gravenmade
Beroep:

 

 

bouwman te Voorburg

 

 


XII-al Dirkje van Adrichem is geboren op 16-06-1844 in Rijswijk, dochter van Petrus van Adrichem en Maria van Leeuwen. Dirkje is overleden op 11-05-1907 in Voorburg, 62 jaar oud. Dirkje trouwde, 30 jaar oud, op 20-11-1874 in Voorburg met Leendert Gerardus van Noord, 31 jaar oud. Leendert is geboren op 26-11-1842 in Voorburg, zoon van Wilhelmus van Noord en Gerarda Meeuwisse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1842. Leendert is overleden op 08-05-1922 in Voorburg, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1922.

XII-am Jacobus van Adrichem is geboren op 27-02-1846 in Rijswijk, zoon van Petrus van Adrichem en Maria van Leeuwen. Jacobus is overleden op 08-12-1922 in Voorburg, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1922.
Beroep:

 

 

melkhandelaar, winkelier

 

 

Jacobus trouwde, 32 jaar oud, op 01-11-1878 in Wateringen met Cornelia Reijgersberg, 21 jaar oud. Cornelia is geboren op 18-02-1857 in Wateringen, dochter van Cornelis Reijgersberg en Justina Christina Scholtes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1857. Cornelia is overleden op 12-04-1925 in Rijswijk, 68 jaar oud.
Beroep:

 

 

verpleegster

 

 


Kinderen van Jacobus en Cornelia:

1 Maria Justina Petronella van Adrichem, geboren op 12-04-1880 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bp.
2 Cornelis Petrus Jacobus van Adrichem, geboren op 06-06-1881 in s-Gravenhage. Cornelis is overleden op 20-06-1881 in s-Gravenhage, 14 dagen oud.
3 Anna Justina van Adrichem, geboren op 18-11-1882 in s-Gravenhage. Anna is overleden op 24-05-1884 in s-Gravenhage, 1 jaar oud.
4 Justina Margaretha van Adrichem, geboren op 06-10-1884 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bq.
5 Anna Cornelia van Adrichem, geboren op 15-04-1886 in s-Gravenhage. Anna is overleden op 26-11-1886 in s-Gravenhage, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1886.
6 Cornelia Klazina Maria van Adrichem, geboren op 28-02-1889 in s-Gravenhage. Volgt XIII-br.
7 Theodora Maria van Adrichem, geboren op 02-10-1891 in s-Gravenhage. Theodora is overleden op 17-12-1892 in s-Gravenhage, 1 jaar oud.
8 Petrus Theodorus Cornelis van Adrichem, geboren op 22-02-1894 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bs.
9 Jacobus Hubertus Hendrikus van Adrichem, geboren omstreeks 1895 in Rotterdam.


XII-an Catharina van Adrichem is geboren op 01-06-1864 in Moerkapelle, dochter van Arend van Adrichem en Anna Pieterse. Catharina is overleden op 27-02-1937 in Wateringen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1937. Catharina trouwde, 28 jaar oud, op 10-06-1892 in Wateringen met Adrianus van der Kleij, 24 jaar oud. Adrianus is geboren op 15-10-1867 in Wateringen, zoon van Johannes van der Kleij en Cornelia van der Valk. Adrianus is overleden op 31-10-1921 in Wateringen, 54 jaar oud.
Beroep:

 

 

timmerman

 

 


XII-ao Geertruida van Adrichem is geboren op 11-03-1867 in Moerkapelle, dochter van Arend van Adrichem en Anna Pieterse. Geertruida is overleden op 05-03-1932 in Wateringen, 64 jaar oud. Geertruida trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1893 in Wateringen met Petrus Arnoldus Onings, 25 jaar oud. Petrus is geboren op 23-12-1867 in Wateringen, zoon van Franciscus Onings en Alida van Zijl. Petrus is overleden op 12-04-1927 in s-Gravenhage, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1927.

XII-ap Johannes van Adrichem is geboren op 04-06-1868 in Moerkapelle, zoon van Arend van Adrichem en Anna Pieterse. Johannes is overleden op 30-08-1951 in Gilze, 83 jaar oud.
Beroep:

 

 

arbeider

 

 

Johannes:
(
1) trouwde, 33 jaar oud, op 28-05-1902 in Rijswijk met Margaretha Kort, 41 jaar oud. Margaretha is geboren op 18-04-1861 in Rijswijk, dochter van Lambertus Kort en Catharina van der Sman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1861. Margaretha is overleden op 17-02-1910 in Rijswijk, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1910.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 22-05-1912 in Naaldwijk met Petronella Maria van Eeden, 37 jaar oud. Petronella is geboren op 10-08-1874 in Naaldwijk, dochter van Theodorus van Eeden en Catharina van Paassen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1874. Petronella is overleden op 24-03-1948 in Gilze, 73 jaar oud.

XII-aq Sara Geertruida van Adrichem is geboren op 15-03-1871 in Moerkapelle, dochter van Arend van Adrichem en Anna Pieterse. Sara is overleden op 29-02-1932 in Rijswijk, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1932. Sara trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1897 in Rijswijk met Jacobus Antonius van Nierop, 23 jaar oud. Jacobus is geboren op 21-06-1873 in Rijswijk, zoon van Johannes Cornelis van Nierop en Catharina van der Sman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1873. Jacobus is overleden op 12-10-1952 in Rijswijk, 79 jaar oud.
Beroep:

 

 

landarbeider

 

 


XII-ar Simon van Adrichem is geboren op 21-02-1831 in Rijswijk, zoon van Joannis van Adrichem en Petronella van der Sman. Simon is overleden op 30-09-1869 in Breda, 38 jaar oud.
Beroep:

 

 

timmermansknecht, opzigter

 

 

Simon trouwde, 25 jaar oud, op 29-10-1856 in Roosendaal met Adriana Norberta van Eekelen, 25 jaar oud. Adriana is geboren op 11-07-1831 in Roosendaal, dochter van Marinus (Marijn) van Eekelen en Catharina Voeten. Adriana is overleden op 20-08-1870 in Roosendaal, 39 jaar oud.

Kinderen van Simon en Adriana:

1 Petronella Johana van Adrichem, geboren op 25-09-1857 in Roosendaal.
2 Marinus Antonius Leonardus van Adrichem, geboren op 26-09-1858 in Roosendaal. Marinus is overleden op 30-08-1859 in Roosendaal, 11 maanden oud.
3 Catharina Maria van Adrichem, geboren op 17-12-1859 in Roosendaal. Catharina is overleden op 10-08-1860 in Roosendaal, 7 maanden oud.
4 Marinus Antonius Leonardus van Adrichem, geboren op 01-12-1860 in Roosendaal. Marinus is overleden op 11-08-1861 in Roosendaal, 8 maanden oud.
5 Catharina Maria van Adrichem, geboren op 04-01-1862 in Roosendaal. Catharina is overleden op 07-09-1862 in Roosendaal, 8 maanden oud.
6 Marinus Johannes van Adrichem, geboren op 01-12-1862 in Roosendaal. Marinus is overleden op 18-05-1863 in Roosendaal, 5 maanden oud.
7 Johannes Petrus van Adrichem, geboren op 01-12-1862 in Roosendaal. Johannes is overleden op 24-03-1887 in Geertruidenberg, 24 jaar oud.
Beroep:

 

 

broodbakker

 

 

8 Maria Catharina van Adrichem, geboren op 21-11-1863 in Roosendaal. Maria is overleden op 17-09-1875 in Standaardbuiten, 11 jaar oud.
9 Catharina Maria van Adrichem, geboren in 1869 in Princenhage. Catharina is overleden op 16-02-1873 in Standaardbuiten, 4 jaar oud.


XII-as Petrus van Adrichem is geboren op 26-10-1843 in Rijswijk, zoon van Joannis van Adrichem en Helena Brigitaa Gouman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1843. Petrus is overleden op 04-01-1925 in s-Gravenhage, 81 jaar oud.
Beroep:

 

 

winkelier en koetsier

 

 

Petrus trouwde, 28 jaar oud, op 12-06-1872 in s-Gravenhage met Wilhelmina van der Spek, 30 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 05-05-1842 in Naaldwijk, dochter van Lammert van der Spek en Hendrika van Duijn. Wilhelmina is overleden op 17-11-1908 in s-Gravenhage, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1908.

Kinderen van Petrus en Wilhelmina:

1 Johannes Lambertus van Adrichem, geboren op 09-05-1873 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bu.
2 Hendrika Helena van Adrichem, geboren op 12-07-1875 in s-Gravenhage. Hendrika is overleden op 01-02-1878 in s-Gravenhage, 2 jaar oud.
3 Wilhelmus Leonardus van Adrichem, geboren op 03-11-1877 in s-Gravenhage. Wilhelmus is overleden op 04-07-1938 in s-Gravenhage, 60 jaar oud. Hij is begraven op 07-07-1938 te s-Gravenhage.
Beroep:

 

 

Pastor Par.St.Jacob s-Gravenhage

 

 

4 Lamberta Maria van Adrichem, geboren op 16-05-1880 in s-Gravenhage. Lamberta is overleden op 24-10-1944 in s-Gravenhage, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1944. Zij is begraven op 28-10-1944 te s-Gravenhage.
5 Simon Petrus van Adrichem, geboren op 18-12-1882 in s-Gravenhage. Volgt XIII-bv.
6 Wilhelmina Helena Maria van Adrichem, geboren op 21-05-1884 in s-Gravenhage. Wilhelmina is overleden op 10-10-1944 in s-Gravenhage, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1944.


XII-at Catrina van Adrichem is geboren op 08-08-1845 in Rijswijk, dochter van Joannis van Adrichem en Helena Brigitaa Gouman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1845. Catrina is overleden op 31-08-1926 in s-Gravenhage, 81 jaar oud. Catrina trouwde, 30 jaar oud, op 08-06-1876 in Rijswijk met Willem Hillenaar, 30 jaar oud. Willem is geboren op 05-10-1845 in Wassenaar, zoon van Jacobus Hillenaar en Antje van Tol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1845. Willem is overleden op 14-02-1920 in -Gravenhage, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1920.

XII-au Jan van Adrichem is geboren op 18-09-1819 in Rhoon, zoon van Cornelis van Adrichem en Cornelia van der Waal. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 25-05-1849 in Ridderkerk met Flora Leenheer, 22 jaar oud. Flora is geboren in 1827 in Ridderkerk, dochter van Aart Leenheer en Maria Mes.

Kinderen van Jan en Flora:

1 Cornelis van Adrichem, geboren op 12-01-1851 in IJsselmonde. Volgt XIII-bw.
2 Aart van Adrichem, geboren op 23-03-1852 in IJsselmonde. Volgt XIII-bx.
3 Maria Cornelia van Adrichem, geboren op 24-04-1853 in IJsselmonde.
4 Cornelia van Adrichem, geboren in 02-1856 in Charlois. Cornelia is overleden op 10-10-1856 in Berkel en Rodenrijs, 8 maanden oud.
5 Marinus (Marius) van Adrichem, geboren op 25-03-1857 in Berkel en Rodenrijs. Marinus is overleden op 23-10-1857 in Berkel en Rodenrijs, 6 maanden oud.
6 Jannetje van Adrichem, geboren op 06-03-1858 in Berkel en Rodenrijs. Jannetje is overleden op 03-05-1859 in Berkel en Rodenrijs, 1 jaar oud.
7 Jannetje van Adrichem, geboren op 15-06-1859 in Berkel en Rodenrijs.


XII-av Neeltje van Adrichem is geboren op 20-08-1821 in Poortugaal, dochter van Cornelis van Adrichem en Cornelia van der Waal. Neeltje trouwde, 28 jaar oud, op 28-12-1849 in Ridderkerk met Leendert Piek, 20 jaar oud. Leendert is geboren in 1829 in Ridderkerk, zoon van Henrik Piek en Maartje Blijdorp.

XIII-a Hendrica Maria van Adrichem is geboren op 29-08-1878 in Rotterdam, dochter van Arend van Adrichem en Hendrica Maria Visser. Hendrica trouwde, 22 jaar oud, op 25-07-1901 in Weesp met Bernardus Johannes Molkenboer, 26 jaar oud. Bernardus is geboren in 1875 in Amsterdam, zoon van Gerardus Wilhelmus Anthonius Johannes Molkenboer en Theresia Johanna Francisca Jansen.

XIII-b Marinus Gerrit Johannes van Adrichem is geboren op 26-04-1876 in Rotterdam, zoon van Johannes Hendricus van Adrichem en Susanna Mijsbergh. Marinus is overleden op 10-04-1928 in Apeldoorn, 51 jaar oud. Marinus:
(
1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1895 in verm Amsterdam met Cornelia Maria van Borkulo, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 17-?-1875 in Amsterdam, dochter van Johannes van Borkulo en Hendrika Elisabeth Klenen. Cornelia is overleden op 30-04-1898 in Amsterdam, 23 jaar oud.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1902 in Amsterdam met Maria Joanna Catharina Fleerakkers, ongeveer 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 22-10-1909 in Amsterdam. Maria is geboren omstreeks 13-10-1881 in Turnhout Belgie, dochter van Franciscus Antoniua Fleerakkers Fleerakkers en Maria Petronella Teurlinckx.
(3) trouwde, 35 jaar oud, op 27-09-1911 in Amsterdam met Niesje van Noorloos, 24 jaar oud. Niesje is geboren op 03-05-1887 in Sliedrecht, dochter van Willem van Noorloos en Jannigje Lakerveld. Niesje is overleden op 27-09-1929 in Amsterdam, 42 jaar oud.

Kinderen van Marinus en Cornelia:

1 Marinus Andreus Johannes van Adrichem, geboren op 08-11-1896 in Amsterdam.
2 Andraes Cornelis George van Adrichem, geboren op 13-11-1897 in Amsterdam. Andraes is overleden op 04-05-1898 in Amsterdam, 5 maanden oud.

Kind van Marinus en Maria:

1 Theodorus Johannes van Adrichem, geboren op 17-10-1900 in Amsterdam.

Kinderen van Marinus en Niesje:

1 Johannes Hendricus Gerardus van Adrichem alias Noorloos,
hij werd geboren voor het huwelijk van zijn ouders

2 Jannigje Niesje van Adrichem,
3 Marina Gerdina Johanna van Adrichem,
4 Willem van Adrichem,
5 Marinus Gerrit Johannes van Adrichem,
6 Christina van Adrichem, .


XIII-c Catharina van der Meijs is geboren op 28-09-1885 in Maasland, dochter van Martinus van der Meijs en Magdalena van Adrichem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1885. Catharina is overleden op 08-11-1944 in Naaldwijk, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1944. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1911 in Maasland met Quirinus Gerardus Overschie, 25 jaar oud. Quirinus is geboren op 01-08-1885 in Schiedam, zoon van Adrianus Overschie en Clazina Catharina van Rijn. Quirinus is overleden op 23-05-1968 in Naaldwijk, 82 jaar oud.
Beroep:

 

 

tuinder

 

 


Kind van Catharina en Quirinus:

1 Arnoldus Johannes Josephus Overschie,


XIII-d Nicolaas Petrus van der Meijs is geboren op 08-08-1893 in Maasland, zoon van Martinus van der Meijs en Magdalena van Adrichem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1893. Nicolaas is overleden op 17-06-1954 in Naaldwijk, 60 jaar oud.
Beroep:

 

 

tuinder

 

 

Nicolaas trouwde, 25 jaar oud, op 12-06-1919 in Maasland met Johanna Maria van Mil, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 14-12-1893 in De Lier, dochter van Gerardus Cornelis van Mil en Maria Stolk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1893. Johanna is overleden op 11-05-1967 in Delft, 73 jaar oud.

XIII-e Gerardus van Adrichem is geboren op 27-03-1885 in Maasland, zoon van Antonius van Adrichem en Martina Romeijn. Gerardus is overleden op 15-05-1969 in Wateringen, 84 jaar oud. Hij is begraven op 19-05-1969 te Kwintsheul.
Beroep:

 

 

tuinder

 

 

Gerardus trouwde, 29 jaar oud, op 05-02-1915 in Wateringen met Anna Elisabeth van de Zande, 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-02-1915 in Wateringen. Anna is geboren op 04-01-1881 in Wateringen, dochter van Johannes van der Zande en Wilhelmina van Leeuwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1881. Anna is overleden op 27-08-1964 in Wateringen, 83 jaar oud.

Kinderen van Gerardus en Anna:

1 Antonius Martinus Jozef van Adrichem,

2 Johannes Michael Jozef van Adrichem,.


XIII-f Catharina Magdalena van Adrichem is geboren op 24-07-1888 in Maasland, dochter van Antonius van Adrichem en Martina Romeijn. Catharina is overleden op 27-07-1953 in Wateringen, 65 jaar oud. Zij is begraven op 30-07-1953 te Kwintsheul. Catharina trouwde, 32 jaar oud, op 17-11-1920 in Maasland met Adrianus Cornelis van Zeijl, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-11-1920 in Maasland. Zie XIII-ao voor persoonsgegevens van Adrianus.

XIII-g Leonardus Arnoldus van Adrichem is geboren op 25-09-1889 in Maasland, zoon van Antonius van Adrichem en Martina Romeijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1889. Leonardus is overleden op 22-07-1969 in Delft, 79 jaar oud. Leonardus trouwde, 33 jaar oud, op 26-09-1922 in Naaldwijk met Cecelia Rosalia van der Knaap, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-09-1922 in Naaldwijk. Cecelia is geboren op 20-12-1889 in Naaldwijk, dochter van Corstiaan van der Knaap en Johanna van Holsteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1889. Cecelia is overleden op 18-03-1977 in Delft, 87 jaar oud.

XIII-h Martina Maria van Adrichem is geboren op 25-03-1891 in Maasland, dochter van Antonius van Adrichem en Martina Romeijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1891. Martina is overleden op 29-08-1976 in Voorburg, 85 jaar oud. Martina trouwde, 20 jaar oud, op 30-01-1912 in Maasland met Martinus Adrianus van der Harg, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-01-1912 in Maasland. Martinus is geboren op 06-01-1884 in Vrijenban, zoon van Adrianus van der Harg en Maria Janszen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1884. Martinus is overleden op 17-10-1934 in Voorburg, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1934.

XIII-i Johannes van Adrichem is geboren op 20-11-1893 in Maasland, zoon van Antonius van Adrichem en Martina Romeijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1893. Johannes is overleden op 29-05-1974 in Delft, 80 jaar oud. Hij is begraven op 01-06-1974 te Wateringen.
Beroep:

 

 

tuinder

 

 

Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1920 in Pijnacker met Johanna Catharina van der Ploeg, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-06-1920 in Maasland. Johanna is geboren op 18-07-1893 in Pijnacker, dochter van Johannes Antonius van der Ploeg en Catharina Hogervorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1893. Johanna is overleden op 03-01-1969 in Delft, 75 jaar oud.

XIII-j Dorothea Maria van Adrichem is geboren op 09-12-1894 in Maasland, dochter van Antonius van Adrichem en Martina Romeijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1894. Dorothea is overleden op 30-01-1984 in s-Gravenhage, 89 jaar oud. Zij is gecremeerd op 02-02-1984 te Rijswijk. Dorothea trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1920 in Maasland met Wilhelmus Leonardus Duijvensteijn, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-05-1920 in Maasland. Wilhelmus is geboren op 04-10-1891 in Wateringen, zoon van Adrianus Johannes Duijvensteijn en Adriana Maria Arkesteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1891. Hij is gedoopt op 05-10-1891 in Wateringen. Wilhelmus is overleden op 02-04-1963 in s-Gravenhage, 71 jaar oud.

XIII-k Adrianus van Adrichem is geboren op 22-03-1896 in Maasland, zoon van Antonius van Adrichem en Martina Romeijn. Adrianus is overleden op 29-07-1978 in Delft, 82 jaar oud. Adrianus trouwde, 32 jaar oud, op 03-09-1928 in Oostvoorne met Catharina Maria Clazina Dingemans, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-09-1928 in Brielle. Catharina is geboren op 12-05-1906 in Oostvoorne, dochter van Leonardus Theodorus Dingemans en Adriana Cornelia van der Voort. Catharina is overleden op 12-02-2002 in De Lier, 95 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-2002 te De Lier.


XIII-y Petrus Johannes van Adrichem is geboren op 28-01-1879 in De Lier, zoon van Nicolaas van Adrichem en Magdalena Maria Hofstede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1879. Hij is gedoopt op 28-01-1879 in Schipluiden. Petrus is overleden op 28-12-1958 in Delft, 79 jaar oud. Hij is begraven op 31-12-1958 te Pijnacker.
Beroep:

 

 

veehouder en landbouwer

 

 

Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1906 in Pijnacker met Anna Catharina van der Meer, 24 jaar oud. Anna is geboren op 15-02-1882 in Pijnacker, dochter van Johannes van der Meer en Helena van Dijk. Anna is overleden op 31-10-1975 in Berkel, 93 jaar oud. Zij is begraven op 04-11-1975 te Pijnacker.

XIII-z Johannes Franciscus van Adrichem is geboren op 03-06-1880 in De Lier, zoon van Nicolaas van Adrichem en Magdalena Maria Hofstede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1880. Hij is gedoopt op 04-06-1880 in De Lier. Johannes is overleden op 26-02-1964 in De Lier, 83 jaar oud. Hij is begraven op 29-02-1964 te De Lier.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 

Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 19-04-1911 in Hof van Delft met Anna Maria van der Helm, 22 jaar oud. Anna is geboren op 15-05-1888 in Hof van Delft, dochter van Pieter van der Helm en Johanna van Koppen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1888. Anna is overleden op 21-07-1972 in Wateringen, 84 jaar oud. Zij is begraven op 24-07-1972 te De Lier.

XIII-aa Gerardus Martinus van Adrichem is geboren op 05-06-1881 in De Lier, zoon van Nicolaas van Adrichem en Magdalena Maria Hofstede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1881. Hij is gedoopt op 05-06-1881 in De Lier. Gerardus is overleden op 03-03-1964 in De Lier, 82 jaar oud. Hij is begraven op 06-03-1964 te De Lier.
Beroep:

 

 

veehouder te De Lier

 

 

Gerardus trouwde, 32 jaar oud, op 22-04-1914 in Wateringen met Maria Joanna Helderman, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-04-1914 in Wateringen. Maria is geboren op 17-01-1886 in Wateringen, dochter van Leonardus Helderman en Catharina Adriana Bol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1886. Maria is overleden op 02-05-1976 in Naaldwijk, 90 jaar oud. Zij is begraven op 06-05-1976 te De Lier.

XIII-ab Nicolaas van Adrichem is geboren op 16-07-1883 in De Lier, zoon van Nicolaas van Adrichem en Magdalena Maria Hofstede. Nicolaas is overleden op 26-10-1958 in Schipluiden, 75 jaar oud. Hij is begraven op 31-10-1958 te Schipluiden.
Beroep:

 

 

veehouder, melkschipper en eigenaar transportbedr.

 

 

Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1907 in Schipluiden met Helena Maria de Vetten, 20 jaar oud, nadat zij op 03-05-1907 in Schipluiden in ondertrouw zijn gegaan. Helena is geboren op 02-07-1886 in Schipluiden, dochter van Jacobus de Vetten en Clasina van Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1886. Helena is overleden op 19-03-1965 in s-Gravenhage, 78 jaar oud. Zij is begraven op 24-03-1965 te Schipluiden.

Kinderen van Nicolaas en Helena:

1 Nicolaas Leonardus van Adrichem, geboren op 27-09-1907 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-bz.
2 Jacobus Wilhelmus van Adrichem, geboren op 13-12-1909 in Vlaardinger-Ambacht. Hij is gedoopt op 14-12-1909 in Schipluiden. Jacobus is overleden op 04-06-1979 in Delft, 69 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1979 te Schipluiden.
Beroep:

 

 

eigenaar transportbedrijf

 

 

3 Magdalena Apolonia Wilhelmina van Adrichem, geboren op 14-07-1911 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-ca.
4 Wilhelmus Adrianus van Adrichem, geboren op 04-05-1913 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-cb.
5 Petrus Johannes van Adrichem, geboren op 14-03-1915 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-cc.
6 Cornelis Jacobus van Adrichem, geboren op 30-10-1916 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-cd.
7 Johannes Nicolaas van Adrichem, geboren op 17-04-1918 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-ce.
8 Clasina Jacoba Wilhelmina van Adrichem, geboren op 27-09-1919 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-cf.
9 Maria Gerarda van Adrichem, geboren op 30-06-1921 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-cg.
10 Gerardus Nicolaas van Adrichem, geboren op 16-09-1922 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-ch.
11 Helena Maria van Adrichem, geboren op 31-07-1927 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-ci.
12 Johanna Maria van Adrichem, geboren op 09-04-1929 in Vlaardinger-Ambacht. Volgt XIV-cj.


XIII-ac Theodorus Michael van Adrichem is geboren op 14-05-1889 in De Lier, zoon van Nicolaas van Adrichem en Magdalena Maria Hofstede. Hij is gedoopt op 15-05-1889 in Schipluiden. Theodorus is overleden op 28-03-1945 in s-Gravenhage, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1945. Hij is begraven op 04-04-1945 te Rijswijk.
Beroep:

 

 

grondwerker

 

 

Theodorus trouwde, 33 jaar oud, op 03-11-1922 in Delft met Elisabeth Cornelia Johanna Pieper, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-11-1922 in Delft. Elisabeth is geboren op 03-05-1891 in Hof van Delft, dochter van Johannes Pieper en Jacoba Johanna Maria Heijnsbroek. Elisabeth is overleden op 25-11-1954 in s-Gravenhage, 63 jaar oud.

XIII-ad Thomas van Adrichem is geboren op 05-11-1890 in De Lier, zoon van Nicolaas van Adrichem en Magdalena Maria Hofstede. Hij is gedoopt op 05-11-1890 in Schipluiden. Thomas is overleden op 30-06-1956 in s-Gravenhage, 65 jaar oud.
Beroep:

 

 

brood en banketbakker, straatkoopman, cafehouder,

 

 

Thomas:
(
1) trouwde, 23 jaar oud, op 18-07-1914 in Monster met Martina Maria Persoon, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-07-1914 in Poeldijk. Het huwelijk werd ontbonden op 23-01-1934. Martina is geboren op 30-01-1889 in Monster, dochter van Adrianus Persoon en Helena Maria van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1889. Martina is overleden op 23-04-1973 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 21-03-1934 in s-Gravenhage met Adriana Cornelia Bruggeling, 42 jaar oud. Adriana is geboren op 21-03-1892 in Monster, dochter van Johannes Bruggeling en Petronella Margaretha de Brabander. Adriana is overleden op 01-12-1971 in s-Gravenhage, 79 jaar oud.
Notitie bij Adriana:
weduwe van Frederik Nicolaas van der Hoeven geb 19-5-1886 Hof van Delft overl. 16-1-1926 Rotterdam


KXIII-ae Johannis van Adrichem is geboren op 05-07-1894 in De Lier, zoon van Nicolaas van Adrichem en Magdalena Maria Hofstede. Hij is gedoopt op 05-07-1894 in Schipluiden. Johannis is overleden op 24-09-1981 in Rijswijk, 87 jaar oud. Hij is begraven op 26-09-1981 te Nootdorp.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 

Johannis trouwde, 28 jaar oud, op 25-04-1923 in Delft met Johanna Adriana van der Helm, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-05-1923 in Delft. Johanna is geboren op 18-11-1896 in Hof van Delft, dochter van Pieter van der Helm en Anna Maria Oudshoorn. Johanna is overleden op 01-07-1964 in Nootdorp, 67 jaar oud. Zij is begraven op 04-07-1964 te Nootdorp.

XIII-ag Johannes Petrus van Adrichem is geboren op 12-09-1883 in De Lier, zoon van Machiel van Adrichem en Margaretha Olsthoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1883. Johannes is overleden op 03-04-1961 in Damhery Frankrijk, 77 jaar oud. Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 28-04-1916 in Pijnacker met Johanna Maria van der Drift, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 13-01-1884 in Kethel en Spaland, dochter van Adrianus van der Drift en Geertruida Maria van Schie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1884. Johanna is overleden op 15-11-1955 in De Lier, 71 jaar oud.

XIII-ah Gerardus Adrianus van Adrichem is geboren op 21-10-1884 in De Lier, zoon van Machiel van Adrichem en Margaretha Olsthoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1934. Hij is gedoopt op 21-10-1884 in Schipluiden. Gerardus is overleden op 04-09-1964 in Naaldwijk, 79 jaar oud. Hij is begraven op 08-09-1964 te Naaldwijk.
Beroep:

 

 

bakker te Voorschoten

 

 

Gerardus trouwde, 24 jaar oud, op 14-07-1909 in Hof van Delft met Anna Maria van Leeuwen, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-07-1909. Anna is geboren op 19-11-1884 in Hof van Delft, dochter van Adelbertus Jacobus van Leeuwen en Johanna Stolk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1884. Zij is gedoopt op 19-11-1884 in Schipluiden. Anna is overleden op 15-06-1968 in Naaldwijk, 83 jaar oud. Zij is begraven op 18-06-1968 te Naaldwijk.

XIII-ai Cornelis van Adrichem is geboren op 17-09-1887 in De Lier, zoon van Machiel van Adrichem en Margaretha Olsthoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1887. Hij is gedoopt op 17-09-1887 in Schipluiden. Cornelis is overleden op 15-05-1969 in s-Gravenhage, 81 jaar oud. Hij is begraven op 19-05-1969 te Poeldijk.
Beroep:

 

 

melkveehouder te Loosduinen

 

 

Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 01-09-1920 in Loosduinen met Antonia Hendrika Verhagen, 32 jaar oud. Antonia is geboren op 30-07-1888 in Veur, dochter van Jacobus Johannes Verhagen en Antonia Johanna van Berkel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1888. Antonia is overleden op 06-06-1964 in s-Gravenhage, 75 jaar oud. Zij is begraven op 09-06-1964 te Poeldijk.

XIII-aj Theodorus Nicolaas van Adrichem is geboren op 18-12-1889 in De Lier, zoon van Machiel van Adrichem en Margaretha Olsthoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1889. Hij is gedoopt op 18-12-1889 in Schipluiden. Theodorus is overleden op 29-10-1973 in De Lier, 83 jaar oud. Hij is begraven op 01-11-1973 te De Lier.
Beroep:

 

 

landbouwer en tuinder te De Lier

 

 

Theodorus:
(
1) trouwde, 32 jaar oud, op 22-04-1922 in Naaldwijk met Cornelia Clasina Olsthoorn, 29 jaar oud. Cornelia is geboren op 06-08-1892 in Voorschoten, dochter van Cornelis Olsthoorn en Alida Petronella van der Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1892. Cornelia is overleden op 18-05-1936 in De Lier, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 07-04-1937 in s-Gravenhage met Maria Magdelena Althoff, 37 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-04-1937 in s-Gravenhage. Maria is geboren op 05-08-1899 in Essen aan de Ruhr Duitsland, dochter van Johann Heinrich Althoff en Maria Magdalena Kisselbach. Maria is overleden op 20-12-1982 in Capelle aan de IJssel, 83 jaar oud. Zij is begraven op 23-12-1982 te De Lier.
Beroep:

 

 

dienstbode

 

 


XIII-ak Magdalena Josina van Adrichem is geboren op 09-03-1891 in De Lier, dochter van Machiel van Adrichem en Margaretha Olsthoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1891. Zij is gedoopt op 09-03-1891 in Schipluiden. Magdalena is overleden op 20-02-1951 in Nootdorp, 59 jaar oud. Zij is begraven op 23-02-1951 te Nootdorp. Magdalena trouwde, 28 jaar oud, op 27-06-1919 in De Lier met Jacobus Johannes van der Helm, 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-07-1919 in De Lier. Jacobus is geboren op 04-04-1886 in Vrijenban, zoon van Henricus van der Helm en Kornelia Maria Vonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1896. Jacobus is overleden op 07-04-1975 in s-Gravenhage, 89 jaar oud. Hij is begraven op 10-04-1975 te s-Gravenhage.

XIII-al Michiel Jacobus van Adrichem is geboren op 06-03-1895 in De Lier, zoon van Machiel van Adrichem en Margaretha Olsthoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1895. Michiel is overleden op 28-10-1973 in Naaldwijk, 78 jaar oud. Hij is begraven op 31-10-1973 te Naaldwijk.
Beroep:

 

 

tuinder te Naaldwijk

 

 

Michiel:
(
1) trouwde, 26 jaar oud, op 18-06-1921 in Naaldwijk met Maria Petronella Olsthoorn, 26 jaar oud. Maria is geboren op 21-12-1894 in Voorschoten, dochter van Cornelis Olsthoorn en Alida Petronella van der Valk. Maria is overleden op 28-09-1924 in Naaldwijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-09-1924.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 30-01-1925 in s-Gravenzande met Francina Maria de Jong, 32 jaar oud. Francina is geboren op 22-02-1892 in s-Gravenzande, dochter van Petrus de Jong en Hendrina Boode. Francina is overleden op 09-08-1987 in Naaldwijk, 95 jaar oud. Zij is begraven op 12-08-1987 te Naaldwijk.


XIII-am Maria van Adrichem is geboren op 06-09-1897 in De Lier, dochter van Machiel van Adrichem en Margaretha Olsthoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1897. Zij is gedoopt op 07-09-1897 in Schipluiden. Maria is overleden op 16-01-1957 in De Lier, 59 jaar oud. Zij is begraven op 19-01-1957 te De Lier. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 18-02-1925 in De Lier met Thomas Wilhelmus Kester, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-02-1925 in Schipluiden. Thomas is geboren op 08-03-1896 in Hof van Delft, zoon van Johannes Kester en Machtilda Catharina de Vette. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1896. Thomas is overleden op 29-05-1981 in Delft, 85 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1981 te De Lier.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 


XIII-an Gerarda Klaziena van Adrichem is geboren op 19-05-1903 in De Lier, dochter van Machiel van Adrichem en Alida van Leeuwen. Zij is gedoopt op 19-05-1903 in Schipluiden. Gerarda is overleden op 17-07-1977 in Delft, 74 jaar oud. Zij is begraven op 21-07-1977 te Schipluiden. Gerarda trouwde, 21 jaar oud, op 06-05-1925 in De Lier met Wilhelmus Johannes van der Knaap, 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 08-02-1900 in Schipluiden, zoon van Adrianus Petrus van der Knaap en Maria Johanna Kester. Wilhelmus is overleden op 08-04-1979 in Leidschendam, 79 jaar oud. Hij is gecremeerd op 11-04-1979 te Rijswijk.
Beroep:

 

 

veehouder te Schipluiden

 

 


XIII-ao Adrianus Cornelis van Zeijl is geboren op 05-04-1889 in Wateringen, zoon van Wilhelmus van Zeijl en Anna Catharina van Meurs. Adrianus is overleden op 07-05-1945 in Delft, 56 jaar oud. Hij is begraven op 11-05-1945 te Kwintsheul. Adrianus trouwde, 31 jaar oud, op 17-11-1920 in Maasland met Catharina Magdalena van Adrichem, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-11-1920 in Maasland. Zie XIII-f voor persoonsgegevens van Catharina.

XIII-ap Adrianus Jacobus Wilhelmus van Adrichem is geboren op 25-06-1882 in Vrijenban, zoon van Machiel van Adrichem en Cornelia Maria van der Drift. Hij is gedoopt op 25-06-1882 in Delft. Adrianus is overleden op 27-10-1968 in Schiedam, 86 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: SOUR S190
Beroep:

 

 

melkhandelaar

 

 

Adrianus trouwde, 28 jaar oud, op 02-08-1910 in Kethel en Spaland met Jacoba Katharina Maria de Leede, 26 jaar oud. Jacoba is geboren op 05-07-1884 in Kethel en Spaland, dochter van Johannes de Leede en Anna Katharina Suijker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1884. Jacoba is overleden op 16-08-1953 in Schiedam, 69 jaar oud.

XIII-aq Helena Hendrica Maria van Adrichem is geboren op 29-08-1884 in Vrijenban, dochter van Machiel van Adrichem en Cornelia Maria van der Drift. Zij is gedoopt op 29-08-1884 in Delft. Helena is overleden op 14-03-1944 in Schiedam, 59 jaar oud.
Beroep:

 

 

dienstbode te Overschie

 

 

Helena trouwde, 27 jaar oud, op 03-07-1912 in Vrijenban met Antonius Wilhelmus Gerardus de Leede, 25 jaar oud. Antonius is geboren op 13-05-1887 in Kethel en Spaland, zoon van Johannes de Leede en Anna Katharina Suijker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1887. Antonius is overleden op 31-03-1951 in Schiedam, 63 jaar oud.
Beroep:

 

 

bouwman/melkhandelaar

 

 


XIII-ar Catharina Adriana Maria van Adrichem is geboren op 30-11-1887 in Vrijenban, dochter van Machiel van Adrichem en Cornelia Maria van der Drift. Zij is gedoopt op 30-11-1887 in Delft. Catharina is overleden op 15-06-1965 in Schiedam, 77 jaar oud. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 18-10-1911 in Vrijenban met Cornelis van Mil, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 14-04-1884 in Kethel en Spaland, zoon van Joannis van Mil en Johanna van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1884. Cornelis is overleden op 21-09-1962 in Schiedam, 78 jaar oud.
Beroep:

 

 

machinist

 

 


XIII-as Leonardus Petrus Jozef van Adrichem is geboren op 23-01-1889 in Vrijenban, zoon van Machiel van Adrichem en Cornelia Maria van der Drift. Hij is gedoopt op 23-01-1889 in Delft. Leonardus is overleden op 13-05-1968 in Schiedam, 79 jaar oud.
Beroep:

 

 

melkhandelaar

 

 

Leonardus trouwde, 31 jaar oud, op 10-02-1920 in Kethel en Spaland met Barbara Johanna Maria de Leede, 21 jaar oud. Barbara is geboren op 09-08-1898 in Kethel en Spaland, dochter van Johannes de Leede en Anna Katharina Suijker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1898. Barbara is overleden op 28-05-1946 in Schiedam, 47 jaar oud.

XIII-at Cornelis Johannes Antonius van Adrichem is geboren op 10-07-1894 in Vrijenban, zoon van Machiel van Adrichem en Cornelia Maria van der Drift. Hij is gedoopt op 10-07-1894 in Delft. Cornelis is overleden op 12-10-1981 in Delft, 87 jaar oud. Hij is begraven op 16-10-1981 te Delft.
Beroep:

 

 

veehouder-veehandelaar

 

 

Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1921 in Schiedam met Wilhelmina Johanna Groenendaal, 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 21-01-1896 in Schiedam, dochter van Thomas Groenendaal en Maria Johanna van Alphen. Wilhelmina is overleden op 18-04-1968 in Delft, 72 jaar oud. Zij is begraven op 22-04-1968 te Delft.

XIII-ay Henricus Gabriel van Adrichem is geboren op 06-11-1883 in Hof van Delft, zoon van Cornelis van Adrichem en Anna Maria Arkesteijn. Hij is gedoopt op 06-11-1883 in Schipluiden. Henricus is overleden op 20-02-1973 in Delft, 89 jaar oud.
Beroep:

 

 

veehouder, melkhandelaar

 

 

Henricus trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1911 in Schipluiden met Maria Johanna Roeling, 26 jaar oud. Maria is geboren op 06-09-1884 in Schipluiden, dochter van Arnoldus Roeling en Maria de Vette. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1884. Zij is gedoopt op 07-09-1884 in Schipluiden. Maria is overleden op 30-09-1966 in Delft, 82 jaar oud. Zij is begraven op 05-10-1966 te Delft.

XIII-az Gabriel Cornelius Maria van Adrichem is geboren op 21-05-1885 in Hof van Delft, zoon van Cornelis van Adrichem en Anna Maria Arkesteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1885. Hij is gedoopt op 21-05-1885 in Schipluiden. Gabriel is overleden op 11-05-1975 in Nootdorp, 89 jaar oud.
Beroep:

 

 

landbouwer en veehouder

 

 

Gabriel trouwde, 36 jaar oud, op 15-02-1922 in Loosduinen met Elisabeth van der Poel, 44 jaar oud. Elisabeth is geboren op 13-03-1877 in Zoeterwoude, dochter van Johannes van der Poel en Ludewina Belt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1877. Elisabeth is overleden op 26-03-1952 in s-Gravenhage, 75 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Zij was weduwe van Nicolaas van der Voort overl. 14-7-1918 s-Gravenhage

XIII-ba Arnoldus Adrianus van Adrichem is geboren op 21-10-1887 in Hof van Delft, zoon van Cornelis van Adrichem en Anna Maria Arkesteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1887. Hij is gedoopt op 21-10-1887 in Schipluiden. Arnoldus is overleden op 03-03-1974 in Delft, 86 jaar oud.
Beroep:

 

 

warmoezier, tuinder

 

 

Arnoldus trouwde, 29 jaar oud, op 01-05-1917 in Schipluiden met Wilhelmina Cornelia Maria Haring, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-05-1917 in Schipluiden.


XIII-bb Clasina Apolonia Maria van Adrichem is geboren op 26-10-1888 in Hof van Delft, dochter van Cornelis van Adrichem en Anna Maria Arkesteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1888. Zij is gedoopt op 26-10-1888 in Schipluiden. Clasina is overleden op 04-11-1975 in Delft, 87 jaar oud. Clasina trouwde, 24 jaar oud, op 29-09-1913 in Schipluiden met Andreas Petrus Maria van Leeuwen, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-09-1913 in Schipluiden. Andreas is geboren op 08-12-1885 in Hof van Delft, zoon van Adelbertus Jacobus van Leeuwen en Johanna Stolk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1885. Hij is gedoopt op 09-12-1885 in Schipluiden. Andreas is overleden op 20-11-1958 in Delft, 72 jaar oud.
Beroep:

 

 

tuinder

 

 


XIII-bc Maria Johanna van Adrichem is geboren op 01-10-1892 in Hof van Delft, dochter van Cornelis van Adrichem en Anna Maria Arkesteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1892. Zij is gedoopt op 01-10-1892 in Schipluiden. Maria is overleden op 30-12-1964 in Delft, 72 jaar oud. Zij is begraven op 04-01-1965 te Delft. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1916 in Schipluiden met Theodorus Hendrik Karel van der Heijden, 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-05-1916 in Schipluiden. Theodorus is geboren op 17-12-1881 in Amsterdam, zoon van Theodorus Johannes van der Heijden en Anna Willemina Pelsen. Theodorus is overleden op 09-05-1946 in Delft, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1946.
Beroep:

 

 

installateur

 

 


XIII-bd Apolonia Catharina van Adrichem is geboren op 11-09-1899 in Hof van Delft, dochter van Cornelis van Adrichem en Anna Maria Arkesteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1899. Zij is gedoopt op 11-09-1899 in Schipluiden. Apolonia is overleden op 17-01-1925 in Leidschendam/Stompwijk, 25 jaar oud. Zij is begraven op 21-01-1925 te Veur. Apolonia trouwde, 22 jaar oud, op 12-11-1921 in Schipluiden met Adrianus Jacobus Blonk, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-11-1921 in Schipluiden. Adrianus is geboren op 05-09-1898 in Stompwijk, zoon van Nicolaas Blonk en Maria Kortekaas. Adrianus is overleden op 08-03-1968 in Leidschendam, 69 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: Na het overlijden van Apolonia Catharina trouwde Adrianus Jacobus te Stompwijk 6-5-1926 met Geertruida Catharina Maria Bernsen geb 17-10-1897 Leiden dr van Machiel Johannes Bernsen geb 21-1-1865 Nieuwer Amstel en Cornelia Maria Hoymans geb 9-6-1872 Voorschoten
Beroep:

 

 

graanhandelaar

 

 


XIII-be Adrianus Georgius van Adrichem is geboren op 23-06-1891 in Hof van Delft, zoon van Henricus Jacobus van Adrichem en Adriana Catharina Arkesteijn. Hij is gedoopt op 23-06-1891 in Schipluiden. Adrianus is overleden op 15-01-1970 in Delft, 78 jaar oud. Adrianus trouwde, 39 jaar oud, op 12-11-1930 in Delft met Francina Johanna Helena van der Stap, 31 jaar oud. Francina is geboren op 15-10-1899 in Schipluiden, dochter van Hendricus van der Stap en Alijda Johanna de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1899. Francina is overleden op 01-11-1982 in Voorburg, 83 jaar oud.

XIII-bf Clasina Catharina van Adrichem is geboren op 18-12-1892 in Hof van Delft, dochter van Henricus Jacobus van Adrichem en Adriana Catharina Arkesteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1892. Zij is gedoopt op 18-12-1892 in Schipluiden. Clasina is overleden op 29-08-1977 in Delft, 84 jaar oud. Clasina trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1919 in Hof van Delft met Wilhelmus Hendrikus Johannes Zwetsloot, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-05-1919 in Delft. Wilhelmus is geboren op 11-04-1887 in Leiderdorp, zoon van Wilhelmus Zwetsloot en Maria Kortekaas. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1887. Wilhelmus is overleden op 25-07-1949 in Leiden, 62 jaar oud.
Beroep:

 

 

veehouder en veehandelaar

 

 


XIII-bg Henricus Adrianus van Adrichem is geboren op 24-02-1894 in Hof van Delft, zoon van Henricus Jacobus van Adrichem en Adriana Catharina Arkesteijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1894. Hij is gedoopt op 27-02-1894 in Schipluiden. Henricus is overleden op 31-01-1978 in Delft, 83 jaar oud.
Beroep:

 

 

warmoezier

 

 

Henricus trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1921 in Schipluiden met Catharina Maria Arkesteijn, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-05-1921 in Den Hoorn. Catharina is geboren op 08-01-1898 in Hof van Delft, dochter van Leonardus Arkesteijn en Elisabeth van Winden. Zij is gedoopt op 08-01-1898 in Schipluiden. Catharina is overleden op 01-09-1988 in Delft, 90 jaar oud. Zij is begraven op 05-09-1988 te Den Hoorn.

XIII-bh Johannes Pieter van Adrichem is geboren op 22-08-1871 in s-Gravenhage, zoon van Josephus van Adrichem en Pieternella van Koppen. Johannes is overleden op 19-01-1946 in s-Gravenhage, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1946. Hij is begraven op 23-01-1946 te s-Gravenhage.
Beroep:

 

 

melkhandelaar

 

 

Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 16-04-1898 in Monster met Maria Toussaint, 27 jaar oud. Maria is geboren op 29-10-1870 in Monster, dochter van Agidius Toussaint en Adriana Maria Bol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1870. Maria is overleden op 15-10-1932 in s-Gravenhage, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1932.

XIII-bi Pieter Adrianus van Adrichem is geboren op 19-07-1873 in s-Gravenhage, zoon van Josephus van Adrichem en Pieternella van Koppen. Pieter is overleden op 10-07-1902 in s-Gravenhage, 28 jaar oud. Hij is begraven op 12-07-1902 te s-Gravenhage. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 28-04-1900 in Monster met Geertruida Maria van der Knaap, 23 jaar oud. Geertruida is geboren op 05-08-1876 in Monster, dochter van Gerardus van der Knaap en Maria Toussaint. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1876. Zij is gedoopt op 05-08-1876 in Poeldijk. Geertruida is overleden op 21-11-1951 in Stad Delden, 75 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Zij trouwde na het overlijden van Pieter Adrianus te s-Gravenhage 7-10-1903 Wilhelmus Leonardus Landman geb 18-7-1876 s-Gravenhage overl. Hengelo 28-6-1962
Beroep:

 

 

winkelierster

 

 


Kinderen van Pieter en Geertruida:

1 Joseph Gerardus Pieter van Adrichem, geboren op 21-01-1901 in s-Gravenhage. Volgt XIV-fs.
2 Cornelis Paulus Gerardus van Adrichem, geboren op 28-03-1902 in s-Gravenhage.


XIII-bj Pieter Josephus van Adrichem is geboren op 04-10-1874 in s-Gravenhage, zoon van Josephus van Adrichem en Pieternella van Koppen. Pieter is overleden op 24-03-1938 in s-Gravenhage, 63 jaar oud.
Beroep:

 

 

melkboer in het Westeinde 186 s-Gravenhage

 

 

Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 26-04-1901 in Monster met Adriana Catharina Jansen, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 16-04-1877 in De Lier, dochter van Johannes Petrus Jansen en Anna Toussaint. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1877. Adriana is overleden op 25-09-1935 in s-Gravenhage, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1935.

Kinderen van Pieter en Adriana:

1 Josephus Johannes Petrus van Adrichem, geboren op 15-03-1903 in s-Gravenhage. Volgt XIV-ft.
2 Johannes Petrus van Adrichem, geboren op 16-07-1904. Volgt XIV-fu.
3 Petrus Johannes van Adrichem, geboren op 06-03-1909 in s-Gravenhage. Petrus is overleden op 02-08-1911 in s-Gravenhage, 2 jaar oud.
4 Petrus Jacobus van Adrichem

 

XIII-bk Adrianus Leonardus van Adrichem is geboren op 19-11-1876 in s-Gravenhage, zoon van Josephus van Adrichem en Pieternella van Koppen. Adrianus is overleden op 07-03-1934 in s-Gravenhage, 57 jaar oud.
Beroep:

 

 

melkboer in de Paulus Potterstraat

 

 

Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1904 in s-Gravenhage met Maria Grundeken, 25 jaar oud. Maria is geboren op 14-11-1878 in Wassenaar, dochter van Bernardus Grundeken en Maria Knijnenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1878. Maria is overleden op 17-12-1962 in s-Gravenhage, 84 jaar oud. Zij is begraven te Rijswijk.

XIII-bl Joseph Jacobus van Adrichem is geboren op 23-06-1883 in s-Gravenhage, zoon van Josephus van Adrichem en Pieternella van Koppen. Joseph is overleden op 19-10-1966 in s-Gravenhage, 83 jaar oud. Hij is begraven op 22-10-1966 te s-Gravenhage.
Beroep:

 

 

melkhandelaar in de Zusterstraat

 

 

Joseph trouwde, 25 jaar oud, op 07-08-1908 in Wateringen met Alida Johanna van der Knaap, 23 jaar oud. Alida is geboren op 03-03-1885 in Wateringen, dochter van Martinus van der Knaap en Helena Johanna Maria van de Bol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1885. Alida is overleden op 02-01-1968 in s-Gravenhage, 82 jaar oud. Zij is begraven op 05-01-1968 te s-Gravenhage.

XIII-bm Theodorus Jacobus van Adrichem is geboren op 13-06-1870 in s-Gravenhage, zoon van Adrianus van Adrichem en Anna de Vreede. Theodorus is overleden op 12-05-1933 in Wassenaar, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1933. Hij is begraven op 16-05-1933 te Wassenaar. Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op 17-02-1897 in s-Gravenhage met Wilhelmina Maria van der Stap, 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 25-04-1870 in s-Gravenhage, dochter van Hermanus van der Stap en Josephina Togni. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1870. Wilhelmina is overleden op 31-05-1947 in s-Gravenhage, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1947.

Kinderen van Theodorus en Wilhelmina:

1 Johannes Adrianus Franciscus van Adrichem, geboren op 13-12-1897 in s-Gravenhage. Johannes is overleden op 25-12-1897 in s-Gravenhage, 12 dagen oud.
2 Elisabeth Hermina Maria van Adrichem, geboren op 22-07-1899 in s-Gravenhage. Elisabeth is overleden op 02-01-1969 in s-Gravenhage, 69 jaar oud. Zij is begraven op 06-01-1969 te s-Gravenhage.
3 Adrianus Theodorus Franciscus van Adrichem, geboren op 16-08-1900 in s-Gravenhage. Volgt XIV-ge.
4 Josephina Antonia Johanna van Adrichem, geboren op 20-11-1901 in s-Gravenhage. Josephina is overleden op 07-05-1919 in s-Gravenhage, 17 jaar oud.
5 Johannes Antonius Franciscus van Adrichem, geboren op 01-08-1903 in s-Gravenhage. Volgt XIV-gf.
6 Hermanus Franciscus Josephus van Adrichem, geboren op 03-04-1904 in s-Gravenhage. Volgt XIV-gg.
7 Leonardus Adrianus van Adrichem, geboren op 05-02-1906 in s-Gravenhage. Volgt XIV-gh.
8 Josephus Petrus Aloysius van Adrichem, geboren op 16-01-1909. Josephus is overleden op 19-01-1942 in Tarakan, 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Josephus: geexecuteerd door de Japanners
Notitie bij Josephus:
Is op 19 januari 1942 op 33-jarige leeftijd gesneuveld voor God, Koningin en vaderland. Nadat hij zich in Pretoria (Zuid-Afrika) vrijwillig gemeld had werd hij door de Japanners ge‰xecuteerd aan boord van de Tarakan een Japans oorlogsschip. Dit als represaille voor het tot zinken brengen van twee Japanse torpedojagers na een heldhaftige en roemrijke strijd op Tarakan

Beroep:

 

 

res.2e Ltd.Artillerie KNIL en ingenieur

 

 


XIII-bn Margaretha Theodora van Adrichem is geboren op 01-06-1874 in s-Gravenhage, dochter van Adrianus van Adrichem en Anna de Vreede. Margaretha is overleden op 25-02-1937 in s-Gravenhage, 62 jaar oud. Margaretha trouwde, 26 jaar oud, op 13-06-1900 in s-Gravenhage met Adrianus Wilhelmus van Dijk, 29 jaar oud. Adrianus is geboren op 01-05-1871 in s-Gravenhage, zoon van Johannes Theodorus van Dijk en Maria Helena Gerardina Veerkamp. Adrianus is overleden op 29-09-1941 in s-Gravenhage, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1941.
Beroep:

 

 

spekslager

 

 


XIII-bo Adrianus Hendricus van Adrichem is geboren op 12-04-1880 in s-Gravenhage, zoon van Adrianus van Adrichem en Anna de Vreede. Adrianus is overleden op 08-02-1947 in s-Gravenhage, 66 jaar oud.
Beroep:

 

 

kok o.a. voor kon.familie

 

 

Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op 20-01-1904 in s-Gravenhage met Magdalena Maria Hazebroek, 23 jaar oud. Magdalena is geboren op 12-04-1880 in s-Gravenhage, dochter van Simon Petrus Hazebroek en Maria Cornelia Johanna Lancee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1880. Magdalena is overleden op 15-01-1950 in s-Gravenhage, 69 jaar oud.

Kinderen van Adrianus en Magdalena:

1 Theodorus Adrianus van Adrichem, geboren op 09-09-1905 in s-Gravenhage. Volgt XIV-gi.
2 Simon Petrus van Adrichem, geboren op 20-11-1906 in s-Gravenhage. Volgt XIV-gj.


XIII-bp Maria Justina Petronella van Adrichem is geboren op 12-04-1880 in s-Gravenhage, dochter van Jacobus van Adrichem en Cornelia Reijgersberg. Maria is overleden op 14-11-1921 in Voorburg, 41 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 01-08-1900 in s-Gravenhage met Hendrik Abraham Mejan, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-04-1877 in s-Gravenhage, zoon van Pieter Hendrik Adolph Mejan en Maria de Bloois Gooijers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1877. Hendrik is overleden op 23-12-1942 in s-Gravenhage, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1942.
Notitie bij Hendrik:
Na het overlijden van Maria Justina Petronella hertrouwt Hendrik met Maria Jacoba Korsen

Beroep:

 

 

sigarenhandelaar

 

 


XIII-bq Justina Margaretha van Adrichem is geboren op 06-10-1884 in s-Gravenhage, dochter van Jacobus van Adrichem en Cornelia Reijgersberg. Justina is overleden op 07-09-1956 in Vlaardingen, 71 jaar oud. Justina trouwde, 38 jaar oud, op 01-05-1923 in Voorburg met Theodorus Vader, 30 jaar oud. Theodorus is geboren op 05-07-1892 in Heerhugowaard, zoon van Klaas Vader en Dieuwertje Commandeur. Theodorus is overleden op 03-02-1944 in Muskegon USA, 51 jaar oud.
Beroep:

 

 

tuinmansknegt

 

 


XIII-br Cornelia Klazina Maria van Adrichem is geboren op 28-02-1889 in s-Gravenhage, dochter van Jacobus van Adrichem en Cornelia Reijgersberg. Cornelia is overleden op 09-11-1962 in s-Gravenhage, 73 jaar oud. Zij is begraven op 13-11-1962 te s-Gravenhage. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 13-12-1917 in Voorburg met Cornelis Leonardus Seijen ten Hoorn, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 13-03-1889 in s-Gravenhage, zoon van Cornelis Johannes Seijen ten Hoorn en Alida Adriana Cornelia Maria Roozenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1889. Cornelis is overleden op 04-09-1971 in Vlaardingen, 82 jaar oud.

XIII-bs Petrus Theodorus Cornelis van Adrichem is geboren op 22-02-1894 in s-Gravenhage, zoon van Jacobus van Adrichem en Cornelia Reijgersberg. Petrus is overleden op 12-08-1954 in Vlaardingen, 60 jaar oud.
Beroep:

 

 

werktuigkundige

 

 

Petrus trouwde, 25 jaar oud, op 18-11-1919 in Voorburg met Cornelia Alijda Seijen ten Hoorn, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 28-10-1892 in s-Gravenhage, dochter van Cornelis Johannes Seijen ten Hoorn en Alida Adriana Cornelia Maria Roozenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1892. Cornelia is overleden op 14-02-1984 in Vlaardingen, 91 jaar oud.

XIII-bu Johannes Lambertus van Adrichem is geboren op 09-05-1873 in s-Gravenhage, zoon van Petrus van Adrichem en Wilhelmina van der Spek. Johannes is overleden op 19-05-1945 in s-Gravenhage, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1945. Hij is begraven op 23-05-1945 te s-Gravenhage.
Beroep:

 

 

melkverkoper/administrateur

 

 

Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 24-01-1901 in s-Gravenhage met Elisabeth Francisca Adriana de Haas, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 17-12-1878 in s-Gravenhage, dochter van Johannes de Haas en Adriana Maria van der Kroft. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1878. Elisabeth is overleden op 01-03-1918 in s-Gravenhage, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: juiste overlijdingsdatum is 29-02-1918 maar computer neemt dit niet op, het stond wel op akte vermeld maar dit kon niet aangezien het geen schrikkeljaar was dus de overl.datum zal moeten zijn 1-3-1918

XIII-bv Simon Petrus van Adrichem is geboren op 18-12-1882 in s-Gravenhage, zoon van Petrus van Adrichem en Wilhelmina van der Spek. Simon is overleden op 30-05-1952 in Amsterdam, 69 jaar oud. Hij is begraven op 03-06-1952.
Beroepen:

 

 

administrateur

 

 

 

 

klerk bij de duinwaterleiding ten tijde huwelijk

 

 

Simon:
(
1) trouwde, 29 jaar oud, op 13-09-1912 in s-Gravenhage met Theodora Johanna Adriana Danckaarts, 28 jaar oud, nadat zij op 22-08-1912 in s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-08-1912 in s-Gravenhage. Theodora is geboren op 30-01-1884 in s-Gravenhage, dochter van Hendrik Christiaan August Danckaarts en Maria Antonia Reijgersberg. Theodora is overleden op 25-12-1918 in s-Gravenhage, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 15-08-1923 in Amsterdam met Augusta Carolina Maria Danckaarts, 33 jaar oud. Augusta is geboren op 06-06-1890 in s-Gravenhage, dochter van Hendrik Christiaan August Danckaarts en Maria Antonia Reijgersberg. Augusta is overleden op 20-02-1971 in Amsterdam, 80 jaar oud.


XIII-bw Cornelis van Adrichem is geboren op 12-01-1851 in IJsselmonde, zoon van Jan van Adrichem en Flora Leenheer.
Beroep:

 

 

vlasboer te Ridderkerk

 

 

Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 25-03-1875 in Rhoon met Neeltje van Vugt, 18 jaar oud. Neeltje is geboren in 1857 in Ridderkerk, dochter van Jan van Vugt en Geertje Kruithof.

XIII-bx Aart van Adrichem is geboren op 23-03-1852 in IJsselmonde, zoon van Jan van Adrichem en Flora Leenheer. Aart is overleden op 16-05-1906 in IJsselmonde, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aart: .
hij is verdronken in de rivier de Nieuwe Maas volgens uittreksel van de gemeente IJsselmond nodig bij het huwelijk van zijn dochter Cornelia Aartje (uittreksel is van 25 -4-1908)

Aart trouwde, 20 jaar oud, op 19-04-1872 in Ridderkerk met Cornelia van Overschot, 20 jaar oud. Cornelia is geboren in 1852 in Ridderkerk, dochter van Jan van Overschot en Maria Roon.

Kinderen van Aart en Cornelia:

1 Jan van Adrichem.
Notitie bij Jan: .
hij treedt op als getuigen bij het huwelijk van zijn zuster Cornelia Aartje d.d. 6-11-1913

2 Maria Adriana van Adrichem, geboren in 1874 in Ridderkerk. Volgt XIV-gu.
3 Florina Pieternella van Adrichem, geboren in 1882 in Ridderkerk. Volgt XIV-gv.
4 Bastiaan van Adrichem, geboren op 06-10-1886 in Ridderkerk. Volgt XIV-gw.
5 Cornelia Aartje van Adrichem, geboren op 10-01-1891 in Ridderkerk. Volgt XIV-gx.

XIV-bz Nicolaas Leonardus van Adrichem is geboren op 27-09-1907 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Hij is gedoopt op 28-09-1907 in Schipluiden. Nicolaas is overleden op 04-11-2000 in Schiedam, 93 jaar oud. Hij is begraven op 08-11-2000 te Vlaardingen. Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 24-10-1933 in Vlaardinger-Ambacht met Apolonia Maria van Vliet, 27 jaar oud, nadat zij op 28-09-1933 in Vlaardinger-Ambacht in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-10-1933 in Kethel en Spaland. Zie XIV-ay voor persoonsgegevens van Apolonia.

XIV-ca Magdalena Apolonia Wilhelmina van Adrichem is geboren op 14-07-1911 in Vlaardinger-Ambacht, dochter van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Zij is gedoopt op 14-07-1911 in Schipluiden. Magdalena is overleden op 11-09-1970 in Schipluiden, 59 jaar oud. Zij is begraven op 14-09-1970 te Schipluiden. Magdalena trouwde, 29 jaar oud, op 20-02-1941 in Schipluiden met Albertus Cornelis van den Bosch, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-02-1941 in Schipluiden. Albertus is geboren op 30-09-1908 in Schipluiden, zoon van Gerardus van den Bosch en Maria Haring. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1908. Albertus is overleden op 28-08-1997 in Schipluiden, 88 jaar oud. Hij is begraven op 01-09-1997 te Schipluiden.

XIV-cb Wilhelmus Adrianus van Adrichem is geboren op 04-05-1913 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Hij is gedoopt op 05-05-1913 in Schipluiden. Wilhelmus is overleden op 19-12-1992 in Delft, 79 jaar oud. Hij is begraven op 23-12-1992 te Delft. Wilhelmus trouwde, 22 jaar oud, op 03-10-1935 in Kethel en Spaland met Alida Cornelia van Mil, 27 jaar oud, nadat zij op 12-09-1935 in Kethel en Spaland in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-10-1935 in Kethel en Spaland. Alida is geboren op 24-06-1908 in Kethel en Spaland, dochter van Joseph van Mil en Maria Lansbergen. Alida is overleden op 09-05-2000 in Delft, 91 jaar oud. Zij is begraven op 13-05-2000 te Delft.
Beroep:

 

 

landarbeider in Veur in 1935 en voorman NKF Delft

 

 


Kinderen van Wilhelmus en Alida:

1 Nicolaas Joseph van Adrichem, geboren op 18-12-1935 in Delft. Volgt XV-dx.
2 Joseph Leonardus van Adrichem, geboren op 25-01-1937 in Delft. Volgt XV-dy.
3 Leonardus Nicolaas van Adrichem, geboren op 21-04-1938 in Delft. Volgt XV-dz.
4 Maria Petronella van Adrichem, geboren op 03-11-1939 in Delft. Volgt XV-ea.
5 Jacobus Leonardus van Adrichem, geboren op 03-11-1939 in Delft. Volgt XV-eb.
6 Helena Cornelia van Adrichem, geboren op 15-10-1942 in Delft. Volgt XV-ec.
7 Wilhelmus Adrianus Leonardus van Adrichem, geboren op 29-09-1944 in Delft. Volgt XV-ed.
8 Johannes Jacobus Maria van Adrichem, geboren op 30-12-1946 in Delft. Hij is gedoopt op 31-12-1946 in Kethel.
Beroep:

 

 

douanier

 

 

9 Johanna Petronella van Adrichem, geboren op 14-10-1948 in Delft. Volgt XV-ee.
10 Cornelis Jacobus Johannes van Adrichem, geboren op 28-08-1951 in Delft. Volgt XV-ef.
11 Gijsbertus Maria van Adrichem, geboren op 24-10-1952 in Delft.
Beroep:

 

 

automonteur

 

 


XIV-cc Petrus Johannes van Adrichem is geboren op 14-03-1915 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Hij is gedoopt op 14-03-1915 in Schipluiden. Petrus is overleden op 04-06-2008 in Delft, 93 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-2008 te Delft. Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1941 in Delft met Cornelia Johanna van der Graaf, 22 jaar oud, nadat zij op 01-05-1941 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-05-1941 in Delft. Cornelia is geboren op 29-05-1918 in Delft, dochter van Jacob de Graaf en Maria Johanna Mulder. Cornelia is overleden op 31-12-2002 in Delft, 84 jaar oud. Zij is begraven op 06-01-2003 te Delft.

XIV-cd Cornelis Jacobus van Adrichem is geboren op 30-10-1916 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Hij is gedoopt op 30-10-1916 in Schipluiden. Cornelis is overleden op 21-10-1989 in Schiedam, 72 jaar oud. Hij is begraven op 25-10-1989 te Schiedam-Kethel.
Beroep:

 

 

veehouder in Abtswoude

 

 

Cornelis trouwde, 43 jaar oud, op 11-10-1960 met Maria Anna Gerarda Ham, 39 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-10-1960 in Vlaardingen. Maria is geboren op 29-03-1921 in Vlaardinger-Ambacht, dochter van Cornelis Leonardus Ham en Machtilda Maria van Mil. Maria is overleden op 24-03-1998 in Vlaardingen, 76 jaar oud. Zij is begraven op 30-03-1998 te Schiedam-Kethel.

XIV-ce Johannes Nicolaas van Adrichem is geboren op 17-04-1918 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Hij is gedoopt op 17-04-1918 in Schipluiden. Johannes is overleden op 23-07-1998 in Schiedam, 80 jaar oud. Hij is begraven op 28-07-1998 te Schiedam-Kethel. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 19-09-1946 in Schiedam met Elisabeth Gerardina van der Toorn, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-02-1947 in Schiedam. Elisabeth is geboren op 20-06-1924 in Schiedam, dochter van Lambertus Josephis van der Toorn en Adriania Liduina Hodes.

XIV-cf Clasina Jacoba Wilhelmina van Adrichem is geboren op 27-09-1919 in Vlaardinger-Ambacht, dochter van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Zij is gedoopt op 27-09-1919 in Schipluiden. Clasina trouwde, 22 jaar oud, op 08-07-1942 in Schipluiden met Leonardus Schenkeveld, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-07-1942 in Schipluiden. Leonardus is geboren op 22-06-1916 in Den Hoorn, zoon van Cornelis Johannes Schenkeveld en Pleuntje van der Hoeven. Leonardus is overleden op 29-01-1990 in Delft, 73 jaar oud. Hij is begraven op 02-02-1990 te Den Hoorn.
Beroep:

 

 

chauffeur, fabriekarbeider

 

 


XIV-cg Maria Gerarda van Adrichem is geboren op 30-06-1921 in Vlaardinger-Ambacht, dochter van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Zij is gedoopt op 01-07-1921 in Schipluiden. Maria is overleden op 24-11-2002 in Chilliwack BC Canada, 81 jaar oud. Maria:
(
1) trouwde, 26 jaar oud, op 28-06-1948 in Schipluiden met Jacobus Johannes Marie Tetteroo, 28 jaar oud, nadat zij op 06-04-1948 in Schipluiden in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-06-1948 in Schipluiden. Jacobus is geboren op 18-05-1920 in Vrijenban, zoon van Petrus Adrianus Tetteroo Tetteroo en Maria Theodora Ammerlaan. Jacobus is overleden op 28-05-1979 in Chilliwack BC Canada, 59 jaar oud. Hij is begraven op 31-05-1979 te Chilliwack BC Canada.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 

(2) trouwde, 65 jaar oud, op 16-08-1986 in Chilliwack BC Canada met Gerardus Willibrordus Gouwenberg, 62 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-08-1986 in Chilliwack BC Canada. Gerardus is geboren op 21-08-1923 in Den Helder, zoon van Nicolaas Gouwenberg en Maria Johanna Koppen. Gerardus is overleden op 04-02-2007 in Chilliwack BC Canada, 83 jaar oud.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 


XIV-ch Gerardus Nicolaas van Adrichem is geboren op 16-09-1922 in Vlaardinger-Ambacht, zoon van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Hij is gedoopt op 16-09-1922 in Schipluiden. Gerardus is overleden op 12-07-1997 in Schipluiden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 16-07-1997 te Schipluiden.
Beroep:

 

 

eigenaar transportbedrijf

 

 

Gerardus trouwde, 48 jaar oud, op 04-03-1971 in Delft met Wilhelmina Catharina Groenewegen, 36 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-03-1971 in Kethel-Schiedam. Wilhelmina is geboren op 18-02-1935 in Delft, dochter van Arnoldus Cornelis Groenewegen en Johanna Apolonia van der Loos.

XIV-ci Helena Maria van Adrichem is geboren op 31-07-1927 in Vlaardinger-Ambacht, dochter van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Zij is gedoopt op 31-07-1927 in Schipluiden. Helena is overleden op 22-02-2001 in Oudewater, 73 jaar oud. Zij is begraven op 27-02-2001 te Oudewater. Helena trouwde, 28 jaar oud, op 21-01-1956 in Schipluiden met Cornelius Adrianus Petrus Olsthoorn, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-02-1956 in Schipluiden. Cornelius is geboren op 20-06-1924 in Naaldwijk, zoon van Johannes Jacobus Olsthoorn en Petronella Catharina de Gier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1924. Cornelius is overleden op 02-10-2003 in Harmelen, 79 jaar oud. Hij is begraven op 07-10-2003 te Oudewater.
Beroep:

 

 

veehouder

 

 


XIV-cj Johanna Maria van Adrichem is geboren op 09-04-1929 in Vlaardinger-Ambacht, dochter van Nicolaas van Adrichem en Helena Maria de Vetten. Zij is gedoopt op 09-04-1929 in Schipluiden. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1954 in s-Hertogenbosch met Paulus Leonardus Maria Stap, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-06-1954 in s-Hertogenbosch. Paulus is geboren op 06-03-1932 in s-Hertogenbosch, zoon van Antonius Johannes Stap en Johanna Francisca Elisabeth van Delft. Paulus is overleden op 28-07-2008 in s-Hertogenbosch, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op 01-08-2008 te Nieuwkuijk-Vlijmen.
Beroep:

 

 

eigenaar caf‚houder te Beest en s-Hertogenbosch

 

 XV-dx Nicolaas Joseph van Adrichem is geboren op 18-12-1935 in Delft, zoon van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil. Hij is gedoopt op 18-12-1935 in Kethel.
Beroep:

 

 

Chauffeur

 

 

Nicolaas trouwde, 29 jaar oud, op 28-12-1964 in Pijnacker met Adriana Vissenberg, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-05-1965 in Delft. Adriana is geboren op 20-03-1942 in Pijnacker, dochter van Matheus Jacobus Vissenberg en Johanna de Veth.

XV-dy Joseph Leonardus van Adrichem is geboren op 25-01-1937 in Delft, zoon van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil. Hij is gedoopt op 25-01-1937 in Kethel.
Notitie bij Joseph:
Hij kreeg een Koninklijke onderscheiding, eremedaille in zilver verbonden aan de Orde vanOranje-Nassau 30 april 1994 wegens 40-jarig dienstverband in het bedrijf van zijn grootvader en ooms van Adrichem Transport te Schipluiden

Beroep:

 

 

Chauffeur

 

 

Joseph trouwde, 26 jaar oud, op 15-01-1964 in Delft met Catharina Mathilda Maria Groenewegen, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-01-1964 in Kethel-Schiedam. Catharina is geboren op 01-05-1941 in Delft, dochter van Arnoldus Cornelis Groenewegen en Johanna Apolonia van der Loos. Catharina is overleden op 27-04-1998 in s-Gravenzande, 56 jaar oud. Zij is begraven op 02-05-1998 te Schipluiden.

XV-dz Leonardus Nicolaas van Adrichem is geboren op 21-04-1938 in Delft, zoon van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil. Hij is gedoopt op 21-04-1938 in Kethel.
Beroep:

 

 

Chef Expeditie

 

 

Leonardus trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1961 in Delft met Jacoba Margaretha Cornelia van Etten, 22 jaar oud, nadat zij op 12-04-1964 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-05-1961 in De Lier. Jacoba is geboren op 26-05-1938 in De Lier, dochter van Gerardus Martinus Adrianus van Etten en Josina Maria Hakvoort.

XV-ea Maria Petronella van Adrichem is geboren op 03-11-1939 in Delft, dochter van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil. Zij is gedoopt op 03-11-1939 in Kethel. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 07-02-1962 in Delft met Johannes Benedictus Marinus Verstraaten, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-12-1962 in Kethel ,Schiedam. Johannes is geboren op 02-12-1935 in Delft, zoon van Johannes Verstraaten en Sylvia Roelands. Johannes is overleden op 23-02-1997 in s-Gravenhage, 61 jaar oud. Hij is begraven op 27-02-1997 te Delft.
Beroep:

 

 

chef timmerman Techn.Univers.

 

 


XV-eb Jacobus Leonardus van Adrichem is geboren op 03-11-1939 in Delft, zoon van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil. Hij is gedoopt op 03-11-1939 in Kethel.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is bijna 40 jaar in dienst geweest bij het transportbedrijf van zijn grootvader en ooms van Adrichem Transport te Schipluiden
Beroep:

 

 

Chauffeur

 

 

Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 04-08-1965 in Delft met Catharina Petronella Maria van der Voort, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-08-1965 in Den Hoorn. Catharina is geboren op 13-05-1943 in s-Gravenhage, dochter van Jacobus Cornelis van der Voort en Anna Wilhelmina Gerarda Maria Ruijgrok. Catharina is overleden op 24-06-1991 in Delft, 48 jaar oud. Zij is begraven op 27-06-1991 te Schipluiden.

XV-ec Helena Cornelia van Adrichem is geboren op 15-10-1942 in Delft, dochter van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil. Zij is gedoopt op 15-10-1942 in Kethel. Helena trouwde, 33 jaar oud, op 30-06-1976 in Delft met Johannes Antonius van der Voort, 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-06-1976 in Delft. Johannes is geboren op 13-12-1941 in s-Gravenhage, zoon van Jacobus Cornelis van der Voort en Anna Wilhelmina Gerarda Maria Ruijgrok. Johannes is overleden op 02-09-2003 in Lelystad, 61 jaar oud. Hij is begraven op 06-09-2003 te Dronten.
Beroep:

 

 

dierenverzorger C.D.I. te Lelystad

 

 


XV-ed Wilhelmus Adrianus Leonardus van Adrichem is geboren op 29-09-1944 in Delft, zoon van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil. Hij is gedoopt op 29-09-1944 in Kethel. Wilhelmus is overleden op 25-01-2002 in Schiedam, 57 jaar oud. Hij is begraven op 30-01-2002 te Schiedam-Kethel.
Beroep:

 

 

ambtenaar G.E.B. Delft

 

 

Wilhelmus trouwde, 32 jaar oud, op 15-12-1976 in Delft met Anna Maria Theresia van Winden, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-12-1976 in Delft. Anna is geboren op 30-07-1947 in Schipluiden, dochter van Hendricus Anthonius van Winden en Hendrica Maria Kleijweg.

XV-ee Johanna Petronella van Adrichem is geboren op 14-10-1948 in Delft, dochter van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil. Zij is gedoopt op 14-10-1948 in Kethel. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 25-05-1973 in Delft met Cornelis Johannes Maria Jozef van Dijk, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-05-1973 in Delft. Cornelis is geboren op 06-03-1951 in Schiedam, zoon van Petrus Stephanus Maria van Dijk en Apollonia Johanna Lansbergen.
Beroep:

 

 

automonteur

 

 


XV-ef Cornelis Jacobus Johannes van Adrichem is geboren op 28-08-1951 in Delft, zoon van Wilhelmus Adrianus van Adrichem en Alida Cornelia van Mil. Hij is gedoopt op 28-08-1951 in Kethel.
Beroep:

 

 

Manager Operations Enraf B.V.

 

 

Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 31-05-1985 in Delft met Georgina Frederika Gijselhart, 38 jaar oud, nadat zij op 07-05-1985 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-05-1985 in Delft. Georgina is geboren op 30-09-1946 in Delft, dochter van Ludovicus Johannes Gijselhart en Georgina Frederika Schilling.

Kind van Cornelis en Georgina:

1 Norbert Cornelis George van Adrichem, geboren op 08-03-1989 in Delft. Hij is gedoopt op 11-06-1989 in Delft.

 

 

 

OPMERKING:

-----------.

I.v.m. de privacywet zijn geboortes na 1900 niet opgenomen, omdat dat wettelijk geregeld is, tenzij de personen toestemming hiervoor hebben gegeven

 

Uiteraard beschikken wij veel meer gegevens dan hiervermeld (ook notarieele aktes etc.), indien u meer gegevens wilt, dan kunt u ons per e-mail

Bereiken

 

Delft 15 februari 2009

 

Georgina van Adrichem-Gijselhart