Genealogie van der Ameijden Oirschot ca 1378 tot ca 1670

-----------------------------------------------------------------------.

Omdat de familie van der Ameijden veelvuldig voorkomt als onze voorouders

heb ik getracht deze familie uit te zoeken.

 

Of deze takken inderdaad ook familie van elkaar zijn, heb ik nog niet met

concrete bewijzen kunnen vinden, mogelijk zijn zij in de periode 1295-1350

gerelateerd, maar helaas is het Rechterlijk Archief van Oirschot van voor

1463 verloren gegaan bij een brand in de kerk van Oirschot.

Hieronder staat een voorlopige versie (15 december 2009)

 

Er zijn 3 takken van deze familie t.w.

 

Aert van der Ameijden

 

Jan Willem van der Ameijden

 

Diederick Gooswijn van der Ameijden  (wel hier geplaatst

maar nog in bewerking)

 

Deze familie heb ik samengesteld uit de aktes van het Rechterlijk Archief

welke is uitgewerkt door de Heer Jan Toirkens

 

Zonder zijn inbreng was het mij onmogelijk geweest om zover terug te

komen in de tijd, waar voor ik hem dan ook heel dankbaar voor ben,

evenals met de aanwijzingen van de Heer Anton Neggers, Mevr. Maria

Gorissen en de Heer Marinus Goossens.

 

Mocht u aanvullingen c.q. wijzigingen hebben, dan verneem ik het graag via

mijn email adres:

 

cvadelft@wanadoo.nl

 

Delft 15 december 2008.

 

                                                        Georgina van Adrichem-Gijselhart