Parenteel van Frans Adriaensz van Adrichem

I Frans Adriaensz van Adrichem. Frans is overleden. Frans trouwde met Trijntgen Pietersdr.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Trijntgen: .
De gegevens het nageslacht van FRANS ADRIAENSZ VAN ADRICHEM en zijn vrouw TRIJNTJE PIETERS komen uit het Jaarboek van het CBG 1961 aangevuld met eigen onderzoek naar dit geslacht

INDIEN AANVULLINGEN VAN DEZE TAK VAN DE FAMILIE VAN ADRICHEM HEEFT ZOU IK DEZE GAARNE ONTVANGEN

Jaarboek CBG 1961 pag. 208 t/n 210:
---------------------------------------------
De hier vermelde stamvader FRANS ADRIAENSZ wiens eerdere huwelijk niet met zekerheid gevonden werd (hij ondertrouwt in 1625 als weduwnaar met TRIJNTJE PIETERS en noemt zich pas bij de doop van zijn jongste kind in 1644 VAN ADRICHEM.

TRIJNTJE PIETERS is misschien identiek met CATHARINA VAN ADRICHEM die een doopgetuige was op 13 maart 1648 (bij wie dat was is niet bekend, vermeld in het jaarboek CBG)

I.v.b. met de namen van zijn kinderen, is het niet onwaarschijnlijk dat hij een kleinzoon van de beruchte VINCENT JACOBSZ is die in 1573 schout te Haarlem was en diens vrouw BEATRIX ADRIAENSDR VAN ADRICHEM.

BEATRIX ADRIAENSZ VAN ADRICHEM heeft een broer JAN ADRIAENSZ VAN ADRICHEM die regent en Heilige Geest en Weesmeester te Haarlem was.
Deze JAN is overleden in 1606
(bron: Memoriael Bouck Haarlem 1572-1581 (e.v.) door J.J. Temminck 1973
Kinderen van Frans en Trijntgen:
1 Adriaen Fransz van Adrichem, geboren omstreeks 1625 in Haarlem. Adriaen is overleden vr 02-10-1626 in Haarlem, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Adriaen Fransz van Adrichem, geboren op 02-10-1626 in Haarlem. Volgt II.
3 Dieuwer Fransdr van Adrichem, geboren omstreeks 1628 in Haarlem.
4 Pieter Fransz van Adrichem, geboren omstreeks 1630 in Haarlem.
5 Janneke Fransdr van Adrichem, geboren omstreeks 1632 in Haarlem. Janneke is overleden vr 1636 in Haarlem, ten hoogste 4 jaar oud.
6 Vincent Fransz van Adrichem, geboren omstreeks 1634 in Haarlem.
7 Janneken Fransdr van Adrichem, geboren omstreeks 1636 in Haarlem.
8 Cunera Fransdr van Adrichem, geboren omstreeks 1638.
9 Kniertje Fransdr van Adrichem, geboren omstreeks 1641 in Haarlem.
10 Beatrix Fransdr van Adrichem, geboren in 1644 in Haarlem.
II Adriaen Fransz van Adrichem is geboren op 02-10-1626 in Haarlem, zoon van Frans Adriaensz van Adrichem (zie I) en Trijntgen Pietersdr.
Getuige bij:
huwelijk Francois Adriaensz van Adrichem (1650-vr 1685) en Cornelia Davits Gravius [zie III-b]    [vader bruidegom]
Adriaen:
(1) ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op 09-06-1646 in ’s-Gravenhage met Jacomijntje Buysen (of Buyser).
Notitie bij het huwelijk van Adriaen en Jacomijntje: .
ADRIAEN VAN ADRICHEM was notaris te ’s Gravenhage 1651-1693, klerk, later penningmeester van de Hoge Raad aldaar (ook tijdens het aangaan van zijn 3e huwelijk)
Jacomijntje is geboren in Geertruidenberg.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 07-04-1658 in ’s-Gravenhage met Martha Motte.
Notitie bij het huwelijk van Adriaen en Martha: .
MARTHA MOTTE was weduwe van ABRAHAM MUYSSART
Martha is geboren in Leiden. Martha is overleden. Zij is begraven op 22-05-1677 in ’s Gravenhage.
(3) trouwde, 53 jaar oud, op 01-09-1680 in verm. Heusden met Sara Rouck, nadat zij op 11-08-1680 in Heusden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Adriaen en Sara: .
Op de akte van het trouwboek van het Kerckenboeck van Huwelijks geboden 1639-1709 te Heusden staat vermeld dat zij ook op 11-8-1680 te ’s Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan, attestatie werd gegeven op 1-9-1680
Kinderen van Adriaen en Jacomijntje:
1 Adriaen Adriaensz van Adrichem, geboren omstreeks 1647.
Getuige bij:
15-03-1677     ondertrouw Eliasar Adriaensz van Adrichem (1655-vr 1683) en Sara Braekelmans (geb. 1655) [zie III-d]    [broer bruidegom]
2 Gerard Adriaensz van Adrichem, gedoopt op 15-03-1648 in ’s-Gravenhage. Volgt III-a.
3 Francois Adriaensz van Adrichem, gedoopt op 13-02-1650. Volgt III-b.
4 Jacobus Adriaensz van Adrichem. Hij is gedoopt op 08-05-1652 in ’s-Gravenhage.
5 Cornelia Adriaensdr van Adrichem, gedoopt op 24-04-1654 in ’s Gravenhage. Volgt III-c.
6 Eliasar Adriaensz van Adrichem, gedoopt op 09-06-1655 in ’s-Gravenhage. Volgt III-d.
7 Johanna Catharina Adriaensdr van Adrichem, gedoopt op 06-10-1656 in ’s Gravenhage. Volgt III-e.
Kinderen van Adriaen en Martha:
8 Johannes Adriaensz van Adrichem. Hij is gedoopt op 30-03-1659 in ’s-Gravenhage.
9 Pieter Adriaensz van Adrichem. Hij is gedoopt op 26-07-1660 in ’s-Gravenhage.
10 Anthonij Adriaensz van Adrichem, gedoopt op 30-07-1662 in ’s-Gravenhage. Volgt III-f.
11 Abraham Adriaensz van Adrichem. Hij is gedoopt op 08-07-1665 in ’s-Gravenhage.
III-a Gerard Adriaensz van Adrichem, zoon van Adriaen Fransz van Adrichem (zie II) en Jacomijntje Buysen (of Buyser). Hij is gedoopt op 15-03-1648 in ’s-Gravenhage. Gerard is overleden na 18-09-1676, minstens 28 jaar oud.
Beroep:
Advocaat voor het Hof van Justitie
Gerard trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 16-02-1670 in Loosduinen met Godilia Colij.
Notitie bij het huwelijk van Gerard en Godilia: .
Trouwboek Gereformeerd Loosduinen (DTB Inv 1 folio 116)
---------------------------------------------
datum 00-02-1670 trouwinschrijving
bruidegom: GERARD VAN ADRICHEM jongeman advocaat voor de Hove van Justitie
bruid: GODILIA COLIJ jongedochter
opmerking: met attestatie van den Haagh in dato den 16 Februari
Kind van Gerard en Godilia:
1 Jacobus Gerardsz van Adrichem. Hij is gedoopt op 05-06-1673 in ’s-Gravenhage.
III-b Francois Adriaensz van Adrichem, zoon van Adriaen Fransz van Adrichem (zie II) en Jacomijntje Buysen (of Buyser). Hij is gedoopt op 13-02-1650. Francois is overleden vr 11-03-1685 in ’s-Gravenhage, ten hoogste 35 jaar oud.
Beroep:
procureur (1671) en klerk ter griffie van de Hoge Raad te ’s-Gravenhage
Francois ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 20-04-1671 in Leiden met Cornelia Davits Gravius. Bij het burgerlijk huwelijk van Francois en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Adriaen Fransz van Adrichem (geb. 1626) [zie II] [vader bruidegom]. Bij de ondertrouw van Francois en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: David Gravius.
Notitie bij het huwelijk van Francois en Cornelia: .
De ondertrouw was te ’s Gravenhage op 26-4-1671.
De vader van CORNELIA woonde tijdens het aangaan van de ondertrouw in de Nieuwe Steeg te Leiden en de vader van FRANCHOIS woonde te ’s-Gravenhage (staat op ondertrouwakte te Leiden vermeld)

Na het overlijden van FRANCOIS trouwt CORNELIA (ondertrouw 11-3-1685) met PIETER VAN NIEROP
Cornelia ging later in ondertrouw op 11-03-1685 met Pieter van Nierop.
Kinderen van Francois en Cornelia:
1 David Gravius van Adrichem, geboren in ’s-Gravenhage. Volgt IV-a.
2 Adriaen (ook Adrianus) Fransz van Adrichem, gedoopt op 09-04-1673 in ’s-Gravenhage. Volgt IV-b.
3 Anna Fransdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 08-09-1675 in ’s-Gravenhage.
4 Jacobmina Fransdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 18-09-1676 in ’s-Gravenhage.
5 Johanna Maria Fransdr van Adrichem. Zij is gedoopt op 27-02-1678 in ’s-Gravenhage.
6 Johan Anthony Fransz van Adrichem. Hij is gedoopt op 12-03-1681 in ’s-Gravenhage.
III-c Cornelia Adriaensdr van Adrichem, dochter van Adriaen Fransz van Adrichem (zie II) en Jacomijntje Buysen (of Buyser). Zij is gedoopt op 24-04-1654 in ’s Gravenhage. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 18-02-1676 in ’s-Gravenhage met Mattheus de Hasuer.
Beroep:
klerk ter secretarie van de Raad van State in ’s -Gravenhage
III-d Eliasar Adriaensz van Adrichem, zoon van Adriaen Fransz van Adrichem (zie II) en Jacomijntje Buysen (of Buyser). Hij is gedoopt op 09-06-1655 in ’s-Gravenhage. Eliasar is overleden vr 03-03-1683, ten hoogste 27 jaar oud.
Beroep:
notaris te Haarlem 1676-1683, penningmeester griffe Hoge Raad in 1677
Eliasar ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 15-03-1677 in Leiden met Sara Braekelmans, 22 jaar oud. Bij de ondertrouw van Eliasar en Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha Verhoeven [moeder bruid] en Adriaen Adriaensz van Adrichem (geb. ±1647) [zie II,1] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Eliasar en Sara: .
op de ondertrouwakte staat vermeld dat ELIASAR een notaris was te Haarlem en SARA woonde te Leiden aan de Coorenburgsteegh, de getuigen waren ADRIAEN VAN ADRICHEM broer van de bruidegom en MARGARETHA VERHOEVEN moeder van de bruid

ELIASAR moet overleden zijn voor 30-8-1683 want dan ondertrouwt zijn weduwe SARA BRAECKELMANS wonende aan de Rijn met NICOLAAS DE ROIJ uit ’s-Gravenhage, wonende in de Lockhorststraet te Leiden, zij kregen consent om in Valkenburch te trouwen, getuigen bij deze ondertrouw waren: WILLEM DE ROY broeder van de bruidegom wonende Lockhorststraet en de getuigen voor de bruid waren: JANNETJE BRAECKELMANS schoonmoeder wonenede Burgh en HENDRICK BROUWER schoonbroer wonende Coorbrugsteegh (GA Leiden Inv 12 folio 256v)
Sara is een dochter van Guilliaem (Willem) Brakelman en Margaretha Verhoeven. Zij is gedoopt op 22-01-1655 in Leiden.
III-e Johanna Catharina Adriaensdr van Adrichem, dochter van Adriaen Fransz van Adrichem (zie II) en Jacomijntje Buysen (of Buyser). Zij is gedoopt op 06-10-1656 in ’s Gravenhage. Johanna is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 25-05-1715 in Amsterdam. Johanna:
(1) ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 31-03-1682 in Amsterdam met Benjamin Lanson (Lenson), 49 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Benjamin: .
Opmerking: de ondertrouw werd aangegeven in 2 plaatsen: in Amsterdam en ’s-Gravenhage
Benjamin is een zoon van Julien Lanson (Lenson) en Margarite (Grietje) Rem. Hij is gedoopt op 25-08-1632 in Amsterdam. Benjamin is overleden vr 21-02-1685, ten hoogste 52 jaar oud.
Beroep:
koopman te Amsterdam
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 21-06-1685 in Amsterdam met Johannes (Jean) van Anstenraet, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1659 in Amsterdam, zoon van Andries van Anstenraet en Anna van den Kerckhoven. Johannes is overleden, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven op 26-09-1716 in Amsterdam.
III-f Anthonij Adriaensz van Adrichem, zoon van Adriaen Fransz van Adrichem (zie II) en Martha Motte. Hij is gedoopt op 30-07-1662 in ’s-Gravenhage.
Kind van Anthonij uit onbekende relatie:
1 Verm. Jan Antonie van Adrichem. Volgt IV-c.
IV-a David Gravius van Adrichem is geboren in ’s-Gravenhage, zoon van Francois Adriaensz van Adrichem (zie III-b) en Cornelia Davits Gravius. David is overleden vr 28-05-1724.
Getuige bij:
17-06-1701     ondertrouw Adriaen (ook Adrianus) Fransz van Adrichem (geb. 1673) en Jacobmyna van der Pol (ovl. vr 1708) [zie IV-b]    [broer bruidegom]
David ging in ondertrouw op 26-05-1700 in Leiden met Marya (Maria) Sonje (Soigne). Bij de ondertrouw van David en Marya waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van de Dregge en Pieter van Nierop.
Notitie bij het huwelijk van David en Marya: .
DAVID gaat zich DAVID GRAVIUS VAN ADRICHEM noemen (ook naar de achternaam van zijn moeder) DAVID woonde tijdens het aangaan van de ondertrouw in de Nieuwesteegt te Leiden evenals MARYA SONJE, op de akte staat als getuige vermeld: PIETER VAN NIEROP schoonvader te ’s-Gravenhage (moet zijn stiefvader) en CATHARINA VAN DE DREGGE moeder van de bruid wonende Hogerwoert

Hij woonde op 17-6-1701 te Oude Hogewoert

Mogelijk is uit dit huwelijk nog een dochter SUSANNA GRAVIUS VAN ADRICHEM zij wordt begraven te Leiden op de begraafplaats Papegaais Bolwerk (zij moet overleden zijn tussen 13 en 20 oktober 1798 (geen Inv of folio bekend (GA Leiden)
Marya is geboren in Hogerwoert.
Kinderen van David en Marya:
1 Cornelia Davidsdr van Adrichem.
2 Frans Gravius van Adrichem. Volgt V.
IV-b Adriaen (ook Adrianus) Fransz van Adrichem, zoon van Francois Adriaensz van Adrichem (zie III-b) en Cornelia Davits Gravius. Hij is gedoopt op 09-04-1673 in ’s-Gravenhage.
Beroep:
Mr. chirurgijn
Adriaen:
(1) ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 17-06-1701 in Leiden met Jacobmyna van der Pol. Bij de ondertrouw van Adriaen en Jacobmyna waren de volgende getuigen aanwezig: Judith de Rouw, Marya Staerlingh en David Gravius van Adrichem (ovl. vr 1724) [zie IV-a] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Adriaen en Jacobmyna: .
ADRIAEN FRANSZ VAN ADICHEM woonde in de Eerste Raamsteegh te Leiden en JACOBMYNA was weduwe van NICOLAES VAN DER SWEIJ en woonde in de Bredestraat te Leiden, de getuige DAVID GRAVIUS woonde ten tijde van deze ondertrouw Oude Hogerwoert, JUDITH DE ROUW was een bekende van de bruid en woonde in de Sonneveltsteegh evenals MARYA STAERLINGH deze was ook een bekend van de bruid en woonde aan de Blommarct

3-2-1708 Voogdijstelling (ONA Leiden Archief 506 Inv 1185 akte 008)
-----------------------------
Huijden den 3en Februarij 1708 Compareerde voor mkij PANCRAS VAN YSSELSTEIJN Notaris publijcq beijden Ed. Hove van Hollandt op de nominatie van de Ed. Agtb. Heeren die van den geregte der stad Leijden geadmitteert, binnen der selver stede residerende ende voor de ondergeschreven getuijgen ADRIAEN VAN ADRICHEM weduwnaar van JACOMIJNA VAN DER POL en vader van MARIJTIE out ontrent vier jaren, ende JOHANNA out ontrent 10 weken, dien hij bij de voornoemde sijne overleden huisvrouw gewonnen heeft, woonende binnen dese stad, mij Notaris bekent.
Dewelcke verclaarde uijt cragte van de magt hem bij de testamentaire dispositie tusschen hem en zijn voornoemde huijsvrou voor den Notaris VAN DER STOFFE op 23 februarij 1702 en getuijgen binnen Leijden opgeregt gegevem over sijne voornoemde kinderen neffens hem tot sijne mede voogden verkoren ende geassumeert te hebben, soo hij doet bij desen DAVIT VAN ADRICHEM sijn broeder ende JACOB DE MATTER sijn goede bekende, gevende deselve sodanige last, magt ende authoriteit als voogden toekompt en ’t voorschreven testament dicterende ende mede brengende is.
Compareerde mede voor mij Notaris ende de ondergeschreven getuigen, de voornoemde DAVIT VAN ADRICHEM ende JACOB DE MATTER mede binnen dese stadt wonende en mij Notaris bekent, dewelcken verclaarden de voorschreve voogdije aantenemen, met belofte van haar daarine te sullen gedragen als het behoort, onder verbant en bedwangh als naar regten daartoe staande is. Versogte voorts hier aff gemaakt en gelevert te werden acte van assumptie in behoorlijcke forma.
Aldus gedaan, verleden ende gepasseert binnen Leijden ter presentie van WILLEM YSSELSTEIJN ende JAN SLINGERLANT als getuige hiertoe versogt, getekend: A. ADRICHEM, D. ADRICHEM, JACOB MATTER, WILLEM YSSELSTEIJN, JAN SLINGERLANT, ’t welk ik affimere P. YSSELSTEIJN Not Publ.
Jacobmyna is overleden vr 03-02-1708 in Leiden.
(2) ging in ondertrouw, 34 jaar oud, op 11-02-1708 in Leiden met Anna Hildernis.
Notitie bij het huwelijk van Adriaen en Anna: .
Opmerking op de ondertrouwakte: de bruidegom is met attestatie gecompareerd en was weduwnaar van JACOBMINA VAN DER POL en woonde in de Eerste Raamsteegh te Leiden

5-1-1727 Voogdijlbenoeming (ONA Leiden Archief 506 Inv 1968 akte 61)
-----------------------------------
Op huijden den 5e Januarij 1727 Compareerde voor mij PIETER HUIJBERTUS PLA notaris publicq bij de Ed. Hove van Holland geadmitteerd binnen der stad Leijden resideerende ende voor de naabeschreven getuigen, de Eersame ADRIAAN VAN ADRICHEM Meester Chirurgijn woonende hij Comparant binnen dese stad, mij Notaris bekent, te kennen gevende hij Comparant dat hij eenige voorsieninge wilden doen, over ende ontrent het belijt en bestuur van sijn minderjarig kind ende erfgenaam dat hij naar sijn Comparants dood, soude mogen komen naar te laten, verklaarde derhalve (naar lijt van het testament bij hem Comparant en sijn overleedene huijsvrou JACOBMIJNTJE VAN DER POL gemaakt ende verleden voor den Notaris JACOB VAN DER STOFFE en sekere getuigen op den 23 Februarij 1702) over het selve kind tot voogden gestelt ende gecommitteert te hebben, soo als hij doet bij deesen de Heer NICOLAAS CLIGNETH postmeester, HENDRICK VISSER reijsende boode binnen dese stad ende FRANS GRAVIUS VAN ADRICHEM sijne Comparants neef, geevende deselve soodanige last, magt ende authoriteijt, als alle voogden naar regten, redenen en billikheijt toekomt ende eenigsints kan of mag gegeven werden, ende specialijk ook met magt van surrogatie ende adsumptie bij overlijden en ontwilligheijt ofte onbequaem werden van imand van de voogden, als andersints geduurende sulkx ten uijteijnde van de voogdije toe, mede omme alle handelingen ende verkoopinge van vaste en andere goederen te moogen doen, sonder daartoe enig het minste Consent off decreet van regten van nooden te hebben. Sluijtende mitsgaders hij Comparant voor nu en altijd, uijt sijnen agtertelaatene boedel ende goederen alle geregten ende weeskameren ende wel specialijk die ende daar ter plaatse, daar sijn Comparants sterffhuijse sal koomen te vallen.
Wijders verklaarde hij ook Comparant de voorgemelde persoonen, soo en indier voegen als hij selve hiervooren tot sijnen naartelaten minderjarig kind en erfgenaam gesteld heeft, te stellen ende te verkiesen voogden, naar sijn dood over sijn minderjarige kinds moeders bewijs en erffenis ende dat kragt van magt aan hem Comparant bij de boove genoemde Testamente verleent, waertoe in desen kortheijds halven wordt gerefereerd
Aldus gedaan, verleden ende gepassseert binnen Leijden ter presentie van JACOBUS HUIJBREGTS den HENDRIK BOUWMAN als getuijgen hiertoe versogt, getekend: A. ADRICHEM, JACOBUS HUIJBREGTS, HENDRIK BOUWMAN, ’t welck ick affirmeerde PIETER HUBERTUS Nots. Publ.
Kinderen van Adriaen en Jacobmyna:
1 Marijtje Adriaensdr van Adrichem, geboren in 1704.
2 Anna (Johanna) Adriaensdr van Adrichem, geboren omstreeks 12-1707.
IV-c Verm. Jan Antonie van Adrichem, zoon van Anthonij Adriaensz van Adrichem (zie III-f). Verm. trouwde met Johanna Margrieta Biesenbroek.
Kinderen van Verm. en Johanna:
1 Eliasar Jansz van Adrichem. Hij is gedoopt op 21-02-1717 in Voorburg.
2 Johan Jansz van Adrichem. Hij is gedoopt op 19-01-1720 in ’s-Hertogenbosch.
V Frans Gravius van Adrichem, zoon van David Gravius van Adrichem (zie IV-a) en Marya (Maria) Sonje (Soigne). Frans trouwde omstreeks 28-04-1724 in Leiden met Cornelia Gerrits van der Kaeij, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Cornelia: .
28-4-1724 Huwelijkse voorwaarden (ONA Leiden Archief 506 Inv 1766 akte 052)
-------------------------------------------
Op huijden den 28en April 1724, Compareerde voor mij COENRAAD VAN RIJN Notaris publcijk bij den Ed. Hove van Holland geadmitteert, binnen der stad Leijden resideerende ende voor de nabeschreven getuigen Sr. FRANS GRAVIUS VAN ADRICHEM jongman, als toekoomende bruijdegom geadsisteert met Joffrouw MARIA SONJE weduwe DAVID GRAVIUS VAN ADRICHEM sijn moeder ter eenre, ende de Eerbare Joffrouw CORNELIA VAN DER KAAIJ jongedochter als toekoomende bruid, geadsisteert met SIJA VERSCHUIJL weduwe GERRIT VAN DER KAAIJ haar moeder ter andere sijde, woonende de Comparante binnen dese stad, mij Notaris bekent.
Te kennen gevende sij toekoomende Egtgenooten dat sij voorgenoomen ende beslooten hebben te treden in een wettig huwelijk met den andere ende dat op de volgende Conditien, die sij met bewilliging van wedersijtse Adsistenten voor banden vandien bedongen ende innegewilligt hebben, soo als Sij verklaarden te doen bij desen, namentlijck dat sij toekoomende Egtgenooten tot onderstand van dit haar voorgenoomene huwelijk ten wedersijden aan ende inbrengen sullen allen ende soodanige goederen, gelden ende effecten, als ider van hun hebbende ende in eigendom besittende is, ende welke bij twee aparte staaten off Inventarissen aan elke sijden en ondertekent sullen werden of wel met expres beding, dat de voorschreven te maken Staaten off Inventarissen, of eenige ander bewijs, als daarvan in tijt en wijlen gevonden sal werden van soodanigen kragt ende waarborg sijn sal, en bij een ider gehouden moeten werden, alsof deselven van woorden tot woorden in desen uijtgedrukt stonden.
Dat voorts tussen de toekomende Egtgenooten soo wegens haare aante brengen als staende huwelijjk op te koomen ende aan te erven goederen, alsmede ook met van winst off verlies, staande huwelijk te vallen, egeen de minste gemeenschap sal sijn, als werdende deselve gemeenschap wel expresselijk gesecludeerd ende uijtgeslooten bij desen.
Blijvende over sulkx de winst ende verlies staande huwelijk te vallen, alleen ten profijte off schaade van den toekoomende bruijdegom.
Edog behoudt de toekoomende Bruijt voor haar ende haare kinderen de keuse en optie om innen bij het scheijden van het huwelijk te moogen treden ende participeeren voor de helft in de gemeenschap van winst offte verlies, staande huwelijk gevallen, mits daarvan soo haast aan haar behoorlijke Openinge sal weesen gedaan, verklaaringen doende.
Op alle welke voorgaande conditien en huwelijkse voorwaarden Sij toekoomende Egtgenooten verklaaren te sullen voortvaaren, tot solemnisatie van dit haar voorgenoomen huwelijk, in hoope dat God Almagtig, het selve Genadelijk Segenen, ende haar door den hand van Lieffden meer en meer vereenigen wil. Alles onder verband en bedwang als naar regten.
Aldus gedaan ende geslooten binnen Leijden, presente LUCAS VAN ASTEN ende JAN SCHAAF als getuigen ten desen versogt, getekend: CORNELIA VAN DER KAAIJ, F.G. VAN ADRICHEM, SEIJA VERSCHUIL weduwe van GERRET VAN DER KAEIJ, MARIJA SONJE weduwe van DAVID VAN ADRICHEM, LUCAS VAN ASTEN, JAN SCHAAF, C. VAN RIJN Nots. publ.
Cornelia is een dochter van Gerrit van der Kaeij en Seija Verschuijl. Zij is gedoopt op 17-10-1700 in Leiden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 07-12-2011 15:26