Tekstvak: C.V. VAN ALLUS WA 
is ontstaan door samenvoeging van diverse groepen kinderen die meeliepen in de kindercarnavals optocht van basisschool de Polderhof.
De eerste keer dat de kinderen meeliepen was in 2007.
De groepen van toen waren: de Dolle koppen, de piraten en Fam de Loijer.  Na Afloop werd ons gevraagd om met de kinderoptocht van Oss mee te lopen. Dit doen we nu nog steeds. 
In 2008 hebben de Dolle Koppen en Nick zijn groepje samen een wagentje gebouwd, de Piraten liepen toen nog met het eigen groepje.
In 2009  zijn er nog eens 2 carnavalsgroepjes opgericht nl. De Hartendiefjes en De Dolle Dolfijnen. (zij wonen dat jaar de wisselbokaal Van de kinderoptocht van Oss).
Na overleg in 2010 van diverse ouders is besloten om alle groepjes in elkaar op te laten gaan tot  Carnavals Vrienden VAN ALLUS W¬ .

Bouwen van het eerste wagentje van de Dolle Koppen in 2007

Tekstvak: Contact:
C.v.vanalluswa@ziggo.nl

De Dolle Koppen

De Dolfijntjes

De Piraten

Fam De Loijer