nederlands                englishde arabieren

Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk kwam Malta onder Byzantijnse invloed, totdat het in 870 vanuit Sicilië door de Arabieren werd bezet. De Arabische overheersing was van groot belang voor Malta. Nieuwe irrigatietechnieken en landbouwprodukten werden geïntroduceerd, zoals citrusvruchten en katoen. Ook de gewoonte om de akkers met stenen muurtjes tegen erosie te beschermen, stamt uit de Arabische tijd. Nog steeds domineren die muurtjes het Maltese landschap.
De oude Romeinse stad Melita werd door de Arabieren verkleind om hem beter te kunnen verdedigen. Het gedeelte van de stad tussen de nieuwe muren werd de medina genoemd, hetgeen 'versterkte stad' betekent, terwijl alles wat er buiten viel de rabat heette, ofwel 'voorstad'. Daarin ligt dus de verklaring voor de plaatsnamen Mdina en Rabat; ook veel andere plaatsnamen gaan terug tot de Arabische tijd.

De grafsteen van Maimuna uit de 12e eeuw, gevonden in Xewkija, Gozo Landschap met stenen muurtjes om de akkers, een erfenis van de Arabieren

Het oude stadje Mdina doet nog steeds enigszins Arabisch aan: wandelend door de smalle straatjes krijgt men het idee in een verstilde versie te zijn beland van een Noordafrikaans stadje. Toch is er in Mdina veel meer overgebleven uit recentere tijden: de late Middeleeuwen en de 18e eeuw.
De Maltese taal is een afstammeling van het Arabisch dialect dat in de vroege Middeleeuwen in Malta werd gesproken, hoewel velen er graag een Fenicische oorsprong in zien. De invloed van het Italiaans en het Engels op de taal is omvangrijk, waardoor het Maltees een soort mengelmoes is. Toch moet de taal gerekend worden tot de Semitische talen, verwant dus aan het Arabisch en het Hebreeuws. Het Maltees is een unieke taal: het is de enige Semitische taal die geschreven wordt met het Latijns alfabet. Voor de meeste bezoekers zal het Maltees abracadabra zijn, maar wees gerust: vrijwel iedereen in Malta spreekt ook Engels, de tweede officiële taal van het land.

De vestingmuur van Mdina Palazzo Falzon in Mdina, gebouwd in de Normandische stijl

het spaanse rijk

In 1090 werd Malta vanuit zijn steunpunt in Sicilië bezet door Graaf Roger de Normandiër. Het lukte hem echter niet er een permanent bestuur op te zetten. Dat gebeurde wel in 1127 onder zijn zoon Roger II. Nadien kwam Malta geleidelijk meer en meer onder Europese invloed, maar zeker tot in de 13e eeuw bleef een deel van de bevolking islamitsich. Malta verwisselde regelmatig van eigenaar: de Hohenstaufen, het huis van Anjou, Barcelona en Aragon - ze zijn er allemaal de baas geweest. Toen Aragon zich in 1479 met Castilië verenigde, werd Malta een onderdeel van het Spaanse Rijk.
Malta was een feodale staat: het bestuur van het land was in handen gegeven aan de plaatselijke adel, die grotendeels van Siciliaanse en Spaanse afkomst was. Ze hadden zowel op Malta als op Gozo een bestuursorgaan: de Università. Mdina bleef de belangrijkste stad op het eiland, de plaats ook waar de meeste adellijke families woonden.

Een straatje in Mdina Karel V

karel V

Aan het begin van de 16e eeuw breidde de macht van het Turkse Rijk zich onder Süleyman I over Zuidoost-Europa uit. De Turken stonden voor de stadspoorten van Wenen en de angst was groot dat ze via Zuid-Italië zouden opstomen naar Rome. Als Rome in handen van de Turken zou vallen, zou dat het einde kunnen betekenen van katholiek Europa. Om dat te voorkomen nam Karel V, koning van Spanje, in 1530 de strategische beslissing om Malta af te staan aan de Johannieter Ridders, die in 1522 door de Turken uit Rhodos verdreven waren. Deze beslissing zou grote gevolgen hebben voor de geschiedenis van Malta.

 tips voor bezoekers

Het oude stadje Mdina is een bezoek meer dan waard. Een goed overzicht van de geschiedenis krijgt u als u de Mdina Experience bezoekt, een audiovisuele show over de geschiedenis van het stadje. Ook zijn er nog wat adelijke huizen te vinden in Mdina, zoals Casa Inguanez.

De bouwstijl ten tijde van de Normandiërs kunt u nog herkennen in verschillende gebouwen in Mdina, zoals Palazzo Santa Sofia en Palozzo Falzon. In Birgu (Vittoriosa) kunt u een Normandisch raam zien.

In de Roman Villa in Rabat zijn nog enkele resten te vinden van moslimgraven uit de Arabische periode.


terug home verder


Home - Introductie - Prehistorie - Romeinen - Middeleeuwen - Ridders - Engelsen - Foto's - Quiz