Verhalen achter de foto's
Wijkfotografie

Sleep of trek om pagina om te slaan, en klik op het item om te openen

Voor een optimaal genot bekijken met (Safari, Chrome)

Vaartsche Rijn

Cover Story
< Flip
Wijkfotograaf

Station Vaartsche Rijn

Ted van Arnhem

Informatiebijeenkomsten ProRail Maart, 2008

Utrecht Vaartsche Rijn is één van de nieuwe haltes in Utrecht die in het kader van het regionale treinnetwerk, Randstadspoor, gebouwd worden. Daarnaast is het een halte op het tracé van HOV Om de Zuid. Naast een goede OV-verbinding voor alle omliggende wijken biedt de gecombineerde halte reizigers met met bestemming De Uithof de gelegenheid buiten het Centraal Station in- en over te stappen op de HOV-baan Om de Zuid. Dit tracé verbindt het Centraal Station rechtstreeks met de Uithof (langs het spoor en vervolgens via de Laan van Maarschalkerweerd) en vermijdt de drukte in de binnenstad. Direct betrokkenen en omwonenden hebben invloed gehad op het voorlopig ontwerp door tijdens de voorafgaande consultatieronde in te spreken. Belangstellenden konden op vier informatieavonden en via internet hun mening geven op het ontwerp maar ook op de inpassing hiervan in de omgeving. Uit de reacties en suggesties bleek een grote betrokkenheid van de bewoners. Voor het college waren deze reacties aanleiding om diverse aanpassingen in het ontwerp door te voeren. Zo is in het ontwerp rekening gehouden met het extra beheer en onderhoud van de halte. Ook sluit de uitstraling van de halte beter aan op de (historische) omgeving en is het mogelijk om in samenspraak met aanwonenden meer groen in de buurt terug te brengen dan het oorspronkelijk ontwerp.

Spectaculair constructiespektakel Buitingstaalbouw Oktber, 2011

Nieuwe Kruisvaartbrug om 01:00 is de brug aangekomen op de plaats van bestemming. Onder het wakend oog van een handje vol toeschouwers en studenten op weg naar hun college, is het project nieuwe brug deel I succesvol afgerond. ProRail heeft in de nacht van woensdag op donderdag een nieuwe brug geplaatst over de Kruisvaart ter hoogte van de Bleekstraat. De brug is de helft van de nieuwe oeververbinding, die de oude Kruisvaartburg gaat vervangen. De nieuwe brug is veel breder omdat er in de toekomst ook een tram over komt te rijden. Het tweede deel van de brug, dat op de plek van de oude komt, wordt in januari of februari geplaatst. De nieuwe Kruisvaartbrug wordt, net als de nieuw te bouwen brug in de Westerkade, uitneembaar. Dat betekent dat de brugdekken met een kraan omhoog gehesen kunnen worden om schepen er onderdoor te laten varen. Dat is met enige regelmaat nodig voor in de Kruisvaart afgemeerde woonboten, wanneer die voor onderhoud naar de werf moeten.

SpoorviaductFebruari, 2012

De oude, stalen spoorviaducten over de Bleekstraat en de Albatrosstraat zijn in januari ontmanteld. Ze worden vervangen door betonnen, stillere viaducten. In februari wordt ook het betonnen viaduct over de Westerkade en de Vaartsche Rijn gesloopt. In maart start de sloop bij de fietstunnel Laan van Soestbergen. Vanaf maart gaan de eerste boorpalen de grond in, als fundering voor de nieuwe viaducten. Ook start bij de begraafplaats Soestbergen de bouw van de constructie waarop de Uithoflijn komt te liggen.

Jeremiebrug1912

De Jeremiebrug is een brug in de Nederlandse stad Utrecht. De brug overspant de Kruisvaart bij diens aansluiting op de Vaartsche Rijn. Een versie van de Jeremiebrug uit 1912 is erkend als gemeentelijk monument en zal worden verplaatst naar een andere locatie in Utrecht. De vroeg-20e-eeuwse Jeremiebrug was een ophaalbrug uit 1912 die bij de aansluiting Kruisvaart met Vaartsche Rijn een draaibrug verving met dezelfde naam. In de 18e eeuw bevond zich in de directe omgeving de herberg Jeremie van de schippeJeremias du Chemin. Ook was hier het Vaartsche Veerhuis. De brug uit 1912 werd gebouwd door de Utrechtse grofsmederij P.H. Hormann in gietijzer. In eerste instantie was ze handaangedreven en werd later geëlektrificeerd. Qua treinverkeer lag tevens de Stopplaats Jeremiebrug vanaf 1893 tot 1935 hier. De naastgelegen ongelijkvloerse kruising met de spoorlijnen werd in 1924 aangelegd ten behoeve van voetgangers en vormde deel in het opheffen van de "ijzeren omknelling" rond de stad (zie ook Leidseveertunnel). In verband met een verbreding van de naastgelegen sporen en de bouw van het Station Utrecht Vaartsche Rijn, is de Jeremiebrug in 2011 verwijderd om te gaan verhuizen naar de wijk Leidsche Rijn ter overspanning van de Vikingrijn.

Bestemming JeremiebrugAugustus, 2011

Met trots verwelkomt het Máximapark een markant stukje Utrechtse geschiedenis: de monumentale Jeremiebrug (bouwjaar 1912) over de Kruisvaart bij de Westerkade verhuist naar het grote Utrechtse stadspark. De brug krijgt een plaats over de Vikingrijn bij de kruising met de Alendorperweg. Een gift van de oude stad aan de nieuwe stad. In combinatie met de bestaande oude lindebomen zal de brug een sfeervolle entree van het park gaan vormen. De Jeremiebrug moet vanwege de spoorverbreding Utrecht CS - Lunetten vervangen worden. Omwonenden zagen de brug graag op een andere plek in de buurt terug komen, maar geen van de mogelijke locaties bleek geschikt te zijn. Het initiatief de Vrienden van het Máximapark om de bijzondere brug naar het Máximapark te halen bleek een uitkomst. Zowel bewoners als gemeente zijn blij met deze oplossing. De Jeremiebrug heeft de status van gemeentelijk monument. Tussen 1890 en 1935 lag bij deze brug een stopplaats voor de trein Amsterdam - Utrecht - Arnhem. Er stond destijds nog geen echt station, maar wel een brugwachterswoning die daar veel op leek. In 2015 komt het er daar toch van als op deze plek het nieuwe station Utrecht Vaartsche Rijn wordt geopend. Inmiddels is de brug gedemonteerd en naar een tijdelijke locatie overgebracht tot zij op haar definitieve nieuwe plek zal herrijzen.

Wijkfotograaf

Station Vaartsche Rijn

Ted van Arnhem

Damwanden rond station Utrecht Vaartsche Rijn April, 2011

Op zaterdag 9 en zondag 10 april worden op vier plekken langs het spoor aan de zijde Vondellaan/Baden Powellweg stalen damwanden de grond ingetrild ter hoogte van de viaducten: bij de Bleekstraat, de Westerkade, de Albatrosstraat en de Laan van Soestbergen. De wanden gaan een scheiding vormen tussen de grond, waarop het bestaande spoor rust, en de nog aan te leggen zandbaan (spoortalud) waar extra sporen op komen te liggen. De damwanden gaan verticaal de grond in en houden zo aarde en grondwater op hun plek. Op de vier viaducten rijdt het verkeer onder het spoor door en is versteviging nodig om later, erboven, de sporen te kunnen verdubbelen en het station te kunnen bouwen.Tijdens het werkweekend wordt op zaterdag aan de ene kant van de kruisingen gewerkt. De bouwers werken op alle vier locaties tussen de Bleek- straat en de Laan van Soestbergen. In de nacht van zaterdag op zondag worden de machines verhuisd naar de andere kant van de kruisingen. Op zondag worden dan dáár de wanden geplaatst. Er wordt op beide dagen gewerkt tussen 7.00 en 22.00 uur. Het intrillen van de damwanden veroorzaakt flinke geluidshinder. In tegenstelling tot half november, toen er ook damwanden werden ingetrild, gebeurt het intrillen dit keer alleen overdag. Vrijdag- en zaterdagnacht vindt het transport van de machines plaats.

AfscheidApril, 2011

"Met tranen in mijn oculair", kiekte wijkfotograaf Ted van Arnhem, de karakteristieke gele Jeremiebrug (Jutfaseweg-Westerkade), want die wordt na 99 of 100 jaar over de Kruisvaart te hebben gelegen, aan het Leidsche Rijn Park kado gedaan. "De brug wordt in volle glorie herbouwd in het Leidsche Rijn Park. Een prachtige donatie van de oude aan de nieuwe stad!", aldus Gerrit ten Klooster, Projectmanager Randstadspoor van ProRail . Overigens meldt RTV Utrecht in een webbericht, onder een van aanzetnet.nl overgenomen foto van Ted van Arnhem, dat de oude Jeremiebrug "pas volgend jaar zijn nieuwe bestemming in Leidsche Rijn" krijgt. @JohandeBoer van de Vrienden van Leidsche Rijnpark twitterde: "maandag start de demontage van de Jeremiebrug. De brug wordt in afwachting herbouw vanaf 18 april tijdelijk opgeslagen bij de Alendorperweg" Allemaal heel mooi voor de vrienden van het Leidsche Rijn Park. Maar dit betekent dus wel dat de bewoners van Rivierenwijk, Dichterswijk, Tolsteeg en de Westerkade de mooie gele ijzeren ophaalbrug (1912) gaan missen... Eigenlijk was het heel lang de bedoeling dat de Jeremiebrug een nieuwe plek zou krijgen in het te vernieuwen Stationsgebied bij CS. Ook bewoners van Dichterswijk hebben voorstellen gedaan om het gele monument enkele honderden meters te laten verplaatsen naar die buurt. Maar dankzij een stevige lobby van de Vrienden van het Leidsche Rijnpark gaat de Jeremiebrug dus uiteindelijk die kant op. Dit is pas enkele maanden geleden besloten.. (*O.a. de Stichting Historische Kring Tolsteeg Hoograven (HKTH), Wijkbureau Zuid en de Wijkraad Zuid hebben ooit ook 'gekeken' naar mogelijke inpassing van de Jermiebrug binnen de wijk Zuid. Maar daar zijn geen concrete voorstellen uit gekomen. "Het karakter van de brug leent zich niet voor aansluiting bij een vijver met plantsoen. Het handbediend openen is op vaarroutes de grote handicap"', .aldus Peter Sprangers van de HKTH)

Uitneembare bruggenOktober, 2011

In de nacht van woe12/don13okt 00.00-06.00u (reservenacht: vrij14/zat15okt) is er een spectaculair constructiespektakel in de buurt! (Alsmede afsluiting van de Bleekstraat in beide richtingen). Dan wordt namelijk het eerste deel van de Definitieve Kruisvaartbrug geplaatst. Voor de spoorverbreding en de Uithoftramlijn is de Kruisvaart dit voorjaar verlegd. De twee beweegbare bruggen over dit water, de Kruisvaartbrug bij de Bleekstraat en de Jeremiebrug bij de Westerkade, worden vervangen door uitneembare bruggen. De brug wordt in delen overdag aangevoerd. De brug ligt op het bouwterrein langs de Baden Powellweg. Hier wordt de brug in elkaar gezet. Vervolgens wordt de brug opgetakeld en (tussen 0,00 en 06.00u) op zijn plaats gezet. Het tweede deel van de brug plaatst de aannemer in januari/februari 2012.

Viaduct staat op instorten Maart, 2012

Het spoorviaduct bij Bleekstraat afgesloten door de politie. Het viaduct is bij het storten van beton tien centimeter verzakt. Het treinverkeer is niet gestremd. Bussen worden omgeleid. Volgens de politie is er iets misgegaan bij werkzaamheden van ProRail. Zoals het er nu naar uitziet, blijft de Bleekstraat zeker tot zondag dicht. Er is beton gestort en dat moet eerst uitharden. Deskundigen moeten daarna uitzoeken hoe sterk de constructie is en of er gevaar voor is voor instorten. Het viaduct verbindt onder meer de Rivierenwijk met het centrum. Afgelopen weekend is het de onderdoorgang na maanden werkzaamheden weer geschikt gemaakt voor autoverkeer uit beide richtingen. Er wordt langs de Bleekstraat gebouwd aan het nieuwe station Vaartsche Rijn. Het viaduct wordt verbouwd vanwege de uitbreiding van het aantal sporen. De onderdoorgang wordt aangelegd naast een bestaand viaduct. Het treinverkeer kan hier gebruik van blijven maken en heeft geen last van de afzetting.

Wijkfotograaf

Station Vaartsche Rijn

Ted van Arnhem

Brug niet welkomNovember, 2012

Niet als enige dacht schrijver dezes lange tijd dat de Jeremiebrug uiteindelijk een nieuwe plek over het water Leidsche Rijn in het Utrecht CS-stationsgebied zou krijgen. Doch In maart 2011, toen de Jeremiebrug er nog in volle glorie stond, maakten B&W officieel bekend dat het gele gevaarte,pardon 'stukje Utrechtse geschiedenis', naar het grote Utrechtse Stadspark Leidsche Rijn (later omgedoopt in Máximapark) zou verhuizen. Voor de fans van de Jeremiebrug dus een kilometertje of vijf verder uit de slinger dus.
Demontage
Opmerkelijk was dat de voorzitter van de 'Vrienden van het Leidsche Rijn/Máxima Park', Johan de Boer, tot 2007 als communicatieadviseur van Railinfrabeheer/ProRail optrad als voorlichter over spoorverdubbeling en bouw Station Vaartsche Rijn. Vorig jaar 9 april 2011 was er een symbolisch pers- en fotomomentje met een aantal 'hooge heren', waaronder Johan de Boer, die als symbolisch startsein voor de demontage en verhuizing een plastic vlag in de Jeremiebrug hezen.
Kink
Op 14 april 2011 lag de ophaalbrug daadwerkelijk tegen de vlakte en konden we melden dat zij 'medio 2012' in Leidsche Rijn zou herrijzen. Echter: er kwam in juli 2012 een kink in de kabel: Jeremiebrug laat op zich wachten. Doch de gemeente verwachtte toen dus nog "dat de plaatsing van de (Jeremie)brug in het najaar zal kunnen plaatsvinden". Maar ook dàt feest ging niet door; zoals uit AD/UN-berichten blijkt...

Hangsenioren December, 2012

Hangsenioren, noemen ze zichzelf. Buurtbewoners Adrie, Karel, Rijk, Nico 1, Nico 2, Jan, Ries en Gradus treffen elkaar vrijwel elke doordeweekse middag op de Vondellaan, bij de bouwplaats van Vaartsche Rijn. Voor een praatje over politiek, voetbal en over vroeger. En om ‘toezicht’ te houden op de bouw. Dankzij uitvoerder Perry van Bavel van aannemersbedrijf Colijn hebben de heren inmiddels een eigen bankje. “Alleen de catering ontbreekt.” Spontaan Rijk: “Een van ons kwam elke dag kijken bij de bouw. Dat werden er twee en nu zijn we met z’n achten.” Nico: “Het is zo gegroeid. Nog steeds spreken we niks af. Dat is het gekke. Het gaat spontaan.” Rijk: “Tegen een uur of twee, half drie komen de meesten. Het moet echt bar slecht weer zijn, willen we thuis blijven. Als het regent schuilen we bij bureau Tolsteeg.” Gradus: “We hebben allemaal interesse in de bouw. Of in het spoor.” Ries: “Ik speel met treintjes.” Adrie: “We zijn allemaal met pensioen. Antiek zijn we.” Ries: “Hangsenioren. Maar wel hele lieve, keurige hangsenioren.” Nico: “We hebben altijd stof tot praten. Over de politiek, of over voetbal. Over het Utrecht van vroeger, de wijken waar we woonden. Het is gezellig. We hebben aardig schik, hè? We lachen wat af.” Bouwopzichters Rijk: “De bouw volgen we op de voet. We hebben ook een leuk contact met de mannen van de aannemers. Een paar kennen we bij naam. Ze vinden het hartstikke leuk om te vertellen wat ze aan het doen zijn.” Nico: “We zijn een soort bouwopzichters, we kijken of ze het wel goed doen. Nee hoor, geintje. Maar een paar van ons hebben wel in de bouw gewerkt. Jij hebt toch ook beton gestort, Gradus?” Gradus: “Ik zou het nog wel kunnen, hier de bouw op. Maar ik was veertien toen ik ging werken. Het is mooi ge- weest.” Adrie: “Ik maak graag foto’s van de bouw. Die print ik thuis op mooi fotopapier en dan geef ik ze aan het personeel van de aannemer. Bankje Adrie: “Het bankje stond eerst in de Bleekstraat, naast een dikke boom. De aannemer had het in de opslag gezet.” Nico: “We stónden altijd te buurten Vraagt Karel bij wijze van lolletje op een gegeven moment aan Perry of hij geen bankje had voor ons. Wat doet Perry? Die gaat meteen bellen.” Ries: “Tien minuten later komt er een shovel aan met een bankje erop. Met vereende krachten hebben we dat ding zelf vastgezet.” Meeverhuizen Rijk: “Over een tijdje gaan ze aan de andere kant van het spoor werken. Dan verhuizen we wel mee natuurlijk.” Adrie: “De bank moet ook mee.” Ries: “Ik denk dat we hier blijven komen tot het werk helemaal klaar is en het station open is.” Adrie: “Dan komt er vast een standbeeld van ons!”

Open Dag van de BouwJuni, 2012

Wie open dagen bezoekt bij bedrijven, instellingen of scholen, krijgt doorgaans de gelegenheid om achter de schermen geïnformeerd te worden over zaken die meestal achter gesloten deuren blijven. Het initiatief van de bouwsector om plaatsen waar gebouwd of aan de weg getimmerd wordt te kunnen bezoeken biedt een prima kans van dichtbij eens de vorderingen te kunnen volgen. Op zaterdag 2 juni 2012 werd landelijk de Open Dag van de Bouw georganiseerd; diverse bouwplaatsen openden hun werkterreinen en konden belangstellenden een kijkje nemen op tal van bouwprojecten. In Utrecht kon een kijkje genomen worden op de bouwplaatsen van de in aanbouw zijnde nieuwe railinfrastructuur die in het kader van Randstadspoor Utrecht en omgeving worden gerealiseerd. Er was van alles te bezichtigen: het toekomstig station Utrecht Vaartsche Rijn, een vernieuwd station in aanbouw bij Lunetten, twee dive-unders, veel demonstraties en kilometers nieuw spoor. Populair waren in Lunetten de grote kranen en machines, het proeven aan het civiel duiken en een modelspoorbaan. Tussen Lunetten en Vaartsche Rijn werkte de aannemer voor het publiek aan de bovenleiding van het nieuwe spoor richting Arnhem en in Vaartsche Rijn konden bezoekers hun eigen (beton)tegel maken. Deze tegels krijgen later een plekje in de omgeving van het nieuwe station. Naast het toekomstig station Utrecht Vaartsche Rijn deed ook de bouwplaats van het project in Utrecht Centraal mee aan deze open dag. Er was een fietsroute uitgestippeld, waarmee gemakkelijk alle drie de projecten konden worden verkend. Maar de bouwplaatsen waren ook met stadsbussen uitstekend te bereiken. De Dag van de Bouw opende haar deuren om 10.00 uur ’s ochtends en duurde tot 16.00 uur.

Overzicht bouw