Psychologiepraktijk

Start | Coaching | Reïntegratie | Trauma |Ervaringen | Wetenswaard | Links | Contact

 

Leren organisaties? Nee, mensen leren!

 

Of we nu uitgaan van het model van de "lerende organisatie" of het meer recente competentie-denken als uitgangspunt nemen, de basis is altijd het leren van mensen.

 

Iedereen leert, al is dat voor anderen misschien niet altijd zichtbaar. Sommige organisaties stimuleren mensen zich te verbreden en gebruik te maken van hun mogelijkheden. Ze gaan er vanuit dat dat ook voor de organisatie rendement geeft, zelfs al gaan sommigen met hun nieuwe bagage vervolgens naar graziger verten. Medewerkers in zo’n organisatie (ook de blijvers) voelen zich vaak meer gewaardeerd en zijn gemotiveerd om zo nu en dan iets extra’s te geven. Zij ervaren evenwicht tussen wat ze investeren en ontvangen van hun organisatie. Deze organisaties  horen vaak bij de gewilde werkgevers.

Andere organisaties die meer op de korte termijn focussen en de zakelijke voor-wat-hoort-wat instelling aanhangen vormen vaak een minder stimulerend klimaat voor mensen om eens buiten de gebaande paden te treden of zich extra in te zetten voor collega’s en team. Logisch dat men minder binding en commitment ervaart en het verloop vaak hoger ligt.

In sommige organisaties is het zelfs not-done om te laten zien dat je je ontwikkelt. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg hoor je hier vaak als iemand iets onverwachts doet of wil.

Mensen vormen het hart van iedere organisatie.

Zonder mensen die zich ontwikkelen en hun mogelijkheden gebruiken kunnen organisaties niet voortbestaan.

Moderne organisaties verwachten van medewerkers dat zij verantwoordelijkheid nemen, initiatiefrijk zijn, willen samenwerken en zich blijven ontplooien om als organisatie in de race te blijven of zelfs de beste te worden.

Verwachtingen blijken een cruciale rol te spelen in het leren van mensen.

Uit veel onderzoek is gebleken dat verwachtingen van leidinggevenden, onderwijzers en in bredere zin de omgeving een sterk effect heeft op de leer- en veranderingsbereidheid van mensen. Heel bekend is het experiment waarin willekeurig de klas in tweeën is gedeeld en de ene helft is benoemd tot de intelligente helft en de andere de middelmatigen. Binnen korte tijd is een verschil in prestaties en inzet zichtbaar. De verschillen blijven lang doorwerken.

Leidinggevenden die van hun oudere werknemers verwachten dat zij meegaan in de nieuwe ontwikkelingen en dat zij blijven leren, hebben ook meer oudere medewerkers die dat daadwerkelijk doen. Deze ouderen blijven ook langer doorwerken. Zowel de ouderen als de jongeren in deze organisaties hebben meer het gevoel erbij te horen en belangrijk te zijn voor de organisatie.

Verwachtingen van belangrijke anderen beïnvloeden onze eigen verwachtingen. Of het nu gaat om een basisschoolleerling, nieuwe nederlanders of een oudere binnen een organisatie, wij gaan ons gedragen naar de verwachtingen en passen onze eigen verwachtingen daar op aan.

 

Past de bril nog bij u en is hij nog van deze tijd?

Welke denkbeelden over mensen (en onszelf!) vormen de basis van onze verwachtingen?

Als je 40 bent ben je uitgeleerd? Zo ben ik nu eenmaal? Ik heb dat nooit gekund en nu dus ook niet? Een dubbeltje wordt nooit een kwartje?

Wees je bewust van de bril waardoor je kijkt. Mensen kunnen tot op hoge leeftijd leren en bijdragen leveren.

Vertrouwen, stimulans en concrete haalbare doelen stellen laat mensen meer van hun mogelijkheden realiseren. Organisaties hebben daar veel baat bij.

De noodzaak om het eigen personeel in de huidige arbeidsmarkt te stimuleren en te ondersteunen in hun eigen ontwikkeling is groter dan ooit! Coaching kan daarvoor een uitstekend instrument zijn.  Coaching is ondersteuning op maat om de mogelijkheden van de individuele vakspecialist of leidinggevende op te laten bloeien. Zowel waar meer zelfstandig functioneren gevraagd wordt als in situaties waarin betere samenwerking nodig is.

 

Investeren in de ontwikkeling van mensen is dus een “must”. Als een organisatie dit systematisch doet , wie weet ontwikkelt zich een lerende organisatie!

 

Ontwikkelen en veranderen? Iedereen kan het!