Psychologiepraktijk

Start | Coaching | Reïntegratie | Trauma| Ervaringen | Wetenswaard | Links | Contact

Ervaringen van Opdrachtgevers en Klanten

Een middenmanager/klant

“Gewend als ik was te denken vanuit de inhoud kreeg ik door de coaching aandacht voor de processen tijdens vergaderingen en individuele gesprekken. Een resultaat: problemen en conflicten tot de juiste proporties terug brengen. Op dit moment vormt het onderwerp 'timing' de rode draad, voor mij komen nieuwe aspecten van timemanagement naar voren. In dit kader belangrijk: adviezen over de juiste reactie op het juiste moment. Ik heb gemerkt dat niets doen en bewust emoties tonen soms zeer effectief kan zijn. Het is voor mij erg nuttig in alle openheid op gelijk niveau te kunnen praten over mijn plannen en strategieën met iemand die volledig is ingevoerd in mijn werk en mijn aanpak en die zich tegelijkertijd buiten mijn directe werkomgeving bevindt. Door haar flexibele, gerichte werkwijze zijn de adviezen van Adri elke keer weer verfrissend anders."


Een P&O adviseur/opdrachtgever:

“Ik denk aan Adri als er een proces van ontwikkeling op gang gebracht moet worden. Bijvoorbeeld als een nieuwe functie vorm moet krijgen en de medewerker daarin moet groeien. Wij hebben een hectische en organisch ontwikkelende organisatie waarin medewerkers zichzelf en anderen moeten sturen zonder hiërarchische bevoegdheden. Persoonlijke en organisatieontwikkeling gaan hier hand in hand. Mensen ervaren Adri als vertrouwenwekkend en motiverend”.


Een verwijzer/extern adviseur:

“Zij is een all-round psycholoog. Ze bereikt resultaten met mensen. Er ontstaat meer tevredenheid over en rondom de klant”.


Een professional/klant:

“Ze geeft perspectief en zelfvertrouwen. Ik heb meer evenwicht gevonden en meer veerkracht gekregen. Ik ben assertiever geworden, neem meer initiatief en merk dat ik meer invloed heb. Ik weet nu beter wat ik wil en niet wil, maak realistische keuzes en neem op basis daarvan nu mijn stappen”.


Een teammanager/klant:

“Ik ben heel resultaatgericht en realiseerde mij pas nadat ik in conflict was geraakt met mijn team dat ik overheersend en demotiverend bezig was. Ik heb door de coaching geleerd meer ruimte te geven. Met een bepaalde methode die Adri aanreikte heb ik me meer kunnen verdiepen in elk teamlid als persoon met eigen kwaliteiten en kan ik beter aansluiten bij hun behoeften. Er is nu minder weerstand tegen alle vernieuwingen die wij moeten doorvoeren. De teamleden ervaren mij nu meer als iemand die achter ze staat en die ontwikkeling faciliteert in plaats van als tegenstander.”