meer weten?

 Psychologiepraktijk

Start | Coaching | Reïntegratie | Trauma |Ervaringen | Wetenswaard | Links | Contact

Coaching  

Bij psychologische coaching gaat het om ontwikkeling en groei. Er kunnen verschillende redenen zijn om daar aandacht aan te besteden en in te investeren. Leeftijd of opleiding hoeft geen rol te spelen. Wat wel belangrijk is dat u de behoefte heeft iets te veranderen en dat u bereid bent om te onderzoeken of de gewoontes en patronen die zijn ontstaan u verder helpen of misschien juist belemmeren in uw leven. Oude vertrouwde gewoontes bijstellen en soms loslaten vraagt wel wat durf en enige volharding bij het toepassen, maar het resultaat is vaak meer dan de moeite waard!

Herkent u de volgende situaties wellicht?

Voor u als

Manager

 • Verandering en vernieuwing gaat door, dat realiseert u zich maar al te goed als (midden)manager. U heeft behoefte uw functioneren zo nu en dan tegen het licht te houden. U wilt dat graag in een vertrouwelijke sfeer met iemand die enige afstand heeft van alle hektiek in uw eigen organisatie.
 • Als leidinggevende hebt u moeite afstand te nemen, uw werk laat u niet meer los, u delegeert steeds minder en ontmoet steeds meer weerstand. U wilt deze vicieuze cirkel doorbreken.
 • De jonge veelbelovende leidinggevende die zich snel ontwikkelt en belangrijk is voor de organisatie wil zelf een authentieke stijl ontwikkelen en de balans behouden tussen werk en privé. De organisatie wil zijn ontwikkeling borgen.
 • Uw medewerkers lijken weinig betrokken, stimuleren en motiveren gaat u niet gemakkelijk af. Hoe zou u uw mensen meer kunnen enthousiasmeren?

Meer lezen?

Professional

 • Dreigende uitval van een betrokken en gedreven medewerker vanwege overbelasting door een combinatie van werk- en privé-factoren. Er moet iets gebeuren om veerkracht en zelfsturing te versterken.
 • Een vakdeskundige in uw organisatie zal meer vanuit een actief adviserende rol afdelingen moeten ondersteunen, hij zit teveel vast aan het idee dat men bij hem deskundigheid haalt. Zijn houding zal hij toch moeten veranderen, maar trainingen adviesvaardigheden heeft hij al gehad, wat nu.
 • Reïntegratie/werkhervatting van een medewerker die moeite heeft het eigen aandeel te zien bij het ontstaan van de problemen voorafgaand aan de ziekmelding. De organisatie wil voorkomen dat het opnieuw de verkeerde kant uitgaat in belang van de medewerker en het afdelingsfunctioneren.
 • U bent de redelijkheid zelve, u weet heel goed waar het allemaal om gaat, wisten anderen dat ook maar, dan zou de samenwerking heel wat vlotter verlopen. Hoe krijgt u dat nou bij die anderen tussen de oren.

Meer lezen?

 

Voor wie verder

 • Uw ontwikkeling verloopt bijvoorbeeld minder vlot dan zou kunnen, u merkt dat u blijft hangen terwijl u weet dat er meer in u zit.

 • U raakt in de stress als u niet aan uw eigen verwachtingen voldoet, u wilt alles altijd heel goed doen en alleen als u heel goed presteert mag u tevreden zijn over uzelf. Uw zelf-vertrouwen varieert nogal.

 • U maakt u zorgen over uw carrière, u probeert met alles rekening te houden wat er kan misgaan en u probeert overal op voorbereid te zijn. U bent bekaf.

 • U voelt zich goed in uw huidige werk, er doen zich interessante mogelijkheden voor, welke keuze te doen? U zit met een luxe-probleem.

Meer lezen?

 

Werkwijze

In een vertrouwelijke sfeer kunt u naar voren brengen wat voor u belangrijk is. Uw persoonlijke doelen zijn ons uitgangspunt. Maatwerk ontstaat door bij u als persoon en uw situatie passende opdrachten. De vergroting van de effectiviteit wordt bereikt door het ontwikkelen van inzicht, de daadwerkelijke toepassing van dit inzicht en de uitbreiding van het gedragsrepertoire door anders leren denken en doen.

Een coachingstraject wordt altijd afgesproken voor beperkte duur en is gestructureerd van opzet. De stappen binnen het coachingstraject zijn: persoonlijke doelen formuleren - globaal plan van aanpak - analyse van sterktes en valkuilen - meer inzicht verwerven in wisselwerking tussen denken en doen - oefeningen - terugkoppeling naar de doelen - verder oefenen - evalueren - afsluiten.

Meer lezen?

 

Training 

Ook training op maat is mogelijk, u kunt denken aan:

 • Training Effectieve Samenwerking, waarin men meer inzicht verwerft in het eigen aandeel in de (fout lopende) interactie. Deelnemers leren vanuit de eigen persoonlijke stijl meer initiatief te nemen om te komen tot een constructieve samenwerking.
 • Training Persoonlijke Effectiviteit, gericht op het ontwikkelen van een assertievere opstelling; meer zelfsturing; beter omgaan met werkdruk; meer planmatig werken.
 • Training gewenste omgangsvormen, stellen van grenzen aan elkaars ongewenste gedrag en elkaar aanspreken , ontwikkelen gedragscode passend bij de organisatie en afdeling.

Meer weten?

Neem gerust contact op voor meer informatie